Vriendelijkheid is de gouden schakel die de wereld bijeen houdt. Als je kijkt naar het mooie in je leven, zal dit meer worden. Als je kijkt naar wat je niet hebt, zul je nooit genoeg hebben. Er is geen betere manier om respect te tonen dan naar iemand te luisteren. Echt luisteren is de bereidheid om te veranderen door wat je hoort. Geluk ligt niet voor het oprapen. Het komt voort uit je eigen handelen. Kies ervoor om optimistisch te zijn. Dat voelt beter. Als jouw mening die van de meerderheid is, wordt het tijd om eens goed na te denken en te voelen. Hoeveel ruimte ontstaat er in je leven wanneer je eerlijk bent, naar anderen én naar jezelf.

Een mens leert langs drie wegen: Door na te denken, dat is de edelste. Door na te doen, dat is de gemakkelijkste en door ervaring, dat is de moeilijkste. Echt succes komt pas wanneer we de kunst van het mislukken verstaan. De formule voor succes weet ik niet, ken wel de formule van het falen. Dat is proberen om het iedereen naar zijn zin te maken. Wees bewust dat iedereen zijn eigen waarheid heeft volgens zijn of haar wereldbeeld. Wanneer vertrouwde zekerheden wegvallen, weet dan dat je op de goede weg bent! Vrede wordt niet bereikt met macht. Vrede wordt bereikt door begrip. Emoties leveren energie. Beheersing maakt er kracht van. Er bestaat geen lift naar succes. Je zult de trap moeten nemen, stapje voor stapje. Luister goed naar wat er wordt gezegd; luister beter naar wat er niet wordt gezegd.

Gezond verstand is het vermogen om objectief te denken. Door je eigen woede te overwinnen vernietig je in één klap al je vijanden! Zoals één zonnestraal een bloem doet opengaan, kan een vriendelijk woord een gezicht doen stralen. Op het pad dat naar verlichting leidt, kan alleen je hart je vertellen wat goed is. Ware rijkdom is niet het bezit van goud- of zilver stukken maar het bezit van gezondheid. Bij elke waarheid moeten we erop bedacht zijn dat ook het tegenovergestelde waar kan zijn. Iedereen is verbonden met de natuur en de aarde. ‘Mensheid, natuur en aarde zijn onscheidbaar.’ Elke uitdaging is ook een les. Lukt je iets niet dan heb je altijd nog een les. 

 

Als je geprikkeld, hectisch of onrustig bent, is dat altijd een signaal dat je mag werken aan je balans. Als we stoppen met onszelf te ontkrachten, zijn we allemaal Supervrouw of Superman. Tranen werken als een lens. Zij leren ons dingen te zien, die ons anders zouden ontgaan. Af en toe een beetje stress is helemaal niet erg. Zolang je hersenen maar voldoende rust krijgen om te herstellen. De krachtigste gave die de mens bezit, is het vermogen om te kiezen. Problemen zijn geen stoptekens; het zijn wegwijzers. Liefhebben is het beste voor de ander wensen. Waar een weg is, is ook een weg terug. Als je water drinkt, denk dan aan de bron.

 

De grote ketterij en de enige werkelijke ketterij is het denkbeeld dat iets afgescheiden is, op zichzelf staat en essentieel verschilt van andere dingen. Dit gevoel van afgescheidenheid is de oorzaak en de wortel van alle kwaad. Je vindt geen vrede door de omstandigheden van je leven te veranderen, maar door te beseffen wie je ten diepste bent. Ik heb altijd al gedacht dat de doden ons als dood zien. Zij zijn weer terug bij de levenden na een onbelangrijk uitstapje naar dit pseudo-leven. Ik kan God niet met rust laten. De sleutel tot iedere wijsheid is een paradox. Zoek jezelf niet buiten je! Als je diep genoeg doordringt tot de kern van de dingen, krijg je ogen om onzichtbare dingen te zien en oren om onhoorbare dingen te horen. 

Wijsheid, onnozel verpakt, blijft wijsheid. Onzin, wetenschappelijk verpakt, blijft onzin. Samenkomen is een begin. Bij elkaar blijven is vooruitgang. Samenwerken is succes. De geest wordt rijker door te ontvangen, het hart wordt rijker door te geven. Moed is niet de afwezigheid van angst, maar het besluit dat er iets belangrijker is dan angst. Hoe bevrijdend voelt het om niet aan alle verwachtingen te voldoen. Gezondheid kun je wensen, maar je kunt er ook aan werken. Als ik wanhoop, weet ik dat liefde en waarheid altijd overwinnen. Denk daar aan. 

 

Je dient vertrouwen te geven aan een ander om zelfvertrouwen te krijgen. Door te vragen en te scharrelen vinden we heel weinig, maar door trouw te zijn aan onszelf vinden we veel meer dan we wensen. Niets is zeldzamer dan een mens met wie je het altijd kunt uithouden. Het voordeel van een vijand is, dat men weet wat men eraan heeft. Het voordeel van een vriend is, dat men dit niet weet. Gedeelde smart is halve smart, gedeelde vreugde is dubbele vreugde. Vriendschap sluiten, dat is familie worden uit vrije wil. In de vriendschap, zowel in de liefde, keren we graag terug naar hen bij wie wij in elk opzicht onszelf mogen zijn. 

 

Zich kunnen verheugen in andermans geluk is het ware geheim van geluk. Vriendschap is een bovennatuurlijke harmonie, een vereniging van tegenstellingen. Zoek een vriend zonder fouten, en je blijft zonder vriend. Een vriendschap kun je niet organiseren, het is een geschenk. Je kunt alleen van anderen houden als je eerst van jezelf houdt. Zoals het oneindige ons opdraagt. Is dat eigenliefde de poort is tot naastenliefde. Vul daarom eerst jezelf vol met liefde, je zult het dan rijkelijk in overvloed aan je naaste schenken. Kennis van jezelf is kennis van God. 

Het kleinste wordt groot als je het met liefde doet. Een goed gesprek leidt altijd naar vriendschap. Als wij ons licht laten stralen, geven we onbewust andere mensen de gelegenheid om  hetzelfde te doen. Bedankt dat jij er bent.

Zoals een zonnestraal een bloem doet opengaan, kan een vriendelijk woord een gezicht doen stralen. Een blik, een woord, een stille wenk…elkaar zo kennen is een geschenk. Wie gelukkig is om het geluk van anderen, bezit een rijkdom zonder grenzen. Ik word gelukkig als ik iemand gezond zie worden. Het leven is zo mooi, de meesten onder ons vergeten dit.

Een vriendelijk woord hoeft niet veel tijd te kosten, maar de echo daarvan is eeuwig. Kijk om je heen en je zult zien dat de mooiste dingen helemaal gratis zijn. Een lach en oprechte aandacht is gewoon gratis. Vrienden zijn die mensen die je in je hart raken en ieders leven blijer maken. En wie zichzelf kent veroordeelt nooit een ander.

Wees mensen die zich vijandig opstellen dankbaar in de les tolerantie en geduld. Jaloezie is het tellen andermans zegeningen in plaats van die van jezelf. Je maakt of een stap voorwaarts naar persoonlijke groei of een stap terug naar veiligheid. Er zijn weinig dingen die zoveel energie geven als vertrouwen in jezelf. Leef vanuit je verbeelding, niet vanuit je geschiedenis. Niet jouw verleden maar jouw heden bepaalt jouw toekomst.

Vriendelijkheid is de meest economische levenshouding. Je verspilt geen energie aan wantrouwen, zorgen, afkeer of manipulatie. Je kan maar op twee manieren leven; alsof niets een wonder is of alsof alles een wonder is. Maak van je innerlijke stem een positieve coach. Meer dan het verleden interesseert mij de toekomst, want daarin ben ik van plan te leven. Je kunt geen volledige vrede voor jezelf verwerven, zonder vrede voor iedereen te beogen. Wees bewust dat iedereen zijn eigen waarheid heeft volgens zijn of haar wereldbeeld, zoek niet naar de tegenstellingen in de ander, zoek naar hetgeen gelijklopend is en sluit vriendschap. Zo bereik je vrede en stop je het dualistische denken en de huidige verdeel en heers.

Uiteindelijk weten we diep in ons hart dat de andere kant van elke angst vrijheid en liefde is. De waarheid brengt altijd geestelijke gezondheid met zich mee. De grote kracht van zelfrespect is dat het ons bevrijdt van de verwachtingen van anderen. De allermoeilijkste les is dat mensen alleen op hun manier van iemand kunnen houden, niet op jouw manier. Als jij niet de leiding over je leven in handen neemt, doet iemand anders het.

Het maakt niet uit hoe langzaam je vooruit komt, zolang je maar niet stopt. De belangrijkste voorwaarde voor geluk is dat je wilt zijn wat je bent. Leven zonder masker: wat een feest! Mensen met een ‘goed’ geheugen onthouden alleen de fijne dingen van elkaar. Als jarenlange zelfkritiek niet heeft geholpen, probeer dan eens goedkeuring van jezelf en kijk wat er gebeurt. Neem het tempo aan van de natuur. Haar geheim is geduld. Rust heb je, onrust creëer je.

Gepubliceerd op 19/07/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

  • Wanneer je iemand het zwijgen oplegt, bewijs je niet dat die persoon fout heeft, maar dat je bang bent van wat hij zou zeggen. Kerngezond zijn betekent dat je geen vaccin nodig hebt. Censuur is een bekentenis van vrees voor de waarheid. Elke keer als wij onrecht waarnemen en niets doen, dan trainen we ons karakter om passief te zijn in de aanwezigheid van onrecht waarbij we uiteindelijk elk vermogen verliezen om onszelf, en degene die we liefhebben te verdedigen. Volg je hart, wil dat klopt. Al het goede begint met houden van wie je bent. Een vredige, relatie [...]

    By Published On: 05/02/2024
  • Houden van jezelf is zelf kiezen hoe jij je tijd en energie gebruikt. Om te slagen moet je met zoveel passie in iets geloven dat het realiteit wordt. Wanneer je een fout toegeeft, ben je weer iets wijzer dan toen je hem beging. Als je kijkt naar wat er wel is, wat is er dan veel! Tel je zegeningen. En als het leven moeilijk is, tel ze dan luider. We zijn bang de controle te verliezen. Maar hoe kun je iets verliezen wat je nooit hebt gehad? Blijf altijd positief; je lichaam hoort alles wat je denkt. Goede beslissingen komen [...]

    By Published On: 05/02/2024
  • Vandaag een stevige doordenker om je bewustzijn nog meer te openen en het mooie in jezelf te exploreren. Het voorrecht van je leven is om te worden wie je echt bent. Het meest angstaanjagende is om jezelf volledig te accepteren. Totdat je het onbewuste bewust maakt, zal het je leven leiden en je zult het dan het lot noemen. Je eigen duisternis kennen is de beste methode om om te gaan met de duisternis van andere mensen. De slinger van de geest oscilleert tussen zin en onzin, niet tussen goed en kwaad. Mensen zullen alles doen, hoe absurd ook, om [...]

    By Published On: 05/02/2024