Acne, mee-eters en gezichtspuistjes

Wat zegt de Germaanse geneeskunde?

De huid bestaat uit twee hoofdlagen: de opperhuid of epidermis en de lederhuid of dermis (corium). Het corium dient om het organisme te beschermen tegen verwondingen en aanvallen en deze laag bevat de talg- en zweetklieren, die beide behoren tot het oud mesodermale kiemblad.

De talgklieren zijn exocriene klieren die een olieachtige substantie afscheiden (talg) om de huid te smeren en te onderhouden. Acne komt het meest voor in het gezicht en op de hoofdhuid, soms ook op de rug. De angst om kaal te worden (een typisch mannelijk probleem) of een bepaald kapsel te krijgen (een typisch vrouwelijk probleem), kan daarom de onderliggende oorzaak zijn van een vette hoofdhuid.

Acne is, in GNM-termen, gekoppeld aan een aanvals- of bezoedelingsconflict en schending van de integriteit.

De theorie dat acne verband houdt met hormonale veranderingen is niet doorslaggevend, omdat niet elke tiener acne ontwikkelt en volwassenen het soms ook hebben. Acne komt wel regelmatig voor als huidaandoening bij pubers. Kleine kinderen zijn nog niet bezig met hoe ze eruitzien, maar in de puberteit wordt dit wel belangrijk: “Hoe kom ik over bij anderen?”, “Ben ik aantrekkelijk?”.

Daarom zijn jongeren ontvankelijk als er iets negatiefs over hun uiterlijk wordt gezegd. ‘Zich niet mooi, niet goed, niet aantrekkelijk of misvormd voelen’, zijn het soort conflicten die als een aanval, schending van de integriteit of bezoedeling worden ervaren.

Acne komt het vaakst voor in het gezicht, vooral tijdens de puberteit, omdat adolescenten veel kwetsbaarder zijn wat betreft hun uiterlijk. Bovendien zijn de tienerjaren de tijd waarin er meer confrontaties (zoals verbale aanvallen) zijn met volwassenen (ouders, leraren, ‘meerderen’).

Meestal is het aanzien van de acne zelf (het gevoel bezoedeld te zijn in het gezicht) al een reden, waardoor de voltooiing van het genezingsproces wordt vertraagd en het blijft hangen.

 

Verbale aanvallen, zoals bv. uitgescholden worden, zwart gemaakt worden, mishandeld of bedreigd worden door middel van scherpe of agressieve bewoording ‘raken of treffen’ vaak het gezicht, het voorhoofd (zoals een beledigende opmerking over iemands intelligentie) of de rug (‘een dolksteek in de rug’).

Seksistische opmerkingen, seksuele beschuldigingen of een aanval tegen iemands seksuele geaardheid raken iemand ‘onder de gordel’. Het horen van aanstootgevende woorden beïnvloedt ook de lederhuid van het oor. Op een vijandige manier bekritiseerd worden, discriminatie, laster of het in twijfel brengen van iemands integriteit, kan een impact hebben op het hele lichaam (= gegeneraliseerd conflict).

Een huidaandoening zoals acne of littekens in het gezicht of op het lichaam (na een borstamputatie) kan een misvormingsconflict oproepen dat biologisch gezien verband houdt met de lederhuid.

De acnetijd is normaal gesproken voorbij wanneer jongeren voor zichzelf erkennen dat ‘wie ze zijn’ belangrijker is dan ‘hoe ze eruitzien’, of wanneer ze merken, dat ondanks hun acne, ze zich toch geliefd voelen.

De conflictactieve fase

De conflictactieve fase kenmerkt zich reeds door een bobbelige huid, wat een weefseltoename is tijdens de conflictactieve fase waarbij er reeds vicieuze cirkels kunnen ontstaan. Oud mesoderm kenmerkt zich door toename van het weefsel tijdens de conflictactieve fase.

Zo ontstaan er al bobbeltjes, maar er is in deze fase nog geen sprake van ontsteking. Vanaf de inslag van het conflict begint de weefseltoename van de lederhuid en het zinvol biologische speciaalprogramma wordt doorlopen.

De genezingsfase

De genezingsfase kenmerkt zich door een ontsteking met zwelling, roodheid en puisten gevuld met pus. Hierbij wordt het toegenomen weefsel afgebouwd dat tijdens de conflictactieve fase is ontstaan.

Dit proces wordt ondersteund door bacteriën (Cutibacterium acnes -voorheen Propionibacterium acnes). Afhankelijk van de intensiteit van het conflict varieert de aandoening van kleine puistjes tot een ernstige huidaandoening met bultjes.

De genezingsfase blijft vaak hangen door recidiverende conflictsituaties. Bijvoorbeeld door in de spiegel te kijken en te zien: ‘Ik ben niet mooi in het gezicht en voel me door de acne bezoedeld’ of ‘Mijn gezicht is vies’. De genezingsfase kenmerkt zich door een tuberculeuze-verkazende afbouw van het getroffen gebied.

Het is zo belangrijk in te zien dat acne in feite een genezingsfase is en van voorbijgaande aard is. Dit om de vicieuze cirkel te doorbreken, wat recidiverend inwerkt op de psyché. Want daardoor kan de genezing zich niet voltrekken. Het is belangrijk om het conflict en de sporen te achterhalen en zo mogelijk op te lossen zodat er een einde komt aan het conflict en het zinvol biologische speciaalprogramma.

Volgende affirmaties zijn belangrijk: “Het is niet belangrijk hoe anderen over mij denken”, “Ik vind mijn uiterlijk oké”, “Ik ben in orde zoals ik ben”. Zonnebaden, basische voeding, een goede reiniging en verzorging van de huid verdienen eveneens aandacht.

Voorbeelden uit het archief van Dr. Hamer

Een meisje uit ex-Joegoslavië wordt in Oostenrijk op school geplaatst, zonder dat zij een woord Duits kan.

Zij lijdt eronder dat haar medestudenten achter haar rug zitten te kletsen en te roddelen en dat ze een vreemde is die geen Duits spreekt (= bezoedelingsconflict dat van achter komt). Met als gevolg weefseltoename van de lederhuid in de actieve fase en het conflict wordt telkens opnieuw getriggerd (recidieven).

In de tussentijdse genezingsfasen ontstaat er acne op haar rug. Tegelijkertijd lijdt zij aan een moreel-intellectueel eigenwaardeconflict betreffende de halswervelkolom.

Een 15-jarig mooi meisje voelt zich buitengesloten door haar dansgroep bij een wedstrijd. Ze voelt zich vooral ‘in de steek gelaten’ wanneer een oudere jongen, waar ze veel voor voelt, kiest voor een ander meisje. Dit leidt tot ‘het zich niet mooi genoeg voelen met betrekking tot haar gezicht en hoe ze eruitziet’.

Wanneer ze over deze teleurstelling heen komt (= genezingsfase), ontstaat acne in haar gezicht en ontstaat er een 2 jaar durende vicieuze cirkel. Telkens wanneer ze in de spiegel kijkt, voelt ze zich opnieuw onaantrekkelijk (= recidief van het conflict).

Andere symptomen

Een talgkliercyste is een knobbel onder het oppervlak van de huid, gevuld met geelachtige talg (zie ook hagelkorreltjes en hordeolum die verband houden met de talgklieren in de oogleden, te vergelijken met vetknobbeltjes of xanthomen).

Een talgachtige cyste op het voorhoofd onthult een aanvalsconflict dat verband houdt met een intellectuele wanprestatie (zoals de uitspraak ‘Jij domoor!’). Voor een linkshandige verwijst een cyste aan de linkerkant van het voorhoofd naar een conflict dat aan een partner is gekoppeld.

Talgkliercyste

Trichilemale cysten ontstaan uit een haarzakje in de lederhuid. Ze worden daarom vaak gevonden op de hoofdhuid, omdat die een hoge concentratie aan haarzakjes bevat. De kaasachtige geur van de cyste is een teken dat mycobacteriën aan het werk zijn.

Trichilemale cyste

Conclusie

Acne, gezichtspuisten en mee-eters zijn niet het echte probleem, wat altijd verkeerd begrepen wordt door het reguliere systeem. Het zijn in feite symptomen als gevolg van ‘het zich verminkt, lelijk, bezoedeld of aangevallen voelen’.

De ontsteking is de genezingsfase waarbij het lichaam bacteriën activeert die instaan voor het genezingsproces waarbij de lederhuid ook ontgift wordt. Dit veroorzaakt pus en ettervorming, wat basale mechanismen zijn van het lichaam om afval en toxische stoffen af te voeren.

De bacteriële activiteit is geen infectie en ook niet de oorzaak van acne zoals vele dermatologen of andere artsen vertellen. Het is slechts de correlatie met de aandoening. De causale oorzaak van acne is psychologisch van aard: een aanval, bezoedeling of schending van de integriteit.

Microben zijn nooit infectieus of besmettelijk en vallen nooit lichaamsweefsels aan. Het inzicht, volgens Hippocrates, is dat het lichaam zelf microben activeert, indien nodig.

De Ayurvedische kijk op acne

Acne is een van de vele soorten aandoeningen die de huid echt ontsiert. De huid is het grootste orgaan en is verbonden met elk deel van het lichaam.

In feite kan je de huid zien als een weerspiegeling van de interne staat van het organisme. Een huidprobleem zoals acne, weerspiegelt in feite de conditie van het bloed, de inwendige organen en fysiologische systemen in verbinding met je emotionele staat in de psyché.

Dit betekent dat de huid kan gelezen worden om belangrijke aanwijzingen te geven over de conditie van het bloed, de lymfe en de verschillende organen en systemen van het lichaam en de geestelijke toestand. Als het lichaam van binnen volledig zuiver is en je emotioneel in balans bent, dan zal er zich geen acne of andere huidaandoening ontwikkelen.

De verschillende soorten huidziekten zijn, zoals Hippocrates en de Ayurvedische kijk het zo mooi beschrijven, in feite pogingen van het lichaam om het innerlijke vuil, de toxines en het pus van de organen en het bloed naar buiten te duwen. Het zijn dus genezingsprocessen.

Het lichaam wil zuiver zijn van binnen, en de huid vervult de functie van ontgiftingsorgaan. Dus als de huid klachten gaat vertonen zoals acne, is het uitermate onverstandig om alleen het huidoppervlak te behandelen.

We denken hierbij aan pleisters, cosmetische behandelingen, zalfjes, röntgenfoto’s, medicijnen, injecties en sprays, want deze kunnen acne juist verergeren. In plaats daarvan zou men veel beter aandacht schenken aan de psychologische oorzaak van acne, mee-eters en gezichtspuistjes.

Wat is het echte probleem bij acne, puistjes en mee-eters volgens de Ayurvedische visie?

Bij acne, puistjes en mee-eters zijn er kleine huidontstekingen aan het werk die verraden dat de functie van de darm verstoord is in de totaliteit van de spijsvertering. Dit als gevolg van een emotionele disbalans of psychische conflicten. De spijsvertering ondervindt problemen om de schadelijke stoffen te neutraliseren.

De darmflora is hierbij niet in evenwicht en er ontstaat een opeenstapeling van schadelijke stoffen in het spijsverteringskanaal. Het kan om een lichtere verstoring gaan, maar deze is wel aanhoudend waardoor de natuurlijke ontgiftingsroute van het lichaam blijvend geblokkeerd is.

Het lichaam ontgift zich voornamelijk via de lever, die het bloed reinigt en schadelijke stoffen uit het bloed onschadelijk maakt. Deze worden via de gal en de darmflora geïnactiveerd zodat ze veilig het lichaam kunnen verlaten.

De meeste afvalstoffen en toxines worden via de galwegen afgevoerd naar de galblaas en komen uiteindelijk in de dikke darm terecht waar de darmflora het echte zuiverings- en ontgiftingswerk doet.

De gal activeert de enzymen van de pancreas. Als dit proces goed verloopt, neutraliseren deze enzymen ook de schadelijke stoffen. Maar als de spijsvertering niet goed werkt, raken de uitscheidingsorganen zoals de lever en de lymfe overbelast.

Hierdoor komen er geleidelijk aan meer schadelijke stoffen in het bloed en het lichaam zal deze schadelijke stoffen via de huid zo veel mogelijk proberen naar buiten te duwen.

Tijdens de genezingsfase zal het lichaam schadelijke afvalstoffen in de vorm van etter en pus via de huid afvoeren. Bacteriën en schimmelbacteriën zijn in feite de ‘Mr Propre’ van de natuur. Deze bacteriën zullen, samen met de ontsteking, het toegenomen herstelweefsel afbreken, wat resulteert in een lelijke huiduitslag die het gezicht of andere plaatsen op het lichaam ontsiert.

Zolang de spijsvertering verstoord blijft als gevolg van conflictsituaties in de geest, zal er een innerlijke disbalans blijven bestaan. De huid zal tekenen van ziekte en ontsteking blijven vertonen, in dit geval in de vorm van acne, mee-eters en gezichtspuistjes.

Besef dat een ontsteking zoals acne, puisten en mee-eters in werkelijkheid geen ziekte is, maar een perfect passende genezingsreactie van het lichaam om zich te ontdoen van schadelijke afvalstoffen en irriterende toxines via pus en etter. Hierbij worden de weefsels hersteld en ontgift.

Dit waren de laatste woorden van Louis Pasteur op zijn sterfbed: “De microbe is niets, de omgeving is alles. Ofwel: het is niet de kiem die telt, wel de bodem waarop deze valt”.

De uitscheidingsorganen van het lichaam

De belangrijkste uitscheidingsorganen van het lichaam zijn de lever, de pancreas, de maag, het darmstelsel, de lymfe, de huid, de longen en de nieren. Er zijn verschillende orgaansystemen betrokken bij het dagelijkse ontgiftingswerk. Dit om de immuniteit, wat in feite een vals concept is, of het detoxsysteem van de algemene gezondheid, krachtig en sterk te houden.

Als de hoeveelheid op te ruimen afvalstoffen abnormaal groot is, wordt de huid opgeroepen om mee te helpen. Dit heeft een verergerend effect op acne, mee-eters en puistjes (door een conflict, bezoedeling, aanval of schending van de integriteit). Dikwijls krijgt men ook andere aandoeningen zoals eczeem of psoriasis (gerelateerd aan een scheidingsconflict).

Acne, puistjes en mee-eters zullen verdwijnen en een gerimpelde huid zal weer glad worden, als je jouw lichaam grondig ontgift en zorgt voor een emotionele balans waarbij je de conflicten definitief oplost. Hierbij is het eveneens belangrijk om de spijsvertering te activeren zodat de darmflora zijn ontgiftende taak weer kan opnemen.

De grootste microbiële agentia zijn in de darmen aanwezig, en de lymfe is voor 80% verbonden met de darmen.

Elke huiduitslag wijst jou constant op het feit dat je jouw innerlijke hygiëne kan verbeteren. Een ongezonde huid is een weerspiegeling van de strijd die het lichaam elke dag moet leveren, zowel lichamelijk, emotioneel als mentaal.

Als de huid niet gezond is, betekent dit dat het hele systeem van lichaam en geest aandacht nodig heeft. Met andere woorden: acne, puistjes en mee-eters zijn een zichtbare en waardevolle indicatie van de conditie van lichaam en geest. De ernst van de aandoening houdt direct verband met de intensiteit van de emotionele of mentale disbalans.

Het is belangrijk om je eigenwaarde te ontwikkelen en je integriteit als mens te beschermen.

Wat kan je doen bij acne, gezichtspuistjes of mee-eters?

De verstoring van het spijsverteringskanaal heeft een negatief effect op huidaandoeningen. Problemen met de spijsvertering hebben dezelfde causale oorzaak als de aandoening zelf: beide zijn in correlatie met elkaar. Onrust, stress, zich bezoedeld of aangevallen voelen zorgen ervoor dat je niet rustig kan eten, dat je onregelmatig gaat eten en daarbij soms te veel gaat eten. Deze factoren veroorzaken een zuiveringsactie gecreëerd door het lichaam met als gevolg huidproblemen, een verstoorde maagwerking en emotionele disbalans.

Men neemt niet echt de tijd om rustig te eten en te genieten. Daarbij is er verspilling van het maagzuur, dat bovendien zijn werk niet naar behoren kan doen. Veel mensen die lijden aan acne, gezichtspuistjes of mee-eters kunnen ook last hebben van een brandend gevoel in de ingewanden, diarree en aambeien.

In feite heb je veel baat bij een matig voedingspatroon en een uitgebalanceerde levensstijl als je lijdt aan acne, gezichtspuistjes of mee-eters. Op tijd gaan slapen is zeer belangrijk (rond 22.00 uur) om de ontgifting van je lichaam te optimaliseren.

Wees je ervan bewust dat je niet meer eet dan het voedsel dat in twee handen past. Eet je veel meer, dan ontstaan er verstoringen in de darmwerking en dat voel je niet altijd. Vermijd onzuiver voedsel en water, alcohol, koffie, frisdrank, sigaretten en ongezond industrieel bewerkt voedsel.

Wees voorzichtig met deodorant en chemische gezichtsverzorging. Deze verstoppen de zweet en talgklieren en hebben een verergerend effect op acne. Om dezelfde reden gebruik je beter ook geen antitranspiratiemiddelen en parfum.

Bij acne, puistjes en mee-eters is het belangrijk om hevige emoties op te lossen en bestaansrecht te geven, zoals boosheid, machteloosheid en frustratie. Let er ook op dat je voldoende slaapt tijdens de nachtelijke uren (de uren voor twaalf tellen dubbel) waarbij het lichaam zich beter kan ontgiften. En dat is precies ook het probleem bij veel jonge mensen die graag regelmatig tot laat in de nacht opblijven.

Vermijd op het heetst van de dag sterke zonneschijn, draag geen zonnebril en smeer je niet in met zonnebrandmiddelen. Deze zijn zeer schadelijk en houden eveneens acne in stand.

Gebruik kokosolie, Dermacress van Cressana of jojobaolie om je gezicht mee in te smeren. De ochtend en avondzon tijdens de zomer is ideaal om met je gezicht in de zon te lopen.

Vermijd stimulerende middelen, melk en zuivel, zuurhoudende producten zoals azijn, yoghurt, onrijp fruit en ander zuur voedsel, behalve citroenen en inheems klein fruit.

Vermijd het bakken van voeding, gekookt voedsel is veel beter als je lijdt aan aandoeningen in het gezicht. Eet veel specerijen, behalve de zeer scherpe specerijen en een overdaad aan zout. Geraffineerd keukenzout is ten strengste verboden.

Leg veel nadruk op bitter en wrang, twee smaken die in veel specerijen terug te vinden zijn en een sterk ontgiftend vermogen hebben. Ze helpen acne, mee-eters en gezichtspuistjes te genezen. Bitter en wrang zijn alkalisch en hebben ontgiftende eigenschappen.

Wrang is zeer sterk alkaliserend voor het lichaam en brengt de zuur-baseverhouding in balans.

Zongerijpte voedingsmiddelen hebben een zeer krachtig positief effect op acne, gezichtspuistjes en mee-eters, zoals veenbessen of cranberries, bosbessen en bramen. Veenbessen (hebben ook een wrange smaak in zich) kan je ook tijdens de winter eten met hetzelfde gunstige effect. Eet ook veel bonen (sperziebonen zijn uitermate goed bij acne), broccoli en andere zongerijpte biologische en groen gekleurde groenten.

Drink dagelijks groene thee (van de Camelia theeplant). Je kan ook een sterke oplossing van groene thee op je gezicht aanbrengen voor het slapen gaan en direct na het opstaan. Groene thee is sterk alkalisch en helpt bij het herstellen van het zuur-base evenwicht van de talglaag op de huid en werkt ontgiftend.

Thee van gelijke delen korianderzaad, komijnzaad en venkelzaad is zeer gunstig voor de dikke darm en andere uitscheidingsorganen.

Rechtstreeks zonlicht op je gezicht zonder zonnebril en zonnebrandmiddelen heeft een gunstig effect. Behalve tijdens de zomermaanden, want dan is overdag de zon te sterk. Wees je ervan bewust dat het dragen van zonnebrillen en het smeren van zonnebrandcrème je lichaam belemmert om vitamine D aan te maken, waarbij je niet kan profiteren van de therapeutische kracht van de zon.

Blijf in beweging als je in de zon loopt, zit nooit stil of lig niet in de zon. Let erop om je gezicht niet te wassen met zeep, want zeep verstoort de microbiële flora van de talglaag. Bovendien zijn vele zepen te alkalisch voor de huid, waardoor de huid gevoeliger wordt. Verkies je toch zeep, gebruik dan babyzeep, sandelhoutzeep of zeep die de zuurtegraad van de huid niet aantast. Neem bij voorkeur in de ochtend een douche.

Tijdens de nacht duwt je lichaam veel schadelijke stoffen via de huid naar buiten, en door ‘s morgens te douchen spoel je dit er allemaal af voordat het terug door de huid opgenomen wordt tijdens de dagelijkse activiteiten. Bedenk dat de meeste zepen de huid uitdrogen waardoor de huidaandoeningen verergeren.

Emotionele geladenheid bij acne en mee-eters (Christiane Beerlandt)

Acne verhult dat er onzekerheid in jou schuilt, je bent niet zeker van wie je eigenlijk bent. Er heerst een soort onvrede met jezelf. Je zoekt op gulzige wijze buiten jezelf naar vervulling, een oplossing voor je innerlijke leegte. Tegelijkertijd kom je in opstand tegen het gezag boven je hoofd.

Je reageert met gevoelens van machteloosheid en onzekerheid naar de buitenwereld, je uitstraling is eveneens onzeker. Je kan zelfs arrogant of betweterig overkomen bij anderen omdat je voortdurend kritiek uit naar de anderen en eigenzinnig ga je jouw gang. Dit is echter een camouflage van je innerlijke leegte.

Er heerst kwaadheid, kritiek, soms zelfs alleen maar innerlijk. Je wil macht krijgen over een ander omdat je je van jezelf afkeert. Waarom stel je jezelf in vraag, vind jij jezelf lelijk? Terwijl je uiterlijk perfect wil overkomen of tenminste als iemand die het allemaal weet, ben je innerlijk aan het beven als een rietstengel.

Onzekerheid, gespannenheid, weerstand om vriendelijk te zijn tegen anderen nemen de bovenhand, omdat je je verzet tegen allen die jou de les willen spellen, want je twijfelt al genoeg aan jezelf.

Oplossing: los het verkrampte gevoel in jezelf op. Stop met proberen grip te krijgen op anderen. Laat alle indrukken rustig in jezelf binnenkomen en verwerk je gevoelens van ontevredenheid, maar zonder projectie naar buiten toe. Leer jezelf vertrouwen.

Begrijp dat alle goede dingen die je ziet in een ander ook jouw goede dingen zijn, anders kan je het niet zien in een ander. Vertrouw op je diepste zelf, je basis. Transformeer grondig en aard om wortel te schieten zodat je stabiel staat. Dan kan een ander geen gezag meer uitoefenen op jou. Los je innerlijke weerstand op om in liefde te komen tot jezelf en de anderen.

Durf gewoon je eigenheid te uiten, weet dat je uniek bent net als iedereen. Stop met het opkroppen van je natuurlijke verlangens en geef ruimte aan je creativiteit zodat deze mooie eigenschappen van jou tot uitdrukking komen. Vervang kritiek door respect voor jezelf en de anderen, vervang het door groei en het openen van je bewustzijn. Kom tot volledige aanvaarding van jezelf.

Laatste tip: kom tot verzachting in plaats van scherpe gevoelens.

Dank aan Arjen lievers https://www.germaansegeneeskunde.nl/index_ziekten_gnm/

Björn Eybl Zielsoorzaken van ziekte ISBN 978-3-85052-299-1

Christiane Beerlandt De sleutel tot zelfbevrijding

Gepubliceerd op 13/07/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

  • Pancreaskanker of alvleesklierkanker De pancreas of alvleesklier is een langwerpig orgaan dat zich achter de maag bevindt, met de kop in de kromming van de twaalfvingerige darm en de staart tegen de milt. De pancreas produceert verteringsenzymen en scheidt deze uit via de pancreaskanalen. De pancreas is een gemengde klier met zowel een endocriene functie voor de koolhydraatstofwisseling (insuline en glucagon) als een exocriene functie voor de spijsvertering. De alvleesklier produceert ongeveer 1,5 tot 3 liter verteringssap per dag. Goed en veel kauwen stimuleert de productie van verteringssappen in de pancreas. Het endodermale klierweefsel dat verteringssappen produceert, bestaat uit [...]

    By Published On: 30/06/2024
  • Cataract of grauwe staar Het oog is het meest complexe orgaan van het lichaam. In dit kleine orgaan bevinden zich drie kiembladen: het endoderm, het nieuwe mesoderm en het ectoderm. Deze drie structuren dienen slechts één doel: kijken en zien. Dr. Hamer heeft veel ontdekt over het oog en dankzij zijn onderzoek kunnen we vele oogaandoeningen beter begrijpen. Emotioneel actieve conflicten spelen zich af in het binnenste gebied van het oog. Volgens de reguliere geneeskunde takelen eiwitten in het oog af, waardoor de transparantie van de ooglens langzaam afneemt. Hierdoor krijg je wazig zicht, wat het scherp zien belemmert. [...]

    By Published On: 10/06/2024
  • De functie van de galblaas De galblaas of vesica biliaris is een klein, peervormig zakje waarin gal kan worden opgeslagen. Ze bevindt zich rechtsboven in de buikholte, tegen de onderkant van de lever. De galblaas is verbonden met het hepatische systeem via de ductus cysticus, die direct in de ductus choledochus uitmondt. De galblaas heeft een wateronttrekkende werking op de gal die zodoende wordt ingedikt en een typische groene kleur krijgt. Gal is een vrij dikke, geelgroene vloeistof die in de lever wordt geproduceerd. Gal wordt verzameld in de galblaas, waar het wordt opgeslagen totdat het nodig is voor [...]

    By Published On: 27/05/2024