Acné, mee-ëters en gezicht puistjes.

Wat zegt de Germaanse geneeskunde?

De huid bestaat uit twee hoofdlagen: de opperhuid of epidermis en de lederhuid of dermis – corium. Het corium dient om het organisme te beschermen tegen verwondingen een aanvallen. Het corium bevat de talg- en zweetklieren die beide behoren tot het oud mesodermale kiemblad.

De talgklieren zijn exocriene klieren die een olieachtige substantie afscheiden (talg) om de huid te smeren en te onderhouden. Acné komt het meest voor in het gezicht en op de hoofdhuid, soms op de rug. De angst om kaal te worden (een typisch mannelijk probleem) of een bepaald kapsel (een typisch vrouwelijk probleem) kan daarom de onderliggende oorzaak zijn van het hebben van een vette hoofdhuid.

Acné is, in GNM-termen, gekoppeld aan een aanvals- of bezoedelingsconflict en schending van de integriteit.

De theorie dat acné verband houdt met hormonale veranderingen is niet doorslaggevend, omdat niet elke tiener acné heeft en volwassenen het soms hebben. Acné komt wel regelmatig voor als huidaandoening van de pubers. Kleine kinderen zijn nog niet mee bezig hoe ze eruitzien, maar in de puberteit wordt dit wel belangrijk: “Hoe kom ik over bij anderen?” “Ben ik aantrekkelijk?”

Daarom zijn jongeren ontvankelijk als er iets negatiefs over hun uiterlijk wordt gezegd. Zich niet mooi, niet goed, niet aantrekkelijk of misvormd voelen, zijn het soort conflicten die als een aanval, schending van de integriteit of bezoedeling worden ervaren.

Acné komt het vaakst voor in het gezicht, vooral tijdens de puberteit, omdat adolescenten echt veel kwetsbaarder zijn voor wat betreft hun uiterlijk. Bovendien zijn de tienerjaren de tijd waarin er meer confrontaties (verbale aanvallen) zijn met volwassenen (ouders, leraren, ‘meerderen’).

Meestal is het aanzien van de acné zelf (het gevoel bezoedeld te zijn in het gezicht) al de reden, die de voltooiing van het genezingsproces vertraagt waardoor het blijft hangen.

Verbale aanvallen, bijvoorbeeld uitgescholden worden, zwart gemaakt worden, mishandeld of bedreigd worden door middel van scherpe of agressieve bewoording “raken/treffen” vaak het gezicht, het voorhoofd (een beledigende opmerking over iemands intelligentie) of de rug (“een dolksteek in de rug”).

Seksistische opmerkingen, seksuele beschuldigingen of een aanval tegen iemands seksuele geaardheid raken iemand “onder de gordel”. Het horen van aanstootgevende woorden beïnvloedt de lederhuid van het oor. Op een vijandige manier bekritiseerd worden, discriminatie, laster of het in twijfel brengen van iemands integriteit kan een impact hebben op het hele lichaam (gegeneraliseerd conflict).

Een huidaandoening zoals acne of littekens in het gezicht of op het lichaam (na een borstamputatie) kan een misvormingsconflict oproepen dat biologisch gezien verband houdt met de lederhuid.

De acné-tijd is normaal gesproken voorbij wanneer jongeren voor zichzelf gaan erkennen dat het belangrijker is wie ze zijn dan hoe ze eruitzien, of wanneer ze merken, dat ondanks hun acne, ze zich toch geliefd voelen en geliefd kunnen zijn.

De conflictactieve fase

De conflictactieve fase kenmerkt zich reeds door een bobbelige huid. Dat is weefseltoename tijdens de conflictactieve fase waardoor er reeds vicieuze cirkels kunnen ontstaan. Oud mesoderm kenmerkt zich door toename van het weefsel tijdens de conflictactieve fase.

Zo ontstaan reeds bobbeltjes, er is nog geen sprake van ontsteking. Vanaf de inslag van het conflict begint de weefseltoename van de lederhuid. Het hele zinvolle biologisch speciaalprogramma ga je doorlopen, je kunt niet terug.

De genezingsfase

De genezingsfase kenmerkt zich door ontsteking met zwelling, roodheid en puisten gevuld met pus. Hierbij wordt het toegenomen weefsel afgebouwd dat tijdens de conflictactieve fase is ontstaan.

Dit proces wordt ondersteund door bacteriën (cutibacterium acnes -voorheen propionibacterium acnes). Afhankelijk van de intensiteit van het conflict varieert de aandoening van kleine puistjes tot een ernstige huidaandoening met bultjes.

De genezingsfase blijft duren (hangen) door recidiverende conflictsituaties. Bijvoorbeeld door in de spiegel te kijken en te zien: ‘Ik ben niet mooi in het gezicht en voel me door de acné bezoedeld’. ‘Mijn gezicht is vies’. De genezingsfase kenmerkt zich door een tuberculeus-verkazende afbouw = Acné.

Het is zo belangrijk in te zien dat acné een genezingsfase is en van “voorbijgaande aard”. Dit om de vicieuze cirkel te kunnen doorbreken dat recidiverend inwerkt op de psyché. Want daardoor kan de genezing zich niet voltrekken. Conflict en sporen achterhalen en zo mogelijk oplossen zodat er een einde komt aan het conflict en het zinvolle biologische speciaalprogramma ook kan eindigen.

Affirmaties: “Het is niet belangrijk hoe anderen over mij denken”. “Ik vind mijn uiterlijk oké”. “Ik ben in orde zoals ik ben”. Zonnebaden, basische voeding, goede reiniging en verzorging van de huid. Zonnebaden en basische voeding samen met goede reiniging en verzorging van de huid.

VOORBEELDEN uit het archief van Dr. Hamer

Een jongen wordt gepest omdat hij afstaande oren heeft. Een meisje uit het voormalig Joegoslavië wordt in Oostenrijk op school geplaatst, zonder dat zij een woord Duits kan.

Zij lijdt eronder dat haar medestudenten achter haar rug stom zitten te kletsen en te roddelen en dat ze een “vreemde” is en geen Duits spreekt. = Bezoedelingsconflict dat van achter komt. -> weefseltoename van de lederhuid in de actieve fase. Telkens wordt het conflict getriggerd (recidieven).

In de tussentijdse genezingsfasen ontstaat acné op de rug. Gelijktijdig lijdt zij daarbij aan een moreel-intellectueel eigenwaardeconflict betreffende de halswervelkolom.

Een 15 jarig mooi meisje voelt zich buitengesloten door haar dansgroep bij een wedstrijd. Ze voelt zich bijzonder ‘in de steek gelaten’ wanneer een oudere jongen, waar ze veel voor voelt , kiest voor een ander meisje. = Zich niet mooi genoeg voelen met betrekking tot haar gezicht en hoe ze eruitziet.

Wanneer ze over deze teleurstelling heen komt (= genezingsfase), ontstaat acné in haar gezicht en ontstaat er een 2 jaar durende vicieuze cirkel. Telkens wanneer ze in de spiegel kijkt, voelt ze zich opnieuw onaantrekkelijk = recidief van het conflict.

Andere symptomen

Een talgkliercyste is een knobbel onder het oppervlak van de huid, gevuld met geelachtige talg (zie ook hagelkorreltje en hordeolum die verband houden met de talgklieren in de oogleden, te vergelijken met vetknobbeltjes of xanthomen).

Een talgachtige cyste op het voorhoofd onthult een aanvalsconflict die verband houdt met een intellectuele wanprestatie (‘Jij domoor!’). Voor een linkshandige verwijst een cyste aan de linkerkant van het voorhoofd naar een conflict dat aan een partner is gekoppeld.

Talgkliercyste

Trichilemale cysten ontstaan uit een haarzakje in de lederhuid. Ze worden daarom vaak gevonden op de hoofdhuid, omdat die een hoge concentratie haarzakjes bevat. De kaasachtige geur van de cyste is een teken dat mycobacteriën aan het werk zijn.

Trichilemale cyste

Conclusie:

Acné, gezichtspuisten en mee-ëters zijn niet het probleem, dat is wat er altijd verkeerd begrepen wordt door het reguliere systeem. Het zijn symptomen als gevolg van zich verminkt, lelijk bezoedeld of aangevallen voelen.

De ontsteking is de genezingsfase waarbij het lichaam bacteriën activeert die instaan voor het genezingsproces waarbij de lederhuid ook ontgift wordt. Dat veroorzaakt de pus en ettervorming. Pus en etter zijn basale mechanismen van het lichaam om afval en toxische stoffen af te voeren.

De bacteriële activiteit is geen infectie en ook geen oorzaak van acné zoals vele dermatologen of andere artsen vertellen. Het is slechts correlatie met de aandoening. De causale oorzaak van acné is psychologisch van aard: aanval, bezoedeling of schending van de integriteit.

Microben zijn nooit infectieus of besmettelijk en vallen NOOIT lichaamsweefsels aan, het inzicht is dat het lichaam zelf microben activeert, indien dit nodig is. Hippocrates wist dit.

Acné, een echt huidprobleem. De Ayurvedische kijk

Acné is een van de vele soorten aandoeningen die de huid echt ontsiert. De huid is het grootste orgaan van het lichaam en is verbonden met ieder deel van het lichaam.

In feite kan je de huid zien als een weerspiegeling van de interne staat van het organisme. Ieder huidprobleem waartoe acné bij behoort spiegelt in feite de conditie van het bloed, de inwendige organen en de fysiologische systemen in verbinding met je emotionele staat in de psyché.

Hieronder kunnen we dus verstaan dat de huid kan gelezen worden om belangrijke aanwijzingen te geven over de conditie van het bloed, de lymfe en de verschillende organen en systemen van het lichaam en je geestelijke toestand. Wat ik bedoel is: als het lichaam van binnen volledig proper en zuiver is waarbij je emotioneel in balans staat, zal er zich geen acné of andere huidaandoeningen ontwikkelen.

Alle soorten huidziekten zijn zoals Hippocrates en de ayurveda het zo mooi beschrijven, pogingen van het lichaam om innerlijk vuil, toxines en pus van de organen en het bloed naar buiten te duwen. Het zijn genezingsprocessen.

Het lichaam wilt zuiver en proper zijn van binnen, dat is de enige wens van het lichaam. De huid vervult hier zijn functie als ontgiftingsorgaan. Dus als de huid klachten gaat vertonen zoals bij acné, is het uitermate onverstandig om alleen het huidoppervlak te behandelen.

We denken hierbij aan pleisters, cosmetische behandelingen, zalfjes, röntgenfoto’s, medicijnen, injecties en sprays kunnen acne juist gaan verergeren. In plaats daarvan zou men veel beter aandacht schenken aan de psychologische oorzaak van acné, mee-ëters en gezichtspuistjes.

Wat is het echte probleem bij acné, puistjes en mee-ëters? (visie ayurveda)

Het zijn kleine huidontstekingen die verraden dat de functie van de darmwerking verstoord is in de totaliteit van de spijsvertering. Dit als gevolg van emotionele onbalans, psychische conflicten in de geest. De spijsvertering ondervindt problemen om schadelijke stoffen te neutraliseren.

De darmflora is hierbij niet in evenwicht, er ontstaat opstapeling van schadelijke stoffen in het spijsverteringskanaal. Het kan om een lichtere verstoring gaan, maar dat wel aanhoudend is waardoor de natuurlijke ontgiftingsweg van het lichaam blijvend gestagneerd is.

In het kort bedoel ik dat het lichaam zich voornamelijk ontgift via de lever. De lever reinigt het bloed en maakt schadelijke stoffen uit het bloed onschadelijk. Deze worden via de gal en de darmflora onschadelijk gemaakt zodat ze veilig het lichaam kunnen verlaten.

De meeste afvalstoffen en onschadelijk gemaakte toxines worden via de galwegen afgevoerd naar de galblaas en komen uiteindelijk in de dikke darm terecht waarop de darmflora het echte zuiverings- en ontgiftingswerk doet.

De gal activeert de enzymen van de pancreas. Als dit proces goed verloopt gaan deze enzymen ook de schadelijke stoffen verder neutraliseren. Maar als de spijsvertering niet goed werkt, raken de uitscheidingsorganen zoals de lever en de lymfe overbelast.

Er komen daardoor geleidelijkaan meer schadelijke stoffen in het bloed. Het lichaam gaat onder deze condities trachten dit via de huid zo veel mogelijk naar buiten te duwen.

Tijdens de genezingsfase gaat het lichaam vervolgens schadelijk en smerig afval in de vorm van etter en pus via de huid afvoeren. Bacteriën en schimmelbacteriën zijn de Mr Propre van de natuur. Deze bacteriën gaan samen met de ontsteking het toegenomen herstelweefsel afbreken en dat resulteert in een lelijke huiduitslag dat je gezicht of andere plaatsen op het lichaam ontsiert.

Zolang de spijsvertering verstoord blijft als gevolg van conflictsituaties in de geest, zal er een innerlijke onbalans blijven bestaan. De huid zal tekenen van ziekte en ontsteking blijven vertonen, in dit geval in de vorm van acné, mee-ëters en gezichtspuistjes.

Besef dat de ontsteking zoals acné, puisten en mee-ëters geen ziekte is, maar een perfect passende genezingsreactie van het lichaam om zich te kunnen ontdoen van schadelijke afvalstoffen en irriterende toxines via pus en etter. Hierbij worden weefsels hersteld en ontgift.

Begrijp de laatste woorden van Louis Pasteur op zijn sterfbed: De microbe is niets, de omgeving is alles. Ofwel: het is niet de kiem die telt, wel de bodem waar hij op valt.

De belangrijkste uitscheidingsorganen van het lichaam

Dat zijn de lever, de pancreas, de maag, het darmstelsel, de lymfe, de huid, de longen en dan de nieren. Er zijn verschillende orgaansystemen bij betrokken voor het dagelijkse ontgiftingswerk. Dit om de immuniteit, dat een vals concept is, beter gezegd het detoxsysteem van de algemene gezondheid, krachtig en sterk te houden.

Als de hoeveelheid op te ruimen afval abnormaal groot is, wordt de huid ingeroepen om te helpen en te assisteren. Dit heeft een verergerend effect op acné, mee eters en puistjes (conflict, bezoedeling, aanval en schending van de integriteit). Dikwijls krijgt men ook andere aandoeningen zoals eczeem of psoriasis (scheidingsconflict).

Acné, puistjes en mee eters zullen verdwijnen en een gerimpelde huid zal weer glad worden als je jouw lichaam grondig ontgift en vooral een emotionele balans cultiveert waarbij je conflicten definitief oplost. Hierbij is het eveneens belangrijk om de spijsvertering te activeren zodat de darmflora zijn ontgiftende taak weer kan opnemen.

De grootste microbiële agentia is in de darmen aanwezig, en de lymfe is voor 80% verbonden met de darmen.

Elke huiduitslag wijst jou constant eraan dat je jouw innerlijke hygiëne kunt verbeteren. Een ongezonde huid spreekt boekdelen over de strijd die het lichaam elke dag moet leveren, zowel lichamelijk, emotioneel als mentaal.

Als de huid niet gezond is, betekent dit dat het hele systeem van lichaam en geest aandacht nodig heeft. Met andere woorden zijn acne, puistjes en mee-ëters een zichtbare en waardevolle indicatie van de conditie van lichaam-geest. De ernst van de aandoening houdt direct verband met de intensiteit van de emotionele – mentale – onbalans.

Ontwikkel je eigenwaarde, bescherm je integriteit als mens.

Wat kun je doen bij acné, gezichtspuistjes en mee-ëters?

Verstoring in het spijsverteringskanaal heeft een negatief effect op huidaandoeningen. Problemen met de spijsvertering hebben dezelfde causale oorzaak als de aandoening zelf. Beiden zijn correlatie met elkaar. Onrust, stress, zich bezoedeld voelen of aangevallen voelen zorgen ervoor dat je niet rustig kunt eten, dat je onregelmatig gaat eten en daarbij soms teveel gaat eten.

Men neemt niet echt de tijd om rustig te eten en te genieten. Daarbij is er verspilling van het maagzuur dat bovendien zijn werk niet naar behoren kan doen. Veel mensen die lijden aan acné, gezicht puistjes en mee-ëters kunnen ook last hebben van een brandend gevoel in de ingewanden, diarree en aambeien.

In feite heb je veel baat aan een matig voedingspatroon en een uitgebalanceerde levensstijl als je lijdt aan acné, gezicht puistjes of mee-ëters. Op tijd gaan slapen is zeer belangrijk (rond 22.00 uur) om de ontgifting van je lichaam te optimaliseren.

Wees bewust dat je niet meer eet dan het voedsel dat wat in twee handen past. Eet je veel meer, ontstaan verstoringen in de darmwerking en dat voel je niet altijd. Vermijd natuurlijk onzuiver voedsel en water, alcohol, koffie, frisdrank, sigaretten en ongezonde industrieel bewerkt voedsel.

Deze factoren veroorzaken een zuiveringsactie gecreëerd door het lichaam gevolgd met huidproblemen, verstoorde maagwerking en eveneens emotionele narigheid.

Wees voorzichtig met deodorant en chemische gezichtsverzorging. Deze verstoppen de zweet en talgklieren en hebben een verergerend effect op acné. Om dezelfde reden ook geen antitranspiratiemiddelen en parfum gebruiken.

Bij acné, puistjes en mee-ëters is het belangrijk om hevige emoties op te lossen en bestaansrecht te geven. Ik denk hierbij aan boosheid, machteloosheid en frustratie. Let eveneens op voldoende slaap tijdens de nachturen, de uren voor twaalf tellen dubbel, waarbij het lichaam zich beter kan ontgiften. En dat is precies ook het probleem bij veel jonge mensen die graag regelmatig tot een stuk in de nacht opblijven.

Vermijd op het heetst van de dag sterke zonneschijn, draag geen zonnebril en smeer je niet in met zonnebrandmiddelen. Deze zijn zeer schadelijk en houden eveneens acné in stand.

Gebruik kokosolie, Dermacress van Cressana of jojobaolie om je gezicht mee in te smeren. De ochtend en avondzon tijdens de zomer is ideaal om met je gezicht in de zon te lopen.

Vermijd stimulerende middelen, melk en zuivel, zuurhoudende producten zoals azijn, yoghurt, onrijp fruit en ander zuur voedsel behalve citroenen en ons eigen klein fruit.

Vermijd om voeding te bakken, gekookt is veel beter als je lijdt aan aandoeningen in het gezicht. Eet veel specerijen in je voeding behalve de zeer scherpe specerijen en overdaad aan zout. Geraffineerd keukenzout is ten strengste verboden.

Leg veel nadruk op bitter en wrang, dat zijn twee smaken die in veel specerijen terug te vinden zijn en een sterk ontgiftend vermogen hebben. Ze helpen acné, mee-ëters en gezichtspuistjes te genezen. Bitter en wrang zijn alkalisch en hebben ontgiftende eigenschappen.

Wrang is zeer sterk alkaliserend voor het lichaam en brengt de zuurbaseverhouding in balans.

Zongerijpte voedingsmiddelen die een zeer krachtig positief effect hebben op acné, gezichtspuistjes en mee-ëters zijn veenbessen of cranberries, bosbessen en bramen. Veenbessen (hebben ook een wrange smaak in zich) kun je tijdens de winter eten met hetzelfde goede effect. Veel bonen, sperziebonen zijn uitermate goed bij acné, broccoli en andere zongerijpte biologische groen gekleurde groenten.

Dagelijks groene thee (van de camelia theeplant) drinken is goed. Je kunt ook een sterke oplossing van groene thee op je gezicht aanbrengen voor het slapen gaan en direct na het opstaan. Groene thee is sterk alkalisch en helpt bij het in evenwicht brengen van het zuur-base evenwicht van de talglaag op de huid en dit werkt ontgiftend.

Thee van gelijke delen korianderzaad, komijnzaad en venkelzaad is zeer gunstig voor de dikke darm en andere uitscheidingsorganen.

In herhaling: rechtstreeks zonneschijn op je gezicht zonder zonnebril en zonnebrandmiddelen. Behalve tijdens de zomermaanden overdag omdat dan de zon te sterk is. Wees bewust dat het dragen van zonnebrillen en het smeren van zonnebrandcrème je lichaam belemmert om vitamine D aan te maken, waarbij je vervolgens niet kunt profiteren van de therapeutische kracht van de zon.

Blijf in beweging als je in de zon loopt, nooit stil zitten of liggen in de zon. Let erop om je gezicht niet te wassen met zeep, zeep verstoort de microbiële flora van de talglaag. Bovendien zijn vele zepen te alkalisch voor de huid, waardoor de huid gevoeliger wordt. Verkies je zeep, gebruik babyzeep, sandelhout zeep of zeep dat de zuurtegraad van de huid niet aantast. Bij voorkeur in de ochtend een douche nemen.

Tijdens de nacht duw je lichaam veel schadelijke stoffen via de huid naar buiten, en door ‘s morgens te douchen spoel je het af voordat ze terug door de huid opgenomen worden tijdens de dagelijkse activiteiten. Bedenk dat de meeste zepen de huid droog maken en dat zal de huidaandoeningen verergeren.

Emotionele geladenheid bij acné en mee-ëters (Christiane Beerlandt)

Acné verhult dat er onzekerheid in jou schuilt, je bent niet zeker van wie je eigenlijk bent. Een soort onvrede met jezelf. Je zoekt op gulzige wijze buiten jezelf voor vervulling, naar een oplossing voor je innerlijke leegte. Tegelijkertijd kom je in opstand tegen het gezag boven je hoofd.

Je reageert met gevoelens van machteloosheid en onzekerheid af naar de buitenwereld, je uitstraling is eveneens onzeker. Het kan zelfs arrogant of betweterig overkomen bij anderen omdat je voortdurend kritiek uit naar de anderen. Eigenzinnig zou je jouw gang gaan. Echter, het is een camouflage van je innerlijke leegte.

Kwaadheid, kritiek, zelfs alleen maar innerlijk. Je wilt macht krijgen over een ander omdat je van jezelf afwendt. waarom stel jij jezelf in vraag, vind jij jezelf lelijk? Terwijl je uiterlijk als een heilige wilt overkomen of tenminste iemand die het allemaal weet, ben je innerlijk aan het beven als een rietstengel.

Onzekerheid, gespannenheid, een weerstand om vriendelijk te zijn tegen anderen, omdat je in verzet zou komen tegen allen die jou de les zouden spelen, want je twijfelt al genoeg aan jezelf.

Oplossing: Los het verkrampte gevoel in jezelf op. Stop met proberen greep te krijgen op anderen. Laat alle indrukken rustig in jezelf binnenkomen en verwerk je gevoelens van ontevredenheid, maar zonder projectie naar buiten toe. Leer jezelf vertrouwen.

Begrijp dat alle goede dingen die je ziet in aan ander ook jouw goede dingen zijn, anders kun je het niet zien in een ander. Vertrouw in je diepste zelf, je basis. Transformeer grondig en aard om wortel te schieten zodat je stabiel staat. Dan kan geen ander jou geen gezag meer heffen boven je hoofd. Los je innerlijke weerstand op om in liefde te komen tot jezelf en de anderen.

Durf gewoon je eigenheid te uiten, weet dat je uniek bent net als iedereen. Stop met het opkroppen van je natuurlijke verlangens en je drang om tot zelfwording en creativiteit zodat deze mooie eigenschappen van jou tot uitdrukking kan komen. Vervang kritiek door respect voor jezelf en de anderen, vervang het door groei en het openen van je bewustzijn. Kom tot volledige aanvaarding van jezelf.

Verzachting in plaats van scherpe gevoelens.

Dank aan Arjen lievers https://www.germaansegeneeskunde.nl/index_ziekten_gnm/

Björn Eybl Zielsoorzaken van ziekte ISBN 978-3-85052-299-1

Christiane Beerlandt De sleutel tot zelfbevrijding

Gepubliceerd op 21/04/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

  • BijnierkankerEen mens heeft 2 bijnieren die deel uitmaken van het hormonale stelsel van het lichaam. De bijnieren liggen boven op de nieren. Bijnieren bestaan uit twee delen: een buitenkant of de bijnierschors en een kern of het bijniermerg. Het merg zit in de binnenkant en het schors aan de buitenkant van de bijnieren. Bijnieren bestaan uit twee verschillende weefsels.De bijnierschors (cortex) is op zijn beurt weer opgebouwd uit drie lagen. Die lagen noemen we reticularis, fasciculata en glomerulosa. In deze drie lagen worden verschillende hormonen gemaakt. Dit zijn cortisol, aldosteron en de androgenen. Het adrenocorticotroop hormoon (ACTH) regelt de hoeveelheid [...]

    By Published On: 04/04/2024
  • BorstkankerVeel vrouwen worden geconfronteerd met angst bij de diagnose borstkanker. Het woord 'borstkanker' roept vaak een negatieve associatie op, terwijl het eigenlijk een natuurlijk biologisch proces is dat kan ontstaan als gevolg van conflictsituaties of trauma's. Bovendien zijn veel vrouwen zich niet bewust van het specifieke type kanker waarmee ze te maken hebben. Er bestaat borstkanker die gerelateerd is aan de borstklieren, dat weefsel behoort tot oud mesoderm, en er is ook een vorm van "kanker" in de melkgangen, die eigenlijk geen kanker is omdat dit weefsel tot het ectodermale kiemblad behoort. De medische wetenschap maakt vaak geen onderscheid tussen [...]

    By Published On: 25/03/2024
  • Leukemie Leukemie is een zinvol biologisch speciaalprogramma om jou te helpen je zware eigenwaarde-inbreuk te transformeren. Deze aandoening is door de medische wetenschap totaal verkeerd begrepen. Het is een programma van het nieuw mesoderm, het jongste kiemblad. In dit nieuwe mesodermale kiemblad ontstaat de versterking van het bot en is er meer beenmerg dan voorheen op het einde van de genezingsfase, waarbij er ook een normalisatie van de bloedcelproductie optreedt. Bloed bestaat uit bloedcellen, plasma en bloedserum en stroomt door het hart, de slagaderen en aders die samen het bloedvatenstelsel vormen. Bloed transporteert zuurstof, koolstofdioxide, metabole afvalstoffen, voedingsstoffen, hormonen, enzymen, [...]

    By Published On: 07/03/2024