Hoi allemaal, ik wil nog even een kleinigheid vertellen over hoe je eigenlijk spreekt over jezelf. Ben je je bewust hoe je over jezelf spreekt? Ik merk soms in de consulten die ik geef dat mensen het soms niet doorhebben dat ze hun eigenbeeld en zelfwaarde continu naar beneden halen door hun manier van spreken.

Veel mensen gaan onbewust zichzelf verlagen ten dienste van een ander. Maar dat tast het zelfvertrouwen aan, hoe kun je jouw eigen creativiteit en kracht verder ontwikkelen als je de ander steeds als meer waard ziet dan jezelf.

Ik zou zeggen, probeer eens na te gaan wat je zegt en vooral hoe je het zegt. De intonatie en articulatie zeggen al veel over de emoties die je bij je draagt. Impulsieve gedachten en uitspraken komen uit het onbewuste. Onderzoek op deze gedachten en uitspraken kan jou helpen om deze niet meer uit te spreken.

Het komt erop neer, als je iets niet wilt in het leven, dat het beter is om bewust te worden dat je het niet meer zegt. Uiteindelijk kun je de impuls ook tegenhouden. Besef dat je altijd kunt kiezen wat je ZEGT en DENKT. En als je oefent om niet meer te zeggen wat je niet wilt of wenst, zal deze ondersteunende gedachte stap voor stap aan kracht verliezen.

Bedenk dat voor het universum het woordje “niet” onbegrijpelijk is. Het universum weet de menselijke betekenis van het woordje “niet” en geeft jou precies wat er achter het woordje “niet” komt, dat ga je krijgen. Dit geldt ook als je letterlijk het werkwoord “willen”gebruikt.

Als je iets “niet wilt”, is het precies datgene dat je gaat krijgen. Gebruik je het werkwoord ‘willen’ letterlijk (wat de meeste mensen doen), zoals “ik wil bijvoorbeeld meer liefde in mijn leven”, oké goed, dan krijg je steeds meer de ervaring van de hunkering dat je de liefde wilt. Maar de liefde zelf krijg je niet.

En dat geldt voor alles in het leven. De woorden “niet en willen” kun je natuurlijk ook figuurlijk gebruiken. En dat is geen probleem. Maar als je eerlijk bent naar jezelf toe, hoe gebruik je deze woorden precies? Begrijp dan dat je ‘iets’ onbedoeld hebt gekozen in plaats van wat je bewust dacht te hebben gekozen. De onbewuste keuze zwaait met de scepter in jouw leven als je daar niet bewust van bent. De principes van aantrekking werken steeds feilloos.

Alles in het leven is keuze, geen keuze maken is ook een keuze.

Het is een kunst om te begrijpen dat je het woordje ‘moeten’ niet langer meer hoeft te gebruiken. Dit woordje is dwangmatig en dat verlaagt je trillingsfrequentie. Het neemt juist je vrije keuze dat je geboorterecht is af.

En zonder dat je het weet zit het in je comfortzone ingebakken en zet je jezelf continu onder druk. Jouw lichaam vindt dit absoluut niet leuk. Door te ‘moeten’ ga je jouw levensenergie gebruiken om iets te bereiken dat in feite ongepast is voor jou op dit moment. Je vergeet aandacht te geven aan jouw uniciteit, en authenticiteit. Dat tast eveneens het zelfvertrouwen en je eigenwaarde aan.

Zowel lichamelijk als geestelijk kun je enorm gestrest raken als je steeds zegt: ik moet dit doen, of ik moet opstaan, of ik moet de ander helpen, anders ben ik niet goed, ik moet mijzelf bewijzen, ik moet dingen doen die niet leuk zijn enzovoort. Ik weet dat onze maatschappij nogal hectisch is, maar “moeten” zal ten koste gaan van je gezondheid.

Misschien is het beter om in de plaats te zeggen: ‘Ik kies ervoor om dit of dat te doen…’ zonder een verantwoording te moeten afleggen. Je leven komt daardoor in een ander licht te staan. Plots besef je dat alles een keuze wordt, ook al lijkt dit niet zo, maar toch is het zo.

Het gaat erom om jezelf waardevol te vinden en jezelf te respecteren. Als kers op de taart kun je vervolgens een gelijkgestemde mensen vinden om een vervullende en verheven relatie mee op te bouwen.

Onvoorwaardelijke liefde naar jezelf toe, om in de eerste plaats je eigen uniciteit en authenticiteit tot uitdrukking te brengen, is het fundament van bewustzijnsgroei en geluk. Daarmee trek je zeer veel positieve mensen aan. Dat is zeer goed om je zelfvertrouwen te cultiveren

Denk eraan, tracht te vermijden dat je de woordjes “niet, willen, moeten, maar, nooit, geen” letterlijk gaat gebruiken. Het universum voelt dit aan als een soort gemis in jouw innerlijk wereldbeeld, de innerlijke dialoog met jezelf en het universum zal met een wiskundige precisie op dit gemis reageren zodat je blijvend dit gemis kunt ervaren.

Aantrekkingskracht werkt intelligent en accuraat

Veel mensen vinden de aantrekkingskracht maar een hocus pocus-verhaal. Mensen die persoonlijke creatie proberen toe te passen lijken te ondervinden dat het niet werkt! Ik ga het proberen in eenvoudige taal uit te leggen. Persoonlijke creatie is nooit ineffectief, ook al lijkt het dikwijls niet de resultaten voort te brengen die je had verlangd.

Precies omdat aantrekkingsenergie accuraat is lijkt het alsof dat dit niet zo is. Het is belangrijk te beseffen dat aantrekkingsenergie niet alleen reageert op wat we verlangen, aantrekkingsenergie reageert ook op hetgeen we vrezen! We kunnen ontvangen wat we wensen, maar trekken ook dingen aan die we willen afduwen. Waar we ons tegen verzetten, ja dat komt je toe

We kunnen in feite nog iets dieper gaan: de aantrekkingsenergie reageert op wat we bewust kiezen, maar ook altijd op wat we onbewust hebben gekozen. Het is een delicate aangelegenheid om echt volledig bewust te selecteren: “uit het veld van de oneindige mogelijkheden”. In feite gaat het erom hoe je aandacht wordt gericht. Deze aandacht is de bepalende factor van persoonlijke creatie, dat is altijd al zo geweest.

Als je iets wilt, krijg je dat, als je iets niet wilt, krijg je dit ook. Het probleem dat hierbij oprijst, ken je de gedachten van je onbewuste denken, je comfortzone en blinde vlek? Deze bepalen mee wat je zoal aantrekt.

En niet te vergeten, je krijgt ook hetgeen je nodig hebt om lessen te leren en de weg te volgen van je hart en je ziel. Je trekt dus altijd tegenovergestelden aan. Maar waar gaat je uiteindelijke gedachte naartoe? Is dit naar hetgeen je wilt (het hart) of hetgeen je niet wilt (comfortzone)?

De onbewuste keuze

Onze aandachtsenergie heeft twee componenten. Jouw keuze wordt bepaald door bewust kiezen, maar ook door de onbewuste kerngedachte of je ondersteunende gedachte. De kerngedachte is de onbewuste keuze waar je dus niet bewust van bent. Deze onbewuste kerngedachte omvat verschillende lagen. De kerngedachte heeft alles opgeslagen uit jouw verleden, jouw conditioneringen en aannames, opvoeding, jouw perceptie hoe de wereld in elkaar zit.

Met andere woorden, tal van conditioneringen waarvan jij overtuigingen en patronen hebt gemaakt, inclusief familiepatronen die je van je eigen ouders hebt overgenomen. Dat is je comfortzone. Hoe staat het met je eigenwaarde, zelfrespect en onvoorwaardelijke zelfliefde?

Een andere laag bestaat uit het oerinstinct, het overlevingsmechanisme en het archaïsch denken. En we hebben nog een laag die zeer belangrijk is, hetgeen je ziel op de agenda heeft gezet om te ervaren, hetgeen je bent vergeten toen je koos om hier op aarde te incarneren als een fantastisch mens. Je merkt het al, zeer veel dingen waar we niet altijd bewust aan denken, maar die toch een grote invloed hebben op je persoonlijke creatie.

Kijk, als jij in je gedachte concentreert om iets groots te bereiken, bijvoorbeeld de ware geliefde ontmoeten, of een enorme verhoging van financiële inkomsten en dan even later, het volgende uur of de volgende dag bedenkt dat het zo goed als onmogelijk is om dat te realiseren, of jij jezelf het niet waard vindt, dan heb je voor het laatste idee gekozen.

Als je zegt: ‘Ach, kom wees reëel!’ Kies ten minste een doel dat je kunt bereiken of ‘ik heb nooit geluk, de ware liefde is niet voor mij’. De aantrekkingsenergie kan jou dan niet geven wat je zo graag zou willen.

Op dat moment staat de schakelaar van je individuele creatie nog altijd aan. Je kunt het eigenlijk niet uitzetten, persoonlijke creatie werkt 24 op 24 uur, het stopt nooit. Begrijp dat de gedachte over jezelf, waar een enorme emotionele lading aan vasthangt, gewoonlijk je meeste aandacht en emotionele energie opeist.

Datgene waar je aandacht naartoe gaat zal groeien in je ervaring. Hoe je over jezelf denkt speelt dus een cruciale rol. De wijze hoe je denkt over jezelf kan zelfs een bepalende factor zijn dat dingen dat je op zielsniveau hebt gekozen te ervaren niet leuk zal vinden. Als je eigenwaarde laag staat kun je het volle potentieel van leuke dingen ook niet ervaren.

Sta even stil, ben je bewust of onbewust bezig? Was het bedoeld of onbedoeld, is het opzettelijk of onopzettelijk, ben je wetend of onwetend? Deze factoren spelen allemaal een invloed op hoe jij jezelf gaat ervaren. Richt je aandacht dus op je eigenwaarde en zelfrespect. Dan kom je stap voor stap te weten wat je echt wilt en ga je de agenda van je ziel volgen. Dat is het recept voor een gelukzalig leven, sprankelend van gezondheid en energie.

Het wordt het stilaan duidelijk dat mensen het proces van de aantrekkingsenergie gaan gebruiken om hun wensen die ze zo -wanhopig willen- snel te kunnen manifesteren. Maar dan komen ze uiteindelijk van een koude kermis thuis. Dan zeggen ze: ‘zie je wel, die hocus pocus werkt niet!’ In feite werkt de aantrekkingsenergie perfect en optimaal.

Als je opmerkt hoe graag je iets (wanhopig) wilt, en je zegt duidelijk ‘ik wil dat’, en je blijft dat zeggen, verkondig je tegen je onderbewuste en het universum dat je dat ene ding in feite niet hebt. Je mag er 100% zeker van zijn dat de aantrekkingsenergie daar op zal reageren, volledig accuraat en effectief!

Dat heb je nog het feit dat de aantrekking jou ook gaat geven wat jij zelf op je contextuele veld hebt geplaatst. Ik heb het over de agenda van je ziel. Vele mensen hebben geen liefdevol innig contact met hun eigen lichaam en wezen en weten daarom ook niet wat er op die agenda staat.

Het werkwoord ‘willen’

De meeste mensen gebruiken het werkwoord -willen- steeds letterlijk, en niet figuurlijk.

Daarmee bedoelen ze heel duidelijk dat hetgeen wat ze willen op dat moment NIET HEBBEN!

Zolang dat je het -WILLEN- letterlijk blijft koesteren, is het onmogelijk om hetgeen wat je wilt te verkrijgen. Begrijp dat het onmogelijk is om op het een en hetzelfde moment te ervaren wat je in feite bevestigt nog niet te ervaren. Daarom kun je niet verkrijgen wat je zo graag zou willen en kom je van een koude kermis thuis.

De aantrekkingsenergie tast jou continue af. Als je iets letterlijk wilt, zal het universum dit als een gemis aanvoelen. Het universum zal samen met de aantrekkingsenergie accuraat en perfect reageren en JA zeggen, zodat je de ervaring van -niet hebben- telkens opnieuw kunt ervaren!

Het universum zegt altijd JA! Het universum is steeds vriendelijk.

Ik heb het over energie, de kracht van je denken, gevoelens, emoties en woorden. Ze werken als een magneet. In het domein van energie trekt het gelijkgezinde elkaar aan. Ze zoeken elkaar op. Dus het universum zal dus altijd JA zeggen, dus als je meer financiële middelen wilt hebben zul je onveranderd naar meer geld blijven verlangen.

Als je wanhopig gezonder wilt worden zal het universum ook ja zeggen en zal je onverminderd naar gezondheid blijven verlangen. Met andere woorden, je houdt je ziekte in stand. Als je zegt: ‘ik wil meer liefde in mijn leven’ zal het universum natuurlijk ook JA zeggen, en je zult onverminderd naar liefde blijven verlangen, dus de liefde komt niet.

Aantrekkingsenergie reageert op “IK”, de startsleutel van je persoonlijke creatie. Met wat er volgt op IK, wordt de motor van manifestatie opgestart. Dus als je denkt dat de aantrekkingsenergie hocus pocus is, wordt dit veroorzaakt doordat de aantrekkingsenergie jou heeft gebracht wat jij onbedoeld hebt gekozen in plaats van wat jij bewust dacht te hebben gekozen.

Het proces loopt continu door, het grootste deel van je tijd wordt gevoed met je diepste gevoelens over wat jij kiest, wie jij werkelijk bent, meestal op onderbewust niveau. Tussendoor zal deze aantrekkingsenergie jou ook geven wat je op zielsniveau hebt gepland, maar ga je dit dan herkennen? Ken je jouw schaduwzijde?

Ik wens uit het hart iedereen alle geluk en een fantastische gezondheid toe.

Gepubliceerd op 13/07/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

  • Weet je wat het lastigste is? Dat er mensen zijn om je heen waar je om geeft die zichzelf onbewust kapot maken, en jij mag toekijken. Dat put je uit, want je kan niets doen. Jij kan helemaal niemand veranderen. En elke keer dat je probeert, merk je dat de weerstand steeds groter wordt en dat je relatie met hen op de helling komt te staan. Het is jouw taak niet om de ander te veranderen, verbaal overtuigen is altijd psychologisch aftuigen en zorgt voor conflictsituaties. Het is nu eenmaal een bittere pil om te slikken. Verandering gebeurt namelijk intern, [...]

    By Published On: 20/03/2024
  • Waar denk je aan als je aan het woord vergeving denkt? We hoeven niet te weten hoe we kunnen vergeven, we hoeven alleen maar bereid te zijn om te vergeven. Dat is de eerste stap: bereid zijn om te vergeven. Voel je dat vergeving een geschenk is dat je aan jezelf geeft? Kun je je voorstellen dat vergeving jou bevrijdt van het verleden, van ervaringen uit het verleden, van relaties uit het verleden? Denk je dat je niet kunt vergeven? Wie of wat denk je nooit te kunnen vergeven? Wat houdt je vast aan het verleden en belet jou om [...]

    By Published On: 20/03/2024
  • Verzet werkt nooit Misschien is het wijzer om ons niet langer te verzetten tegen alles wat ons niet dient. Verzet je niet tegen het tegenovergestelde van wat je wenst te ervaren. Aanschouw het en zie het onder ogen voor wat het is. Alles waartegen je je verzet, blijft volharden in je levenservaring. Dit wordt veroorzaakt door je voortdurende negatieve aandacht, waardoor het een plek krijgt in jouw realiteit. Als je je ergens tegen verzet, breng je het in jouw realiteit. Door vervolgens je gefrustreerde negatieve energie erop te concentreren, blaas je het feitelijk meer leven in. Het zal groeien. Dit [...]

    By Published On: 19/03/2024