Verzet werkt nooit

Misschien is het wijzer om ons niet langer te verzetten tegen alles wat ons niet dient. Verzet je niet tegen het tegenovergestelde van wat je wenst te ervaren. Aanschouw het en zie het onder ogen voor wat het is.

Alles waartegen je je verzet, blijft volharden in je levenservaring. Dit wordt veroorzaakt door je voortdurende negatieve aandacht, waardoor het een plek krijgt in jouw realiteit. Als je je ergens tegen verzet, breng je het in jouw realiteit. Door vervolgens je gefrustreerde negatieve energie erop te concentreren, blaas je het feitelijk meer leven in. Het zal groeien.

Dit is de belangrijkste reden waarom alle grote avatars en meesters adviseren dat we ons niet moeten verzetten tegen het kwade. Verzet je niet tegen wat in strijd is met jouw uitgesproken waarheid en wensen.

Geef je eerder ontspannen over. Het klinkt misschien vreemd, maar het werkt. Het is niet nodig om gespannen en stijf te worden, klaar om de strijd aan te gaan. Werk nooit tegen wat jou tegenwerkt. Werk het niet tegen, maar werk het uit.

Kies ervoor om je oorspronkelijke gedachte over hoe jij wilt dat het leven zich aan jou voordoet uit te bouwen. Door dit te doen werk je het tegengestelde uit. Maak je ontspannen, geef aandacht aan je innerlijke kracht en beschik er zelf over. Creëer de overtuiging dat het leven en de liefde altijd volmaakt functioneren.

Verwar deze ontspanning echter niet met berusting! Iets veranderen betekent eigenlijk dat je stopt met je ertegen te verzetten. Veranderen betekent gewoon dat je opnieuw kiest. Je kiest ervoor soeverein te zijn. Het wil zeggen dat je probeert de dingen te veranderen die je niet hebt gekozen. Verandering is geen verzet, maar aanpassing. Je aanpassen is niet verzetten, maar je eigen specifieke persoonlijke creatie en missie voortzetten.

Begrijp je?

Al je moeilijkheden, hindernissen en uitdagingen brengen je op de tweesprong waaruit je opnieuw kunt kiezen: tegenwerken of uitwerken. Dit is zowel individueel als collectief.

Werk uit wat je kiest.

Begrijp dat alles in het leven gebaseerd is op tegenstellingen. Dat geeft ons een keuzemogelijkheid, het biedt jou een context waarbinnen je ervaringen kunt opdoen. In feite is dat het geschenk dat het leven jou te bieden heeft. Deze wet van de tegenstellingen maakt deel uit van de aantrekkingskracht.

De ene polariteit kan niet bestaan zonder de tegenovergestelde polariteit. Zo is dat met alles in onze driedimensionale aarde. Het is nu duidelijk dat elke vorm van verzet niet kan werken. Licht heeft duisternis nodig en omgekeerd, warmte heeft koude nodig en omgekeerd, en zo zijn er ontelbare voorbeelden te noemen. Alles bestaat uit tegenstellingen.

Verzet betekent dat je datgene wat je niet wilt in stand houdt. Als jij je gaat verzetten, vechten, negeren, afduwen, oordelen, ontkennen, enzovoort, dan geef je juist datgene meer aandacht en macht, waardoor het gemanifesteerd zal blijven in je levenservaring. Wetmatigheden op het domein van energie zorgen ervoor dat je steeds opnieuw mensen of omstandigheden aantrekt, zodat je verder kunt strijden. Dit is uitputtend en verloren op voorhand, begrijp dit.

Kijk maar rondom je heen en gebruik je zintuigen zuiver, dan zie je dat:

De oorlog tegen armoede en honger heeft alleen maar meer armoede en honger gebracht. De oorlog tegen drugs heeft alleen maar meer drugs gebracht. De oorlog tegen terreur brengt steeds meer terrorisme voort. Ons verzet tegen ziekten zoals kanker, hart- en vaatziekten, diabetes en degeneratieve zenuwziekten brengt alleen maar meer van deze ziekten voort. Deze trend is overduidelijk.

Elke ziekte nodigt jou uit om het roer om te gooien en heeft een boodschap voor jou: “Hey, je vergiftigt je eigen lichaam met toxines en afvalstoffen. Wanneer ga je je lichaam meer verzorgen en ontgiften? Wanneer ga je jouw conflicten en trauma’s oplossen?” Elke ziekte is een overlevingsmechanisme van het lichaam en jouw bondgenoot in plaats van jouw vijand.

Wat ga je kiezen? Kies je voor liefde of kies je voor angst? Liefde brengt je in je kracht, waarbij het genezingsproces gestimuleerd wordt. Met angst ga je jezelf verliezen en kan het lichaam niet genezen. Als je de ziekte ziet als een onderdeel van een proces dat leidt naar gezondheid, dan ga je de ziekte genezen en je spiritueel ontwikkelen. Is er iets dat je niet wilt, geef het dan geen aandacht.

Als je in een angstige situatie terechtkomt, is het belangrijk om eerst en vooral de angst te aanvaarden en te observeren. Omarm je angst, zonder er een oordeel over te vellen. Pas dan kun je innerlijk bij jezelf te rade gaan om de essentie ervan te vinden. Onderzoek of je angst wel gerechtvaardigd is en of actie nodig is. Bestrijd de angst nooit, want winnen is onmogelijk; het is een verloren strijd. Angst kan je iets leren of je ergens op wijzen. Probeer angst op een liefdevolle en vriendelijke manier onder ogen te zien.

Alles wat ons irriteert aan anderen kan ons helpen onszelf beter te begrijpen. Kies voor ontspanning en probeer te begrijpen waarom iets gebeurt. Dit brengt rust en zekerheid.

Stijg boven oordeelsvorming uit door in dankbaarheid op te gaan.

Doel en zin van het leven :

Om te besluiten en te verklaren, te scheppen en uit te drukken, te ervaren en te vervullen wie jij werkelijk bent. Om jezelf ieder moment te herscheppen als de prachtigste versie van het grootste visioen dat je ooit hebt gehad van wie jij werkelijk bent. Dat is jouw doelstelling in jouw menswording, en dat is het doel van heel het leven.

Je bent een geboren winnaar, net als ik. Het is prachtig dat je zoveel mooie eigenschappen ziet in mij en andere mensen. Maar realiseer je ook dat al deze herkende eigenschappen ook de jouwe zijn. Anders zou je ze niet kunnen herkennen en waarderen in anderen. Op die manier ben je als mens minstens evenveel waard als ik. Je bent net zo goed als wat ik ben; je mag jezelf echt volledig respecteren.

Hoe meer jij jezelf gaat liefhebben en hoe meer je onvoorwaardelijk van jezelf gaat houden, hoe meer je die mooie eigenschappen gaat zien in jezelf die je op dit moment ook in mij of anderen ziet. Met andere woorden, hoe meer zelfliefde, hoe krachtiger je wordt over jezelf. Dan word je, net als ik, ook een winnaar in plaats van een slachtoffer.

Ik ben een inspirator, dat weet ik. Ik ben een voorbeeld, daar ben ik me ook van bewust, en daar heb ik hard voor gewerkt. Ik heb veel innerlijk huiswerk gedaan om het onbewuste bewust te maken en bestaansrecht te geven. Het opruimen van mijn comfortzone was een uitdagende klus. Ik mag trots zijn, en jij ook.

Daarom verricht ik al dit werk op mijn tijdlijn; het vergt echt veel tijd en inzet. Maar besef dat jullie ook een voorbeeld kunnen zijn, net als ik. Jullie zijn net zo waardevol als ik. Mijn hart vervult zich met vreugde als ik zie hoe jullie je eigen kracht terugvinden, waardoor je gezonder en vooral gelukkiger kunt worden. Ieder van jullie verdient dit.

Van jezelf houden trekt altijd prachtige ervaringen aan. Mensen met zelfwaardering zijn van nature aantrekkelijk. Ze stralen altijd iets moois uit. Ze komen altijd als winnaar tevoorschijn. Mensen, besef hoe prachtig je bent, wees bereid om van jezelf te houden en kies ervoor om ook een winnaar te zijn.

Wees niet zo streng voor jezelf; je mag echt trots zijn op wie je bent. Ieder van jullie kan ook patronen doorbreken en een vrolijke, unieke inspirator zijn, een levend voorbeeld, even waardevol als ikzelf of anderen. Neem een nieuw besluit en wees zelf ook een prachtig voorbeeld.

En als je toch wilt luisteren naar andere mensen, luister dan naar winnaars. Winnaars zijn mensen die weten waar ze mee bezig zijn en dat ook bewijzen. Net zoals ik een winnaar ben en dat ook bewijs. Ik ben gezond, vrolijk en humoristisch. Ik ben een gelukkige, mooie en knappe man. Maar jullie zijn allemaal ook mooie mannen en vrouwen; vergeet dit niet. Er zit zoveel potentie in elk van jullie.

Het werkt om iedereen zijn eigen unieke persoonlijke kracht terug te geven. Je vindt deze op de website terug. Dat is mijn missie: jouw persoonlijke kracht teruggeven. Het zit in jou! Ontdek hoe je jouw eigen kracht kunt opbouwen en je leven wordt een prachtige uitdaging die je gelukkig en gezond maakt.

Hoi lieve vrienden,

Vandaag wil ik iets totaal anders met jullie delen wat ook op mijn hart ligt. Ik hoor en lees dat veel mensen streven naar een betere wereld en spreken over de vijfde dimensie, maar laten we niet vergeten dat er nog een vierde dimensie tussenin zit. En juist dat, beste mensen, zie ik veel mensen doen en zeggen waardoor ze eigenlijk niet kunnen evolueren naar die betere wereld. Ik zie steeds weer dat mensen dingen doen en zeggen die hen juist van de weg naar een betere wereld afleiden.

Waar heb ik het over? Laten we niet vergeten dat we allen een eenheid vormen. Dit wordt vaak over het hoofd gezien. Het is belangrijk dat als we streven naar een betere wereld, we met wijsheid en zorgzaamheid kijken naar al onze medemensen om ons heen. We zijn immers metafysisch met elkaar verbonden en functioneren als een eenheid. Iedere persoon is als het ware een “energiefabriekje” in het oneindige universele energieveld. Laten we dus iedereen benaderen vanuit een hoger bewustzijn, vanuit een hoger trillingsniveau.

Wat ik hierbij wil benadrukken is dat als je echt naar een betere wereld wilt evolueren, het wijsheid is om geen verwensingen of oordelen meer te uiten naar andere mensen, noch naar jezelf. Alle negatieve verwensingen zeggen namelijk ook iets over jezelf. Zo binnen, zo buiten. Maar ben je je daar wel bewust van?

Bij elk oordeel, vorm van verzet, weerstand, negeren, verwensingen of andere negatieve uitingen, stuur je aandachtsenergie naar datgene toe. Op deze manier houd je het negatieve in stand. Je begrijpt dat je op deze manier nooit naar een betere wereld kunt evolueren.

Het oordeel zegt alles over degene die het heeft uitgesproken.

Wees daarom zelf de verandering die je wilt zien in deze wereld en heb zelfs je “vijand” (die eigenlijk niet echt bestaat) lief.

Onthoud: Begripsvermogen verdwijnt van zodra je een oordeel hebt uitgesproken.

Door oordelen houden we het kwade in stand.

In alle negativiteit waarin we nu leven, kunnen we een nieuwe keuze maken en dat uitwerken. Geen verzet tegen het oude, maar het nieuwe idee over jezelf uitwerken. Dat is de manier waarbij instanties hun macht gaan verliezen en wij onze vrijheid opnieuw gaan verwerven.

Noot: Oordelen scheppen is een illusionair splijten van de werkelijkheid. Oordelen is eigenlijk niet all inclusive denken: het mechanisme van sympathie en antipathie, dat wil ik wel en dat wil ik niet aanvaarden en laten zijn. Gebaseerd op (nog onbewuste) angst en verlangen…. Alles mag er zijn! Eenheidsbewustzijn, het zien en omarmen van de ganse realiteit, wordt alleen verkregen via ervaringen, die inzicht geven in jezelf en het Zelf… De reis naar binnen. We kunnen het helaas niemand “leren”, alleen maar zelf meer en meer komen tot horen, zien en zwijgen… Overgave en vertrouwen, let go and let God.

Gepubliceerd op 21/04/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

  • Weet je wat het lastigste is? Dat er mensen zijn om je heen waar je om geeft die zichzelf onbewust kapot maken, en jij mag toekijken. Dat put je uit, want je kan niets doen. Jij kan helemaal niemand veranderen. En elke keer dat je probeert, merk je dat de weerstand steeds groter wordt en dat je relatie met hen op de helling komt te staan. Het is jouw taak niet om de ander te veranderen, verbaal overtuigen is altijd psychologisch aftuigen en zorgt voor conflictsituaties. Het is nu eenmaal een bittere pil om te slikken. Verandering gebeurt namelijk intern, [...]

    By Published On: 20/03/2024
  • Waar denk je aan als je aan het woord vergeving denkt? We hoeven niet te weten hoe we kunnen vergeven, we hoeven alleen maar bereid te zijn om te vergeven. Dat is de eerste stap: bereid zijn om te vergeven. Voel je dat vergeving een geschenk is dat je aan jezelf geeft? Kun je je voorstellen dat vergeving jou bevrijdt van het verleden, van ervaringen uit het verleden, van relaties uit het verleden? Denk je dat je niet kunt vergeven? Wie of wat denk je nooit te kunnen vergeven? Wat houdt je vast aan het verleden en belet jou om [...]

    By Published On: 20/03/2024
  • Hoi allemaal, ik wil nog even een kleinigheid vertellen over hoe je eigenlijk spreekt over jezelf. Ben je je bewust hoe je over jezelf spreekt? Ik merk soms in de consulten die ik geef dat mensen het soms niet doorhebben dat ze hun eigenbeeld en zelfwaarde continu naar beneden halen door hun manier van spreken. Veel mensen gaan onbewust zichzelf verlagen ten dienste van een ander. Maar dat tast het zelfvertrouwen aan, hoe kun je jouw eigen creativiteit en kracht verder ontwikkelen als je de ander steeds als meer waard ziet dan jezelf. Ik zou zeggen, probeer eens na te [...]

    By Published On: 18/03/2024