Weet je wat het lastigste is?

Dat er mensen zijn om je heen waar je om geeft die zichzelf onbewust kapot maken, en jij mag toekijken. Dat put je uit, want je kan niets doen. Jij kan helemaal niemand veranderen. En elke keer dat je probeert, merk je dat de weerstand steeds groter wordt en dat je relatie met hen op de helling komt te staan.

Het is jouw taak niet om de ander te veranderen, verbaal overtuigen is altijd psychologisch aftuigen en zorgt voor conflictsituaties. Het is nu eenmaal een bittere pil om te slikken.

Verandering gebeurt namelijk intern, niet extern van buitenaf, en hoe graag je het ook zou willen. Het gaat om het inzicht dat zij in een onbewuste angstpsychose zitten en hun onbewuste op overleven handelt. Het onbewuste gaat de ratio voorbij en reageert op het subjectieve gevoel dat het individu heeft.

Als men angst heeft voor een onzichtbare vijand, ervaart men stress en een zware druk. Onder deze omstandigheden kun je niet meer gewoon rationeel handelen. Op bewust niveau kunnen we beredeneerd handelen, maar in het onbewuste, dat angst en stress voelt, werkt dat niet meer zo.

Het onbewuste werkt op automatisch gedrag, dat zijn een soort schortcuts om je veiliger te kunnen voelen. Het vaccin is voor hen zo een schortcut om zich veiliger te voelen. En jij gaat hen proberen te veranderen, dat zal nooit gaan en is een bittere pil die je moet slikken.

Je kan allerlei trucjes gaan doen als een klein kind, maar het werkt niet. Je kan een inspirator zijn of een spiegel zijn voor mensen, je kan proberen te laten zien dat het anders kan, maar uiteindelijk bepalen zij of zij in de spiegel kijken.

Ik ben jaren bezig info te verspreiden via sociale media omdat ik van de mensen hou. Maar ik weet zeer goed dat het niet mijn verantwoordelijkheid is of mensen hierdoor veranderen. Ik laat mensen hierin vrij. Het gaat altijd om mezelf op de eerste plaats, zo kan ik inspirator blijven. Ik doe alles voor mezelf en dan nog eens op de eerste plaats.

Je kan mensen niet veranderen, je kan enkel inspireren. Het besef dat jij niet meer moet vechten tegen de bierkaai, wat ben jij jezelf toch aan het uitputten. Waarom voel je je soms schuldig dat het jou niet lukt om de ander te overtuigen? Waarom pak je die hele hoop zorgen op je nek en zij niet? Waarom voel je je soms schuldig dat het jou niet lukt om de ander te overtuigen. Iedereen heeft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar leven.

Ikzelf trek het me niet aan, ik weet dat het leven om mij gaat op de eerste plaats. Ik begrijp de paradox van het menselijke leven: “Je hebt niemand nodig om te weten wie je bent, en zonder de ander ben je niets”.

Door mezelf op de eerste plaats te stellen, heb ik verbinding met mezelf. Als ik verbinding heb met mezelf, heb ik verbinding met de ander en de hele natuur. Dus wat ik op de eerste plaats aan mezelf geef, geef ik ook aan de ander en ben ik nooit alleen. Je begrijpt dat ik niet meedoe met ‘je doet het voor de ander’, nee de ander heeft zelf verantwoordelijkheid voor zijn of haar leven.

Wat je nalaat te geven aan jezelf op de eerste plaats, laat je ook na te geven aan de ander. Je denkt dat je aan de ander geeft, maar je voelt hoe je energielevel slinkt, hoe uitputtend dat wel is. Stop ermee! Zet jezelf op de eerste plaats.

Het is uit pure liefde niet eerlijk naar jezelf toe om de ander te proberen te veranderen, het gaat om balans te vinden tussen liefde geven aan jezelf en daarbij echt je grenzen te stellen. Weet je waarom grenzen stellen zo belangrijk is? Omdat je gewoon onbewust een signaaltje naar jezelf geeft dat jij het verdient dat er zo met jou wordt omgegaan, omdat je de paradox van het leven nog niet hebt begrepen.

En dan ga jij proberen de ander te veranderen? Nee, je houdt het gewoon onbewust zelf in stand. Door de ander te proberen te veranderen zorg jij ervoor dat ze dat juist niet gaan veranderen en dus innerlijk niet zullen ontwaken of kiezen om innerlijk te veranderen, er komt verzet. Je remt hun ontwikkeling juist af door hen te overtuigen dat het vaccin niet goed is. Hetzelfde geldt voor relaties. Nog een bittere pil dat je extra krijgt van mij.

Je wilt soms relaties met mensen, vrienden, familie en je hebt er gewoon geen invloed op en je hebt de ander nodig om die relatie aan te gaan. Dat is een bittere pil die je moet slikken. In elke relatie gaat het om het deel dat jij aan jezelf hebt gegeven, verder te ontwikkelen en dit door inspiratie te delen met de ander, maar nooit met de bedoeling om de ander te veranderen of iets uit de relatie te halen. Dat is vernietigend voor elke vorm van relatie.

Slik die pil, want uiteindelijk zal je daar een stuk lichter bij voelen, want nu blijf je maar tegen de bierkaai vechten. Het inspirerende zelf wezen geeft veel levensvreugde, geluk, dankbaarheid enzovoort, daar kan ik van meespreken.

Een oordeel zegt alles over degene die het uitgesproken heeft. Jezus Christus zei; ‘zij die oordelen, veroordelen zichzelf’. Als jij ingaat op het oordeel dat iemand heeft uitgesproken over jou, betekent dit dat je zelf niet helemaal zeker bent van je eigen waarheid, je eigen stuk.

Jouw waarheid bevrijd je. Bij het kiezen gaat het niet om goed of verkeerd, gelijk of ongelijk, voor of tegen, het is de enige keuze voor vrijheid. Bij het kiezen gaat het erom of iets waar is voor de éénheid in jezelf. Wees daarom loyaal aan jezelf en ga de strijd niet aan.

Waarheid bestaat niet uit feiten, je kunt je aan feiten vasthouden zonder de waarheid te spreken. Feiten zijn een creatie, uit overeenstemming, het geheugen en behoren van natuur tot het verleden. De waarheid kun je alleen in het Hier en Nu kennen, de waarheid kun je niet vasthouden omdat de waarheid zelf ook vrij is.

Het universum waarin we leven wordt gecreëerd door polaire tegenstellingen. Donker – licht, boven – beneden, koud – warm, positief – negatief, zwaar – licht, nat – droog, liefde – angst, gelijk – ongelijk enzovoort.

Polaire tegenstellingen die voortdurend op elkaar inwerken zorgen ervoor dat energie kan stromen. Als je een oordeel vormt tegen iets, ontken je één van de polen van deze tweedeling (dichotomie).

“Ik moet wel gelijk hebben”, “het is niet goed genoeg”, “alleen zo werkt het”…Energie heeft zowel de positieve als de negatieve pool nodig om te stromen. Denk aan een batterij als metafoor.

Oordelen zorgen voor kortsluiting.

Polariteit is een universele wetmatigheid en geeft ons een keuzemogelijkheid dat ons kansen biedt, als je het zo wilt zien tenminste, de keuze is aan jou!

Beperkingen bestaan voornamelijk in ons denken, en zo lang we muren in ons denken en overtuigingen hebben, zullen we erachter blijven zitten.

Bijvoorbeeld: een conflict tussen twee mensen.

Je vindt dat je gelijk hebt, en de ander ongelijk, terwijl de ander van zichzelf vindt dat hij gelijk heeft en jij ongelijk. Beiden hebben een rotsvaste overtuiging van hun gelijk. Deze overtuigingen zorgen voor een gedrag die ervoor zorgt dat het conflict voort blijft duren.

Er is een kortsluiting, de energie stroomt niet.

Overtuigingen creëren je wereldbeeld dat je gedrag beïnvloedt. Gezien je handelen vanuit je wereldbeeld en conditionering, ben je zeker van je gelijk. Hetzelfde geldt ook voor de tegenpartij.

Transcenderen betekent dat je inziet dat je gelijk een waarheid is uit jouw wereldbeeld, maar dat dit maar één pool is, waarbij je de andere pool ontkent. Dat veroorzaakt altijd een blokkade.

Het inzicht is dat van elke waarheid exact een tegenovergestelde waarheid bestaat.

Dat betekent niet dat jij je gelijk moet opgeven, het betekent dat je inziet dat de ander ook gelijk kan hebben vanuit zijn wereldbeeld waardoor de energie weer gaat stromen.

Het wil gewoon zeggen dat beide gelijk en ongelijk hebben. Je kunt dan beseffen en begrip opbrengen dat niemand iets fout doet gegeven zijn individuele wereldbeeld.

Dit inzicht verandert overtuigingen, het maakt overtuigingen rijker en verhevener van aard.

Maar als je oordeelt naar de ander, dan blokkeert de energie. Ga jij jezelf verdedigen tegen het oordeel van de ander, dan blokkeert de energie ook. Daarom vind ik dat ik mezelf niet hoef te verdedigen als er iemand een oordeel over mij heeft uitgesproken.

Ik zeg gewoon, ‘Je hebt gelijk’ of ‘U heeft het gezegd’. Zo blijft je eigen levensenergie stromen en erken je de ander zijn waarheid, zijn individuele wereldbeeld en kunnen van wie hij of zij werkelijk is. Zo blijf je ook loyaal met zelfvertrouwen aan je eigen waarheid. Ga niet in de strijd, je verliest je energie, het is een never ending story dat je alleen maar verder uitput. Daarom heb ik ook geleerd om niet te oordelen over een ander, niet in verzet te gaan, want dan blokkeert mijn levensenergie. Ik maak een nieuwe keus en werk deze uit.

In herhaling: een oordeel zegt alles over degene die het uitgesproken heeft.

Enkele citaten om over na te denken:

De mens die geen vrede heeft met zichzelf, zal in oorlog zijn met de hele wereld.

Mensen die verslaafd zijn aan conflicten zijn in oorlog met zichzelf.

Sommige mensen veroorzaken geluk overal waar ze lopen, anderen zorgen voor geluk als ze weggaan.

Overtuigen is aftuigen.

Stijg boven oordeelsvorming uit door in dankbaarheid op te gaan.

Vergis je niet, je creëert je eigen geluk en gezondheid.

De definitie van krankzinnigheid is hetzelfde blijven doen en een andere uitkomst verwachten.

Verzet je niet tegen het kwade en oordeel, kies om licht en liefde te zijn.

Niets waarvan je begrijpt dat het onecht is, kan pijn geven.

Vergankelijkheid is de enige waarheid.

Kennis van jezelf is kennis van God.

Wees zelf de verandering die je in de wereld wilt zien.

Als jij jezelf ziek hebt gemaakt, dan kun jij jezelf ook weer gezond maken. Ik heb mezelf weer gezond gemaakt en ik ben evenwaardig als jij die dit artikel leest. Ongeneeslijk ziek betekent genezing van binnenuit. Het vraagt aandacht om je onbewuste te leren kennen door het zoeklicht naar binnen te richten. Het is uit onwetendheid – onschuld dus – dat men schokken oploopt en ziek wordt.

Kennis en wijsheid zijn de tools om je onbewuste te leren kennen. De bewuste vraag en het onbewuste antwoord vormen één geheel. Het is onmogelijk een vraag te stellen als jij het antwoord niet weet. Het gaat dus over bewustzijn, en niet over schuld. Het zoeklicht naar binnen richten, jij bent de creator van je eigen leven. Jij bent energie met een bewustzijn.

Kosmische wetten zeggen inderdaad dat alles energetisch is bepaald, dus ook het bewustzijn, gezondheid en ziekte. Er is geen consensus mogelijk, vandaar dat het standpunt daarover in de vrijmetselarij ook kan verschillen. Alles is vrij simpel in het universum, het kosmisch veld is het bewustzijn, en wij zijn daar een deeltje van.

Ons leven is een poging van het grotere bewustzijnsveld om zichzelf beter te begrijpen. Een klein onderzoekend onderdeel van het geheel. Bewustzijn ligt daarom buiten ons en niet zoals gedacht in ons. Het bewustzijn is de macro energie die wij nog niet kunnen bevatten, noch controleren, maar we zijn er wel mee verbonden in onze microvorm.

De enige zinnige verklaring is dat het oerbewustzijn, platonische waarden, goedheid, ethiek, waarheid, op een fundamenteel niveau bestaan en dat ze ons handelen beïnvloeden als we er voor OPENSTAAN. Bewustzijn heb je in elk lichaamsweefsel, zelfs tot in de planckschaal of het kleinste meetbare. De planckschaal heeft alles uit het universum in zich, het vormt het weefsel van de kosmos.

De kosmos is vooral leeg, maar als we afdalen in de leegheid, dan komen we uiteindelijk op het niveau van ruimte-tijd geometrie. Deze energie gedraagt zich niet meer volgens de wetten van Newton, er is een soort patroon gestuurd door een intelligentie en deze vormt het Unified field. Het oneindig veld van pure abstracte mogelijkheden.

Puur abstract zijn, puur abstract zelfbewust bewustzijn. Zij veroorzaken golven, vibraties, de oorsprong van deeltjes, planten, dieren en mensen, alles wat we zien in de kosmos. Dingen zijn niet opgebouwd uit dingen, maar uit ideeën, concepten en informatie, alles van een metafysische oorsprong. Wie of wat kiest uit alle mogelijkheden en creëert aldus de gebeurtenis?

De waarnemer, en dat ben jij. In je lichaam vind je geen waarnemer en toch ben je een waarnemer, metafysisch van aard. Existentiële energie met een bewustzijn, dat ben jij. Jij bent de golf die je eigen lichaam dat uit deeltjes bestaat creëert, inclusief ziekte of gezondheid.

Het is duidelijk dat bewustzijn een rol moet spelen, de waarnemer kan niet worden genegeerd. Het fysieke lichaam en het metafysische lichaam is energie dat beïnvloed wordt door het bewustzijn als men er voor openstaat. Het bewustzijn is het golfaspect – energie – dat zonder het deeltjesaspect verder kan.

Maar het deeltjes aspect kan niet zonder de golffunctie. Vandaar dat het bewustzijn ook buiten de tijd en ruimte continuüm is. Tijd en ruimte is een constructie om onze ervaringen uit het bewustzijn een plaats te kunnen geven. Wij bewegen door de tijd en ruimte dat in feite stilstaat en niet ‘echt bestaat’. Tijd en ruimte is een constructie.

Wij hebben zelfbewustzijn, zijn er al dan niet bewust van en we bepalen het holodeck. Met intentie materialiseer je gezondheid als je bewust bent van je onbewuste, of ziekte als je niet bewust bent van je onbewuste, met andere woorden vanuit de onschuld.

Ben je ziek, dan heb jij dat vanuit onschuld zelf gedaan. De kosmische geest of bewustzijn is niet slechts een intelligentie, maar ook een substantie. Deze substantie is de verbindende of aantrekkende kracht die elektronen bijeenbrengt om atomen te vormen en moleculen.

Deze moleculen nemen objectieve vormen aan. Dus deze wet is de creatieve kracht achter elke manifestatie, niet alleen van atomen, maar van hele werelden, van het universum, van alles wat we ons maar kunnen voorstellen. Ik heb geleerd de causale oorzaak te vinden van mijn ziekten die ik ooit heb gehad, zodanig dat ik dit bestaansrecht kon geven, om met een andere energie gezondheid te creëren.

Het is onmogelijk een probleem op te lossen met de energie die het heeft veroorzaakt. Bewustzijn zelf is voor mij moeilijk te definiëren, voor mij is het een nevenproduct van de geest, het golf aspect. We hebben een lange weg van innerlijke groei te gaan voor dat het zinvol is om de vraag te stellen zonder bewust te zijn van het onbewuste antwoord.

In elk geval begint de trillingsfrequentie van het collectief bewustzijn te verhogen en kunnen we ook een collectieve kwantumsprong maken. Ik hoop alleen dat de chaos beperkt zal blijven. Chaos – orde is ook een kosmische wetmatigheid. Ik heb al redelijk veel orde in mijn systeem waardoor ik gezond en dankbaar voor ben.

Warme groet Daniël

Gepubliceerd op 15/04/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

  • Waar denk je aan als je aan het woord vergeving denkt? We hoeven niet te weten hoe we kunnen vergeven, we hoeven alleen maar bereid te zijn om te vergeven. Dat is de eerste stap: bereid zijn om te vergeven. Voel je dat vergeving een geschenk is dat je aan jezelf geeft? Kun je je voorstellen dat vergeving jou bevrijdt van het verleden, van ervaringen uit het verleden, van relaties uit het verleden? Denk je dat je niet kunt vergeven? Wie of wat denk je nooit te kunnen vergeven? Wat houdt je vast aan het verleden en belet jou om [...]

    By Published On: 20/03/2024
  • Verzet werkt nooit Misschien is het wijzer om ons niet langer te verzetten tegen alles wat ons niet dient. Verzet je niet tegen het tegenovergestelde van wat je wenst te ervaren. Aanschouw het en zie het onder ogen voor wat het is. Alles waartegen je je verzet, blijft volharden in je levenservaring. Dit wordt veroorzaakt door je voortdurende negatieve aandacht, waardoor het een plek krijgt in jouw realiteit. Als je je ergens tegen verzet, breng je het in jouw realiteit. Door vervolgens je gefrustreerde negatieve energie erop te concentreren, blaas je het feitelijk meer leven in. Het zal groeien. Dit [...]

    By Published On: 19/03/2024
  • Hoi allemaal, ik wil nog even een kleinigheid vertellen over hoe je eigenlijk spreekt over jezelf. Ben je je bewust hoe je over jezelf spreekt? Ik merk soms in de consulten die ik geef dat mensen het soms niet doorhebben dat ze hun eigenbeeld en zelfwaarde continu naar beneden halen door hun manier van spreken. Veel mensen gaan onbewust zichzelf verlagen ten dienste van een ander. Maar dat tast het zelfvertrouwen aan, hoe kun je jouw eigen creativiteit en kracht verder ontwikkelen als je de ander steeds als meer waard ziet dan jezelf. Ik zou zeggen, probeer eens na te [...]

    By Published On: 18/03/2024