Waarom zou het leven angstaanjagend en verwarrend zijn?

Er is niets angstaanjagend aan het leven wanneer je niet gehecht bent aan uitkomsten. Niets in het leven kan je pijn doen als je begrijpt dat het allemaal voorbijgaand en onecht is. Vergankelijkheid is de enige echte waarheid. Het draait om het loslaten van verlangens, om vrij te zijn van behoeften. Leven betekent kunnen kiezen zonder te verlangen. Op deze manier behoud je de beschikking over jouw universele geboorterecht van keuzevrijheid.

Veel mensen geloven dat het hun taak is om anderen te voorzien van fundamentele behoeften zoals onderdak, voedsel, nette kleding, geluk, welzijn en gezondheid. Ook ik heb de intentie dat het goed gaat met iedereen en dat iedereen gelukkig en gezond mag zijn, maar het is niet mijn levenstaak en verantwoordelijkheid.

Het mag niet mijn verantwoordelijkheid zijn, anders ontneem ik de vrije wil van anderen, wat ethisch niet juist is. Mijn levensdoel gaat over de ontwikkeling van mijn ziel. Op een manier waarbij ik kan zien dat mijn leven draait om het uiten en ervaren van datgene waar ik het meest van houd. Datgene is mededogen, medeleven, geduld, helpen en geven. In feite is het een deel van mij dat wijs is, met veel geduld en altijd bereid om te geven.

Ik heb gemerkt dat het spirituele pad waarvan ik dacht dat ik het al lang bewandelde, dat ik er nauwelijks mee bezig was. Ik heb veel geëxperimenteerd en recentelijk besef ik dit pas echt. Spiritueel voelen betekent voor mij dat ik mijn hele wezen – verstand, lichaam en ziel – wijdt aan het scheppende Zelf, om het mooiste in mij tot uiting te brengen. Ik noem dit proces zelfverwerkelijking.

Het is een voortdurende handeling, een daad zonder begin of einde, waarbij ik op elk moment kies vanuit het meest verheven bewustzijn. Creëren met een doel, creëren met een verheven intentie. En het maakt niet uit hoelang ik hier al mee bezig ben, het enige dat telt is dat ik er nu mee bezig ben!

Mijn hele leven dacht ik dat ik slechts één stap verwijderd was van armoede, terwijl ik in werkelijkheid slechts één stap verwijderd was van rijkdom. Ik dacht altijd dat ik aan de rand van vergetelheid stond, terwijl ik met één stap het Nirwana kon bereiken.

Dit kwam doordat ik altijd dacht dat het doel van mijn leven was om zekerheid te verwerven. Hierin heb ik het echt mis gehad; het leven draait niet om zekerheid, maar om vertrouwen! In dit vertrouwen heb ik geleerd dat ik alleen verantwoordelijkheid draag voor mezelf, en juist dat heeft mij voldoening geschonken in het leven. Op deze manier heb ik innerlijke leegte kunnen vullen en heb ik steeds gekozen voor mijn eigen bestemming, hier en nu.

Door mezelf in waarde te prijzen wordt het onmogelijk om anderen moedwillig te misbruiken. Het is ook niet gepast om de behoeften van anderen te negeren. Maar mijn doel is altijd om anderen weer zelfstandig te maken, om hen zo snel mogelijk te leren hoe ze zelfstandig met mij kunnen omgaan. Ik kan pas echt een zegen voor hen zijn wanneer ze beseffen dat ze me niet nodig hebben om te overleven.

Ik zegen anderen echt op het moment dat ze zich realiseren dat ik niet noodzakelijk ben en dat ze zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun leven. Ik wens iedereen veel innerlijke kracht en liefde toe. Nu begrijp je waarom ik mezelf altijd op de eerste plaats zet. Dat is geen egoïsme, nee, dat is respect en waardering voor anderen en hen helpen om hun innerlijke kracht aan te boren en te implementeren, zodat ze kunnen zijn wie ze werkelijk zijn.

Het in stand houden van iemands waardigheid en het bevorderen van hun onafhankelijkheid behoren tot de meest nobele taken die we kunnen vervullen. Echte zegeningen worden pas gegeven wanneer mensen zich realiseren dat onze aanwezigheid niet noodzakelijk is.

Dit is het werk dat ik dagelijks verricht: mensen helpen om kennis te vergaren, zodat ze hun eigen pijnen kunnen oplossen en zonder mijn hulp verder kunnen. Op dezelfde manier bereikt het goddelijke zijn grootste moment wanneer we beseffen dat we het goddelijke niet nodig hebben. Op die manier kan ik het goddelijke in mezelf tot uiting brengen door het goddelijke in anderen te zien en hen onafhankelijk te maken.

Het werk dat ik op sociale media verricht, heeft tot doel om mensen te voorzien van verschillende vormen van kennis. Hoe ze die kennis gebruiken, is volledig aan henzelf.

Maar één ding is zeker: een ware meester is niet degene die de meeste studenten heeft, maar degene die de meeste meesters voortbrengt. Een ware koning is niet degene die de meeste onderdanen heeft, maar degene die de meeste mensen naar ware koningschap leidt. Een ware leider is niet degene die de meeste volgelingen heeft, maar degene die de meeste leiders creëert.

Ik begrijp dat mijn overtuigingen in strijd kunnen zijn met wat we collectief hebben geleerd. Maar ik kies ervoor om ongehoorzaam te zijn aan instituten en gehoorzaam te zijn aan het goddelijke in mezelf. Mijn doel is om anderen te dienen door hen hun eigen goddelijkheid te laten zien.

Dit is het uiteindelijke doel en de glorie: niemand staat ondergeschikt. Iedereen is als mens evenveel waard als ikzelf. Goddelijkheid is niet iets dat onbereikbaar is; het is eerder iets onvermijdelijks. We kunnen niet gered worden, lieve mensen; onze gelukkige bestemming is onvermijdelijk. De enige hel die bestaat, is het niet weten hiervan.

Ik ben geen lijm die mensen aan mij bindt; ik ben eerder als een magneet die eerst aantrekt, dan draait en vervolgens afstoot. Zij die aangetrokken worden, moeten niet overtuigd worden dat ze bij mij moeten blijven om verder te kunnen overleven. Niets staat verder van de waarheid af, en niets is schadelijker voor anderen.

Mijn liefde voor mensen is om mensen aan te zetten om de wereld in te gaan, zodat ze volledig de ervaring ondergaan WIE ZE ECHT ZIJN. Op deze wijze heb ik mensen echt liefgehad. We komen voort uit liefde, we zijn liefde en liefde is wat ons bindt. Liefde kun je niet vastpakken of vasthouden. Het is scheppingskracht en onze natuurlijke staat van ZIJN. We komen voor uit de liefde. Het is vaak lastig te zien wie je echt bent, het is een blinde vlek. Daarom kijken veel mensen vaak op de verkeerde plaats, en dat is buiten zichzelf. Liefde vind je als je het zoeklicht naar binnen richt. Ik nodig iedereen uit dit te doen. Dan zie je jouw Goddelijkheid.

Bij alles wat je wenst, let de kosmos op één ding: of jij datgene wat je wenst vanuit EIGENWAARDE en LIEFDE voor jezelf of om het tekort eraan op te vullen met iets van buitenaf. Elke keer als het laatste het geval is, zal je niet of slechts tijdelijk ontvangen wat je hebben wilt en dan is HET TERUG NAAR START. De kosmos zal je keer op keer voor ervaringen plaatsen die jou uitnodigen om de band met jezelf te versterken.

De relatie is altijd het antwoord op jouw trillingspatroon. Relaties zijn bedoeld om je innerlijke waarheid te leren kennen, om te groeien naar heelheid en perfectie. Een perfect op maat gesneden aanmoediging tot groei. Binnen deze levensvisie bestaan er geen slechte relaties maar enkel relaties waarvan de functie voor jouw bewustzijn nog niet is herkend.

Je relatie is precies nu zoals ze moet zijn, en wat er werkelijk plaatsvindt is precies datgene wat je innerlijke groei ten goede komt. Is je partner boos? Of zijn er dingen aan hem of haar die jij beschouwt als tekortkomingen of waar jij je aan irriteert? Goed zo, want dat zijn jouw tekortkomingen en eigenschappen, jij projecteert ze! Je partner zal alles geven wat je nu op dit moment nodig hebt om jezelf te bevrijden.

Je hebt echt geen goeroe uit het Oosten nodig, je leeft er met een samen, de perfecte mens voor jou op dit moment, precies zoals het nu moet zijn. Gericht om erachter te komen wat je echt voelt, wenst, denkt of nodig hebt. Je innerlijke waarheid te ontdekken, je te laten groeien naar wie je echt bent en om onvoorwaardelijk van jezelf te houden

Gepubliceerd op 21/04/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

  • Weet je wat het lastigste is? Dat er mensen zijn om je heen waar je om geeft die zichzelf onbewust kapot maken, en jij mag toekijken. Dat put je uit, want je kan niets doen. Jij kan helemaal niemand veranderen. En elke keer dat je probeert, merk je dat de weerstand steeds groter wordt en dat je relatie met hen op de helling komt te staan. Het is jouw taak niet om de ander te veranderen, verbaal overtuigen is altijd psychologisch aftuigen en zorgt voor conflictsituaties. Het is nu eenmaal een bittere pil om te slikken. Verandering gebeurt namelijk intern, [...]

    By Published On: 20/03/2024
  • Waar denk je aan als je aan het woord vergeving denkt? We hoeven niet te weten hoe we kunnen vergeven, we hoeven alleen maar bereid te zijn om te vergeven. Dat is de eerste stap: bereid zijn om te vergeven. Voel je dat vergeving een geschenk is dat je aan jezelf geeft? Kun je je voorstellen dat vergeving jou bevrijdt van het verleden, van ervaringen uit het verleden, van relaties uit het verleden? Denk je dat je niet kunt vergeven? Wie of wat denk je nooit te kunnen vergeven? Wat houdt je vast aan het verleden en belet jou om [...]

    By Published On: 20/03/2024
  • Verzet werkt nooit Misschien is het wijzer om ons niet langer te verzetten tegen alles wat ons niet dient. Verzet je niet tegen het tegenovergestelde van wat je wenst te ervaren. Aanschouw het en zie het onder ogen voor wat het is. Alles waartegen je je verzet, blijft volharden in je levenservaring. Dit wordt veroorzaakt door je voortdurende negatieve aandacht, waardoor het een plek krijgt in jouw realiteit. Als je je ergens tegen verzet, breng je het in jouw realiteit. Door vervolgens je gefrustreerde negatieve energie erop te concentreren, blaas je het feitelijk meer leven in. Het zal groeien. Dit [...]

    By Published On: 19/03/2024