Baarmoederhalskanker

Baarmoederhalskanker (collum-ca, cervixcarcinoom) 

ONTWIKKELING EN FUNCTIE VAN HET BAARMOEDERHALSSLIJMVLIES: 

De baarmoederhals is het onderste deel van de baarmoeder dat naar het baarmoederkanaal leidt. De baarmoedermond van de baarmoederhals bevindt zich in het bovenste uiteinde van de vagina, waar sperma en menstruatievloeistof doorheen kunnen vloeien. De baarmoederhals is omgeven door een cilindervormige spierstructuur, de baarmoedermond door een sluitspier. De binnenbekleding van de baarmoederhals bestaat uit een vochtdoorlatend slijmvlies dat vloeistoffen afscheidt, voornamelijk water, om het baarmoederhalskanaal vochtig te houden. Het baarmoederhalsslijmvlies bestaat uit plaveiselepitheel, is afkomstig van het ectoderm en wordt daarom aangestuurd vanuit de hersenschors. 

HERSENNIVEAU: Het baarmoederhalsslijmvlies wordt aangestuurd vanuit de linker insula (een deel van de temporale kwab). De insula bevindt zich diep in de hersenschors, precies op het punt waar de vier hersenschorsen samenkomen (pre-motorisch sensorische cortex, motorische cortex, sensorische cortex, post-sensorische cortex).

WEEFSEL: baarmoederhals – platenepitheel = ectoderm. Celafname in conflictactieve fase (meestal ongemerkt), celtoename in de genezingsfase. Omdat de hartkransslagaders mee gaan reageren kan men een lichte angina pectoris (pijn op de borst) hebben.

OPMERKING: Het baarmoederhalsslijmvlies en de hart kransaders delen hetzelfde hersenrelais en daarom hetzelfde biologische conflict. Dit relais is het centrum van het vrouwelijke territorium-gebied en heeft grote betekenis. Vandaar dat bij vrouwen de Zinvolle Biologische Speciaalprogramma’s tegelijkertijd lopen.

BIOLOGISCH CONFLICT: Het biologische conflict dat verband houdt met het baarmoederhalsslijmvlies is een seksueel conflict of een paringsconflict (wat in biologisch opzicht betekent dat de voortplanting in gevaar is) of een territoriumverlies-conflict, afhankelijk van iemands geslacht, handigheid en hormoonstatus  en voorgaande conflicten. Ter vergelijking; het conflict dat verband houdt met de baarmoeder heeft vooral betrekking op de “innesteling”. Bij mannen komt het seksuele conflict overeen met de kransaders (bij een lage testosteronstatus) of met de prostaat (als het testosteronniveau zich in het normale bereik bevindt). Vrouwelijk sexueel frustratie- of territoriumconflict. Of mannelijk territoriumverliesconflict.

BIOLOGISCHE ZIN: Door afname van weefsel vergroot de doorgang van de baarmoederhals. > Er kunnen meer zaadcellen opgenomen worden > meer kans op zwangerschap > oplossing sexueel frustratieconflict.

GENEZINGSFASE: herstel van het slijmvlies door celtoename = baarmoederhalskanker. pijn en ontsteking (cervicitis), voorbijgaande  helingszwelling van het baarmoederhalsslijmvlies. onregelmatige bloedingen of sterke maandelijkse bloeding. helingscrisis 3 – 6 weken na het begin van de helingsfase met sterke bloedingen met onderbuikkrampen, longembolie (vaak als benauwdheid opgemerkt. Verhoogde rust- en belasting pols, rilkoorts.

Geslacht, Lateraliteit, Hormoonstatus

Biologisch Conflict, betrokken Orgaan

Rechtshandige vrouw (NHS): Sexueel conflict. Kransaders en Baarmoederhalsslijmvlies

Linkshandige vrouw (NHS). Sexueel conflict. Kransslagaderen*

Rechtshandige vrouw (LOS). Territoriumverlies-conflict. Kransslagaderen

Linkshandige vrouw (LOS). Territoriumverlies-conflict. Kransaders en Baarmoederhalsslijmvlies*

NHS = Normale hormoonstatus        LOS = Lage oestrogeen status

*Bij linkshandigen wordt het conflict overgeheveld naar de andere hersenhelft

In overeenstemming met evolutionair redeneren zijn territoriumconflicten, seksuele conflicten en scheidingsconflicten de primaire conflictthema’s die worden geassocieerd met organen van ectodermale oorsprong, die worden aangestuurd vanuit de sensorische, pre-motorisch sensorische- en post-sensorische cortex.

Een seksueel conflict verwijst naar elk leed met betrekking tot seksualiteit. Dit omvat een pijnlijke (eerste keer) seks, seksueel misbruik, seksuele intimidatie, ongewenste seksuele praktijken, seksuele afwijzing, het gevoel seksueel ongewenst te zijn of een gebrek aan seksuele activiteit vanwege een onverwachte scheiding of  het verlies van een partner. Aanstootgevende pornografie, erachter komen dat de partner of echtgenoot met iemand anders slaapt of onderbrekingen tijdens de geslachtsgemeenschap kunnen het conflict veroorzaken. Als gevolg van de vroege seksualisering ervaren meisjes het conflict tegenwoordig al op zeer jonge leeftijd. Het afbinden van de eierstokken, gebruik van een spiraaltje of het nemen van voorbehoedsmiddelen om een ​​zwangerschap te voorkomen kunnen een seksueel conflict op een subtiel psycho-biologisch niveau oproepen.

Voorbeelden:

  • Geen geslachtsgemeenschap hebben, zich afgewezen voelen, zich in de steek gelaten voelen.
  • Tegen je wil gedwongen worden tot sex (dwang of verkrachting)

Na de geboorte van hun kind maakt de echtgenoot van de 27-jarige patiënte een slippertje. Zij kan hem dat nog vergeven. wanneer hij kort nadien weer vreemd gaat, ervaart zij een seksueel frustratieconflict. De menstruatie blijft een maand uit  (conflict-actieve fase). Bij een later gynaecologisch onderzoek wordt een verhoogde PAP-waarde vastgesteld. Daarvoor was deze altijd normaal. (Archief dr. Hamer)

Een meisje wordt in de kinderopvang door een even oude jongen seksueel lastig gevallen = seksueel territoriumconflict. Celafbouw in de baarmoederhals in de conflictactieve fase en wederopbouw in de genezingsfase. (Dit gebeurt vaak bij jonge kinderen bij “doktertje spelen”). 

Een vroedvrouw leeft na haar scheiding alleen. Op een dag treft zij een man aan die voor haar “de ware” lijkt. reeds na korte tijd besluiten zij om samen te gaan wonen. Maar enkele dagen voor de verhuizing verdwijnt de man plotseling, zonder aanwijsbare reden.  =Vrouwelijk sexueel territoriumverlies-conflict. Zes maanden later leert zij een andere man kennen met wie ze een stabiele relatie krijgt.  =Genezing van het vrouwelijke territorium-verlies-conflict. Reeds na korte tijd krijgt zij bloedingen. De gynaecoloog diagnosticeert een baarmoederhals-carcinoom en onmiddellijk wordt een operatie gepland om de baarmoeder geheel te verwijderen. De patiënte vraagt bedenktijd en gaat zich verdiepen in het werk van Dr. Hamer. Nadat ze de genezing crisis met een lichte long-embolie heeft doorstaan, voelt ze zich weer helemaal gezond. (Archief dr. Hamer)

OPMERKING: Als een vrouw een lage oestrogeenstatus heeft, bijvoorbeeld na de menopauze, is ze niet langer in staat om een ​​paringsconflict te ervaren. Ze zal op een seksuele frustratie daarom waarschijnlijker reageren met de baarmoeder. Dit verklaart waarom volgens epidemiologische studies 90% van de vrouwen met baarmoederkanker ouder zijn dan 50 jaar.

THERAPIE: Conflict en sporen achterhalen en zo mogelijk oplossen in het geval het conflict nog actief is. Affirmaties: “Ook wanneer het niet zo goed gelopen is, houd ik ten volle van mezelf en accepteer ik mijzelf volledig”. “ik ben als vrouw beminnelijk, moedig en sterk”.

Opgelet: longembolieën worden in de reguliere geneeskunde behandeld met bloedverdunnende medicatie. daardoor kan de bloeding in de baarmoederhals extreem worden. > Geen bloedverdunnende  medicatie nemen!

De vaccinatie tegen baarmeoderhalskanker is zoals vele vaccinaties schadelijk en beschermt niet tegen sexuele conflicten! na een baarmoeder- en eierstok operatie moet men de ontbrekende hormonen van buitenaf toedienen zodat men “vrouw” blijft. Buik en voeten warm houden. Osteopathie, segmentmassage, voetreflexzonemassage.

Thee: melisse, duizendblad, vrouwenmantel, venkel, lindebloesems. Bloesempollen.

Voor natuurlijke hormoon-substitutietherapie: zie www.dr.rimkus:ike.de.

BUITENSTE HUID SENSIBILITEIT SCHEMA Germaanse geneeskunde

Het Biologische Speciaalprogramma van het BAARMOEDERHALSSLIJMVLIES volgt het BUITENSTE HUID SENSIBILITEIT SCHEMA  met verminderde gevoeligheid tijdens de conflictactieve fase en de Epileptoïde Crisis en overgevoeligheid in de helingsfase.

CONFLICTACTIEVE FASE: Ulceratie van het baarmoederhalsslijmvlies evenredig aan de mate en duur van conflictactiviteit. Het biologische doel van het celverlies is het verwijden van het lumen van de baarmoederhals, zodat wanneer de paring plaatsvindt meer sperma de baarmoeder kan bereiken, wat de kans op bevruchting vergroot. Het conflict treft tegelijkertijd de kransaders. De ulceratie van de binnenbekleding van de kransaders veroorzaakt matige angina pectoris. 

 Deze CT-scan toont een Hamerse Haard in het gebied van de hersenen dat de baarmoederhals aanstuurt. De scherpe rand geeft aan dat de vrouw conflictactief is met een seksueel conflict. Bij de impact van het conflict in de linker temporale kwab (vrouwelijk conflictgebied) neemt het oestrogeenniveau af. In GNM spreken we in dit geval van een conflictgerelateerde hormonale disbalans. Afhankelijk van de intensiteit van het conflict resulteert een blijvende conflictactiviteit in onregelmatige menstruaties, een uitgestelde menarche (eerste menstruatie), amenorroe (afwezigheid van menstruatie) of onvruchtbaarheid totdat het conflict is opgelost (zie ook de eierstokken). 

HELINGSFASE: Tijdens het eerste deel van de helingsfase (PCL-A) wordt het weefselverlies weer aangevuld door celvermeerdering met zwelling als gevolg van het oedeem (vochtophoping) in het genezingsgebied. In de conventionele geneeskunde wordt een overvloedige celvermeerdering gediagnosticeerd als baarmoederhalskanker. Op basis van de Vijf Biologische Wetten kunnen de nieuwe cellen niet als “kankercellen” worden beschouwd, omdat de celtoename in werkelijkheid een wederaanvullingsproces is.

Helingssymptomen zijn pijn en bloedingen van de baarmoederhals, variërend van mild tot ernstig. Er kan ook wat gele afscheiding zijn als gevolg van bacteriële activiteit. Een langdurig, intens helingsproces (hangende genezing) veroorzaakt lange en zware menstruaties (zie ook baarmoederslijmvlies, baarmoederspieren en eierstokken). Tijdens de Epileptoïde Crisis trekken de spieren van de binnenwand van het baarmoederkanaal samen, vergezeld van pijnlijke krampen. Andere symptomen van de Epileptoïde Crisis zijn een snelle hartslag (tachycardie), omdat de kransaders tegelijkertijd de helingscrisis ondergaan.

OPMERKING: Alle Epileptoïde Crises die worden aangestuurd vanuit de sensorische, post-sensorische of pre-motorisch sensorische cortex gaan gepaard met een ontregelde bloedcirculatie, duizeligheid, korte bewustzijnsstoornissen of een volledig bewustzijnsverlies (flauwvallen of “absence”), afhankelijk van de intensiteit van het conflict. Een ander kenmerkend symptoom is een lage bloedsuikerspiegel, die wordt veroorzaakt door het overmatige gebruik van glucose door de hersencellen (vergelijk met hypoglykemie gerelateerd aan de eilandcellen van de alvleesklier).

Tijdens PCL-B neemt de zwelling van de baarmoederhals langzaam af. Dat geldt ook voor het bloeden en de pijn.

Cervicale wratten, ook wel genitale wratten of condyloma’s genoemd, zijn het resultaat van voortdurende conflictrecidieven De PAP-TEST is een kankerscreeningtest die controleert op veranderingen in het weefsel van de baarmoederhals. Wat de PSA-waarde is voor de man, is het baarmoederhalsuitstrijkje (PAP-test) voor de vrouw. Een onnodige met angst beladen kanker-zoek test met vaak fatale ziels- of therapeutische gevolgen. Een verhoogde PAP-waarde vertelt vanuit het oogpunt van de vijf biologische wetten van Dr. Hamer dat er in de baarmoederhals een zinvol biologisch programma loopt. De test geeft echter geen eenduidige uitkomst over de fase waarin de patiënte zich bevindt. Een Pap-test kan verhoogt zijn zowel in de conflict-actieve fase als in de genezingsfase (meestal gaat het om de genezingsfase). De test kan positief (“precancereus of premaligne”) zijn in de conflictactieve fase (ulceratie van het baarmoederhalsslijmvlies) en in de genezingsfase (herstel van de laag plaveiselepitheel weefsel van de baarmoederhals door celvermeerdering). Geen van deze veranderingen is echter “abnormaal”, maar komt van nature voor in de twee fasen van een Zinvol Biologisch Speciaalprogramma. Net zoals de PSA-test is een PAP-test daarmee niet meer dan een test die de mate van conflictactiviteit of de helingsfase van het Zinvolle Biologische Speciaalprogramma van het baarmoederhalsslijmvlies weergeeft. Tegen PAP-uitstrijkjes kan men slechts waarschuwen, zeker als men geen kennis heeft van de vijf biologische natuurwetten.

De medische industrie beweert dat baarmoederhalskanker wordt veroorzaakt door het zogenaamde Human Papilloma Virus (HPV), dat naar verluidt wordt overgedragen via seksueel contact. In 2006 keurde de FDA het vaccin Gardasil goed om tienermeisjes zogenaamd mee te “beschermen” tegen “baarmoederhalskanker”. Het vaccin wordt ook opgelegd aan jongens in de leeftijd van 9 tot 12 om “de verspreiding van de HPV-infectie te voorkomen”. “Het risico op baarmoederhalskanker in de Verenigde Staten is al extreem laag en het is onwaarschijnlijk dat vaccinaties enig effect hebben op de hoeveelheid gevallen van baarmoederhalskanker in de Verenigde Staten. Sterker nog, 70% van alle HPV-infecties lossen zichzelf binnen een jaar zonder behandeling op en dat aantal stijgt in het tweede jaar tot ruim 90%.” (Dr. Diane Harper)

Dr. Diane Harper is een vooraanstaand expert die verantwoordelijk was voor de Fase II en Fase III veiligheids- en effectiviteitsstudies, die goedkeuring gaf aan de vaccins tegen het Humaan PapillomaVirus (HPV), Gardasil ™ en Cervarix ™. Op dit moment is ze de laatste in een lange reeks experts die op de rode waarschuwingsknop drukken, vanwege de verwoestende gevolgen en de irrelevantie van deze vaccins. Dr. Harper maakte deze verrassende bekentenis bekend tijdens de 4e Internationale Conferentie over Vaccinatie, die plaatsvond in 2015 in Reston, Virginia. Bron: C. Thomas Corriher, Defy your doctor and be healed, 2013

“Net zoals het geval is met Hiv, Hepatitis, Sars, Mazelen, Polio, H5N1, H1N1 – is het HPV virus nog nooit geïsoleerd en wetenschappelijk bewezen.” T. Engelbrecht and C. Koehnlein, Virus Mania, 2000

Baarmoederslijmvlies-kanker

(uterus-adeno-ca – corpus carcinoom, endometriumcarcinoom. Baarmoederslijmvlies verdikking (endometriumhyperplasie). Endodermaal weefsel.

Conflict: conflict rond het vrouw zijn. (volgens Rainer Körner). men voelt zich als vrouw niet gerespeteerd, of onteerd, beledigd of besmeurd. conflictdomein: partnerschap, mannen, sexualiteit (volgens Dr. Hamer: “hatelijk, halfgenitaal conflict)

Voorbeelden: Een 52 jarige vrouw heeft de laatste jaren steeds minder zin in sex. haar man echter heeft nog een sterk verlangen en wil tamelijk veel geslachtsgemeenschap met haar. Hoewel hij niet veeleisend is, ervaart zij daarbij een vrouwelijkheid conflict wat het baarmoederslijmvlies treft. De genezingsfase zet in gang als ze tijdens de zomer met vriendinnen op vakantie gaat. de drie hebben diepgaande gesprekken en begrijpen elkaar zeer goed. Plotseling heeft ze daarna gedurende twee weken sterke afscheiding en lijdt zij onder nachtelijk zweten. (Archief Dr. Hamer)

Een 41 jarige vrouw leeft al 12 jaar ongehuwd samen met haar partner. Zij lijdt eronder dat haar partner niet wil trouwen. Bij een jubileum heeft familie van de man een familiekroniek gemaakt, met de stamboom waar de patiënte niet voorkomt. De patiënte is geschokt en voelt zich vernederd. Ze voelt zich niet erkend als vrouw = “vrouwelijkheidsconflict”. > Verdikking van het slijmvlies door celvermeerdering. De patiënte komt in genezing als haar partner toch een huwelijksaanzoek doet. > Met een sterke maandelijkse bloeding wordt het verdikte slijmvlies uitgestoten. > De patiënte zweet ‘s nachtsen voelt zich zeer zwak? (Archief Dr. Hamer)

Na de scheiding van haar man die alcoholist is, vindt de 60-jarige vrouw een lieve man waarvan zij veel houdt. Deze verlaat haar zonder aankondiging of waarschuwing. = Conflict rond de vrouwelijkheid. Wanneer ze deze gebeurtenis verwerkt heeft, krijgt ze een bloeding. Ofschoon ze al lang geen menstruatie meer had. = Genezingsfase. De gynaecoloog doet een curettage. Bij het histologische onderzoek vindt men “kwaadaardige cellen”. In en latere operatie verwijdert men zowel de baarmoeder als de eierstokken. (Archief Dr. Hamer) 

Een 36-jarige vrouw leeft sinds tien jaar samen met een man. Hij spreekt haar over trouwen. Plotseling verdwijnt hij met een andere vrouw. = Conflict rond de vrouwelijkheid. (Archief Dr. Hamer)

Conflictactief: verhoging van de functie: in de baarmoederholte (Cavum uteri) groeit een bloemkoolachtige tumor van het secretorische  of een vlakgroeiende  tumor van het resorptieve type. Vlakgroeiende tumor = “slijmvliesverdikking”. Endometriumhyperplasie. 

Biologische zin: verdikking van het slijmvlies zodat het ei beter kan nestelen(vlakgroeiende tumor). Productie van meer slijm, zodat de ongewenste situatie (gebeurtenis) sneller uitgescheiden kan worden. (bloemkoolachtige tumor).

Genezingsfase: normalisering van de functie. Baarmoederontsteking (endometritis). Afbouw gedurende de menstruatie: zeer sterke bloeding bij afbouw van het verdikte slijmvlies of afbouw van de tumor met vlokken slijmvlies in het bloed. Of afbouw buiten de menstruatie, stinkende afscheiding (fluor vaginalis met eventueel een lichte bloeding. In beide gevallen: nachtzweten en pijn. genezingscrisis: rilkoorts en koudegevoel, sterke pijn, sterke bloedingen.

Therapie: Conflict en sporen achterhalen  en zo mogelijk reëel oplossen indien het conflict nog actief is. Affirmaties: “wat ik ervaren heb was erg, toch wens ik mij te richten op de toekomst”. “Wat gebeurd is, is zinvol. Ik kan nu opnieuw beginnen en alles achter mij laten!” Eventueel een reinigingsritueel, bijvoorbeeld in de vorm van een bad, het water spoelt mij zuiver. Idem voor baarmoederhalskanker.

Met dank aan Dr. Hamer en de Germaanse geneeskunde. Bron: Zielsoorzaken van ziekte.

ISBN 978-3-85052-299-1

Het HPV-vaccin 

Wat ze mensen toch allemaal proberen wijs te maken over het humaan papillomavirus (kortweg HPV), een herpes virus die in gezien wordt als oorzaak van baarmoederhalskanker. 

Inleiding

De woorden immuniteit, ziekteverwekker,  antilichamen of antistoffen, infectie, virus en besmettelijkheid komen uit het dualistische denken voort en zijn valse concepten waarbij we de vijand (ziekte) buiten onszelf plaatsen. Ook de celtheorie klopt niet, het lichaam bestaat uit weefsels. Voor de duidelijkheid spreek ik nog in termen van cellen. Algemene gezondheid heeft te maken dat alles holistisch en met elkaar is verbonden. Het leven is polair en paradoxaal en dat omvat het holistische denken. Duaal denken leidt altijd naar contradicties en zorgt ervoor dat je de oorzaak van ziekte buiten jezelf legt. Het grote inzicht dat de enige echte onderliggende oorzaak metafysisch van aard is en in jezelf aanwezig, verandert de perceptie over het ziektebeeld. Het kerninzicht rond ziekte is dat ze niet het dualistische TEGEN-deel is van gezondheid, een toestand die overigens veelal als iets statisch wordt gezien, maar precies een holistisch ONDER-deel van een proces dat leidt naar totale gezondheid, wat op zich een toestand is die helemaal niet statisch is, en zelfs niet dynamisch, maar transcendentaal: boven elke fysieke aard uitstijgend. De menselijke biologie en ecologie werkt op een totaal andere manier dan wat de farmaceutische investeringsmaatschappij ons al 150 jaar lang wilt doen geloven. Een ontsteking klopt wel, dat is het lichaam dat microben via inflammatie activeert om weefsels te kunnen herstellen en waarbij er nieuwe bloedvaatjes groeien (angiogenese).

Het “valse concept immuniteit” is in feitelijk de algemene gezondheid. In zekere zin kun je spreken van een detoxsysteem dat je lichaam zuiver en proper houdt, dat wordt gezien als er evenwicht is in het fysieke lichaam, maar ook in de geest. Dit betekent dat je trauma’s en biologische schokken opgelost zijn. Men kan wel spreken van weerstand opbouwen tegen biologische conflicten in de geest. Als je volledig in evenwicht bent zijn zelfs de zogezegde “ziekteverwekkers“ van groot belang om je lichaam te zuiveren en te ontgiften en celafval te recyclen, met andere woorden, je lichaam in evenwicht houden. Ziekteverwekkers bestaan eigenlijk niet, men kan enkel spreken van een overgroei van bepaalde micro-organismen als gevolg van een onderliggende oorzaak. Het “valse concept infectie” is feitelijk de ziekte waarbij het lichaam microben activeert om beschadigde en vergiftigde weefsels en cellen te herstellen. Zelfs “besmettelijkheid” is een vals en misleidend concept, want je hebt altijd eerst verziekt weefsel, dan pas verschijnen de microben om het lichaam te helpen verziekt weefsel te herstellen. In feite is het lichaam die latente microben, sporen (foutief gezien als de fagen) en exosomen (gezien als de gevaarlijke virussen) activeert en uitnodigt voor de herstelwerkzaamheden. Je kunt enkel spreken van contaminatie met bacteriën en eventueel exosomen via aerosolen. Het lichaam beslist of het bacteriën en/exosomen gaat activeren of repliceren. En daar heeft het lichaam altijd een gegronde reden voor. De belangrijkste reden is om de ziekte dat metafysisch aanwezig is in de geest te helpen genezen.

Het valse concept “virus” is ook misleidend en houdt de matrix van virus, besmetting (infectie), en vaccin in stand. Dit is een logische matrix, doch het bevat geen psychologische relevantie. Want zélfs de logica heeft geen enkele wetenschappelijke grond. Zélfs logica kan de eigen validiteit niet bewijzen. Hoe zou dat namelijk kunnen? Op een … logische manier? Nou, wie dat probeert, die ontdekt dat hij datgene wat hij wil bewijzen gebruikt in zijn bewijs. Van een kringredenering gesproken. In werkelijkheid zijn virussen nog nooit geïsoleerd volgens de gouden standaard en getoetst aan de vier postulaten van Koch. Men kan wel spreken van exosomen, eiwitjes met erfelijke materiaal in een soort enveloppe. Een exosoom heeft gemiddeld tussen de 10 tot 40 basenparen nucleotiden. Een exosoom heeft als doel om de mitose te begeleiden en brengt informatie om beschadigde cellen tot apoptose aan te zetten met als belangrijk doel het kostbare DNA te recyclen en het ziektegif op te lossen.

Bij HIV botsen we al direct op één probleem: Er zijn meer dan 100 verschillende stammen van HPV (exosoom) waarvan er maar enkele in verband kunnen worden gebracht met baarmoederhalskanker. Daarnaast is dit exosoom (dat foutief als het gevaarlijke virus wordt gezien) aanwezig in minstens de helft van de bevolking. De kans is dus groot dat ik eveneens met dit virus rondloop. Het is nog nooit echt bewezen dat het HPV de enige “ziekteverwekker” is en tot baarmoederhalskanker kan leiden.

Geen enkel “virus” is consequent aanwezig in menselijke kankercellen (weefsel).

Bij elke vorm van kanker hebben we het over een normale cel die door zuurstoftekort en de effecten van biologische schokken gedwongen wordt genen te veranderen om te kunnen overleven en zichzelf daarna te blijven kopiëren. Dit heeft een belangrijk doel zoals we in de Germaanse geneeskunde hebben gezien. Hoe zit de relatie van HPV met baarmoederkanker dan  precies in elkaar? Om te verduidelijken: het is nog nooit empirisch wetenschappelijk aangetoond dat virussen bestaan, dat is bij HPV ook zo. HPV vermenigvuldigt zich niet in kankercellen. Exosomen (virussen) kunnen zich niet vermenigvuldigen, ze hebben geen voortplantingssysteem, noch een stofwisselingssysteem, noch de propulsie zich te verplaatsen hetgeen eukaryoten en microben wel hebben. “Als kankercellen niet ontstaan door de aanwezigheid van virale genen en door virale genen ook niet muteren, hoe kan dan HPV oorzaak zijn van baarmoederhalskanker? (bron: Duesberg, P,SchartzJ Latent Viruses: No evidence for pathogenicity Progress in Nucleic Acid Research and moleculair biology 43:135-204, 1992)”.

De stelling van virale carcinogenese is een hypothese die enorm misleidend is omdat er is aangetoond dat er soms HPV in baarmoederhalskanker aanwezig is terwijl HPV ook aanwezig is bij een normale populatie. Het verband HPV en kanker is nooit aangetoond. Er is een gebrek aan bewijs dat baarmoederhalskanker vaker voorkomt bij vrouwen met HPV, dan vrouwen zonder HPV. Het is een voorstelling als marketingstrategie met een pretentie dat het vaccin een veelvoorkomend “virus” uit het lichaam kan elimineren. Lijkt het niet logischer dat het exosoom dat betrekking heeft tot HPV het gevolg is van baarmoederhalskanker als het biologisch conflict is opgelost?

Het HPV vaccin is een door de mens gemaakt en dient niet de gezondheid

In werkelijkheid zijn exosomen (die verkeerdelijk als de gevaarlijke virussen worden gezien) betrokken bij vele aandoeningen die de mens kent. Niet dat zij de causale oorzaak zijn, maar net eerder het gevolg (correlatie) van beschadigd of aangedaan weefsel. veroorzaakt door toxische schokken en andere biologische schokken. Hetzelfde geldt voor kanker, kanker is het gevolg van aangedaan of verziekt weefsel en kan op zichzelf nooit de oorzaak zijn. Exosomen hebben een belangrijke functie bij de celdeling, herstel aangedane weefsels en het recycleren van het kostbare menselijke DNA. Exosomen worden door het lichaam gerepliceerd als het lichaam daarvoor een gegronde reden heeft. Namelijk een innerlijke bedreiging (zowel fysiek als metafysisch) het hoofd te bieden om te kunnen overleven.

Het is wetenschappelijk totaal onlogisch dat het vaccin het oorspronkelijke exosoom uit de menselijke natuur bevat. Het is nog niet wetenschappelijk aangetoond dat het HPV VIRUS bestaat. Om dan die ziekte te veroorzaken? Het geldt niet alleen bij HPV, we zien dit eveneens bij andere vaccins zoals hepatitis B, polio, mazelen, BMR en vele andere waaronder de huidige corona vaccins. De vraag is: als het virus niet bestaat (in herhaling, er is nog nooit een virus in het geheel geïsoleerd, gedetermineerd, biochemisch ontleed en diameter bepaald), op wat reageert het lichaam dan als het lichaam het vaccin heeft gekregen? Wat zit er werkelijk in het vaccin? Reageert het lichaam niet op de adjuvanten die in het vaccin zitten? Vragen waar er nooit een antwoord op komt. Wat er in een vaccin zit zijn geïsoleerde stukjes van exosomen al dan niet door wetenschappers zijn gemanipuleerd. Het vaccin is bedoeld om het lichaam te prikkelen om antilichamen te produceren tegen de oorspronkelijke ziekte. Maar Anti dit en anti dat, heb je alleen als je dualistisch denkt in termen van oorlog. Het menselijke lichaam werkt niet op basis van oorlog, maar op samenwerking met bacteriën en exosomen in een dynamische verhouding dat gunstig is voor alle partijen inclusief de mens. We weten nu dat de ziekte niet veroorzaakt wordt door het HPV, maar dat HPV het gevolg is. Ik vind dat persoonlijk een belangrijk verschil. Zou het kunnen dat biologische schokken de trigger zijn? Zie hoofdstuk Germaanse geneeskunde.

Even tussen haakjes: in de literatuur en immunologie wordt het proces beschreven van een prikkel dat leidt tot productie van immunoglobuline dat uiteindelijk resulteert in de productie van specifieke antilichamen als een extreem specifiek proces. Maar in geen enkele literatuur en immunologie wordt er gesproken dat broertjes van het virus of delen van het virus hetzelfde effect mogelijk maakt om specifieke antilichamen tegen het oorspronkelijk natuurlijke virus aan te maken. Wetenschappelijk gezien is dit niet mogelijk. Dus vaccinaties zijn gestoeld op een valse claim. Hoe kan door zulke vaccins echte gezondheid ontstaan tegen de echte natuurlijke ziekte, (ook als zelfs de virussen toch zouden bestaan en de oorzaak zouden zijn van de ziekte?).

Onlogische denkwijze

Als men naar statistieken kijkt zie je dat de gemiddelde leeftijd waarop men baarmoederhalskanker kan krijgen ongeveer 45 à 50 jaar is. Toch wordt het HPV vaccin aanbevolen aan 12-jarigen. Het is dus waardeloos, tegen de tijd dat vrouwen de algemene gezondheid met zijn detoxsysteem (foutief de immuniteit) nodig hebben tegen baarmoederhalskanker is het allang uitgewerkt. We weten ook dat het risico op baarmoederhalskanker stijgt naarmate men meer verschillende seksuele partners heeft. Laten we eerlijk zijn, ik denk dat een vijftigjarige meer seksuele partners heeft gehad dan een twaalfjarige.

Zelfs al zou het vaccin werken, moet het vaccin dan niet gegeven worden aan vrouwen ergens achteraan de 45-50 jaar? Waarom vind de producent van het vaccin dat niet nodig? Hun antwoordt is omdat de veiligheid van het vaccin niet is geëvalueerd na 26-jarige leeftijd. Okay, nou ja , dan geven we het aan jonge meisjes, ook al krijgen zij de ziekte niet.

Het kan nog gekker, HPV voor jongens. 

In februari kwam plots uit het niets een soort logica als deze: Jongens hebben het HPV-vaccin nodig ter voorkoming van genitale wratten. Bingo! Niemand die zich afvraagt waarom het aan jongens moet worden gegeven. De onbewezen en ongeteste logica: HPV vaccin beschermt de jongens tegen genitale wratten bij jongens. Een fantastische samenloop van gebeurtenissen, dit vaccin dat 12-jarige meisjes beschermt tegen baarmoederhalskanker krijgt plots een toegevoegde waarde, en wel voor het voorkomen van genitale wratten bij twaalfjarige jongens. En dat weten wij nu maar pas, terwijl het vaccin in 2006 is goedgekeurd omdat het zou beschermen tegen baarmoederhalskanker. Het komt zo goed van pas: beiden krijgen hetzelfde vaccin op, dezelfde dag! Weer bingo!

Dat is het niveau van de niet kritisch denkende bevolking die dit accepteert en niet inziet dat er belangenverstrengeling aan vaccinaties zit. Er zijn geen onderzoeken gedaan naar de werking van het vaccin op genitale wratten en toch blijkt er opeens bewijzen te zijn van effectiviteit. Genitale wratten worden veroorzaakt door het humaan papillomavirus, vooral de type 6 en 11. Er zijn meer dan honderd verschillende types van het humaan papillomavirus. Genitale wratten hoeven niet behandeld te worden. Ze kunnen geen kwaad en verdwijnen vanzelf, maar dat kan wel even duren. Bij de meeste mensen zijn ze na twee jaar verdwenen. Uiteindelijk ruimt de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem de wratten op en verdwijnt het uit het lichaam. Ga wel langs bij je huisarts als je er last van hebt of indien je niet wil wachten tot ze vanzelf weggaan. (Het zogezegde HPV dat zogezegd baarmoederhalskanker veroorzaakt behoort tot de type 16 en 18)

De werkelijke doelstelling is het aantonen dat het HPV vaccin als preventie dient tegen externe genitale aandoeningen gerelateerd aan het HPV. Een hypothese. Zou het niet beter zijn om deze hypothese klinisch objectief te onderzoeken? Fabrikanten doen heel graag studies uitvoeren om de effectiviteit aan te tonen van hun vaccins. De meeste producenten hebben wel het fatsoen om te simuleren dat ze op zoek zijn naar de werkzaamheid. Maar ondertussen weten we wel (de ontwaakte mens bedoel ik) dat het geen verrassing is dat er belangenverstrengeling terug te vinden is in het studie-aanhangsel waarbij de auteurs toegeven dat ze werknemer zijn of financiële compensatie hebben ontvangen.

Risico’s van het HPV vaccin

Neveneffecten van het HPV-vaccin zijn: faryngitis, duizeligheid, infectie bovenste luchtwegen, PID of pelvic inflammatory disease, misselijkheid, appendicitis, NVD of normal vaginal delivery, bronchospasmen.  Dat is beschreven door de producent van het HPV-vaccin.

Later zijn er nog aanvullende neveneffecten geconstateerd zoals convulsies, blindheid en bewustzijnsverlies en oh ja: verlammingen, (Het syndroom van Guillain Barré). Maar daar wordt niet over gesproken, 100.000 jonge meisjes die verminkt zijn door het HPV vaccin, in de doofpot. In de VS en Groot brittannië zijn meer dan 100 jonge meisjes tussen 2010 en 2012 gestorven aan het HPV-vaccin. Gezien op het nieuws???

Kan het HPV-vaccin kanker en genitale wratten veroorzaken? Toch een goede vraag hé. We spreken toch immers over een vaccin dat kanker zou kunnen voorkomen door het imiteren van een ziekteverwekker dat juist kanker kan veroorzaken toch?

Dus wil je in de eerste plaats niet zeker zijn van het feit dat dit vaccin geen kanker veroorzaakt? Weet je wat de producent zegt op deze vraag?

“Gardasil is niet onderzocht op carcinogeniteit en onvruchtbaarheid” Geweldig toch hé?

Ondertussen zijn er wetenschappers die hebben ontdekt dat het blokkeren van specifieke humaan papilio virus ketens, dat andere humaan papillomavirus ketens daardoor juist sterker worden.

Deze informatie vind je op internet. Bijvoorbeeld een goede bron is New England Journal of medicine vol.356 gepubliceerd op 19 mei 2007, er zijn zeer veel bronnen, zoek het op, doe de moeite voor de veiligheid van je eigen dochter.

Daarbij moeten we ons ook realiseren dat er spijtig genoeg geen lange termijn onderzoeken zijn naar vaccins omdat ze algemeen als veilig worden beschouwd, dit is een grove misvatting.

Er wordt een fantastisch rookgordijn gecreëerd met gemanipuleerde en verdraaide zaken om ons af te leiden van de onderliggende wetenschappelijke kwestie: Is dit werkelijk een vaccin dat je aan een onschuldig kind wilt geven??

Bronnen: 

Judical watch Uncovers FDA gardasil records: 26 new reported readths october 19, 2011, www.judicialwatch.org/news/2011/oct/judicial-watch-uncovers-fda-gardasil-recorddetailing-26-new-reported-deaths

scroll down to documents uncovered

VAERS reports of deaths, sept 1,2010 sept 15, 2011

VAERS reports, sept 1,2010 dec 31,2010

VAERS reports, ja, 1,2011 april 30,2011

VAERS reports, may 1,2011 sept 15,2011

Mann D HPV shot prevents genital warts in boys? WebMD 2 feb 2011 www.wemd.com/sexual-conditions/hpv-genital-warts/news/20110202/hpv-shot-prevents-genital-warts/news-in-boys-and-men

Lopez, G Vaccine center issues warning WASHINGTON TIMES Feb 3, 2007

2007-uitgave Physicians Desk Reference p.1987

De Alliance for Natural Health – USA heeft nu een nieuwe documentaire gemaakt over de schadelijke effecten die dit vaccin kan hebben. Val niet uit je stoel als je de schokkende beelden ziet uit deze documentaire. Ik laat iedereen vrij om te kiezen om zich te laten vaccineren of niet, maar ik zou je toch aanraden om eerst je goed te informeren over dit vaccin tegen baarmoederhalskanker en een constructief gesprek aan te gaan met je arts.

Er zijn reeds duizenden jonge meisjes die in de volle bloei van hun leven ernstig verminkt zijn geworden voor de rest van hun leven dankzij dit vaccin, velen onder hen zijn ook jong gestorven of in de rolstoel terechtgekomen. En of dit drama nog niet genoeg is zijn ze nu van plan om dit vaccin ook toe te dienen bij jongens om het risico op peniskanker, genitale wratten enzovoort te voorkomen. Met wat zijn we bezig?

Voor degenen, die het vaccin tegen baarmoederhalskanker promoten en beweren dat het vaccin veilig is. Hoe kan je daar zo zeker van zijn als er geen wetenschappelijk onderzoek is om deze bewering te staven en te onderbouwen als er geen testprocedures bestaan om de veiligheid ervan te garanderen? Dat is nog een reden om er vraagtekens bij te plaatsen.

Daarbij moet je ook realiseren dat het gebruik van de anticonceptiepil ernstige vervuiling veroorzaakt in het lichaam en de kans op baarmoederhalskanker en borstkanker vergroot. En daarbij nog een onverwerkte emotionele lading… verzuring en zuurstoftekort wordt vervolgens een realiteit in je lichaam. Het gebruik van het spiraaltje of de prikpil is ook niet echt veilig en kan ernstige bijwerkingen tot gevolg hebben. Heb je eigen lichaam lief en laat de natuurlijke cyclussen in je lichaam met rust om verstoring te vermijden. Er zijn andere manieren, mentale geboortebeperking, zwangerschapstesten die de dag van de maand bepalen wanneer je vruchtbaar bent. Er bestaat ook een eenvoudige urinetest die kan bepalen wanneer een vrouw risico loopt om zwanger te worden en even betrouwbaar als het gebruik van een condoom. Deze andere manieren vervuilen je lichaam niet en verstoren geen natuurlijke cyclussen van het lichaam, waardoor er ook geen zuurstoftekort ontstaat, de primaire oorzaak van ziekten.

Ik heb deze blog gemaakt met de bedoeling het bewustzijn te stimuleren, niet om iemand te beledigen of te kwetsen. Neem je tijd om een goed gesprek aan te gaan met je arts, je vertrouwenspersoon. In herhaling dank aan Dr. Hamer voor zijn bijdrage in de Germaanse geneeskunde die duidelijk stelt dat het metafysische aspect de echte oorzaak is van kankervorming in de baarmoeder. Ik raad aan om zijn werk te bestuderen zodanig dat de angst voor ziekte verdwijnt als sneeuw voor de zon. zelfvertrouwen is het tegengif voor angst.

Warme groet

Daniël

Related Articles

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  1. Dag, wat een goed artikel. Toch begrijp ik nog niet helemaal wat er verkeerd is aan het 5-jaarlijkse uitstrijkje. Het is toch prettig om te weten of je in een bepaald stadium van kanker zit zodat je daar op kan anticiperen?

    1. Je mag zeker je uitstrijkje laten doen als dit goed voelt voor jou. Wees bewust dat kanker geen vijand is en dat je in zelfvertrouwen kunt blijven. dat is de basis voor je lichaam om goed te herstellen. Warme groet Daniël