Fibromyalgie of spierreuma

Een mysterieuze aandoening die niet echt begrepen wordt

In het woord fibromyalgie zitten drie woorden:

Fibro betekent bindweefsel. Dat is het weefsel dat spieren met het bot verbindt.

Myo betekent spierweefsel. Spieren zorgen ervoor dat je lichaam kan bewegen.

Algie betekent pijn.

Fibromyalgie is een mysterieuze ziekte omdat hij niet begrepen wordt, waarbij het spierweefsel is aangedaan en niet goed functioneert. Onderliggend aan fibromyalgie is er een enorme psychische problematiek. Je hebt last van langdurige aanhoudende pijn in je spieren en bindweefsel.

De symptomen zijn moeilijk te meten en moeilijk te verhelpen. Dit betekent dat je de ene dag meer klachten hebt dan de andere dag. Vaak gaat deze pijn samen met stijfheid, vermoeidheid, darmproblemen en stemmingswisselingen. Je klachten wisselen vaak.

Psychisch ervaren mensen met fibromyalgie fluctuerende symptomen van autonome ontregeling, duizeligheid, emotionele instabiliteit en cognitieve stoornissen. Zorgen maken over je gezondheid verergert de klachten. Ondanks deze symptomen zijn er geen afwijkingen te vinden in je spieren of je bindweefsel.

De spierpijn is waarschijnlijk het gevolg van het aanspannen van de spieren tijdens de droomslaap. Deze fase heet de REM-slaap. De REM-slaap volgt na de diepe slaap. REM staat voor Rapid Eye Movement omdat de ogen tijdens deze fase voortdurend bewegen.

Tijdens de REM-slaap speelt de patiënt traumatische gebeurtenissen na dat je weer conflictactief maakt. Hartritme en ademhaling zijn in deze fase onregelmatig. Er ontstaat verlies van inslaap- en herstel slaap door onderbreking van de REM-cyclus met vermoeidheid en cognitieve problemen tot gevolg.

De REM-slaap is de fase van het emotionele herstel en hierbij worden gegevens in het langetermijngeheugen opgeslagen. Deze fase duurt ongeveer 20 minuten. Doorgaans ben je nadien even wakker, maar te kort om het je te herinneren. Normaal slaap je dan weer in, maar dit gebeurt niet als de REM-cyclus onderbroken is door hernieuwde conflictactiviteit waarbij de dagfunctie het overneemt van de nachtfunctie.

Aangenomen wordt dat de aanhoudende vermoeidheid wordt veroorzaakt door een infectie van het Epstein barr virus, dat ook verantwoordelijk wordt gehouden voor mononucleosis infectiosa en zich presenteert als gezwollen lymfeklieren in de nek. Tot op de dag van vandaag heeft men nog geen virus direct kunnen aantonen.

Er is nog geen enkel virus geïsoleerd, gepurifieerd, biochemisch ontleed, soort proteïne en diameter bepaling gebeurd. Er bestaat geen paper die dit beschrijft. Er bestaan wel globulines, die worden indirect aangetoond door een binding van lichaamseigen eiwitten met erfelijk materiaal aan andere eiwitten. Er bestaat geen sluitend bewijs dat virussen ziekten of fibromyalgie kunnen veroorzaken.

Er is bij specialisten ook verwarring tussen fibromyalgie, myalgische encefalomyelitis en chronisch vermoeidheidssyndroom. De aandoening CVS veroorzaakt een aanzienlijk lijden en tast de levenskwaliteit en het functioneren van de patiënt zwaar aan.

CVS heeft symptomen die eveneens voorkomen bij fibromyalgie. Bij fibromyalgie gaat de pijn echter het overheersende probleem zijn, terwijl zware vermoeidheid het overheersende probleem is bij CVS. Het is een soort vermoeidheid dat niet over gaat na rust of slaap. Zie het artikel over CVS.

Een pijnlijke of stijve nek onthult een intellectueel eigenwaarde-inbreuk conflict, met moeilijkheden om het hoofd naar één kant te draaien

Wat wil fibromyalgie jou vertellen?

Fibromyalgie is een gegeneraliseerde eigenwaarde-inbreuk, en wil jou vertellen dat je weer verbinding met jezelf mag zoeken door jezelf te omarmen. Je verhard letterlijk door verkilling en ‘verstening’ terwijl je juist behoefte hebt aan warmte en zachtheid.

Je innerlijke creatieve energieën en scheppende krachten hopen zich op en komen tot stilstand. Fibromyalgie vraagt aan jou om het vertrouwen in jezelf te herstellen. Je plaats in de wereld in te nemen. Stilte in jezelf zodat je contact krijgt met de neutraliteit waar alle zelfoordeel en hardheid verdwijnt.

Het gaat om een liefdevolle relatie met jezelf. De relatie met de ander hoeft niet leidend te zijn voor jouw leven, de relatie met jezelf is leidend voor jouw leven.

Fibromyalgie vraagt aan jou om je creatieve en scheppende energie in jezelf weer te laten stromen. Je hebt alles in je om je leven zelf vorm te geven. Je hebt niemand nodig om te weten wie je bent, zonder de ander ben je niets.

Inzicht over deze paradox is bevrijdend, en dit wil zeggen dat je pas iets aan een ander kunt geven, als jij het eerst aan jezelf hebt gegeven. Je bent het waard om in warmte en zachtheid jezelf te omarmen. Geloof in jezelf.

Dan kan niemand je nog kwetsen, en als jij zelf de eerste stap gaat zetten om jezelf lief te hebben, dan zal de ander jou ook echt liefhebben. Wat je geeft aan jezelf, geef je aan de ander. Wat je nalaat te geven aan jezelf, laat je na te geven aan een ander. Wees moedig, zet de eerste stap.

Wat vertelt de Germaanse geneeskunde over fibromyalgie?

Binnen de vijf biologische natuurwetten heeft fibromyalgie te maken met tekort aan aandacht en liefde. Een diepe behoefte om eens omarmd te worden en daarin te kunnen ontspannen. Dit is gekoppeld aan een gegeneraliseerde eigenwaarde-inbreuk met de nuance van vastzitten en niet kunnen ontspannen, of angst om niet meer te kunnen ontspannen.

Letterlijk een conflict van zich niet meer kunnen, willen of durven bewegen om nog niet meer afgewezen te worden en om erbij te kunnen horen en omarmd te worden.

Het conflict kan niet volledig opgelost worden en blijft hangen. Fibromyalgie is het gevolg van een recidiverend conflict waarbij een ‘acute aanval’ of ‘voortdurende pijn’ de genezingsfase is dat afgewisseld wordt met klachtenvrije intervallen waarin men conflictactief is zoals tijdens de REM-slaap.

De pijn vormt nieuwe vicieuze cirkels die de eigenwaarde nog verder gaan aantasten.

Fibromyalgie is de medische term voor wijdverspreide spierpijn; bij een ontsteking wordt de aandoening spierreuma of “polymyalgia rheumatica” genoemd​. In GNM-termen duidt fibromyalgie op een langdurige genezing van een gegeneraliseerd eigenwaarde-inbreuk conflict dat de persoon als geheel treft.

Het is frustrerend als je vermoeid bent en pijn lijdt en vervolgens iemand tegen je zegt: “maar je ziet er gewoon gezond uit”. Nog meer ontmoedigend is als jij je zo slecht voelt en pijn lijdt, dat zelfs artsen, vrienden of familieleden vinden dat er met jou niets aan de hand is. Nu eerst een beetje informatie om fibromyalgie beter te begrijpen.

Dwarsgestreepte spieren worden door 2 controlecentra in de hersenen aangestuurd

De dwarsgestreepte spieren maken deel uit van het bewegingsapparaat en behoren tot het nieuw mesodermale kiemblad dat aangestuurd wordt door het hersenmerg en de motorische cortex in de hersenschors. De hersenschors stuurt het ectodermale kiemblad aan.

De skeletspieren zijn samengesteld uit bundels van vezels, die in een gestreept patroon gerangschikt zijn, vandaar hun naam dwarsgestreept spierweefsel. Het bewegingsapparaat geeft vorm aan het lichaam en dit zorgt ervoor dat je je vrij kan bewegen en je houding kan handhaven.

Bijna alle aandoeningen met betrekking op het bewegingsapparaat (nieuw mesoderm) zijn uiterst pijnlijk.

Het menselijke lichaam heeft bijna 600 spieren inclusief de gladde spieren dat tot het endodermale kiemblad behoort. Pectoralis, deltoideus, latissimus dorsi, bilspieren, biceps en triceps, hamstrings, quadriceps, buikspieren en rugspieren zijn allemaal dwarsgestreepte spieren die de botten laten bewegen. Spieren variëren in vorm en grootte, van zeer kleine strengen, zoals de stijgbeugelspier van het middenoor tot grote bundels van spieren, zoals de dijbeenspier.

De motorische cortex is verantwoordelijk voor het uitvoeren van lichaamsbewegingen. Het ontvangt informatie over de huidige stand van het lichaam en is de tussenschakel van de – bewuste en onbewuste – geest die instrueert hoe het lichaam beweegt.

Via sensorische receptoren ontvangen de hersenen informatie uit het lichaam en de zintuigen. De motorische cortex in de hersenschors projecteert naar de motorische zenuwcellen in het ruggenmerg. De motorische cortex is het meest naar achteren gelegen deel van de frontale kwab en behoort tot de hersenschors dat het ectodermale kiemblad aanstuurt.

De skeletspieren hebben dus twee controlecentra in de hersenen. Met betrekking tot de voeding van het weefsel (trofische functie) van de spieren gebeurt dit door de controlecentra van het hersenmerg. De samentrekking van de spieren wordt aangestuurd door de motorische cortex en dit gebeurt in het controlecentra in de frontale kwab, onderdeel van de hersenschors.

Interessant om te weten is dat de spieren van de rechterkant van het lichaam vanuit de linker helft van de hersenen aangestuurd worden. De spieren van de linkerkant worden aangestuurd vanuit de rechter hersenhelft. Daarom is er een kruislingsverbinding tussen de hersenen en het orgaan. Iets minder van toepassing bij fibromyalgie, maar het komt veel voor dat de ene zijde van het lichaam duidelijk meer pijn doet dan de andere zijde.

In het hersenmerg delen de botten, skeletspieren, lymfevaten en lymfeklieren, de bloedvaten, het bindweefsel en het vetweefsel hetzelfde hersenrelais en daarmee hetzelfde biologische conflict; namelijk een eigenwaarde-inbreuk conflict. De “bedieningscentrales” zijn van top tot teen ordelijk gepositioneerd.

De conflictactieve fase

Tijdens de conflictactieve fase heb je verlies van spierweefsel, aangestuurd vanuit het hersenmerg. Dit gaat samen met spierzwakte dat aangestuurd wordt door de motorische cortex in de hersenschors. Er worden minder zenuwimpulsen doorgegeven aan de dwarsgestreepte spieren. Deze fase is niet pijnlijk en kan worden opgemerkt door verlies van onhandigheid of een zwaar gevoel in de benen.

Fibromyalgie is acute pijn in de genezingsfase

Tijdens de helingsfase worden de spieren in hun oorspronkelijke staat gereconstrueerd door weefseltoename. Het genezingsproces maakt de spieren stijf en gespannen, met pijn tot gevolg. In alle weefsels en organen die afkomstig zijn van nieuw mesoderm ligt het biologische doel aan het einde van de genezingsfase.

Het biologisch doel is om tijdens de voltooiende genezingsfase het weefsel of orgaan sterker te maken dan voorheen, waardoor het beter voorbereid is op een conflict van dezelfde soort.

De motorische bezenuwing wordt tijdens de genezingsfase in functie hersteld en ontstaat overgevoeligheid. Men wordt weer conflictactief door recidieven maar de pijn blijft aanhouden. Bij fibromyalgie komt men niet in de voltooiende genezingsfase omdat het oorspronkelijke conflict telkens terugkeert.

Daardoor neemt de conflictmassa en de pijn alleen maar verder toe. De conflictmassa wordt bepaald door de duur en intensiteit tijdens de conflictactieve fase. Men blijft in een stressfase hangen omdat men het alleen niet kan oplossen.

Je hebt nood om vastgehouden te worden en daarin te kunnen ontspannen, dat is je conflict. Daarom evolueert fibromyalgie chronisch. Laat je helpen, zodat je dit conflict volledig kunt doorbreken en oplossen, om je eigenwaarde weer in eigen hand nemen.

Het is belangrijk om je eigen voorgeschiedenis goed te leren kennen, herkennen en erkennen, en daar mee aan de slag te gaan. Conflicten oplossen, trauma’s begrijpen en bestaansrecht geven, iets begrijpen door inzicht kan innerlijke rust creëren. Dan zal het lichaam in de helingsfase kunnen gaan, vermoeidheid en pijn zijn de helende symptomen, en de duur is afhankelijk van de duur en massa van de conflictgeschiedenis.

Fibromyalgie is het gevolg van een gegeneraliseerde eigenwaardeinbreuk. Zolang je daar niet mee aan de slag gaat om je eigenwaarde weer op te waarderen, zal het jou als een patroon achtervolgen, met steeds nieuwe conflicten tot gevolg. Pijn en verkramping nemen dan alleen maar toe.

Wat kun je zelf doen?

Lichaamsbeweging

Omdat je pijn voelt en of vermoeid bent, heb je misschien de neiging minder te bewegen om belasting van je lichaam te voorkomen. Toch is het belangrijk dat je in beweging blijft, en wel op een zeer zachte wijze, binnen je grenzen. Beweging vermijden is een belangrijke factor waardoor je spieren nog meer gaan verzwakken. Dat kan leiden tot meer pijn, verminderde spierkracht en lager uithoudingsvermogen.

Zacht bewegen zonder dat je lichaam moet hijgen, is ideaal om overtollige stress te verminderen. Het brengt je hersenen tot rust. Een goede conditie zorgt ervoor dat je beter bestand bent tegen stress. Zoek een sport die je leuk vindt en die je op je eigen tempo kunt beoefenen.

Verwar sport zeker niet met competitie, want dat zal de stress weer doen toenemen. Loop of fiets i.p.v. de auto te pakken en neem eens de trap i.p.v. de lift.

Yoga, tai chi, dansen helpen jou om al je aandacht weer naar je lichaam te brengen, waarbij je kunt gronden. Spanningsenergie en stress kun je dan gemakkelijker loslaten. Stress verminderen doe je ook door voldoende te bewegen in de frisse buitenlucht.

Wandelen is een lichaamsbeweging dat goed is voor alle constituties. Ga veel naar buiten in de zon, de zorgen lijken minder te worden. Bewegen in de buitenlucht heeft een positief effect op je hormoonhuishouding. Bovendien zorgt de zon voor de broodnodige vitamines die de stress verminderen.

De juiste lichaamsbeweging houdt in dat je nog gezellig kunt babbelen en geen zuurstoftekort hebt. Vooral vanuit het oogpunt van de Ayurveda is het van vitaal belang dat de lichaamsbeweging meer energie oplevert dan dat het kost, iets dat in het Westerse denken vaak over het hoofd wordt gezien. De belangrijkste vereiste is dat bewegen plezierig is voor jezelf.

Het licht versneld ademen zonder dat je naar lucht moet happen is ideaal. Bewegen in de buitenlucht verfrist letterlijk je geest! De zon, de wind, de aarde en het regenwater zijn allemaal elementen die je zuivere energie geven. Al eens met blote voeten op vochtig gras of zand gelopen? Het helpt jou om te aarden en dat geeft je nieuwe energie, hetgeen je bij stress zeker nodig hebt.

Je komt tot rust bij een lange wandeling, het is prettig om terug te schakelen van het gedreven tempo van het dagelijkse leven dat zo vaak de overhand krijgt in je leven. Bewegen als een krachtig instrument om evenwicht te bereiken tussen het fysieke lichaam en de geest, een nauwe diepere band te smeden met jezelf.

Bedoeld om zo de lichaam- en geestcoördinatie op een hoger plan te tillen, gewoonweg bewustzijnsverruiming. Bovendien geeft het jou afleiding van de geest waarbij je makkelijker tot rust kunt komen. Deze afleiding stimuleert de kwaliteit van de slaap.

Lichaamsvriendelijke beweging helpt je om emotioneel en mentaal in evenwicht te komen en ervaar je steeds als plezierig.

Zorg voor een goede nachtrust

Zorg voor een goede rustige slaapomgeving zonder storende factoren. Geen elektrische toestellen zoals TV of gsm, geen spiegels, straatverlichting, omgevingsgeluid en houdt je slaapkamer proper. Geen rommel. Voor het onbewuste is het belangrijk dat de slaapkamer kan geassocieerd worden met een innerlijke oase van rust.

Vermijd ‘s avonds grote maaltijden, want deze kunnen niet goed meer verteren en geven een belasting aan je lichaam tijdens de nacht. Koffie en andere stimulerende dranken of zaken zoals roken kun je beter achterwege laten na 18.00 uur.

Probeer na 18.00 je ogen niet meer in contact te brengen met het blauw licht van computers, televisie of de gsm. Blauw licht verstoort de productie van melatonine. Geen TV in je slaapkamer. Overdag een dutje doen is heilzaam, maar beperk het tot een dutje, niet volledig inslapen. Dat gaat anders ten koste van een goede nachtrust.

Houd een vast slaapritme aan. Maak een gezonde gewoonte om elke dag op hetzelfde uur te gaan slapen, en op hetzelfde uur op te staan. Tracht zeker om voor zeven uur in de ochtend uit je bed te stappen.

Gebruik de avond om rustig ontspannende activiteiten te doen. Een korte wandeling, yoga, meditatie, een goed gesprek met je partner of luisteren naar zachte muziek.

Zorg voor een goede bedkwaliteit dat comfortabel is. Als je op je zij slaapt is het aan te raden om een dik hoofdkussen te gebruiken. Slaap je op je rug, heb je een dun hoofdkussen nodig. Het hoofdkussen moet je nek en hoofd goed kunnen ondersteunen. Slaap je op je buik, heb je geen hoofdkussen nodig, op je buik slapen kan rugproblemen veroorzaken.

Op tijd een nieuwe matras aangepast aan je gewicht en lichaam, een lattenbodem kan veel soelaas bieden. Gebruik natuurlijk textiel, geen synthetische stoffen zoals nylon of dergelijke. Geen knellende nachtkleding.

Zorg ervoor dat je genoeg bent afgekoeld. Een lichte afkoeling, ongeveer een graad celsius, maakt je slaperig. Zeker je hoofd voldoende koel houden.

Leren omgaan met je pijn

Beter begrip wat fibromyalgie precies is kan jou helpen om de pijn anders te ervaren. Als je weet dat pijn behoort tot de genezingsfase, dan voel je de pijn wel, maar je kunt het beter verdragen. Als je niet weet wat er aan de hand is, kan de pijn evolueren naar lijden. Je gedachten en perceptie hebben invloed op hoe je pijn ervaart. Je focus op pijn zal de pijn alleen maar doen toenemen.

Zorg voor afleiding: voor veel mensen met fibromyalgie kan afleiding een bepalende rol gaan spelen in de pijnervaring. Vermijd om teveel of overbodige onderzoeken te ondergaan. Voorkom ook dat jij altijd het onderwerp van gesprek bent, en zorg voor je comfort, dat is zeer belangrijk.

Veel mensen met fibromyalgie ervaren pijnverlichting door ijsblokjes of een icepack te plaatsen op de pijnlijke plekken.

Vermijd negatieve gedachten, dat creëert een negatieve neerwaartse spiraal dat klachten verergert. Ga om met gezellige mensen en begeef je in een gezellige sfeervolle omgeving. Maak het in jouw huis ook gezellig. Dat geeft energie en enthousiasme en dat is goed voor je emotioneel welzijn.

Geef een compliment als anderen iets goed doen. Geef aan en deel het als het beter met je gaat. Maak keuzes en durf NEE te zeggen. Blijf geïnteresseerd in je omgeving.

Omarm de humor en de lach. Door te lachen worden er in de hersenen leuke stofjes aangemaakt die je stressniveau naar beneden brengen. Deze stofjes zoals endorfines, gaba, dopamine enzovoort gaan de aanmaak van de stresshormonen zoals adrenaline en epinefrine harmoniseren waardoor je weer tot rust kan komen.

Kijk eens een grappig filmpje op YouTube, dierenvideo’s, luister naar een conference, lees een komisch boek, zoek lachfilms om te bekijken of zie wat vaker de humor in van situaties. Zo blijf je stress de baas. Lachen heelt. Los van je huidige emotionele gemoedstoestand op het moment, kan de lach echt goed dienen als een natuurlijk herstelmechanisme van het lichaam.

Luister naar je favoriete muziek, dat heeft een positief effect op de hersenen. Ontspan je in een warm bad, met een lekker geurtje. Ontspan je spieren in een rustige omgeving waar je jezelf geborgenheid, veiligheid en liefde kunt geven. Regelmatig even je ogen sluiten, je handen warm wrijven en op je oogbollen plaatsen werkt ook ontspannend.

Vermijd confrontaties en conflicten. Praat over je problemen met vertrouwde mensen. Je hebt dan het gevoel dat je er niet alleen voor staat. Door alles op te kroppen en niet te uiten neemt de spanning en pijn alleen maar toe. Durf hulp vragen, dat is een daad van moed en zelfliefde, zeker in perioden dat het even wat minder gaat. Denk in termen van oplossingen.

Plan voldoende momenten van ontspanning in. Verdeel je energie over de dag en de week. probeer inzicht te krijgen in je vermoeidheid en pijn: waar wordt je moe van en op welke momenten ontstaat deze vermoeidheid, hetzelfde voor de pijn.

Vochtige warmte werkt ontspannend en kan de hoeveelheid endorfine in je lichaam verhogen. Endorfines verzachten de pijn en geven jou een gevoel van welbevinden en geluk. Na 18.00 uur een warme (hete) douche kan de nachtrust stimuleren. Infrarood is om dezelfde reden heilzaam.

Voedingsadvies volgens de ayurveda

Voorkeur:

 • Vers en biologisch.
 • Zoveel mogelijk vegetarisch.
 • Koken met specerijen.
 • Vers koken en direct opeten.
 • Veel groenten, granen en peulvruchten.
 • Kook natuurlijk, ideaal is op een gasfornuis.
 • Eet zoveel mogelijk warm bereide voeding, 3x per dag is ideaal.
 • Eet gevarieerd, zes smaken (zoet, scherp, wrang, bitter, zout en zuur)
 • en zoveel mogelijk kleuren.

Afkeur:

 • Diepvries en blikken.
 • Te veel brood en kaas.
 • Verbod op microgolf.
 • Beperk tussendoortjes.
 • Geraffineerde suikers en tarweproducten.
 • Zuivelproducten.
 • Geraffineerde oliën.

Wees voorzichtige met volgende voedselcombinaties:

 • Fruit en zuivel gaan niet samen.
 • Vlees en vis met zuivel of gele mosterd gaan ook niet samen.
 • Eet zuivel en fruit los van de maaltijd.

Als je gaat eten, is het belangrijk dat het water je letterlijk in de mond komt, het moet smaken. Als er iets is dat je echt niet lust, eet het dan niet. Het is belangrijk om goed te kauwen voor de spijsvertering en de werking van de pancreas. Dit stimuleert de aanmaak van anti-stresshormonen door de hippocampus.

Eet in een rustige ontspannen sfeer, niet onder stress of in een emotioneel zwaar beladen toestand. Geef al je aandacht aan het eten en vooral, geniet ervan!

Het ontbijt:

Ideaal is ook warm, zoals soep met wat rijst (goed voor elke constitutie).

Papsoorten op basis van granen met eventueel wat gedroogd fruit zoals rozijnen of abrikozen. Gebruik ook kaneelpoeder of gemalen kruidnagel. Havermout of muesli of andere vlokken met rijstmelk, amandelmelk, enz., liefst geen sojamelk. Dit werkt afkoelend op het lichaam en kan wel eens in de zomer bij zeer warm weer. Gebruik om te zoeten gedroogde vruchten, ahornsiroop, kokosbloemsuiker, granensuikers of honing.

Gebruik je brood, eet het dan met voldoende drank en maximaal één keer per dag. Gebruik op je boterham notenpasta, zelfgemaakt broodbeleg of confituur zonder suiker. Als je fruit eet, neem best appels en peren en stoof ze met kaneel (doe dit niet dagelijks). Vermijd ‘s morgens exotisch fruit. Het is beter om klein fruit van het seizoen te eten, dit is goed voor alle constituties.

Je eet beter geen fruit in de winterperiode, dit verzwakt de algemene gezondheid door het waterelement dat op het lichaam afkoelend werkt. Bij ons is er tijdens de winter ook geen fruit te vinden in de natuur. Heb je toch behoefte aan een tussendoortje, eet dan een kop soep.

Het middagmaal:

Het middagmaal is de hoofdmaaltijd van de dag, want op het middaguur zijn de spijsverteringsenzymen het krachtigst. Een evenwichtige maaltijd bestaat uit granen, groenten (zeven kleuren), plantaardige eiwitten en goede vetstoffen.

Granen: rijst (goed voor alle types), gierst en boekweit (goed voor mensen met een zware constitutie), gerst en haver (andere constituties). Voldoende variatie is belangrijk. Een stukje kaneelschors, kardemom, kruidnagel of komijn zijn goede specerijen voor bij de granen.

Groenten: varieer met zoveel mogelijk kleuren. Blauwe en paarsachtige kleuren vind je in rode bietjes, rode kool, enz. Gebruik ook zoete of niet zoete groenten, wortelgewassen en groene groenten met een eerder bittere smaak, want deze zijn noodzakelijk voor een volwaardige voeding.

Specerijen die de spijsvertering stimuleren en de resorptie van voedingsstoffen verbeteren zijn: zwart mosterdzaad, komijn, zwarte peper, kurkuma, kardemom, selderijzaad, koriander, anijs, basilicum, laurier, karwij, kruidnagel, dille, venkel, fenegriek, gember, mierikswortel, asafoetida, marjolein, tijm, munt, nootmuskaat, oregano, peterselie, rozemarijn, saffraan, dragon en maanzaad.

Ook kruidenmengsels en Westerse kruiden zijn goed. Specerijen en kruiden geven ook scherpe, bittere en wrange smaken, die het lichaam helpen afvalstoffen te elimineren.

Wees creatief!

Eiwitten: plantaardige eiwitten hebben de voorkeur in ayurveda, vooral voor zieke mensen. Mungdaal of gele linzen zijn licht verteerbaar. Maar ook roze en bruine linzen, bonen en erwten of diverse verse tuinbonen zijn goed. Gebruik zeker specerijen en bonenkruid omdat bonen minder goed verteerbaar zijn.

Eet je vis of vlees, dan gebruik je best voldoende specerijen, behalve gele mosterd. Gebruik geen zuivel of fruit bij vis- of vleesgerechten, dit is een toxische voedselcombinatie. Gebruik goede vetstoffen. Ideaal is ghee, ongeraffineerde rode palmolie en/of kokosvet met specerijen om te bakken of koken.

Vloeibare oliën zoals olijfolie, sesamolie, lijnzaadolie, zonnebloemolie, hennepolie, araganolie, pompoenpittenolie en vetstoffen met omega 3 (notenolie), enz., best na de bereiding toevoegen.

Kies steeds voor biokwaliteit uit een natuurwinkel. Vermijd geharde vetten en margarines. Deze zijn zeer schadelijk voor het lichaam, omdat ze geen zuurstof doorlaten naar de lichaamsweefsels.

Bij stress zeker niet zuinig zijn op vetstoffen, hoe meer hoe beter. Het lichaam heeft namelijk meer energie nodig om stress beter te doorstaan. Als tussendoortje mag je wat noten of een stuk fruit of een biokoekje eten.

Avondmaal:

Ideaal is om opnieuw een warme bereiding te eten, ook overschotjes van ‘s middags zijn goed. Warme soep, eenvoudige schotels of eenpansgerechten op basis van groenten.

Kies je voor brood, eet dit dan altijd met wat warme soep. Gebruik granenpap, rijstdessertjes of gestoofde vruchten. Wees voorzichtig met het eten van pasta ‘s avonds, doe je dit wel, eet dan pasta van spelt of boekweit. Ga nooit met een lege maag gaan slapen, maar ook niet met een te volle maag.

Het is goed om een kleine volwaardige hap te eten, als je voor het slapengaan een hongergevoel hebt.

Desserts:

In India sluit men een maaltijd steeds af met iets zoets. Weet dat geraffineerde witte suikers en rietsuiker niet gezond zijn om verschillende redenen. Kies liever voor een koekje op basis van granenstroop, agavesiroop, kokosbloemsuiker, stevia, enz.

Kies voor natuurlijke zoetstoffen met trage suikers en een lage glycemische index. Gebruik nooit synthetische zoetstoffen! Als je koekjes wil eten, koop ze dan in de natuurwinkel. Je hebt er een ruime keuze op basis van andere granen dan tarwe en andere gezondere suikers.

Je kan ook desserten maken met agar-agar, hiervan mag je zoveel eten als je wil.

Drank:

Drink nooit ijskoude dranken, dit is slecht voor de maag en spijsvertering. Beperk het gebruik van koffie en cafeïnehoudende en stimulerende dranken. Drink thee van gember (niet voor het slapengaan), ayurvedische thee, yogithee, groene thee of gewoon wat warm water.

Dagelijkse levensstijl:

Sta op tijd op, ten laatste voor 7 uur. Want langer slapen maakt je loom en verstoort verschillende processen in het lichaam. Probeer je hoofdmaaltijd steeds tussen 11h en 14h te nemen, de spijsvertering is dan het sterkst. Neem voldoende lichaamsbeweging, zoals wandelen, yoga of sport en geniet van de verse buitenlucht en algemene ontspanning.

Neem ook eens wat tijd voor jezelf! Ademhalingsoefeningen en meditatie in de ochtend en de avond zijn zeer heilzaam. Ga op tijd slapen, ook in de ayurveda tellen de uren voor middernacht dubbel.

Het emotionele aspect van fibromyalgie (Christiane Beerlandt)

Kernoorzaak: het blijven staan, een weigering “neen”, niet willen doorgaan, noch groeien, noch leven. Het is nu genoeg geweest, je wilt er niets meer mee te maken hebben. Je overstroomt van opgeslagen emoties, verdriet, weemoed, pijnlijke herinneringen uit het verleden.

Je zet je continu schrap, een hoekig verzet, het kind in jezelf lijdt en verlangt naar het zoete, het warme, het aardse, de liefde en de geborgenheid. Maar jij hebt nu al te veel pijn doorstaan, jij versteent nu als het ware, je snijdt je af van je zachte gevoelens, jij geeft aan jezelf het zoete niet, omdat jij teveel van anderen verwachtte.

Krachtige innerlijke energiestromen wensen door te stromen in creativiteit en productiviteit, maar jij verzet je tegen deze natuurlijke stroming. Jij bent onmenselijk hard voor het kind in jezelf.

Kernoplossing: je bent veilig geborgen in jezelf, heet jezelf welkom, verwacht niet van anderen datgene wat jij jezelf onthoudt. Zet jezelf in de bloemetjes en geniet van aardse, sappige vruchten.

Ervaar jezelf als een vrucht, gerijpt in de zon, geniet van dat warme zonnecentrum in jezelf. Geniet van het zintuigelijke mooie, van smaken, en geuren, van je lichaam, van zinstrelende kleuren en klanken. Laat jezelf volwassen worden en bemin het kind in jezelf met een klaarwakker bewustzijn.

Sta het zoete toe in je bestaan. Produceer en oogst, ga door en creëer je bestaan. Rem die warme gevoelens in jezelf niet langer, verwarm deze plaatsen in jezelf die zich koud en gekwetst voelen. Geef jezelf een knuffel, omarm jezelf. Voel je veilig hierin. Ontspan je en geniet van het licht van de zon. Kramp niet langer toe, open je in liefde naar jezelf. Ontdek de vreugde in jezelf.

Lees ook het artikel over het chronisch vermoeidheidssyndroom voor meer tips

Met dank aan Arjen Lievers https://www.germaansegeneeskunde.nl/index_ziekten_gnm/

Björn Eybl zielsoorzaken van ziekte ISBN: 978-3-85052-299-1

Dr. Geerd Ryke Hamer

Gepubliceerd op 15/04/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

 • BijnierkankerEen mens heeft 2 bijnieren die deel uitmaken van het hormonale stelsel van het lichaam. De bijnieren liggen boven op de nieren. Bijnieren bestaan uit twee delen: een buitenkant of de bijnierschors en een kern of het bijniermerg. Het merg zit in de binnenkant en het schors aan de buitenkant van de bijnieren. Bijnieren bestaan uit twee verschillende weefsels.De bijnierschors (cortex) is op zijn beurt weer opgebouwd uit drie lagen. Die lagen noemen we reticularis, fasciculata en glomerulosa. In deze drie lagen worden verschillende hormonen gemaakt. Dit zijn cortisol, aldosteron en de androgenen. Het adrenocorticotroop hormoon (ACTH) regelt de hoeveelheid [...]

  By Published On: 04/04/2024
 • BorstkankerVeel vrouwen worden geconfronteerd met angst bij de diagnose borstkanker. Het woord 'borstkanker' roept vaak een negatieve associatie op, terwijl het eigenlijk een natuurlijk biologisch proces is dat kan ontstaan als gevolg van conflictsituaties of trauma's. Bovendien zijn veel vrouwen zich niet bewust van het specifieke type kanker waarmee ze te maken hebben. Er bestaat borstkanker die gerelateerd is aan de borstklieren, dat weefsel behoort tot oud mesoderm, en er is ook een vorm van "kanker" in de melkgangen, die eigenlijk geen kanker is omdat dit weefsel tot het ectodermale kiemblad behoort. De medische wetenschap maakt vaak geen onderscheid tussen [...]

  By Published On: 25/03/2024
 • Leukemie Leukemie is een zinvol biologisch speciaalprogramma om jou te helpen je zware eigenwaarde-inbreuk te transformeren. Deze aandoening is door de medische wetenschap totaal verkeerd begrepen. Het is een programma van het nieuw mesoderm, het jongste kiemblad. In dit nieuwe mesodermale kiemblad ontstaat de versterking van het bot en is er meer beenmerg dan voorheen op het einde van de genezingsfase, waarbij er ook een normalisatie van de bloedcelproductie optreedt. Bloed bestaat uit bloedcellen, plasma en bloedserum en stroomt door het hart, de slagaderen en aders die samen het bloedvatenstelsel vormen. Bloed transporteert zuurstof, koolstofdioxide, metabole afvalstoffen, voedingsstoffen, hormonen, enzymen, [...]

  By Published On: 07/03/2024