Cariës en andere problemen met de tanden, tandvlees en het kaakbeen

De tanden en de kaken

Een volwassen mens heeft 32 tanden. Iedere tand bestaat uit een tandkroon dat uitsteekt boven de tandvleeslijn. Deze kroon (Corona dentis) is bedekt met ectodermaal tandglazuur en heeft een wortel (Radix dentis). Het tandbeen (collum dentis) heeft een verkalkte structuur dat harder is dan die van de botten. Daardoor kan de druk van het bijten en vermalen veel beter doorstaan worden.

De wortelkanalen met de pulpa bevinden zich in het midden van de tand. Het tandbeen omvat de pulpa. De pulpacellen, odontoblasten genoemd, zijn in staat om tandbeen te vormen en kan gezien worden als het merg van de tand. verder bevat de pulpa bloedvaten en zenuwen.

Ontzenuwing van de tand zorgt ervoor dat de tand zich nooit meer kan herstellen, het merg van de tand is verwijderd en de tand sterft af.

De tand is door nieuw mesodermale tandcement elastisch met het kaakbeen verbonden. Tussen het tandbeen en het ectodermale mondslijmvlies ligt het endodermaal dieperliggend mondslijmvlies dat dezelfde structuur bevat als het endodermaal darmslijmvlies.

Beide slijmvliezen (gingiva) hebben tot doel om de tanden strak tegen de tandhals te drukken. Het parodontium omringt het tandbeen en biedt steun aan de tanden, te vergelijken met het botvlies dat de botten omgeeft.

De kaak bestaat uit een paar botten en vormt het raamwerk van de mond. Het bestaat uit de bovenkaak (vast bovenkaakbeen), de onderkaak (beweegbaar onderkaakbeen) en het temporomandibulair gewricht (TMJ gewricht).

De functie van de kaak is om het te gebruiken voor bijten en kauwen (zie ook kaakspieren). Het tandbeen en de kaakbeenderen zijn afkomstig van het nieuw mesoderm en worden daarom aangestuurd vanuit het hersenmerg.

Het biologisch conflict achter problemen met de tanden en de kaak

Onze tanden dienen biologisch gezien om ons voedsel te kauwen, MAAR ook om ons te verdedigen en je eigenwaarde te herstellen. En dat laatste wordt al eens vergeten, en dat heeft grote nare gevolgen voor je tanden, kaakbeen, kaakspieren, tandbeen en het dieperliggende mondslijmvlies. Het onderbewuste kan niet onderscheiden. De associatie van “het niet kunnen bijten” met het vermalen van voedsel of letterlijk in de zin van je niet kunnen afbijten als verdediging is voor het onbewuste hetzelfde.

Voor het onbewuste is “het niet kunnen afbijten” of een tegenstander niet kunnen “grijpen”, een conflictsituatie dat ervaren wordt als het niet kunnen vechten of zich niet kunnen verdedigen. Het onbewuste is zelfs niet in staat te onderscheiden of het om fysieke gevechten of verbale gevechten gaat. En dat is nog niet alles, als je met iemand aanhoudende ruzie hebt dat niet opgelost raakt, is dit voor het onderbewuste hetzelfde als van zich niet kunnen afbijten.

Het conflict gaat dus over het niet durven, kunnen of willen toebijten. Je tanden niet kunnen of durven laten zien, niet kunnen grommen of toehappen. Bijtconflicten die cariës (tandglazuur) veroorzaken, zitten in de orde van fysiek zwakker zijn. Bijvoorbeeld een kind ten opzichte van een volwassene, of een vrouw ten opzichte van een man. Het kan eveneens gaan om een rang zoals een werknemer ten opzichte van een baas of collega (discriminatie) of een student ten opzichte van zijn leraar of teamleider.

Zelfs problemen ten opzichte van autoriteiten zoals overheidsfunctionarissen, politie, ordediensten, rechtbank enzovoort kunnen zware bijtconflicten veroorzaken. Seksueel misbruik, onderdrukking, provocaties, verwijten en beperkingen kunnen eveneens een CAUSALE oorzaak zijn van tandbederf.

Als het onbewuste merkt dat het niet van zich kan afbijten “zijn tanden laten zien”, wordt het tandglazuur en het tandbeen aangetast, als het conflict zeer hevig is kan het kaakbeen ook aangetast worden.

Onaantrekkelijke tanden (als gevolg van conflictsituaties en slechte mondhygiëne kunnen eveneens een tandbeen gerelateerd conflict veroorzaken dat de eigenwaarde aantast. Als het bijtconflict geassocieerd wordt met het kaakbot wordt dit conflict veel intenser ervaren.

“Niet kunnen” betekent dan dat men te weinig zelfvertrouwen heeft, zich te zwak voelt of gewoon het lef niet heeft, te laf, te schuchter en ook te voorzichtig. Men kan in deze situaties niet toehappen of toebijten. “Niet durven” betekent eigenlijk dat men door iets of iemand gehinderd wordt om toe te happen of bijten.

De kiembladen waaruit het gebit en de kaak is opgebouwd met hun primaire conflictinhoud

Tanden, parodontium en het kaakbeen behoren tot het kiemblad “nieuw mesoderm”. De belangrijke eigenschap van dit kiemblad is dat dit botweefsel afneemt tijdens de conflictactieve fase. Dat is de fase waarin je jezelf niet kunt “afbijten of je tanden laten zien als verdediging”. Is daarmee samenhangend nog een eigenwaardeconflict actief, dan wordt het tandbeen en het kaakbeen betrokken.

Er is altijd botafbouw als je conflictactief bent.

Het tandglazuur en het oppervlakkige mondslijmvlies behoort tot het ectodermale kiemblad. Dit betekent ook dat er weefselafname is tijdens de conflictactieve fase waarvan de nuance op de conflictinhoud eerder is van zich niet durven afbijten of toehappen, eveneens in de zin van een scheidingsconflict (ectoderm).

Het dieperliggend mondslijmvlies behoort tot het endodermale kiemblad en heeft te maken zoals het spijsverteringskanaal met brokconflicten met een extra nuance van niet kunnen bijten. Dat kan gaan van een voedselbrok of iets gewenst niet te pakken krijgen omdat men niet kan toebijten dat eerder rechts in de mond zal plaatsvinden.

Of andersom iets ongewenst of iets dat niet goed is, niet kwijtraken omdat men niet kan doorzetten, men vastzit. Een bepaalde situatie moet doorbijten en niet kunnen doorbijten zal eerder links in de mond plaatsvinden. Welke tanden getroffen worden door het bijtconflict is subjectief en bepaald door iemands perceptie van het conflict in overeenstemming met de specifieke functie van de tanden.

Snijtanden worden gebruikt voor het bijten en afsnijden van voedsel. Met je snijtanden kunnen we bijten, toehappen en grommen ofwel je tanden laten zien. Het gerelateerde bijtconflict is niet mogen of kunnen bijten, toehappen of je tanden laten zien.

De kiezen worden gebruikt voor het kauwen en vermalen van het voedsel. De eerste kies is vooral voor het kauwen terwijl de andere kiezen vooral het voedsel malen (maaltanden). Het gerelateerde bijtconflict is het niet mogen of kunnen vermorzelen of vermalen van de tegenstander in de zin van hem vermalen en uitspugen.

De hoektanden hebben de functie om voedsel te grijpen en te verscheuren. Hun functie is om het voedsel vast te pakken en dit vast te houden. Het gerelateerde bijtconflict is letterlijk de tegenstander niet mogen of kunnen grijpen.

Aandoeningen van de kaak, oppervlakkig mondslijmvlies, tanden en het tandglazuur wordt bepaald door de handigheid (links-rechts) en of het conflict moeder/kind of partner gerelateerd is. De handigheid (lateraliteit) is niet van toepassing op het endodermale diepere mondslijmvlies.

Oilpulling als therapie om de mondflora in evenwicht te herstellen en het bloed te ontgiften

Oliespoeling is een verbazingwekkende en effectieve manier voor het reinigen van het bloed. Dit ontstaat doordat de olie de vrijgekomen enzymen activeert. Deze enzymen trekken toxische stoffen uit het bloed, tandvlees en het gebit. Om deze reden is het belangrijk dat je na 3 à 4 minuten de olie uitspuwt. Om te voorkomen dat de toxines weer opgenomen worden in je lichaam.

Je gaat merken dat de olie melkwit of gelig zal uitzien als hij verzadigd is met toxische stoffen en miljarden dode bacteriën en overgroei van bacteriën op voedselresten wegens te weinig kauwen en te weinig speekselproductie. (En bij slechte mondhygiëne). Nadien even spoelen met wat Baking soda of ongeraffineerd zout dat opgelost is in een beetje lauwwarm water.

Olie spoelen doe je het liefst in de ochtend na het opstaan bij een lege maag. De meeste toxines zitten dan ook in je mond. Eén of twee lepels olie in je mond is voldoende. Let op dat je niets doorslikt! Laat de olie langzaam 3 à 4 minuten door je mond spoelen, kauw erop en zuig hem door je tanden. Ideaal is ongeraffineerde koudgeperste olie, dat kan sesamolie, zonnebloemolie of olijfolie zijn.

Kokosolie is minder aan te raden, omdat hij verhardt na het uitspugen en dat kan afvoerleidingen verstoppen. Een tongschraper (liefst in koper) doet eveneens wonderen en haalt reeds veel beslag weg op je tong. Toxische lading in je mond en afvalresten voeding zijn een bron van overgroei door microben waarbij nog vele toxische stoffen vrijkomen. Niet ideaal om tanden en tandglazuur te laten herstellen.

Waarschijnlijk is dit de reden waarom gaatjes niet genezen. Door oliespoeling zal het tandvlees rozer en sterker worden. Het bloeden zal ook stoppen.

Cariës ofwel aandoening van het tandglazuur

Het tandglazuur maakt de tand extra sterk. Het bevat extra mineralen, meer dan de tand zelf, om het te kauwen, bijten en eveneens het knarsen beter te doorstaan. Het tandglazuur bedekt de kroon van de tand en bestaat uit twee lagen. Een binnenlaag dichtbij het tandbeen en een buitenste zichtbare laag. De buitenste laag bestaat uit een verhard plaveiselepitheel. Tandglazuur wordt bestuurd door de hersenschors.

Biologisch conflict

Letterlijk “niet van je af kunnen bijten”. Geldt ook voor het tandbeen. Voorbeeld uit de dierenwereld mag een grote hond een kleinere hond niet bijten omdat zijn baasje hem vasthoudt. Bij mensen kan het onbewuste geen onderscheid maken of dat je je tanden niet mag zetten in je favoriete voedsel of dat je jouw mening niet mag zeggen (je mag niet scherp toespreken).

Geen onderscheid of het om voedsel gaat of mentale zaken zoals van je verbaal afbijten omdat de ander in een hogere rang staat ofwel van regels (etiquette, politieke correctheid) of ethische redenen. iets van waarheid niet mogen zeggen om de ander niet te kwetsen kan ook een bijtconflict veroorzaken.

Het bijtconflict dat hoort bij het tandglazuur komt ook overeen met “iets niet mogen of niet kunnen vasthouden” (vergelijkbaar met een moederpoes die haar kitten in het nekvel vasthoudt). Het is een soort scheidingsconflict.

Voorbeelden uit het archief van Dr. Hamer

Een vrouw wordt door haar partner onder druk gezet om zich te verweren tegen de aanvallen van haar zuster. De vrouw wilt geen ruzie.

Een arbeider wordt voortdurend door zijn oversten terechtgewezen. Hij durft niet te reageren uit angst om zijn werk te verliezen. Hij wordt gebeten.

Conflictactieve fase

Het tandglazuur volgt het strotslijmvlies sensibiliteit schema. Dat betekent hyperesthesie (overgevoeligheid) in de conflictactieve fase en het hoogtepunt in de heling (epicrisis) en hypesthesie (verminderde gevoeligheid) in de helingsfase.

Er ontstaat ulceratie van het tandglazuur en dat veroorzaakt gaatjes of cariës. Het biologische doel ervoor zorgen dat de mens niet meer kan bijten (omdat het niet is toegestaan) door enerzijds de toegenomen pijn, en anderzijds de afbouw van tandglazuur om de tand “bot” te maken.

Verlies van tandglazuur veroorzaakt overgevoeligheid voor koude en warmte. Bij langdurige conflictactiviteit vertoont de vergane tand zwarte vlekken of wordt volledig zwart, afhankelijk van de intensiteit en duur van het conflict.

Opmerking: Tandbederf, of het nu voorkomt in het tandglazuur of dieper in het tandbeen, is niet gerelateerd aan suiker in voedingsmiddelen of vloeistoffen. Er zijn vele kinderen die een mooi gebit ontwikkelen terwijl ze elke dag geraffineerde suiker eten.

Omgekeerd ook, mensen die nooit suiker eten krijgen ook gaatjes. Suiker kan onmogelijk de causale oorzaak zijn van tandbederf. Tandbederf is ook niet gerelateerd aan een verwaarlozing van de tandheelkundige zorg. Personen die consistent zijn met hun mondhygiëne hebben evengoed gaatjes en andersom.

Noot: De pijn bij tandreuma wordt door zeer gevoelige zenuwen veroorzaakt die in het parodontium (odontoperiosteum) zitten. Net zoals bij het neurale botvlies dat het bot bedekt is deze kiespijn het gevolg van de helingsfase van het tandbeen waarbij het parodontium wordt opgerekt door callus of het cement dat het tandbeen herstelt. De toegenomen druk op de zenuwen veroorzaakt hevige pijn.

Helingsfase

Tijdens de helingsfase wordt het tandglazuur weefsel weer aangevuld (in tegenstelling tot het standaardbeeld). Het herstelproces is echter erg traag, zelfs zonder terugval van conflicten. Na de reparatie blijft het aangedane gebied van de tand of tanden donkerder. Volgens vele GNM-tandartsen is er geen herstel.

Het gat blijf of wordt groter als men niets doet. Persoonlijk denk ik dat de mondhygiëne en de werking van de spijsvertering hierin een grote rol speelt dat afvalstoffen en toxische stoffen niet op tijd kunnen afgevoerd worden, het detoxsysteem van het lichaam is overbelast.

Therapie

Sowieso het conflict en zijn sporen traceren en oplossen, want anders ontstaan er telkens nieuwe gaatjes. De tand door de tandarts laten vullen. Eventueel pijnstillers. betere mondhygiëne, oil-pulling om het ontgiftend vermogen te stimuleren. Mondspoeling met thee van salie, braambladeren, paardenstaart of walnootbladeren.

Affirmaties (niet alleen denken en spreken, maar affirmaties ook oprecht voelen).

“Ik heb het recht om mij te verweren”. “Ik laat niet met me sollen en zal in de toekomst terugbijten”. Positief over eigen tanden denken en visualiseren dat je tanden sterk, gezond en stralend zijn. Totale vergiffenis kan ook helpen.

Kruiden uit de natuur om pijn van cariës te verzachten: kruidnagel (Syzygium aromaticum), Champagneblad (spilanthes oleracea), kiespijnboom (Zanthoxylum americanum). Laat gaatjes in het tandglazuur behandelen door een tandarts

Diepe cariës in het tandbeen

Biologisch conflict

Eigenwaardeconflict van zich niet kunnen afbijten, toebijten of doorbijten. Zich niet kunnen verweren, zich niet kunnen doen gelden of niet kunne doorzetten.

Voorbeelden uit het archief van Dr. Hamer.

Iemand is te zwak om voor zichzelf op te komen, moet zich steeds opnieuw aanpassen en wordt steeds gepest. Een zwakke jongen wordt steeds gepest en gekleineerd door de sterkeren.

Een 53 jarige rechtshandige man wordt steeds agressief behandeld door zij oudere broer. Tijdens zijn jeugd was steeds het slachtoffer toen zijn oudere broer dronken thuis kwam. Er ontstaat een bijtconflict in de zin van graag willen terugbijten. Maar hij is niet sterk genoeg en houdt hem in.

Tijdens de conflictactieve fase ontstaat er afbouw van het tandbeen in de rechter maaltand (partnerzijde). Ondertussen is zijn oudere broer 60 geworden, en met kerstmis komt het tot een discussie met zijn broer. De patiënt vertelt zijn vrouw over zijn jeugdtrauma’s waardoor het tot een conflictoplossing komt van zijn bijtconflict. Daarna moet er een wortelkanaalbehandeling worden uitgevoerd.

De ouders van een zesjarige jongen hebben voortdurend ruzie. De vader verliest zijn geduld en begint te schreeuwen. Dat is een bijtconflict voor de jongen van “ik wil mijn vader bijten”. Er ontstaat afbouw van het tandbeen. Er ontstaan gaten in bijna al zijn tanden.

Hij verlangt zo naar meer harmonie in de relatie van vader en moeder. De strijd blijft jarenlang duren en de jongen is een goede klant van de tandarts. (Mijn eigen ervaring). Het wordt erger als de jongen op volwassen leeftijd met zijn eigen gezin in het ouderlijk huis woont.

De zuster van een rechtshandige patiënte weet altijd alles beter. Bij telefoongesprekken met haar zuster ontstaat er altijd een monoloog waarbij het conflict ontstaat van de zuster niet kunnen bijten om de familie vrede niet te verstoren. De patiënte tracht haar zuster te accepteren zoals zij is en komt in de genezing. Rechter maaltand is getroffen.

Voorbeeld van Björn Eybl: hij was 24 jaar toen hij aan een opleiding masseur begon. het was niet eenvoudig om een stageplaats te vinden, maar hij kreeg een plek bij een gerenommeerde acupunctuur-masseur in Salzburg. Hij zag spoedig in dat zijn leraar iedereen aanpraatte dat hun bekken scheef stond en dat dit de oorzaak was van hun ziekte.

Hij ontwikkelde een afkeer voor de leraar. “Ik had hem het liefst willen bijten en vermalen!” Dat kon dus niet omdat hij bij niemand nog een plaats vinden. De conflictactiviteit duurde een half jaar. Uiteindelijk kwam het tot een scheiding. Twee weken na ontslag vond hij een nieuwe stageplaats. tijdens de nacht kwamen de hevige tandpijnen. De tandarts vond een diep gat: “ het wortelkanaal is aangetast”.

Persoonlijk voorbeeld: deze kennis met een psychologische relevantie heeft mij doen inzien waarom ik al mijn snijtanden en kiezen tijdens mijn jeugd heb verloren. Het ging hem echt niet om de geraffineerde suiker (dat ik toen ook niet at) dat als oorzaak werd gezien van tandbederf. Onderdrukking, mishandeling, seksueel misbruik en mij niet mogen afbijten als kind is de causale oorzaak geweest waardoor ik bijna alle tanden heb verloren.

Enkel linksonder heb ik nog originele tanden en bovenaan nog enkele originele hoektanden. Mijn snijtanden bestaan ook niet meer en zijn vervangen door porseleinen tanden. Toch belangrijk voor het uitzicht en mijn eigenwaarde. Mijn inzicht is dat ik bewust kies om mijzelf toch te verdedigen. Dat werkt en beschermt de overige originele tanden en mijn kaakbeen.

Het zijn meestal verbale conflicten waarbij ik kies om door te drammen, ook al weet ik dat het tijd en energieverlies is. Maar toch doe ik het soms om toch mijn kaakbeen en tanden in goede conditie te kunnen houden. Ik bijt me echt af tegen vooral intellectuele mensen die volledig in de ratio hangen zonder intuïtief gevoel en letterlijk vastzitten in het dualistische denken.

Maar wel op een wijze dat niet aanvallend is, nooit oordelend, kwetsen of de waarde van de mens aan te tasten. Altijd in de zin dat ik mijn waarde en wereldbeeld volop verdedig en voorop stel. En dat kunnen soms ellenlange reacties worden tot de tegenstander zelf begint met verwijten en oordelen uit zijn onmacht.

Dan heb ik mijn doel gehaald en heeft de tegenstander een les gekregen met zijn eigen blinde vlek. Mensen die vastzitten in dualistische gedachtegoed zijn uiteindelijk altijd te pakken op contradicties. Ik kan denken aan een psychologische relevantie en begrijp paradoxen, dat is mijn kracht.

Kunnen afbijten is daarom zeer belangrijk als eigenwaardepunt en om je tanden in goede conditie te houden. Breek nooit iemand af op zijn waarde en geen oordelen.

Conflictactieve fase

Er is afbouw van het tandbeen en dat doet geen pijn in tegenstelling van gaatjes in het tandglazuur. Necrose in het tandbeen waardoor gaatjes ontstaan. Ze worden meestal gedetecteerd door röntgenfoto’s. Als er echter een gaatje ontstaat tot in de pulpa, ontstaat er overgevoeligheid voor warmte of koude.

Dan ontstaat ook een pijnlijk gevoel dat versterkt wordt door voedsel of drank waarin zuren aanwezig zijn, bijvoorbeeld frisdrank. Indien de necrose zich doorzet door voortdurende conflictactiviteit, wordt de interne structuur van de tand vernietigd en kan de tand afbreken.

Bij ontzenuwing en vulling is de pulpa verwijderd en is er geen bloedtoevoer meer in de tand. De tand kan daardoor van binnenuit wegrotten omdat hij afsterft. Aanhoudende conflictactiviteit zorgt ervoor dat vullingen er gewoon uitvallen.

Genezingsfase

Er ontstaat een ontsteking met veel pijn. De gaatjes in het tandbeen worden weer opgevuld met callus. Dat wordt geproduceerd door odontoblasten in de pulpa (vergelijkbaar met de reconstructie van botten met callus die wordt geproduceerd door botopbouwende osteoblasten).

Het zachte callus hardt uiteindelijk uit. Lijdt je ook aan het nierverzamelbuizensyndroom (conflict op je bestaan), zal er een toename zijn van de pijn. Als het gaatje zich in de kern van de tand bevindt kan de zwelling op de pulpa drukken. In dit geval zal de pijn ondraaglijk worden.

Langdurige druk op de pulpa als gevolg van hangende genezing kan de zenuwen van de tand beschadigen. Is het gaatje aan de buitenkant van het tandbeen zal de druk op de zenuwen van het parodontium de pijn doen ontstaan.

De bekleding van het tandbeen ofwel parodontium (odonto periosteum) bestaat uit plaveiselepitheel. Bacteriën, op voorwaarde dat ze beschikbaar zijn, helpen bij de reconstructie van de tand. De microbiële activiteit veroorzaakt een tandabces met de opeenhoping van callus en pus in de tand (vergelijk met het tandvleesabces). De pijn van het tandabces is te wijten aan de toenemende druk in de tand.

Als de holte echter een uitwendige opening heeft gecreëerd, een tandfistel genaamd, zal de pus weglekken en het abces vanzelf afvoeren.

Het biologische doel is het tandbeen versterken om beter bestand te zijn tegen een volgend gelijkwaardig conflict. Dit doel wordt bereikt op het einde van de genezingsfase.

Therapie

Om nieuwe gaatjes te voorkomen, denk over de psychische oorzaken. Tracht het conflict en zijn sporen goed op te lossen. Affirmatie: “Ik ben sterk en moedig!”. “Ik durf af te bijten”. ideaal is om de tegenstander of de omstandigheden voor te stellen en dan toe te bijten.

Vergeven is een andere strategie dat ook kan werken. Positief en constructief over je eigen tanden denken, liefdevolle dialoog met je lichaam en je tanden stralend gezond voorstellen.

Specifiek voor de tanden is lymfedrainage en oil-pulling belangrijk. Mondspoeling met kamillethee of zoutoplossing. Bij de mens is het zo dat gaatjes zich niet op natuurlijke wijze herstellen. Mijn inzien wordt dit veroorzaakt door toxische belasting in de voeding dat de mondflora verstoort en antibiotica misbruik waarbij de bacteriën ontbreken die zo belangrijk zijn voor de vorming van goede callus. In dit geval is een vulling door een tandarts noodzakelijk. Pijnstillers indien nodig.

Afbraak van het tandbed (parodontose)

Dit gaat om hetzelfde conflict als bij diepe cariës in het tandbeen.

Voorbeeld uit archief van Dr. Hamer.

Een 46 jarige man heeft een slippertje gemaakt. Na de biecht aan zijn vrouw is zij vanzelfsprekend wantrouwig. Zij controleert hem voortdurend en wil er overal bij zijn. De patiënt voelt zich schuldig tegenover zijn vrouw en verzekert haar om haar niet meer te bedriegen. Hij neemt daarom alle beperkingen op de koop toe. dat leidt naar een actief eigenwaarde-bijtconflict.

Er volgt een massieve, voortschrijdende afbraak van het kaakbeen, de bovenkaak is meer getroffen dan de onderkaak. zijn tanden verkleuren naar geel-grauw. er wordt ook een verminderde bijthoogte vastgesteld omdat de tanden naar onderen zijn gezakt. Als het echtpaar de samenhangen onderkent wordt er met een klein ritueel de eer van de man hersteld. Hij wil voortaan trouw zijn en wil een streep onder dit hoofdstuk zetten.

Conflictactieve fase

Afbouw van het tandcement en ontkalking van het kaakbot (osteolyse), waardoor de tandhals langer lijkt te zijn omdat het tandbed wegkwijnt. Parodontose. De tanden kunnen tijdens de conflictactieve fase wiebelen. Maar er is geen pijn. Bijgevolg kunnen scheurtjes ontstaan in het tandvlees wat leidt tot bloedend tandvlees. De afbraak van de periodontale structuur wordt periodontose genoemd. Er bestaat een risico dat de tand uitvalt.

Het parodontium ofwel het steunweefsel van de tand behoort eveneens tot het nieuw mesoderm en ontstaat tijdens de conflictactieve fase weefselafname. De medische wetenschap kent geen oorzaken van parodontose omdat zij geen kennis hebben over de vijf biologische wetten en hoe de kiembladen reageren op conflictsituaties.

Genezingsfase

Ontsteking, pijn en gezwel, verergert als men een bestaansconflict lijdt waarbij het nierverzamelbuizensyndroom actief is. Zichtbaar als de zwelling van het gezicht. Er is herstel. Tijdens de aanvulling van het parodontium dat de tand bedekt en herstel van het kaakbot zal als gevolg van de zwelling ernstige kiespijn ontstaan. Het plaveiselepitheel dat het parodontium bedekt, is voorzien van zeer gevoelige zenuwen (te vergelijken met tandpijn waarbij het tandglazuur is betrokken).

Als het conflict en zijn sporen opgelost zijn volgen dus de genezingspijnen. Men kan de tanden stabiliseren door klemmen, beugels totdat de tanden weer vastzitten en de genezing afgerond is. Zorg voor optimale mondhygiëne en mondspoeling met thee van kamille, salie, smeerwortel en braambladeren. Oilpulling en zoutoplossingen zijn waardevol.

Het zachte callus in de kaak maakt dat de tand of tanden gemakkelijk kunnen verschuiven. Daarom kan een beugel in deze fase echt behulpzaam zijn.

Parodontitis

Heeft dezelfde conflictinhoud als parodontose. Echter de genezing blijft hangen. Er is tijdens de genezing weer een lokale botafbraak rondom de wortelpunten (nieuw mesoderm) als gevolg van een recidiverend bijtconflict. Er ontstaat een tandabces. ook hier zijn bacteriën (als ze beschikbaar zijn) die helpen bij het constructieproces van de tand.

Deze microbiële activiteit veroorzaakt het tandabces met opstapeling van callus en pus in de tand. De pijn van het tandabces is te wijten aan de toenemende druk in de tand. Als de holte echter een uitwendige opening heeft gecreëerd, een tandfistel genaamd, zal de pus weglekken en het abces vanzelf afvoeren.

De zwelling rond de tand (zie afbeelding) wordt veroorzaakt door oedeem (vochtophoping) in het genezingsgebied.

Spoelen met thee van kamille en kruidnagelolie.

Diep peridentaal abces of tandfistel, betrekking op het dieper liggend mondslijmvlies

Het biologisch conflict heeft te maken met een bijtconflict in relatie met een brokconflict. Brok-bijtconflict waarbij het endodermale diepliggend slijmvlies is betrokken. Rechts in de mond: voedselbrok ( iets dat gewenst is of iets dat goed is zoals goede voeding of een goed huis of auto niet kunnen verkrijgen omdat men niet kan toehappen.

Links in de mond: iets ongewenst of iets dat niet goed is niet kunnen kwijtraken omdat men niet kan doorzetten. Er ontstaat een adeno-ca op het endodermale dieper liggend mondslijmvlies met de biologische zin om met (darm)-kliercellen meer slijm te produceren waarmee de brok beter naar binnen of naar buiten kan schuiven. Verhoging van de functie.

Genezingsfase

Herstel van de normale functie met een tuberculose-verkazende afbouw van de adeno-ca. Vieze smaak in de mond. Het hoogtepunt in de genezing van de epicrisis: sterke pijn met rilkoorts, nachtzweten, etter in de mond en mondgeur. Genezing begeleiden. Mondspoeling met thee van anijs, bosbes gecombineerd met lymfedrainage en oil-pulling. Olie uitspugen, let op dat niets in de maag terechtkomt.

Tandabces, ontsteking van het dieperliggend en/of oppervlakkig mondslijmvlies (gingivitis)

Mogelijke oorzaken:

1 Tandabces is het gevolg van geactiveerde bacteriën die helpen bij de reconstructie van de tand, tandbed of het kaakbot. De microbiële activiteit veroorzaakt het tandabces met de opeenhoping van callus en pus in de tand, tandbed of parodontium. Genezingsfase met een diepe ontsteking, los zittende tanden, pijn, niet stinkende etter (in feite callus). Geen nachtzweten, wel kans op een mini leukemie (verhoging van witte bloedcellen.

2 Tandvleesabces als gevolg van een zinvol biologisch speciaalprogramma van het endodermale dieperliggend mondslijmvlies. Zie tandfistel. Genezingsfase met diepe ontsteking, pijn stinkende etter (afbouw adeno-ca), epicrisis met nachtzweten en mondgeur.

3 Tandvleesabces als gevolg van zinvol biologisch speciaalprogramma van het ectodermale oppervlakkig mondslijmvlies. Genezingsfase met zichtbare rode verkleuring, zwelling, bloeding, geen pijn behalve tijdens de genezingscrisis. Geen nachtzweten.

Tandvleesproblemen geven aan dat in het bloed veel toxische stoffen aanwezig zijn. De ontgiftingskanalen van het lichaam en de lever zijn overbelast. De spijsvertering optimaliseren zodat de darmflora weer in evenwicht komt. De darmflora maakt een zeer groot deel uit van de lichamelijke microbiële flora en is belangrijk om alle ontgiftingssystemen van het lichaam in goede conditie te houden.

De lymfe, lever, longen, pancreas, de huid en ook de nieren. De basis is wel dat de spijsvertering goed werkt. Ontgiftende smaken zijn bitter, scherp en wrang. Veel specerijen bevatten deze reinigende smaken. Specerijen zijn niet duur, wees royaal.

Kaaktumor

Betrekking op het kaakbeen, nieuw mesoderm. Vanuit de 5 biologische natuurwetten is dit geen tumor, maar herstelweefsel om de necrose dat ontstaan is tijdens de conflictactieve fase (eigenwaardeconflict van zich niet kunnen verweren, afbijten, doorbijten, toebijten of doorzetten).

Het is de genezingsfase (soms hangende genezing), eventueel met het nierverzamelbuizensyndroom om het kaakbeen te herstellen na voorafgaande botafbouw. Lateraliteit is van toepassing. Er ontstaat sterke pijn als gevolg van de recalcificatie waarbij het periostale laag dat de kaakbeenderen bedekt, wordt opgerekt.

In deze laag bevinden zich uiterst gevoelige zenuwen. De pijn heeft als doel dat je jezelf stil gaat houden zodat de callus kan uitharden en daarmee de necrose van het kaakbot kan herstellen. Conflict en eventueel bestaansconflict oplossen.

Waarschuwing!!! Nooit een punctie laten uitvoeren, risico op gevaar dat callus uitloopt waarbij een zeer groot sarcoom kan ontstaan. Lymfedrainage is zeer belangrijk voor het herstel.

Opmerkingen

Als een gaatje een uitwendige opening heeft (zie tandfistel), vindt de callus zijn weg naar de mond. Gecombineerd met voedselresten en speeksel hecht de kleverige substantie zich aan het oppervlak van de tanden, wat bijdraagt ​​aan de vorming van tandsteen, een vorm van verharde tandplaque. In tegenstelling tot wat veel mensen denken veroorzaakt tandplaque geen gaatjes.

Van plaque wordt ook beweerd dat ze tandbederf en gingivitis, een ontsteking van het tandvlees, veroorzaken. Deze theorie kan echter niet verklaren waarom gaatjes of gingivitis optreden aan de rechter- of linkerzijde van de mond, waarom gaatjes ontstaan ​​in een specifieke tand, waarom de voortanden of kiezen betroffen zijn of waarom de “cariës” voorkomt in het tandbeen of in het tandglazuur.

Het inzicht dat German New Medicine biedt in de oorzaak van “tandziekten” zal de tandheelkundige geneeskunde zoals wij deze kennen fundamenteel veranderen.

Herhaaldelijke behandelingen door de tandarts met tandvullingen kan de pulpa beschadigen. Op dat moment is de standaardbehandeling een wortelkanaalbehandeling of een extractie (trekken) van de tand. Een wortelkanaalbehandeling bestaat uit het verwijderen van de pulpa en de holte te vullen met kunststof materiaal. Dit materiaal bevat echter ook formaldehyde en arseen.

Ethisch gezien bestaat er geen enkele rechtvaardiging voor het gebruik van arsenicum in een moderne tandartspraktijk.

Wat overblijft na een wortelkanaalbehandeling is een afgestorven, dood, maar giftige tand. Vanuit het oogpunt van de 5 biologische natuurwetten moet een wortelkanaalbehandeling kost wat kost vermeden worden. In uitzonderlijke gevallen moet de tand mogelijk verwijderd worden en vervangen.

De zenuw heeft geen vitaal belang voor de gezondheid en functie van de tand. De functie van de tandzenuw is om sensorisch het gevoel van koude of warmte te geven. De aan- of aanwezigheid van de tandzenuw beïnvloedt niet het dagelijkse functioneren van de tand.

Middeltjes van moeder natuur

Ideaal is bijvoorbeeld kruidnagel. Maak een gewoonte om regelmatig een kruidnagel een half uur te weken in het speeksel van je mond. Zachtjes op kauwen zodat de scherpe, bittere en wrange smaken vrijkomen (het is wennen).

Kruidnagel kan voor zeer veel tandproblemen een oplossing zijn om het herstel te bevorderen en de bacteriële activiteit in evenwicht te houden. verlicht echt tandpijn. Kruidnagelolie kan met amandelolie rechtstreeks op de huid van de wangen en kaakspieren ingemasseerd worden.

Bij tandpijn kun je met een wattenstaafje gedrenkt in kruidnagelolie deppen op de pijnlijke plek. Je kunt ook een stukje natuurlijke kamfer naast de pijnlijke kies of tand stoppen. Je speeksel zal zich vermengen met de kamfer en dat zal de kiespijn verlichten.

Azadirachta indica is een boom die in Zuid-Azië groeit. Wordt ook neem-boom genoemd. Deze is enorm bitter. Maak hier thee van om je mond te spoelen.

Triphala zijn letterlijk drie vruchten van drie verschillende bomen die eveneens in Zuid-Azië groeien. Eveneens goed als mondspoeling maar ook als supplement om de totaliteit van je spijsvertering in evenwicht te brengen voor het ontgiftend proces in je lichaam te stimuleren. Helpt voornamelijk bij bloedend tandvlees en tandvleesontsteking.

Theeboomolie (teatreeolie) Melaleuca alternifolia is een boomsoort dat in Australië groeit en veel door de aboriginals gebruikt wordt als medicijn boom. Het is de etherische olie dat helpt bij pijnlijke tandvleesontstekingen.

Net als kruidnagelolie helpt het om het genezingsproces te stimuleren en de pijn te verminderen. Ook met een wattenstaafje deppen en op de pijnlijke plaats aanbrengen. De huid van de wangen en kaakspieren kun je ook met theeboomolie inmasseren.

Tandzijde doppen theeboomolie of kruidnagelolie waarmee je pijnlijke holten onder de tandvleeslijn kunt aanpakken voordat je gaat flossen.

Een kop sinaasappelsap met een halve theelepel ongeraffineerde suiker en een snufje komijn helpt bij bloedend tandvlees.

Het sap van een halve biologische citroen in een kop water, goed bij bloedend tandvlees. Het tandvlees masseren met kokosolie kan eveneens helpen bij tandvleesontsteking en bloedend tandvlees.

Pepermunt heeft een afkoelend effect en kan de ontstekingspijn verminderen. Thee dat afgekoeld is ook gebruiken als mondspoeling.

Belangrijk is om je lichaam elke dag mee te helpen om zich te ontgiften en zuiveren, een belangrijk onderdeel hiervan is dat je bij elke maaltijd eveneens de scherpe, bittere en wrange smaken hebt, het zijn drie smaken met een ontgiftende werking in het lichaam.

Kruiden zoals salie, peterselie, koriander hebben een verfrissend effect in de mond en houden de ontwikkeling van schadelijke bacteriën tegen. Op zaden van dille of anijs kauwen is eveneens goed om het tandvlees te versterken.

Voor het slapen gaan en na je mond te hebben gespoeld kun je een beetje kokosolie in je mond nemen, laten smelten, je tandvlees ermee masseren. Laat de kokosolie restant in je mond tijdens de nacht.

Het ontstaan van tandplaque met uitzondering van callus

Veel mensen hebben problemen met tandplaque, ondanks dat ze elke dag hun tanden poetsen. Ikzelf had daar vroeger ook enorm veel last van, met tot gevolg veel gaatjes en andere tandproblemen. Dikwijls is de tong eveneens beslagen met een wit of soms geelachtig slijm.

De adem heeft ook een onaangename geur. Vele tandvleesproblemen zijn een indicatie dat er grote hoeveelheden toxines en afvalstoffen in je bloed zitten en duiden aan dat je lichaam moeite heeft om zich te ontgiften en te zuiveren.

Tandplaque is eveneens een indicatie dat de spijsvertering van de mond tot aan de anus verstoord is. Er is een opstapeling ontstaan van toxines en afvalstoffen dat de spijsvertering belemmert in zijn goede werking. Tandvleesproblemen hebben dus veel met de werking van de spijsvertering te maken.

De spijsvertering heeft veel met het dagelijks ontgiften van het lichaam te maken. Het gaat er altijd om de onderliggende oorzaken van tandvleesproblemen aan te pakken zoals bijvoorbeeld industrieel bewerkte voeding en ongezond eetpatroon. Andere factoren die de spijsvertering verstoren zijn geraffineerde zaken, stimulerende dingen enzovoort.

Op de verkeerde uren eten, verkeerde voedselcombinaties, te grote maaltijden. Dat kan niet voldoende verteren waarbij veel afvalstoffen en toxinen gevormd worden. Denk maar aan de grote maaltijden die ‘s avonds worden gegeten.

Deze kunnen echt niet goed verteren omdat er ‘s avonds niet genoeg spijsverteringsenzymen meer zijn om dit voedsel te verteren.

Andere oorzaken die een negatief effect hebben op de totaliteit van de spijsvertering en co-oorzaak zijn van tandplaque en tandvleesproblemen zijn uitdroging, verstopte lymfeklieren, onregelmatige levensstijl, emotionele problemen, verstoppingen in de galwegen van de lever en vervuiling tussen de darmvlokken van de dikke darm. Causaal zijn biologische conflicten.

Geniet je van je maaltijd?

Te snel eten waarbij er onvoldoende gekauwd wordt en te weinig speekselvorming is zal de spijsvertering in ernstige mate benadelen. De maagsappen kunnen onvoldoende binnendringen in de voedselbrij. Deze is te grof van structuur door onvoldoende kauwen en onvoldoende vloeibaar wegens gebrek aan speeksel.

Maagsappen hebben dan de neiging om naar omhoog te sijpelen, meer bekend onder maagzuur en oprispingen. Dit heeft eveneens een schadelijk effect op het gebit omdat er meer voedselresten achterblijven in de mond.

De spijsvertering werkt niet goed, daarom dat er in de maag veel afvalstoffen en toxines gevormd worden. Daarop gedijen gramnegatieve anaerobe staafjes zoals bacteroides en fusobacteriën omdat dit hun natuurlijke functie is om afval af te breken.

De celwand van deze bacteriën is sterk en elastisch. De verschillen tussen grampositieve en gramnegatieve bacteriën zijn gerelateerd aan hun celwand en samenstelling. Grampositieve bacteriën celwanden, voornamelijk samengesteld uit een unieke stof, bekend als peptidoglycan of mureïne.

Deze bacteriën kleuren paars na Gramkleuring. Celwanden van gramnegatieve bacteriën hebben slechts een dunne laag van peptidoglycaan en een buitenmembraan met een lipopolysaccharide component. Gram-positieve bacteriën hebben dit niet. Gram-negatieve bacteriën kleuren rood of roze na Gramkleuring.

Het zijn voornamelijk gram-negatieve bacteriën die betrokken zijn bij tandplaque en tandvleesproblemen.

De flora van de mond

De mond heeft een specifieke flora die huist in de speekselklieren. Maar als de spijsvertering niet goed werkt, en jammer is dit bij velen onder ons het geval, zal deze flora steeds verstoord worden waardoor de kans op tandplaque ontstaat.

Gramnegatieve bacteriën kunnen gedijen en een overgroei kennen waarbij er aantasting ontstaat van de speeksel flora. Bijna altijd hebt je ook een onaangenaam ruikende adem. Er is een verschil met tandplaque waar callus in zit voor het herstel van het tandbot, in dit geval zal de adem fris blijven.

Een gezonde speekselflora dat alle tandplaque en tandvleesproblemen voorkomt bestaat uit grampositieve facultatieve staafjes en kokken. Denk maar aan de groep van Actinomyces en streptokokken.

Veel tandvleesproblemen zoals gingivitis en parodontitis zijn oorzaak dat de kwaliteit van de tanden achteruitgaat in combinatie met biologische schokken en bijtconflicten.

Amalgaam

Amalgaamvulling is niet gezond

Metaal in je mond is een constante bron van vergiftiging en van allergische reacties van je lichaam. Ieder soort metaal gaat uiteindelijk oxideren (roesten) en dat gebeurt voornamelijk in je mond. Daar bevindt zich een hoge concentratie aan lucht en zuurstof.

Amalgaamvullingen bevatten veel kwik en er ontstaan kwikdampen. Door inademen komen ze in de longen terecht en bereiken ze door eten en drinken ook het spijsverteringsstelsel. Als ze in het bloed en de lymfe terechtkomen kunnen ze aanzienlijke schade aanrichten in het lichaam, voornamelijk aan het zenuwstelsel.

De geleidelijke en voortdurende afgifte van kwik en andere giftige metalen in het lichaam door metalen vullingen, heeft vooral effect op de lever, nieren, de longen, het zenuwstelsel en de hersenen.

Vroeger werd aan tandartsen geadviseerd om amalgaam niet vast te nemen met blote handen en luchtdicht op te slaan. Daaruit kan ik wel concluderen dat het niet gezond is om in de mond te steken. Ondertussen wordt gelukkig composietmaterialen gebruikt door tandartsen als vervanging voor de amalgaamvullingen. Composiet is een mengsel van kunsthars en glas. Composiet moet heel zorgvuldig uitgehard worden.

Zo niet, toxisch voor de pulpa. Alternatief : biosilicaat en glasionomeer. Het grote nadeel van deze materialen is dat ze niet slijtvast zijn. Ze moeten vlug vervangen worden. Vandaar dat ze minder bij volwassenen worden gebruikt, wel standaard als vulling van melktandjes. Er is nog werk aan de winkel. Het beste is natuurlijk ervoor zorgen dat er niet gevuld moet worden.

Amalgaam, goud en andere vulmaterialen om de beruchte gaten in de tanden te vullen bevatten zware giftige metalen. Amalgaam is het ergste vervuilend en vergiftigend in zijn soort. Om de stevigheid van de vulling te garanderen wordt er kwik, tin, nikkel, thallium en koper gebruikt in amalgaam.

Dus een hele batterij aan zware metalen in je mond. Als je dan ook weet dat amalgaam uit 50% zuivere kwik bestaat en 33 à 35% tin, koper en nikkel, dan weet je dat amalgaam cancereuze aandoeningen kan doen verergeren in het lichaam. Amalgaam bevat ook thallium, dit zware metaal kan verlammingen geven in de benen en is ook een carcinogeen.

Het is een constante bron van metalen vergiftiging en allergische reacties van je lichaam. Voor de roze kleur van kunstgebitten gebruikt men cadmium. Alle metalen gaan uiteindelijk oxideren, en vooral in je mond waar er zich een hoge concentratie lucht en vocht bevindt.

Daarbij regelmatig hete dranken drinken en kauwen op voedsel zorgt ervoor dat dagelijks kwik wordt afgegeven.

Als je algemene gezondheid verzwakt wanneer er teveel giften aanwezig zijn in je lichaam, gaan deze zware metalen zich ophopen in de klieren en de hersenen. Ze liggen dikwijls aan de basis van het ontstaan van degeneratieve hersen- en zenuwaandoeningen.

Zware metalen kunnen zich ook gaan nestelen in de botten, gewrichten, spieren, collageen en vetweefsel. Met vele ontstekingen tot gevolg.

Met dank aan Arjen Lievers (Germaanse geneeskunde index), Geerd Ryke Hamer, Björn Eybl (zielsoorzaken van ziekte) en de Germaanse geneeskunde.

Gepubliceerd op 25/07/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

  • Meningitis en encefalitisMeningitis is een ontsteking van het hersenvocht en de membranen rond de hersenen en het ruggenmerg. Encephalitis is een ontsteking van de hersenen. De reguliere medische wetenschap stelt dat meningitis en encephalitis wordt veroorzaakt door een infectie met TBE-virussen, die door teken worden overgedragen (de ziekte van Lyme), of door bacteriële infecties, voornamelijk meningokokken of pneumokokken. Deze ziekteverwekkers bereiken de hersenen en het ruggenmerg via de bloedbaan. Dit is de gangbare uitleg van meningitis volgens de reguliere wetenschap.Wat zegt de Germaanse geneeskunde?De gangbare uitleg uit de reguliere wetenschap is zeer twijfelachtig, omdat de bloed-hersenbarrière, die het circulerende bloed [...]

    By Published On: 24/07/2024
  • Pancreaskanker of alvleesklierkanker De pancreas of alvleesklier is een langwerpig orgaan dat zich achter de maag bevindt, met de kop in de kromming van de twaalfvingerige darm en de staart tegen de milt. De pancreas produceert verteringsenzymen en scheidt deze uit via de pancreaskanalen. De pancreas is een gemengde klier met zowel een endocriene functie voor de koolhydraatstofwisseling (insuline en glucagon) als een exocriene functie voor de spijsvertering. De alvleesklier produceert ongeveer 1,5 tot 3 liter verteringssap per dag. Goed en veel kauwen stimuleert de productie van verteringssappen in de pancreas. Het endodermale klierweefsel dat verteringssappen produceert, bestaat uit [...]

    By Published On: 30/06/2024
  • Cataract of grauwe staar Het oog is het meest complexe orgaan van het lichaam. In dit kleine orgaan bevinden zich drie kiembladen: het endoderm, het nieuwe mesoderm en het ectoderm. Deze drie structuren dienen slechts één doel: kijken en zien. Dr. Hamer heeft veel ontdekt over het oog en dankzij zijn onderzoek kunnen we vele oogaandoeningen beter begrijpen. Emotioneel actieve conflicten spelen zich af in het binnenste gebied van het oog. Volgens de reguliere geneeskunde takelen eiwitten in het oog af, waardoor de transparantie van de ooglens langzaam afneemt. Hierdoor krijg je wazig zicht, wat het scherp zien belemmert. [...]

    By Published On: 10/06/2024