Censuur is vrees voor waarheid

Hoe ze de wijsheid van Dr. Geerd Ryke Hamer censureren en hoe de media en de stichting tegen kanker leugens verspreiden om karaktermoord op Dr. Hamer te plegen.

1: Media: Dr. Hamer heeft in de gevangenis gezeten wegens de dood van vele van zijn patiënten.

Waarheid: Dr. Hamer heeft inderdaad in de gevangenis gezeten omdat hij medische informatie aan drie mensen had gegeven die geen artsenvergunning hadden. Tijdens de arrestatie van Dr. Hamer werden zijn patiëntendossiers in beslag genomen. De officier van justitie moest toegeven, na meer dan vijf jaar, dat 6000 van zijn 6500 patiënten met terminale kanker nog steeds in leven waren.

De ironie is dat het precies zijn tegenstanders waren die de actuele statistieken hebben geleverd die het opvallende succes van de nieuwe Germaanse geneeskunde heeft bevestigd.


Terwijl Dr. Hamer in de gevangenis zat kreeg hij bezoek van de farmaceutische investeringsmaatschappij die zijn ontdekking wilde afkopen. Gelukkig heeft Dr. Hamer zijn ontdekking niet verkocht. Tot op de dag van vandaag weigert de universiteit van Tübingen en de hele medische staf onderzoek te doen naar de Germaanse geneeskunde ondanks de vele successen en verificaties door zowel artsen als beroepsverenigingen. Follow the money

2: Media: Dr. Hamer heeft met zijn levensgevaarlijke theorieën vele onschuldige mensen de dood ingejaagd. Zijn theorieën kunnen geen kanker genezen. Sommige mensen die met kanker worden geconfronteerd, zijn spijtig genoeg gemakkelijke prooien voor dergelijke oplichters als Dr. Hamer


Waarheid: Hoeveel mensen zijn er niet gestorven aan biological fatigue door blindelings te geloven in de chemokuren en bestraling. Wij worden op grote schaal beduveld, kijk naar de natuur waar alles veel gezonder is. Het menselijke lichaam kan alleen maar genezen dankzij het zelfgenezend vermogen van het lichaam die de gifspuit van chemo nog heeft kunnen verwerken. Elke arts die niet meeloopt in het reguliere systeem wordt gewoonweg verketterd en naar het gebied van kwakzalvers ingedeeld.

3: Media: Dr Hamer heeft zijn zoon vermoord


Waarheid: De zoon van Dr. Hamer, werd op 18 augustus 1978 neergeschoten door de Italiaanse prins Victor Emanuel van Savoyen. Op 7 december bezweek Dirk Hamer in de armen van zijn vader. Dirk ligt begraven onder de stadsmuur bij de pyramide in Rome. Kort na Dirk zijn dood werd bij Dr. Hamer testikelkanker ontdekt.

Dr. Hamer, die voorheen altijd gezond was, vroeg zich af of de ontwikkeling van de testikelkanker te maken zou hebben met het onverwachte overlijden van zijn zoon. Dr. Hamer wist op dat moment niet dat hij begonnen was aan een buitengewone wetenschappelijke reis van biologische natuurwetten door de dood van zijn zoon en zijn eigen ervaring met kanker.

4: Media: kanker is het gevolg van een grondige verstoring van het DNA waardoor cellen abnormaal beginnen te woekeren en uiteindelijk zonder behandeling uitzaaien en tot de dood leiden. Kanker kan dus niet genezen worden door een mentale of emotionele aanpak.


Waarheid: Een domme ondoordachte angst zaaiend verdict dat mensen nog meer doet twijfelen over de ware aard van hun lichaam. Dit werkt als self fulfilling prophecy, veroorzaakt negatieve vicieuze cirkels dat het zelfvertrouwen aantast. Dat is al een emotioneel-mentaal probleem dat biologische schokken veroorzaakt (altijd subjectief) waaruit kanker zich kan ontwikkelen.

Er bestaan geen kankergen, altijd het dualistische gedachtegoed om oorlog tegen het lichaam te kunnen voeren. Volg de filmpjes van Bruce Lipton en andere artsen die bewustzijn dat het effect van de geest een grote rol speelt in het lichaam. DNA kan nooit uit zichzelf in een kankercel veranderen. Het DNA van alle weefsels heeft een signaal nodig om tot een kankercel te evolueren. Dit wordt gegeven door biologische schokken, trauma’s en conflicten dat een grote stress veroorzaken in je lichaam. Het is altijd de omgeving dat het DNA beïnvloedt.

Dat verzwakt je spijsvertering, hormoonhuishouding en je algemene gezondheid met als gevolg dat er verzuring en intoxicatie ontstaat. Een verstoord DNA bestaat gewoonweg niet, de zoveelste leugen van de farmaceutische investeringsmaatschappij. Hoe hypocriet is het niet dat ze artsen speciale pakken laten dragen, om hun DNA te beschermen tegen het gif van de chemo, en dit chemisch spul volop inspuiten bij zieke mensen???

5: Media: De nieuw Germaanse geneeskunde werd uitgevonden door Dr. Hamer en is een gevaarlijke theorie die vele slachtoffers maakt onder zijn volgelingen.


Waarheid: jammer dat de media en de medische wereld zich niet kritischer en onafhankelijk opstelt tegenover de reguliere geneeskunde. Ten eerste mag ook een onderscheid gemaakt worden tussen iets uitvinden of het herontdekken van natuurlijke biologische wetmatigheden. Dat zijn twee verschillende begrippen. Dr. Hamer heeft de Germaanse geneeskunde niet uitgevonden, het is de naam die hij had gegeven aan biologische wetmatigheden die al miljoenen jaren lang bestaan.

Dr. Hamer heeft deze biologische wetmatigheden HERONTDEKT! Dr. Hamer was zelf internist en heeft massa’s mensen onderzocht. Hij kwam tot de ontdekking dat bij elke soort kanker of andere aandoening er een specifiek gerelateerd conflict achter schuilging. Hij was gewetensvol en is grondig te werk gegaan. Hoeveel mensen sterven er niet aan de reguliere aanpak?

Dat is pas gevaarlijk, het niet onderzoeken van de theorie van Dr. Hamer, en via de media leugens verspreiden over deze integere moedige man, dat is gevaarlijk.!!! Hoe lang willen ze de bewijzen nog verzwijgen? Ons lichaam is een biologisch wonder en steeds meer mensen herontdekken dit. De Germaanse is niet meer te stoppen. Mensen zijn de leugens van de medische wetenschap moe.

Het is inderdaad hartverscheurend om te horen dat mensen met kanker soms uitbehandeld zijn en aan hun lot worden overgelaten. De verhalen over hoe mensen extreem bang worden gemaakt door artsen en oncologen, en hoe ze hun eigen beslissingen niet meer kunnen nemen, zijn zorgwekkend.

Het lijkt alsof het reguliere medische systeem de regie en het zelfbeschikkingsrecht van mensen ontneemt, en zelfonderzoek wordt ontmoedigd.

Het zaaien van extreme angst en het uitoefenen van zware druk met termen als ‘kwaadaardige kanker’ of ‘agressieve tumor’ is onnodig en kan schadelijk zijn voor het welzijn van de patiënt. Het zijn aanvallen op de integriteit van het individu. Nee beste oncoloog, kwaadaardig is dualistisch denken, het verbond lichaam – geest is geen dualiteit maar een samenwerking.

Het is belangrijk om een holistische benadering te omarmen, waarbij het verbond tussen lichaam en geest wordt erkend en waarbij de mens als geheel wordt behandeld, niet slechts als een verzameling van symptomen.

Mensen hebben het recht om zelfonderzoek te doen en om betrokken te worden bij beslissingen over hun eigen gezondheidszorg. Het is van cruciaal belang dat artsen en zorgverleners luisteren naar de wensen en behoeften van de patiënt en hen ondersteunen in hun zoektocht naar genezing en welzijn.

Het is tijd voor een verandering in de medische benadering, waarbij de mens centraal staat en waarbij integriteit en menswaardigheid worden gerespecteerd.

Het is inderdaad essentieel om kwaadaardigheid te begrijpen als een teken dat het onderliggende conflict nog actief is. Artsen en oncologen zouden gesprekken moeten voeren met hun patiënten om deze conflicten op te sporen en te helpen oplossen.

Kanker heb je op het endodermale en oud mesodermale kiemblad, op de andere twee kiembladen heb je nooit kanker of tumorvorming.

Het is bewezen dat wanneer het onderliggende conflict wordt opgelost, de groei van kanker stopt en de tumor niet meer kwaadaardig is. Het begrijpen van het verbond tussen lichaam en geest is hierbij van cruciaal belang.

Het zaaien van angst door artsen is ethisch gezien niet verantwoord, omdat het alleen maar het genezingsproces belemmert. Echte geneeskunde erkent het belang van het psychologische aspect van ziekte en behandeling, en streeft ernaar patiënten te ondersteunen bij het vinden van innerlijke rust en geluk.

Echte geneeskunde is steeds het psychologische aspect mee onder ogen zien. Het verbond lichaam-geest begrijpen bedoel ik letterlijk.

Het is waardevol om een emotionele anamnese te maken bij elke kankerpatiënt, om de onderliggende oorzaken van de ziekte te begrijpen. Door deze aanpak kunnen artsen en zorgverleners beter begrijpen welke conflicten of trauma’s hebben geleid tot de ontwikkeling van de kanker.

Dit kan helpen bij het opstellen van een holistisch behandelplan dat niet alleen de fysieke symptomen aanpakt, maar ook de emotionele en psychologische aspecten van de ziekte.

Jullie gaan ontdekken dat elke soort kanker steeds voorafgegaan wordt door gelijkaardige conflictsituaties of trauma’s. Jullie gaan ontdekken dat bijvoorbeeld bij darmkanker het altijd zal gaan om mentale onverteerbare brokken.

Het is van groot belang om te erkennen dat de causaliteit van ziekte vaak een psychologische relevantie heeft, en dat zogenaamde ziekteverwekkers zoals kankercellen, genen, parasieten, enzovoort, slechts correlaties zijn en geen directe oorzaak van ziekte. Dit betekent dat termen als infectie, immuunziekte, immuniteit, besmetting en ziekteverwekker heroverwogen moeten worden.

Het is een essentieel onderdeel van echte wetenschap om voortdurend onze aannames te controleren en te evalueren, in plaats van mensen te blijven confronteren met diagnoseschokken, onmenselijke druk en angstzaaierij.

Premissen checken en contradicties elimineren zoals de oude classici dit deden.

Om echt beterschap te creëren en echte gezondheid te bereiken, moeten de vijf biologische natuurwetten worden geïntegreerd in het medische instituut. We moeten afstappen van het dualistische denken dat ziekte de vijand is die bestreden moet worden, en erkennen dat ziekte altijd deel uitmaakt van een proces dat leidt naar gezondheid. Dit vereist een verschuiving naar een holistische benadering van gezondheid en welzijn.

Het is van cruciaal belang om te begrijpen dat ziekte vaak een genezingsproces is en dat het lichaam altijd streeft naar overleving. De echte ziekte ligt vaak in de desoriëntatie of verwarring van de geest als gevolg van trauma’s of schokken. Het is essentieel dat we leren om te denken, omdat het aantal mensen dat tegenwoordig kanker krijgt alarmerend hoog is geworden.

Beste heren oncologen, is het niet verontrustend dat bijna één op de twee mensen tegenwoordig kanker krijgt? Het wordt hoog tijd dat we ons bewust worden van de natuurwetten die jullie mogelijk niet kennen.

Gepubliceerd op 15/04/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

  • Vergeetachtigheid Het is inderdaad van groot belang om vanuit een biologisch perspectief naar vergeetachtigheid te kijken, niet alleen bij ouderen maar ook bij kinderen. Bij ouderen kan vergeetachtigheid veroorzaakt worden door chronisch actieve of terugkerende scheidingsconflicten, zoals het verlies van een levenspartner of de overgang naar een rusthuis waarbij dierbare bezittingen plotseling weg zijn. Dit kan leiden tot beperkingen in het korte termijngeheugen en problemen met denkvermogen, de dag plannen en dagelijkse taken. Vanuit een biologisch oogpunt heeft vergeetachtigheid een doel: het vergeten van traumatische ervaringen of scheidingen om verdere emotionele pijn te voorkomen. Zelf heb ik bijvoorbeeld gewelddadige mishandeling [...]

    By Published On: 12/03/2024
  • Ziekte is herstel Ziekte maakt deel uit van een proces dat leidt naar gezondheid. Deze zin staat natuurlijk haaks op de belangen van farmaceutische investeringsmaatschappijen. Maar na 120 jaar farmaceutische ontwikkelingen is het resultaat opvallend: nog nooit waren er zoveel zieke mensen als vandaag de dag. Er klopt duidelijk iets niet. Wanneer je ziekte bestrijdt als een vijand, word je feitelijk de vijand van jezelf en je eigen leven. Gun jezelf de kans om echt wetenschappelijk onderbouwd onderzoek naar de Germaanse geneeskunde (GG) te bestuderen. De GG begrijpt de verbondenheid tussen lichaam en geest en houdt rekening met de psychologische [...]

    By Published On: 04/03/2024
  • Uitzaaiende kanker? Wat een afgrijselijke misvatting om mensen angst aan te jagen waardoor er nieuwe conflicten kunnen ontstaan die een nieuwe kanker veroorzaken. Diagnose schokken zijn erger dan de kwaal zegt men, daar zit zoveel waarheid in.Onder metastasen wordt echter een hypothetische aangeduide afscheiding van boosaardige tumoren of van een infectiehaard verstaan. Let wel: hypothese = niet bewezen. De huidige oncologie baseert zich op deze valse onbewezen theorie.Ik ken echter geen enkele kankerpatiënt die ingelicht wordt dat het om een theorie gaat, integendeel, het wordt voorgesteld als een medisch feit. Maar de echte waarheid is dat er nog nooit een [...]

    By Published On: 04/03/2024