De kiembladen

De verkenning van de reactie van de kiembladen op conflictsituaties biedt een fascinerende blik op hoe het menselijk lichaam omgaat met trauma’s en schokken, geworteld in de 5 biologische natuurwetten.

Het menselijk lichaam, opgebouwd uit vier verschillende kiembladen of embryonale weefsellagen, reageert op biologische wetmatigheden die door evolutie en embryologie zijn vastgelegd. Het leven is ooit vanuit het water geëvolueerd op het land. Dit begrip werkt preventief tegen wat we gewoonlijk als ziekte beschouwen, omdat elk kiemblad zijn eigen thema heeft met een biologische reden om te overleven onder alle omstandigheden.

Het eerste kiemblad: Endoderm

Endo = binnen en derm betekent huid. Men kan dus spreken over de “binnenhuid”.

Het endoderm speelt een cruciale rol in onze directe overleving door het reguleren van zuurstof, voeding en water. Als je geen zuurstof, water of voeding krijgt, dan ga je dood. Bij brokconflicten, het conflict van willen – hebben / niet willen – niet hebben,

waarbij het verkrijgen of loslaten van een ‘brok’ centraal staat, kan het endoderm reageren met de vorming van kanker- of tumorweefsel, dat eigenlijk dient als hulpweefsel om het conflict te overleven. Deze reactie wordt gestuurd door de hersenstam.

Als het conflict is opgelost worden bacteriën geactiveerd die het kanker- tumorweefsel (hulpweefsel) gaat afbouwen door middel van warme symptomen.

De longblaasjes en bekercellen zijn belangrijk bij inname van de zuurstof. Het spijsverteringskanaal is belangrijk voor de resorptie van voeding, en de nierverzamelbuizen is specifiek op het water gericht. Water is hoogst noodzakelijk om het metabolisme in stand te houden.

Verder behoort het glad spierweefsel, prostaat, speekselklieren, schildklier, lever, voorkamer van het hart, hypofyse, bijniermerg, baarmoeder en pancreas ook tot het endodermale kiemblad en dit is ook belangrijk voor het metabolisme en de voortplanting.

Het tweede kiemblad: Oud mesoderm.

Het oud mesoderm reageert op directe overlevingsuitdagingen zoals aanvallen op het lichaam, schending van je integriteit en bezoedeling door extra weefsel te vormen voor betere bescherming. De borstklier is ook oud mesoderm waarbij de conflictnuance over een nest-zorgconflict gaat.

Net als bij het endoderm wordt hier kanker- of tumorweefsel gevormd in de conflictactieve fase, dat later, na oplossing van het conflict, door bacteriën wordt afgebroken. Er ontstaan warme symptomen. Dit proces wordt aangestuurd door de kleine hersenen.

Jezelf niet tegen aanvallen kunnen verdedigen kan ook je dood betekenen. Met andere woorden zal er in de conflictactieve fase extra weefsel gevormd worden, kanker en tumorvorming, dat eigenlijk dient als hulpweefsel voor een betere bescherming met als doel overleven.

Tot oud mesoderm behoort de lederhuid of corium, die de eerste fysieke verdedigingslinie vormt. Bij elke bedreiging krijg je weefseltoename dat je kunt zien in de vorm van melanomen, lepra of pokken. Verder behoren het hartzakje, alle vliezen, de zenuwschede en de borstklieren tot oud mesoderm.

Het derde kiemblad: Nieuw mesoderm

Het nieuw mesoderm, dat verband houdt met eigenwaarde, reageert op eigenwaardeinbreuken (EWI) hierop met weefselafname of functievermindering tijdens de conflictactieve fase. Ulceratie of necrose heet dat. Er ontstaan gaten in het bot. In dit kiemblad is er absoluut geen sprake meer van kanker of tumorvorming.

Als het conflict is opgelost, ontstaat er herstelweefsel om de schade te herstellen door middel van warme symptomen, een proces aangestuurd door het hersenmerg. Vanuit de vijf biologische wetten is dit geen kanker, omdat er sprake is van aanvullingsweefsel om het verloren weefsel of necrosegaten ontstaan tijdens de conflictactieve fase weer bij te bouwen of op te vullen.

De mens heeft het vermogen om zich een eigenwaarde, zelf-bewustzijn te geven. We herkennen onszelf als we in de spiegel kijken. Dieren in de natuur hebben dit veel minder. Daarom hebben dieren minder problemen met aandoeningen op het bewegingsapparaat. Bij de mens ligt dat wat anders. Een mens kan in zijn eigenwaarde aangetast worden in relatie tot de partner, beroep, familie, sport door belediging, beschuldiging, minachting of in iets gefaald hebben.

Ik ben niet goed genoeg of ik kan het niet aan, kan ervoor zorgen dat je geïsoleerd raakt. Dit kiemblad gaat dus over het samenleven met anderen.

Tot nieuw mesoderm behoren alle botten, pezen, ligamenten, dwarsgestreept spierweefsel, bloedvatenstlsel, lymfe, eierstok, testis, hartventrikels, hartkleppen, bijnierschors, milt, en het nierbasisweefsel.

Het vierde kiemblad: Ectoderm

Ecto = buiten, derm betekent huid, de buitenhuid.

Het ectoderm, dat onze interacties met de buitenwereld en sociale bindingen reguleert, reageert op conflicten zoals scheidings- en territoriumconflicten, seksuele conflicten en bijtconflicten met weefselafname. Na oplossing van het conflict wordt herstelweefsel gevormd om deze afname te compenseren. Dit gaat gepaard met warme symptomen. Dit proces wordt gestuurd door de hersenschors.

Via huidcontact, de opperhuid en de zintuigen, bij de groep of kudde behoren en daarin je territorium (je plaats) kunnen bepalen. Op dit kiemblad is net als bij nieuw mesoderm geen sprake van kanker of tumorvorming.

De buitenhuid is op vele plaatsen naar binnen gegroeid tijdens de embryonale ontwikkeling. Op dit kiemblad behoren dus de melkgangen, slijmvlies van de bronchiën, strottenhoofd en de ademhalingswegen, nierbekken, urineleiders, de blaas, baarmoederhals, het botvlies en de afvoergangen van de prostaat, schildklier en de pancreas.

Bij dit kiemblad behoren ook de kransaders, de hartslagaders, sinusknoop en de aorta. Hier geldt een uitzondering met betrekking tot de conflictoplossing. Als het conflict intens is en 9 maanden heeft geduurd, mag dit conflict niet meer opgelost worden omdat het hoogtepunt van de genezing dodelijk zal aflopen (hartinfarct).

De binnenbekleding van de galwegen, duodenum, onderste deel van de maag en afvoergangen van de pancreas behoren ook tot het ectodermale kiemblad. Met de conflictnuance van ergernissen op je eigen territorium.

Opmerking: functieverlies op de eilandjes van Langerhans van de pancreas dat ook tot het ectodermale kiemblad behoort.

Deze inzichten tonen aan hoe elk kiemblad specifiek reageert op conflictsituaties, altijd met het doel om overleving en herstel te bevorderen. Het begrijpen van deze processen onderstreept het zelfgenezend vermogen van het lichaam, een principe dat ten grondslag ligt aan de medische wetenschap met als kerngedachte: “Primum non nocere” of “Het lichaam niet schaden.”

Dit klinkt als een subtiele herinnering dat alle medische successen uiteindelijk afhankelijk zijn van het zelfgenezend vermogen van het lichaam. Door deze kennis kunnen we conflictsituaties beter begrijpen en waarderen hoe het lichaam reageert om ons gezond te houden.

Gepubliceerd op 15/04/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

  • Vergeetachtigheid Het is inderdaad van groot belang om vanuit een biologisch perspectief naar vergeetachtigheid te kijken, niet alleen bij ouderen maar ook bij kinderen. Bij ouderen kan vergeetachtigheid veroorzaakt worden door chronisch actieve of terugkerende scheidingsconflicten, zoals het verlies van een levenspartner of de overgang naar een rusthuis waarbij dierbare bezittingen plotseling weg zijn. Dit kan leiden tot beperkingen in het korte termijngeheugen en problemen met denkvermogen, de dag plannen en dagelijkse taken. Vanuit een biologisch oogpunt heeft vergeetachtigheid een doel: het vergeten van traumatische ervaringen of scheidingen om verdere emotionele pijn te voorkomen. Zelf heb ik bijvoorbeeld gewelddadige mishandeling [...]

    By Published On: 12/03/2024
  • Ziekte is herstel Ziekte maakt deel uit van een proces dat leidt naar gezondheid. Deze zin staat natuurlijk haaks op de belangen van farmaceutische investeringsmaatschappijen. Maar na 120 jaar farmaceutische ontwikkelingen is het resultaat opvallend: nog nooit waren er zoveel zieke mensen als vandaag de dag. Er klopt duidelijk iets niet. Wanneer je ziekte bestrijdt als een vijand, word je feitelijk de vijand van jezelf en je eigen leven. Gun jezelf de kans om echt wetenschappelijk onderbouwd onderzoek naar de Germaanse geneeskunde (GG) te bestuderen. De GG begrijpt de verbondenheid tussen lichaam en geest en houdt rekening met de psychologische [...]

    By Published On: 04/03/2024
  • Uitzaaiende kanker? Wat een afgrijselijke misvatting om mensen angst aan te jagen waardoor er nieuwe conflicten kunnen ontstaan die een nieuwe kanker veroorzaken. Diagnose schokken zijn erger dan de kwaal zegt men, daar zit zoveel waarheid in.Onder metastasen wordt echter een hypothetische aangeduide afscheiding van boosaardige tumoren of van een infectiehaard verstaan. Let wel: hypothese = niet bewezen. De huidige oncologie baseert zich op deze valse onbewezen theorie.Ik ken echter geen enkele kankerpatiënt die ingelicht wordt dat het om een theorie gaat, integendeel, het wordt voorgesteld als een medisch feit. Maar de echte waarheid is dat er nog nooit een [...]

    By Published On: 04/03/2024