Het Chronisch vermoeidheidssyndroom – Myalgische encefalomyelitis

1- CVS: een mysterieuze aandoening die niet echt begrepen wordt

Vele mensen, voornamelijk vrouwen worden al jaren geconfronteerd met de ontkenning dat hun klachten een fysieke oorzaak hebben. Net als mensen met fibromyalgie krijgen mensen met het chronische vermoeidheidssyndroom (syndroom betekent letterlijk: we weten het niet), vaak te horen dat ze de dingen uit hun duim zuigen, dat ze te lui zijn, waanideeën hebben en of gek zijn, of lijden onder een soort psychose van pijn.

Maar het chronisch vermoeidheidssyndroom bestaat dus wel echt. Het is ook wel bekend als myalgische encefalomyelitis/CVS. Myalgische encefalomyelitis betekent: spierpijn, gepaard gaande ontsteking van ruggenmerg en/of hersenen. Het betreft een aandoening op het zenuwweefsel met spierpijn en vermoeidheid tot gevolg. Ontsteking betekent altijd genezing, maar…we zien ontsteking negatief en begrijpen de zin ervan niet.

Er is bij specialisten ook verwarring tussen fibromyalgie, myalgische encefalomyelitis en chronisch vermoeidheidssyndroom. De aandoening CVS veroorzaakt een aanzienlijk lijden en tast de levenskwaliteit en het functioneren van de patiënt zwaar aan.

CVS heeft symptomen die eveneens voorkomen bij fibromyalgie. Bij fibromyalgie gaat de pijn echter het overheersende probleem zijn, terwijl zware vermoeidheid het overheersende probleem is bij CVS. Het is een soort vermoeidheid dat niet over gaat na rust of slaap.

Het chronisch vermoeidheidssyndroom is aan een flinke opmars bezig en treft steeds meer jongere mensen en zelfs studentes en studenten. Zij worden soms gedwongen om al halverwege het semester terug naar hun ouderlijk huis te gaan en het enige wat ze dan in staat zijn is op bed liggen.

Vrouwen die CVS krijgen als ze 30, 40 of 50 jaar zijn, hebben dan zo hun eigen problemen. Hoewel je dan oud genoeg bent om een sociaal vangnet te hebben en je leven netjes op orde te hebben, heb je ook bepaalde verantwoordelijkheden.

Hier is de kans dus groot dat je teveel hooi op je vork neemt waardoor je ‘echt druk’ gaat voelen om je normaal te gedragen als je met CVS wordt geconfronteerd.

Zowel jonge als oudere leeftijdsgroepen kunnen daardoor in een isolement terechtkomen en ervaren ook gevoelens van schuld, schaamte en angst. Het is frustrerend als je vermoeid bent en pijn lijdt en vervolgens iemand tegen je zegt: “maar je ziet er gewoon gezond uit”.

Nog meer ontmoedigend is als jij je zo slecht voelt dat zelfs artsen, vrienden of familieleden vinden dat er met jou niets aan de hand is. Nu eerst een beetje informatie om het CVS te begrijpen.

2- Verstoring van de normale dag- en nachtritme in het zenuwstelsel

Het zenuwstelsel is de bezenuwing van je motorische bewegingsapparaat en is cruciaal voor het dagelijks functioneren. De skeletspieren hebben twee controlecentra in de grote hersenen. De trofische functie van de spieren, verantwoordelijk voor de voeding van het weefsel, wordt aangestuurd vanuit het hersenmerg. Het hersenmerg stuurt het kiemblad nieuw mesoderm aan.

De samentrekking van de spieren wordt aangestuurd vanuit de motorische cortex, een deel van de hersenschors dat het ectodermale kiemblad aanstuurt. De spieren van de rechterkant van het lichaam worden vanuit de linker helft van de hersenen aangestuurd. De spieren van de linkerkant worden aangestuurd vanuit de rechter hersenhelft. Daarom is er een kruislings verband tussen de hersenen en het orgaan

Het volledige zenuwstelsel staat in voor overdracht van informatie tussen hersenen en het lichaam en dit wordt door de motorische cortex van de hersenschors gecontroleerd. Het zenuwstelsel is het centrale aansturingspunt van de motorische functies zoals evenwicht, spierspanning, botten, beweging.

Er is ook een overdracht van informatie tussen het lichaam en de hersenen en dit wordt gecontroleerd door de sensorische cortex van de hersenschors. De sensorische cortex is betrokken bij informatie dat afkomstig is van de zintuigen waar men indrukken kan opdoen, en alle integratieve, cognitieve en creatieve processen.

Met geconcentreerde aandacht kun je daar bewust invloed op uitoefenen. Zelfs pijnprikkels kun je verzachten met gerichte positieve aandacht als je de betekenis van de pijn begrijpt, want er is een verschil tussen pijn en lijden.

Pijn begrijpen betekent verbinding met jezelf zoeken waar kennis en wijsheid zich kan ontplooien. Lijden is letterlijk onwetendheid waarbij je dus niet begrijpt waar de pijn en klachten vandaan komen.

Het dag en nachtritme beïnvloed onze hormoonhuishouding en de werking van ons zenuwstelsel. Je hebt het willekeurige animale of cerebrospinale zenuwstelsel dat uit twee samenwerkende systemen bestaat. Het centrale zenuwstelsel staat in om informatie uit de omgeving en je lichaam (inclusief de zintuigen) naar het ruggenmerg en hersenen te brengen.

Het perifere zenuwstelsel staat in om boodschappen af te leveren aan de organen, huid, gewrichten, spieren e.a.

Het willekeurige zenuwstelsel verzorgt de relatie met de buitenwereld door zintuiglijke waarnemingen en motorische bewegingen zoals je arm opheffen. Zenuwbanen lopen vanuit het lichaam naar het ruggenmerg en de hersenen, het centrale zenuwstelsel toe. Het willekeurige zenuwstelsel kun je bewust beïnvloeden.

Vervolgens heb je het autonome of onwillekeurige zenuwstelsel dat eveneens uit twee samenwerkende systemen bestaat. Het onwillekeurig zenuwstelsel is betrokken bij CVS. Het onwillekeurige zenuwstelsel bestaat uit twee delen die elkaars tegenspeler zijn.

Enerzijds heb je het parasympathische deel dat voornamelijk instaat voor rust en de instandhouding van het organisme, het brengt de spijsvertering eveneens tot rust. Het centrale deel ligt in de hersenstam en het ruggenmerg. Anderzijds heb je het orthosympathische deel, dat is de zenuw die voor activiteit zorgt. Het activeert de spijsvertering.

Beide systemen zijn belangrijk waarbij het lichaam zichzelf in stand kan houden, regeneratie van de weefsels, balans, herstel, rust en opslag stoffen voor het metabolisme. Beide functies staan in voor de stofwisseling, overleving en de voortplanting.

De nervus Vagus is de langste parasympathische zenuw van het lichaam, deze maakt de verbinding tussen hoofd, maag/darm en nek. Het is tevens onderdeel van het sympathische zenuwstelsel. Op de nervus vagus na staan de hersenzenuwen vooral de motoriek en creativiteit ten dienst.

Het orthosympathische en parasympatische zenuwstelsel zijn elkaars tegenhanger. In een normale toestand, als we ons goed en gezond voelen, wisselen deze tegenspelers elkaar ritmisch af volgens het dag- en nachtritme.

Een beetje te vergelijken met een evenwichtige samenwerking van het gaspedaal en het rempedaal. In de wetenschap heet dit normotonie, of stabiel dag- en nachtritme. men spreekt ook van een stabiel circadiaans ritme.

Het spijsverteringsstelsel heeft een eigen zenuwstelsel dat men het enterische zenuwstelsel noemt. Het behoort tot het autonome zenuwstelsel. Het enterische zenuwstelsel communiceert normaal gesproken met het centrale zenuwstelsel via de nervus vagus en het sympathische zenuwstelsel.

Zoals ik al zei, de Nervus vagus staat voor ontspanning en is ook verbonden met het ademhalingsapparaat, de hartslag en ons gezondheidssysteem. Bij het chronisch vermoeidheidssyndroom is het enterische zenuwstelsel ook aangedaan waardoor de spijsvertering niet optimaal kan werken.

Bij CVS moeten we extra aandacht geven aan de verzorging van ons zenuwstelsel en het leren begrijpen van je voorgeschiedenis, kom ik later op terug.

https://heartfulness.be/Hartcoherentie/orthosympathische_parasympathische_zenuwstelsel.html

Wat gebeurt in het zenuwweefsel bij CVS?

Dr. Hamer, auteur van de Germaanse geneeskunde, heeft ontdekt dat de psyche, hersenen en het volledige lichaam na een conflict of trauma automatisch in een voortdurende stresstoestand schakelt.

Met andere woorden neemt dan het orthosympathische deel van het onwillekeurig zenuwstelsel als enige het commando over. Dat is de eerste fase, de stressfase, een voorbode met meestal lichte symptomen – net niet ziek zijn – waarbij lichaam en geest een oplossing proberen te vinden voor het conflict.

Deze stressfase noemen we de conflictactieve fase of kortweg de actieve fase. Het kenmerkt zich door dwanggedachten rond het conflict dat je nachtrust ernstig verstoort.

Je leeft onder spanning, je hebt koude handen en voeten, verhoogde bloeddruk door bloedvatvernauwing, versnelde ademhaling en hartslagen. Er vormt zich een scherprandige Hamerse haard in het overeenkomstig hersengebied.

Je hebt weinig eetlust, dikwijls gepaard met gewichtsverlies. In feite heb je van kop tot teen onrust. Deze symptomen behoren tot “koude ziekten”, hiermee bedoel ik dat in de conflict-actieve fase geen koorts ontstaat.

Het zijn algemeen lichte symptomen, maar kunnen soms ook leiden naar gastritis – maagontsteking -, ofwel een angina pectoris. Het is de fase die men de verlengde sympathicotonie noemt, voortdurende stress en groot prestatievermogen.

Na de eerste fase volgt de tweede fase, en dat is de fase waarin CVS zich uitdrukt. Dit gebeurt wanneer het individu het conflict kan oplossen – conflictoplossing -, waardoor de conflictactieve fase eindigt en de genezingsfase onmiddellijk start. Nu gaat het parasympathische deel van het onwillekeurig zenuwstelsel als enige het commando overnemen.

De pendel slaat door naar de andere kant, aanhoudende stress wordt dan aanhoudende vermoeidheid. Van een evenwichtige dag- en nachtritme is er nog geen sprake. Het is de fase waarin het lichaam zich gaat herstellen door middel van symptomen. Daarom noem ik het de genezingsfase.

Deze genezingsfase kenmerkt zich door ontspanning waarbij er een einde komt aan het dwangmatig denken, dikwijls met een psychische opluchting. De bloeddruk daalt, je krijgt warme handen en voeten, een zeer grote slaapbehoefte, erge vermoeidheid vooral overdag, een langzame terugkeer van de eetlust en gewichtstoename. Hoofdpijn en dikwijls koorts.

De Hamerse haard in de hersenen krijgt door vocht op te slaan zachtere contouren. De meeste aandoeningen (infectie door microben bestaat niet) en andere hete ziekten met koorts worden ondergebracht in de genezingsfase.

De genezingsfase bestaat uit drie kleine delen. In het kort: het eerste deel van de genezingsfase wordt in het getroffen hersengebied vocht opgestapeld – oedeem – dat zeer belastend kan zijn voor de patiënt. Halfweg de genezingsfase slaat de epileptische crisis of de genezingscrisis dat het uur van de waarheid is.

Dit tweede deel van de genezingsfase is een kritische fase waarin de symptomen het meest intens zijn. De ergste symptomen in deze fase kunnen een hartaanval of een epileptische aanval zijn, maar bij CVS is dit niet van toepassing.

Tijdens het derde deel van de genezingsfase wordt het oedeem dat tijdens het eerste deel van de genezing was opgeslagen uitgeperst. Dit gaat gepaard met verhoogde urineuitscheiding, zelfs als je niet gedronken hebt, en een drastische verbetering van de symptomen.

De genezingsfase noemt men de verlengde vagotonie. Met de genezingsfase en de epileptoïde crisis probeert het lichaam terug te keren naar de normotonie ofwel het normale dag-en nachtritme.

Gebaseerd op de Tweede Biologische Wet is “chronische vermoeidheid” een symptoom dat optreedt in elke verlengde genezingsfase (vagotonie). CVS is letterlijk niet door de genezingsfase geraken, het blijft ‘hangen’, omdat je eigenwaarde inbreuk wordt ondergewaardeerd en dat heeft betrekking tot je spieren met spierzwakte en meer vermoeidheid tot gevolg.

De tweede biologische wet: de wet van tweefasigheid

Een goed begrip over de tweefasigheid van ziekte brengt orde in de zogenaamde ziekten van de reguliere geneeskunde. Maar de eerste fase wordt meestal niet in acht genomen, omdat deze fase geen merkbare symptomen vertoont. De reguliere geneeskunde besteedt er geen aandacht aan.

In de tweede fase ofwel de genezingsfase worden wel symptomen opgemerkt die dan als ‘ziekte’ wordt gediagnosticeerd en behandeld. Maar in werkelijkheid zijn het echter genezingssymptomen. Bij elke aandoening weet de medische wereld het verschil niet tussen een conflictactieve fase en een herstelfase.

CVS is in de genezingsfase hangen. Even kort samenvatten: men heeft een dagfase dat men de sympathicotonie noemt, een nachtfase dat men vagotonie noemt, beide in evenwicht noemt men normotonie.

Lijdt je aan een conflict, dan zal de sympathicotonie het overnemen, wordt het conflict opgelost, dan gaat de vagotonie het overnemen. In het laatste kan het lichaam zich herstellen en terugkeren naar evenwicht = normotonie.

Het is wel veel informatie, maar als je lijdt aan CVS denk ik wel dat het belangrijk is om te weten wat er precies aan de hand is. Het is belangrijk om je voorgeschiedenis te leren kennen, een anamnese van zowel symptomen als trauma’s en biologische schokken.

Algemeen duidt fibromyalgie en het chronisch vermoeidheidssyndroom op een langdurige genezing van een gegeneraliseerd eigenwaarde-inbreuk conflict dat jou als geheel treft en reeds is begonnen in de jonge kindertijd.

Gebaseerd op de Tweede Biologische Wet is “chronische vermoeidheid” een symptoom dat optreedt in de verlengde genezingsfase Verlengde vagotonie= verschuiving van het evenwicht in het zenuwstelsel waardoor de nachtfase doorzet overdag.

3- Waarom blijft CVS zolang in de genezingsfase hangen of geneest zelfs niet?

De reguliere geneeskunde weet niet wat CVS is, het is een syndroom. De letterlijke vertaling van een syndroom is: men weet het niet. Zoals ik al eerder schreef: CVS is het gevolg van een langdurige gegeneraliseerde eigenwaarde-inbreuk waardoor de herstelfase ook lang duurt.

De grote redenen dat mensen in deze chronische toestand van vermoeidheid blijven zijn:

 1. Er ontstaan nieuwe conflicten die de herstelfase tegenwerken. Er kunnen sociale conflicten ontstaan, ‘men begrijpt je niet en men zegt dat het tussen je oren zit, je eigen hersenspinsels zijn’. De psychologische oorzaak van CVS kan zich herhalen omdat je je minderwaardig voelt. Een nieuwe eigenwaarde inbreuk boven op de oude dat je lichaam en geest probeert te verwerken.
 2. Misschien ook een brok conflict, waarmee ik bedoel dat je iets niet kunt krijgen wat je echt wilt. Kom ik straks op terug.
 3. Het kan ook zijn dat je een motorisch conflict krijgt, het gevoel bij CVS dat je ergens vast zit, er niet uit geraken, niet kunnen vluchten van personen die dagelijks je energie roven of je belachelijk maken. Ik zeg maar wat, maar dat heeft wel een enorme impact op het zenuwstelsel. Zich niet durven of mogen bewegen en iets niet kunnen afduwen, het achtervolgt je.
 4. Intoxicatie schokken, opgestapelde toxines en afvalstoffen die de tolerantiegraad van het lichaam overschrijden en dat veroorzaakt een schok voor het lichaam. De helingsfase bij CVS wordt weer in de conflictactieve fase geworpen.
 5. Geen ondersteuning van familie, je voelt je als het vijfde wiel aan de wagen. Geen ondersteuning van je partner. Er kan een conflict ontstaan door op de verkeerde partner gewed te hebben. Het gevoel er alleen voor te staan. Geen ondersteuning krijgen slaat vooral neer op de bijnieren, voornamelijk de bijnierschors, die belangrijk is voor je energiepeil en fitheid.
 6. Je eigen conflictinhoud niet echt erkennen, onderwaarderen, niet serieus nemen.

Het is belangrijk om je eigen voorgeschiedenis goed te leren kennen, herkennen en erkennen, en daar mee aan de slag gaan. Conflicten oplossen, trauma’s begrijpen en bestaansrecht geven, iets begrijpen door inzicht kan innerlijke rust creëren.

Dan zal het lichaam in de helingsfase kunnen gaan, vermoeidheid is het helende symptoom en de duur is afhankelijk van de duur en massa van de conflictgeschiedenis. Even in herhaling: CVS wordt voorafgegaan door een zeer lange conflictactieve periode dat gekenmerkt is door eigenwaarde verlies, je voelt je minder dan iemand anders.

Een gegeneraliseerde eigenwaardeinbreuk. Zolang je daar niet mee aan de slag gaat om je eigenwaarde weer op te waarderen, zal het jou als een patroon achtervolgen, met steeds nieuwe conflicten tot gevolg.

Een andere grote oorzaak waarom CVS symptomen jarenlang blijven ‘hangen’ is het niet uitzieken als je een aandoening of ziekte hebt. Ziekte uitzieken betekent herstel. Zeg nooit: ‘Ik ben ziek’, maar zeg altijd: ‘Ik ben herstellende van een schok inslag in de geest’.

Als je de aandoening niet uitziekt, kan het lichaam zijn afval niet kwijt. Begrijp dat het lichaam via symptomen toxines en afval neutraliseert. Uitzieken betekent dat je meer energie krijgt en betere mentale functies.

4- Waarom voldoende slaap zo belangrijk voor je is

Een goede slaap is belangrijk om je lichaam te ontgiften en je overdag fitter te voelen. De algemene gezondheid hangt af van een goed slaapritme. Desondanks merk ik dat er veel mensen met chronische aandoeningen en CVS regelmatig tot ‘s nachts opblijven.

Het kan soms wel eens gebeuren dat je laat op bent door een of andere reden, maar als dit regelmatig gebeurt is dit niet bevorderlijk om van je CVS af te geraken. Een goede slaap begint altijd tijdens de uren voor middernacht, vandaar dat uren voor middernacht ook dubbel tellen.

In de ayurveda wordt daar enorm veel belang aan gehecht. Op tijd gaan slapen, rond tien uur ‘s avonds en op tijd opstaan rond zes à zeven uur in de ochtend is echt ideaal voor je gezondheid en het ontgiftingswerk van je lichaam.

Een goede slaap is ook afhankelijk van een goed werkende spijsvertering, een gezonde dikke darm en goed functionerende bijnieren, schildklier en de thymus. De spijsverteringsorganen en de hormoonhuishouding worden op hun beurt bestuurt door uiterst precieze cyclische patronen van dag en nacht ofwel het circadiaans ritme.

Meestromen met de natuurlijke ritmen zijn enorm belangrijk om alle processen in het lichaam evenwichtig te laten verlopen. Het overtreden van deze universele levenswetten is een belangrijke oorzaak van onze ziekten die we kennen en beroven ons van vitaliteit en levenslust. We voelen ons meer vermoeid.

De biologische klok

In ons lichaam hebben we een soort biologische klok waar vele lichaamsprocessen aan gerelateerd zijn. Bijvoorbeeld de pancreas die de meeste spijsverteringsenzymen aanmaakt rond het middaguur. Het is dus ideaal als we rond het middaguur onze grootste maaltijd consumeren.

Deze maaltijd kan dan goed verteren omdat er rond het middaguur ook vele maagsappen en enzymen goed actief zijn. De darmen ontvangen verteerd voedsel en er is een goede resorptie van de voedingsstoffen.

Nog een voorbeeld: hoe de biologische klok organen aanstuurt: de productie van cortisol en adrenaline door de bijnieren in de ochtend. De adrenaline is bedoeld om je lichaam wakker te laten worden en in beweging te brengen. De cortisol zal de spijsvertering opstarten.

Het slijmvlies van de dikke darm zal beginnen met serotonine te produceren dat de cortisolspiegel in het bloed weer in balans brengt. Tegelijkertijd gaat de serotonine de gehele spijsvertering activeren. Naarmate de namiddag en avond vordert zal de pijnappelklier de serotonine omzetten in melatonine.

Naarmate de late namiddag en avond vordert, brengt de melatonine je spijsvertering en je lichaam weer in rust.

‘s Avonds een grote maaltijd eten is echt niet gunstig voor het lichaam. Het voedsel kan niet goed meer verteren omdat de spijsvertering minder hard werkt. We weten nu dat bij CVS het onwillekeurig zenuwstelsel verstoord is, dus we hebben er alle belang bij om de dag- en nachtritmes te volgen.

Een goede slaap geeft de gezondheid een oppepper

Voldoende slaap is belangrijk voor het goed functioneren van lichaam en geest en geeft de algemene gezondheid een krachtige boost. De slaap kan onderverdeeld worden in twee delen, voor middernacht en na middernacht.

Tijdens de twee uur voor middernacht vinden de belangrijkste processen voor vernieuwing en ontgifting plaats. Tijdens deze periode heb je de diepteslaap of de schoonheidsslaap. De diepteslaap duurt ongeveer een uur, meestal een uur voor middernacht.

Deze slaap is droomloos en is gekenmerkt door een daling van zuurstofopname van ongeveer 8%. Bijgevolg kan het lichaam zeer diep ontspannen en rusten. Deze fysiologische rust is tot 3 x intenser dan de slaap na middernacht als de zuurstofopname weer begint te stijgen.

De diepteslaap is belangrijk voor de productie van groeihormonen, nodig voor het herstel, de celdeling en vernieuwing van ons lichaam en dit houdt ons jong. Door te lang op te blijven, wordt dit proces verstoord. Het lichaam en de geest gaan uiteindelijk lijden aan oververmoeidheid.

Er ontstaat opstapeling van toxines en afvalstoffen en dit kan tot intoxicatieschokken leiden.

Als het melatonine niveau in het bloed hoog genoeg is, kan het lichaam zich goed regenereren, vernieuwen, ontgiften en verjongen. ‘s Avonds na 10.00 uur geven de bijnieren meer cortisol vrij. Deze cortisol is echter bedoeld om het lichaam van energie te voorzien, waarbij het zich kan ontgiften tijdens de slaap en de impressies van de dag mentaal te verwerken.

Maar als we niet slapen na tien uur ‘s avonds, gaan we deze energie gebruiken en verspillen om er activiteiten mee te doen. Vervolgens krijgt het lichaam onvoldoende energie om na middernacht het ontgiftingswerk in samenwerking met de lever en de lymfe af te ronden.

We hebben minder energie om negatieve emoties te verwerken en worden prikkelbaarder. Wees bewust dat ’s avonds laat actief zijn een grote valkuil is, ook al voel je je beter, ga om 10 uur ‘s avonds naar bed. Bij CVS is dit enorm belangrijk.

De grote rol van de lever om het lichaam te ontgiften

Na middernacht wordt het bloed uit de hersenen gezuiverd door de lever. Dit proces is verstoord als je nog wakker bent en de diepteslaap hebt gemist. De lever is een orgaan dat het meest actief is tijdens de nacht. Het respecteren van het dag- en nachtritme zorgt voor een betere spijsvertering, een goede slaapkwaliteit, betere bijnierwerking en een goed functionerend cardiovasculair systeem.

Bij een goede slaap kan de lever vele schadelijke en toxische stoffen uit het bloed neutraliseren en via de galwegen afvoeren richting de spijsvertering. De darmflora doet de rest.

De lymfe verzamelt tijdens de slaap ook veel schadelijke stoffen en is voor 80% verbonden met de darmen. Het gebied in de buik heeft de grootste microbiële agentia. Tijdens de slaap word je algemene gezondheid weer opgebouwd en sterker, omdat je lichaam is ontgift en gezuiverd.

Het is aan te raden om op tijd op te staan. De lichaamsbeweging in de ochtend activeert de darmperistaltiek en dat stimuleert het lichaam om alle schadelijke afvalstoffen en toxines samen met de stoelgang uit te scheiden. Als we te lang blijven liggen wordt dit natuurlijk proces van afscheiding verstoord en gaan we ons overdag zwaarder en suffere voelen met minder energie.

Een zeer belangrijk punt om te onthouden als je lijdt aan CVS: Op tijd gaan slapen en op tijd opstaan! Dat is het beste gezondheidsadvies!

De huid is een belangrijk orgaan dat het lichaam tijdens de nacht ondersteunt met ontgiften. Daarom is het goed om je in de ochtend te douchen, alles wat de huid uitscheid is wateroplosbaar en dan ben je het ook kwijt, dat is goed voor je lichaam.

Bij te lang in bed liggen loop je een groot risico dat de uitgescheiden afvalstoffen via de huid terug worden opgenomen en weer in het lichaam terechtkomen. Het is beter om ‘s avonds niet te douchen, want dat maakt je juist weer actiever.

Enkele tips om beter in te slapen:

Vermijd zoveel mogelijk kunstlicht en zeker geen blauw licht van computers of gsm voor het slapen gaan. De productie van melatonine wordt daardoor stopgezet. Eet geen volle maaltijd voor het slapengaan, maar evenmin ook niet met honger gaan slapen, eet een hap of twee, of een volwaardige snack.

Zorg ervoor dat je slaapruimte stikdonker is voor maximale productie van melatonine en volledige rust in je ogen. Zorg dat er geen spiegels aanwezig zijn in je slaapruimte. Spiegels weerkaatsen niet alleen zichtbare lichtfrequenties maar ook andere frequenties die de nachtrust kunnen verstoren.

Val overdag niet in slaap, een dutje of wandelen na het middagmaal is wel goed.

Doe veel lichaamsvriendelijke beweging overdag. Een goede matras en bedkwaliteit is een must. Laat je lichaam net voor het slapengaan eerst een beetje afkoelen, dit helpt om beter in te slapen. Zet telefoon, wifi en andere stoorzenders uit.

Geen spannende thrillers of negatieve beelden op televisie voor het slapengaan. Doe ontspannende dingen zoals yoga, meditatie. Het kijken naar kunst of natuur met een rustig muziekje op de achtergrond is bevorderlijk voor het inslapen. Drink ‘s avonds geen stimulerende dingen, laat je lichaam ontspannen en tot rust komen.

Neem meer voeding en specerijen met een hoog tryptofaangehalte

Vermijd het gebruik van slaapmiddelen, enkel als noodgeval. Verzorg je spijsvertering en je dikke darm. Consumeer tryptofaanrijke voeding. Tryptofaan is een aminozuur dat de basis vormt van serotonine.

Tryptofaan vind je voornamelijk in pompoenpitten, granen en notenmelk, bieslook, paardenbloem, alfalfa spruiten, venkel, spinazie, wortels, bleekselderij, snijboontjes, witloof, peulvruchten (vooral kikkererwten), rijp fruit, bananen, pure chocolade, verschillende groenten enzovoort.

Saffraan

Specerijen zoals kurkuma, kaneel, saffraan en curry bevatten ook veel tryptofaan

Goede vetstoffen zijn vooral boter, kokosvet, belangrijk om zetmelen beter te verteren. Eiwitten vind je vooral in peulvruchten, sommige groenten, zaden, granen en noten.

Tijdens de dag eet je zoveel mogelijk groenten, gekookt of bereid. Gekookte voeding is voorverteerd en veel beter voor de spijsvertering. Op dit moment kookt driekwart van de wereldbevolking 3x dagelijks.

Op een zacht vuur gekookte groenten bevatten goed opneembare vitaminen. Deze voedende stoffen komen door het koken vrij uit de cellulose. Vitamine C, B5, B11 of foliumzuur, helpen je cortisolwaarden samen met serotonine in evenwicht te houden.

Sommige supplementen bieden ook soelaas zoals Ginseng, Rhodiola, Tulsi (Ocimum sanctum), zoethoutwortelextract, Valeriaan en Magnolia. Ze zijn ook werkzaam tegen bijnieruitputting. Algemeen vermijd je geraffineerde en door de voedingsindustrie bewerkte voedingsmiddelen, want deze zijn echt niet gunstig voor het slijmvlies van de dikke darm en je lichaam.

Hoe het komt dat je tijdens de nacht wakker wordt en de slaap niet meer kunt vatten?

Een ontregelde lichaamsklok, veroorzaakt door een onregelmatige levensstijl, verstoort de hormoonhuishouding. Veel toxines in het bloed zijn het gevolg van een slecht werkende spijsvertering. Chemische stoffen, medicijnen, ook exogene toxines zoals pesticiden, milieuvervuiling stapelen zich op in je lichaam.

Op de verkeerde uren eten, te zware maaltijden eten of eten vlak voor het slapengaan verstoort de spijsvertering. Het lichaam krijgt het moeilijker om te ontgiften. Sommige toxines kunnen net als alcohol doorheen de bloedhersenbarrière en hersenbeschadiging veroorzaken.

Om hersenschade te voorkomen, kan het lichaam niets anders doen dan de toxines in het bloed verdunnen met extra vocht. Dit gebeurt door de hersenen zo veel mogelijk bloed te laten vasthouden. Extra vocht vasthouden in het bloed maakt je wakker. Dit gebeurt meestal na middernacht.

Zoals gewoonlijk weet je lichaam wat het beste is voor jou. Het lichaam is gericht op overleving en door je wakker te houden tijdens de nacht kan het de concentratie toxines verdunnen om beschadiging of irritatie aan het hersenweefsel te voorkomen. De dag nadien zul je je natuurlijk niet al te best voelen.

Ontgiften en zuiveren van je lichaam is de beste preventie tegen alle aandoeningen die we kennen. Het lichaam zuiveren en ontgiften is dus de dagelijkse boodschap.

Negatieve emoties, trauma’s en biologische conflicten zijn ook een bron van zeer giftige toxines. Neuropeptiden met een negatieve lading zijn giftig voor het lichaam. Dat verstoort de slaap eveneens in ernstige mate en is uitputtend voor de bijnieren en de gehele hormoonhuishouding.

De algemene gezondheid zal verzwakken en het zenuwstelsel heeft daar het meest onder te lijden.

5- Hulpmiddelen uit de natuur om CVS te helpen verbeteren

1- Guarana is een plant uit Zuid-Amerika met bijzondere eigenschappen dat de gezondheid bevordert. De plant heet Paullinia cupana en de zaden ervan worden guarana genoemd. Het wordt in betere natuurwinkels verkocht. Het helpt om koorts, hoofdpijn en zware vermoeidheid te bestrijden.

Guarana stimuleert de bijnieren om vermoeidheid te bestrijden zonder een schadelijke adrenalinestoot te veroorzaken. Dat is wel belangrijk. De vele vezels in Guarana voorkomen dat het natuurlijke gehalte aan cafeïne tegelijk wordt afgegeven zoals dit met koffie wel gebeurt.

Het geheim is dat cafeïne geleidelijk wordt afgegeven dat het lichaam energie verschaft zonder dat de eigen energievoorraden van het lichaam uitgeput raken. Guarana kalmeert het zenuwstelsel en is werkzaam tegen stress, depressie en angst.

2- De kracht van het zonlicht. Loop meer in de zon om zijn therapeutische kracht te ontvangen. Je lichaam wilt in de zon zijn, ga naar buiten om van de eerste zonnige lentedag te genieten. Zonlicht stimuleert het onwillekeurig zenuwstelsel en dat zorgt dat er evenwicht ontstaat waarbij je meer energie krijgt.

Zonlicht is eveneens belangrijk voor vitamine D, belangrijk voor de bijschildklier. Het zijn door de zon opgewekte elektromagnetische golven die de echte energiebron zijn voor alle leven op aarde.

Gebrek aan direct zonlicht is eveneens een cofactor waardoor de herstelfase bij CVS bijna niet voorbijgaat. In feite is het schadelijk voor je gezondheid om niet in de zon te gaan zitten.

3- Ojibwa thee is van oorsprong samengesteld door de Noord-Amerikaanse indianen. Er worden 8 verschillende kruiden gebruikt die allemaal versterkend zijn en het lichaam stimuleren te ontgiften en te zuiveren.

In het kort: Rode iep of Ulmus glabra: Wordt gebruikt bij tal van aandoeningen op de luchtwegen. Rode iep heeft een gunstige werking op de dikke darm en de endeldarm.

Gezegende distel of Cnicus benedictus: Dit bitterkruid wordt gebruikt bij problemen met de lever en de galblaas. Rode klaver of Trifolium pratense is een bron van waardevolle voedingstoffen en mineralen waaronder chroom, calcium, thiamine, vitamine C, magnesium, fosfor, en is rijk aan isoflavonen dat de algemene gezondheid versterkt.

Kliswortel of Arctium lappa: kliswortel heeft een positief effect op leverbeschadiging door alcoholgebruik en farmaceutische medicijnen. Kelp of bruinwier is eveneens een rijke bron aan goed opneembare mineralen waaronder jodium, calcium, magnesium, kalium en calcium.

Schapenzuring of Rumex acetosella is rijk aan oxaalzuur, natrium, kalium, ijzer, mangaan, bètacaroteen, vitamine C en fosfor. Het is lichtjes vochtafdrijvend en mild laxerend.

Witte waterkers of Nasturtium officinale hebben een zeer hoog gehalte aan vitamine C en voorkomen overgroei candida albicans, koorts, ontstekingen en algemene pijn.

Russische rabarber of Rheum palmatum var. tanguticum: een waardevolle plant dat zorgt dat alle gal, parasieten en in de darmen vastzittend voedsel afgevoerd kan worden. Deze plant reinigt de galwegen om giftige afvalproducten af te voeren. Het is een krachtig ontgiftend kruid en bevat tal van geneeskrachtige eigenschappen.

4- Een andere gezondheidsstimulerende theesoort, afkomstig uit de tropische regenwouden van Zuid Amerika is lapacho ofwel Pau Darco (van de inca’s). De binnenkant van de schors – bast – van de Lapacho Colorado boom wordt hierbij gebruikt. Deze bast heeft geneeskrachtige eigenschappen.

Tabebuia impetiginosa is de wetenschappelijke naam van deze boom. Het versterkt de algemene gezondheid en ontgift het lichaam op een krachtige wijze. Vooral op de lever, de nieren en het gehele spijsverteringsstelsel. Werkzaam bij baby’s met voedselallergieën en darmkrampen.

Vermindert bijwerkingen van antibiotica. Lapacho thee bestrijdt zowel de oorzaak als het symptoom en dat is de verklaring voor de afwezigheid van bijwerkingen.

6- Geneeskrachtige voeding en specerijen

Volgende zaken zoveel mogelijk te consumeren en varieer zoveel mogelijk. Kies voor zuiver biologisch gekweekte groenten en fruit.

 1. Bleek-, gewone selderij en knolselderij, peterselie, koriander: bevatten waardevolle minerale zouten voor het zenuwstelsel en versterkt het maagzuur. Dat is goed om de spijsvertering te stimuleren.
 2. Kiemen bevatten een hoog gehalte sporenelementen zoals selenium en zink. Het versterkt de algemene gezondheid.
 3. Asperges zuiveren de milt, nieren en de lever en versterkt de pancreas.
 4. Spinazie heeft goed opneembare micronutriënten voor het zenuwstelsel en een alkaliserende werking.
 5. Kokosolie bevat goed opneembare vetzuren zoals laurinezuur en caprinezuur.
 6. Gember stimuleert de spijsvertering en de ontgifting.
 7. Frambozen en ander klein fruit zijn rijk aan antioxidanten.
 8. Sla bevat bitterstoffen en deze stimuleren de darmperistaltiek en de lever.
 9. Papaja’s bevatten enzymen die de spijsvertering stimuleren. Verhoogt het maagzuurgehalte en stimuleert een betere werking van het zenuwweefsel.
 10. Abrikozen verbeteren de bloedkwaliteit en de algemene gezondheid. Biologisch gedroogde abrikozen hebben hetzelfde effect. (Ze zien er bruin uit)
 11. Granaatappels hebben de reinigende en alkaliserende wrange smaak. Dit draagt bij aan de ontgifting van de lever en het bloed.
 12. Grapefruit is een bron van calcium en antioxidanten. Bioflavonoïden die belangrijk zijn voor de werking van vitamine C. Versterkt de algemene gezondheid.
 13. Boerenkool werkt alkaliserend in het lichaam.
 14. Zoete aardappels bevatten inuline dat een gunstige uitwerking heeft op de darmflora.
 15. Komkommers zijn goed hydraterend en ontgiften neurotoxines. Dit versterkt de bijnieren en nieren.
 16. Venkel is zeer goed voor de darmwerking.
 17. Brandnetelblad is lekker als spinazie en voedend voor het bloed.
 18. Vlierbessensiroop helpt het lichaam krachtig te ontgiften.
 19. Vitamine B12: in de vorm van methylcobalamine en/of adenosylcobalamine. Versterkt het zenuwstelsel.
 20. Kattenklauw of Uncaria tomentosa: Deze plant geeft een boost aan je algemene gezondheid en is sterk ontgiftend.
 21. Zoethoutwortel of Glycyrrhiza glabra is zeer goed bij bijnieruitputting, het helpt om de cortisolproductie en cortisol- en cortison waarden in balans te brengen. Zoethout in grotere hoeveelheden kan de bloeddruk doen verhogen, bij de meeste mensen met bijnieruitputting is echter de bloeddruk te laag. De bittere nasmaak is ontgiftend voor het lichaam.
 22. Zink is belangrijk voor stofwisselingsprocessen en de algemene gezondheid. Ondersteunt het endocriene systeem, in het bijzonder de pancreas, de schildklier en de bijnieren. Ondersteunt het zenuwstelsel.
 23. Citroenmelisse – Melissa officinalis – revitaliseert het zenuwweefsel en draagt bij tot de regulatie van de insulineproductie. Versterkt de algemene gezondheid.
 24. Selenium helpt bij het herstel van het zenuwweefsel in de huid. Beschermt het centrale zenuwweefsel. Werkt versterkend. Paranoten zijn rijk aan natuurlijk seleen.
 25. Ester-C: Deze vorm van vitamine C ondersteunt de bijnieren en de algemene gezondheid. Vermindert ontstekingen en kalmeert de bijnieren die door overbelasting zijn vergroot. Ondersteunt de werking van neuronen en neurotransmitters.
 26. Rode algen, Atlantische dulse: ontgift zware metalen.
 27. Rode klaver of Trifolium pratense werkt ook sterk ontgiftend in het lichaam.
 28. Specerijen met een ontgiftende werking: salie, kruidnagel, citroenmelisse, nootmuskaat, Ceylon kaneel, tijm, steranijs, kurkuma, dragon, kaneel, kervel, rozemarijn, zoethout en gember. Gebruik veel specerijen, het zijn de smaakmakers in de keuken.

7- Wat kun je beter niet eten?

Veel voeding is niet geschikt voor menselijke consumptie, en zeker niet als je lijdt aan CVS. We willen zelf kiezen wat we eten. Daar ligt het probleem: we consumeren voedingsmiddelen, supplementen en additieven die ondermijnend en verstorend werken in het lichaam.

Je kunt kiezen om een lekker dessertje te eten waarvan je weet dat je rond je middel een tikkeltje dikker wordt. Dat is één ding, het is een ander verhaal als het dessert een ingrediënt bevat waarvan je niet eens weet dat het jouw gezondheid beschadigt.

We worden elke dag verleid om giftige toevoegingen te eten zoals E-nummers en dergelijke die de gezondheid aantasten. Je hebt daar dikwijls geen zeggenschap over omdat je niet eens weet dat het gebeurt.

Als je echt gezond bent, tjokvol energie en innerlijke kracht, geen klagen, dan is dit niet zo erg dat er giftige stoffen in je lichaam binnenkomen via voeding. De darmflora en de spijsvertering werkt goed en je lichaam kan onder deze omstandigheden goed ontgiften.

Maar als je begaan bent met je gezondheid, als je bepaalde aandoeningen hebt of overgevoeligheden hebt, of je ziek bent zoals CVS, dan is het van cruciaal belang dat je niets eet wat de aandoening of ziekte in stand kan houden. Hoe meer schadelijke stoffen je lichaam binnenkomen, hoe moeilijker het is voor je lichaam om te herstellen.

Het gaat erom de algemene gezondheid te versterken en het mijden van zoveel mogelijk schadelijke stoffen die intoxicatie schokken kunnen veroorzaken. Conserveringsmiddelen en E-nummers kunnen dus bestaande ziekten verergeren en nieuwe aandoeningen veroorzaken. Het is nu tijd dat je de controle en keuzevrijheid terugkrijgt door juiste informatie over wat je in je lichaam stopt.

Onthoud: alle voeding die de voedingsindustrie is bewerkt, is niet geschikt voor menselijke consumptie!

8- Volgende zaken vermijd je beter als je aan CVS lijdt.

 1. Gekweekte vis wordt met antibiotica grootgebracht en is een bron van zware metalen. Ook wilde vis bevat zware metalen.
 2. Kunstmatige smaakstoffen en andere chemische additieven waarvan we de werking op lange tijd niet eens weten.
 3. Citroenzuur is als additief niet hetzelfde als het natuurlijke citroen zuur in een citroen.
 4. Vitamine C, ascorbinezuur. Wordt in de voedingsindustrie gewonnen uit een genetisch gemanipuleerde schimmel en is bijlange niet zo goed als de natuurlijke variant in zongerijpte groenten en vruchten. Traceer de bron van vitamine C als je supplementen aanschaft. Biologisch is sowieso te prefereren. Ik prefereer vitamine C op basis van de camu bes, of de amla vrucht.
 5. Kunstmatige zoetstoffen zoals aspartaam en neotaam, sucralose e.a. Zij bedriegen jouw lichaamsintelligentie en dat verzwakt je verder. Aspartaam en andere synthetische zoetstoffen gaan de vermoeidheidssymptomen van CVS versterken. Kunstmatige zoetstoffen verstoren vele metabolische processen in het lichaam en zijn een bron van vervuiling omdat ze lichaamsvreemd zijn. Het lichaam herkent deze stoffen niet en behandelt dit als gif. Daarmee verlies je veel energie. Dit geldt ook voor light producten, niet geschikt voor menselijke consumptie.
 6. Elk ingrediënt met de naam natuurlijke smaakstoffen, aroma’s zijn niet zo natuurlijk als je denkt. Het zijn verborgen smaakmakers. Elke smaakversterker kan chemische verbindingen bevatten die je gezondheid schaden. E-nummers, bewaarmiddelen, synthetische zoetstoffen, light producten, junkfood zijn allemaal echt te vermijden als je lijdt aan CVS.
 7. MSG, afkorting van Mononatriumglutamaat, is een zoutsoort die van nature in glutaminezuur voorkomt, dit is een niet-essentiële aminozuur. Er is niets natuurlijks aan deze stof die extreme schade en oxidatieve stress veroorzaakt in je lichaam. Het hoopt zich op in je hersenen en putten het zenuwweefsel uit.
 8. Als je de volgende namen ziet staan, NIET Kopen! Verergert CVS. Glutamaat, gehydrolyseerd, geautolyseerde gist, proteasen, carrageen, maltodextrine, natriumcaseïnaat, balsamicoazijn, malt-extract, gistextract, biergist, maïszetmeel, tarwezetmeel, gemodificeerd zetmeel, gelatine, gehydrogeneerde eiwitten, getextureerde eiwitten, wei proteïne, smaakmaker, bouillon, sojaproteïne en sojasaus.
 9. Beperk de consumptie van gluten uit tarwe.
 10. Melk van dieren en alle zuivel, kaas, yoghurt e.a.
 11. Geraffineerde suikers en zetmelen, oliën en geharde vetten.
 12. Geraffineerde oliën, hun omegavetzuren zijn veranderd in transvetzuren en die verstoppen de membramen in de weefsels. Oliën alleen van eerste koude persing, bij voorkeur biologisch.
 13. Margarine veroorzaakt zuurstoftekort op weefselniveau. Het leidt altijd tot vermoeidheid.
 14. Koolzaadolie is uit de boze, deze plant is genetisch gemanipuleerd.
 15. Maïs en soja zijn niet aan te bevelen, deze voedingsmiddelen zijn ook genetisch gemanipuleerd en het lichaam is niet in staat dit als voedsel te herkennen. Dat put de spijsvertering uit. Maïs was ooit een waardevolle voedingsbron voor de mens, maar genetisch gemodificeerde organismen hebben dit tenietgedaan.
 16. Supplementen zijn zeker aanbevolen maar enkel natuurlijke supplementen, ik prefereer de supplementen van Cressana omdat deze volledig biologisch zijn en geen vulstoffen bevatten. Geen artificiële supplementen want als het artificiële supplementen zijn, dan moet je lichaam dat metaboliseren. Dat kost extra energie van het lichaam, dan ben je nog verder van huis omdat de nieren en de lever overbelast worden. De beste werking verkrijg je door zoveel mogelijk gezonde, biologische, gentechniekvrije en evenwichtige voeding te consumeren. Vermijd je supplementen die eenzijdig zijn, bijvoorbeeld vitamine C zonder zijn begeleidende antioxidant bioflavonoiden. Pure vitamine C is schadelijk en extreem zuur voor het lichaam en dat verstoort de werking van andere vitaminen en anti-oxidanten in het lichaam. Vitamine C op basis van de amla vrucht of Camu-Camu of andere bessen zijn wel zeer nuttig voor het lichaam omdat ze vergezeld zijn van mantelstoffen. Blijf bij organische natuurlijke vormen van supplementen omdat die dus de begeleidende mantelstoffen bevatten. Het gaat steeds om de synergie dat in het lichaam ontstaat. Solisme in supplementen is altijd schadelijk. Sommige supplementen kun je ook beter mijden: L-carnitine is een aminozuur dat in grote hoeveelheden schadelijk is. Hetzelfde geldt voor het aminozuur arginine. Beide aminozuren zijn ook slecht als je kanker hebt.
 17. Verminder dierlijke eiwitconsumptie, vooral varkensvlees.
 18. Supplementen gemaakt uit klieren van dierlijke organismen bevatten erg veel geconcentreerde hormonen. Dit zijn laaggradige steroïde verbindingen die dikwijls worden voorgeschreven voor endocriene klieren, maar verstoren de hormoonhuishouding en de algemene gezondheid op langere termijn.
 19. Visolie Supplementen bevatten hoge concentraties zware metalen. Het verwijderen van deze metalen is een onmogelijke onrealistische zaak, ze zitten in de omega vetzuren. Het is beter om de basis essentiële omegavetzuren uit koudgeperste oliën te halen als voedingsbron. Basis omega 3 is alfa linoleenzuur, basis omega 6 is linolzuur. Lijnzaadolie en hennepzaadolie zijn een goede bron van omega 3 basis.
 20. Vaccinaties veroorzaken ook zware vermoeidheid, omdat ze een bron zijn van lichaamsvreemde stoffen die in het organisme wordt binnengebracht. Er ontstaan intoxicatie schokken. Alle stoffen die op natuurlijke wijze in het bloed terechtkomen, gaan via de spijsvertering, via de huid ofwel via de ademhaling. Het lichaam bepaalt zelf wat het toelaat in het bloed. Via vaccinaties wordt er rechtstreeks ingegrepen in het bloed en dat heeft vergaande gevolgen voor het weerloze lichaam. Er kan een aanvalsconflict ontstaan waardoor deze schok kan leiden tot de dood.

9- Voedingsadvies volgens ayurveda:

Voorkeur:

 • Vers en biologisch.
 • Zoveel mogelijk vegetarisch.
 • Koken met specerijen.
 • Vers koken en direct opeten.
 • Veel groenten, granen en peulvruchten.
 • Kook natuurlijk, ideaal is op een gasfornuis.
 • Eet zoveel mogelijk warm bereide voeding, 3x per dag is ideaal.
 • Eet gevarieerd, zes smaken (zoet, scherp, wrang, bitter, zout en zuur)
 • en zoveel mogelijk kleuren.

Afkeur:

 • Diepvries en blikken.
 • Te veel brood en kaas.
 • Verbod op microgolf.
 • Beperk tussendoortjes.
 • Geraffineerde suikers en tarweproducten.
 • Zuivelproducten.
 • Geraffineerde oliën.

Wees voorzichtige met volgende voedselcombinaties:

 • Fruit en zuivel gaan niet samen.
 • Vlees en vis met zuivel of gele mosterd gaan ook niet samen.
 • Eet zuivel en fruit los van de maaltijd.

Als je gaat eten, is het belangrijk dat het water je letterlijk in de mond komt, het moet smaken. Als er iets is dat je echt niet lust, eet het dan niet. Het is belangrijk om goed te kauwen voor de spijsvertering en de werking van de pancreas. Dit stimuleert de aanmaak van anti-stresshormonen door de hippocampus.

Eet in een rustige ontspannen sfeer, niet onder stress of in een emotioneel zwaar beladen toestand. Geef al je aandacht aan het eten en vooral, geniet ervan!

Het ontbijt:

Ideaal is ook warm, zoals soep met wat rijst (goed voor elke constitutie).

Papsoorten op basis van granen met eventueel wat gedroogd fruit zoals rozijnen of abrikozen. Gebruik ook kaneelpoeder of gemalen kruidnagel. Havermout of muesli of andere vlokken met rijstmelk, amandelmelk, enz., liefst geen sojamelk.

Dit werkt afkoelend op het lichaam en kan wel eens in de zomer bij zeer warm weer. Gebruik om te zoeten gedroogde vruchten, ahornsiroop, kokosbloemsuiker, granensuikers of honing.

Gebruik je brood, eet het dan met voldoende drank en maximaal één keer per dag. Gebruik op je boterham notenpasta, zelfgemaakt broodbeleg of confituur zonder suiker.

Als je fruit eet, neem best appels en peren en stoof ze met kaneel (doe dit niet dagelijks). Vermijd ‘s morgens exotisch fruit. Het is beter om klein fruit van het seizoen te eten, dit is goed voor alle constituties.

Je eet beter geen fruit in de winterperiode, dit verzwakt de algemene gezondheid door het waterelement dat op het lichaam afkoelend werkt. Bij ons is er tijdens de winter ook geen fruit te vinden in de natuur. Heb je toch behoefte aan een tussendoortje, eet dan een kop soep.

Het middagmaal:

Het middagmaal is de hoofdmaaltijd van de dag, want op het middaguur zijn de spijsverteringsenzymen het krachtigst. Een evenwichtige maaltijd bestaat uit granen, groenten (zeven kleuren), plantaardige eiwitten en goede vetstoffen.

Granen: rijst (goed voor alle types), gierst en boekweit (goed voor mensen met een zware constitutie), gerst en haver (andere constituties). Voldoende variatie is belangrijk. Een stukje kaneelschors, kardemom, kruidnagel of komijn zijn goede specerijen voor bij de granen.

Groenten: varieer met zoveel mogelijk kleuren. Blauwe en paarsachtige kleuren vind je in rode bietjes, rode kool, enz. Gebruik ook zoete of niet zoete groenten, wortelgewassen en groene groenten met een eerder bittere smaak, want deze zijn noodzakelijk voor een volwaardige voeding.

Specerijen die de spijsvertering stimuleren en de resorptie van voedingsstoffen verbeteren zijn: zwart mosterdzaad, komijn, zwarte peper, kurkuma, kardemom, selderijzaad, koriander, anijs, basilicum, laurier, karwij, kruidnagel, dille, venkel, fenegriek, gember, mierikswortel, asafoetida, marjolein, tijm, munt, nootmuskaat, oregano, peterselie, rozemarijn, saffraan, dragon en maanzaad.

Ook kruidenmengsels en Westerse kruiden zijn goed. Specerijen en kruiden geven ook scherpe, bittere en wrange smaken, die het lichaam helpen afvalstoffen te elimineren.

Wees creatief!

Eiwitten: plantaardige eiwitten hebben de voorkeur in ayurveda, vooral voor zieke mensen. Mungdaal of gele linzen zijn licht verteerbaar. Maar ook roze en bruine linzen, bonen en erwten of diverse verse tuinbonen zijn goed. Gebruik zeker specerijen en bonenkruid omdat bonen minder goed verteerbaar zijn.

Eet je vis of vlees, dan gebruik je best voldoende specerijen, behalve gele mosterd. Gebruik geen zuivel of fruit bij vis- of vleesgerechten, dit is een toxische voedselcombinatie. Gebruik goede vetstoffen. Ideaal is ghee, ongeraffineerde rode palmolie en/of kokosvet met specerijen om te bakken of koken.

Vloeibare oliën zoals olijfolie, sesamolie, lijnzaadolie, zonnebloemolie, hennepolie, araganolie, pompoenpittenolie en vetstoffen met omega 3 (notenolie), enz., best na de bereiding toevoegen.

Kies steeds voor biokwaliteit uit een natuurwinkel. Vermijd geharde vetten en margarines. Deze zijn zeer schadelijk voor het lichaam, omdat ze geen zuurstof doorlaten naar de lichaamsweefsels. Bij stress zeker niet zuinig zijn op vetstoffen, hoe meer hoe beter.

Het lichaam heeft namelijk meer energie nodig om stress beter te doorstaan. Als tussendoortje mag je wat noten of een stuk fruit of een biokoekje eten.

Avondmaal:

Ideaal is om opnieuw een warme bereiding te eten, ook overschotjes van ‘s middags zijn goed. Warme soep, eenvoudige schotels of eenpansgerechten op basis van groenten.

Kies je voor brood, eet dit dan altijd met wat warme soep. Gebruik granenpap, rijstdessertjes of gestoofde vruchten. Wees voorzichtig met het eten van pasta ‘s avonds, doe je dit wel, eet dan pasta van spelt of boekweit.

Ga nooit met een lege maag gaan slapen, maar ook niet met een te volle maag. Het is goed om een kleine volwaardige hap te eten, als je voor het slapengaan een hongergevoel hebt.

Desserts:

In India sluit men een maaltijd steeds af met iets zoets. Weet dat geraffineerde witte suikers en rietsuiker niet gezond zijn om verschillende redenen. Kies liever voor een koekje op basis van granenstroop, agavesiroop, kokosbloemsuiker, stevia, enz.

Kies voor natuurlijke zoetstoffen met trage suikers en een lage glycemische index. Gebruik nooit synthetische zoetstoffen! Als je koekjes wil eten, koop ze dan in de natuurwinkel. Je hebt er een ruime keuze op basis van andere granen dan tarwe en andere gezondere suikers.

Je kan ook desserten maken met agar-agar, hiervan mag je zoveel eten als je wil.

Drank:

Drink nooit ijskoude dranken, dit is slecht voor de maag en spijsvertering. Beperk het gebruik van koffie en cafeïnehoudende en stimulerende dranken. Drink thee van gember (niet voor het slapengaan), ayurvedische thee, yogithee, groene thee of gewoon wat warm water.

Dagelijkse levensstijl:

Sta op tijd op, ten laatste voor 7 uur. Want langer slapen maakt je loom en verstoort verschillende processen in het lichaam. Probeer je hoofdmaaltijd steeds tussen 11h en 14h te nemen, de spijsvertering is dan het sterkst.

Neem voldoende lichaamsbeweging, zoals wandelen, yoga of sport en geniet van de verse buitenlucht en algemene ontspanning. Neem ook eens wat tijd voor jezelf! Ademhalingsoefeningen en meditatie in de ochtend en de avond zijn zeer heilzaam. Ga op tijd slapen, ook in de ayurveda tellen de uren voor middernacht dubbel.

10- Het gevaar van zware metalen

Zware metalen verstoren in ernstige mate de werking van het zenuwweefsel. Ze zijn neurotoxisch en dit kan het zenuwweefsel echt beschadigen. Een van de manieren waarop we zware metalen zoals kwik in ons lichaam krijgen is via voedsel uit de oceanen.

Tonijn, haai, zwaardvis, en olierijke vissen hebben hoge concentraties kwik in zich. Dit komt door de industriële lozingen die de oceanen bevuilen. Denk ook aan de grote milieurampen. Amalgaamvullingen zijn ook een grote boosdoener.

Dit is vaak een cofactor bij CVS. Laat door een ervaren tandarts deze vullingen verwijderen, maar nooit meer dan één tand per maand of twee om de twee maanden. Een ander zwaar metaal is aluminium dat sterk neurotoxisch is. Aluminium komt in vele soorten vaccins voor, deodorant, zonnebrandmiddelen, pesticiden enzovoort.

Zuiveren van zware metalen: volg steeds de gebruiksaanwijzing op de verpakking.

1- Spirulina afkomstig uit Hawaï absorbeert zware metalen uit het zenuwweefsel, de milt en de lever. 2 theelepels per dag gemengd in wat sap, kokoswater of water.

2- Wilde bosbessen (zomerperiode) ontgiften zware metalen in de hersenen.

3- Koriander bereiken moeilijk plaatsen in het lichaam om zware metalen te ontgiften. Wees royaal in koriander gebruik.

4- Atlantische dulse bindt kwik, koper, lood, nikkel, cadmium en aluminium. Dulse laat zware metalen pas los buiten het lichaam. Neem elke dag 2 eetlepels.

5- Gerstegrasextractpoeder haalt de zware metalen uit je spijsvertering, de milt, voortplantingsorganen en pancreas. neem 1 à 2 theelepels per dag, gemengd met wat water of sap. Het versterkt de werking van spirulina.

6- Peterselie kun je elke dag nemen. Rijk aan voedende stoffen en verwijder koper en aluminium uit het lichaam.

7- Zeoliet is een mineraalrijke klei in vloeibare vorm van vulkanische oorsprong. Volg de aanwijzingen op de verpakking.

8- Elke dag een kopje thee van weegbreeblad en rode klaverbloesem. Kliswortel

9- Thee van gelijke delen rozenbottel, hibiscus bloem, frambozenblad en braamblad is zeer goed om chloor en fluoride uit het lichaam af te voeren.

Voor optimaal effect neem je zoveel mogelijk voedingsmiddelen en natuurlijke supplementen aangevuld met theesoorten binnen 24 uur. Je lichaam krijgt hierbij nog eens essentiële voedingstoffen om te herstellen van de schade die zware metalen hebben aangericht in je lichaam.

Je lichaam zuiver houden doe je elke dag, het is levensstijl. Houd de zuivering eerst een lange tijd aan tot je jouw energieniveau voelt toenemen. Nadien kun je kiezen uit een van bovenstaande zaken, minimum twee en varieer.

Als je amalgaamvullingen laat vervangen is het zinvol om voor de verwijdering twee maanden selenium in ionische vorm en alfa-liponzuur tot je te nemen. Neem zongerijpt voedsel rijk aan vitaminen en extra veel bladgroenten om je bloedkwaliteit te verbeteren.

11- Cofactoren waarom CVS zo moeilijk herstelt

De psychische oorzaken verschillen van persoon tot persoon, en niet alle oorzaken apart leiden tot chronische vermoeidheid, maar een combinatie ervan zal uiteindelijk wel leiden naar CVS. Begrijp dat toxines op zich niet ziek maken, maar een opstapeling van toxines verzwakken de algemene gezondheid en dat kan leiden tot een intoxicatie schok.

Met een verzwakte conditie heeft het lichaam meer moeilijkheden om te ontgiften waardoor het risico op intoxicatieschokken toeneemt en CVS verergert. Een intoxicatie schok wordt door het lichaam ook als een aanval ervaren.

Medicijnen hebben een vochtafdrijvend effect. Zonder water, het belangrijkste transport en geneesmiddel van het lichaam, raakt het lichaam bovendien in een crisissituatie. Tekort aan water en ernstige verstoppingen in de lymfe, ingewanden en de lever ontstaan er veel klachten bij, van hoofdpijn tot rugpijn en vele spijsverteringsproblemen.

Medicijnen bevatten lichaamsvreemde stoffen die moeten gemetaboliseerd worden. Door gebrek aan water ontstaan hier problemen.

Dat veroorzaakt enorme hoeveelheden toxische stoffen waarmee het lichaam energie verliest. Bovendien wordt de kans op wisselwerkingen vergroot en wordt de persoon berooft van waardevolle voedingsstoffen die hij nodig heeft om zelf zijn ziekte en CVS te bestrijden. Het lichaam krijgt het steeds moeilijker om toxische stoffen te neutraliseren.

Medicijnen zijn alleen gerechtvaardigd als symptomen levensbedreigend worden. Ziekten die ontstaan door medicijngebruik noemt men iatrogene aandoeningen. Het treurige is dat iatrogene aandoeningen in de top drie staan van meeste overlijdens.

Kortweg: de symptomen van een ziekte kunnen nooit de oorzaak zijn van een ziekte, ze zijn de effecten ervan. Daarom kan een ziekte niet genezen worden door alleen maar symptomen te bestrijden. De meest effectieve manier om met de ziekte om te gaan is door alle energie verminderende factoren weg te nemen, die de altijd aanwezige poging van het lichaam om terug te keren naar equilibrium ofwel de natuurlijke staat van evenwicht, kunnen verstoren.

Dat zijn: te veel eten, slechte voeding, slaapgebrek, niet genoeg vers water drinken, het gebruik van farmaceutische medicijnen en stimulerende middelen enzovoort. Zij verminderen de energiereserves van het lichaam en maken het gevoelig voor een toxinecrisis of biologische toxine schok.

Dat kan uitmonden dat het lichaam bacteriën, schimmels en exosomen gaat activeren. ‘Het reinigen van het lichaam van de opgehoopte afvalstoffen en het aanwennen van gezonde voedingsgewoonten en een goede levensstijl creëren de voorwaarden voor het lichaam om zichzelf te genezen’.

Vertrouwen op je lichaam en niet bang zijn spelen een sleutelrol in je herstel. Begrijp dat alle aandoeningen in het begin eigenlijk onschuldig zijn. De meeste beginnen als een eenvoudige verkoudheid, maagpijn, indigestie, darmkrampen, vermoeidheid, stijve gewrichten, huidklachten, en soortgelijke kleine kwaaltjes.

Deze schijnbaar onbelangrijke klachten kunnen erger worden als ze te snel ‘genezen’ worden door de symptoombestrijding uit de conventionele behandeling en farmaceutische medicijnen. Symptomen zijn helingssignalen die tegengewerkt worden door symptoom-georiënteerde bestrijding of behandelingen. Dat is misdadig.

Omdat iedere symptoom dat onderdrukt wordt, steeds meer toxines in het systeem brengt en de aangeboren uithoudingsvermogen en vitaliteit gaan verminderen. Je verzwakt door toxines. Opstapeling van toxines veroorzaakt een biologische toxine schok dat een aanval is op je lichaam.

Je hebt dan minder energie om je eigenwaarde op te waarderen en samen met de intoxicatie ontstaan er vicieuze cirkels. Dit kan het begin zijn van langdurige, hangende genezing en chronische vermoeidheid.

Te weinig of net te veel lichaamsbeweging maakt het lichaam vermoeid en ziek. terwijl een uitgebalanceerde beweging het lichaam gezond en sterk maakt. Je kunt je wel voorstellen als er vermoeidheid zich voordoet bij bewegingen dat je beter kunt stoppen.

Lichaamsbeweging moet altijd als aangenaam worden ervaren, geen uitputting. tijdens de lichaamsbeweging rustig kunnen praten en ademen is een indicatie dat je goed bezig bent.

Overgroei of wildgroei van Candida albicans is ook een co-factor van chronische vermoeidheid. Candida is eveneens het gevolg van een intoxicatie schok, ik bedoel ernstige vervuiling van het lichaam. Candida en andere schimmels zijn de schoonmaakploegen in de natuur als het om giftige toxines gaat.

Een schone darm met een evenwichtige darmflora is nu eenmaal een voorwaarde om optimaal gezond te blijven. Wist je dat de gist van candida albicans een belangrijke functie heeft in de darmen? Zijn functie is om het darmslijmvlies te onderhouden en te beschermen tegen irriterende stoffen.

Candida albicans is in werkelijkheid een saprofyt en dat betekent dat ze dood en potentieel giftig weefsel vernietigen. Wildgroei van candida ontstaat door grote verstoringen in de darmflora waarbij schadelijke stoffen niet op tijd kunnen geneutraliseerd worden.

Het veelvuldig gebruik van antibiotica is een grote veroorzaker van wildgroei door Candida. Als de vergiftiging van het lichaam aanhoudt, en de spijsvertering ernstig verstoord blijft, dan zal de Candida tentakels vormen die door de darmwand heen dringen om de vergiftigde weefsels in het lichaam op te ruimen.

Het spreekt vanzelf dat dit een grote lijst van lichamelijke en emotionele problemen met zich meebrengt. Maar is dat de schuld van Candida? Nee, het is de schuld van intoxicatie schokken in het lichaam. Dus je blijft elke dag alles doen om je lichaam bij te staan in het zuiveren en ontgiften. Gezonde levensstijl zoals in dit artikel is uitgelegd.

12- Het emotionele aspect van CVS (Christiane Beerlandt)

Dit is niet persoonlijk bedoeld, maar eerder om je voorgeschiedenis beter te leren kennen om je problemen aan te pakken. Uiteindelijk is het allemaal uit onschuld gebeurd, en je deed steeds je best want dat is wel jouw waarheid.

Je gevoel is dood, je voelt je uitgeperst als een zure citroen. Je beschouwt het leven te zeer als een toevallig en oppervlakkig gebeuren. Jij ervaart mogelijk de psychologische problemen, maar je snijdt jezelf af van de bron in jezelf, dat je juist een uitweg kan tonen in deze situatie.

Je vertrouwt je eigen intuïtie niet, je bouwt je leven op met planning en ratio, maar je diepste zelf, je hart en je gevoelens worden niet geïntegreerd in je bestaan. Je stopt je energieën in nutteloze zaken. Datgene wat jij rationeel wilt, is niet altijd het beste voor jou, luister naar je gevoelens. Leef meer naar je binnenwereld toe.

1- Het is belangrijk dat je uit je oude situatie stapt, eerlijk met jezelf en vanuit jouw diepste gevoel. Stop ermee met jezelf als een negatief, onbemind, vermoeiend en mislukt wezen te beschouwen. Wees in je gedachten niet zo destructief, want daarmee dood jij jezelf.

2- Stel je in verbinding met je hart, met je diepste zelf en vecht niet langer tegen de weg die je zelf onbewust oproept als zijnde de beste weg voor jezelf. Klamp je niet vast aan materie, maar geef je vertrouwen aan jezelf. Het is niet meer nodig om jezelf als mens te degraderen tot een machteloos en nietig schepsel en zet de kroon op je hoofd.

3- Erken eindelijk jouw autonome waarde en het vermogen van een mens om zelf een nieuw leven te creëren. Stop met twijfelen aan je innerlijke krachten en stop ermee om energie te verspillen aan nutteloze details, aan een toekomst die je niet verstandelijk kan vastleggen.

Verwacht de oplossing van jouw problemen niet van anderen, niet van diëten, niet van therapieën. Wel kan diep communiceren met anderen je goed doen, dat is oké, maar je zult het uiteindelijk zelf moeten doen.

4- Verlang naar het mooie in jezelf, creëer je leven in gedachten, laat het los in vertrouwen en vermoei je niet met positieve of negatieve gedachten. Wat het beste is voor jou, haal jij naar jezelf toe wanneer jij gelooft in dit levensproces.

Alle energie die jij nodig hebt om gezond en fit te zijn kun je slechts vinden in de onuitputtelijke bron van je diepste zelf. Ga hand in hand met je zelfbewuste en verstandige innerlijke leiding en het intuïtieve vertrouwen. Bouw op je innerlijke kracht, de eeuwige energie in jezelf.

Klamp je niet vast aan een beperkt zelfbeeld, aan het eenzijdige rationele denken van zoiets “dat moet”. Stel je flexibel voor datgene dat zich aanbiedt, openstaan voor vernieuwingen. Maar laat je ook niet leegzuigen door anderen, laat je niet uitpersen. Zet jezelf niet vast in anderen.

5- Bescherm jezelf, wordt bewust van je grote waarde, stel je grenzen, baken jouw terrein af! Voel je veilig in je diepste zelf en leef niet meer naar de buitenwereld. wees in de eerste plaats niet creatief om respect, waardering en erkenning van anderen te verdienen, maar wees creatief om jezelf te erkennen, te respecteren en te waarderen.

Bouw je leven niet op om het uiterlijke, als imago om de buitenwereld te behagen, maar leef uitsluitend vanuit je gevoel, jouw innerlijke kern, je bron.

6- Leef in harmonie met jezelf en ontken je gevoelens niet. Leef ze uit. Leef niet naar het oog van de anderen want op deze wijze snijdt jij jezelf af van die diepe energiebron in jezelf. Wees trouw aan jezelf zodat jij jezelf niet nodeloos vermoeit om te kunnen voldoen aan de verwachtingen van anderen.

Leef in éénheid met jezelf in plaats van je in een tweespalt op te splitsen waarbij je een taak uitvoert of een houding aanneemt of een functie vervult die volledig indruist tegen je innerlijke aard en dat past in een uiterlijk kader.

7- Speel geen theater meer maar speel jezelf. Heb je zo een angst om jezelf te zijn? Ervaar jij het leven als onbenullig? Tracht je deze leegte op te vullen met materie en schijn?

Dat is het leven niet, deze houding mondt uit in de dood. Stel je open voor de oerkracht, de atoomenergieën uit je diepste zelf. In het stopcontact met jezelf zal je energie ontvangen. Begin met de communicatie van je levende zelf, dan blijf je voorzien van energie.

Met dank aan Arjen Lievers https://www.germaansegeneeskunde.nl/index_ziekten_gnm/

Björn Eybl zielsoorzaken van ziekte ISBN: 978-3-85052-299-1

Dr. Geerd Ryke Hamer

Christiane Beerlandt

Gepubliceerd op 25/07/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

 • Meningitis en encefalitisMeningitis is een ontsteking van het hersenvocht en de membranen rond de hersenen en het ruggenmerg. Encephalitis is een ontsteking van de hersenen. De reguliere medische wetenschap stelt dat meningitis en encephalitis wordt veroorzaakt door een infectie met TBE-virussen, die door teken worden overgedragen (de ziekte van Lyme), of door bacteriële infecties, voornamelijk meningokokken of pneumokokken. Deze ziekteverwekkers bereiken de hersenen en het ruggenmerg via de bloedbaan. Dit is de gangbare uitleg van meningitis volgens de reguliere wetenschap.Wat zegt de Germaanse geneeskunde?De gangbare uitleg uit de reguliere wetenschap is zeer twijfelachtig, omdat de bloed-hersenbarrière, die het circulerende bloed [...]

  By Published On: 24/07/2024
 • Pancreaskanker of alvleesklierkanker De pancreas of alvleesklier is een langwerpig orgaan dat zich achter de maag bevindt, met de kop in de kromming van de twaalfvingerige darm en de staart tegen de milt. De pancreas produceert verteringsenzymen en scheidt deze uit via de pancreaskanalen. De pancreas is een gemengde klier met zowel een endocriene functie voor de koolhydraatstofwisseling (insuline en glucagon) als een exocriene functie voor de spijsvertering. De alvleesklier produceert ongeveer 1,5 tot 3 liter verteringssap per dag. Goed en veel kauwen stimuleert de productie van verteringssappen in de pancreas. Het endodermale klierweefsel dat verteringssappen produceert, bestaat uit [...]

  By Published On: 30/06/2024
 • Cataract of grauwe staar Het oog is het meest complexe orgaan van het lichaam. In dit kleine orgaan bevinden zich drie kiembladen: het endoderm, het nieuwe mesoderm en het ectoderm. Deze drie structuren dienen slechts één doel: kijken en zien. Dr. Hamer heeft veel ontdekt over het oog en dankzij zijn onderzoek kunnen we vele oogaandoeningen beter begrijpen. Emotioneel actieve conflicten spelen zich af in het binnenste gebied van het oog. Volgens de reguliere geneeskunde takelen eiwitten in het oog af, waardoor de transparantie van de ooglens langzaam afneemt. Hierdoor krijg je wazig zicht, wat het scherp zien belemmert. [...]

  By Published On: 10/06/2024