Verbinding

We bevinden ons nu in een periode van de grote ontmaskering van valse interpretaties, die voorheen nog geheim en verborgen konden blijven. Niet alleen schandalen, maar ook eeuwenlange misverstanden worden nu aan het licht gebracht. Het uur van de waarheid is reeds aangebroken.

Het denken in termen van geld en materie, waarbij alleen tastbare dingen tellen, en het denken in termen van afgescheidenheid (ik versus de ander), is een beperkte vorm van denken, voortkomend uit ons doorgeslagen ego, dat slechts wedijver en jaloezie kent. Hiermee hebben we een vijandige en wantrouwige wereld gecreëerd.

Onze collectieve denkfout begint bij onze visie op leven en dood. Denken dat de dood het definitieve einde is, is een verkeerd genomen afslag, waardoor we op de weg van afgescheidenheid belanden. De waarheid is dat er alleen maar leven is, dat veel verder reikt dan de dood.

We leven afgescheiden, omdat we ons niet bewust zijn van het feit dat we allemaal uit hetzelfde bewustzijn zijn voortgekomen en met elkaar verbonden zijn.

We zijn afgescheiden van de natuur, omdat we niet beseffen dat we verbonden zijn met alles hier op aarde.

We zijn afgescheiden van ons verleden, omdat we niet weten wat onze werkelijke afkomst is, die al miljoenen jaren teruggaat.

We zijn ons niet bewust van eeuwenoude lessen, aangezien we al duizenden levens hebben geleefd.

We zijn afgescheiden van onze toekomst, omdat we niet beseffen wat het doel is van de mensheid en het leven.

Wij, mensen, zijn onwetend, en daarom hebben we geen economisch, logistiek of sociaal probleem, maar een diep spiritueel probleem. We weten niet wie we zijn, waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan.

We denken nog veel te klein en we zouden voorbij de persoonlijkheid moeten gaan om de ziel te laten spreken. Het gaat om een existentiële crisis, omdat we niet weten wat de werkelijke zin van het leven is. Dat is begrijpelijk, want onze persoonlijkheid kan die niet kennen.

Dit is in een notendop de verklaring voor onze tunnelvisie. Het betreft de meerderheid van de mensen in meer of mindere mate, met valse overtuigingen omdat we allemaal zijn opgegroeid in het oude paradigma.

Alles zal echt heel anders worden, want onze visie op economie (groei en vrije markt), onderwijs (klaarstomen voor de arbeidsmarkt), orgaandonatie (die straffeloos kan), de natuur (ondergeschikt aan ons), tijd (is geld), de zin van het leven (succes en materie verzamelen), het ziekenhuis (de mens alleen in zijn lichaam), politiek (die om macht draait), topsport (waarbij winnen het allerbelangrijkste is) en strafrecht (strenger straffen) zal allemaal niet waar blijken te zijn en zal drastisch veranderen.

Velen zijn en waren van mening dat er eerst een grote ramp moet gebeuren voordat mensen gaan veranderen. Maar de grote rampspoed is er allang, dag in dag uit. Hoeveel erger moet het nog worden?

Valse overtuigingen van mensen met nationalistische, hebzuchtige en financiële belangen staan veel in de weg, maar het goede nieuws is dat dit een uitstervend ras is. Er komt een einde aan het wij/zij-denken.”

Gepubliceerd op 15/04/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

  • Van spiritualiteit naar esoterie binnen relaties: Niets is behalve jij. Wat je voor jezelf doet, doe je voor een ander, wat je voor een ander doet, doe je voor jezelf. ‘Voorwaar, Ik zeg U, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het met mij gedaan’ Het is belangrijk om deze esoterische waarheid binnen relaties toe te passen, want anders zal de relatie moeilijk zijn. Veel mensen hebben uit goedbedoelde handelingen vaak gedaan wat zij dachten dat het beste was voor de ander binnen hun relatie. Triest genoeg leverde dit meestal alleen een [...]

    By Published On: 20/03/2024
  • De oude leraar en de studentEen oude vrouw ontmoet een jonge vrouw die haar het volgende vraagt: "Herinnert U zich mij?" De oude vrouw antwoordt met nee. De jonge vrouw vertelt haar dat zij ooit haar leerlinge was. De oude vrouw vraagt: “Wat doe je nu in het leven?” "Ik ben lerares geworden" antwoordt de jonge vrouw. "Ah, hoe bijzonder, net als ik?" "Ja!" "In feite ben ik leraar geworden omdat u mij inspireerde om zoals u te zijn.” Nieuwsgierig vraagt de oude vrouw verder wanneer zij dat besloten heeft. De jonge vrouw vertelt haar het volgende verhaal: “Op een [...]

    By Published On: 20/03/2024
  • Jezelf als waardevol beschouwenDe aarde biedt ons het juiste gereedschap waarmee jij kunt weten en ervaren wie je werkelijk bent. Wie je bent, is wie jij schept om in relatie te staan met al het andere. Elk van ons heeft hier op aarde een taak uit te voeren dat vreugdevol is. De vreugde van het ‘zelf’ te scheppen en te kennen, ervan bewust te worden wat je wenst te zijn, het ontplooien van het zelf-bewustzijn.Individuele relaties zijn het belangrijkste element in dit proces, daarom vormen relaties altijd een heilig fundament. Zij hebben bijna niets met de ander te maken en [...]

    By Published On: 20/03/2024