Colitis ulcerosa

Eventjes een disclaimer, zeker voor dit deel: Dit stuk, omdat dit nogal een medische stuk is; Niets van wat in dit artikel wordt onderzocht, mag opgevat worden als medisch advies. Ik ben geen dokter, ik ben een ayurvedisch therapeut en indien u beslissingen neemt op basis van de hypothese die in dit artikel onderzoek, dan is dat op eigen verantwoordelijkheid. Op voorwaarde dat dit duidelijk is kun je dit artikel gebruiken voor uw eigen onderzoek. 

Hoe herken je Colitis ulcerosa?

Colitis ulcerosa verloopt in opstoten van terugkerende en aanhoudende diarree, al dan niet vermengd met slijm of bloed, en die soms gepaard gaat met buikpijn en andere ongemakken. Aanhoudend licht bloedverlies put je uit De ontstekingen leiden op termijn tot bloedarmoede, waardoor je bleek ziet, snel vermoeid bent en gewicht verliest. Soms is er wat ongewild verlies van stoelgang. Tussendoor kunnen er klachtenvrije periodes zijn. Ongeveer 10 à 20% van de gevallen heeft continu symptomen. Colitis ulcerosa is een chronische, oppervlakkige ontsteking van het slijmvlies van de dikke darm met de vorming van ontstekingen en zweren. De ontsteking breidt nooit uit naar andere delen van het maagdarmstelsel. 

De ziekte begint spijtig genoeg steeds meer op jongere leeftijd, vaak tussen 20 en 30 jaar. Mannen en vrouwen worden even vaak getroffen. Bij colitis ulcerosa verschillen de klachten sterk van patiënt tot patiënt. Soms blijft de ziekte zeer mild, maar ze kan ook erg agressief zijn. De ziekte verloopt in opstoten en klachtenvrije periodes. Het meest typische beeld is diarree vermengd met bloed, slijm en etter. Vaak is er een al dan niet ‘valse’ stoelgang nood. Er kunnen ook klachten ontstaan buiten de darm, zoals oogontsteking (rode, tranende ogen), ontsteking van de gewrichten, huid en galwegen. Dit heeft te maken doordat giftige stoffen zich opstapelen in de bloedbaan. De darmflora van de dikke darm heeft een ontgiftende werking voor het lichaam en wordt door colitis ulcerosa ernstig verstoord.

Colitis ulcerosa kan soms doen denken aan de ziekte van Crohn, maar er zijn enkele verschillen. Bij de ziekte van Crohn staat buikpijn meer op de voorgrond, bij colitis ulcerosa eerder de bloederige diarree. Bij de ziekte van Crohn is de anus zelden ontstoken, bij colitis ulcerosa is dit meer het geval. Bij ernstige colitis ten slotte heb je meer dan 6 ontlastingen per dag, duidelijke bloedarmoede en zijn er ontstekingsfactoren in het bloed aanwezig.

Oorzaken van colitis ulcerosa

De belangrijkste fysieke oorzaak is voeding die onvoldoende is verteerd in de maag en de twaalfvingerige darm. Dat kan als gevolg zijn door een emotionele belasting of onvoldoende kauwen, stress, teveel dierlijke eiwitten, te veel eten, op de verkeerde tijdstippen eten of eten als het voorgaande nog niet volledig is verteerd enzovoort. De darmflora krijgt daardoor gedeeltelijk of volledig onverteerd voedsel. Onverteerde voeding in de darmen ondergaat een chemisch proces dat vergisting en verrotting heet. Dit wordt veroorzaakt door een overgroei van destructieve bacteriën en/of gist-schimmels die op hun beurt giftige toxines produceren dat het darmslijmvlies in ernstige mate irriteert. De darmen komen letterlijk in de knoop te liggen.

De werking van de darmflora wordt letterlijk volledig verstoord met een ophoping van toxines en afvalstoffen tussen de darmvlokken van de dikke darm. Het darmslijmvlies kan als gevolg daarvan geen voeding meer opnemen. Het darmslijmvlies verzwakt, er worden darmcellen beschadigd en dat zal ontstekingen en zweren veroorzaken. Colitis ulcerosa is een aandoening met ernstige ontstekingen en bloedingen in het darmslijmvlies van de dikke darm. 

De binnenste bekleding van de dikke darm is aangetast. Daardoor gaat je jezelf zwak voelen, het gaat dikwijls samen met ernstig vermageren. De verstoorde darmflora door onverteerde voeding en chemische stoffen die aan de voeding zijn toegevoegd ontaardt steeds door een overgroei van een schadelijke organismen. Er kan eveneens een Candida schimmelovergroei optreden die zich in het lichaam gaat manifesteren. Tegenwoordig zitten er zoveel bewaarmiddelen in onze voeding dat het inderdaad letterlijk niet kan verteren in het menselijke lichaam. Dit wordt puur afval voor het lichaam. Om nog maar te zwijgen over alle andere lichaamsvreemde stoffen die aan onze voeding worden toegevoegd en andere zaken die voor voeding moeten doorgaan en een goede spijsvertering in de weg staan. Ook pesticiden in ons voedsel, magnetron dat de structuur van het voedsel aantast, genetische manipulatie van ons voedsel zijn ook factoren die colitis ulcerosa in de hand kunnen werken. Logisch dat er zoveel mensen met darmproblemen rondlopen en een overgroei kennen van schadelijke organismen in hun darmflora

Verstoorde zenuwwerking door colitis

Maar deze schadelijke organismen creëren niet alleen toxines die darmcellen irriteren en beschadigen waardoor ontstekingen ontstaan, maar ze doen nog iets wat wij echt over het hoofd zien. Deze schadelijke organismen produceren in een slecht werkende spijsvertering acethylcholine-esterase, ik weet het een moeilijke naam, maar dit is een schadelijk enzym dat de werking van de neurotransmitter acethylcholine zelf blokkeert, (Acetylcholine is een boodschapper in het lichaam). Het is interessant te weten is dat de neurotransmitter acethylcholine belangrijk is om zenuwimpuls overdracht te activeren, en in dit geval de spiercontracties te stimuleren van de darmperistaltiek. Acethylcholine is broodnodig bij spierimpulsen, maar ook bij alle functies van de spijsvertering, van het uitscheiden van spijsverteringsappen tot de peristaltiek van de dunne en dikke darm en het uitscheiden van de stoelgang.

Vermindering van acethylcholine is een grote oorzaak van de aanhoudende vermoeidheid die men steeds ervaart. Is het nu net niet toevallig dat bij alle mysterieuze ziekten die we nu kennen dat deze vermoeidheid juist een groot probleem is? De zenuwen worden tegengewerkt om juiste boodschappen door te geven.

Beschadigde darmcellen trekken microben en exosomen aan (gezien als virussen)

Stoelgang dat te lang in de darmen achterblijft wegens gebrek aan acethylcholine wordt op zichzelf ook een bron van toxinevorming. Hoe kunnen dan de schadelijke stoffen tussen de darmvlokken ooit opgelost en afgevoerd worden. Ze zitten als het ware gevangen, verharden en werken de darmperistaltiek nog meer tegen. Darmcellen raken steeds meer beschadigd waardoor vele ontstekingen ontstaan. Het kan gepaard gaan met fungale overgroei (gisten die uitgroeien tot schimmels). Beschadigde darmcellen trekken naast zogezegde “ziekteverwekkende” bacteriën ook exosomen aan. Ziekteverwekkende bacteriën is een misleidende term, want je hebt altijd eerst verziekt of aangedaan weefsel, dan pas verschijnen de microben. Zowel bacteriën als exosomen hebben als taak om de beschadigde darmcel op te ruimen, schadelijke stoffen af te breken ende weefsels te herstellen in oorspronkelijke staat. Maar als de vrijgekomen toxines niet kunnen afgevoerd worden door de verstopping in de dikke darm kunnen ontstekingen op het zenuwweefsel ontstaan.

Overgroei organismen zoals gisten, schimmels en destructieve bacteriën zijn steeds cofactoren van verdere ontstekingsreacties (microben en exosomen). De toxines veroorzaken beschadigingen op het zenuwweefsel met eveneens ontstekingen tot gevolg. Voornamelijk het zoster(virus) exosoom komt voor in vele gevallen van colitis ulcerosa. Het zoster(virus) exosoom  is bekend om gordelroos te veroorzaken. Maar zoals we ondertussen weten zijn het toxines die cellen beschadigen waarop deze exosomen (virussen) worden uitgenodigd om de cel te verteren. Daarbij komt het ziektegif vrij, maar doordat de peristaltiek niet goed werkt kan dit ziektegif niet op tijd afgevoerd worden. De toxines worden zeer giftig en kunnen eveneens de zenuwbanen die de darmen aansturen irriteren en beschadigen. In extreme gevallen kan er darmperforatie ontstaan

The ulcerative colitis is an inflammatory disease of the human bowel.

Colitis ulcerosa

Uitputting door adrenaline

Ondertussen staan de bijnieren steeds meer onder stress, door de hoge ontstekingswaarden en de emotionele draaglast, waarbij er veel te veel negatieve adrenaline wordt geproduceerd. Darmen, en andere organen worden overspoeld door deze stressadrenaline. Adrenaline is in hoge concentratie giftig voor het lichaam, de organen in het bijzonder. Dat leidt ook tot beschadiging van cellen. daardoor worden weefsels beschadigd waarop het lichaam latente microben en exosomen activeert. in herhaling: de samenwerking met microben en exosomen is om beschadigd of aangedaan weefsel te herstellen, celafval en toxische stoffen af te breken. 

Maar door effecten van biologische conflicten die maar niet opgelost geraken en de giftige stoffen niet op tijd kunnen afvoeren ontstaat een vicieuze cirkel beschadiging darmweefsel, verzwakking zenuwstelsel. Er is teveel afbraak van acetylcholine met als gevolg belemmering van een goede darmtransit. Het niet oplossen van de stress en effecten van biologische conflicten (emotionele draaglast) geraken de bijnieren uitgeput. Vervuiling en in het lichaam en opstapeling van afvalstoffen, zware metalen, toxines maken het allemaal erger. Het één versterkt het ander en colitis ulcerosa wordt chronisch.

De verzwakking van je algemene gezondheid en zijn detox-recyclingsysteem

De algemene gezondheid en zijn detox- en recyclingsysteem is altijd zwak bij de persoon die lijdt aan colitis ulcerosa. Door medicijnen in te nemen verzwakt het nog meer omdat medicijnen de oorzaak van de aandoening niet aanpakt en extra schadelijke toxines achterlaat dat het lichaam nog meer vervuild en irriteert. Medicijnen veroorzaken dikwijls iatrogene aandoeningen en dat is zeker niet gunstig als je lijdt aan Colitis ulcerosa. Medicijnen zijn altijd lichaamsvreemd omdat het lichaam ze niet herkent, er is een molecuul veranderd van de oorspronkelijke organische stof. Het lichaam behandeld dat vervolgens als gif. Dikwijls wordt er antibiotica voorgeschreven bij Colitis ulcerosa. Maar antibiotica doodt ook alle nuttige bacteriën en niet te vergeten ook de mitochondriën in de cel. Mitochondriën hebben bacteriële DNA. Met andere woorden, antibiotica wordt een secundaire oorzaak van celbeschadiging. 

Daarbovenop komt het voldongen feit dat de miljarden gedode bacteriën ook niet op tijd kunnen worden afgevoerd en op hun beurt een nieuwe generatie bacteriën zal aantrekken die dit goedje gaat opruimen. Er zijn steeds meer darmcellen die beschadigd worden. De opstapeling van toxines kan niet afgevoerd worden door de verzwakte algemene gezondheid en zijn detox- en recyclingsysteem als gevolg van de verstoppingen tussen de darmvlokken. Dat is de vicieuze cirkel die nooit door medicijnen kan worden opgelost.

Soms wordt er gebruik gemaakt van steroïden die ervoor zorgen dat de colitis in remissie gaat. Maar de oorzaak wordt niet weggenomen, omdat deze medicijnen de toxines en vervuilende factoren niet uitschakelen. Dus de remissie is niet blijvend, en steroïden kunnen aanleiding geven tot de ontwikkeling van andere chronische ziekten, poliepen en darmkanker. Praat er met je arts over.

Wat kun je doen bij Colitis ulcerosa? 

Begin je lichaam alle kansen te geven zodat het zich kan zuiveren en ontgiften. Dit houdt in dat je inziet dat alle geïndustrialiseerde voeding totaal niet geschikt is voor menselijke consumptie. Je lichaam, algemene gezondheid en zijn detox- en recyclingsysteem en hormoonhuishouding heeft echt voedsel nodig dat door de natuur en zonlicht is samengesteld, steeds in oorspronkelijke staat en onbewerkt door industriële processen. Alles met E-nummers, bewerkingen, raffinage zowel suikers als oliën zijn giftig voor het darmslijmvlies van je dikke darm dat ontstoken is door colitis.

Vermijd steeds gefrituurd voedsel en margarine of andere geharde vetten.

Vermijd ten koste van alles de zonnebrandmiddelen, deze bevatten grote hoeveelheden toxische lichaamsvreemde stoffen en nanodeeltjes. Ze belasten de lever en de lymfewerking waardoor de intoxicatie van het lichaam en het darmgebied alleen maar zal toenemen. Meer celbeschadiging is het gevolg en dat trekt bacteriën, schimmels en exosomen aan. Begrijp dat “ziekteverwekker” een onjuiste term is. Het zijn de natuurlijke opruimers van aangedane beschadigde cellen omdat de algemene gezondheid en zijn detox- en recyclingsysteem niet krachtig genoeg meer is om dit schoonmaak- en herstelwerk te verrichten. Verstoppingen zijn oorzaak dat de algemene gezondheid en zijn detox- en recyclingsysteem verzwakt.

Zonnebrandmiddelen dringen in het lichaam en belasten de ontgiftingsorganen zoals de lever, milt, nieren e.a. waardoor de algemene gezondheid en zijn detox- en recyclingsysteem verder verzwakt. Smeer kokosolie op je huid als je in de zon wilt zijn. En probeer zoveel mogelijk de zon op te zoeken. Ga de natuur in om te wandelen. Als de zon te fel is, zoek de schaduw op of bescherm je met kledij.

Uitermate belangrijk bij mensen die colitis hebben, je moet elke dag minstens 8 uur slapen, en rond 22.00 uur in bed liggen. Wil je van deze chronische ziekte colitis af geraken dan is het een must om op tijd te gaan slapen om je algemene gezondheid en zijn detox- en recyclingsysteem een extra boost te geven. Eet ook je grootste maaltijd op het middaguur, ‘s avonds een zeer  lichte maaltijd. Elke dag twee eetlepels Aloë vera gel, werkt afkoelend bij de ontstekingen van de dikke darm en heeft de bittere smaak,  Dat is reinigend voor de darm.

Hulp met juiste voeding

Eet meer kokosvet, het laurinezuur is antiseptisch en is tegelijkertijd een goede voedingsbodem om de dikke darmflora te herstellen. Laurinezuur vernietigt alleen overgroei van uit de pas gelopen bacteriën, maar niet de darmflora. Kokosvet voedt en onderhoudt het darmslijmvlies. Een ander voordeel van kokosvet is dat het niet veel gal nodig heeft om te verteren. Mensen met Colitis hebben sowieso ook problemen met de leverwerking en de productie van kwalitatieve gal.

Appelsap, bij voorkeur puur en biologisch heeft een aangename afkoeling op de dikke darm en verzacht Colitis. Gestoofde appels in geklaarde boter bereid met kruidnagel en kaneel verzacht eveneens Colitis. Volgende voedingsmiddelen zijn aan te bevelen als je Colitis hebt. Biologische zongerijpte dingen zoals wilde bosbessen of cranberry’s, kokosnoot, zoete aardappel, ons eigen klein fruit, rode appels, sla-soorten, spinazie, asperges, sperziebonen, avocado, bananen, artisjokken, peren, papaja’s, mango.

Vermijd ook in alle instanties grote hoeveelheden onoplosbare vezels zoals zemelen, deze gaan symptomen verergeren. Oplosbare vezels uit zongerijpte voeding zijn juist heilzaam voor je spijsvertering.

Volgende zaken ondersteunen de algemene gezondheid en zijn detox- en recyclingsysteem

Essentiële basis omega 3 en basis omega 6 vetzuren: Alfa-linoleenzuur en linolzuur. Voornamelijk linolzuur (omega 6) verbetert de celademhaling. Vermijd derivaat omega 6, deze werkt ontsteking versterkend. Essentiële basis omega vetzuren dragen bij tot de genezing. Ze werken herstellend en versterkend op het door giftige neurotoxines aangetaste zenuwweefsel. Omega 3 is belangrijk voor de celstructuur, het is een bouwcomponent van de celmembramen en receptoren van de neuronen. Essentiële basis omega 6 zorgt voornamelijk voor de celademhaling.

Zoethoutwortel of Glycyrrhiza glabra : Sterk ontgiftende werking, het vlakt de werking van exosomen wat af zodat er niet tegelijkertijd teveel ziektegif wordt uitgescheiden. Want dat kan een cytokine storm veroorzaken. 

Selenium, zink, magnesium: Deze mineralen helpen bij het herstel van zenuwcellen en ondersteunen de algemene gezondheid en zijn detox- en recyclingsysteem.

En probeer meer variatie met specerijen in je voedingspatroon in te bouwen, veel specerijen bevatten informatie voor het lichaam om te ontgiften en te zuiveren. Specerijen zijn bovendien smaakmakers. Gebruik veel specerijen uit de schermbloemigen familie zoals dille, asafoetida, anijs, komijn, peterselie, karwij, koriander enzovoort. Ze hebben allemaal een gunstige invloed op de darmen en verhogen het vermogen om voedingstoffen op te menen. Enkele soorten in deze specerijen hebben het vermogen om de aanmaak van acethylcholine te stimuleren, dat is zeer belangrijk om Colitis te helpen in blijvende remissie te gaan.

Zeer scherpe specerijen zoals cayennepeper, chilipeper, en grote hoeveelheden zwarte peper is niet aan te raden bij elke darmontsteking. Wees matig met scherpe specerijen.  Je hebt ook veel specerijen met een antiseptische werking zonder dat de de darmflora aantasten hetgeen antibiotica wel doet. Gebruik ze meer.

Denk aan kaneel, kruidnagel, gember (niet ‘s avonds), kurkuma, zoethout, steranijs, kervel, tijm, citroenmelisse, nootmuskaat, rozemarijn, salie, dragon enzovoort

Niet aan te raden bij Colitis ulcerosa (en andere darmaandoeningen)

Sommige zaken zijn echt verboden als je Colitis hebt, dat geldt ook bij de ziekte van Crohn, prikkelbare darmsyndroom en darmkanker. Dat is melk van dieren en zuivel, ook geen kaas! Het enige dat geen zuivel is, is boter en/of geklaarde boter of ghee. Dit heeft geen fermentatie door een micro-organisme ondergaan. Ghee is bij uitstek voedend voor het zenuwweefsel.

Alcohol en stimulerende zaken die de bijnieren verder uitputten waardoor de algemene gezondheid en zijn detox- en recyclingsysteem onmogelijk op kracht kan komen en cColitis chronisch blijft. Ten strengste verboden zijn alle oliën die geraffineerd zijn door de industrie, deze verstoppen de celmembranen van het darmslijmvlies en de darmwand en verstoren de celademhaling. Het lichaam reageert met de productie van vrije radicalen om deze vervuiling trachten op te lossen. Bij dit werk worden lichaamscellen beschadigd. Beperk ook de consumptie van dierlijke eiwitten, deze hebben een sterk verzurend effect op de darmen. Meestal is de maagwerking bij colitis ulcerosa zwakker waardoor dierlijke eiwitten nog moeilijker verteren en sneller gaan rotten in de darmen. Gebruik als alternatief plantaardige eiwitten omdat ze beter verteren en veel zachter zijn voor de darmwand. Denk bijvoorbeeld aan noten, zaden, peulvruchten, seitan, hennepzaad en veel groenten en granen in natuurzuivere vorm, niet industrieel bewerkt.

Let op: meestal is het ijzergehalte laag in het bloed van mensen die lijden aan colitis ulcerosa of andere chronische darmaandoeningen. IJzer trekt juist meer destructieve organismen aan en bij ontstekingen van de darmen kunnen ijzersupplementen bloedvergiftiging veroorzaken. Het lichaam weet heel goed wat het doet als het het ijzergehalte in het bloed laag houdt. IJzersupplementen verstoren ook de darmflora.

Ten slotte, lichaamsbeweging is belangrijk om de buikspieren te versterken, dit heeft een positieve invloed op de peristaltiek van de dikke darm. Dansen, yoga zijn uitstekende manieren om de spijsvertering en de darmperistaltiek te stimuleren. Loop in de volle zon, adem frisse lucht in. Loop ook op blote voeten op vochtig en koud gras. Sterkt de algemene gezondheid en zijn detox- en recyclingsysteem.

Het emotionele aspect van colitis ulcerosa

Mensen met colitis ulcerosa dragen een zware emotionele belasting op hun schouders en rug. Het emotionele aspect speelt een uitermate grote rol in deze chronische darmziekte. Typisch bij mensen met colitis is een innerlijke onmacht veroorzaakt doordat je jezelf uiterlijk anders toont dan dat je jezelf innerlijk voelt. Dit doet je uit zuivere onmacht. Je buigt je altijd nederig je hoofd, bij wijze van spreken als een nederige dienaar, maar innerlijk spuw je vergif en vuur uit door de onmacht. Je laat je doen, je laat je over jou heen lopen, omdat jij denkt dat het zo moet, steeds de anderen behagen en amuseren, maar innerlijk kweek je donkere gedachten, dit uit verdriet en onmacht omdat je denkt te moeten behagen of jezelf op te offeren. Jij doet op voorbeeldige wijze wat je moet doen, wat je opgedragen wordt.

Gehoorzaamheid, maar ondertussen is er diep in jezelf onweer, agressie, woede, verdriet en onmacht en slachtofferschap. Uiteindelijk buig je door deze emotionele lasten, je schouders zakken in en je hart geraakt geklemd

Leer te stoppen met jezelf op te offeren voor een ander, maak kordaat werk van jouw leven en neem ontslag als slaaf. Ontwikkel de krachten in jezelf, laat je jezelf in liefde ontrollen en kom tot een open communicatie met anderen, kom op voor jezelf, jij hebt geen schulden, maak jezelf vrij en sta op in het centrum van jouw bestaan, trek een streep onder jouw verleden.

Deze emotionele oorzaak van colitis verzwakt je gezondheidssysteem en dat wordt een extra belasting op het zenuwweefsel. Negatieve emoties en emoties van een lage eigenwaarde creëren giftige toxines die de lichaamscellen gaan beschadigen en het verouderingsproces gaan versnellen. Deze emotionele toxines beschadigen lichaamscellen en dat wordt de voedingsbodem voor ziekteverwekkers. Dit proces wordt verstrekt met de combinatie van zware metalen, andere gifstoffen en de negatieve adrenaline die alle organen overspoelen. 

Negatieve heftige emoties en biologische conflicten (trauma’s) gaan de spijsvertering verzwakken met een slechte spijsvertering tot gevolg. De pancreas kan in deze conditie onmogelijk voldoende goede spijsverteringsenzymen produceren, en de gal is eveneens van slechte kwaliteit om de enzymen van de pancreas goed te activeren. De lever staat eveneens onder druk door deze hevige emoties waarbij er meer intrahepatische stenen worden gevormd dat de galflora uit evenwicht brengt. Als de emoties zeer heftig zijn kan de productie van maagsappen ook verstoord worden. Het voedsel dat je eet kan dus niet goed verteren en je darmen ontvangen onverteerde voeding. De problemen kunnen niet oplossen onder deze condities.

Gebrek aan eigenwaarde, zelfrespect en onvoorwaardelijk liefde naar het zelf is ongunstig voor herstel van colitis. Angst, bezorgdheid, twijfel, schuld, schaamte, depressie, onzekerheid e.a. gaan in eerste instantie naar de darmen en verstoren de darmwerking en de darmflora.

Wat zegt de Germaanse geneeskunde?

Brokconflict: een onverteerbare ergernis. Lelijke en moeilijk te verwerken situatie. Meestal iets onaangenaams, een “schit-situatie” niet los kunnen laten. iets achterbaks, hatelijks of gemeens niet kunnen verwerken. Telt voor zowel ziekte van Crohn als Colitis Ulcerosa.

Colitis ulcerosa is een ontsteking van de darm met buikpijn, winderigheid en diarree, mogelijk met bloed in de ontlasting. Net als de ziekte van Crohn ontwikkelt colitis ulcerosa zich na de conflictoplossing. Aanhoudende symptomen wijzen op conflictrecidieven die de heling onderbreken en daardoor de genezing verlengen (hangende genezing). Wat bekend staat als “Prikkelbare DarmSyndroom” (PDS) is ook een teken dat een “onverteerbaar brokconflict” is opgelost. In vergelijking met colitis ulcerosa zijn de symptomen van PDS minder intens.

BIOLOGISCH CONFLICT: Het biologische conflict dat verband houdt met de dikke darm (behalve de sigmoïd darm) is een “onverteerbaar brokconflict” (zie ook maag, twaalfvingerige darm, dunne darm en alvleesklier). Voor dieren is een onverteerbare brok een reëel stuk voedsel; voor mensen kan het ook een figuratieve “brok” zijn, bijvoorbeeld een auto, een huis of een waardevol object. We kunnen bepaalde omstandigheden of een vervelende gebeurtenis ook als een “brok” waarnemen en een brokconflict lijden wanneer de situatie als “onverteerbaar” of “niet-absorbeerbaar” wordt beschouwd, bijvoorbeeld wanneer een verwachte aankoop, promotie of belofte niet kan worden “verinnerlijkt”. Het onderscheidende aspect van een brokconflict dat overeenkomt met de dikke darm, inclusief het wormvormige aanhangsel en de blindedarm is dat het conflict als bijzonder “lelijk” wordt ervaren, bijvoorbeeld lelijke ruzies over geld of over een eigendom, vechtscheidingen, slepende rechtszaken of een verraad.

In overeenstemming met evolutionair redeneren zijn brokconflicten de primaire conflictthema’s die worden geassocieerd met organen van endodermale oorsprong, die worden aangestuurd vanuit de hersenstam. 

Voorbeelden:

Een man heeft voortdurend ruzie en ergernis met zijn vrouw = “onverteerbare ergernis”. Hij zou al lang gescheiden zijn, als ze niet een gemeenschappelijk huis zouden hebben dat de man bij de scheiding zou verliezen. Het conflict duurt al meer dan 20 jaar = recidiverend conflict. De patiënt lijdt aan een zware vorm van morbus Crohn.

Een student voelt zich benadeeld door zijn lerares. Hij vindt dat hij steeds onrechtvaardig beoordeeld wordt. diagnose: morbus crohn wegens recidieven.

De biologische zin is de vastzittende ergenisbrok met meer darmcellen beter te verteren / kunnen opnemen.

De fase is chronisch-recidiverend proces. Actieve fasen en genezingsfasen wisselen elkaar af. Vlakgroeiende adeno-carcinomen van het resorptieve type. Soms ook poliepen (van het secretorische type. Bloed en slijm in de stoelgang. Diarree, verstopping, nachtzweet-fasen.

Weefsel: dikke darmslijmvlies – endoderm.

Therapie: conflict en sporen achterhalen en zo mogelijk reëel oplossen zodat dit zinvolle biologische speciaalprogramma ophoudt. Affirmatie: “aan ergernis heeft niemand iets”, “alles heeft zin en hiervan kan ik leren”. Goede genezingskans, ook bij al langer bestaande ziekte!. 

Geneesmiddelen voor de darm:

Geen onnodige medicatie innemen.

Thee: duizendguldenkruid, agrimonie, venkel, pepermunt en duizendblad.

Uitgebreid kauwen, genieten van het eten!

Colontherapie, darmspoeling ter ontgifting.

Ricinusolie pakking op de buik.

Warme buikwikkels met zoutoplossing

vasten: de oudste therapie bij verteringsproblemen. Bij het vasten volgen we ons instinct, net zoals dieren wanneer zij niets eten. echter vasten onder dwang of druk brengt nieuwe conflicten teweeg en nieuwe ziekten!.

“Willfort”: 3-weekse kuur met vers geperst zuurkool-sap – over de dag verdeeld 0,5 – 1 liter drinken.

Bronnen: Eigen opleiding ayurveda, Geert Verhelst, ayurveda, Andreas Moritz, Vasant Lad, Christiane Beerlandt, Laurens De Meyer, Anil Kumar Mehta, Hans Moolenburgh, De Germaanse geneeskunde.

Disclaimer:

Dit naslagwerk heeft als doel u betrouwbare informatie te verstrekken over het onderwerp dat behandeld wordt. Er is alles in het werk gesteld om dit naslagwerk zo compleet en nauwkeurig mogelijk te maken. De aangeboden informatie kan, ondanks alle zorgvuldigheid, onjuistheden bevatten. Het doel van dit naslagwerk is om te onderwijzen. Zowel de schrijver als de uitgever zullen door geen persoon of instantie aansprakelijk gesteld noch verantwoordelijk geacht kunnen worden voor welk verlies, schade of letsel dan ook dat veroorzaakt is of waarvan aangenomen wordt dat het direct of indirect veroorzaakt is door de informatie die dit naslagwerk bevat. Het gebruik van de informatie die in dit naslagwerk aan bod komt, is geheel voor rekening van de lezer. De lezer moet zijn eigen oordeel vellen of een holistisch medisch expert of zijn persoonlijke arts raadplegen voor specifieke toepassingen bij zijn individuele problemen. De informatie die hierin gepresenteerd wordt, is op geen enkele manier bedoeld als vervanging van medische diagnostiek en/of behandeling. Indien u vragen heeft over uw gezondheid, raadpleeg dan een medisch bekwaam persoon.

Related Articles

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *