Colitis ulcerosa.

Hoe herken je Colitis ulcerosa?

Colitis ulcerosa betekent letterlijk een ontsteking op de dikke darm. Colitis bestaat uit twee woorden: colon = dikke darm en itis = ontsteking. Er ontstaan zweren = ulcerosa. De darm is aaneengesloten ontstoken, er kunnen ook klachten en ontstekingen buiten de dikke darm voorkomen. Klachten en de ernst van klachten zijn verschillend van individu tot individu.

Colitis ulcerosa verloopt in opstoten van terugkerende en aanhoudende diarree, vaak met slijm of bloed. Buikpijn, gewichtsverlies, misselijkheid, koorts, verminderde eetlust en andere ongemakken zoals het niet kunnen ophouden van de ontlasting maken het leven onaangenaam.

Aanhoudend licht bloedverlies put je uit en de ontstekingen leiden op termijn tot bloedarmoede, waardoor je bleek ziet, snel vermoeid bent. Dikwijls is er ongewild verlies van stoelgang. Tussendoor kunnen er klachtenvrije periodes zijn. Ongeveer 10 à 20% van de gevallen heeft continu symptomen.

Colitis ulcerosa is een chronische, oppervlakkige ontsteking van het slijmvlies van de dikke darm met de vorming van ontstekingen en zweren. De ontsteking breidt zich niet uit naar de dunne darm.

De ziekte begint spijtig genoeg steeds meer op jongere leeftijd, vaak tussen de 20 en 30 jaar. Mannen en vrouwen worden even vaak getroffen. In de reguliere geneeskunde is de oorzaak van colitis onbekend. Soms blijft de ziekte zeer mild, maar ze kan ook erg agressief zijn.

De ziekte verloopt in opstoten, afgewisseld met klachtenvrije periodes. Er kunnen soms ook klachten ontstaan buiten de darm, zoals oogontsteking (rode, tranende ogen), ontsteking van de gewrichten, huid en de galwegen. Colitis ulcerosa verstoort de darmflora dat instaat voor de ontgifting van het lichaam. Zo kunnen er extra intoxicatieschokken ontstaan.

Colitis ulcerosa kan soms doen denken aan de ziekte van Crohn, maar er zijn enkele verschillen. Bij de ziekte van Crohn staat buikpijn meer op de voorgrond, bij colitis ulcerosa eerder de bloederige diarree. Bij de ziekte van Crohn is de anus zelden ontstoken, bij colitis ulcerosa is dit meer het geval.

Bij ernstige colitis ten slotte heb je meer dan 6 ontlastingen per dag, duidelijke bloedarmoede en zijn er ontstekingsfactoren in het bloed aanwezig. De verschillen hebben vooral te maken met de plaats waar de ontsteking zich bevindt en de manier waarop de ontsteking zich gedraagt.

In aanwezigheid van bepaalde erfelijke factoren wordt colitis gezien als een auto-immuunziekte of falend afweersysteem waarbij gezonde cellen worden vernietigd. Tot zover de reguliere interpretatie.

Wat zegt de Germaanse geneeskunde?

Net als de theorie van ‘auto-immuunziekten’ waarbij het lichaam lichaamseigen weefsels aanvalt, is het concept van ‘immuniteit’, een academisch construct zonder wetenschappelijke basis. De bewering dat colitis ulcerosa het resultaat is van een ‘vernietiging’ van het darmslijmvlies en de darmflora is daarom hoogst twijfelachtig.

De functie van de dikke darm

De dikke darm is onderverdeeld in verschillende structurele onderdelen. Het eerste deel van de dikke darm is de blinde darm – caecum – met de appendix. De voeding vanuit de dunne darm komt via de caecum in de dikke darm. De appendix vormt de kraamkamer van de darmflora en ent de darmflora op de voeding uit de dunne darm.

Het opstijgende deel heet de Colon ascendens. Het dwarsliggende deel van de dikke darm heet Colon transversum en mondt uit in dalende dikke darm of de Colon descendens. Het Colon Sigmoïd vormt het laatste deel van de dikke darm en hier gebeurt het indikken van de stoelgang.

Oorspronkelijk diende het gehele darmkanaal voor de absorptie (absorptiekwaliteit) en de spijsvertering (secretoire kwaliteit) van voedsel. In het huidige evolutionaire stadium scheidt de dikke darm slijm af en is de functie van dit deel van het darmkanaal om afvalstoffen uit het voedsel te verwerken tot feces, waarna het naar het rectum wordt gevoerd om te worden uitgescheiden.

De dikke darm heeft de belangrijke functie om de waterhuishouding van het lichaam te reguleren samen met de nieren en de hypothalamus. De dikke darm bestaat uit intestinaal cilinderepitheel, is afkomstig van het endoderm en wordt daarom aangestuurd vanuit de hersenstam.

In de hersenstam zijn er 4 controlecentra met betrekking tot de dikke darm. Mooi geordend en gepositioneerd in de ringvorm van de hersenrelais die de organen van het spijsverteringskanaal aansturen. Op orgaanniveau worden de dunne darm en de dikke darm gescheiden door de ileocecale klep, die op het niveau van de hersenen de overgang van de rechter- naar de linker hemisfeer van de hersenstam markeert.

Het biologisch conflict met betrekking tot colitis in de dikke darm

Het biologisch conflict dat verband houdt met de dikke darm is een onverteerbaar brokconflict. Een onverteerbare brok heeft ook betrekking op de dunne darm dat zich uit in de ziekte van Crohn. (Zie artikel over Crohn). Voor dieren is een onverteerbare brok een reëel stuk voedsel.

Dit geldt ook voor de mens, maar de mens kan het ook figuratief ervaren. Het onbewuste kan geen onderscheid maken tussen een reële voedselbrok of een figuratieve ‘brok’, bijvoorbeeld een auto, een huis of een waardevol object.

We kunnen bepaalde omstandigheden of een vervelende gebeurtenis ook als een “brok” waarnemen en een brokconflict lijden wanneer de situatie als “onverteerbaar” of “niet-absorbeerbaar” wordt beschouwd, bijvoorbeeld wanneer een verwachte aankoop, promotie of belofte niet kan worden “verinnerlijkt”.

Als het gaat om het subjectieve gevoel dat de brok als bijzonder lelijk wordt ervaren, bijvoorbeeld lelijke ruzies over geld of over een eigendom, vechtscheidingen, slepende rechtszaken of een verraad. Een smerige ‘shit-situatie, bijvoorbeeld een verwijt of beschuldiging niet kunnen verwerken, iets achterbaks, hatelijks of gemeens niet kunnen verwerken heeft betrekking op het sigmoïd.

Een onverteerbare ergernis treft meer de galwegen, de galblaas, de maag en de afvoergangen van de pancreas dat tot het ectodermale kiemblad behoort, aangestuurd door de hersenschors.

De conflictactieve fase

Het is belangrijk te beseffen dat Colitis ulcerosa een genezingsfase is dat zich niet kan voltrekken wegens afwisselende conflictactieve fasen en genezingsfasen. Ontsteking is volgens de vijf biologische wetten altijd genezing, en de ontsteking wordt altijd verkeerd begrepen en gezien als de vijand die moet worden bestreden. Dat is enorm uitputtend voor het lichaam.

De conflictactieve fase begint vanaf het moment dat de ergernis inslaat in de psyché. Dit gebeurt synchroon in de psyché, de hersenen en het weefsel of het orgaan. Eens ZBS (zinvol biologisch speciaalprogramma) is gestart, kun je dit niet meer omdraaien.

Het biologische doel van de weefselvermeerdering van het darmslijmvlies is om de spijsvertering van de brok te bevorderen. Hoewel de dikke darm niet langer een spijsverteringsfunctie heeft, reageert de dikke darm in geval van een biologisch conflict nog altijd wel met weefselvermeerdering, omdat oorspronkelijk het gehele darmkanaal voor de vertering van voedsel diende.

Er wordt meer slijmproducerend weefsel gevormd om met meer slijm de brok erdoor te krijgen. De weefseltoename is evenredig aan de intensiteit en duur van het conflict. Er zijn geen voelbare symptomen tijdens de conflictactieve fase.

De genezingsfase die zich niet kan voortzetten wegens terugval in het conflict: Colitis ulcerosa is een hangende genezing

Volgend op de conflictoplossing beginnen schimmels of mycobacteriën zoals TBC-bacteriën het toegenomen weefsel dat tijdens de conflictactieve fase is gevormd, te verwijderen. Helingssymptomen zijn diarree, bloed in de ontlasting en de typische symptomen die bij Colitis ulcerosa voorkomen.

Er kan een overgroei ontstaan van de bacterie Escherichia coli die de dikke en dunne darm bevolkt

Tijdens de Epileptoïde Crisis ontstaan symptomen van nachtzweten en kolieken. Een “schimmelinfectie in de darmen” geeft aan dat schimmels ondersteunend zijn bij het genezingsproces. De intensiteit is afhankelijk van de duur en de intensiteit van het conflict. Bij Colitis ulcerosa stapelt de conflictmassa zich op, net zoals dit ook gebeurt bij de ziekte van Crohn.

Escherichia coli

Net als bij de ziekte van Crohn (morbus Crohn), ontwikkelt Colitis ulcerosa zich na de conflictoplossing. Aanhoudende symptomen wijzen op conflictrecidieven die de heling onderbreken en daardoor de genezing verlengen (hangende genezing).

Wat bekend staat als “Prikkelbare DarmSyndroom” (PDS) is ook een teken dat een “onverteerbaar brokconflict” is opgelost. In vergelijking met Colitis ulcerosa zijn de symptomen van PDS minder intens.

De fase is een chronisch-recidiverend proces. Conflict-actieve fasen en genezingsfasen wisselen elkaar af.

Diverticulitis is het resultaat van een verlengde genezing van de darm. Vanwege het continue proces van de afbouw van cellen wordt de darmwand dun, wat leidt tot de vorming van buideltjes (diverticula) aan de buitenkant van de dikke darm. Diverticulitis is de aandoening waarbij een dergelijk buideltje ontstoken raakt als gevolg van conflictrecidieven.

Colitis ulcerosa is de helingsfase van een “onverteerbaar brokconflict “. Een chronische aandoening geeft aan dat men terugvalt in het conflict, men spreekt van recidieven waardoor de genezing zich niet kan voltooien.

Kenmerkend voor terugkerende symptomen van Colitis zijn: “bloedverlies, buikpijn, misselijkheid, gewichtsverlies, koorts en gewichtsverlies ”, die telkens optreden wanneer de persoon “op een spoor heeft trapt”, met “spoorvrije” periodes daar tussenin die meestal klachtenvrij zijn.

Colitis ulcerosa

Therapie:

conflict en sporen achterhalen en zo mogelijk reëel oplossen zodat dit zinvolle biologische speciaalprogramma ophoudt. Affirmatie: “Aan ergernis heeft niemand iets”, “Alles heeft zin en hiervan kan ik leren”. Goede genezingskans, ook bij al langer bestaande ziekte!.

Geneesmiddelen voor de darm:

Geen onnodige medicatie innemen.

Thee: duizendguldenkruid, agrimonie, venkel, pepermunt en duizendblad.

Uitgebreid kauwen, genieten van het eten!

Colontherapie, darmspoeling ter ontgifting.

Ricinusolie pakking op de buik.

Warme buikwikkels met zoutoplossing

vasten: de oudste therapie bij verteringsproblemen. Bij het vasten volgen we ons instinct, net zoals dieren wanneer zij niets eten. Vasten onder dwang of druk brengt nieuwe conflicten teweeg en nieuwe ziekten.

“Willfort”: 3-weekse kuur met vers geperst zuurkool-sap – over de dag verdeeld 0,5 – 1 liter drinken.

Voedingsadvies bij Colitis ulcerosa

Eet gezonde verzadigde vetten. Kokosolie is een middellange verzadigde vetsoort met een beschermend effect op het slijmvlies van de dikke darm. Kokosolie heeft weinig gal nodig om goed te verteren en heeft een gunstig effect op het genezingsproces. Geklaarde boter is ook een gezonde verzadigde vetsoort.

Geraffineerde vetten, oliën, zout en suikers zijn ten strengste verboden, deze geven extra irritatie aan het darmslijmvlies en verergeren de symptomen. Let op met derivaat omega 6 dat dikwijls aan geraffineerde oliën en voedingsmiddelen wordt toegevoegd.

Deze verergeren ook de ontstekingsreacties, terwijl dit niet nodig is. Het lichaam weet zelf wat het doet. Vermijd gebroken noten of notenpasta. De beste oliën om na de bereiding aan je maaltijd toe te voegen zijn de oliën van eerste koude persing, bij voorkeur biologisch.

Daarin heb je de basisvorm van omega 3 en 6, deze zijn nodig voor de goede genezing van de ontstekingsreacties. Noten zijn ook rijk aan basis omega vetzuren. Week ze een nacht in water, dan verteren ze nog gemakkelijker. Vermijd steeds gefrituurd voedsel.

Vermijd ook tarwe en hun derivaten, koemelk, kaas en zuivel. Chemische zoetstoffen, lightproducten, industrieel bewerkt voedsel hebben een verzurend effect op de spijsvertering, laat deze voedingsmiddelen in de rekken van de winkel liggen.

Vermijd zo veel mogelijk geraffineerde palmolie, E-nummers, bewaarmiddelen en andere additieven. Roken of een omgeving waar gerookt wordt is niet gunstig.

Niet oplosbare vezels verergeren het probleem. Er wordt verteld dat je veel onoplosbare vezels moet consumeren als je lijdt aan darmontstekingen, Colitis of de ziekte van Crohn. Onoplosbare vezels of zemelen irriteren het slijmvlies van de darmen in ernstige mate.

Bovendien versnelt de transit waardoor sommige voedingsstoffen niet opgenomen kunnen worden. Zie de blog over vezels dat je vind bij het onderwerp voeding op deze website. Hippocrates beschouwde 2500 jaar geleden dat witbrood voedzamer was en de oude Romeinen en Grieken gaven ook voorkeur aan witbrood.

Oplosbare vezels uit groenten en fruit zijn het beste (geldt in feite ook voor gezonde mensen). Gewoon voedsel zoals de natuur het heeft voorzien voor de mens, zongerijpt en in oorspronkelijke staat. Gebruik meer specerijen behalve de verhittende specerijen zoals cayennepeper.

Specerijen hebben veel ontgiftende stoffen voor het lichaam. Het is aan te bevelen om meer glutenvrij te eten bij de Colitis ulcerosa tot het causale conflict is opgelost.

Onthoud dat je spijsvertering is verzwakt als je lijdt aan Colitis ulcerosa. Het is wijzer om vleesconsumptie te minderen en meer voorkeur te geven aan vegetarisch eten. Meestal is de maagwerking bij colitis ulcerosa zwakker waardoor dierlijke eiwitten moeilijker verteren en sneller gaan rotten in de darmen.

Niet koken op een hard vuur, laat iets langer ‘pruttelen’ op een zacht vuur. Je hebt minder verlies van voedingsstoffen, en deze zijn ook beter opneembaar. Magnetron is uit den boze.

Gebruik als alternatief plantaardige eiwitten omdat ze beter verteren en veel zachter zijn voor de darmwand. Denk bijvoorbeeld aan noten, zaden, peulvruchten, seitan, hennepzaad en veel groenten en granen in natuurzuivere vorm, niet industrieel bewerkt.

Tot slot: rauwkost verteert moeilijker dan gekookte voeding en is dus beter te vermijden. Veel kauwen en genieten van je eten om meer speeksel te produceren waarbij de afscheiding van spijsverteringsenzymen ook gestimuleerd wordt. ‘s Avonds een lichte maaltijd.

Een half uur voor het eten een glas lauwwarm water waaraan een beetje bergzout is toegevoegd stimuleert de spijsvertering.

Goede voeding is een must

Appelsap, bij voorkeur puur en biologisch, heeft een aangename afkoeling op de dikke darm en verzacht Colitis. Gestoofde appels, in geklaarde boter bereid met kruidnagel en kaneel, verzacht eveneens Colitis. Volgende voedingsmiddelen zijn aan te bevelen als je Colitis hebt.

Biologische zongerijpte dingen zoals wilde bosbessen of cranberry’s, kokosnoot, zoete aardappel, ons eigen klein fruit, rode appels, sla-soorten, spinazie, asperges, sperziebonen, avocado, bananen, artisjokken, peren, papaja’s en mango.

Granaatappelsap heeft een wrange smaak dat genezend is op de ontstekingen.

Glycyrrhiza glabra of zoethout is sterk ontgiftend voor het maag- en darmkanaal. Nooit in grote hoeveelheden gebruiken als je lijdt aan hoge bloeddruk.

Meer variatie met specerijen in je voedingspatroon. Veel specerijen bevatten de scherpe, bittere en wrange smaken met informatie voor het lichaam om te ontgiften en te zuiveren. Specerijen zijn bovendien smaakmakers.

Gebruik veel specerijen uit de schermbloemigen familie zoals dille, asafoetida, anijs, kervel, komijn, peterselie, karwij, koriander enzovoort. Denk ook aan kaneel, kruidnagel, gember (niet ‘s avonds), kurkuma, zoethout, steranijs, tijm, citroenmelisse, nootmuskaat, rozemarijn, salie, dragon enzovoort.

Ze hebben allemaal een gunstige invloed op de darmen en verhogen het vermogen om voedingstoffen op te menen. Uiterst scherpe specerijen zoals cayennepeper, chilipeper, en grote hoeveelheden zwarte peper zijn niet aan te raden bij elke darmaandoening. Zie ook voedingsadvies bij de ziekte van Crohn

Nog enkele zaken

Respecteer de gezondheidsregels: Leren meegaan met de natuur is reeds de helft van de winst gewonnen om je gezondheid een boost te geven. De gewoonte om rond 22.00 uur naar bed te gaan stimuleert de lever in zijn nachtelijk ontgiftingsproces, dit is bij de ziekte van Crohn zeer belangrijk.

Je lichaam heeft echt rust nodig. Tussen zes en zeven uur opstaan en na het toilet en andere rituelen een licht ontbijt. Bij het reinigen van de tanden ook aandacht geven je tong proper te maken met een tongschraper. Oil Pulling is een extra hulpmiddel om je mond te zuiveren en je lichaam te helpen ontgiften. Neem een douche in de ochtend.

Geef ‘s Avonds na de lichte maaltijd aandacht aan de rustige aspecten van het leven. Romantische aangelegenheden, meditatie, ademhalingsoefeningen enzovoort om je lichaam te ontspannen.

Consumeer elke dag twee eetlepels Aloë vera gel, het werkt afkoelend op de ontstekingen van de dikke darm en heeft de bittere smaak die reinigend is.

Alcohol en stimulerende zaken putten de bijnieren uit. De algemene gezondheid lijdt eronder, waardoor de genezing moeilijker verloopt.

Let op: meestal is het ijzergehalte laag in het bloed van mensen die lijden aan colitis ulcerosa of andere chronische darmaandoeningen. IJzer kan overgroei veroorzaken van bacteriën.

Het lichaam maakt geen vergissingen en ijzersupplementen om toch het ijzer in het bloed te verhogen kunnen bloedvergiftiging veroorzaken. IJzersupplementen verstoren ook de darmflora.

Ten slotte, lichaamsbeweging is belangrijk om de buikspieren te versterken, dit heeft een positieve invloed op de peristaltiek van de dikke darm. Dansen, yoga zijn uitstekende manieren om de spijsvertering en de darmperistaltiek te stimuleren.

Loop in de volle zon, adem frisse lucht in. Loop ook op blote voeten op vochtig en koud gras. Sterkt de algemene gezondheid en zijn detox- en recyclingsysteem.

Het emotionele aspect van colitis ulcerosa (Christiane Beerlandt)

Mensen met colitis ulcerosa dragen een zware emotionele belasting op hun schouders en rug. Het emotionele aspect speelt een uitermate grote rol in deze chronische darmziekte. Typisch bij mensen met colitis is een innerlijke onmacht veroorzaakt doordat je jezelf uiterlijk anders toont dan dat je jezelf innerlijk voelt. Dit doet je uit zuivere onmacht.

Je buigt je altijd nederig je hoofd, bij wijze van spreken als een nederige dienaar, maar innerlijk spuw je vergif en vuur uit door de onmacht. Je laat je doen, je laat je over jou heen lopen, omdat jij denkt dat het zo moet, steeds de anderen behagen en amuseren, maar innerlijk kweek je donkere gedachten, dit uit verdriet en onmacht omdat je denkt te moeten behagen of jezelf op te offeren.

Jij doet op voorbeeldige wijze wat je moet doen, wat je opgedragen wordt.

Gehoorzaamheid, maar ondertussen is er diep in jezelf onweer, agressie, woede, verdriet en onmacht en slachtofferschap. Uiteindelijk buig je door deze emotionele lasten, je schouders zakken in en je hart geraakt geklemd

Leer te stoppen met jezelf op te offeren voor een ander, maak kordaat werk van jouw leven en neem ontslag als slaaf. Ontwikkel de krachten in jezelf, laat je jezelf in liefde ontrollen en kom tot een open communicatie met anderen, kom op voor jezelf, jij hebt geen schulden, maak jezelf vrij en sta op in het centrum van jouw bestaan, trek een streep onder jouw verleden.

Met dank aan Arjen Lievers https://www.germaansegeneeskunde.nl/index_ziekten_gnm/

Björn Eybl zielsoorzaken van ziekte ISBN: 978-3-85052-299-1

Dr. Geerd Ryke Hamer

Gepubliceerd op 20/06/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

  • Cataract of grauwe staar Het oog is het meest complexe orgaan van het lichaam. In dit kleine orgaan bevinden zich drie kiembladen: het endoderm, het nieuwe mesoderm en het ectoderm. Deze drie structuren dienen slechts één doel: kijken en zien. Dr. Hamer heeft veel ontdekt over het oog en dankzij zijn onderzoek kunnen we vele oogaandoeningen beter begrijpen. Emotioneel actieve conflicten spelen zich af in het binnenste gebied van het oog. Volgens de reguliere geneeskunde takelen eiwitten in het oog af, waardoor de transparantie van de ooglens langzaam afneemt. Hierdoor krijg je wazig zicht, wat het scherp zien belemmert. [...]

    By Published On: 10/06/2024
  • De functie van de galblaas De galblaas of vesica biliaris is een klein, peervormig zakje waarin gal kan worden opgeslagen. Ze bevindt zich rechtsboven in de buikholte, tegen de onderkant van de lever. De galblaas is verbonden met het hepatische systeem via de ductus cysticus, die direct in de ductus choledochus uitmondt. De galblaas heeft een wateronttrekkende werking op de gal die zodoende wordt ingedikt en een typische groene kleur krijgt. Gal is een vrij dikke, geelgroene vloeistof die in de lever wordt geproduceerd. Gal wordt verzameld in de galblaas, waar het wordt opgeslagen totdat het nodig is voor [...]

    By Published On: 27/05/2024
  • De galwegenDe galwegen vertakken zich door de lever in een boomachtige structuur. Het zijn kanalen waardoor gal stroomt. Gal is een vloeistof die door de lever wordt geproduceerd en is belangrijk voor de spijsvertering, vooral voor het verteren van vetten. De ductus hepaticus (grote leverkanaal) voegt zich samen met de ductus cysticus (afvoergang van de galblaas) om de ductus choledochus (grote galweg) te vormen. De ductus choledochus mondt uit in de alvleeskliergang voordat het in de darm terechtkomt.Gal wordt geproduceerd in de lever en opgeslagen in de galblaas, een peervormig zakje waarin galvloeistof tijdelijk wordt opgeslagen. Wanneer vet voedsel de [...]

    By Published On: 26/05/2024