De ander afwijzen is altijd de spiegel van een aspect dat je van jezelf afwijst

De ander afwijzen is altijd de spiegel van een aspect dat je van jezelf afwijst

Zolang je iets negatiefs in jezelf afwijst, onderdrukt, ontkent of negeert, blijf je zitten met een diepe verdeeldheid in de essentie van wie je werkelijk bent. Deze verdeeldheid zal je blijven begeleiden door het leven. Jouw totale essentie omvat zowel je positieve als je negatieve kant. Jouw licht gaat hand in hand met je duistere kant of schaduwzijde (blinde vlek). Elk van ons draagt het volledige spectrum van goed en kwaad in zich, en dat geldt dus ook voor mijzelf. Ik ben net als iedereen bipolair.

Zolang je je negatieve kant niet in het licht plaatst en omarmt met liefde, kun je het geen bestaansrecht geven. Hierdoor blijft het negatieve aspect van jezelf ongebonden en zal het zich altijd manifesteren om je duidelijk te maken dat het nog steeds aanwezig is. Op die manier blijft er een innerlijke verdeeldheid bestaan.

Er heerst veel verwarring, met name door zogenaamde spiritualisten (vooral degenen die niet stevig verankerd zijn en materie ontkennen), die vaak zeggen dat je het negatieve in jezelf moet loslaten. Dat is echter gewoon niet mogelijk, omdat het negatieve deel uitmaakt van wie je werkelijk bent. Het vaak misbruikte woord “loslaten” betekent eigenlijk dat je jouw negatieve kant, datgene wat je in feite ook bent, erkent en toestaat dat het er mag zijn. Het negatieve in jezelf mag blijven bestaan! Dit besef is een waardevol inzicht, want het betekent dat je niet langer hoeft te vechten tegen het negatieve in jezelf. Het is een bevrijdend gevoel om te accepteren dat het negatieve deel van jezelf er gewoon mag zijn.

Wat ik wil uitleggen is een diepgaand inzicht: door je duistere kant te erkennen en toe te staan dat deze er mag zijn, voorkom je dat deze kant naar jou schreeuwt om aandacht en bevestiging. De duistere kant voelt zich dan veilig, geborgen en aanvaard in de totale essentie van wie je werkelijk bent. Hierdoor hoeft het zich niet langer te verdedigen omdat je ervoor kiest om het niet langer af te wijzen, te onderdrukken, te negeren of je ertegen te verzetten. Op deze manier creëer je eenheid binnen jezelf tussen het duister en het licht, en tussen positief en negatief. Dit stelt je in staat om de totale ervaring van wie je werkelijk bent in jezelf te omarmen, en daardoor rust en ontspanning te vinden.

Ik benadrukt terecht dat “loslaten” niet het juiste woord is, omdat het impliceert dat je het negatieve aspect van wie je werkelijk bent niet erkent en niet toestaat dat het blijft bestaan. Nogmaals, je kunt geen afstand nemen van het negatieve in jezelf. Elk individu op aarde heeft inderdaad zowel positieve als negatieve aspecten in zich, en het omarmen van beide is essentieel voor innerlijke balans en heelheid.

In herhaling: aanvaardt of accepteer de totale essentie in jezelf

Wanneer jouw duistere kant, jouw schaduwzijde of blinde vlek vanuit je comfortzone zich geborgen en veilig voelt in jouw essentie, dan ben je in staat om jouw leven volledig bewust te creëren zoals jij wilt. De kracht van het onbewuste “Nee” verliest zijn grip om jouw bewuste wil te ondermijnen, waardoor de innerlijke verdeeldheid in jezelf verdwijnt. Het is van cruciaal belang om je ware zelf in zijn totaliteit te kennen, zodat je een vervullende eenheid met jezelf kunt bereiken – de essentiële en absolute basis voor echte relaties met anderen.

Door toe te staan dat de duistere kant in jezelf er mag zijn, ontstaat er wederkerigheid tussen jou en jezelf. Je aanvaardt je onbewuste negatieve kant, je schaduwzijde of blinde vlek, waardoor er ook wederkerigheid kan ontstaan tussen jou en anderen. Dit is een inzicht dat niet wordt uitgelegd in “The Secret”. Wanneer je een negatief aspect van jezelf afwijst, blijft er innerlijke verdeeldheid bestaan. En zolang die verdeeldheid in jezelf aanwezig is, zal je dit altijd weerspiegeld zien in elke relatie met anderen – of juist het ontbreken ervan. Je kunt herkennen welke aspecten van jezelf je afwijst aan de manier waarop je bepaalde aspecten van anderen afwijst.

Als er geen eenheid in jezelf is, kun je onmogelijk een diepe vervullende en verheven beleving van eenheid met de ander ervaren

Hoe open ben je echt voor de realiteit van een ander? Zolang je nog door de lens van jouw emotionele behoeften kijkt, ben je niet in staat om de ander werkelijk te zien zoals die is. Als je echt eerlijk en oprecht bent tegenover jezelf, kun je erkennen dat je niet volledig openstaat om de ander echt te zien zoals die is. Erkenning is de eerste stap naar zelfgenezing, omdat je door erkenning jouw eigen blinde vlek of schaduwzijde bestaansrecht geeft. Op deze manier ontdek je dat er veel projecties zijn van jou naar de ander, en als je dat begrijpt, heb je de sleutel in handen om jezelf echt volledig te helen en te groeien naar een vervullende en verheven relatie.

Vervolgens kun je je relatie gebruiken als een spiegel om te zien hoe het gesteld is met je bereidheid om eerlijk en oprecht naar jezelf te kijken en je duistere kant te aanvaarden en bestaansrecht te geven. Je hoeft niet te wachten tot je volledig verlicht bent om relaties met anderen aan te gaan. Als er problemen zijn in je liefdesrelatie of in de relatie met anderen, wees dan bereid om ernaar te kijken en durf deze problemen op jezelf te betrekken, zonder jezelf te beoordelen of te veroordelen (oordelen is altijd verzet, wat je pijn alleen maar versterkt).

Kun je erkennen dat jouw onbewuste verwachtingen, eisen en verlangens een rol spelen bij de conflicten die je ervaart met andere mensen om je heen? Het probleem zijn niet de verwachtingen of verlangens die je hebt, maar wel het feit dat jij onbewust de ander een bepaalde emotionele behoefte of verlangen laat vervullen of schade laat herstellen. Dit leidt altijd tot enorme problemen en ravage in elke relatie. Zolang je je niet bewust bent van je eigen onbewuste verlangens en verwachtingen, kun je onmogelijk de ander in zijn totaliteit zien en ervaren. De ander kan onmogelijk weten wat jouw onbewuste verlangens en verwachtingen zijn, laat staan ze vervullen.

De juiste vragen die je aan jezelf kunt stellen

Hoe goed ben jij in het zijn met jezelf? Als je alleen bent, hoe voelt dat voor jou? Kun je genieten van je eigen gezelschap, of ervaar je een gevoel van leegte of ruimte?

Stel jezelf dan de vraag:

Waarom vind je het fijn en prettig om alleen te zijn, of waarom vind je dit juist niet fijn en prettig? Waarom geniet je van je eigen gezelschap, of waarom vind je het moeilijk om alleen te zijn? Wees eerlijk en oprecht tegenover jezelf bij het beantwoorden van deze vragen, en schrijf je antwoorden nauwkeurig op.

Kijk naar binnen.

Ik begrijp dat dit inzicht confronterend kan zijn en je misschien verleidt om het uit de weg te gaan. De verleiding om jezelf af te leiden met rationalisaties, zelfbeschuldiging of verdediging is groot, zodat je niet hoeft te kijken naar de confronterende aspecten van jezelf. Veel mensen vermijden dit hun hele leven lang. Het is echter belangrijk om te beseffen dat zelfbeschuldiging en verdediging niet hetzelfde zijn als zelfacceptatie; ze staan mijlenver verwijderd van het volledig aanvaarden van wie je werkelijk bent in je totaliteit. Zelfbeschuldiging is eerder zelfontkenning dan zelfacceptatie.

Beide houdingen leiden je weg van de waarheid en zijn niet constructief voor het creëren van een vervuld leven; met andere woorden, ze resulteren in chaos en verwarring. Zelfontkenning en zelfbeschuldiging betekent dat je je afsluit voor het volledige plaatje van wie je werkelijk bent. Het niet erkennen en niet accepteren van de negativiteit in je duistere kant zal altijd leiden tot destructieve patronen. Het volledig accepteren van je totale essentie zal daarentegen leiden tot authenticiteit en constructiviteit. Pas wanneer je in staat bent om alle facetten van jezelf onder ogen te zien, kun je echt zelfvertrouwen opbouwen en een krachtige uitstraling hebben.

Dit geldt dus ook voor mezelf en iedereen

Als ik te laat kom op een afspraak of als ik boze e-mails ontvang omdat ik een deadline niet heb gehaald, heb ik de keuze om met woede te reageren en te denken: waarom doen ze zo vervelend? Waarom word ik onder druk gezet? En ik zou kunnen denken dat ik gefaald heb, dat ik mensen teleurgesteld heb en dat ze mij nu misschien niet meer aardig of intelligent vinden en niet meer met mij willen samenwerken.

Maar ik kan ook anders denken. Ik kan erkennen dat de ander gelijk heeft. Ik ben echt belachelijk te laat gekomen zonder te verwittigen, ik heb mijn werk niet op tijd ingeleverd voor iemand die daarop had gerekend, en de boze mail is terecht. Die mensen vinden het jammer, voor zowel mij als voor henzelf, dat een deadline niet is gehaald en dat afspraken zijn gemist, waardoor een kans om naar een volgend stadium te groeien verloren is gegaan. Dus de boosheid in de mail is eigenlijk een sleutel voor mij tot zelfinzicht.

Ik zeg dit duidelijk ook tegen mezelf, want ik ben ook ergens tegen mijn schaduwzijde of blinde vlek aangelopen. Ik ben geen verliezer, maar toch ontdek ik bij mezelf dat ik mijn tegenwerkende overtuigingen, programmeringen en conditioneringen soms onderschat. Ik dacht misschien dat ik er vanaf was omdat ik ze bestaansrecht heb gegeven, maar blijkbaar niet diepgaand genoeg. Ik word ook tot het uiterste uitgedaagd door mijn onbewuste nee-stroom. De les hier is om te beseffen dat het goed zou zijn als ik mezelf en al mijn werk net zo serieus neem als anderen, die uit volle liefde, geloof en vaste overtuiging met mij samenwerken.

Wat ik wil benadrukken, is dat het belangrijk is om te accepteren dat ik de deadline heb gemist en de afspraak niet ben nagekomen, zonder mezelf te beoordelen of te veroordelen. Ik beschuldig mezelf niet, maar ik ontken ook niet wat waar is. Op die manier geef ik mezelf de ruimte om te groeien tot een compleet mens, om mezelf te ontdekken en zelfkennis op te doen, simpelweg door bewust te worden. Dit betekent dat ik mijn schaduwzijde of blinde vlek erken en bestaansrecht geef, waardoor ik voorkom dat deze situaties zich opnieuw voordoen.

Eerlijk gezegd heb ik ook gemerkt hoe moeilijk het is om mezelf en anderen volledig te accepteren zoals ze zijn. Ik heb misschien ontdekt dat mijn bereidheid hiertoe niet zo groot is als ik dacht. Waar het echt om gaat, is dat ik mijn irritatie, ongeduld, negatieve kritiek, onverdraagzaamheid en frustratie jegens anderen onder de loep neem, om dan tot mijn grote verrassing te ontdekken dat ik hetzelfde gedrag vertoont tegenover mezelf! Het echte geheim om je leven bewust te creëren zoals jij wilt, is door je schaduwzijde of blinde vlek niet langer af te wijzen, te ontkennen of te onderdrukken.

Begin eens met jezelf te daten!

Het is zeker een goed idee om wat tijd alleen door te brengen, zelfs als het in het begin wat ongemakkelijk aanvoelt. Reserveer een kwartiertje per dag om echt alleen te zijn en jezelf wat stilte te gunnen. Dit kan je helpen om contact te maken met de essentie van wie je werkelijk bent. Het is helemaal niet egoïstisch om tijd voor jezelf vrij te maken, integendeel, het is een belangrijk onderdeel van zelfzorg.

Probeer elke dag wat tijd in te plannen waarin je alleen bent en je volledig op jezelf kunt concentreren. Je kunt dit bijvoorbeeld in je agenda zetten als een vast moment van zelfreflectie. Door even alleen te zijn, kun je beter voelen hoe het echt met je gaat en wat je nodig hebt.

Absoluut, het alleen zijn in stilte is van onschatbare waarde om je innerlijke stem te horen en in contact te komen met je innerlijke dialoog. Het stelt je in staat om je bereidheid en vermogen te ontdekken om de waarheid over jezelf, anderen, je partner en het leven toe te laten in je bewuste bewustzijn. Door regelmatig alleen en in stilte te zijn, kun je de relatie met jezelf voeden, wat essentieel is voor persoonlijke groei.

Het is een waardevolle oefening om te wennen aan dagelijkse momenten van alleen zijn en stilte. Je kunt deze ‘date’ met jezelf steeds langer maken naarmate je er meer comfortabel mee wordt. Zie het als een geschenk dat je aan jezelf geeft, vergelijkbaar met hoe je een geschenk zou geven aan je partner in een liefdesrelatie. Ook is het een geschenk dat je aan anderen en het leven geeft.

Wees niet bang om jezelf de tijd en stilte te gunnen om contact te maken met jezelf. Hoe meer je in contact bent met jezelf, hoe beter je de werkelijke waarheid over jezelf leert kennen. En hoe meer je te geven en te delen hebt.

Het is van onschatbare waarde om tijd en ruimte voor jezelf te creëren en te waarderen, omdat dit de basis vormt voor goed gezelschap, zowel voor jezelf als voor anderen. Als je jezelf waardevol genoeg vindt om in je eigen gezelschap te vertoeven, zul je ook een waardevol gezelschap zijn voor anderen.

Zoek daarom regelmatig de stilte op en ervaar je eigen gezelschap op een positieve manier. Maak tijd vrij voor activiteiten die je leuk vindt, zoals wandelingen in de natuur, langs de kust lopen, of genieten van een heerlijke lunch met vers geperst vruchtensap. Geniet van deze momenten en van het leven zoals het zich aan je voordoet.

Plan dagelijks, zelfs als het maar voor een uurtje is, waarin je in alle stilte en waarheid met jezelf kunt zijn. Maak ook wekelijks tijd vrij voor leuke uitstapjes met jezelf, waarbij je dingen doet die je graag wilt doen.

Als je door zelfliefde waardig met jezelf omgaat, jezelf volledig in waarheid kunt aanvaarden en geen eenzaamheid meer ervaart als je alleen bent, ben je klaar voor een verheven en vervullende relatie.

Zelfvertrouwen krijg je nooit door geforceerd positief te denken, maar door alle facetten van wie je werkelijk bent onder ogen te zien en te accepteren. Zo kun je echt open staan voor de realiteit van je partner.

Oefening

Het is waardevol om de oefening te doen waarbij je jouw totale essentie, zowel de positieve als de negatieve kant, erkent en aanvaardt. Sta met je voeten stevig op de grond en voel de verbinding met de aarde. Probeer op één been te staan zonder je evenwicht te verliezen. Merk op hoe gemakkelijk dit gaat als je jouw negatieve kant bestaansrecht hebt gegeven.

Het is belangrijk om jouw negatieve kant in het licht te plaatsen en te omarmen met liefde, zodat het een plek heeft en niet onbeheersbaar wordt. Als je dit niet doet, blijft er verdeeldheid in jezelf bestaan, wat onrust veroorzaakt en het moeilijk maakt om in balans te blijven. Wees vriendelijk voor jezelf en omarm je totale essentie.

Denk erover na: als er geen eenheid is in jezelf, kun je geen diepe, vervullende relatie met een ander ervaren. Je hoeft niet te wachten tot je volledig verlicht bent om een relatie aan te gaan, maar wees wel bewust en bereid om naar jezelf te kijken als er problemen ontstaan. Vermijd zelfbeschuldiging en zelfontkenning, en wees altijd vriendelijk voor jezelf.

Als je kunt genieten van je eigen gezelschap, kun je verwachten dat je ook een prettig gezelschap bent voor anderen.

Gepubliceerd op 29/05/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

  • Ik begrijp dat het pijnlijk is. Het is vreemd hoe iemand zo lang een deel van je leven kan zijn en dan plotseling verdwijnt. Misschien eindigde de relatie goed, misschien was het een ramp. Hoe dan ook, het is verbazingwekkend hoe snel relaties kunnen veranderen. En weet je, het is helemaal oké als je nog steeds worstelt met wat er gebeurd is tussen jullie. Het einde van een relatie kan een van de moeilijkste dingen zijn die we doormaken. Het is oké als je hart nog steeds pijn doet. Jullie hebben samen veel herinneringen gemaakt, en die blijven bij je, [...]

    By Published On: 08/05/2024
  • Op een date authentiek zijn is cruciaal voor het opbouwen van een oprechte connectie. Hier zijn enkele tips om jezelf te blijven en een succesvolle date-ervaring te creëren: Wees open over je gevoelens: Als je je verlegen voelt, wees dan niet bang om dat te delen. Het uiten van je gevoelens kan een brug slaan naar openheid en begrip tussen jou en je date. Integriteit is essentieel: Wees eerlijk over wie je bent en wat je denkt. Dit betekent niet dat je elk detail moet delen, maar wel dat je trouw blijft aan jezelf in plaats van een ideaalbeeld te [...]

    By Published On: 08/05/2024
  • De liefde kan alleen bestaan bij loslaten, nooit bij ‘willen’De ware vind je door de bereidheid jouw innerlijke weg te gaan, je huiswerk te maken en eerst de ware voor jezelf te worden. Je kunt misschien dan denken: als ik mijn innerlijk huiswerk doe, dan krijg ik de beloning en zal ik de ware vinden. Nee, zo werkt het ook niet. Jouw innerlijk huiswerk en je levenspad is je levensdoel, al de rest mag je loslaten, want dat is niet meer van jou. Je mag eerst voor jezelf een zichzelf vervullend leven hebben gecreëerd waarbij je de behoefte aan heelwording [...]

    By Published On: 08/05/2024