Bewust zijn is gelukkig zijn

Het is belangrijk om op elk moment jezelf te kunnen zijn, en dat begint met het besef dat je de werkelijkheid zonder verzet moet kunnen toelaten in jouw wereld. Deze werkelijkheid omvat allerlei omstandigheden, jouw eigen wezen, je medemens en alle situaties die zich voordoen. Het is essentieel om te onthouden dat iedereen een dualiteit in zich draagt, met zowel lichte als duistere aspecten. Dit geldt ook voor jou en mij.

Het proces van het omarmen van de waarheid over wie je werkelijk bent, kan soms pijnlijk zijn. Toch leidt het accepteren van deze waarheid en het geven van bestaansrecht eraan uiteindelijk altijd tot directe ontspanning, een gevoel van bevrijding of verlichting. Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ook ik vaak diep adem moet halen voordat ik oprechte kwaadheid, irritatie of frustratie van mezelf en anderen met een open hart kan toelaten.

Het vergt echt een moment van diep ademhalen om deze emoties toe te laten, zonder boosheid of zelfveroordeling.

Het grote besef dat het mogelijk is om dat wat donker en zwaar is lichter te maken, brengt eigenlijk verlichting op alle niveaus van je bestaan. Alle negatieve aspecten van jezelf zijn tegelijkertijd ook een deel van jou. Het is onmogelijk om ‘heel’ te zijn als je deze aspecten onderdrukt of ontkent. Door deze negatieve kanten in het licht te plaatsen, kunnen ze zich veilig voelen en jou met rust laten.

Zolang je niet toestaat dat deze aspecten er mogen zijn, zal je een groot deel van je levensenergie verliezen. Het ontkennen of onderdrukken van deze waarheid over jezelf kost zoveel energie, en vaak besef je niet eens dat je door het negeren of onderdrukken van je duistere zijde met zijn blinde vlek of schaduwzijde je levensenergie, geluk en welzijn verliest.

Bewustwording betekent jezelf zien in heelheid, en dit vormt dus het echte begin van de weg naar liefde. Door je bewust te zijn dat al jouw negatieve aspecten een deel mogen zijn van wie je werkelijk bent en er bestaansrecht aan te geven, kun je heelheid ervaren in jezelf.

Het wordt gemakkelijker om je aandacht te richten op wat je tot uitdrukking wil brengen wanneer je leeft vanuit bewuste heelheid, zonder afwijzing of zelfveroordeling van jezelf. Het ervaren van je eigen ‘heel’-zijn stelt je in staat om vrijelijk het universum van een ander binnen te treden, niet vanuit behoeftigheid of afhankelijkheid.

Je leven krijgt pas echt diepgang wanneer je bewust bent van je totale zelf en accepteert dat je er mag zijn met al je negatieve kanten. Op die manier omarm je jezelf in totaliteit, in plaats van alleen het deel zoals onze conditioneringen en programmeringen ons opdragen door het andere deel van wie je bent te verwerpen.

Wanneer je besluit om jezelf te zijn met alle aspecten van wie je werkelijk bent, zul je merken dat dit je trillingspatroon verandert. Hierdoor wordt je leven echt, jouw wezen wordt echt, en zo worden ontmoetingen met anderen ook echt. Hierdoor zal er steeds meer ontspanning in je leven komen. Het is logisch dat je andere mensen en situaties gaat aantrekken dan je gewend bent, simpelweg omdat je anders overkomt, zelfs als je niets zegt of doet. Geluk en welzijn zullen naar je toe komen als gevolg van deze verandering.

Het is beter dat je afgewezen wordt om wie je werkelijk bent, dan dat je aanvaardt wordt om wie je niet bent

Het lijkt misschien paradoxaal, maar wanneer je geen enkel deel van jezelf meer verafschuwt of ontkent, en echt jezelf kunt zijn, komt je ware schoonheid en aantrekkelijkheid naar boven. Het volledig aanvaarden en accepteren van jezelf is een keuze. Leven in de volle waarheid van wie je werkelijk bent, is ook een keuze.

Je relaties zullen des te beter en diepgaander worden als je bereid bent om bewust te worden van alles wat je eerder onderdrukte of ontkende – aspecten van jezelf die je verwierp en alles wat je liever niet wilde weten over jezelf. Wanneer je zonder oordeel of veroordeling en met volledige liefde openstaat voor de waarheid en werkelijkheid in jezelf, kun je ook zonder oordeel en met volledige liefde openstaan voor de waarheid en werkelijkheid van anderen.

Als je voorwaarden en eisen stelt aan liefde voor jezelf en gelooft dat je eerst perfect moet zijn om liefde, geluk, warmte en respect te verdienen, zul je automatisch dezelfde voorwaarden en eisen stellen aan de liefde van anderen. Je kunt dan misschien wel de ideale partner aantrekken, maar tegelijkertijd zul je deze ideale partner weer afstoten, omdat je anderen afwijst zoals je jezelf afwijst. Alles is een spiegel.

Door alle aspecten van wie jij werkelijk bent te aanvaarden, kun je ook alle aspecten van wie de ander is aanvaarden, omdat, zoals je zegt, “perfecte mensen nu eenmaal niet bestaan”. Imperfectie is perfectie, en het is de sleutel tot het mogelijk maken van wederkerigheid in relaties. Wees je bewust van het afwijzen van jezelf en anderen op basis van bewuste overtuigingen. Dit zorgt ervoor dat je altijd rationalisaties hebt waarom een partner toch niet geschikt is. Zolang je iets in jezelf afwijst, wordt wederkerigheid in relaties een onmogelijkheid. Want jezelf zijn, dat is uiteindelijk waar het om gaat.

Mensen die niet meer of minder zijn dan zichzelf hebben een natuurlijke aantrekkingskracht

Deze mensen zijn in contact met zichzelf en hebben in principe genoeg aan zichzelf.

Deze mensen vieren het leven om wie ze zijn, zonder enige vorm van behoeftigheid of afhankelijkheid. Het is belangrijk om altijd het beste van jezelf te zijn, loyaal en trouw aan jezelf te blijven in de volledige dualiteit van wie je werkelijk bent.

Mensen die gewoon zichzelf zijn, stralen geen emotionele behoeftigheid uit. Dit trekt moeiteloos en met grote precisie aan wat de meeste mensen krampachtig proberen te verkrijgen door niet zichzelf te zijn. Mensen die ervoor kiezen om zichzelf te zijn, kunnen genieten van de goede kanten en hebben geleerd hoe ze de minder goede kanten kunnen accepteren en ermee kunnen omgaan. Ze hebben geleerd hoe ze de dualiteit kunnen relativeren en zijn niet bang om hun eigen creaties en mislukkingen te herkennen en te erkennen.

Jezelf zijn is wat geluk en gezondheid brengt. Een glimlach is altijd aantrekkelijk, en wordt pas echt onweerstaanbaar als hij niemand anders dan jezelf nodig heeft om te kunnen ontstaan en te blijven bestaan. Jezelf zijn betekent zichtbaar zijn zonder schroom en kunnen genieten van je eigen gezelschap zonder de noodzaak van bevestiging of goedkeuring door anderen. En tegelijkertijd interesse tonen in anderen, dat is pas echt aantrekkelijk, nietwaar?

Het kiezen voor jezelf brengt ongetwijfeld risico’s met zich mee. Er zullen altijd mensen zijn die je niet leuk of interessant vinden, die oordelen en veroordelen, of je zelfs lastig en irritant vinden. Kortom, er zullen altijd mensen zijn die een fantastisch verhaal over jou verzinnen.

Desondanks is het essentieel om altijd trouw te blijven aan jezelf. Het is beter om niets te zeggen en geen weerstand te bieden in dergelijke situaties. Je hoeft jezelf in geen enkele omstandigheid te verdedigen, want dan verlies je jezelf. Het is allemaal niet erg, omdat het beter is om afgewezen te worden om wie je werkelijk bent dan geliefd te worden om wie je in werkelijkheid niet bent.

Na verloop van tijd zul je merken dat, hoe meer je ervoor kiest om jezelf te zijn met alle aspecten van wie je werkelijk bent, de mensen die over jou oordelen langzaam op de een of andere manier verdwijnen. Of je merkt ze gewoon niet meer op. Soms staan ze even aan de zijlijn om je eraan te herinneren: “Hé, ken jij je les nog?”

Veel mensen plooien zich naar de wil en de wens van de ander

Veel mensen kiezen er inderdaad voor om zich voortdurend te buigen naar de wil en wensen van anderen, of zich aan te passen aan wat ze denken dat anderen willen of verwachten. Dit is geen daad van eigenliefde, en zeker geen daad van echte zelfopoffering. Als je dieper in jezelf kijkt, zul je ontdekken dat dit eerder voortkomt uit angst om verlaten of afgewezen te worden.

Wanneer je in een angstige situatie belandt, is het belangrijk om eerst en vooral die angst te aanvaarden en te observeren. Omarm je angst, zonder er een oordeel over te vellen. Pas dan kun je naar je innerlijke zelf gaan om de essentie ervan te begrijpen. Onderzoek of je angst wel gerechtvaardigd is en of er actie nodig is. Vecht nooit tegen angst, want winnen is niet mogelijk; het is een verloren strijd. Angst kan je iets leren of je ergens op wijzen. Probeer angst op een liefdevolle en vriendelijke manier onder ogen te zien, en zie het als een kans om te groeien en te leren.

Het is belangrijk om te erkennen dat er nog steeds emotionele behoeften zijn, wat een pijnpunt kan zijn vanuit je schaduwzijde of blinde vlek. Dit is iets wat je beter onder ogen kunt zien zonder zelfoordeel.

Om vervullende en verheven relaties te creëren, is het essentieel om jouw waarheid en werkelijkheid in liefde te leven. Echte onvoorwaardelijke liefde in je leven brengen betekent eigenlijk dat je stopt met denken en jezelf te plooien naar de verwachtingen van anderen.

Door jezelf niet te zijn om aan de verwachtingen van anderen te voldoen, raak je verwijderd van jezelf en belemmer je je individuele ontwikkeling. Het is belangrijk om te begrijpen dat dit eigenlijk een onmogelijke missie is; hoezeer je ook probeert in de gedachten van anderen te kruipen, je kunt nooit precies weten wat ze denken, wensen of van jou verwachten. Het is pure energieverspilling en het belemmert je eigen leven.

Helaas leven de meesten van ons op deze manier, wat echt jammer is. Het is belangrijk om te streven naar authenticiteit en jezelf te zijn, zonder jezelf te verliezen in de verwachtingen van anderen.

Spirituele ontwikkeling is een natuurlijk gevoel

Je mag steeds zijn wie je bedoeld bent om te zijn.

Het grote doel en zin van het leven:

Om te besluiten en te verklaren, te scheppen en uit te drukken, te ervaren en te vervullen wie jij werkelijk bent in al zijn aspecten. Om jezelf ieder moment te herscheppen als de prachtigste versie van het grootste visioen dat je ooit hebt gehad van wie jij werkelijk bent. dat is jouw doelstelling in jouw menswording, en dat is het doel van heel het leven. Leer jezelf te zijn, echt zijn wie je werkelijk bent brengt alleen meer echtheid en werkelijkheid voort. Er hoort helemaal niets, zijn wie je bent is de regel om tot de ontplooiing van je individuele ontwikkeling te komen.

Als je innerlijk groeit, zal je buitenwereld zich aanpassen en als een maatpak om je heen gaan zitten. Wanneer je ervoor kiest om volledig jezelf te zijn, loop je in de juiste richting en trek je precies aan wat en wie bij je past. Daarom is het belangrijk om je in een relatie niet te veel bezig te houden met wat de ander zou denken of zeggen over jou, en wat de ander ervan vindt. Stem je niet af op de ander of op wat er nu ‘eenmaal’ hoort. Blijf trouw aan jezelf.

Veel mensen lijken een soort antenne te hebben voor het waarnemen van wat de ander denkt, voelt, wenst of verwacht. Stop met steeds te zeggen wat de ander precies van jou wil horen, en zeg wat je echt te zeggen hebt. Het constant zeggen wat een ander wil dat je zegt, is enorm uitputtend voor jou.

Van jezelf houden

1)- Hou op met alle kritiek.

Kritiek verbetert nooit iets ten goede. Weiger jezelf te bekritiseren. Aanvaard jezelf precies zoals je bent. Iedereen verandert, als je jezelf bekritiseert, zijn je veranderingen negatief. Als je jezelf goedkeurt, zijn je veranderingen positief.

2)-Maak jezelf niet bang. Hou op met jezelf te terroriseren met angstgedachten. Het is een onaangename manier van leven. Vind een mentaal beeld dat je plezier geeft (het mijne is een roze orchidee), en verander je angstgedachte in een plezierige gedachte.

3)- Wees zacht, vriendelijk en geduldig. Wees zacht voor jezelf, wees vriendelijk voor jezelf en wees geduldig met jezelf. Terwijl je deze nieuwe manier van denken leert, behandel je jezelf als iemand waarvan je veel houdt.

4)- Wees vriendelijk tegen je negatieve gedachten. Zelfhaat is je gedachte over jezelf haten, haat jezelf niet omdat je die gedachte hebt. Verander je gedachten geleidelijk.

5)- Waardeer jezelf. Kritiek breekt je innerlijke kracht, zelfwaardering bouwt deze juist op. Prijs jezelf zoveel je kunt, zeg tegen jezelf hoe goed je bent, ook in alle kleine dingen.

6)- Steun jezelf. Vind manieren om jezelf te steunen, zoek je vrienden op en sta toe dat ze je helpen. Om hulp vragen als je die nodig hebt is in feite sterk zijn.

7)- Wees liefdevol voor je negativiteit, het maakt deel uit van wie je bent. Realiseer dat je die gecreëerd hebt om in eigen behoefte te voorzien, daardoor vind je nieuwe positieve manieren om in deze behoeften te voorzien. Laat dus liefdevol oude patronen los.

8)- Verzorg je lichaam goed. Zorg dat je iets te weten komt over voeding en lichaamsbeweging. Wat voor brandstof heeft je lichaam nodig voor optimale energie en vitaliteit? Van welke lichaamsbeweging kun je genieten? Verzorg en vereer de tempel waarin je leeft.

9)- Spiegelwerk. Kijk jezelf vaak in de ogen aan. Communiceer met het gevoel en de groei van de liefde die je voor jezelf voelt. Kijk naar jezelf in de spiegel en vergeef jezelf, kijk naar de spiegel en spreek tegen je ouders, vergeef hen ook. Zeg minstens éénmaal per dag tegen jezelf in de spiegel: ik hou echt van je!

10)- Wacht niet tot je weer beter bent, of afgeslankt bent, een nieuwe baan hebt of een nieuwe relatie. Begin nu en doe het zo goed als je kunt.

Jezelf zijn is echt sexy. Bewust zijn van je comfortzone is gelukkig zijn. Het is beter om afgewezen te worden om wie je werkelijk bent dan dat je geaccepteerd wordt om wie je niet bent.

Oefening:

Neem even afstand en bekijk met liefde je levenspad. Ben je veel relaties aangegaan met de hoop dat je partner jouw schoonheid zou laten zien, omdat je zelf je eigen schoonheid niet zag? Wees eerlijk tegenover jezelf en groei in bewustzijn. Echt van jezelf houden is essentieel; het is immers onmogelijk om je goed te voelen als je niet van jezelf houdt. Dit blokkeert alle liefde en positiviteit die anderen en het universum voor je in petto hebben. Doe moeite om te begrijpen dat wanneer je zonder oordeel en in volle liefde voor de waarheid en werkelijkheid in jezelf staat, je ook in staat bent om zonder oordeel en in volle liefde de waarheid en werkelijkheid van anderen te accepteren.

Kies ervoor om gewoon jezelf te zijn; dit is niet alleen aantrekkelijk, maar het ontwikkelt ook natuurlijke aantrekkingskracht. Wees trouw aan jezelf en buig niet naar de wil en wensen van anderen. Affirmeer: “Ik ben het waard om mezelf te zijn.”

Gepubliceerd op 28/05/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

  • Ik begrijp dat het pijnlijk is. Het is vreemd hoe iemand zo lang een deel van je leven kan zijn en dan plotseling verdwijnt. Misschien eindigde de relatie goed, misschien was het een ramp. Hoe dan ook, het is verbazingwekkend hoe snel relaties kunnen veranderen. En weet je, het is helemaal oké als je nog steeds worstelt met wat er gebeurd is tussen jullie. Het einde van een relatie kan een van de moeilijkste dingen zijn die we doormaken. Het is oké als je hart nog steeds pijn doet. Jullie hebben samen veel herinneringen gemaakt, en die blijven bij je, [...]

    By Published On: 08/05/2024
  • Op een date authentiek zijn is cruciaal voor het opbouwen van een oprechte connectie. Hier zijn enkele tips om jezelf te blijven en een succesvolle date-ervaring te creëren: Wees open over je gevoelens: Als je je verlegen voelt, wees dan niet bang om dat te delen. Het uiten van je gevoelens kan een brug slaan naar openheid en begrip tussen jou en je date. Integriteit is essentieel: Wees eerlijk over wie je bent en wat je denkt. Dit betekent niet dat je elk detail moet delen, maar wel dat je trouw blijft aan jezelf in plaats van een ideaalbeeld te [...]

    By Published On: 08/05/2024
  • De liefde kan alleen bestaan bij loslaten, nooit bij ‘willen’De ware vind je door de bereidheid jouw innerlijke weg te gaan, je huiswerk te maken en eerst de ware voor jezelf te worden. Je kunt misschien dan denken: als ik mijn innerlijk huiswerk doe, dan krijg ik de beloning en zal ik de ware vinden. Nee, zo werkt het ook niet. Jouw innerlijk huiswerk en je levenspad is je levensdoel, al de rest mag je loslaten, want dat is niet meer van jou. Je mag eerst voor jezelf een zichzelf vervullend leven hebben gecreëerd waarbij je de behoefte aan heelwording [...]

    By Published On: 08/05/2024