Lieve vrienden,

Vandaag wil ik graag iets ophelderen. Ik heb gemerkt dat er recentelijk steeds meer mensen zijn die lijden aan ernstige, ongeneeslijke ziekten en die door het medische systeem als uitbehandeld worden beschouwd. Deze mensen worden helaas aan hun lot overgelaten. Dit is een tragische situatie en lijkt onveranderlijk.

Uit wanhoop wenden deze mensen zich tot alternatieve geneeswijzen zoals Ayurveda en Germaanse geneeskunde. Dit is een volkomen begrijpelijke en menselijke reactie. Het weerspiegelt een fundamenteel probleem binnen de conventionele medische sector, waar men vaak niet in staat lijkt te genezen. De onderliggende waarheid is dat het lichaam alleen zichzelf kan genezen. Alle medische successen zijn juist afhankelijk van het zelfgenezend vermogen van het lichaam.

Echter, wanneer het lichaam probeert zichzelf te herstellen, wordt dit proces vaak belemmerd door de focus op symptoombestrijding. Dit leidt tot een verslechtering van de situatie, waardoor het lichaam uiteindelijk uitgeput raakt en bezwijkt aan biologische uitputting.

Ik wil benadrukken dat ik niemand kan genezen of iemands problemen kan oplossen. Wat ik wel kan doen, is luisteren naar hun verhalen en op basis van mijn eigen ervaringen mogelijke verbanden leggen en advies geven. Ik kan inzichten verschaffen over de psychologische aspecten die ten grondslag liggen aan elke ziekte en suggesties aanbieden over wat men eventueel kan doen. De keuze om al dan niet mijn advies op te volgen, laat ik volledig aan de individuen over. Het is belangrijk te begrijpen dat ik niemand kan genezen.

Het is moeilijk om geconfronteerd te worden met steeds meer mensen die ‘uitbehandeld’ zijn, en daarbij te weten dat ik hun situatie niet kan veranderen.

Ik wil ook benadrukken dat de medische wereld zeer waardevol is bij acute situaties, zoals ongevallen, het repareren van beschadigde lichaamsdelen, en de behandeling van brandwonden. Een medische diagnose kan nuttig zijn om te begrijpen waar je medisch gezien staat. Het is echter belangrijk dat je je door deze diagnose niet laat intimideren of bang laat maken door medisch personeel, want dat is schadelijk. Een diagnose kan verpletterend zijn voor een individu en zal leiden tot het opstarten van nieuwe ‘biologische speciaalprogramma’s’, die diep ingrijpend zijn op het welzijn van het individu en de gezondheidstoestand doet verslechteren.

Artsen zijn ook mensen met goede intenties, dus we moeten niet oordelen naar hen toe. Het staat iedereen vrij om een arts te raadplegen voor meer inzicht in zijn of haar gezondheid. Belangrijk is wel dat je je door niemand, ook niet door medisch personeel, angst moet laten aanpraten. Angst zal het genezingsproces altijd ernstig verstoren. Voor een effectieve genezing is een innerlijk gevoel van heelheid essentieel, evenals liefde, vertrouwen, goede voeding, zorgvuldige aandacht en verzorging zonder angst of twijfel over je lichaam dat altijd je bondgenoot is.

Een advies aan artsen: wees bedachtzaam met de keuze van je woorden. Als arts kun je meer succes bereiken door te fungeren als een ‘levend placebo’ voor je patiënten. Dit betekent dat je aanwezigheid en de manier waarop je met patiënten omgaat, een positief psychologisch effect kan hebben dat hun herstel bevordert.

De invloed van een arts op een patiënt is aanzienlijk, mede door het symbolische gewicht van de witte jas. Deze autoriteit kan diep ingrijpen op de psychologische toestand van de patiënt. Daarom kan het zaaien van angst bijzonder schadelijk zijn; het kan leiden tot een negatieve spiraal die de gezondheid van de patiënt verder ondermijnt. In contrast, wanneer een arts positieve berichten deelt en de patiënt geruststelt dat de behandeling goed verloopt, kan dit een opbouwend effect hebben. Dit soort positieve communicatie kan het herstelproces aanzienlijk bevorderen door hoop en vertrouwen te stimuleren

Als je uitbehandeld bent en ervoor kiest om toch met mij in gesprek te gaan, doe je dit uit eigen vrije wil. Tijdens ons gesprek kan ik de psychologische aspecten die mogelijk ontbreken uitleggen, en het is aan jou wat je met die informatie doet. Echter, als je aangeeft uitbehandeld te zijn maar vervolgens zegt dat je nog een scan moet ondergaan, is er sprake van inconsistentie. Onthoud dat je altijd vrij bent om je eigen keuzes te maken. Je kunt kiezen voor verdere medische behandelingen, of besluiten dit niet te doen. De keuze is geheel aan jou.

Als men niet op de hoogte is dat kanker eigenlijk een overlevingsmechanisme is en uitzaaiingen een fictie zijn, kan een diagnose een verwoestend effect hebben op iemands gemoedstoestand. Het nieuws van uitzaaiingen en gezwellen brengt een golf van verwarring teweeg en dompelt de persoon onvermijdelijk onder in angst, wat vaak resulteert in slapeloze nachten.

In de geest spelen zich sombere scenario’s af en er wordt snel een overzicht gemaakt van het geleefde leven. Flarden van herinneringen schieten voorbij als een snelle diavoorstelling. Tegelijkertijd worden de toekomstige mogelijkheden zorgvuldig overwogen. Mentale angsten komen op de voorgrond en het wordt steeds meer een dramatisch innerlijk toneelstuk.

Zullen de komende feestdagen nog gehaald worden, zal de lente nog worden gezien, hoe zullen mijn kinderen omgaan met deze zware tijden? Hoe zal mijn laatste reis zijn, waar en hoe zal het afscheid plaatsvinden, wie zal mij missen en wie zal er huilen op mijn begrafenis?

Geachte arts, ik wil graag uw aandacht vragen voor de kracht van uw woorden in de belevingswereld van uw patiënten. Uw woorden hebben een enorme impact en kunnen het verschil maken in het herstelproces.

Als een levend placebo kunt u wonderen verrichten, waarbij uw positieve benadering bijdraagt aan een beter herstel van de patiënt. Het is ethisch niet correct om patiënten angst aan te jagen, aangezien dit het nocebo-effect kan activeren en nieuwe schokken in de geest kan veroorzaken. Laten we samen streven naar een benadering die gericht is op hoop, ondersteuning en genezing.

Beste arts, het is belangrijk om te erkennen dat de meeste mensen weinig of niets merken van hun kanker totdat de diagnose hen treft, waarna de impact dramatisch is. Het is waar dat kanker een overlevingsmechanisme is tijdens een conflictactieve fase. Ik moedig u aan om onderzoek te doen naar hoe het lichaam reageert op verwoestende diagnoses, aangezien deze vaak nieuwe schokken veroorzaken die leiden tot bijkomende aandoeningen. Het is essentieel om te begrijpen dat deze reacties geen uitzaaiingen zijn, maar eerder een reactie van het lichaam op de emotionele en psychologische stress van de diagnose.

Uiteindelijk komen door de schok van de diagnose verwarde patiënten tot bezinning over belangrijke zaken: ze maken zich zorgen over hun materiële, emotionele en spirituele erfenis. Sommigen overwegen zelfs het trendy bucketlist-protocol te volgen dat door de media wordt gepromoot, in een poging nog wat geluk te vinden in het hiernamaals.

Naarmate de realiteit van de situatie doordringt en de gevolgen ervan duidelijk worden, komen er verschillende emoties naar boven. Er is verslagenheid, woede, gevoelens van onrechtvaardigheid en schuld, misschien zelfs een verlangen naar wraak. Sommigen weigeren de diagnose te accepteren, terwijl anderen overweldigd worden door angst, schaamte voor hun aftakeling en verdriet.

Beste arts, het is cruciaal om de impact van woorden en diagnoses op het welzijn van patiënten te erkennen. Het besef van een beperkte levensverwachting kan inderdaad een krachtige invloed hebben op iemands mentale en fysieke gezondheid.

Het idee van een “self fulfilling prophecy” is zeker relevant hierbij. Als mensen geloven dat ze slechts zes maanden te leven hebben, kan dit hun mentale en fysieke gezondheid negatief beïnvloeden en het proces van aftakeling versnellen.

Ik roep u op om uw ethiek hoog te houden en om altijd te streven naar een benadering die gebaseerd is op compassie, zorgvuldigheid en hoop. Wees een bron van steun en troost voor uw patiënten in deze moeilijke tijden.

Uiteindelijk blijkt veel onwetendheid te bestaan over de biologische aard van kanker en andere ziekten, iets wat artsen niet voldoende meekrijgen tijdens hun universitaire opleiding. Daarbij komt dat de ingewikkelde taal van artsen voor veel mensen moeilijk te begrijpen is. Eerlijkheid wordt niet altijd hoog in het vaandel gedragen; essentiële informatie wordt soms bewust verhuld, verloren in een zee van twijfels en mogelijk wonderbaarlijke genezingen, of zelfs volledig verzwegen.

Niet elke medische professional heeft immers een pact van eerlijkheid gesloten met de patiënt. Voor patiënten is het niet eenvoudig om de harde realiteit van een diagnose te accepteren, laat staan de volledige impact ervan te bevatten. Dit terwijl kanker juist een overlevingsmechanisme blijkt te zijn. Mocht kanker dodelijk zijn, dan waren de mensen reeds lang geleden uitgestorven.

Gepubliceerd op 29/05/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

  • Zoals U denkt, zo zal je zijnZoals u denkt, zo zal je zijn is een wetmatigheid in de zelfvervullende gedachte waarmee je dingen aantrekt waar je aandacht naartoe is gegaan. Zeer belangrijk om dit te begrijpen, want dat geldt ook voor je gezondheid.Aandachtsenergie werkt als een magneet, het is onmogelijk om je aandacht op goede gezondheid te richten als je gelooft dat je gezondheid afhankelijk is van een immuniteitssysteem. Het begrip immuniteitssysteem als verdedigingssysteem brengt jou naar het duale denken waarbij je de oorzaak van ziekte buiten jezelf plaatst.Maar als je je aandacht richt op het zelfhelend vermogen van je [...]

    By Published On: 20/03/2024
  • Het nocebo effect. Dit artikel gaat over de kracht van overtuigingen. Overtuigingskracht wordt vaak onderschat. Onlangs las ik het verhaal over een arts die een röntgenfoto liet maken van zijn longen. Daarop bleek een donkere vlek aanwezig te zijn die men herkende als een longkanker. Door deze diagnose stortte de innerlijke wereld van de arts in en binnen twee maanden overleed deze arts. Toen men iets later van dezelfde arts oudere röntgenfoto’s ontdekte die meer dan 30 jaar oud waren, bleek hetzelfde vlekje reeds aanwezig te zijn, dat eigenlijk toen over het hoofd was gezien. Dit is een voorbeeld van [...]

    By Published On: 20/03/2024
  • Waarom we griep en corona niet wegkrijgen Influenza manifesteert zich als een ware wintergriep, terwijl corona en Sars zich voornamelijk voordoen tijdens het voorjaar. Dit duidelijke onderscheid is vaak afwezig in de media. Bovendien wordt er een onderscheid gemaakt tussen een gevaarlijke griep en een ongevaarlijke griep. Ernstige ziektebeelden worden beschouwd als "echte" griep, terwijl mildere symptomen meestal worden afgedaan als verkoudheid. Dit verschil komt voort uit de intensiteit van de causale oorzaak, namelijk ANGST en/of geurconflicten! Zodra deze angsten zijn opgelost, manifesteren zich genezingssymptomen die vaak verkeerd worden geïnterpreteerd als de ziekte die moet worden bestreden. Dit is een [...]

    By Published On: 22/02/2024