De handigheid is een uiterst belangrijk criterium in de Germaanse geneeskunde

Vandaag, een ideale dag om even verder de Germaanse geneeskunde te bestuderen en begrijpbaar te maken voor iedereen. Dat is de innerlijke hartenwens van Dr. Hamer. Een uiterst belangrijk criterium om conflicten te helpen opsporen is de handigheid.

Bij de eerste celdeling (zygoot) wordt deze biologische handigheid bepaald. Dat wil zeggen dat bij de eerste celdeling de ontwikkeling van het computerdeel “de kleine hersenen” de differentiëring ontstaat van de links- of rechtshandigheid. En bij eeneiige tweelingen heb je altijd een rechts- en een linkshandige.

De handigheid heeft niets te maken met de werking van de hersenhelften. De linkerhersenhelft omvat het meer rationele en mentale denken waardoor men kan analyseren, logisch denken, lezen enzovoort. Het werkt lineair. De linkerhersenhelft bestuurt de rechterzijde van je lichaam.

De rechterhersenhelft omvat meer het sensitieve, de creativiteit, verbanden vinden om de context te begrijpen. Het is het deel van het gevoel, het sensitieve. De rechterhersenhelft bestuurt de linkerzijde van het lichaam.

De handigheid heeft te maken waarin soortgenoten in opgedeeld worden. Men heeft een duidelijke moeder/kind zijde waarin de lijn doorgetrokken wordt in je moeder of je eigen kind (soms ook je huisdier dat je als eigen kind ziet). Alle mensen die niet tot je moeder of eigen kind behoren worden allemaal aanzien als de partnerzijde, de andere zijde dus. De partnerzijde kan je vader, broer, zuster, buurvrouw, vrienden, familie enzovoort zijn.

De links- of rechtshandigheid begint om precies te zijn in de kleine hersenen. Alles wat erboven ligt (hersenmerg en hersenschors) is samen met de kleine hersenen verbonden met de handigheid. Alleen bij de hersenstam speelt de handigheid nauwelijks een rol. Dit betekent dat handigheid een belangrijke rol speelt om conflicten op te sporen met betrekking tot de kiembladen, ectoderm, nieuw- en oud mesoderm.

Bij Endoderm liggen de zaken dus anders. Bijvoorbeeld de schildklier, dat een endodermaal orgaan is; Hier zien we als de rechterzijde van de schildklier aangedaan is, dat het conflict gaat om iets goed dat men niet te pakken krijgt omdat men te langzaam is. Is de linkerzijde van de schildklier aangedaan, dan gaat het conflict gaan om iets slechts niet kunnen kwijtraken omdat men te langzaam is.

Bij de amandelen zien we als de rechter amandel is aangedaan dat het gaat om een ongewenste voedingsbrok dat men niet voldoende kan inslijmen om het te kunnen doorslikken. Het kan ook mentaal gaan om iets dat men graag zou willen en dit niet kan bemachtigen. De linker amandel gaat om hetzelfde ongewenste voedingsbrok waarbij de nuance ligt op niet voldoende kunnen in te slijmen om het uit te spuwen. Mentaal betekent iets dat ongewenst is niet kunnen kwijtraken.

Nu is het zo dat bij mensen die rechtshandig zijn en een conflict ervaren met betrekking tot je eigen moeder of kind, dat het conflict zal inslaan op de linkerzijde van het lichaam. Conflicten met betrekking tot de partnerzijde zal bij een rechtshandige op de rechterzijde van het lichaam neerslaan.

Bij linkshandigen is het net andersom. De linkshandigheid verlegt het conflict ook op de tegenoverliggende zijde van de hersenen in vergelijk met de gebruikelijke rechtshandigheid. De linkshandigen zijn quasi van de psyché tot de hersenen anders “gepoold”.

Je begrijpt als je niet om de handigheid vraagt bij de mens om zijn probleem op te sporen, dat dit een grove fout is. De handigheid is cruciaal voor de toewijzing van de conflicten tot de Hamerse haarden en het kankergezwel (oud-mesoderm) of necrose (nieuw mesoderm) of ulceratie (ectoderm) aan het orgaan van het allergrootste belang.

Het bepaalt de conflict inslag dat synchroon op de hersenen, psyché en het orgaan neerslaat. Het bepaalt ook de mogelijkheid om aan welke “ziekte” (herstel of genezing) dan wel het zinvolle biologische speciaalprogramma bij een mens te weten aan welk conflict hij kan lijden.

Gepubliceerd op 20/07/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

  • Voor veel mensen wordt de Germaanse geneeskunde als zweverig beschouwd. Het woord 'zweverig' wordt vaak gebruikt om te verwijzen naar iets dat ongrijpbaar of abstract is, met betrekking tot overtuigingen die niet stevig zijn geworteld in wetenschappelijke feiten. Gelukkig heeft de Germaanse geneeskunde een solide empirisch-wetenschappelijke basis. Ze kan alle ziekten verklaren en zelfs voorspellen, mits men de natuurlijke biologische wetmatigheden volgt. Mensen met een dualistisch gedachtegoed, die absoluut niet dom zijn, uiten vaak dat de Germaanse geneeskunde zweverig en gevaarlijk is. Met andere woorden, zij begrijpen het concept niet en gebruiken het label "zweverigheid" als een manier om de [...]

    By Published On: 16/04/2024
  • De tuberculose schimmelbacteriën Tuberculosebacteriën hebben een symbiotische relatie met het menselijke organisme en vervullen een vitale rol in het in stand houden van lichaamsweefsels die onmisbaar zijn voor onze overleving. Microben behoren tot de eerste levensvormen. De placenta, die de zich ontwikkelende foetus met de baarmoeder verbindt, is niet steriel, zoals eerder werd aangenomen, maar herbergt een rijke verzameling aan bacteriën. Bacteriën ondersteunen het genezingsproces al in het organisme van de foetus! “Al meer dan een eeuw gaan wetenschappers ervan uit dat baby’s na negen maanden in een steriele baarmoeder, kiemvrij, ter wereld komen. Nieuwe studies weerspreken dat: bacteriën verblijven [...]

    By Published On: 16/04/2024
  • Vergeetachtigheid Het is inderdaad van groot belang om vanuit een biologisch perspectief naar vergeetachtigheid te kijken, niet alleen bij ouderen maar ook bij kinderen. Bij ouderen kan vergeetachtigheid veroorzaakt worden door chronisch actieve of terugkerende scheidingsconflicten, zoals het verlies van een levenspartner of de overgang naar een rusthuis waarbij dierbare bezittingen plotseling weg zijn. Dit kan leiden tot beperkingen in het korte termijngeheugen en problemen met denkvermogen, de dag plannen en dagelijkse taken. Vanuit een biologisch oogpunt heeft vergeetachtigheid een doel: het vergeten van traumatische ervaringen of scheidingen om verdere emotionele pijn te voorkomen. Zelf heb ik bijvoorbeeld gewelddadige mishandeling [...]

    By Published On: 12/03/2024