De impact van je geest op je gezondheid

Negatieve emoties vergallen je leven en maken jou ziek

Het lichaam kan alleen goed functioneren als het zuiver en proper is van binnen met een microbiële flora die in evenwicht is. De meeste ziekten beginnen in de spijsvertering om uiteindelijk ergens in het lichaam te manifesteren.

De oorzaak van elke ziekte of aandoening zijn steeds afvalstoffen en toxines die verstoppingen veroorzaken in de capillairen (haarvaten van de bloedsomloop), lymfe of het bindweefsel waardoor lichaamsweefsels verstoken blijven van zuurstof, voedingstoffen en water.

Daarbij zijn deze lichaamsweefsels ook niet in staat hun eigen stofwisselingsafval af te voeren. Dit veroorzaakt verstoring in het zuurbase evenwicht en dat doet verzuring ontstaan in het lichaam. Men zou dan logischerwijs denken, oké, dan ontgiften we het lichaam en voila, het probleem is opgelost. Maar simpel is het niet. Het is wel een waarheid, dat het lichaam altijd van binnen steeds proper en zuiver wilt zijn, door elke dag jouw lichaam hierbij te helpen is het lichaam goed in staat zich proper te houden van binnen.

Velen onder ons weten niet dat er nog een bepalende factor is dat een belangrijke rol speelt bij het proces van het lichaam om zich te ontgiften en te zuiveren: namelijk emoties en biologische conflicten (schokken) zoals trauma’s. Positieve emoties stimuleren een evenwichtige microbiële flora waarbij het lichaam zich optimaal kan ontgiften. Men spreekt dan van een evenwichtige ecologie.

Maar, negatieve emoties en biologische conflicten veroorzaken emotionele gifstoffen en deze zijn zelfs de meest agressieve gifstoffen die weefsels en cellen letterlijk irriteren en beschadigen. Ze verstoren de ecologie van het lichaam door de microbiële flora aan te tasten en lichaamsweefsels te beschadigen.

Vele hormonen (vooral de steroïde hormonen) worden door de energetische lading van negatieve emoties zo beïnvloed, dat het dodelijke hormonen worden die kanker drastisch gaan verergeren. Ken je de uitdrukking: ‘Hij is weer aan het kankeren’ Dat kun je letterlijk nemen.

Je kunt bij wijze van spreken elke dag roken (hetgeen sowieso niet aan te raden is), gecombineerd met gezonde voeding te consumeren en emotioneel volledig in evenwicht zijn waardoor je toch 100 jaar oud kunt worden. Maar als je elke dag rookt en je houdt negatieve emoties vast, dan ga je ticket eersteklas richting een chronische ziekte evolueren waarbij je levensverwachting drastisch zal dalen.

Dit komt doordat emoties en biologische schokken (trauma’s) een grote invloed hebben op de werking van de spijsvertering. Het emotionele centrum in onze hersenen is verbonden met de totaliteit van de spijsvertering. De spijsvertering wordt door de hormoonhuishouding gecoördineerd en negatieve emoties verstoren dit evenwichtig proces. Als de spijsvertering is verstoord, dan ontstaan problemen met de ontgifting van het lichaam. Het risico op intoxicatie en verzuring neemt toe, en dat heeft een verergerend effect op gelijk welke aandoening.

Immuniteit is een vals concept uit het dualistische denken, daarom gebruik ik dit woord niet meer, ik gebruik liever: de algemene gezondheid met zijn detox- recyclingsysteem. Als je ook weet dat de algemene gezondheid met zijn detox- recyclingsysteem gecoördineerd wordt door de hormoonhuishouding, dan weet je dat de algemene gezondheid met zijn detox- recyclingsysteem zijn kracht verliest als je negatieve emoties vasthoudt en/of biologische schokken hebt opgelopen.

Negatieve emoties kunnen je leven grondig in de war sturen

Je mag jezelf écht schoonmaken van alles wat voor jou emotioneel niet dienstbaar is. Gekoesterde emotionele negatieve emoties maken je letterlijk ziek, blijf je ze lang vasthouden, dan gaan ze jouw levensverwachting doen dalen en ernstig ziek maken.

Negatieve gevoelens in jezelf zijn niet echt tastbaar, alleen jij weet de ernst van deze vastgehouden negatieve gevoelens.

Uit deze negatieve gevoelens ontstaan de emoties die je lichaam in beweging zetten, iets concreter en tastbaarder. Gedachten zijn als magneten en trekken specifiek voor jou bepaalde effecten aan. Een gedachte is niet altijd even duidelijk en uitgesproken oorzakelijk, soms wel. Gedachten zijn subtiel, je denkt niet direct aan het feit dat je een vreselijke ziekte gaat oplopen.

Maar besef dat het onderbewuste invloed heeft op je bewuste denken en handelen. Voor jezelf herhalen wat je gezegd of gedacht hebt, kan je al veel helpen om blinde vlekken op te sporen.

Maar als je eigenwaarde laag staat, heb je een negatieve innerlijke dialoog met je lichaam. Je voelt je een mislukkeling, ik ben het niet waard om gelukkig te leven, God gaat me straffen enzovoort getuigt van weinig zelfrespect en eigenliefde. Je leven wordt een rotzooi en je krijgt er steeds meer van, de wetten van aantrekking zorgen ervoor dat het steeds erger zal worden.

Gedachten zijn een uiterst krachtige subtiele energievorm. De volgende stap zijn de woorden en uitspraken. Woorden zijn de symboliek van je geest, waarbij de energie meer gebundeld wordt en concreter in de vorm van woorden wordt gegoten. Woorden hebben echt impact en zijn minder subtiel. Een vriendelijk oprecht woord kan iemand doen heropleven en kan het leven positief maken. Negatieve woorden boren je de grond in en kraken wie jij bent.

Na de uitspraak van woorden krijg je daden, dat is zware energie in fysieke vorm, in lome beweging. Daden zijn het meest compact van alle drie energievormen. Bedenk als jij een negatief concept bedenkt, vervolgens in woorden giet om uiteindelijk ten uitvoer te brengen als zijnde ‘ik ben het niet waard, of ik ben een mislukkeling’, dan breng je een ontzaglijke creatieve energie in beweging.

Uitspraken laten ons zien hoe lichaam en gevoelens samenhangen. ‘Het gaat me aan het hart’, ‘ik heb er een hard hoofd van in’, ik heb er de buik van vol’, ‘ik voel het aan mijn water’, ‘wat heb jij nou op je nek gehaald’, ‘het stuit me tegen de borst’, ‘hij is een blok aan mijn been’, ‘wat heeft hij op zijn lever’ en ‘het ligt me zwaar op de maag’. Deze uitspraken gaan vroeg of laat letterlijk het desbetreffende orgaan aantasten en ziek maken.

Andere uitdrukkingen zijn eveneens destructief voor je fysieke gezondheid. Iedereen kent wellicht ‘gal spuwen’, letterlijk al je heftige emoties zoals woede, jaloezie, ergernis en irritatie uitspuwen gaan je galblaas letterlijk aantasten en jou ernstig ziek maken. Gebukt gaan onder emotionele stress, of stress van het dagelijkse leven gaan rugklachten en darmproblemen veroorzaken.

Het is niet gemakkelijk om de gevolgen van negatief denken terug te draaien wanneer ze een fysieke verschijning in je lichaam hebben aangenomen. Het is moeilijk, maar wel mogelijk. Het vraagt een daad van krachtig geloof in jezelf en je eigenwaarde en de positieve kracht van het universum.

Krachtig vertrouwen op je lichaam, weet dat je lichaam veel energie nodig heeft om zich te herstellen en jou daardoor beroerd laat voelen. Cultiveer positieve gedachten en onderzoek de schaduwzijde van de comfortzone, of beter gezegd je ondersteunende onbewuste gedachte of kerngedachte.

Veel mensen zijn er zich niet bewust van dat ze dol zijn op hun kwaaltjes, althans de meeste

Het komt uit je schaduwzijde of kerngedachte met zijn blinde vlekken, waardoor je ze op navolgbare wijze aangewend hebt om zelfmedelijden te voelen en aandacht te trekken. Behalve de keren dat je er niet dol op was, zijn die keren dat ze te ernstig werden en jou echt beroerd maakten.

Alle ziekte wordt eerst geschapen in de geest vooraleer hij tot uitdrukking komt in de tempel dat je lichaam feitelijk is. Het is natuurlijk zo dat je lichaam gemaakt is om gezond te zijn, het is de natuurlijke staat van het lichaam om gezondheid te creëren.

De grote waarheid is het het veel gemakkelijker is voor je lichaam om gezond te blijven door positieve gedachten en emoties, dan dat het lichaam zichzelf ziek moet maken door je vastgehouden negatieve gedachten en emoties.

De meeste mensen zijn zich er niet van bewust dat ze zichzelf ziek maken, zoals onze avatar Jezus Christus zei, ‘zij weten niet eens wat zij doen’. Dus als mensen ziek zijn weten ze niet waardoor ze zijn getroffen en het lijkt erop dat hen iets overkomen is in plaats van dat ze het zichzelf hebben aangedaan. De voedingsbodem om slachtoffer te worden en in de dramadriehoek te verzeilen.

De meesten onder ons gaan onbewust door het leven, en beseffen niet dat gezondheidszaken en -problemen te maken hebben met een onbewuste voorstelling ervan, die te vinden zijn in je comfortzone met zijn schaduwzijde of blinde vlek, je onbewuste kerngedachte over jezelf.

Mensen zijn hun hele leven boos en woedend, onverdraagzaam en geïrriteerd en vragen zich af waarom waarom ze een hartaanval krijgen. Vele mensen gaan wedijveren met hun medemensen, dikwijls zonder genade en onder een ongelooflijke stress en vragen zich af waarom ze een beroerte krijgen.

Iedereen kent wel iemand die met angst door het leven gaat, angst is het tegenovergestelde van wat jij werkelijk bent en dit niet onder ogen wilt zien. Logisch dat angst een tegendraads effect heeft op je mentale en fysieke gezondheid.

Angst is een uitvergrote zorgelijkheid, daarbij sta je stil en bouw je een negatieve innerlijke dialoog met je lichaam, het werkt uiterst restrictief op jouw bewustzijn en op jouw DNA. Het is aangetoond dat het DNA letterlijk krimpt bij het vasthouden van angstgevoelens. De spijsvertering gaat letterlijk stilvallen en in de darmen ontstaat vergisting en rotting.

Zorgen maken, bij veel mensen ligt het veel minder voor de hand dat je jezelf dood kunt piekeren. Nochtans is zorgen maken een grote destructieve mentale energieverspilling. Het is een waarheid dat zorgen maken om schadelijke biochemische reacties oproept die je lichaam op weefselniveau ernstige schade toebrengt.

Zorgelijkheid veroorzaakt verstoppingen in de kleine haarvaten die kunnen leiden tot hart- en vaatziekten. Zorgelijkheid zal eveneens diabetes, kanker en een veelheid aan tussenliggende aandoeningen gaan veroorzaken. Zorgelijkheid is feitelijk een conflictactieve fase in de geest.

Tobben of piekeren is de verbinding met jezelf verloren hebben, je gezondheid verbetert bijna meteen van zodra je stopt met zorgen en ongerust te maken. Haat is het meest verwoestend op je fysieke lichaam en het effect is bijna onomkeerbaar.

Angst, haat en zorgelijkheid, samen met hun afstammelingen zoals verbitterd zijn, vrees, onvriendelijkheid, ongeduld, gierigheid en irritatie creëren de zucht tot verwerpen en veroordelen. Maar je begrijpt toch dat je lichaam onder deze condities niet optimaal kan functioneren.

Het lichaam wordt steeds op weefselniveau geïrriteerd door emotionele toxines en het is onmogelijk om onder deze omstandigheden een gezond lichaam te hebben. Je lijdt aan hevige emotionele pijnen waardoor in het lichaam geen blije biochemie kan plaatsvinden.

De verleiding is groot om verstrikt te geraken in genotzucht, wellust en eigenwaan zonder echt respect voor jezelf, en dat leidt eveneens tot ziekten en aandoeningen met een gebrek aan welbevinden.

Wees blij dat je een gewoon verkoudheidje oploopt waarmee je lichaam probeert zich te ontgiften van jouw emotionele toxines. Ga uit zelfliefde de verkoudheid echt uitzieken zoals Hippocrates dit ook zegt. Symptomen bestrijden is weinig liefdevol voor je lichaam. Wat voor nut heeft het om symptomen te onderdrukken als je de oorzaak niet wegneemt?

Logisch dat het lichaam verplicht wordt om chronische aandoeningen of ziektebeelden te creëren. Begrijp dat “ziektesymptomen” pogingen zijn van je lichaam om je te ontdoen van de schadelijke effecten van biologische conflicten en trauma’s samen met schadelijke stoffen. Daarbij wordt beschadigd weefsel hersteld, in samenwerking met microben.

Spoedcursus in negatieve emoties?

Kijk je elke dag naar de meeste soaps op televisie en negatieve berichten? Dan word je langzaam ziek. Een scala aan negatieve emoties werkt restrictief op je bevattingsvermogen, bewust denken en voelen. Denk maar aan het tekort gedaan voelen, wrok, verwrongen situaties en misbruik van liefde, gekrenkte trots, afgunst, nijd, haat, jaloezie, tekortgedaan worden enzovoort.

Deze soaps zitten vol van deze negatieve zaken. Het grote probleem dat zich hierbij stelt is dat ons bewustzijn niet goed meer kan onderscheiden en de ethiek verloren gaat. Vooral onze kinderen lijden hieronder, door hun natuurlijke drang om te imiteren gaan kinderen denken (trouwens volwassenen ook) dat dit de coole manier is om met elkaar om te gaan.

In de media worden we overdonderd door negatieve beelden, geweld, oorlog, beschadiging en vernietiging van de natuur. Films met geweld en bloed hebben overhand op films waar intieme liefde wordt gepresenteerd. Drama, spanning, thrillers enzovoort waardoor je geest onmogelijk tot rust kan komen, horror die een aanslag pleegt op je onderbewuste en daardoor zal inkrimpen.

We verliezen de verantwoordelijkheid over onszelf en denken dat de geest uit materie voortkomt omdat het intuïtieve gevoel verdwijnt. Menselijkheid wordt aangetast, het gevoel is ondermijnd, we verstarren, verharden en verliezen contact met wie we werkelijk zijn. Daardoor hebben we geen empathie en voelen we ook geen verbinding met het lijden van de medemens.

Het punt waar nihilisme wordt geboren. Hoe lang is het geleden dat je positief nieuws hebt gezien of gehoord. Mijzelf kost het moeite om iets positiefs te vinden op het nieuws dat ik via internet bekijk, waardoor ik nog zelden naar het nieuws kijk. Om deze reden heb ik ook geen televisie.

We worden meegesleurd in een hectische levensstijl waarbij we door stress niet meer kunnen genieten van eenvoudige kleine dingen. De geest is daar terwijl het lichaam nog hier is.

Ontspanning verdwijnt steeds meer, schoonheid, natuur, kunst wordt niet meer geapprecieerd omdat het tijdverlies is geworden, we hebben geen tijd meer om echt te ontspannen in de mooie dingen die er zijn.

Onvoorwaardelijke liefde wordt vervangen door een valse liefde met verwachtingspatronen en beloftes die je onmogelijk waar kunt maken. Hoe kun je iets beloven als je geen contact hebt met jezelf? En we worden steeds zieker en verliezen onze levensenergie zienderogen.

Ik denk toch dat het tijd wordt dat we met zijn allen gaan inzien dat we echt niet goed bezig zijn. Hoe meer we verwijderd zijn van de natuur, hoe meer we verwijderd zijn van onszelf. Begrijp je dan dat je gemakkelijk geïrriteerd of geagiteerd kunt zijn?

Iemand heeft jou onterecht behandeld waardoor je in een ernstig conflict verzeild bent geraakt. Je kunt dan door het mooiste stukje natuur wandelen, maar je geest probeert die giftige ervaring te verwerken, zodat je helemaal niet in staat bent om te genieten van het moment.

Het is dus iets uit het verleden dat je belet om in het heden te leven.

De negatieve energie vervuild letterlijk je lichaam, begrijpelijk, want de ander behandelt jou niet mooi. Terwijl je in bed wakker blijft omdat er een twistgesprek tussen jou en de ander ontstaan is, ben je zonder dat je daar bewust van bent, bezig met negatieve energie te koesteren. In dit twistgesprek tracht je de ander te vertellen wat er mis is, uit je onmacht gaat dit onverminderd door en van inslapen is er helemaal geen sprake meer.

Soms ben je je bewust dat je moet ontspannen omdat dit twistgesprek tot niets leidt en jou alleen maar uitput. Je jaagt de gedachtestroom met volle kracht weg, maar nog geen minuut later merk je dat je nog heftig aan het discussiëren bent. Je beseft dan plots dat je er donder op kan zeggen dat de ander slaapt als een roosje.

Enfin, om het verhaal wat in te korten, je blijft woedend en daarmee ook klaarwakker en na middernacht ben je nog niet in slaap gevallen. Je bent zo moe, maar kunt de slaap niet vatten, en bovendien merk je dat stilaan de ochtend komt. Je moet opstaan om je werkdag te beginnen, letterlijk kapot en doodop.

Dat heb jij jezelf aangedaan. De hele nacht heb je met een vreemde persoon in je bed gelegen, met dit inzicht kun je misschien lachen, maar het blijft een lapmiddel.

OMGAAN MET EMOTIES IN ZEVEN STAPPEN

STAP 1: Neem verantwoordelijkheid

De eerste stap is verantwoordelijkheid, neem verantwoordelijkheid voor jouw pijn.

Als ik zeg dat ik pijn heb omdat jij me iets hebt aangedaan, dan kan ik me pas beter gaan voelen als jij verandert.

Waarschijnlijk kan ik dan heel lang wachten. Maar als je zegt: het maakt niet uit wat de oorzaak is, ik neem de verantwoordelijkheid voor mijn pijn, dan geeft het de mogelijkheid om hierop creatief te reageren. Het is mijn taak, het is mijn pijn, ik moet er iets mee doen. Dat is stap één: het is mijn pijn!

STAP 2: Voel de pijn

Stap twee: ik mag de pijn voelen, en hoe doe je dat? Door je lichaam te voelen. Elke emotionele ervaring heeft een fysieke tegenhanger in het lichaam.

Oefening:

Mag ik jullie vragen om jullie ogen te sluiten? Denk aan een pijnlijke emotionele ervaring in de afgelopen drie weken. Een gebeurtenis die je emotioneel van de streek heeft gebracht, het mag ook de afgelopen drie maanden zijn. Iedereen heeft wel iets meegemaakt dat hem of haar van streek heeft gebracht.

Terwijl je aan de ervaring denkt, voel je je bewust je lichaam, waar voelt het onprettig? Haal je voor de geest wat er gebeurd is. Zie de beelden, naar wat er gezegd is geweest, voelen wat je voelde, voel je lichaam terwijl je dat doet en ontdek waar het onprettig gevoel zich situeert. Geef er een naam aan, wat is het? Boosheid? Wrok? Is het angst of ongerustheid? Schuldgevoel, verdriet of depressie?

Maak jezelf geen slachtoffer, zeg niet dat je verlaten of misbruikt bent, of dat het een ander zijn schuld is. Niets waardoor je jezelf als slachtoffer kunt voelen!!!! Gebruik woorden die een reflectie zijn van je verantwoordelijkheid, hang er een label aan. Doe nu je ogen open, en vertel waar jij iets voelde en wat was het dat er naar boven kwam?

STAP 3: Benoem de pijn

Voorbeelden van wat je zou kunnen voelen:

 • Boosheid, die zich uitte in de nek en de schouders dat met spanning gepaard gaat.
 • Schuldgevoelens in mijn maag.
 • Verdriet voelen in je hart.

De meeste mensen voelen hier, en hier … is er iets. Op de basale chakra’s voelen we normaal gesproken angst (eerste chakra), boosheid (derde chakra), verdriet (vierde chakra) en als we er geen woorden voor vinden situeert zich dat op (het vijfde chakra) ter hoogte van de keel. Als het ware krijg je geen woord uit de mond.

Als de pijn zich buiten de basale chakra’s bevindt, als we het overal beginnen te voelen, wil dat zeggen dat we het al te lang hebben weggedrukt en ontkend. Wat hebben we nu al gedaan: drie dingen. We namen verantwoordelijkheid, dat is stap één, we hebben het waargenomen, dat is stap twee, en we gaven het een naam zonder slachtoffer te worden en dat is stap drie. We hebben geen woorden gebruikt zoals verlaten, misbruikt of teleurgesteld. Dat zijn de eerste drie stappen.

STAP 4: Uit je emoties

De vierde stap is het uiten van de emoties. Hoe doen we dat? Bijvoorbeeld door het op te schrijven in een dagboek wat er is gebeurd. Onderzoek heeft aangetoond dat het opschrijven van je emoties je algemene gezondheidsysteem positief beïnvloed. Je kunt je gevoelens op drie manieren uiten:

 • Vanuit jouw standpunt.
 • In de tweede persoon vanuit het perspectief van de ander, dat heet dan emotionele intelligentie, dat ben je als je in contact staat met jouw emoties. Dit zijn de eerste twee manieren om je emoties te uiten, probeer jouw emoties onder ogen te zien en probeer te ontdekken wat de ander voelt. In contact komen met de gevoelens van een ander noemen we empathie en mededogen.
 • De derde manier is je relatie onderhouden.

Oefening

Je schrijft je eigen emoties op in een dagboek, dan schrijf je op wat de ander voelde, daar kun je ook naar gissen. Je schrijft op wat je denkt dat hij of zij voelt. En dan bekijk je het vanuit de derde persoon; bijvoorbeeld: Je schrijft een artikel voor een krant en dat doe je heel onpartijdig. Persoon A verheft zijn stem en zegt: loop naar de hel en ontplof. Persoon B maakte een vuist en sloeg hem in het gezicht met een bloedneus tot gevolg. Op deze wijze, heel onpartijdig. Je zult iets zeer interessant ontdekken, als je deze emoties op die manier opschrijft zul je ontdekken dat die emoties niet meer dezelfde kracht meer bezitten, de geladenheid neemt af! Dat is stap vier.

STAP 5: Delen

We delen het met iemand die wil luisteren, iemand die om ons geeft en van ons houdt. Het hoeft niet degene te zijn met wie deze interactie was, maar het kan wel. We willen alleen maar dat deze persoon luistert. We willen geen advies, alleen dat er geluisterd wordt

Het is heel gek, als je jouw emotie uit en met iemand deelt, neemt de kracht ervan nog verder af.

STAP 6 : Loslaten op rituele wijze

Pak het stukje papier waarop je jouw emotie op schreef, zet muziek aan en begin te dansen. Verbrand het papier en laat het wegwaaien in de wind. En daarbij zeg je: klaar, over en uit.

STAP 7 : Vieren!

Trek een fles champagne open en breng een toost uit. Ga naar de film of ga op stap en zeg: klaar ik maak er een feestje van. Voila! Dat waren de zeven stappen, als je daar goed mee omgaat, sla je geen giftige emoties op in je lichaam. We willen mensen helpen iets te vinden dat aan een behoefte voldoet en positieve effecten heeft als vervanging voor gedrag met negatieve effecten. Elke persoon die jou iets ten onrechte aandoet vanuit je hart iets goeds toewensen. Niet alleen als een affirmatie of een formele zin, maar oprecht met overtuiging.

Elke keer als het bij jou van binnen weer begint te zeuren, doe je dit opnieuw en vastberaden met een warmhartige intentie. Je vastgehouden negatieve energie omdat de ander jou iets verkeerd aan deed, is niet opgewassen tegen de positieve gemeende intentie vanuit je hart, dit is de manier om het emotionele gif kwijt te raken, dat is echte zuivering.

Zo kun je de slaap weer vatten. Zolang je vasthoudt aan de opvatting dat er iets of iemand daarbuiten is die jou iets aandoet, maak je jezelf machteloos om er iets aan te doen en ga je jouw lichaam emotioneel gaan vergiftigen. Alleen wanneer je zegt: ‘Ik heb het gedaan’, zul je de kracht vinden om het te veranderen. Het is veel eenvoudiger te veranderen wat jij doet, dan wat een ander doet.

We hebben een lichaam en zijn geest en ziel

Je kunt een persoon nooit begrijpen als je hem alleen lichamelijk bekijkt. Vaak krijgen we te horen, het zit tussen de oren, een gelegenheidsdiagnose dat eigenlijk betekent, ‘ik weet het niet, ik heb er geen kennis van’. Bijna elke ziekte heeft een geestelijk component, een vastgehouden emotie, vaak verborgen in de schaduwzijde of blinde vlek.

Soms is de vastgehouden emotie of gevoel bewust. Bijvoorbeeld haat is er zo een gevoel en emotie, haat is het ook zo destructief. Uitgezonden energie keert altijd als een boomerang terug naar de bron, en alle lichaamsweefsels lijden hier enorm onder door.

Ziekte kun je ook bekijken als signalen van je ziel, dat je afgeweken bent van je koers om je licht uit te stralen. Ziekte heeft een diepere betekenis, dat je eraan herinnert dat de emotionele problemen behandeld moeten worden, die achter ziekte verscholen liggen. Dan pas kan er sprake zijn van een blijvende genezing.

Zoals ik steeds zeg, het lichaam heeft een geest nodig om zijn bevelen te kunnen opvolgen, terwijl de geest een lichaam nodig heeft om zichzelf te kunnen definiëren.

De ziel kijkt toe wat we gaan kiezen. Gaan we een positieve dialoog opbouwen met ons lichaam om ons als het licht te kunnen definiëren? Je hebt verantwoordelijkheid voor je lichaam en vergeet nooit dat je ziel heeft gekozen je leven in een fysiek lichaam te voltooien, m.a.w. je bent een spiritueel wezen dat door middel van een fysiek lichaam je menselijkheid tot uitdrukking brengt. Anders zou je hier op aarde niet zijn. Draag zorg van je lichaam als een goede rentmeester.

Het absolute nihilisme

Het absolute nihilisme is de volledige ontkenning dat er iets voorbij de stoffelijke mens bestaat. De geest bestaat niet. De hersenstroompjes (synapsen) beschouwen we als een afvalproduct van moleculaire reacties, net zoals urinezuur een afvalproduct is van onze stofwisseling. Hierbij nog gezegd dat de vrije wil niet bestaat, omdat dit een illusie is. Dus we kunnen ook niet verantwoordelijk zijn voor onze daden.

De enige zin van ons leven is de voortplanting omdat een zaadcel per toeval een eicel ontmoet. Als je bovengenoemde stellingen eens goed door voelt, kun je opmerken dat het nog steeds de instelling is van onze structuren en machthebbers, ze zijn nog niet uit onze cultuur en maatschappij verdwenen. Onze handel, staat en wetenschap zijn jammer nog van deze nihilistische stellingen doordrongen. We zijn er slechter aan toe dan in de prehistorie, want de mensen in de prehistorie kenden nog samenhorigheidsgevoel.

En dit is nog niet alles, de remmen zijn weggevallen door de toenemende technische evolutie en het geloof dat het leven geen zin heeft of er geen hogere macht bestaat. De geest zien we als een product dat uit de materie komt en niet omgekeerd, en deze ontkent alles wat waard is aan het mens-zijn. Liefde, samenhorigheid, vriendschap, vertrouwen, intimiteit enzovoort zijn niet meer belangrijk.

De geest is er eerst

Wij zijn als mens begiftigd met de universele vrije wil en daarom draagt de mens ook verantwoordelijkheid voor zijn eigen leven, daden en zowel fysieke als geestelijke gezondheid. We kunnen de leugens (die nihilistische stellingen inderdaad zijn), omdraaien waardoor we de waarheid tevoorschijn zien komen.

De geest is er altijd eerst, al de rest is daarvan afgeleid. De synapsen in onze hersenen zijn afgeleid van onze gedachten. Gedachten komen ergens vandaan (akasha kronieken). Met onze gedachten die we kiezen creëren wij materie en de gezondheid van ons lichaam. Met onze gedachten geven we uitdrukking van wat je hebt besloten te zijn, een scheppingsdaad in de beslissing van wie je wilt zijn. De voornaamste zin in het leven is dat de mens zijn creërend vermogen ontmoet, zijnde de schepper in zichzelf ontmoet.

Het grote doel en zin van dit leven is:

Om te besluiten en te verklaren, te scheppen en uit te drukken, te ervaren en te vervullen wie jij werkelijk bent. Om jezelf ieder moment te herscheppen als de prachtigste versie van het grootste visioen dat je ooit hebt gehad van wie jij werkelijk bent. Dat is jouw doelstelling in jouw menswording, en dat is het doel van heel het leven.

Een leugen is altijd een verdraaiing of ontkenning van de waarheid.

We kunnen waarheid hervinden door de leugen om te draaien en contact te maken met wie we werkelijk zijn. Door deze leugens te ontmaskeren komen we dichterbij ‘het allesomvattende bewustzijn’, het vermogen van de geest om afstand te nemen van zichzelf en de buitenwereld. En tegelijkertijd met de buitenwereld te kunnen waarnemen. Het besef komt dat we geest zijn met een fysiek lichaam, we weten dat we er zijn. We kunnen ons als een ‘ik’ definiëren en ‘ik’ zeggen tegen onszelf. Dat alles kunnen we concretiseren en ervaren.

Onze geest is energie, we nemen vorm aan, doorlopen de vorm en verlaten de vorm. De geest was er reeds voor onze geboorte en zal er nog steeds zijn na onze dood. Het lichaam is een vleesgeworden woord. Het kind komt uit de geest en wordt met één volledig intact vermogen op de wereld gezet: geestelijk als het ware volwassen. Ondanks dat het alles nog moet leren, is het kind in staat om onvoorwaardelijke liefde te geven. Het geestelijk gebied is er eerst.

Daarom is het goed dit te beseffen als ouder dat een kind niet geestelijk hoeft opgevoed te worden, maar een kind hoeft alleen maar bevestiging. Moedig je kind aan, luister en stel vragen, en dring niets op, blijf geïnteresseerd in wat je kind aanbelangt. Zo krijg je tevreden en gelukkige kinderen die uitgroeien tot warme, liefdevolle mensen met een grote weerstand tegen stress, alcoholmisbruik, depressie, drugsmisbruik enzovoort. Dat is toch de wens van elke ouder.

Verlichting door ademhaling

Veel mensen kiezen voor methoden die gepaard gaan met ademhalingsoefeningen om hun bewustzijn te verruimen en te verhelderen. Niet meer aanhoudend vanuit de overlevingsreflex van het lichaam moeten leven, maar vanuit ons hoogste gebied, onze geest. Raar maar waar, het lichaam heeft er juist veel baat bij om gerustgesteld te worden door de geest.

Ademhaling verbetert de communicatie lichaam met de geest en vice versa. Een rustige ademhaling waarbij de uitademing iets langer duurt dan de inademing zal de nervus vagus volledig ontspannen waarbij het fysieke lichaam tot rust kan komen. Dan kan je de geest in het lichaam integreren en vice versa.

Het lichaam heeft een geest nodig om zijn bevelen op te volgen, als de geest bewust is zal het lichaam daardoor beter functioneren. Een ontspannen in- en uitademing zal de geest voortdurend aansporen om levend en bewust te blijven. Daardoor blijft er een goede verbinding met het lichaam en kan de geest zichzelf definiëren dankzij het lichaam.

Besef dat ons brein het tussenstation en bemiddelaar is van de geest en het lichaam in relatie met de buitenwereld. Ons brein is plastisch. Het brein voegt zich naar onze gedachten en de zenuwcellen maken steeds nieuwe verbindingen aan en vermenigvuldigen zich.

Wetenschappelijk onderzoek bevestigt dit, de bewering dat je hersenweefsel verliest naarmate je ouder wordt is volstrekt onwaar. Zo kunnen we bepaalde vaardigheden die we in het verleden hadden verliezen of herwinnen en nieuwe vaardigheden ontwikkelen naarmate we ouder worden. Alles is mogelijk.

Gepubliceerd op 15/04/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

 • Zoals U denkt, zo zal je zijnZoals u denkt, zo zal je zijn is een wetmatigheid in de zelfvervullende gedachte waarmee je dingen aantrekt waar je aandacht naartoe is gegaan. Zeer belangrijk om dit te begrijpen, want dat geldt ook voor je gezondheid.Aandachtsenergie werkt als een magneet, het is onmogelijk om je aandacht op goede gezondheid te richten als je gelooft dat je gezondheid afhankelijk is van een immuniteitssysteem. Het begrip immuniteitssysteem als verdedigingssysteem brengt jou naar het duale denken waarbij je de oorzaak van ziekte buiten jezelf plaatst.Maar als je je aandacht richt op het zelfhelend vermogen van je [...]

  By Published On: 20/03/2024
 • Het nocebo effect. Dit artikel gaat over de kracht van overtuigingen. Overtuigingskracht wordt vaak onderschat. Onlangs las ik het verhaal over een arts die een röntgenfoto liet maken van zijn longen. Daarop bleek een donkere vlek aanwezig te zijn die men herkende als een longkanker. Door deze diagnose stortte de innerlijke wereld van de arts in en binnen twee maanden overleed deze arts. Toen men iets later van dezelfde arts oudere röntgenfoto’s ontdekte die meer dan 30 jaar oud waren, bleek hetzelfde vlekje reeds aanwezig te zijn, dat eigenlijk toen over het hoofd was gezien. Dit is een voorbeeld van [...]

  By Published On: 20/03/2024
 • Waarom we griep en corona niet wegkrijgen Influenza manifesteert zich als een ware wintergriep, terwijl corona en Sars zich voornamelijk voordoen tijdens het voorjaar. Dit duidelijke onderscheid is vaak afwezig in de media. Bovendien wordt er een onderscheid gemaakt tussen een gevaarlijke griep en een ongevaarlijke griep. Ernstige ziektebeelden worden beschouwd als "echte" griep, terwijl mildere symptomen meestal worden afgedaan als verkoudheid. Dit verschil komt voort uit de intensiteit van de causale oorzaak, namelijk ANGST en/of geurconflicten! Zodra deze angsten zijn opgelost, manifesteren zich genezingssymptomen die vaak verkeerd worden geïnterpreteerd als de ziekte die moet worden bestreden. Dit is een [...]

  By Published On: 22/02/2024