De ontwikkeling van een levenslange “immuniteit” bij een baby

Niets is kwetsbaarder in het lichaam van een baby dan de hersenen, de pijnappelklier en het onvolgroeide “immuniteitssysteem”, (of beter gezegd de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem) wanneer het probeert te overleven vlak na de geboorte en in de eerste fase van het bestaan.

Inleiding

De woorden immuniteit, ziekteverwekker, antilichamen of antistoffen, infectie, virus en besmettelijkheid komen uit het dualistische denken voort en zijn valse concepten waarbij we de vijand (ziekte) buiten onszelf plaatsen. Algemene gezondheid heeft te maken dat alles holistisch en met elkaar is verbonden. Samen met het inzicht dat de echte oorzaak metafysisch is en in jezelf aanwezig is.

De menselijke biologie en ecologie werkt op een totaal andere manier dan wat de farmaceutische investeringsmaatschappij ons al 150 jaar lang wil doen geloven. Een ontsteking klopt wel, dat is het lichaam dat microben (zijn nooit ziekteverwekkers) activeert om weefsels te kunnen herstellen en waarbij er nieuwe bloedvaatjes groeien (angiogenese).

Het “valse concept immuniteit” is feitelijk de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem, die wordt gezien als er evenwicht is in het fysieke lichaam, maar ook in de geest. Dit betekent dat je trauma’s en biologische schokken opgelost zijn. Men kan wel spreken van weerstand opbouwen tegen biologische conflicten in de geest. Als je volledig in evenwicht bent zijn zelfs de zogezegde “ziekteverwekkers“ van groot belang om je lichaam te zuiveren en te ontgiften en celafval te recyclen, met andere woorden, je lichaam in evenwicht houden.

Ziekteverwekkers bestaan eigenlijk niet, men kan enkel spreken van een overgroei van bepaalde micro-organismen als gevolg van een onderliggende oorzaak. Het “valse concept infectie” is feitelijk de ziekte waarbij het lichaam latente microben en exosomen activeert om beschadigde en vergiftigde weefsels en cellen te herstellen.

Zelfs “besmettelijkheid” is een vals en misleidend concept, want je hebt altijd eerst verziekt weefsel, dan pas verschijnen de microben om het lichaam te helpen verziekt weefsel te herstellen. In feite is het lichaam die latente microben, sporen (foutief gezien als de fagen) en exosomen activeert en uitnodigt voor de herstel- en opruimwerkzaamheden.

Het valse concept “virus” is ook misleidend en houdt de matrix van virus, besmetting, en vaccin in stand. Dit is een logische matrix, doch het bevat geen psychologische relevantie. Zelfs logica kan niet gevalideerd worden, want anders kom je in een kringredenering uit ofwel in het nihilisme. In werkelijkheid zijn virussen nog nooit geïsoleerd volgens de gouden standaard en getoetst aan de vier postulaten van Koch.

Men kan wel spreken van exosomen, eiwitten met erfelijke materiaal in een soort enveloppe. Een exosoom heeft gemiddeld tussen de 10 tot 40 basenparen nucleotiden.

Oude geneeswijzen zoals de ayurveda en de Germaanse geneeskunde spreken van algemene gezondheid met een detox systeem, en ook van een recyclingsysteem – celafval wordt zoveel mogelijk gerecycled. Antistoffen en anti lichamen kun je eerder geheugen stofjes en detox cellen noemen die ervoor zorgen dat het lichaam zich kan ontgiften, goede celdeling en stofwisselingsprocessen en het in stand houden van een evenwichtige microbiële flora.

De pasgeborene

In de gevaarlijke en vervuilende wereld waarin wij vandaag leven, waarbij er zoveel aanvallen zijn op de neurologische systemen van de mens, moet men de pasgeborene zoveel mogelijk vrijwaren aan het gevaar van hersenweefselbeschadiging. Er wordt geen enkel kind geboren met een volledig intact gezondheidssysteem. Tijdens de eerste levensjaren is de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem van het kind driftig bezig zichzelf te ontwikkelen en te reorganiseren.

Het kind is met zijn eigen individualiteit bezig en moet beschermd worden tegen vervuiling van buitenaf. Tijdens deze eerste levensjaren is dit onvolledig werkende gezondheidssysteem uiterst gevoelig aan de door de mens gemanipuleerde microben gezien als “ziekteverwekkers”. Denk maar aan de vaccinaties met hun conserveringsmiddelen, ontsmettingsmiddelen en allerlei andere hulpstoffen en zware metalen.

Het lichaampje van de baby of van het jonge kind kan deze stoffen niet herkennen.

Met andere woorden, al deze stoffen zijn totaal lichaamsvreemd en daardoor ook giftig voor dit kleine jonge lichaam. Deze stoffen zijn absoluut niet natuurlijk voor het zich ontwikkelende kind. Er zitten in vaccinaties zelfs geen voedende stoffen broodnodig voor de ontwikkeling en groei van het babylichaampje. Ik denk maar aan de levensnoodzakelijke organische mineralen in hun opneembare ångström grootte, vitaminen of andere zaken zoals aminozuren enzovoort.

Je begrijpt toch dat lichaamsvreemde stoffen die in de vaccinaties zitten ronduit schadelijk zijn voor de hersenen, het zenuwstelsel en het zich ontwikkelende gezondheidssysteem.

Voedende stoffen zijn stoffen die het lichaam kan herkennen dankzij miljoenen jaren evolutie dankzij moeder natuur. Deze voedende stoffen bevatten informatie uit de natuurlijke omgeving voor het opgroeiende kindje en hebben een soort streepjescode die alle lichaamscellen kunnen herkennen waarmee ze weten hoe ze deze voedende stoffen moeten gebruiken.

De intelligentie van het lichaampje van de baby weet precies waarvoor moedermelk tjokvol levenslicht werkelijk dient, en op welke plaats en functie in het lichaam het nodig is om het verder te voeden, te onderhouden, te groeien en te ontwikkelen. Hetzelfde geldt voor het kind.

De lichaamsintelligentie weet precies aan de hand van de smaken en de kleuren uit natuurlijke zongerijpte voeding in oorspronkelijke staat de informatie ervan te lezen. Deze lichamelijke intelligentie weet bovendien zeer goed voor welke functie en plaats het in het lichaam bedoeld is. Deze voeding bevat bovendien zeer veel zonne-energie en licht in de vorm van fotonen. We mogen niet vergeten dat het menselijke lichaam het resultaat is van miljoenen jaren evolutie door moeder natuur en dat de natuur altijd het beste voor heeft met ons.

De algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem is ook het resultaat van miljoenen jaren natuurlijke evolutie, waarbij het lichaam leert zelf zijn algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem te creëren. In onze maatschappij hebben we de arrogantie ontwikkeld te denken dat de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem gigantisch ontoereikend is en daarom hulp nodig heeft van onze superieure medische wetenschap om te kunnen overleven. Ken je het gezegde: Het dierenrijk en het mensDOM?

De andere kijk op algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem

De echte algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem bekom je pas als het lichaam op zelfstandige wijze kan reageren op een ziekte. Dit kan alleen maar gebeuren na een doorgemaakte ziekte of ten minste daaraan blootgesteld te zijn geweest. Via een ziekte heeft het lichaam en de algemene gezondheid de kans om beschadigd weefsel of lichaamscellen te herstellen, veroorzaakt door toxines en afvalstoffen, en de daaropvolgende verzuring op te lossen om het zuur-base evenwicht te herstellen en zich te ontdoen van schadelijke stoffen. D

Dit gebeurt door latente microben en exosomen te activeren waarbij de weefsels in oorspronkelijke staat hersteld worden. Het oefenen van het gezondheidssysteem via ziekte is essentieel voor het herstellen van lichaamsfuncties en bij baby’s en jonge kinderen de verdere ontwikkeling van de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem en de hormoonhuishouding.

De grote waarheid is dat microben in werkelijkheid helpen om ziekte te genezen, of ten minste verergering van de ziekte te voorkomen. Ziekte en ontsteking zijn een van de meest bijzondere processen van zelfverdediging van het lichaam.

Je zou kunnen zeggen dat een ontsteking en ziekte het beter worden is van je algemene gezondheid en welzijn. Op voorwaarde dat men de natuurlijke algemene gezondheid van het menselijke lichaam zijn gang laat gaan en niet verstoort met chemicaliën die erop uit zijn symptomen te onderdrukken of weg te nemen.

De reddingsoperatie tijdens de ontsteking of de ziekte, gaat het gezondheidssysteem binnendringende microben terugdringen als ze hun herstelwerk afgerond hebben (voornamelijk via de natuurlijke weg, en dat is via de neus, de mond of een wonde). Ze zijn feitelijk “uitgenodigd” door de sterk verzwakte conditie van de gastheer of gastvrouw, waarbij hun lichaamscellen zijn beschadigd door de aanwezigheid van schadelijke stoffen en effecten van biologische schokken.

Het uitnodigen en/of activeren van de zogezegde “ziekteverwekkers”, microben en deze vervolgens terug te dringen lijken elkaar tegen te spreken. Nochtans zijn beide essentieel voor de echte genezing en het herstellen van lichaamsfuncties, waaronder het herstellen van het vermogen zich te kunnen ontgiften en te zuiveren. Daarom dat je na het uitzieken van een ziekte (ook ontsteking) je plots veel meer energie zal verkrijgen met meer helderheid in je denken en verbeterde cognitie.

Kinderen die typische kinderziekten doormaken hebben nadien een betere algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem, betere hersenwerking, goede lichaamsgroei, hebben veel meer energie en kunnen beter studeren op school.

De meeste “aanvallen” van “microben” vinden plaats in stilte, zonder ons te storen. Symptomen van ziekte of ontsteking doen zich alleen voor, als het gezondheidssysteem besluit dat het nodig is zich agressief te verdedigen tegen schadelijke invloeden zoals gifstoffen – intoxicatieschok. Elk symptoom is een signaal, een manifestatie van hoe een persoon zich voelt en wat hij ervaart.

Vanuit een meer holistische kijk op ziekte en gezondheid heeft het doormaken van ziekten, en hierbij horen ook de typische kinderziekten, altijd positieve effecten, een deel van het groeiproces. Door het doormaken van de ziekte wordt de mens aangezet zich te “verweren” tegen de biologische schokken en gifstoffen van buitenaf die niet lichaamseigen zijn, om vervolgens sterker na het herstel te worden. Dit zowel lichamelijk als geestelijk.

Kinderen zijn in staat om beter hun leefruimte in te nemen na het doormaken van typische kinderziekten. Elk kind komt hier op aarde terecht met veel erfelijk materiaal van zijn ouders en moet zijn eigen vorm en gestalte nog vinden voor de ontplooiing van zijn bestaan.

Dit vraagt om een investering veelal in de vorm van het uitzieken van kinderziekten, waarbij je de kinderziekte kunt beschouwen als verbouwing van het lichaam opdat het kind zich beter zal voelen in zijn eigen lichaam na het doormaken van de ziekte, meer zijn eigen vorm en gestalte aannemen om zijn existentie tot uitdrukking te kunnen brengen.

Vandaar dat kinderen na het uitzieken ook zo veel meer energie hebben. Tegelijkertijd worden de effecten van de biologische schokken die eigen zijn aan het leven verwijderd en opgelost. Microben is een verzamelwoord van micro-organismen zoals bacteriën en gisten. In feite behoren exosomen (zijn lichaamseigen) hier niet bij, zij zijn zeer belangrijk bij de ontgifting van weefsels.

Microben en exosomen hebben een opruimfunctie in de natuur en gaan de verzwakte, gewonde of dode cellen en schadelijke afvalstoffen en toxines in het menselijke lichaam afbreken, die het lichaam zelf niet langer kan verwijderen door de verzwakte conditie van de gastheer of gastvrouw. Daarbij worden de weefsels hersteld in oorspronkelijke staat.

De verzwakte conditie ontstaat door allerhande verstoppingen in de haarvaten of capillairen, bindweefsel en de lymfe. Dit wordt door de effecten van biologische schokken en door ophoping van schadelijke stoffen, toxines en de afvalstoffen veroorzaakt. Ondertussen kan het afval van de celdeling en het metabolisme ook niet op tijd afgevoerd worden.

Tijdens dit schoonmaakwerk in het lichaam gaan microben de verstoppingen, afvalstoffen en toxines oplossen en de beschadigde cellen opruimen en de weefsels herstellen. Met andere woorden, de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem ruimt de toxinen op die deze microben produceren als ze hun schoonmaakwerk doen. Veel afvalstoffen worden eveneens gerecycled, zeker als ze afkomstig zijn van de mitose.

Het gezondheidssysteem is daarbij essentieel om de activiteit van de microben te beheersen en van zodra het schoonmaak- en herstelwerk achter de rug is deze microben terug te dringen of latent te maken. Vervolgens worden door de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem echte geheugenstoffen aangemaakt.

Het is belangrijk te leren begrijpen dat de grootste taak van de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem is om het lichaam van binnen schoon te houden en een evenwicht te creëren in de microbiële flora van het lichaam. Daarbij wordt de celdeling en metabolisme in goede banen geleid. De algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem gebruikt daarvoor microben en exosomen.

We kunnen niet leven zonder microben, we worden 24 uur per dag blootgesteld aan microben. Sommige hebben zuurstof nodig, andere niet. We hebben beide nodig voor een ecologisch evenwicht in ons lichaam. Sommige microben helpen ons voedsel verder te verteren en belangrijke stoffen aan te maken zoals Vitamine B12 en vitamine K. Andere soorten microben helpen om onze reststoffen en afvalstoffen zoals de stoelgang af te breken. Nog andere helpen om toxines af te breken.

Zonder microben zouden we verdrinken in een vijver van afval.

Hoest, een lopende neus, slijmproppen e.a. zijn de meest basale mechanismen van het menselijke lichaam om dode bacteriën samen met afvalstoffen, toxines en beschadigde cellen te verwijderen. Veel artsen denken dat deze symptomen de ziekte zijn, maar vergeten daarbij één ding: Door het onderdrukken van deze symptomen kan het lichaam niet uitscheiden wat het kwijt moet.

Begrijp dan ook dat hoestmiddelen, neussprays, medicijnen en ontstekingsremmers de toxines, afvalstoffen in de diepere weefsellagen van het lichaam zullen laten doordringen. Er ontstaat vervolgens op deze diepere weefsellagen ook beschadiging. Daarbij worden andere latente microben en exosomen geactiveerd door het lichaam en ontstaan er andere symptomen.

Overgroei van microben gebeurt nooit op een plaats in het lichaam dat schoon en gezond is, want daar is er niets te vinden om ervan te leven en zich voort te planten.

Microben gaan altijd naar de plaats dat verzwakt is door schadelijke stoffen of een gewond lichaamsdeel als het eigen schoonmaak- en genezingswerk niet goed meer functioneert door de verzwakte conditie. Enerzijds veroorzaakt door schadelijke stoffen zoals zware metalen, toxines, ophoping afvalstoffen, dioxines enzovoort en anderzijds door het vasthouden van onopgeloste emotionele problemen en biologische schokken.

Daarom kunnen microben nooit verantwoordelijk gesteld worden voor het veroorzaken van een ontsteking of ziekte. Er is altijd meer aan de hand, en om gezond en vitaal te worden is er echt veel meer nodig dan alleen het weghalen of wegjagen van zogezegde “ziekteverwekkers of pathogenen” met antibiotica, vaccins of andere symptoombestrijders zoals dit in onze geïndustrialiseerde wereld telkens gebeurd. Bedenk dat microben nooit de ziekte veroorzaken.

“In het kort”

Bacteriën en gisten zijn nooit oorzaak van ziekte en daarom kunnen serums en vaccinaties nooit een ziekte voorkomen of genezen. Overgroei van microben gebeurt altijd in een natuurlijke omgeving waarbij ze kunnen overleven en zich voortplanten. Deze natuurlijke omgeving is ziekelijk weefsel in plaats van zelf de oorzaak te zijn van de ziekte. Ziekelijk weefsel ontstaat door de effecten van biologische schokken, trauma’s en verzuring. Gecombineerd met intoxicatieschokken en verstoppingen veroorzaakt door opstapeling van toxines en afvalstoffen die de lichaamscellen gaan beschadigen waarop vervolgens deze microben zullen gedijen. Ziekelijk weefsel is het gevolg van een verzwakte conditie van het lichaam dat zijn toxines en afvalstoffen niet op tijd kan elimineren en verwijderen via de natuurlijke weg: Bloedvaten, huid, lymfe en de totaliteit van de spijsvertering inclusief de lever. Onze levensstijl, bewerkte voeding, symptoom georiënteerde behandelingen en onopgeloste emoties en trauma’s zijn oorzaak dat het lichaam zich niet meer kan ontgiften.

De Bacterietheorie van Louis Pasteur is een bewuste misleiding geworden waarbij het grote publiek in onze geïndustrialiseerde wereld wordt geïndoctrineerd dat de ziekte of ontsteking van buitenaf komt en veroorzaakt wordt door externe factoren en dus niet de verantwoordelijkheid is van het individu. Dit heeft geleid tot de enorme verkoop van, chemische medicijnen en vaccins. Onze maatschappij is slachtoffer van Pasteur’s bacterietheorie waardoor de echte oorzaak van verziekt weefsel niet wordt aangepakt. Dit gegeven leidt automatisch tot de ontwikkeling van chronische aandoeningen. Dat is wat we nu precies de laatste decennia zien gebeuren in onze maatschappij.

Om nog maar te zwijgen over de komst van de superbacterie als gevolg van het onnodig en niet verantwoord voorschrijven van antibiotica. Antibiotica is alleen gerechtvaardigd als microben levensbedreigend worden als gevolg van grote interne vervuiling in het lichaam, waardoor microben stuurloos worden en in overgroei gaan evolueren. Antibiotica is niet gerechtvaardigd bij zomaar elke bacteriële ziekte als gevolg van verziekt weefsel, omdat het lichaam wordt tegengewerkt zich te ontgiften. Het kleine lichaampje van de pasgeborene en het kleine kindje wordt dankzij vaccinaties reeds ernstig tegengewerkt om zichzelf te ontgiften en door het vaccin ernstig vervuild met lichaamsvreemde stoffen die rechtstreeks in de bloedbaan terechtkomen.

De natuur is nooit zwart-wit, is het jou reeds opgevallen dat microben (exosomen) nogal kieskeurig zijn in de keuze van hun gastheer of gastvrouw? Dat is waarom sommige mensen verkouden worden en andere niet. Heb jij jezelf deze vraag ooit eens gesteld? Ziekte komt alleen voor bij mensen die verzwakt zijn door vervuiling, toxische voeding, lage weerstand, slechte levensstijl, onopgeloste emoties en biologische schokken. Met als gevolg een slecht werkende algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem. Zo’n grote disbalans maakt het bloed geschikt als een perfect medium voor de opportunistische microben. Je ziet het, elke ziekte is de verantwoordelijkheid van het individu zelf, dat is natuurwet. Echter baby’s en kinderen zijn niet verantwoordelijk voor de vaccinaties die ze uit de onwetendheid van volwassenen krijgen.

Louis Pasteur gaf op zijn sterfbed toe dat hij zich schromelijk heeft vergist, maar onze medische wetenschap accepteert dit niet en blijft maar doorgaan om microben als oorzaak te zien van ziekte in plaats van het gevolg van verziekt weefsel.

Over het mensDOM gesproken. Voorlopig ziet het er niet naar uit dat er een einde komt aan vaccinaties .

Louis Pasteur gaf op zij sterfbed toe dat micro-organismen zoals bacteriën en gisten geen ziekteverwekkers waren, maar eerder opruimers van aangedaan weefsel. De meest bekende citaten van Louis Pasteur op zijn sterfbed zijn:

“De omgeving is alles, de bacterie is niets!” en “het is niet de kiem die telt, maar de bodem waarop hij valt”.

Antoine Belchamps, een tijdgenoot van Louis Pasteur zei het volgende: Bacteriën en gisten zijn niet de oorzaak van ziekte en daarom kunnen vaccins en serums nooit een ziekte genezen of voorkomen. Zogezegde “ziekteverwekkers”, microben zoeken altijd een natuurlijke omgeving (ziekelijk weefsel) in plaats van oorzaak te zijn van ziekte.

Gelukkig zijn er nu wetenschappers die de ontwikkeling van microben niet zien als oorzaak van ziekte, maar meer als bewijs van verziekt lichaamsweefsel. De ziekte komt altijd eerst.

Antoine Belchamps toonde aan dat als het zuur-base balans (PH waarde) van het lichaam omslaat naar zuur, het lichaam meer “voedsel” produceert voor de microben en dat daardoor het risico op ziekte toeneemt. De PH waarde van het lichaam verandert van basisch naar zuur als verzurend afval van de stofwisseling, industrieel bewerkt voedsel, dood celmateriaal, overdadige dierlijke eiwitconsumptie en toxines die zich ophopen in de vloeistoffen en weefsels van het menselijke lichaam.

Het resultaat is een ziekte of toxinecrisis, dat in feite niets anders is dan een poging van het lichaam om terug te keren naar een meer basische toestand. Ziekte en ontsteking zijn de meest effectieve zelfverdediging van het lichaam om een toxines crisis de baas te worden, tenzij de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem onherstelbaar is aangetast door hongersnood, vervuiling, uitputting of overbelasting. de ideale zuurtegraad van het menselijke lichaam schommelt tussen 7.35 en 7.45 op de schaal van 14.

De zich ontwikkelende algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem bij baby’s en jonge kinderen

De mens is het enige wezen dat zichzelf langzaam vernietigd

Zijn vaccinaties echt nuttig? Als je het bekijkt vanuit het perspectief van het lichaam is dit niet zo, integendeel. Bij baby’s en jonge kinderen ligt het zelfs nog gevaarlijker. Baby’s zijn enorm kwetsbaar. Hun kleine lichaampjes zijn totaal weerloos tegen het chemisch gif dat in de vaccinaties zit. De schade door vaccinatie is enorm en overtreft vele malen de problemen, die misschien zouden ontstaan zonder een vaccinatieprogramma.

Daarbij heb je het feit dat baby’s nog in een nadelige positie zitten, omdat ze via de moedermelk geen algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem versterkende stoffen meer binnen krijgen omdat de moeders eveneens door vaccins WERDEN gevaccineerd en geen juiste natuurlijke geheugenstoffen en detox-lichamen meer kunnen aanmaken.

Dat is een oorzaak dat we generatie na generatie steeds verder verzwakken.Ook de placenta wordt veel te vroeg doorgeknipt waardoor de baby belangrijke stoffen mist die in het laatste bloed van de placenta zitten. De navelstreng mag pas doorgeknipt worden als hij wit is uitgeslagen en niet meer klopt.

Als we kijken naar de laatste vier generaties in onze geïndustrialiseerde wereld, zien we duidelijk een achteruitgang van de algemene algemene gezondheid en levenskracht. Er is een duidelijke zichtbare tendens dat we generatie na generatie steeds meer verzwakken.

Deze achteruitgang zien we niet op andere plaatsen op de wereld waar de lokale bevolking nog in harmonie leeft met de natuur en geen vaccinaties hebben. Dit is een voldongen feit op dit moment waar we eens aandacht aan kunnen geven.

De verdedigingslinies van het menselijke lichaam en de zich ontwikkelende baby

Elk vaccin is een aanval op je lichaam, hersenen en de geest.

Onder normale omstandigheden moeten alle geconsumeerde voedingstoffen en dranken eerst de slijmvliezen van de mond, de slokdarm, de maag, de darmwand en de lever passeren vooraleer ze toegang krijgen tot belangrijke delen van het lichaam zoals het bloed, zenuwweefsel, organen, weefselopbouw en de endocriene klieren.

De slijmvliezen van de ademhalingswegen en het spijsverteringskanaal zijn dus de weefsels die onze ‘grens bewaken’ bij inname van voeding, drank en zuurstof.

De speekselklieren in de mond produceren enzymen die schadelijke microben doden. Dit wordt volledig verstoord door geraffineerde voeding. De ogen en de oren maken ook deel uit van de weefsels die deze grens bewaken. Het traanvocht bevat enzymen die ongewenste microben kunnen doden en vuil oplossen.

De oren produceren een soort vet dat eveneens microben en vuil tegenhoudt. De blaas en urinewegen zorgen door de dagelijkse urinevloed dat ongewenste micro-organismen worden weggespoeld, mochten deze door de slijmvliezen van de vagina of de penis doorgedrongen zijn in de urinewegen.

Naargelang de toestand van het slijmvlies van de ademhalingswegen kan er een ontvankelijkheid ontstaan voor de activiteit van micro-organismen. Dit gebeurt als de conditie van de gastheer is verzwakt en het lichaam kiest om veel schadelijke stoffen en toxines via het slijmvlies af te voeren, als er een angst conflict is opgelost.

Normaliter zorgt de slijmproductie voor de afvoer van reststoffen, dode bacteriën, afvalstoffen van lichamelijke processen en afgestoten lichaamscellen. De miljoenen trilhaartjes van de ademhalingswegen zorgen continu voor een stroom van slijm met ‘afval en toxines’ richting uitgang in de slokdarm waar het ingeslikt wordt en afgebroken wordt door het extreme zuur van de maag waar maar weinig micro-organismen aangepast zijn om daarin te overleven.

Bij ziekte wordt er enorm veel slijm geproduceerd, en is het beter om de slijmproppen uit te spuwen, omdat de maag bij een ziekte niet goed kan functioneren. Want het lichaam gaat bij ziekte geen energie verspillen aan de spijsvertering, daarom dat je bij een ziekte of aandoening ook niet veel honger hebt. Het lichaam verzamelt energie voor de grote schoonmaak in het lichaam samen met de microben en exosomen. Dit geldt ook bij snot in de bijholten, steeds uitsnuiten.

Het milieu van de vagina en de penis is vrij zuur als bescherming tegen ongewenste microben. Er is eveneens een microbiële flora in het milieu van de vagina en de penis dat zich heeft aangepast aan deze zure omstandigheden en noodzakelijk is voor evenwicht.

Ten slotte hebben we de talglaag van de intacte huid. Dit vormt een grens waardoor wel vocht en opgeloste stoffen kunnen worden opgenomen, maar absoluut geen microben die ongewenst zijn. De talglaag is een soort vetlaag met een vrij zuur milieu waarin specifieke huid bacteriën gedijen.

Deze bacteriën zorgen voor evenwicht waardoor destructieve micro-organismen geen kans krijgen zich te vermenigvuldigen. Afhankelijk van de toestand van de gastheer kan er eveneens net zoals in de slijmvliezen meer ontvankelijkheid ontstaan van activiteit van micro-organismen.

De huid functioneert ook als een uitwisselingsorgaan van vocht (om de lichaamstemperatuur te reguleren) en overbodige stoffen en toxines. Als de conditie van de gastheer verzwakt is door bijvoorbeeld een verstoring in de spijsvertering of verziekt weefsel, zal het lichaam afvalstoffen en toxines proberen uit te duwen via de huid, waarbij er dikwijls een onaangename lichaamsgeur ontstaat.

Het is altijd beter om je ‘s morgens te wassen dan ‘s avonds, omdat dit uitduwen van afvalstoffen en toxines voornamelijk tijdens de nacht gebeurt. Op die manier worden deze schadelijke stoffen niet terug opgenomen door de huid.

Alle flora’s op de huid, speekselklieren, genitaliën, maag, mond, neusholten, ogen en oren en tenslotte de flora’s van de darmen, de galblaas en in alle weefsels heeft het lichaam leren kennen als “EIGEN” waartegen we geen afweer op getouw zetten, maar in symbiose mee samenleven.

Dit geheel noemen we de microbiële flora van het lichaam, en deze microbiële flora werkt samen met de algemene gezondheid en zijn detox- en recyclingsysteem om afvalstoffen en toxines af te breken en te verwijderen.

Al deze verdedigingslinies zijn door miljoenen jaren natuurlijke evolutie perfect op elkaar afgestemd, en daar mogen we echt op vertrouwen.

Als metafoor kun je deze eerste verdedigingslinie ook zien als de grensbewakingstroepen aan de buitenkant van het lichaam. De huid, slijmvliezen van de spijsvertering, darmwanden en het ademhalingsstelsel. En deze grensbewakingstroepen slaan telkens de eerste aanvallen van toxische stoffen af. De intelligentie van elke lichaamscel in het totale lichaam weet dit en deze informatie is natuurlijk ook in het DNA opgeslagen.

Men kan de strijd in alle hevigheid zien woekeren aan de huidverschijnselen die typisch gekenmerkt zijn zoals bij mazelen, rode hond, waterpokken en slijmvlies verschijnselen zoals bij kinkhoest, de bof enzovoort. Het uitkoken van innerlijk vergif zoals Hippocrates het zo mooi verwoordt.

Als deze ziekte is verslagen door de grensbewaking van de eerste verdedigingslinie, treedt meestal blijvende algemene gezondheid met een goed werkende detox- en recyclingsysteem op. Het grote leger onder de eerste verdedigingslinie binnenin het lichaam heeft een totaal andere functie.

Deze troepen kunnen in geval van nood ingezet worden bij het doormaken van kinderziekten om innerlijk vergif en de effecten van biologische schokken (trauma’s) af te voeren naar de buitenkant van het lichaam.

Deze troepen die eveneens bestaan uit witte bloedcellen (detoxcellen) houden zich voornamelijk bezig met het verwijderen van de duizenden beschadigde cellen of kankercellen die we elke dag aanmaken in ons lichaam. Een volledig natuurlijk proces. Deze troepen houden zich voornamelijk ook bezig in samenwerking met de microbiële flora om afvalstoffen van het metabolisme en de mitose af te voeren.

Deze troepen zijn niet opgewassen tegen de plotse confrontatie met een gifcocktail afkomstig van vaccins. Daar is het totaal niet op berekend, en de “immuniteit” die de vaccins zogezegd geven, is dan ook vaak juist niet voor het leven. Dat is geheel tegen de natuur in. Met vaccinaties kan men de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem niet versterken. Dat wreekt zich altijd, want de natuur laat niet met zich spotten. We zien dit aan de grote pandemie van chronische ziekten en kanker dat zich nu volop ontplooit in onze cultuur.

Kijk eens vanop afstand naar wat er nu gebeurt. Doe alsof je een vreemde tijdreiziger bent die ineens in een vreemde toekomst terechtkomt. Overzie de tijdspanne van de jaren 50 vorige eeuw tot nu en kijk in de nabije toekomst.

Is wat wij doen nog normaal? Voelt het nog goed en gezond aan?

Is het verlicht, heilzaam? Kijk eens met je hart dat in deze tijd zijn gezonde verstand nog niet heeft verloren. Wat zegt je hart?

Naast het fysieke aspect heeft het lichaam ook een energetisch metafysisch aspect, beide werken onderling samen en zorgen ervoor dat de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem in goede banen wordt geleid. Al deze organen vormen dus de eerste grote verdedigingslinie tegen overgroei micro-organismen die niet thuishoren in het lichaam dat gezond is.

Echter bij verziekt weefsel door afvalstoffen en toxines is deze overgroei van micro-organismen tijdelijk nuttig. Nuttig bij het verwijderen van beschadigde cellen en het herstellen van weefsel als gevolg van de schadelijke giftige stoffen en de effecten van biologische schokken, zal het lichaam ze ook uitnodigen en activeren via de neus en de mond.

Conclusie: Het gaat om steeds de ideale omstandigheden te creëren waarbij het gehele lichaam zich optimaal kan ontgiften en zuiveren waardoor de algemene gezondheid en detox- en recyclingsysteem in zijn volle kracht blijft. Daarbij gaan alle lichamelijke functies optimaal werken, ik spreek dus van de homeostase waarbij ongewenste zogezegde “ziekteverwekkers”, microben geen kans krijgen om in je lichaam binnen te dringen, laat staan dat ze zich kunnen vermenigvuldigen in je lichaam.

En nu komt de kat op de koord.

Deze eerste verdedigingslijn van het lichaam wordt op een onnatuurlijke agressieve wijze gepasseerd door vaccinaties. Besef je wel wat voor implicaties dit heeft voor de intelligentie op celniveau, en het metafysische aspect van je lichaam.

Niets voor niets dat baby’s zo angstig reageren bij het zien van een naald, intuïtief weten ze dat het niet klopt, dat hun uniciteit daarmee wordt aangetast. Alle verdedigingssystemen van het lichaam raken letterlijk verward door deze vaccins.

De algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem, de hormoonhuishouding en het zenuwweefsel inclusief de hersenen. En bij baby’s en jonge kinderen is dit een regelrechte aanslag op de verdere ontwikkeling van de cognitie, het innerlijk voelen en het uitdrukken van liefde.

Vaccinaties geven op hun beurt biologische schokken zoals aanvalsconflicten en integriteitsconflicten. Waarbij de ontwikkeling van de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem ernstig verstoord raakt met gevolgen die soms decennialang later optreden waardoor de link met het vaccin ook niet meer gelegd wordt.

Van geen enkel vaccin is er een langetermijnstudie van onderzocht en voorhanden. Bovendien benutten vaccins de eerste en daarmee de meest fundamentele lijn in de opbouw van de eerste verdedigingslijn en afweer niet.

Dat is uiterst schadelijk voor de ontwikkeling van de pasgeborene en het jonge kind en zoals Rudolf Steiner het in 1914… zei:

‘De ziel zal men afschaffen door een farmaceutisch product.

Vanuit een ‘gezonde’ levensbeschouwing zal men een vaccin vinden,

waardoor in het organisme dusdanig ingegrepen wordt,

liefst zo jong mogelijk, als het kan vlak na de geboorte,

zodat dit menselijk lichaam niet tot de gedachte kan komen:

“Er is een ziel en een geest”.

De unieke darmflora

De darmflora vormt het grootste deel van de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem, namelijk 70%, dat is zeer veel. In de darmen leven in een basisch milieu miljarden micro-organismen die uit meer dan 400 soorten bacteriën en gisten bestaan in een evenwichtige samenstelling. Een evenwichtige darmflora vormt de grootste barrière tegen de overgroei van destructieve microben en schimmels en is het grootste ontgiftingsmechanisme van het lichaam.

Het is daarom zo belangrijk om je spijsvertering te koesteren en zongerijpte voeding in oorspronkelijke staat te consumeren in plaats van geïndustrialiseerd bewerkte voeding, dat alleen maar gifstoffen bevat dat de darmflora verstoord en verzuurd. Eten doe je toch uit liefde om je eigen lichaam te geven wat het nodig heeft, toch niet enkel en alleen als maagvulling zonder gevoel om van de honger af te zijn?

De unieke darmflora behoort eveneens tot de eerste verdedigingslinie van het lichaam. Deze unieke darmflora wordt door prikjes eveneens volledig omzeild. De overige 30% van de microbiële flora en algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem omvat de mond- en maagflora, de galflora, genitale flora, talglaag van de huid, slijmvlies van de longen, ogen en oren, de flora tussen lichaamscellen in het gehele lichaam.

Deze flora’s zijn belangrijk voor het goed ondersteunen van uiteindelijk ook de witte bloedcellen, het ruggenmerg, hormoonhuishouding, het zenuwweefsel, de thymus, de milt en alle lichamelijke functies. We zijn volledig afhankelijk van deze micro-organismen om te overleven en kwalitatief goed te leven.

De unieke darmflora is een belangrijk onderdeel van een gezonde spijsvertering.

Het hele spijsverteringssysteem is een groot wonder en blijft zelfs een groot raadsel voor onze medische wetenschap. We weten dat we voedingstoffen opnemen als we hebben gegeten, maar we weten niet hoe dit voedsel wordt verwerkt en welke functie een evenwichtige darmflora hierop heeft. We weten allemaal dat dit proces niet altijd goed verloopt en soms buikpijn, diarree en andere ongemakken ervaren.

Elk ongemak is een gevolg van opstapeling van afvalstoffen en toxines door bijvoorbeeld op de verkeerde uren te eten waarbij de spijsvertering onmogelijk de juiste hoeveelheid spijsverteringsenzymen kan produceren. De spijsvertering wordt gestuurd door de hormoonhuishouding dat gefundeerd is op het circadiaans ritme.

De voeding begint te gisten en de problemen beginnen.

Bourgondische maaltijden zijn eveneens nefast, het lichaam kan onmogelijk voldoende enzymen produceren om een veel te grote maaltijd goed te verteren.

Verkeerde voedselcombinaties leiden eveneens tot verstoringen in de spijsvertering. Denk maar aan vers fruit als dessert, ronduit slecht voor de maagwerking en de darmflora. Dit fruit kan echt niet meer verteren en zal rotten in de spijsvertering.

Idealiter mag de maag bij elke maaltijd gevuld worden met één vuist vloeibaar voedsel zoals soep, één vuist vast voedsel zoals groenten en rijst bijvoorbeeld en één vuist gewoon lucht. De darmflora heeft ook zuurstof nodig om basisch te blijven en goed te kunnen functioneren. Je maag tjokvol eten is een aanslag op de darmflora.

Leven met het circadiaans ritme en goed kauwen voor goede speekselvorming zijn grote voorwaarden om de spijsvertering goed te laten verlopen. Natuurlijk moet je ook voedsel eten dat het lichaam kan herkennen als voedsel, ik bedoel zongerijpte voedingsproducten in oorspronkelijke staat waarin zonlicht in is opgeslagen.

Ook belangrijk is dat je een emotionele balans hebt, want de gehele spijsvertering is verbonden met het limbisch systeem en negatieve emoties en stress doen gezond voedsel eveneens veranderen in vergif voor het lichaam.

Een evenwichtige spijsvertering zorgt ervoor dat je voedingstoffen opneemt en op de juiste wijze de reststoffen van de voeding uitscheidt. De afvoer van afvalstoffen van het metabolisme, de mitose of celdeling en endogene of exogene toxines gaat samen met de uitscheiding van de reststoffen van onze voeding.

Dit gegeven stelt duidelijk dat spijsvertering met zijn darmflora de allerbelangrijkste weg is voor het lichaam om zijn schadelijke stoffen en toxines te elimineren en af te voeren via de stoelgang.

De lever, pancreas, lymfe, capillairen en de gal (en galblaas) spelen hierin een cruciale rol bij de dagelijkse ontgifting van het lichaam. Dat is de beste garantie voor een goed werkende algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem. Maar de spijsvertering is nog veel meer, het heeft ook een eigen levenskracht.

Buiten het verteren van voedsel heeft de spijsvertering ook belangrijke spirituele en metafysische factoren, negatieve emoties worden ook verteerd. Daarom is het goed om rustig met aandacht te eten, grondig te kauwen zodat het voedsel goed bevochtigd wordt door speeksel en fijngekauwd is. Dat is de enige manier om de spijsverteringsenzymen en -sappen goed te laten indringen in de voedselbrij waardoor het echt kan verteren voordat het in de darmen terechtkomt.

De darmflora kan alleen in evenwicht blijven als het verteerde voeding ontvangt. Onverteerde voeding creëert een overgroei van micro-organismen aan die stuurloos worden en de gehele darmflora gaan verstoren. Het gevolg is dat het lichaam problemen krijgt om zich goed te ontgiften en te zuiveren. Opstapeling afvalstoffen toxines begint en verspreidt zich in het lichaam. Tijdens de zwangerschap is dit ronduit schadelijk voor de foetus.

Nog eens de nadruk hoe belangrijk het is om je totale spijsvertering te koesteren.

De darmflora heeft als taak dat de voedingsbrij niet giftig wordt en dat het spijsverteringskanaal een evenwichtige darmflora herbergt. Daarbij produceert een evenwichtige darmflora vitaminen en andere stoffen die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van het zenuwstelsel, ook belangrijk voor je algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem.

Een groot deel van de menselijke spiritualiteit over de essentie van wie jij werkelijk bent, van je wil en je intuïtie bevindt zich in de darmen.

Je hebt allicht al weleens gehoord van onderbuikgevoel en uitdrukkingen zoals de buik van vol hebben, het ligt zwaar op de maag, vlinders in je buik. Vergeet niet dat pasgeborenen en kleine kinderen nog een sterk ontwikkeld buikgevoel hebben.

Met andere woorden heeft de spijsvertering een rol als fundament om een intuïtief en spiritueel wezen te zijn.

Een slecht werkende spijsvertering met verstoorde darmflora is een belemmering van je intuïtie en het buikgevoel. De kracht zit hem nu eenmaal in de buik. Dankzij de meer dan 100 biljoen bacteriën en gisten kan ons spijverteringssysteem ervoor zorgen dat de voedingsstoffen worden opgenomen, schadelijke afvalstoffen en toxines worden afgebroken en afgevoerd. Dat staat garant voor een evenwichtige microbiële flora in het gehele lichaam en dit zorgt ervoor dat je fysieke en mentale gezondheid verkrijgt.

Industrieel bewerkte voeding, negatieve emoties en stress, verkeerde levensstijl, milieuvervuiling en gebrek aan eigenliefde, zelfrespect en eigenwaarde zal de darmflora ernstig verstoren en dat opent de weg naar toxische overgroei van micro-organismen, schimmels en mycotoxinen omdat het lichaam zich niet meer voldoende kan ontgiften en zuiveren.

Dat tast ons natuurlijk instinct aan en blokkeert het intuïtief voelen en gezond rationeel denken. Uiteindelijk kan het evolueren in nihilisme.

Kun je je voorstellen wat er gebeurt als het vaccin met zijn chemische en kankerverwekkende stoffen, inclusief de zware metalen rechtstreeks in de bloedbaan komt en daardoor deze uiterst belangrijke verdedigingslinie – dat de darmflora werkelijk is – volledig omzeild? Het geldt eveneens voor volwassen personen.

Het lichaampje van de baby en het jonge kind weet echt niet wat er gebeurt en kan vervolgens ook niet reageren op het vaccin. Dat is het grote probleem, het lichaampje van de pasgeborene of het jonge kind kan echt niet reageren op de chemische cocktail van het vaccin.

Het lichaampje is totaal weerloos tegen de chemische cocktail van het vaccin, omdat de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem nog niet volledig is ontwikkeld en reeds omzeild wordt op een uiterst onmenswaardige agressieve wijze, en dit volledig tegenin de natuur van het kleine lichaampje.

Dat heeft enorme energetisch negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van het kind.

We beseffen niet wat we onze kinderen aandoen. Als ik denk aan formaldehyde, een bewaarmiddel waarmee ze vroeger in de klas kleine organismen in bewaarden, bovendien kankerverergerend, wat doet dit in godsnaam in een vaccin en komt het via het vaccin in het babylichaampje terecht?

Wat kan het lichaampje van aan baby of klein kind nu aanvangen met formaldehyde of andere chemische giftige stoffen? De formaldehyde van chemische oorsprong is giftig en niet te vergelijken met formaldehyde dat door bacteriën wordt geproduceerd.

De algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem omvat dus alle spijsverteringsorganen die enzymen produceren. Enzymen ruimen ook toxines en afvalstoffen op in het gehele lichaam. Spijsverteringsenzymen van de pancreas die geactiveerd zijn door goede kwalitatieve gal, komen via de dunne darm in het bloed terecht om toxines onschadelijk te maken.

De endocriene klieren zijn eveneens uiterst belangrijk voor de communicatie van de hersenen naar alle lichaamsdelen en vice versa. De algemene gezondheid wordt aangestuurd door neuropeptiden. Het is zo dat alle lichaamscellen ook hormonen en neurotransmitters aanmaken, zij het in mindere mate dan de endocriene klieren. Het menselijke lichaam zit zo wonderbaarlijk in elkaar, alles in het lichaam werkt als één geheel, gestuurd door een superieure intelligentie dat door meten is weten totaal niet te bevatten is.

Hormonen en neurotransmitters zijn de seingevers voor de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem. Dit proces wordt bij baby’s en jonge kinderen door prikjes in ernstige mate verstoord. Verder is het interessant te weten dat het menselijke lichaam meer microben dan lichaamscellen bevat, en dat een evenwichtige symbiose met al deze micro-organismen het grote geheim is van een gezond en vitaal lichaam dat zich elke dag kan zuiveren en ontgiften.

In zulke omstandigheden heb je altijd energie voor zowel fysieke als mentale activiteiten. Dat geldt dus ook voor baby’s en jonge kinderen.

Gezonde mensen, inclusief kinderen en baby’s overleven in een biosfeer, omsingeld door miljoenen bacteriën, zowel intern als extern, samen met alle leven in een dynamisch evenwicht dat gunstig is voor alle partijen. Als een kind op kan groeien in dit dynamisch evenwicht zonder medicijnen en vaccinaties, zal dit inhouden dat het kind gaat vertrouwen op de zekerheid van het zelfgenezend vermogen van het menselijke lichaam met zijn superieure intelligentie en de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem.

De afhankelijkheid van de georganiseerde medische industrie zal daarmee verdwijnen. Met prikjes ontstaat afhankelijkheid. Een evenwichtige microbiële flora in het lichaam is het geheim van gezondheid en de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem.

Hoe je gezond kunt blijven

Het allerbeste wat een vaccin kan vervangen is een gezond eetpatroon en emotionele balans cultiveren. Onbewerkt, ongeraffineerd voedsel met voldoende zongerijpt fruit en groenten helpen om het kind een natuurlijke algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem op te bouwen. En helpt bij volwassenen deze algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem te behouden.

De beste en krachtigste vorm van de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem bij een pasgeborene is als de arts wacht met het doorknippen van de navelstreng tot die niet meer klopt. Geen enkel zoogdier in de natuur bijt de navelstreng stuk zolang deze nog een hartslag doorlaat. Van de waarnemingen in de natuur kunnen we veel leren. Idealiter is het voor de pasgeborene om borstvoeding te krijgen.

Dat is de natuurlijke wijze waarbij het kind alle noodzakelijke geheugenstoffen binnenkrijgt om een goed functionerend gezondheidssysteem op te bouwen, dat effectief kan omgaan met iedere toekomstige ziekte.

De moeder mag dan wel geen vaccinaties gehad hebben toen zij nog baby of kind was. Maar de meeste moeders zijn gevaccineerd. Begrijp je hoe het komt dat we langzaam maar zeker generatie na generatie verzwakken? Het colostrum ofwel het eerste moedermelk is zeer rijk aan antistoffen en essentiële voedingstoffen die belangrijk zijn voor de opbouw van een goed gezondheidssysteem vanaf het prille bestaan.

Deze vroege start met borstvoeding zorgt voor een betere lactatie en minder bloedverlies bij de moeder. De moeder verkrijgt een betere lactatie en goede kwalitatieve moedermelk door de specerij fenegriek toe te voegen aan haar voedingspatroon. Als het kind dan toch ziek wordt, zal het lichaam van het kind beter kunnen reageren dat alleen maar ten goede komt voor de ontwikkeling van het kind.

Borstvoeding geven zorgt bovendien voor een betere natuurlijke band tussen de baby en de moeder en dat is zeer belangrijk voor de verdere psychologische ontwikkeling van het kind. Het kind zal daar zijn hele leven profijt van hebben.

Je hoeft echt niet te twijfelen over de miljoenen jaren natuurlijke evolutie dat onze algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem heeft gecreëerd. Vertrouwen op deze natuurlijke algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem is veel belangrijker dan te vertrouwen op de door de mens verzonnen theorieën en praktijken door middel van vaccins en medicijnen.

Bedenk, het DNA van het menselijke genoom is erin geslaagd om vanaf het prille begin van de mensheid (apen) te overleven op deze planeet en weet heel goed hoe het moet omgaan met de in feite onschadelijke ziekten, vooral als zij helpen om onze gezondheidssysteem te versterken.

Tussen haakjes, geen enkele ziekte is gevaarlijk, ziekten en ontstekingen hebben een doel. Een ziekte wordt pas gevaarlijk als men symptomen blijft bestrijden waardoor er een voedingsbodem in het lichaam ontstaat, waardoor microben stuurloos worden en de kans op een cytokine storm toeneemt.

Symptoom georiënteerde bestrijding, medicijnen, prikjes zorgen ervoor dat het vermogen van het lichaam om zich te ontgiften aangetast wordt. Dat is de grote oorzaak dat microben stuurloos worden in het lichaam. Er zijn al veel mensen gestorven door een gewone ordinaire verkoudheid.

Om ervoor te zorgen dat het kind zijn algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem goed kan laten ontwikkelen, in de niet echt gunstige omstandigheden van de ernstige vervuiling in onze tijd, is het zo nu en dan nodig dat het kind een ziekte oploopt zoals de mazelen, waterpokken, rode hond, de bof enzovoort.

Ons gezondheidssysteem laat vervolgens zien dat het actief is en goed werkt als het reageert met een normale natuurlijke ontstekingsreactie en vergezeld van koorts.

Laten we eens luisteren naar de Griekse arts Hippocrates

Hij constateerde dat een ziekte tekenen en symptomen vertoont die zich van de organen en het bloed verplaatsen naar de buitenkant van het lichaam. Deze symptomen zouden vaak zichtbaar zijn als uitslag op de huid, afvoer van afvalstoffen en toxines via bloed, slijm of pus.

Dit afwerpen van een ziekte werd beschouwd als een natuurlijke genezingsreactie waarmee het lichaam kon terugkeren naar een equilibrium. Hippocrates bebouwde dit als koken en verteren van ons innerlijk vergif. Tegenwoordig beschouwen we de ziekte als een vijand, een schromelijke vergissing.

Een lichaam begint pas te reageren als het tolerantieniveau van afvalstoffen en toxines overschreden wordt, dikwijls met de hulp door middel van microben, gisten en exosomen.

Deze ingenieuze verdedigingsreactie van het lichaam zal door het uitzieken met koorts alle opgeslagen toxines en afvalstoffen samen met beschadigde of dode cellen en de ontsteking of ziekte verwijderen met behulp van huiduitslag, koorts of hoesten.

Huiduitslag laat altijd iets zien dat tot op dat moment teruggedrongen of verdrongen is zoals biologische schokken. Huiduitslag wil de grens van onderdrukking doorbreken om zichtbaar en bewust te worden.

In de huiduitslag laat zich iets zien wat tot dan toe niet zichtbaar was, dit maakt ook begrijpelijk waarom bijna alle kinderziekten, zoals mazelen, waterpokken, roodvonk, rode hond, zich via de huid manifesteren, bij iedere kinderziekte breekt iets nieuws in het leven van het kind door, reden waarom iedere kinderziekte een – meestal – ontwikkelingsstap meebrengt, hoe heviger de uitslag is, des te sneller is het verloop van de kinderziekte- en de doorbraak is gelukt.

Deze ziekten zijn dus ook nodig voor de ontwikkeling van het kind buiten de opbouw wbt weerstandsvermogen, Geciteerd uit het boek ,, de zin van ziek zijn van” Thorwald Dethlefsen en Rudiger Dahlke”.

Het genezingsproces zal het gezondheidssysteem op een natuurlijke manier stimuleren zodanig dat je algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem aan kracht wint na het herstel, om snel en gepast te reageren op latere ziektes en waarbij je niet steeds ziek hoeft te worden.

Natuurlijke algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem is het vermogen van het lichaam om een specifiek eigen moleculaire identiteit te creëren en dit te behouden. Elk lichaamsweefsel heeft lichaamscellen die afkomstig zijn uit hetzelfde DNA (eerste stamcel) en dit betekent dat alle cellen identiek zijn.

Gezondheid is alles wat deze uniformiteit ondersteunt. Alles wat hierop tegen ingaat is ziekmakend en versnelt de veroudering. Dit eenvoudige principe verklaart waarom kunstmatige algemene gezondheid met vaccinaties nooit langdurig kan zijn.

De echte natuurlijke algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem verkrijg je door een “ziekteverwekker of pathogeen” dat sterk genoeg is om een reactie op te roepen. Algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem laat zich niet opdringen in het lichaam, het moet de uitdaging van een indringer of zelf geactiveerde microbe of exosoom herkennen en vervolgens de mogelijkheid krijgen om het probleem op te lossen.

Deze lichamelijke reactie bestaat uit de combinatie van de eigen krachten uit de algemene gezondheid.

 • Het omsingelen en herkennen van de schadelijke stoffen, kankerafval en celafval.
 • Uitzoeken hoe het met een ontstekingsreactie, exosomen en microben de schadelijke stoffen en celafval kan verwijderen en waarbij de weefsels in oorspronkelijke staat worden hersteld en ontgift.
 • Het neutraliseren of elimineren van toxische stoffen en schadelijk afval, en dat neemt tijd en energie in beslag.
 • Via rustige regelmatige symptomen, een gevoel van ziek zijn, de kans hebben om het lichaam te ontgiften en te zuiveren.
 • Niet te bevatten door onze medische geneeskunde ondanks de wijsheid van Hippocrates.
 • Uiteindelijk is levenslange algemene gezondheid de enige echte algemene gezondheid.

Het grote belang van goede voeding

De moeder heeft er alle belang bij om zelf zongerijpte biologische voeding in oorspronkelijke staat te consumeren om goede kwaliteit moedermelk te kunnen geven aan haar baby. De voeding van de moeder moet zonne-energie bevatten, via de kirlianofotografie moet dit voedsel licht uitstralen. Ditzelfde energetische licht komt ook in de moedermelk om de baby extra te voorzien van zonne-energie.

Een donut met koffie of fastfood consumeren en je baby vervolgens borstvoeding geven is niet bepaald liefdevol voor je baby. Na de borstvoeding – ongeveer zes maanden of iets langer – beginnen we met vaste voeding voor het opgroeiende kind. Het is zo belangrijk om de fotonen van het zonlicht te zien als belangrijke voedingsbron, hetzij direct via invallend daglicht via de ogen.

Daarom dat het zeer ongezond is om bij zonneschijn een zonnebril te dragen, hetzij indirect door vers organisch verbouwd voedsel dat zongerijpt is.

De fotonen van licht die in ons systeem binnenkomen via de ogen en zongerijpte voeding geeft ons structuur, leven en vitaliteit. De zon geeft energie aan alle levensvormen op aarde, al miljarden jaren lang. Het leven op aarde kan niet zonder de zon. Het is weer een arrogantie te bedenken dat de zon schadelijk is voor de mens. Zonlicht heeft een ontgiftend vermogen in het lichaam op voorwaarde dat je geen zonnebril draagt.

Laten we eens kijken naar zongerijpte voeding in oorspronkelijke staat. Het levendige groene blad van een plant dat zonlicht opvangt en opgenomen stoffen uit de aarde assimileert en verrijkt met zonne-energie of lichtkracht energie, of het groen van plankton dat in de zee groeit waarvan het plantaardige deel hetzelfde doet. Er zit zoveel vitaliteit in plankton dat vissen en zelfs het grootste dier hier op aarde, de walvis, ervan kan leven. De juiste voeding voor de moeder en het kind (ook de vader natuurlijk), is natuurlijk voedsel dat de natuur heeft voorzien voor de mens.

Dit houdt in dat 90% van alle voedingsmiddelen die in een supermarkt wordt verkocht niet geschikt is voor menselijke consumptie en zeker niet voor kleine opgroeiende kinderen. Voordat alle babyvoeding is veranderd in fabriekswaarde, begonnen moeders eerst met een hap aardappelpuree en een hap groentepuree van zelfgekweekte groenten, gerijpt in de zon of die vers uit de winkel kwamen.

Dat waren toen nog de reformwinkels die zongerijpte voeding verkochten, tjokvol zonne-energie. Maar door de industriële bewerking van babyvoeding is deze fundamentele lichtkracht volledig verdwenen.

Ik begrijp wel in onze hectische tijd dat al die potjes en flesjes gemakkelijk in gebruik zijn, geef ze dan als je er echt niet onderuit kan, maar verwarm ze alstublieft niet met de magnetron, want daar is je kind echt niets meer mee en zal zijn algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem verslechteren.

Probeer steeds een inspanning te doen om je kind goede zongerijpte voeding te geven. Het zal later zijn vruchten afwerpen in de goede ontwikkeling van de algemene gezondheid.

De baby heeft veel goede energie met een hoog gehalte aan zonlicht nodig. Dat is lichtkrachtenergie dat de zon geeft aan onze voeding. Wees echt bewust dat geïndustrialiseerde babyvoeding bijna geen lichtenergie heeft terwijl de baby in zijn eerste levensjaar zeer hard groeit en lichtkrachtenergie hard nodig heeft.

Laat je kindje niet in het prille begin al bloot staan aan deze energieschaarste, beseffende dat deze energieschaarste reeds vier generaties in toenemende mate aan de gang is door industriële bewerking en milieuvervuiling.

Een kind dat zongerijpte aardappelpuree en groentepuree met vers vruchtensap krijgt nog minstens 70% lichtkrachtenergie binnen, een kind dat industriële voeding uit de fabriek krijgt heeft maar amper 15 % lichtkrachtenergie binnen.

En nog iets dat niet mag vergeten worden, de magnetron is ronduit schadelijk. Alle lichtenergie verdwijnt hierdoor en het DNA van het voedsel verandert waardoor het lichaam niet meer in staat is het te herkennen als voedsel. Hou dit in je gedachten. De arrogante gedachte dat de mens beter voedsel kan produceren dan de natuur heeft ertoe geleid dat voedsel een massavernietigingswapen is geworden met een explosie aan chronische ziekten.

Verzorg je kind extra als het ziek is. Neem er de tijd voor

Je begrijpt nu als je kind de mazelen, waterpokken, de bof of een andere kinderziekte doormaakt, dat het een aanwijzing is dat het gezondheidssysteem een echte oppepper nodig heeft. De meeste kinderen die deze typische kinderziekten hebben doorgemaakt hebben daar veel voordeel aan gehad. Hun algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem is sterker geworden, ze maken een groeispurt door, hebben een geestelijke vooruitgang en zijn algemeen fitter en vitaler dan voorheen.

Het beste advies om je zieke kind te helpen met het zelfgenezend vermogen is het zoveel mogelijk rust te geven. Laat ze thuisblijven van school of het dagverblijf en verzorg ze thuis in hun vertrouwde omgeving.

Geef je kind geen koud voedsel of koude dranken. Geen ijs en zeker geen geraffineerde suikers. Geef het ook geen melk, zuivel en geen vlees, vis, gevogelte of andere vormen van dierlijk eiwitrijk voedsel. Begrijp dat de stofwisseling en de spijsvertering van je kind op een laag pitje staat omdat het lichaam energie verzamelt voor het echte genezingswerk en de algemene gezondheid.

Geïndustrialiseerd voedsel zal alleen maar de slijmvliezen van het spijsverteringskanaal irriteren en de spijsvertering van slag brengen. Dieren die ziek zijn willen vaak ook niet eten. Een beetje warm schoon water is het beste dat je kunt geven, geen suikerrijke limonade of vruchtensappen. Daarmee ga je het genezingsproces van je kind stimuleren.

Als je ziek kindje toch honger krijgt, geef het dan wat vers gemaakte groentepuree, soep of een warme granenpap als ontbijt. Een beetje zoeten met ahorn of kokosbloesemsuiker. Als je wilt zoeten met honing, let er op dat de granenpap onder de 45°C moet afgekoeld zijn, maar toch nog iets warmer is dan lichaamstemperatuur.

Kinderen hebben behoefte om te weten wat er gebeurt als ze ziek zijn en dat het snel over zal zijn. Kinderen hebben het liefst dat jij de hele tijd bij hen in de buurt bent, ziekte is voor het kind vaak een manier om extra aandacht, liefde en zorg te ontvangen van de ouders.

Een extra knuffel, niet uit bed moeten om te eten, en een extra vertelling voor het slapengaan geeft veel innerlijke rust aan het kind en dat komt zijn genezing ten goede. Een kind dat gerustgesteld wordt door zijn ouders lijdt veel minder aan angst en dat geeft meer zelfvertrouwen. Geef je ziek kind geen opwinding door televisie, bezoekers of radio, bescherm hen tegen prikkels.

Neem tijd voor je ziek kind door rustig verhaaltjes te lezen, bordspelletjes of zelf met je kind tekeningen te maken. Deze zachte activiteiten helpt om de aandacht van je kind af te leiden van zijn ziekte. Laat ze vroeger gaan slapen en als ze overdag moe zijn, laat ze indutten. Vermijd als ouder om de ziekte van je kind vervelend te noemen, geen frustraties uiten van ongeduld of kortaf te zijn. Dat wordt door je kind als zeer negatief ervaren.

Koorts is een uiting van genezende kracht, geen ziekte

Sick woman lying in bed with high fever. She has cold and flu. In front of her is tea with lemon and honey.

Koorts is een reactie van het lichaam op het binnendringen van verschillende soorten “ziekteverwekkers” of gifstoffen in voedsel of toegebracht door dieren zoals bijvoorbeeld wespen. Soms kan een emotionele reactie op een overlijden, stress of een groeispurt eveneens koorts veroorzaken. Het gaat gepaard met een verhoging van de lichaamstemperatuur boven 38°C.

Als de zich ontwikkelende algemene gezondheid van de baby of klein kind een verstoring signaleert, worden de detox-cellen – witte bloedcellen – opgeroepen om tot actie over te gaan. De algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem, geactiveerde microben en exosomen samen met de witte bloedcellen worden aangezet om tot de opruim- en herstelwerken over te gaan. Deze witte bloedcellen moeten goed getraind zijn en regelmatig eens kunnen oefenen om overgroei van microben terug te dringen en te ontgiften, eens het herstel- en schoonmaakwerk in het lichaam gedaan is.

Deze actie van de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem kan de hartslag tot 40% verhogen, de stofwisseling gaat sneller, en door de versnelde stofwisseling gaat de temperatuur de hoogte in.

Er is meer beweging in het lichaam, bloed en lymfe gaan sneller stromen en zo komen de vele soorten witte bloedcellen sneller op de plaats waar er gevaar dreigt.

Dat is noodzakelijk omdat microben zich sneller kunnen vermenigvuldigen dan onze gedachten en soms in bedwang moeten worden gehouden tot de herstelwerken gedaan zijn. De toegenomen snelheid van de lymfe en het bloed zorgt ervoor dat de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem toxines en afvalstoffen kan afvoeren.

Met andere woorden: samen met de door de microben opgeruimde beschadigde en/of dode lichaamscellen en de effecten van biologische schokken. De algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem voorkomt zoveel mogelijk overgroei van microben, alleen wat nodig is voor het herstel van de aangedane weefsels. Daaruit zien we dat het menselijke lichaam door middel van koorts, wonderbaarlijk goed in staat is om toxines, afvalstoffen en beschadigde lichaamscellen te elimineren en af te voeren, weefsels te herstellen in oorspronkelijke staat en het evenwicht te herstellen zodat de lichaamsweefsels hun werk opnieuw goed kunnen uitvoeren.

Koorts zal vergezeld worden door vermoeidheid, omdat het lichaam alle energie nodig heeft voor het grote schoonmaakwerk in het lichaam. In dit licht bekeken is het niet raadzaam om koorts te onderdrukken met koortsverlagende medicijnen, omdat je de natuurlijke werking van het gezondheidssysteem en de ontgifting van het lichaam tegenwerkt.

Koorts alleen verlagen als het levensbedreigend wordt, dit gebeurt zelden bij kinderen, en als het gebeurt is dit dikwijls het gevolg van eerdere ziektes die symptomatisch zijn bestreden waardoor er extreem veel schadelijke stoffen in het lichaam zijn opgestapeld met veel verzuring en verstoppingen tot gevolg.

Symptoombestrijding kan de schadelijke effecten van biologische schokken en trauma’s niet verwijderen. Dit is natuurlijk een gevaarlijke situatie die gevaarlijke nieuwe symptomen creëert.

Koorts onderdrukken verzwakt de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem en het lichaam mist dan de oefening en vervolgens de veerkracht om op latere leeftijd zwaardere taken uit te voeren dan alleen maar het overwinnen van koortsige ziektes. De mens heeft een gemiddelde lichaamstemperatuur die ligt tussen 35,5 °C en 37,8 °C.

Er bestaat een zekere dagelijkse variatie; ’s nachts om circa 3 uur is de temperatuur het laagst, ’s avonds om circa 18 uur het hoogst; daarnaast kan bij grote lichamelijke inspanning de temperatuur tot boven de 38,5 °C oplopen zonder dat dit abnormaal wordt genoemd. In deze temperatuur kunnen microben ook gedijen, maar bij hogere lichaamstemperatuur kunnen zij zich nauwelijks nog voortplanten.

Bij een lichaamstemperatuur boven 38,5°C worden in het lichaam meer witte bloedcellen gevormd en interferon, een lichaamseigen eiwit glycoproteïne.

Een glycoproteïne is een eiwit waar suikereenheden (oligosacchariden) zijn gekoppeld. De suikereenheden worden in het endoplasmatisch reticulum van de detox-cellen op de eiwitten geplakt, na contact met bacteriën of schimmels. Ze spelen een belangrijke rol bij de werking van het gezondheidssysteem om microben latent te maken als ze hun werk hebben afgerond. Daarom dat koorts bij de typische kinderziekten ZO BELANGRIJK IS.

Interferon is een natuurlijke stof van het lichaam. Interferon remt de groei af van cellen die zich buiten het reguleringsmechanisme van het lichaam gaan gedragen en stimuleert de echte natural killers die kankercellen opsporen en onschadelijk maken. Dankzij het uitzieken van mazelen, waterpokken, de bof enzovoort met koorts, is het lichaam in staat een interferon voorraad aan te maken die je levenslang garandeert en bescherming biedt tegen cellen die uit de pas lopen.

Door kinderziekten met koorts uit te zieken op natuurlijke weg zonder dat symptomen worden onderdrukt, creëert een sterke gezondheidsrespons tegen kanker en tumoren. Precies dat is wat Hippocrates bedoeld met het uitzieken van de kinderziekten.

Door middel van koorts wordt het lichaam gereinigd van afvalstoffen, toxines, resten van de door detox-cellen teruggedrongen microben. Het interne ecologische evenwicht wordt hersteld, geen enkele microbe of gist kan daarin in overgroei gaan en gifstoffen verdwijnen in dit ecologisch schoon milieu. Bij elke ziekte is het belangrijk om alle ontgiftingsorganen extra te ondersteunen.

Microben worden altijd naar de plaats van een verzwakt of ernstig vervuild orgaan of lichaamsdeel “gelokt” als de eigen schoonmaak- en genezingssystemen van het lichaam overbelast zijn. Actieve microben vind je altijd in een vervuild milieu. Bij baby’s en jonge kinderen komt daar nog bovenop dat ze in hun lichaam bezig zijn hun eigen uniciteit tot uitdrukking brengen door heroriëntatie en opbouw. Datgene wat op lichamelijk vlak plaatsvindt heeft zijn weerslag op de psyché. Ook daar is een nieuwe oriëntatie en ontwikkeling aan de gang.

De ecologie van het bloed en van de weefsels geeft doorslag of iemand al dan niet ziek zou worden. De voornaamste oorzaak van ziekte ligt altijd in onszelf.

Antoine Beauchamps.

Geef je kind bij koorts zeer veel water om uitdroging te voorkomen. Afsponzen met lauwwarm water helpt ook goed om je kind in dit stadium van dit genezingsproces zich wat beter te laten voelen. Blijf afsponzen tot de huid iets koeler aanvoelt vooraleer je naar een ander deel gaat. Begin met het voorhoofd of het gezicht, het kind ervaart dit als aangenaam.

Hou een koortsig en rillerig kind tijdens de nacht warm door een extra deken te geven waardoor het kind extra zal zweten en daardoor de koorts zal dalen. Zweten koelt het lichaam af. Dat is een signaal dat het ‘gevecht’ van het lichaam bijna voorbij is. Je kunt je koortsig kind ook in een bad met lauwwarm water afkoelen. Gebruik je elleboog om het water aan te voelen of de temperatuur geschikt is voor je kind.

Wanneer de voeten, kuiten en handen nog koel aanvoelen bij koorts van 38,5°C is dit een teken dat de koorts nog verder zal oplopen. Deze ledematen worden pas warm als de temperatuurstijging voorbij is en het lichaam zelf de warmte van de koorts wil afstaan aan de omgeving.

Eens de ledematen warm zijn en de koortsthermometer geeft 39°C aan, is het raadzaam om sokken en een kuitwikkel te drenken in een oplossing van halve citroen op 150 cc lauw water. Aantrekken en daaroverheen wollen sokken en 20 minuten laten zitten, eventueel na een uur herhalen. Je kunt ook citroen wikkels rond de polsen doen. Doe daar een droge katoenen doek daaromheen om het warm te houden.

Als tijdens de ziekte je kind ook symptomen heeft van jeukende uitslag, gezwollen soms pijnlijke klieren en een zere hoest, ontstoken ogen heeft zal het waarschijnlijk zonder complicaties goed herstellen waarbij de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem zeer sterk zal evolueren.

Bij twijfel (voel het intuïtief aan) of bij ongewone symptomen ga dan naar een ayurvedische arts, natuurgeneeskundige, homeopaat of een arts die de Chinese geneeskunde heeft gestudeerd. Vraag om een remedie die thuis kan worden toegepast. Geef geen vloeibare paracetamol of aspirine, beide onderdrukken het echte genezingswerk en dat zal alleen maar leiden tot meer niet-gerelateerde lichamelijke en emotionele problemen in de toekomst.

Wanneer met je baby of kind naar de arts?

-Als de koorts hoger is dan 38,5°C bij baby’s onder de drie maanden en langer dan 24 uur aanhoudt.

-Wanneer het kind klaagt over heftige buikpijn rond de navel, kan het een aanwijzing zijn van blindedarmontsteking.

-Als de koorts gepaard gaat met zeer korte ademhaling, veel hoesten en een grauwe huidskleur. Er is weinig levenslust en dit kan duiden op een longontsteking.

-Als de koorts onafgebroken drie dagen aanhoudt zonder een teken van verbetering.

-Als er gevaar van uitdroging bij komt kijken. Als het kind teveel braakt samen met een waterige diarree is er risico op uitdroging. Signalen zijn weinig urineren en de huid van de buik die zijn verende eigenschap niet meer heeft als je die vastpakt.

-Wanneer een baby of kind kreunend huilt, met aanhoudende hoge koorts, versuft is met blauw-paars achtige vlekjes op de huid die niet weg te drukken zijn, in lighouding zijn knieën niet zonder pijn richting neus kan brengen, en niet meer zonder pijn de kin richting borstkan bewegen. Bij deze symptomen kan er sprake zijn van hersenvliesontsteking, dan moet je naar het ziekenhuis met je kind.

-Koortsstuipen zijn het gevolg van een disbalans in de temperatuurregeling van het lichaam. De hersenen kan de snelle opwarming niet tijdig verwerken. Als het kind koortsstuipen heeft, leg het dan op zijn zij en zorg dat het niets in zijn mond heeft. Na de koortsstuip zal het kind suf en moe zijn. Koortsstuipen zijn niet gevaarlijk, ook al ziet het naar uit. Als koortsstuipen aanhouden kun je een arts raadplegen.

De beschadiging van de algemene gezondheid, zijn detox-systeem en hormoonhuishouding bij de baby dankzij het vaccin

De gehele intelligentie en algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem van het lichaam weet dat exogene gifstoffen eerst door deze natuurlijke barrière of eerste verdedigingslinie moeten doorgaan eer ze de belangrijke delen zouden kunnen bereiken zoals het bloed, spierweefsel, andere organen, zenuwweefsel inclusief hersenen en de klieren.

Dat gebeurt zomaar niet, De eerste verdedigingslinie weet dat tegen te houden, tenzij bij een verwonding (natuurlijk) of een injectienaald (totaal onnatuurlijk).

Maar bij een baby of het jonge kind zijn deze zaken nog volop in ontwikkeling, het lichaampje wordt nog volop gevormd. Ondanks dit, is de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem van het kind wel in staat zich te verdedigen als het toch een verwonding oploopt.

Maar het kan zich niet verdedigen tegen een injectienaald van het vaccin, dat de eerste verdedigingslinie volledig omzeilt en daar volledig machteloos tegenover staat. Als het lichaam verwond wordt, dan weet het lichaam hoe het zich moet mobiliseren tegen vervuiling die via deze verwonding in het lichaam zou kunnen binnendringen.

Pijnprikkels door histamine en andere hormonen brengen het ruggenmerg, de hersenen en de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem op de hoogte waar het probleem zich bevindt in het lichaam. LDL-cholesterol wordt dan ogenblikkelijk door de lever in grote hoeveelheden aangemaakt omwille van zijn antioxidante en beschermende werking.

Cholesterol helpt de wonde samen te trekken en dat houdt schadelijke organismen en vervuiling tegen. Dat zorgt voor een snellere genezing van de wonde. Dit doet het lichaam ook als er een innerlijke bedreiging is die de wanden van de slagaderen aantast.

Het lichaam gaat direct massa’s cholesterol produceren om de bedreiging in de kiem te smoren. Cholesterol is als een pleister die de dreiging van het openscheuren van de slagader toedekt en geneest zodat het lichaam een innerlijke bloeding kan voorkomen en vervolgens kan overleven.

Wat ik wil zeggen is dat een ontwikkelde algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem altijd weet wat het moet doen als er een overgroei van microben of exogene vervuilende en giftige stoffen het lichaam gaan bedreigen. Omdat het lichaam DAN weet vanwaar het komt, bijvoorbeeld door een verwonding, verstoring van een microbiële flora op de huid of slecht werkende darmen bijvoorbeeld enzovoort.

Maar een Vaccin is een totaal onnatuurlijke manier dat dwars door de eerste verdedigingslinie rechtstreeks in het bloed wordt gebracht en de algemene gezondheid in de war brengt. Bij een babylichaampje is echter de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem en de lichaamsintelligentie nog in volle ontwikkeling, dus nog veel gevoeliger en raakt volledig in de war door het vaccin.

De huid is een ondoordringbare omgeving (ook voor de baby) en daarom is het zeer verdacht dat de huid moet worden doorboord met een injectienaald. Elke injectie is een grote inbreuk op de natuur, het ontwerp van de natuur dat er niets mag toegevoegd worden aan het bloed zonder tussenkomst van het spijsverteringskanaal of het ademhalingssysteem.

Hippocrates zei dat het absoluut verboden is om op eender welke wijze lichaamsvreemde stoffen in het bloed en menselijk lichaam binnen te brengen. Wetenschappers begrijpen onvoldoende hoe het menselijke immuunsysteem werkt. Het is NIET WETENSCHAPPELIJK om de natuur te vervuilen, hoe je het ook wendt of keert. Dit geldt eveneens voor de natuur van het menselijke lichaam.

Uit een kindermond komt dikwijls waarheid naar boven. Kinderen zijn meestal nog sterk intuïtief ontwikkeld, vandaar dat baby’s afgrijselijk uit machteloosheid kunnen huilen bij het zien van een injectienaald. Baby’s voelen precies aan dat dit niet klopt.

Ooit nagedacht hoe een baby instinctief reageert op het zien van een injectienaald?

Wat doen we onze kinderen toch aan? We staan daar niet stil bij, en dat is dramatisch voor de baby’s en kinderen. Je ziet duidelijk angst en machteloosheid in de ogen van de baby, en toch duwen we het vaccin in het weerloze lichaampje.

Waarom vertrouwen moeders niet op hun intuïtie, het gaat per slot van rekening over jouw kind. Het slechtste dat ons is overkomen is waarschijnlijk wel dat wij ons vertrouwen zijn verloren in onze innerlijke kracht van de natuur, de ingebouwde wijsheid en intelligentie van het DNA om te overleven. De innerlijke dialoog is daardoor negatief waardoor moeders bij het intuïtief vragen stellen over vaccinaties toch gaan twijfelen over hun intuïtie.

Als een babylichaampje door een vaccinatie een vaccin toegediend krijgt, gebeurt dit op een agressieve onnatuurlijke wijze, hetgeen een trauma veroorzaakt in het energetische lichaam van de baby. Begrijp je hoe schadelijke effecten ontstaan na deze aanvalsconflicten en integriteitsconflicten dat het kind moet doorstaan?

De lichamelijke intelligentie van de baby raakt totaal verward door de plotse aanwezigheid van deze exogene giftige stoffen en zware metalen en weet niet hoe en vanwaar het vandaan komt, en weet bovendien niet hoe het ermee moet omgaan. Een baby is weerloos, dat is het grote gevaar bij baby’s.

Het vaccin wordt rechtstreeks door de huidbarrière van de eerste verdedigingslinie in het spierweefsel ingebracht en komt direct in het bloed terecht.

De zich ontwikkelende algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem van de baby weet in de verte niet vanwaar plots al deze vreemde giftige en vernietigende stoffen vandaan komen.

De algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem van de baby is niet in staat om zichzelf te kunnen beschermen tegen de vernietigende werking door deze chemische stoffen zoals formaldehyde en zware metalen zoals kwik en aluminium. Het gevolg is dat de zware metalen en andere giftige stoffen direct naar het zenuwweefsel en de endocriene klieren van de baby wordt getransporteerd, de baby kan zich daar niet tegen verdedigen, het gebeurd gewoon en het lichaampje van de baby is machteloos.

De zich ontwikkelende algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem tracht wel iets te doen en zal dikwijls overreageren op het vergif omdat het niet weet hoe het juist moet reageren op deze wijze van intoxicatie dat nergens en nooit in de natuur voorkomt. Het gebeurt regelmatig dat deze plotselinge aanwezigheid van vaccingif in de bloedstroom een zware tegenaanval oproept van het gezondheidssysteem dat een heel arsenaal geheugenstoffen produceert om vergiftiging te voorkomen (allergische reactie).

Deze reactie kan leiden tot een fatale instorting bekend als anafylactische shock, dit gebeurt eveneens bij volwassenen. Er zijn zeer veel baby’s en kinderen die overlijden door vaccinaties of daardoor verminkt worden en deze waarheid wordt niet bekendgemaakt. Alle instituten hebben een goed doordachte doofpot.

Daarbij gaan deze stoffen (vooral ethylkwik en aluminium) zich opstapelen in voornamelijk de pijnappelklier en de hersenkanaal dat linker- en rechterhersenhelft scheidt. Dit kanaal is een metafysische energetische verbinding waarbij informatie wordt uitgewisseld tussen beide hersenhelften. Normaal is dit kanaal blokkade vrij, maar zware metalen blokkeren deze uitwisseling van informatie.

De beide hersenhelften worden verplicht om andere communicatiewegen te zoeken waarbij empathie en onvoorwaardelijke liefde niet meer tot ontwikkeling kan komen.

De pijnappelklier of het derde oog is de antenne van de mens. De zetel van de ziel. Het derde oog. In het oude Egypte afgebeeld als het oog van Horus. Het derde oog is zeer gevoelig voor elektromagnetische stralingen, fluoride en zware metalen.

Het zorgt ervoor dat de mens haar mensheid verliest. Empathie afgestompt. Concentratie en focus zijn wazig, gedaan met de verbinding tussen het rationele objectieve denken en het intuïtieve subjectieve voelen. Cognitie stagneert. De pijnappelklier is het allereerste klier dat zich na de bevruchting begint te ontwikkelen.

Zware metalen uit prikjes, fluoride en andere chemische stoffen doen de pijnappelklier verkalken waardoor er problemen ontstaan bij de productie van dimethyltryptamine, een neurotransmitter dat verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van het bewustzijn.

Tevens ontstaan om dezelfde reden problemen bij de omzetting van serotonine naar melatonine, waardoor mensen extreem gevoelig worden aan stress en geen rust en geluk meer kunnen vinden. De aanmaak van gamma-amino boterzuur (gaba) om uitwendige prikkels af te remmen wordt eveneens geblokkeerd. De hormoonhuishouding wordt dus verstoord.

Bij het hele farmaceutische proces van het ontwikkelen van een vaccin is het te doen om de microbe zodanig te verzwakken zodat het onder de grens blijft van het ontstaan van een reactie bij baby’s en kleine kinderen, ook bij volwassenen. Dit wil uiteraard zeggen dat het pathogeen te zwak is om door het lichaam herkend te worden als dusdanig gevaarlijk of vijandig.

Het lichaam reageert dus niet, de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem wordt niet geprikkeld op een manier dat natuurlijk is bij een indringend lichaamsvreemd eiwit van een microbe of andere eiwit waarbij het lichaam door het ziekteproces zich op natuurlijke wijze kan ontgiften. Maar het lichaam reageert wel op de adjuvanten die reacties veroorzaken.

Daarom kan de verzwakte microbe dieper doordringen in het lichaam, wat normaal gezien niet mogelijk is, en komt op plaatsen komen waar het anders nooit zou terechtkomen en overleeft daar op latente wijze omdat het geen gezondheidsreactie kan oproepen.

Tot decennia later als er een ernstige ziekte ontstaat, gevaarlijke toxines door zware emoties of ernstige verwondingen, worden deze latent verzwakte microben plots in leven gebracht en winnen aan kracht en kunnen gevaarlijk worden waarbij er atypische varianten van de ziekte ontstaan.

Als gevolg van beschadiging van de weefsels door de adjuvanten van het vaccin. Deze verzwakte microben worden latent, als een verdoken allergeen, afwachtend en muterend. Oneindig veel geduld hebben ze. Deze verborgen micro-organismen in bijna elke uithoek van het menselijke lichaam zullen disfunctie, chaos, degeneratieve aandoeningen en zelfs overlijden veroorzaken als gevolg van beschadigd weefsel door adjuvanten, intoxicatieschokken en de effecten van trauma’s en biologische schokken. Maar op deze manier kan natuurlijk nooit bewezen worden dat de vaccin de reden is van overlijden. Dit gegeven is mooi meegenomen voor de verkopers van vaccins.

Er is maar één soort algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem: “Dat is het doormaken van kinderziektes, zoals de natuur het heeft bedoeld”.

We nemen letterlijk het lichaam in de maling door verzwakte microben in het lichaam te brengen. De natuur laat zich niet met zich spotten. Begrijp toch dat deze werkwijze van prikjes niet de normale manier is waarop biologische processen gebeuren, je vindt het nergens terug in de natuur. De natuur verzwakt de microben nooit. De meest ernstige aandoeningen worden veroorzaakt door het injecteren van levende organismen in het bloed, een medium waar dat niet voor bedoeld is. En dat kan gigantische gevolgen hebben met een ernstig dan wel dodelijk resultaat.

Antoine Belchamps.

Wat veroorzaakt de chemische cocktail uit vaccins in het lichaampje van de baby of het jonge kind?

Als een nieuw ‘mensje’ wordt geboren, verkeert het gezondheidssysteem nog in onrijpe staat. Het kind is in zijn prille bestaan sterk afhankelijk van de afweerstoffen die het van de moeder heeft meegekregen en nog krijgt via moedermelk. Het kind kan dus nog even lijden aan typische kinderziekten waarbij het zijn gezondheidssysteem ontwikkelt.

Maar de baby en het kleine kind dat een echte venijnige giftige aanval door vaccinatiecocktails moet incasseren, dat is een totaal andere zaak!

Baby’s worden geboren met veel bruin vet. Dit bruine vet heeft een hoge energetische waarde die het grote temperatuurverschil bij de geboorte opvangt. Daarmee bedoel ik het verschil tussen 37°C in de schoot van de moeder naar 20°C kamertemperatuur of nog lager.

Het lichaampje van de pasgeborene gaat in zijn prille bestaan veel bruin vet consumeren om te kunnen overleven onder deze koelere omstandigheden. Daarom dat moedermelk ook rijk is aan verzadigd vet en cholesterol. Verder heeft de pasgeborene weinig vetcellen en vetweefsel.

Er is maar één plek in het lichaam van de pasgeborene waar het vetgehalte vrij hoog is: Dat zijn de hersenen en het zenuwweefsel. Het menselijke lichaam van kinderen en volwassenen heeft een overlevingsmechanisme waarbij het lichaam giftige toxines, chemicaliën en deels ook zware metalen kan isoleren en opslaan in vetcellen.

Vetcellen hebben de eigenschap om zwaar vergif te omsluiten zodat het vergif gezonde lichaamscellen niet meer kan irriteren en vergiftigen. Als het lichaam niet is staat is om voldoende te ontgiften en zich te zuiveren gaat het de productie van vetcellen verhogen (dat is wit vet met een lagere energetische waarde dan bruin vet, met de bedoeling om gifstoffen op te slaan en te isoleren).

Daarom zien we zoveel overgewicht en obesitas in onze extreem vervuilde leefwereld. Toxines, giftige chemicaliën en afvalstoffen die niet direct onschadelijk kunnen worden gemaakt, gaan het lichaam dumpen in vetcellen om te kunnen overleven.

Maar, bij een baby of pasgeborene liggen deze zaken anders! Zij hebben zoveel vet nodig in hun ontwikkelingsfase waardoor de gifstoffen van vaccins niet in vetcellen kunnen worden gedumpt behalve in de vetrijke cellen van de hersenen en het zenuwweefsel. Er wordt geen aandacht gegeven aan dit punt, het is nochtans puur Ayurveda.

Het lichaampje van de baby en het zeer jonge kind wordt gedwongen om de geïnjecteerde zwaar giftige adjuvanten uit de vaccinatiecocktails voor een groot deel op te slaan in hersenweefsel en endocriene klieren. Deze gifstoffen hebben weinig moeite om de bloed-hersenbarrière te doorbreken omdat de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem nog niet volledig is ontwikkeld en het lichaampje niet weet wat het moet doen met deze giftige rotzooi. Een nieuwe trend is dat er steeds meer baby’s zijn met overgewicht.

Ondanks dat de baby moet ontwikkelen en uitgroeien wordt het in zijn prille bestaan al gedwongen het kostbare vet te verspillen aan de productie van vetcellen, maar ondertussen zit er al veel vergif van de vaccinatiecocktails in de hersenen opgeslagen.

Een baby heeft in zijn prille bestaan veel kostbaar vet nodig om de hersenen en het zenuwstelsel goed te laten uitgroeien, het ontwikkelen van de hormoonhuishouding en endocriene stelsel en niet te vergeten de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem zelf. We beseffen echt niet waarmee we bezig zijn door in een weerloos babylichaampje en kinderen zo grote hoeveelheden chemisch vergif te injecteren.

Bij het massa-vaccineren kwam men tot de conclusie dat de bijverschijnselen toenemen

Vroeger, toen men nog op bescheiden schaal met het vaccineren begon, deed men dat nooit voor de negende tot de tiende maand. Maar bij het snel toenemen van verschillende vaccinaties kwamen daar zeer veel bijwerkingen bij kijken die de totale veiligheid in de illusie brachten. Dat mag absoluut niet gebeuren. Men begon vaccinaties op steeds vroegere leeftijd te geven. Een uiterst onwijze stap in het toch al geven van weinig fysiologisch inzicht getuigende verhaal over de massa-vaccinatie.

Er worden zelfs steeds meer entingen aan de giftige cocktails gegeven en men blijft de vaccinatiedata steeds verder terug schuiven zodat de eerste prikjes nog voor de zesde week gegeven worden. Men is reeds bezig om foetussen te vaccineren in de moederschoot. En inderdaad, er gebeurt iets, waar de verkopers van vaccins zeer tevreden in hun handen kunnen wrijven: ongewenste bijverschijnselen nemen af.

Ja, Hallo, Nog wakker?

Het gezondheidssysteem reageert bij pasgeborenen en foetussen gewoon minder snel: OMDAT HET DAAR EENVOUDIG NOG HET VERMOGEN TOE MIST, DE ALGEMENE GEZONDHEID MET ZIJN DETOX- EN RECYCLINGSSYSTEEM (IMMUNITEIT) IS ZICH NOG AAN HET ONTWIKKELEN!

De algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem en de hormoonhuishouding is nog niet rijp, en zo kunnen de gifstoffen van de vaccins zich ongemerkt diep in het lichaam binnendringen zonder dat het lichaam zich kan verweren door bijverschijnselen te creëren. Precies hetzelfde verhaal om tijdens het leven elke ziekte symptomatisch te behandelen, waardoor het lichaam zijn afvalstoffen niet meer kwijt kan en het vermogen om symptomen te creëren wordt tegengewerkt tot het geen symptomen meer kan creëren.

Vaccinaties en symptoom georiënteerde bestrijding gaan hand in hand om een echte kankerepidemie te creëren, hetgeen nu aan het gebeuren is.

Het vergif dat door steeds vroeger te vaccineren steeds dieper in het lichaam kan binnendringen, ligt te wachten als een tijdbom om veel later al tikkend tot ontploffing te komen met hun negatieve verwoestende werking op het menselijke lichaam met dikwijls de dood tot gevolg. Maar tegen die tijd is net natuurlijk al tientallen jaren later, zodat niemand het verband met de vaccinaties nog kan zien.

Want er bestaan natuurlijk ook geen langetermijnstudies over vaccinaties, het best bewaarde geheim van de farmaceutische industrie, beschermd door de wet.

De grote denkfout in het vaccin debat:

Een vaccin bestaat voornamelijk uit gemanipuleerde pathogenen of microben. Verder zitten er gifstoffen in, uitgescheiden door de microbe.

Verder bevatten vaccins hulpstoffen, carriers en conserveringsmiddelen.

We weten dat de gehele microbe niet wordt gebruikt in vaccins. De best bewaarde farmaceutische geheimen zijn de vaccinaties. Ze zijn beschermd door de wet als intellectueel eigendom. Farmaceutische bedrijven kunnen dus niet aangeklaagd worden, ouders weten dus niet wat er exact in hun kinderen wordt geïnjecteerd.

Het zijn vaak verzwakte, geweekte, halfdode manipulaties en in stukjes geknipte eiwitten van microben. De gemanipuleerde versie dus.

Men zegt dat de gifstof die een microbe afscheidt de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem verbetert omdat het afkomstig is van de oorspronkelijke microbe. Carriers zijn op olie gebaseerde stoffen om de reactie van het gezondheidssysteem te verlengen en te versterken omdat de microbe niet krachtig genoeg is om de reactie uit te lokken. Deze oliën bevatten soms intacte vreemde eiwitten die krachtige allergische reacties veroorzaken op sommige voedingsstoffen.

Soms veroorzaakt het een septische shock of anafylaxie.

De hulpstoffen, neutraliseringsmiddelen, stabilisatoren en conserveringsmiddelen zoals formaldehyde, ethylkwik, ethyleenglycol, aluminium, fenoxyethanol, antibiotica neomycine en streptomycine, glycerine, aceton, fenol, natriumhydroxide, gehydroliseerde gelatine, methylparaben, benzethonium chloride, glycol-ethyleen e.a. worden toegevoegd om de reactie van het immuunsysteem te versterken, IN PLAATS VAN ALLEEN DE REACTIE OP DE ZIEKTEVERWEKKER.

De ziekteverwekker is zodanig verzwakt dat de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem daar niet op reageert.

De grote hamvraag is dus: reageert het lichaam op de zogezegde ziekteverwekker of op de giftige adjuvanten van het vaccin, een vraag waar nooit een antwoord op komt. De heftigheid van deze reactie zegt niets over een mogelijke of bewezen positief effect voor de algemene gezondheid.

Formaldehyde waar vroeger kleine organismen in werden bewaard is bewezen uiterst carcinogeen. De zware metalen kwik en aluminium zijn beiden neurotoxisch en leiden tot aantasting van de myelineschede en de hersenbarrière met zenuwbeschadiging tot gevolg. Ethyleenglycol is het meest bekend als antivries.

Fenol werd tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikt in concentratiekampen om duizenden mensen te vermoorden door injecties met fenol. De antibiotica neomycine en streptomycine veroorzaken allergieën en tasten de werking van de mitochondriën aan.(Energiecentrales in het cytoplasma van de cel).

Mitochondriën hebben een bacteriële DNA en zijn gevoelig voor antibiotica. Vaccins verminderen vooral polymorfonucleaire neutrofielen (witte bloedcellen), de levensvatbaarheid van lymfocyten, hypersegmentatie van neutrofielen en andere witte bloedcellen, allemaal onmiskenbare factoren om een normaal, gezond systeem in stand te houden en de dagelijkse celdeling (mitose) in stand te houden.

Het is onzinnig om een staat van tijdelijke onvolledige algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem bij baby’s en jonge kinderen tegen een of meerdere ziekten (onschuldige kinderziekten), in te ruilen voor een totale onderdrukking van de levenslange natuurlijke algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem.

Bovendien roven vaccins waardevolle stoffen uit het lichaam zoals grote hoeveelheden zink, eveneens belangrijk voor een goed werkende algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem.

Ook veel vitaminen gaan verloren, vitamine A en C. Hoe moet een baby of jong kind een goed functionerend gezondheidssysteem opbouwen onder deze voorwaarden? Dat zorgt ervoor dat het kind in de toekomst juist vatbaar wordt tegen ernstige ziektes, ontstekingsreacties, chronische ziekten en kanker. Vaccins tasten het vermogen van het lichaam aan om zichzelf te genezen.

Het enige veilige vaccin is het vaccin dat nooit gebruikt wordt.

Het grote probleem is echter dat het stimuleren van algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem op deze onnatuurlijke manier TOTAAL verschilt van de stelling dat hierdoor een blijvende algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem zou ontstaan. Op deze denkfout reageert bijna niemand.

Vele vaccins worden gemaakt van experimentele eiwitten afkomstig van rottend en ziekelijk weefsel van dieren en geaborteerd foetusweefsel die drager zijn van een verzwakt micro-organisme. Bijvoorbeeld, het vaccin tegen bacteriële meningitis wordt geproduceerd van de hersenen en het hart van koeien samen met andere zwaar giftige stoffen.

Het is lichaamsvreemde DNA/RNA van dierlijke afkomst, rechtstreeks in het bloed. Vele mensen weten niet eens dat in sommige poliovaccins, adenovirus- rubella- hepatitis A- en mazelenvaccins gemaakt worden met geaborteerde foetusweefsel, apennieren enzovoort. Niemand weet ook wat er gebeurd met de foetussen van abortussen.

In sommige huidcrèmes zitten ook zulke zaken. De griepprik wordt gekweekt op kippeneieren. Een niet logische rationaliteit dat in het leven is geroepen door Louis Pasteur die zijn onderzoek begon met vreselijke vivisectie experimenten (snijden in levend weefsel, en het ontleden van een levend dier) hebben nooit tot iets geleid, behalve extreem dierenleed. Normaal gesproken hebben dieren andere ziektes dan mensen, zou jij je hond een menselijk chemisch medicijn geven tegen een aandoening in zijn buik?

De grote vraag die hier oprijst: hoe kunnen wij menselijke ziektes genezen, als wij de dieren ziektes toedienen die zij in de vrije natuur nooit zouden krijgen? En vervolgens zeggen wij dat we deze ziektes kunnen krijgen die we daarna gaan behandelen met medicijnen die de dieren symptomen onderdrukken?

Onze medische wetenschappers concluderen vervolgens nog op uiterst arrogante wijze dat deze medicijnen hetzelfde effect hebben bij mensen. Dieren testen blijven op dit moment nog altijd de basis voor het gehele medisch onderzoek, hoe idioot het ook klinkt, het is precies wat we aan het doen zijn.

We nemen onszelf serieus in de maling

Het medisch apparaat is er volledig van overtuigd als het menselijke lichaam een klein deeltje van een microbe onder gecontroleerde omstandigheden ontvangt – dat is wat een vaccinatie inhoudt, er een productie van detox-lichamen plaatsvindt.

Het gedachtegoed hierachter is dat een vaccin het menselijke lichaam voor de rest van zijn leven zal beschermen tegen deze microben, omdat het lichaam zich zal blijven herinneren hoe het micro-organisme eruit ziet. Bij een volgend contact kan het lichaam dit snel uitschakelen. Nou ja, van misleidende perceptie gesproken onder het mom van algemene gezondheid.

Maar we vergeten dat de microben in vaccinaties zodanig zijn verzwakt en onder de grens blijven om een ontstekingsreactie te veroorzaken bij 99,9% van de bevolking. Door een gemanipuleerde microbe hebben we iets gedaan dat de natuur NOOIT zou doen, het heiligdom van ons bloed geweld aandoen.

We nemen ons gezondheidssysteem serieus in de maling door niet alle afweermechanismen op een micro-organisme los te laten, waaronder de eerste verdedigingslinie van het menselijke lichaam. Daarom sterven er veel kinderen na een vaccinatie, of worden ze levenslang verminkt.

Natuurlijke algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem is veel complexer dan de vaccinverkoper ons wilt doen geloven. De echte natuurlijke algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem houdt in dat het lichaam zich elke dag op natuurlijke wijze kan ontgiften en zuiveren zodanig dat de voedingsbodem voor ziekteverwekkers verdwijnt.

Deze voedingsbodem voor overgroei microben bestaat uit afvalstoffen, toxines, verstoppingen en verzuring met de beschadiging van lichaamsweefsels en -cellen als gevolg hiervan.

Met de vaccinaties wilt men ons doen geloven dat het “hele antigen-antilichaam” paradigma een ongelooflijke vereenvoudiging is van ziekte. ik spreek liever van geheugen lichaampjes en detox cellen, het leven is nooit anti dit of anti dat. En net als de Bacterie theorie van Louis Pasteur, is het hele “antigen-antilichaam” paradigma de ideale manier om ons aan te tonen dat wij oneindig veel vaccins fanatiek in ons bloedstelsel moeten laten pompen.

Het direct inbrengen van een antigeen, dat theoretisch gezien moet aantonen dat de kunstmatige stimulatie van de “antilichaamproductie”, die door een plotselinge aanwezigheid van een verzwakte microbe of infectant in het bloedvatenstelsel het hele verhaal van de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem zou zijn. Maar dat is het in feite niet, de noodzaak van herhalingsvaccins bevestigt dat.

In werkelijkheid daalt het aantal detox-lichamen en geheugenstoffen in het menselijke lichaam, waardoor we generatie na generatie steeds zwakker worden en daardoor steeds meer chronische ziekten ontwikkelen omdat het lichaam zich onvoldoende kan ontgiften en zuiveren. Ik ben niet gelovig, wel spiritueel en begrijp heel goed wat Jezus Christus bedoelde met zijn uitspraak: “O God, vergeef het hen, ze weten niet wat ze doen”.

Natuurlijke algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem is een uiterst complex systeem waar zeer veel biologische lichaamsprocessen bij betrokken zijn, het kan echt niet nagebootst worden door een kunstmatige stimulatie van “anti-lichaam en anti-stoffen” productie en de provocatie van de gezondheidsreactie door giftige stoffen toe te dienen, die op hun beurt de lichaamscellen van de zenuwen en de hormoonhuishouding ernstig beschadigen.

Vaccinatie is een grote dwaling in de menselijke geschiedenis, een uiting van menselijke arrogantie op hoog niveau. Als het eerste vaccin zorgt voor algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem, waarom heeft men een herhalingsvaccin nodig? Waar is die eerste dan voor nodig?

De natuur heeft er maar liefst meer dan twee miljoen jaar over gedaan om naar een uiterst accuraat en intelligent gezondheidssysteem te evolueren, dat via een ontstekingsreactie kan reageren op gifstoffen waarbij het lichaam nog eens grondig gezuiverd en hersteld wordt waardoor je meer energie krijgt.

Dat is de natuurlijke overlevingsstrategie, massa-algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem, selectie, en plots hebben wetenschappers in de 20ste eeuw bedacht dat ze de natuurlijke intelligentie kunnen verslaan?

Er is een duidelijk verschil tussen de kunst om een gezondheidsreactie te produceren en een echte natuurlijke algemene gezondheid te creëren. Algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem is een totaal andere uitdaging dan een vaccinatie door een tijdelijke kunstmatige reactie op een door de mens gecreëerde gifstof en microbe.

We houden onszelf voor de gek.

De theorie van vaccins gaat echt in de fout, de microbe in het vaccin is niet de echte oorzaak van de oorspronkelijke ziekte, net zoals ratten of vliegen geen afval veroorzaken, maar steeds op zoek zijn naar een omgeving waar het prettig is om te leven. Het zijn natuurlijke opruimers.

De oorspronkelijke ziekte is verziekt weefsel door toxines en afvalstoffen die verstoppingen en verzuring veroorzaken dat de lichaamscellen beschadigen. Het is beter om echt de natuurwetten te leren respecteren: microben zijn het grote bewijs van verziekt weefsel, niet de oorzaak, aasgieren, geen roofdieren. Volgende valse waarheid is wel in de wet vastgelegd:

Een specifieke microbe veroorzaakt een specifieke aandoening. Men probeert met een vaccinatie de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem te geven tegen een microbe door een verzwakte versie ervan direct in het bloed te brengen. Maar we weten dat deze verzwakte versie nooit de ziekte (verziekt weefsel) zal kunnen veroorzaken. De chemische stoffen in de vaccins daarentegen wel, zij vergiftigen het lichaam waardoor er verziekt weefsel ontstaat. Denk nu tweemaal na als je jezelf wilt vaccineren.

Natuurlijke algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem en kunstmatige algemene gezondheid

Als een baby of kind in de ontwikkeling van de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem een nieuwe ziekte krijgt, wordt het onderontwikkelde gezondheidssysteem geactiveerd. De mens in zijn prille begin als klein kind zal zich daardoor ziek voelen, in meer of mindere mate met koorts, maar het herstelt meestal vrij snel.

Het kleine lichaam moet in feite zelf de kans krijgen om uit te zoeken hoe het zelf moet reageren, zodat het later niet meer ontvankelijk hoeft te zijn voor een aandoening of ziekte. Maar op natuurlijke wijze zonder de verwarring van zware medicijnen en vaccins.

Als het kind deze kinderziekte op natuurlijke wijze kan uitzieken heeft de zich ontwikkelende algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem voor deze kinderziekte een herinnering in het geheugen opgenomen. Daarbij ontwikkeld de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem het vermogen om de oorzaak van deze ziekte weg te nemen.

Dankzij uitzieken is de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem in staat om het lichaam beter te ontgiften en te zuiveren waardoor de oorzaak van ziekte verdwijnt, en de indringer gemakkelijk kan worden teruggedrongen als hij niet meer nodig is. Dat is een grote natuurwet.

Als het lichaam zo’n herinnering heeft van een goed uitgeziekte kinderziekte zonder medicijnen of vaccins, dan kunnen we spreken van natuurlijke algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem. Het kleine lichaampje heeft een nieuw permanent wapen tegen vijanden die van buitenaf komen, en is in staat zich beter te ontgiften en te zuiveren.

Daarom krijgen ongevaccineerde kinderen éénmaal de mazelen of de waterpokken. Hoe meer wapens het lichaam van het kind kan opbouwen, hoe meer het lichaam in staat is om zichzelf onder alle omstandigheden te ontgiften en te zuiveren.

Het wordt minder ontvankelijk voor stress invloeden van buitenaf, vervuiling, chronische aandoeningen en kanker, levenslang. Deze algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem wordt via natuurlijke weg overgedragen van moeder op de foetus.

Maar sinds de massavaccinaties in de jaren 50 zijn begonnen, is deze natuurlijke overdracht van detox-lichamen ernstig verstoord. Natuurlijke algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem is de enige echte algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem die ontstaat na het doormaken van ziekten en goed uit te zieken, precies zoals Hippocrates het bedoelde in zijn tijd.

Waarom wordt de wijsheid en kennis van Hippocrates gecorrumpeerd, terwijl Hippocrates de grondlegger is van de medische geneeskunde?

Het is echt niet toevallig dat bij elke kinderziekte ook een incubatieperiode aan voorafgaat. Normaliter verloopt de weg van activatie van latente microben en exosomen of uitnodiging via de slijmvliezen van de ademhalingswegen en de spijsvertering, of via de huid of een verwonding van de huid. Dit geeft natuurlijk voor het lichaam de mogelijkheid om de microben via dezelfde weg weer naar buiten te werken. Dit natuurlijke gegeven wordt onmogelijk gemaakt door het vaccin.

De incubatietijd bij een ziekte van een oorspronkelijke kinderziekte, ook ziekten bij volwassenen, geeft het lichaam de kans zich paraat te stellen om de ziekte te gebruiken om zich te ontgiften en de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem te versterken.

Bij vaccinatie wordt dit omzeild door bestanddelen van microben samen met gifstoffen rechtstreeks in de bloedbaan te brengen. Op deze manier hebben de gifstoffen rechtstreeks toegang tot vitale onderdelen van het lichaam. Deze komen in de diepere weefsellagen, zenuwbanen en endocriene klieren (hormoonhuishouding) terecht die worden beschadigd.

Vooral exosomen worden geactiveerd en daarom ontstaan moeilijk waarneembare en chronische reacties dat de algemene gezondheid uitput en waarbij de link niet meer gelegd wordt naar de vaccinatie. Exosomen worden gerepliceerd in het lichaam met als doel ontgiften.

Veel kinderen lijden reeds aan nare aandoeningen van het zenuwweefsel.

Kunstmatige algemene gezondheid wordt verkregen door symptoom georiënteerde bestrijding of onderdrukking door medicijnen en vaccins. Het lichaam kan niet uitscheiden wat het in feite kwijt moet omdat het geen symptomen meer kan creëren. Dat is zeer gevaarlijk, ophoping van toxines en afvalstoffen veroorzaken zuurstoftekort op celniveau, de correlatie met kanker.

Is er toevallig geen kankerepidemie aan de gang in onze maatschappij? Een kind dat natuurlijke algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem heeft opgebouwd door het uitzieken van zijn kinderziekten heeft de gezondheidsrespons tegen kanker mee ontwikkeld.

Kunstmatige algemene gezondheid door vaccinaties en medicijnen is een grote mede veroorzaker van onze pandemie aan chronische ziekten en kanker. Het lichaam wordt letterlijk tegengewerkt zich te ontgiften en te zuiveren met verzuring tot gevolg.

De verzwakte microbe of pathogeen krijgt de kans om dieper in het zenuwweefsel binnen te dringen en latent verder te bestaan, het is dikwijls te zwak om een gezondheidsreactie uit te lokken. Terwijl de chemische cocktail in het vaccin (adjuvanten) het zenuwweefsel en de hormoonhuishouding ernstig verstoort. We mogen niet vergeten dat de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem afhankelijk is van een goed functionerend zenuwstelsel en evenwichtige hormoonhuishouding, en precies dat is door vaccinaties verstoord.

In het kort:

 • Een vaccin bevat een verzwakte microbe
 • Een vaccin doorprikt de eerste verdedigingslinie van het lichaam
 • De verzwakte microbe en de chemische cocktail komt rechtstreeks in de bloedbaan
 • Theoretisch produceert het lichaam detox-lichamen als het reageert op de verzwakte microbe. Zo’n algemene gezondheid is kunstmatig, onnauwkeurig en niet onderbouwd omdat het niet natuurlijk is
 • Het is een reactie op een door de mens vervaardigde microbe en gifstoffen
 • Ieder persoon heeft zijn eigen unieke gezondheidssysteem en de wijze waarop de ziekte zich manifesteert in het lichaam. Vaccins zijn altijd hetzelfde, vanaf het begin is dit een gemankeerd onderwerp
 • Deze kunstmatige algemene gezondheid is tijdelijk, vandaar dat het systeem van herhalingsvaccinaties noodzakelijk is, het werkt niet omdat het niet natuurlijk is
 • Het lichaam wordt tegengewerkt om zich te ontgiften en te zuiveren
 • De Kankerexplosie is volop aan de gang
 • Een nieuw fenomeen duikt op: Er ontstaan atypische vormen van de oorspronkelijke ziektes. Ze zijn gevaarlijker en ernstiger
 • Valt het nog niet op dat er steeds meer volwassenen weer de mazelen krijgen, gordelroos, ziekte van Pfeiffer, waterpokken e.a.?

Niemand die praat over de atypische ziektebeelden en het risico voor mensen die al een natuurlijke algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem hebben opgebouwd, omdat ze de oorspronkelijke ziekte hebben meegemaakt. Gevaccineerden zijn een gevaar voor de niet-gevaccineerden.


Over vooruitgang gesproken:

Degene die als kind de waterpokken of mazelen kreeg is gezond voor deze ziekte voor levenslang, behalve voor de gemanipuleerde vorm dankzij massavaccinatie. Zoals de onverantwoorde toediening van antibiotica de superbacterie heeft doen ontstaan, creëren vaccinaties vele nieuwe atypische ziektebeelden. De mens heeft een algemene groep gezondheid met hun detox- en recyclingsysteem tegen ziekten opgebouwd door miljoenen jaren natuurlijke evolutie. De nieuwe atypische versie bestaat slechts 30 jaar! Met wat zijn we werkelijk bezig? De natuur is bezig om serieus terug te slaan. De arrogantie van de mens zal een hoge prijs aan levens kosten!

Het cocktail van verschillende ziektekiemen

Heb je al nagedacht dat in de natuur geen enkel dier of mens in hun prille bestaan en natuurlijke ontwikkeling op één moment aan zeven of meerdere verschillende microben tegelijkertijd wordt blootgesteld? En dan nog eens door de natuurlijke eerste verdedigingslinie toegediend.

Deze microben en hun gifstoffen en de wijze van toedienen geven grote verstoringen in de ontwikkeling en evenwichtige opbouw van het gezondheidssysteem. Ons lichaam is namelijk zo ingericht, dat het zijn volle aandacht richt op één aanvallende ziekte tegelijk.

En zo gaat het ook met kinderziekten. Kinderen krijgen deze typische kinderziekten steeds één voor één, met keurige tussenruimten. Maar met vaccins die meer dan één microbe bevatten, en dan nog eens de gemanipuleerde versie ervan, doen we echt iets dat volkomen tegen de natuur indruist.

Een totaal tegennatuurlijke methode om het lichaam kennis te laten maken met 6 à 7 verschillende ziekten tegelijkertijd. We beseffen blijkbaar niet dat het gezondheidssysteem van het kind een leven lang dienst moet blijven doen om latere ziekten en kanker het hoofd te kunnen bieden.

Na een cocktail van verschillende microben raakt het gezondheidssysteem echt in paniek. In plaats van geheugenstoffen aan te maken dat gebeurt via één ziekte langs natuurlijke weg, gaat de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem andere stoffen aanmaken, excototoxinen genaamd. Dat zijn bevindingen door de Amerikaanse neurochirurg Russel Blaylock.

Deze excototoxinen gaan ontstekingen veroorzaken daar waar de gifstoffen tijdelijk opgeslagen of gedumpt zijn: in de vetweefsels. Maar de kat komt weer op de koord springen: In het geval van de pasgeborene en zeer jonge kinderen die bijna geen vetweefsel hebben, (behalve in de hersenen die veel belangrijke vetten bevatten), worden de giftige cocktails van de prikjes gedumpt in het vet van de hersenen.

De excototoxinen gaan in de hersenen ernstige ontstekingen veroorzaken omdat daar juist zoveel giftige chemicaliën liggen opgeslagen. In de hersenen zijn er gliacellen, dat zijn grote helpers bij de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem. Gliacellen zijn steuncellen die in het zenuwstelsel voorkomen en de zenuwcellen verzorgen.

Via deze gliacellen veroorzaken vaccinatie vergiften plaatselijke ontstekingen dat het hersenweefsel aantasten, zowel de verbindende zenuwbanen als hersencellen zelf, met alle gevolgen vandien. Vergeet niet dat we het hier hebben over het centrale bestuurssysteem van het lichaam en het vermogen te denken, emoties te verwerken, geheugen, cognitie e.a.

Het gezondheidssysteem is het belangrijkste verdedigingsmechanisme tegen innerlijke vervuiling en ziekten. Het wordt echt aangetast door het gif in de vaccinaties. Het kindje merkt er misschien niet zoveel van, toch dat het langdurig en vrij naar kan krijsen, het zogenoemde hersenhuilen dat bijna nooit wordt erkend.

Terwijl we wel kunnen spreken van een subklinische encefalitis of hersenontsteking (nauwelijks symptomen gevende). De beschadiging zoals uitvallen of zelfs ten gronde gaan van hersenweefsel komt vrij vaak veel later tevoorschijn als de vaccinaties al lang vergeten zijn.

Een vaccin vormt een motie van wantrouwen tegen het natuurlijk herstelvermogen van het menselijke lichaam.

Vaccinaties verstoren altijd het gezondheidssysteem. Om deze reden komt er een latente erfelijke aanleg tot uiting in de ziektesymptomen. Die had voorkomen kunnen worden als het kind door middel van het oefenen van de ontwikkelende algemene gezondheid waarschijnlijk al had kunnen overwinnen. Bovendien wordt de baby of kindje gevoeliger voor andere microben.

Is het nu net niet toevallig hoeveel aandacht er gegeven wordt aan erfelijke factoren? Terwijl het menselijke genoom de laatste 50.000 jaar niet significant is gewijzigd en nu plotseling dodelijk is geworden?

Vaccinaties veroorzaken zeer veel problemen op neuronen in de hersenen en het zenuwstelsel, en beschadigen het DNA en RNA. Vaccinaties veroorzaken een scala aan leer- en gedragsproblemen, wiegendood, vreemde neurologische aandoeningen en veel chronische mysterieuze ziektebeelden waarbij het zenuwweefsel bij betrokken is zoals chronisch vermoeidheidssyndroom, fibromyalgie, tinnitus, MS, ALS enzovoort, waarbij ontstekingen op het zenuwweefsel veroorzaakt zijn door giftige stoffen.

Veel van deze mysterieuze ziekten zijn gelijktijdig in de curve van de massavaccinatie mee ontstaan. Natuurlijk in combinatie met geraffineerde suikers, geraffineerde of geharde oliën en vetten, kleur- en smaakstoffen in snoepjes, fluoriden, zware metalen, milieuvervuiling, chemtrails, medicijnen enzovoort. Massavaccinatie geeft denk ik de eerste aanzet tot het verminderen van de hersenweerstand.

Het onderdrukken van kinderziekten via onnatuurlijke vaccinatieprogramma’s

We weten dat het onderdrukken van kinderziekten dat de gezondheidsrespons tegen kanker tegengewerkt wordt. Typische kinderziekten dragen erbij toe dat het gezondheidssysteem van het kind mogelijke microben efficiënter, zonder een grote vergiftiging crisis te hoeven doormaken, tegen kan gaan. Vaccinatie en kunstmatige gezondheid kunnen onmogelijk de betere programma’s van de intelligentie van het DNA nabootsen.

Het lichaam dat blootgesteld wordt aan microben, verwerft natuurlijke algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem waarmee gifstoffen die tot kanker leiden, kunnen worden verwijderd. Vaccinaties zijn zo samengesteld dat ze functies van de algemene gezondheid onderdrukken, en lichaamsvreemde DNA-RNA van dierlijke afkomst beschadigen het gezondheidssysteem zoals eerder is uitgelegd.

De geïnjecteerde vaccins bevatten grote eiwitmoleculen die lymfebanen en lymfeklieren gaan verstoppen en zijn mede oorzaak dat afvalstoffen van het metabolisme en de celdeling vast komen te zitten in de weefselvloeistoffen.

Daarmee wordt de effectiviteit van de cellen die in de lymfe zitten ondermijnd.

Er is steeds meer bewijs dat aantoont dat er een verband is met vaccinaties en chronische ziekten zoals reumatoïde artritis, MS, CVS, fibromyalgie, te trage schildklierwerking, leukemie, kanker, ouderdomsdiabetes bij kinderen en niet te onderschatten ADD, ADHD en Autisme. Het poliovaccin laat de kans stijgen te overlijden aan een hersentumor.

Het is ook een vaststaand feit dat veel van deze ziekten steeds op jongere leeftijd beginnen te manifesteren. Wanneer gaan we daar eens vragen over stellen, of blijven we liever ons hoofd in het zand steken? Dat is logisch, zware metalen zoals kwik en aluminium dat in vaccinaties aanwezig is, zijn al neurotisch voor het zenuwweefsel Dat beschadigd zenuwcellen.

Er worden geen lange termijn onderzoeken gedaan en er wordt geen follow-up uitgevoerd. Daarom gaat men ervan uit dat vaccins geen problemen veroorzaken, dus waarom zou iemand ze controleren? Veel reacties op vaccinaties gebeuren zeer geleidelijk, net zoals een chemische vergiftiging die heel geleidelijkaan plaatsvindt.

Als je kijkt in de curve van de menselijke geschiedenis naar epidemieën en pandemieën, zie je steeds een opkomst en een afgang. Wij vinden het heerlijk om te vertellen dat vaccinaties die toegediend worden bij de afgang van epidemieën, dat deze vaccinaties de epidemie heeft uitgeroeid. Contradicties, de epidemie was al in afgang gekomen, we zien dit bij de mazelen, polio enzovoort

Het echte verhaal van kwik (thimerosal) in vaccins

De bewering dat de hoeveelheid kwik in prikjes zo klein zijn dat ze onschadelijk is, slaat gewoon nergens op. Kwik is zodanig giftig dat er geen veilige dosis van voor bestaat. Thimerosol is op basis van organisch gemaakt kwik, en dat wordt in het lichaam afgebroken tot ethylkwik.

Tijdens dit proces gaan celmembranen van de zich ontwikkelende neuronen bij baby’s en zeer jonge kinderen veranderen door de kwikionen en op deze manier ook bijdragen aan de ontwikkeling van autisme met meer dan 25%.

Bronnen zijn te vinden hierover: Public Health Service, American of Pediatrics in de VS, Institute of Medicine en nog vele andere bronnen vermelden deze gegevens. Het kwik van vaccins vergelijken met kwik in de voeding is misleidend. Niemand zal beweren dat kwik in de voeding gezond is, en terecht wordt verontwaardigd gereageerd op de ontdekking van kwik in de voeding door oceaanvervuiling, pesticiden enzovoort.

Dit in tegenstelling van het kwik in vaccins dat gewoon door iedereen aanvaard wordt? Niet te begrijpen.

Het methylkwik in de voeding en andere bronnen is natuurlijk ook giftig maar niet van dezelfde categorie als de etylkwik uit vaccinaties dat de membranen van ontwikkelende neuronen (zenuwcellen) bij baby’s gaat beschadigen. Een ander fundamenteel verschil tussen een toxische stof zoals kwik dat via de mond wordt ingenomen of rechtstreeks via de huid in het spierweefsel in de bloedbaan wordt ingespoten.

Dit rechtstreeks ingespoten kwik in de bloedbaan speelt direct in op de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem dat absoluut niet weet waar het vandaan komt en de intelligentie van de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem raakt verward. De bijnieren reageren hier enorm op met een stressrespons die alle organen overspoelt met adrenaline.

Dit is vele malen gevaarlijker dan de gifstoffen of de kwikvervuiling die via de voeding in de darmen terechtkomt, waar nog bepaalde mechanismen bestaan om ze toch onschadelijk te maken. Denk maar aan een optimaal goed werkende darmflora.

En thimerosol is maar één element uit de giftige cocktail van vaccins. Nog gevaarlijker is om vaccinaties toe te dienen op een moment dat je lichaam een aandoening heeft zoals een ordinaire verkoudheid. Het is totaal verkeerd om een gezondheidssysteem dat reeds aan het werk is en moet vechten om toxines en beschadigd weefsel te herstellen, verder te belasten met de giftige cocktail van een vaccin.

Dit heeft al veel sterfgevallen veroorzaakt bij jonge kinderen. Bovendien, als de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem hard aan het werk is heeft deze zeer veel vitaminen en mineralen nodig, vaccinaties beroven het lichaam van zijn reserves vitaminen en mineralen. De toxische stoffen uit prikjes zijn een ware aanslag op je algemene gezondheid en hormonaal huishouden.

In mei 2017 publiceerde het Journal of Translational Science een studie gebaseerd op 700 schoolgaande kinderen. Daaruit blijkt dat gevaccineerde kinderen ongezonder zijn dan niet-gevaccineerde kinderen. In vergelijking met niet gevaccineerde kinderen hadden gevaccineerde kinderen meer last van allergieën 30x meer, 300x meer ooraandoeningen, 2,5 x meer chronische ziekten, 4x meer leerproblemen, 3x meer autisme, 22x meer allergische reacties op medicijnen, 300% meer ADHD, 340% longontstekingen en 700% meer trommelvliesbuisjes, heeft als doel een open verbinding te bewerkstelligen tussen middenoor en uitwendige gehoorgang, opdat via het buisje lucht in het middenoor komt. Buis van Eustachius. Ik hoop dat nu iedereen eens ernstig over vaccins begint na te denken.

Interessant om te weten is dat het sterftecijfer voor mazelen al 95 % gedaald was voordat het mazelenvaccin geïntroduceerd werd. Met het vaccin tegen bof, mazelen en rodehond moet men echt zeer voorzichtig zijn. Volgens The Lancet heeft dit vaccin zeer veel schadelijke effecten, hieronder vallen encefalitis, hersencomplicaties, hoge koorts, artritis, zelfs verlammingsverschijnselen. Dit vaccin zorgt voor een vertraagde groei en achteruitgang van geestelijk vaardigheden.

Van alle vaccins kan worden gezegd dat er schadelijke bijwerkingen en risico’s zijn, er is genoeg informatie over te vinden. Het is belangrijk om wakker en bewust te worden en aan de arts eerlijke informatie te vragen betreffende de risico’s van de giftige stoffen in vaccinaties. Een arts probeert jou te helpen, vraag ook de juiste informatie.

Het is bekend dat formaldehyde kankerverwekkend is, waarom wordt het als conserveringsmiddel gebruikt in vaccinaties? Vaccinaties veroorzaken wiegendood als de baby ingeënt wordt als het nog geen zes weken oud is, vooral het vaccin tegen kinkhoest is gevaarlijk op deze jonge leeftijd.

Laten we kijken naar de natuur, het is al lang bekend dat sommige ziekten zoals mazelen, waterpokken en roodvonk levenslang gezond zijn tegen die ziekte na een keer de ziekte te hebben meegemaakt. Een tweede keer deze ziekte krijgen komt bijna nooit voor. Even een misverstand uit de wereld helpen, waterpokken veroorzaken geen gordelroos zoals vaak beweerd wordt, het zijn twee verschillende aandoeningen met een verschillende biologische schok.

De natuur creëert steeds nieuwe ziektes met als doel de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem van alle levende wezens actief te houden en te versterken. Dit is gerelateerd aan de wet van overleven van elke organisme. In feite gebruikt het lichaam microben gezien als pathogenen om beschadigde lichaamscellen op te ruimen samen met toxines die daar oorzaak van zijn, dit omdat de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem van de gastheer een verzwakte conditie heeft door opstapeling van afvalstoffen en toxines.

Dat is de grote reden dat we nooit ziekten gaan kunnen uitroeien. De natuur creëert telkens nieuwe mutaties en dat zien we elk jaar met de griep, de influenza muteert zo snel dat we niet in staat zijn juist in te schatten welk type de volgende winter zal toeslaan.

Als ik naar mezelf eens kijk, heb ik de hele winter door mensen met griep ontvangen, omdat ik consulten geef. Ik ben vorige winter continu blootgesteld geweest aan influenza en toch heb ik de griep niet gehad, hoe komt dat? Ik heb geen angst om zieke mensen te knuffelen. Dat is omdat er in mijn lichaam geen lichaamsweefsels beschadigd worden door toxines en afvalstoffen, elke dag van mijn leven zuiver en ontgift ik mijn lichaam.

Elke dag koester ik mijn spijsvertering en zorg ik voor de reinigende en ontsmettende smaken scherp, bitter en wrang in mijn voeding. De informatie van deze smaken geven mijn gezondheid de juiste informatie hoe ze toxines en afvalstoffen moeten verwijderen uit mijn lichaam.

Heel veel specerijen hebben deze reinigende smaken, ik heb er een boekje over geschreven, je vind het terug op mijn website. Bovendien zijn mijn trauma’s, biologische conflicten en negatieve emoties opgelost.

Tot mijn verbazing nu: exact een week geleden ben ik gebeten door een hond in de pols en de hand. Op één week tijd zijn alle bijtwonden reeds genezen, het jeukt al.

Nochtans is het bekend dat een hondenbeet vol zit met microben, mijn algemene gezondheid staat sterk. Ik heb wel vijftig kruidnagels gegeten op een week tijd, ja dat heb ik gedaan. Kruidnagel is bekend om zijn ontgiftende en ontsmettende werking in het lichaam. Kruidnagel is dan nog eens goed voor de totale spijsvertering. En mijn lichaam is al zo zuiver van toxines.

Begrijp je? Als ik mijn algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem, de klieren zoals de bijnieren en de schildklier de juiste voedende stoffen geeft uit zongerijpte voeding en specerijen, en ik ben emotioneel in balans, is het logisch dat mijn algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem goed kan werken.

Het emotionele centrum (limbisch systeem) is verbonden met de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem en de spijsvertering. Moet ik dan bang zijn om ziek te worden? Nee, ik ben niet bang.

Nogmaals, mijn lichaam is zuiver van toxines en ik ben niet bang van microben, ze vinden niets in mijn lichaam om te overleven. Ga wel naar je arts als je gebeten bent door een hond, want je weet niet dat je lichaam zuiver en volledig is ontgift en hoe je algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem ervoor staat.

Elke grootouder weet nog als een kind een typische kinderziekte heeft meegemaakt, dat zijn algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem sterker is ontwikkeld, een grote voorsprong krijgt in geestelijke ontwikkeling, veel meer energie en levenslust krijgt en nog vele andere voordelen.

Echte algemene gezondheid met echte detox-cellen, zoals kinderen hebben van lokale bevolkingsgroepen die in verbinding leven met de natuur, kan alleen verkregen worden door ons gezondheidssysteem en het vermogen om het lichaam steeds te ontgiften. Geheugenstoffen zijn niet voldoende om mensen altijd gezond te maken, ontgiften en zuiveren is de tweede bepalende factor.

Het lichaam wil in alle condities PROPER zijn van binnen. Dat is het allerbelangrijkste!

Zorg dat je een proper lichaam hebt als je jezelf wilt beschermen tegen ziekte, dit houdt in dat je altijd emotioneel in balans moet zijn, want emoties creëren zeer veel giftige toxines in het lichaam. Daar houden microben van, hun lievelingsvoedsel is beschadigde weefsels en gifstoffen. Hun natuurlijke opdracht is het ontgiften en herstellen van beschadigde weefsels.

De theorie achter vaccins, dat je lichaam moet blootstellen aan microben die een gezondheidsreactie zal oproepen die vergelijkbaar is met de reactie, die ontstaat als men de ziekte in werkelijkheid doormaakt, is absoluut onjuist!

De vaccinatietheorie is gebaseerd op een bevinding door Louis Pasteur die stelde dat ziekten veroorzaakt werden door microben. Hij ging ervan uit dat microben ons ziek maken en ons nodig hebben als prooi voor hun overleven, terwijl ze niets teruggeven. Hij zag dat microben konden gedijen terwijl de gastheercellen afsterven.

De conclusie was dat de microben gezonde lichaamscellen aanvallen, vernietigen en zo een ziekteproces op gang brachten. Dat heeft de medische wetenschap volledig aanvaard, MAAR, op zijn sterfbed gaf Louis Pasteur toe dat zijn stelling fout was.

Samen met een tijdgenoot Antoine Beauchamp hebben ze ontdekt dat overgroei microben alleen kunnen gedijen als er een onderliggende factor aanwezig is zoals beschadigd weefsel door toxines en afvalstoffen, zuurstoftekort door verstoppingen in het lichaam, effecten van biologische schokken en trauma’s en de verzuring door geïndustrialiseerde voeding gecombineerd met toxines veroorzaakt door negatieve emoties.

Jammer dat de medische wetenschap dit niet aanvaardt en daardoor steeds op het verkeerde spoor blijft verder werken, symptomatisch door alleen de ziekte weg te nemen zonder de onderliggende factor aan te pakken. En dat doen ze met vaccinaties.

Deze onderliggende factoren aanpakken is oorzaakgeoriënteerd werken. De causaliteit van aandoeningen is de psychologische relevantie. Germaanse geneeskunde.

Bronnen en tevens aanbevolen boeken:

Kanker is geen ziekte, maar een overlevingsmechanisme. Andreas Moritz

Tijdloze geheimen van gezondheid en verjonging. Andreas Moritz

Medical medium. Anthony Williams

Leven zonder vaccinaties. Noor Prent & Tineke Schaper

Vaccinatie is geen immunisatie. Tim O’shea

Vaccinaties doorgeprikt. Cisca Buis, Noor Prent & Tineke Schaper

U kunt veel meer dan u denkt. Hans Moolenburgh

Wat je niet verteld wordt over vaccinaties. Anneke Bleeker

Vaccinaties, kan het ook anders? Tineke Schaper

Handboek Chakrapsychologie. Anodea Judith

Chakra Werkboek. Anodea Judtith

Inenten niet zonder risico. Heidy Van Beurden & Tinus Smits

De waarheid over kanker. TY M. Bollinger

Balans in je leven. Deepak Chopra

Ayurveda, de leer der zelfgenezing. Dr. Vasant Lad

Het grote ayurveda handboek. Maya Tiwari

De zin van ziek zijn van. Thorwald Dethlefsen en Rudiger Dahlke

Grote klacht en probleem: er is te weinig tijd

Lijden onder druk van deadlines, verplichtingen en eisen wordt het dagelijkse leven een wedren met teveel eindstrepen die steeds verder weg lijken te liggen naarmate je harder loopt. Je kunt proberen door tijdmanagement dit probleem op te lossen, maar uiteindelijk merk je dat je er in het gunstigste geval, het probleem alleen maar wat kunt verzachten. Je werk zal alle tijd opslokken die je beschikbaar stelde. Het probleem oplossen kun je alleen als je vanuit tijdloosheid gaat leven, het klinkt als een paradox te zeggen: alleen als de tijd verdwijnt is er genoeg tijd. Tijd staat niet los van jou, het is een deel van je wezen. Aan je bron worden alle gebeurtenissen met perfecte timing ontvouwt. Het begin kent het einde.

Er wordt voldoende tijd toegekend, zodat je kunt bereiken wat je wilt en op een bevredigende manier van A naar B gaat. Met andere woorden: het ontvouwen van tijd is in feite het ontvouwen van het zelf. Tijd kan het ware zelf niet vangen.

Denk eens aan het lichaam dat je had toen je nog in de baarmoeder zat. een normale zwangerschap duurt negen maanden en dat heeft slechts een reden: de complexiteit van een pasgeboren kind past perfect in die tijdsduur. Als het embryo minder of meer tijd nodig heeft, wordt de geboorte daaraan aangepast. Niets of niemand schrijft voor dat negen maanden een vaststaande deadline is. Alles wat jij wilt bereiken, is verpakt in zijn eigen innerlijke schema dat dezelfde flexibiliteit heeft. Tijd voegt zich naar jouw verlangens, niet andersom. Als twee mensen hetzelfde boek lezen, gaat het erom wie er het meeste van heeft genoten, niet wie het het eerst uit heeft. Wanneer je eenmaal inziet dat tijd subjectief is en gekoppeld is aan wat jij van jouw leven wilt, verdwijnt de ervaring van tijdsdruk.

Tijdens de zwangerschap mag de moeder geen massage, snehana (gebruik van oliën) van de onderbuik en de maagstreek ontvangen. Ook geen swedana (zweetkuren). Ook geen braakkuren (vamana, panchakarma), ook geen virechana of purgeren. Withania somnifera is een ideale plant bij zwangerschap.

Er is geen verschil tussen ik wil een kind en het universum wil een kind. Het embryo dat in de baarmoeder begint te groeien kan zich verlaten op miljoenen jaren van intelligentie, herinnering, creativiteit en evolutie. Als we kijken naar de ontwikkeling van een foetus in de baarmoeder, zien we dat het individu moeiteloos de kosmos binnentreedt. Het kind is van jou, maar ook van van het universum, ze komen uit de omvangrijke genen depot dat het universum uitsluitend als ouder heeft.

Niet meer naar school gaan betekent een groot voordeel. Je kunt optimaal zelf boeken lezen die je interesseren en daar volledig op in opgaan. Als je gebonden bent aan een extern tijdsbegrip, ga je voorbij aan de essentie van het bestaan, die is dat je je niet aan deadlines hoeft te houden.

Gepubliceerd op 29/05/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

 • Lieve vrienden,Vandaag wil ik graag iets ophelderen. Ik heb gemerkt dat er recentelijk steeds meer mensen zijn die lijden aan ernstige, ongeneeslijke ziekten en die door het medische systeem als uitbehandeld worden beschouwd. Deze mensen worden helaas aan hun lot overgelaten. Dit is een tragische situatie en lijkt onveranderlijk.Uit wanhoop wenden deze mensen zich tot alternatieve geneeswijzen zoals Ayurveda en Germaanse geneeskunde. Dit is een volkomen begrijpelijke en menselijke reactie. Het weerspiegelt een fundamenteel probleem binnen de conventionele medische sector, waar men vaak niet in staat lijkt te genezen. De onderliggende waarheid is dat het lichaam alleen zichzelf kan genezen. [...]

  By Published On: 16/04/2024
 • Zoals U denkt, zo zal je zijnZoals u denkt, zo zal je zijn is een wetmatigheid in de zelfvervullende gedachte waarmee je dingen aantrekt waar je aandacht naartoe is gegaan. Zeer belangrijk om dit te begrijpen, want dat geldt ook voor je gezondheid.Aandachtsenergie werkt als een magneet, het is onmogelijk om je aandacht op goede gezondheid te richten als je gelooft dat je gezondheid afhankelijk is van een immuniteitssysteem. Het begrip immuniteitssysteem als verdedigingssysteem brengt jou naar het duale denken waarbij je de oorzaak van ziekte buiten jezelf plaatst.Maar als je je aandacht richt op het zelfhelend vermogen van je [...]

  By Published On: 20/03/2024
 • Het nocebo effect. Dit artikel gaat over de kracht van overtuigingen. Overtuigingskracht wordt vaak onderschat. Onlangs las ik het verhaal over een arts die een röntgenfoto liet maken van zijn longen. Daarop bleek een donkere vlek aanwezig te zijn die men herkende als een longkanker. Door deze diagnose stortte de innerlijke wereld van de arts in en binnen twee maanden overleed deze arts. Toen men iets later van dezelfde arts oudere röntgenfoto’s ontdekte die meer dan 30 jaar oud waren, bleek hetzelfde vlekje reeds aanwezig te zijn, dat eigenlijk toen over het hoofd was gezien. Dit is een voorbeeld van [...]

  By Published On: 20/03/2024