De onaantastbare biologische wetten, tijdloos, altijd actueel

Deze tekst bevat een krachtige boodschap en biedt een diepgaande kritiek op de hedendaagse geneeskunde en haar benadering van ziekte en gezondheid. Het pleidooi voor de erkenning en integratie van de 5 biologische natuurwetten, zoals herontdekt door Dr. Geerd Ryke Hamer, is duidelijk en roept op tot een paradigmaverschuiving in hoe we over gezondheid denken.

De huidige academische geneeskunde staat als een onwrikbare vesting, angstvallig haar grond verdedigend tegen de golven van de 5 biologische natuurwetten. Deze natuurwetten, als eeuwenoude bomen, hebben hun wortels diep in de geschiedenis van het leven zelf; ze dragen de wijsheid van miljoenen jaren overleven in zich. Het leven, met zijn inherente zelfgenezend vermogen, is als een rivier die altijd zijn weg vindt, ongeacht de obstakels. Zonder dit vermogen zouden we, als soort, allang zijn verdwenen in de nevels van de tijd.

De medische gemeenschap, gevangen in een web van dualistisch denken, ziet symptomen als vijanden die bestreden moeten worden, niet als signalen van het lichaam in zijn streven naar evenwicht. Deze benadering, waarbij het lichaam wordt gezien als een slagveld, staat haaks op de natuurlijke harmonie en samenwerking die ten grondslag ligt aan alle leven.

De menselijke geest, vaak verstrikt in conflict en tegenstellingen, vergeet dat in de natuur, oorlogvoering een menselijke uitvinding is, geen biologische noodzaak.

Dr. Geerd Ryke Hamer, in zijn herontdekking van de 5 biologische natuurwetten, biedt ons een kaart naar een schat. Deze kaart leidt niet naar een alternatieve geneeswijze, maar naar een dieper begrip van hoe biologische processen natuurlijk verlopen. Het zien van kanker en andere aandoeningen als onderdeel van een overlevingsstrategie, en niet als een fout van de natuur, kan ons helpen de ware aard van gezondheid te begrijpen.

Het is het wonderbaarlijkste geschenk dat ooit aan de mens is geopenbaard. De herontdekking van de vijf biologische natuurwetten wordt als een misdaad gezien door instituten die veel belang hebben om macht over de mensen te hebben.

Sinds de 19e eeuw heeft onze symptoomgerichte geneeskunde de wereld in een strak korset van ‘goed’ versus ‘kwaad’ gedwongen, waarbij ziekten als vijanden worden gezien die uitgeroeid moeten worden. Deze benadering heeft ons verder van ware gezondheid gebracht, in een wereld waar bijna de helft van de bevolking met kanker wordt gediagnosticeerd. De ironie wil dat hoe meer we strijden tegen kanker, hoe meer we het uitnodigen in ons leven.

Het huidige medische model, dat ziekte ziet als een tekortkoming, mist de essentie van wat ziekte werkelijk is: een deel van een natuurlijk proces dat leidt naar gezondheid en ons sterker maakt. De 5 biologische natuurwetten, staand als onwrikbare pilaren van empirische natuurwetenschap, bieden een fundament waarop we kunnen bouwen, vrij van de contradicties die onze huidige medische wetenschap teisteren.

De Germaanse geneeskunde, onaantastbaar in haar logica, laat zien hoe levensevenementen ons vormen, met de hersenen als de grote regisseur, verbonden met zowel de psyche als het orgaan. Deze benadering draait het conventionele begrip van ziekte en gezondheid om, en biedt een nieuw perspectief waarin symptomen niet langer vijanden zijn, maar wegwijzers op onze reis naar genezing.

De vijf biologische natuurwetten zijn geen alternatieve geneeskunde, zeker niet. Het is een kompas dat aantoont hoe biologische programma’s in de natuur verlopen. Het is dus ook geen therapie. Als men de biologische natuurwetten gewoon rustig laat verlopen, dan zal men ontdekken dat zij altijd een biologische zin hebben met het doel om te overleven, ook zo met kanker. Wist je dat een tumor je lichaam ook ontgift (detox) tijdens de conflictactieve fase?

Het hele dilemma van de geneeskunde berust op het gegeven dat we in Europa sinds de 19de eeuw een symptoomgeneeskunde hebben bedreven. Alles was religieus ingedeeld in “goedaardig en kwaadaardig”: kanker was boosaardig, microben zijn onze vijanden, koorts, uitputting en alle vermeende ziektesymptomen waren boosaardig en moesten worden verdelgd net zoals zonden.

Dit heeft ertoe geleid dat nog nooit in de geschiedenis van de mensheid wij zo verzwakt zijn. En tijdens ons leven meer ziek, vermoeid, uitgeput voelen dan dat we de ervaring van welzijn, levensenergie en gezondheid kennen. Is het normaal dat nu bijna één op de twee kanker krijgt? Hoe meer men kanker bestrijdt, hoe meer kanker ER zal voorkomen. Tot men GAAT inzien dat kanker en andere aandoeningen overlevingsmechanismen zijn.

In onze heersende geneeskunde en ook bij sommige alternatieve geneeswijzen gelden alle zogenoemde ziekten als een ‘gebrek’ van de natuur. Men ziet het door het dualistische denken als de ineenstorting van onze immuniteit, een verzonnen concept (hypothese) dat we een verdedigingsmechanisme nodig hebben om te kunnen overleven. Men ziet ziekten als iets kwaadaardigs dat het organisme probeert te vernietigen. Daarom moet dit met alle tot de bestaande middelen van een medisch-militaire strategie worden bestreden en uitgeroeid. Ach, wat staan we nog ver van echte gezondheid.

Gezondheid kan pas tot manifestatie komen als we ziekte gaan zien als een onderdeel van een proces dat leidt naar gezondheid, iets dat ons sterker maakt. De 5 biologische natuurwetten zijn geen hypothesen beste mensen, het is empirische natuurwetenschap.

Het mooie van de Germaanse geneeskunde is dat ze onaantastbaar is, omdat het gaat over biologische wetmatigheden. Alle gebeurtenissen tijdens ons leven worden van psyché en orgaan verbonden met de hersenen en daar gecoördineerd. De hersenen zijn de grote computer van ons lichaam. De psyché wordt de programmeur. Het lichaam en de psyché wederom gezamenlijk is het sensorische orgaan van de computer. Dit zowel bij optimale programmering als ook bij een storing van het programma. Want het geenszins zo, dat de psyché hersenen en orgaan programmeert, maar het orgaan vermag ook bij verwonding, als het ware een automatische programmering van de hersenen en van de psyché induceren.

Daardoor onderscheidt de Germaanse geneeskunde zich fundamenteel van alle bestaande medische richtingen, en in het bijzonder de zogenaamde academische geneeskunde dat vooral de correlatie van ziekte omdraait naar causaliteit van de ziekte. De grootste collectieve misdaad die op dit moment plaatsvindt, is om persistent symptomen te bestrijden, terwijl het eigenlijk helingssignalen zijn. Ook kanker vervult een biologisch doel en help je te overleven.

Gepubliceerd op 21/04/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

  • Voor veel mensen wordt de Germaanse geneeskunde als zweverig beschouwd. Het woord 'zweverig' wordt vaak gebruikt om te verwijzen naar iets dat ongrijpbaar of abstract is, met betrekking tot overtuigingen die niet stevig zijn geworteld in wetenschappelijke feiten. Gelukkig heeft de Germaanse geneeskunde een solide empirisch-wetenschappelijke basis. Ze kan alle ziekten verklaren en zelfs voorspellen, mits men de natuurlijke biologische wetmatigheden volgt. Mensen met een dualistisch gedachtegoed, die absoluut niet dom zijn, uiten vaak dat de Germaanse geneeskunde zweverig en gevaarlijk is. Met andere woorden, zij begrijpen het concept niet en gebruiken het label "zweverigheid" als een manier om de [...]

    By Published On: 16/04/2024
  • De tuberculose schimmelbacteriën Tuberculosebacteriën hebben een symbiotische relatie met het menselijke organisme en vervullen een vitale rol in het in stand houden van lichaamsweefsels die onmisbaar zijn voor onze overleving. Microben behoren tot de eerste levensvormen. De placenta, die de zich ontwikkelende foetus met de baarmoeder verbindt, is niet steriel, zoals eerder werd aangenomen, maar herbergt een rijke verzameling aan bacteriën. Bacteriën ondersteunen het genezingsproces al in het organisme van de foetus! “Al meer dan een eeuw gaan wetenschappers ervan uit dat baby’s na negen maanden in een steriele baarmoeder, kiemvrij, ter wereld komen. Nieuwe studies weerspreken dat: bacteriën verblijven [...]

    By Published On: 16/04/2024
  • Vergeetachtigheid Het is inderdaad van groot belang om vanuit een biologisch perspectief naar vergeetachtigheid te kijken, niet alleen bij ouderen maar ook bij kinderen. Bij ouderen kan vergeetachtigheid veroorzaakt worden door chronisch actieve of terugkerende scheidingsconflicten, zoals het verlies van een levenspartner of de overgang naar een rusthuis waarbij dierbare bezittingen plotseling weg zijn. Dit kan leiden tot beperkingen in het korte termijngeheugen en problemen met denkvermogen, de dag plannen en dagelijkse taken. Vanuit een biologisch oogpunt heeft vergeetachtigheid een doel: het vergeten van traumatische ervaringen of scheidingen om verdere emotionele pijn te voorkomen. Zelf heb ik bijvoorbeeld gewelddadige mishandeling [...]

    By Published On: 12/03/2024