Je hoeft niets te leren over relaties.

Je hoeft alleen maar te laten zien wat je al weet. Er bestaat een manier om gelukkig te zijn binnen elke relatie. Dat is door de verhoudingen te gebruiken volgens hun vooropgezette bedoeling en niet volgens jouw eigen intenties. Relaties zijn van nature uitdagend. Ze dagen je voortdurend uit om creatief te zijn, om steeds hogere aspecten van jezelf, verheven visies en prachtige versies van jezelf tot uitdrukking te brengen en te ervaren.

Dit kun je nergens directer, effectiever en zuiverder doen dan binnen relaties. In feite kun je het zelfs helemaal niet doen zonder relaties.

Je kunt in het universum alleen maar bestaan door je verhouding tot andere mensen, plaatsen en gebeurtenissen als een kenbare grootheid, iets dat je kunt identificeren. Deze constructie kan een schitterende creatie zijn volgens je eigen bewuste ontwerp, of een totale configuratie.

Je kunt als individu ervoor kiezen om het resultaat te zijn van alles wat eenvoudigweg gebeurt, of van wat jij verkiest te zijn en te doen rond wat er gebeurt. In deze laatste variant wordt het creëren of vormgeven van het zelf een bewuste aangelegenheid en wordt het zelf ook verheerlijkt. Zegen daarom elke relatie. Beschouw elke relatie als bijzonder en vormend voor wie je bent en kies NU te zijn.

Voor velen rijst nu de vraag of het voorgaande ook van toepassing is op romantische relaties. Individuele liefdesrelaties mislukken (hoewel geen enkele relatie echt kan mislukken, behalve in de strikt individuele zin dat ze niet opleveren wat je ervan verwachtte), wanneer ze zijn aangegaan om redenen die niet uitgesproken gunstig of bevorderlijk zijn voor de voortzetting ervan.

Het trieste is dat de meeste mensen een relatie beginnen met het oog op wat zij eruit kunnen halen, in plaats van wat zij erin kunnen investeren. Het doel van elke relatie is te beslissen welk deel van jezelf je “tevoorschijn” wilt laten komen en NIET om te bepalen welk deel van de ander je kunt opeisen en bezitten.

Er is slechts één groot doel voor elke relatie, inclusief romantische liefdesrelaties, en eigenlijk voor het hele leven: TE ZIJN EN TE BESLISSEN WIE JE WERKELIJK BENT. Het klinkt heel romantisch om te zeggen dat je niets was tot die ander in je leven verscheen, maar ik zeg je, het is ONWAAR. In feite is het nog erger, het legt een ongelooflijke druk op de ander om allerlei dingen te zijn die hij of zij niet is.

Ze willen je niet “teleurstellen” en proberen heel hard van alles te zijn en te doen, “TOT ZE NIET MEER KUNNEN”. Op een bepaald moment kunnen ze niet langer aan jouw beeld voldoen. Ze kunnen niet langer de rol spelen die hen is toegewezen. Er ontstaat dan tegenzin en de woede zal volgen.

Uiteindelijk, om zichzelf te redden (en de relatie), eisen deze speciale anderen weer hun werkelijke identiteit op en gaan ze meer handelen in overeenstemming met WIE zij werkelijk zijn. Het is meestal rond deze tijd dat jij begint te zeggen dat zij “WERKELIJK ZIJN VERANDERD”.

Het is heel romantisch om te zeggen dat je je nu compleet voelt nu die speciale ander in je leven is gekomen. Het doel van relaties is echter niet om een ander te hebben die jou kan vervolmaken. De bedoeling van elke liefdesrelatie is dat je een ander hebt met wie je je volmaaktheid KUNT DELEN.

Dat is de grote paradox van alle menselijke relaties: je hebt geen behoefte aan een bijzondere persoon buiten jezelf om werkelijk te ervaren WIE JE BENT, en…zonder de ander ben je niets. Dit is zowel het mysterie als het wonder, de frustratie als de vreugde van de menselijke ervaring. Het vereist een diep begrip om op een zinvolle manier en met totale bereidheid binnen deze paradox te leven. Het valt op dat maar erg weinig mensen dit doen.

Gepubliceerd op 15/04/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

  • Van spiritualiteit naar esoterie binnen relaties: Niets is behalve jij. Wat je voor jezelf doet, doe je voor een ander, wat je voor een ander doet, doe je voor jezelf. ‘Voorwaar, Ik zeg U, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het met mij gedaan’ Het is belangrijk om deze esoterische waarheid binnen relaties toe te passen, want anders zal de relatie moeilijk zijn. Veel mensen hebben uit goedbedoelde handelingen vaak gedaan wat zij dachten dat het beste was voor de ander binnen hun relatie. Triest genoeg leverde dit meestal alleen een [...]

    By Published On: 20/03/2024
  • De oude leraar en de studentEen oude vrouw ontmoet een jonge vrouw die haar het volgende vraagt: "Herinnert U zich mij?" De oude vrouw antwoordt met nee. De jonge vrouw vertelt haar dat zij ooit haar leerlinge was. De oude vrouw vraagt: “Wat doe je nu in het leven?” "Ik ben lerares geworden" antwoordt de jonge vrouw. "Ah, hoe bijzonder, net als ik?" "Ja!" "In feite ben ik leraar geworden omdat u mij inspireerde om zoals u te zijn.” Nieuwsgierig vraagt de oude vrouw verder wanneer zij dat besloten heeft. De jonge vrouw vertelt haar het volgende verhaal: “Op een [...]

    By Published On: 20/03/2024
  • Jezelf als waardevol beschouwenDe aarde biedt ons het juiste gereedschap waarmee jij kunt weten en ervaren wie je werkelijk bent. Wie je bent, is wie jij schept om in relatie te staan met al het andere. Elk van ons heeft hier op aarde een taak uit te voeren dat vreugdevol is. De vreugde van het ‘zelf’ te scheppen en te kennen, ervan bewust te worden wat je wenst te zijn, het ontplooien van het zelf-bewustzijn.Individuele relaties zijn het belangrijkste element in dit proces, daarom vormen relaties altijd een heilig fundament. Zij hebben bijna niets met de ander te maken en [...]

    By Published On: 20/03/2024