De basis van een gezond lichaam is een proper en zuiver lichaam

Hoi allemaal, In een gezond en in balans zijnde lichaam kan geen enkele ziekteverwekker gedijen, zoals ook Hippocrates al zei. Deze waarheid geldt niet alleen voor natuurlijke ziekten, maar ook voor door de mens veroorzaakte aandoeningen.

Wat je onlangs hebt gezien met de vele mazelenuitbraken wordt veroorzaakt door intense scheidingsconflicten, niet door het mazelenvirus. Tot op heden is wetenschappelijk nog niet aangetoond dat het mazelenvirus bestaat.

Angst is een product dat goed verkoopt, maar waarvoor moeten we eigenlijk bang zijn? Angst is een emotie die zowel de spijsvertering als de algemene gezondheid, inclusief het detoxsysteem, aantast – beide cruciaal voor het behoud van een gezond en zuiver lichaam.

De primaire functie van ons algemeen welzijn is het afbreken van afvalstoffen en toxines, en het recycleren van celafval. Evenzo is de eerste taak van de spijsvertering om schadelijke stoffen af te breken en af te voeren, geholpen door de lever via gal en de darm-geassocieerde lymfe, die voor 80% verbonden is met de darmen.

Wist je dat ons lichaam zelfs zogenaamde “ziekteverwekkende” bacteriën produceert? Sommige van deze bacteriën zijn gespecialiseerd in het afbreken van kankercellen, cel-eiwitten en ander afval, dat door de lymfe wordt afgevoerd. Natuurlijk is het belangrijk dat het biologisch conflict ook opgelost is voor volledige genezing te krijgen.

Zoals Hippocrates al zei, draait het om een evenwichtige ecologie in ons lichaam, waarbij een dynamische samenwerking (symbiose) gunstige omstandigheden creëert voor alle betrokkenen.

Als mijn spijsvertering goed werkt en mijn lichaam zuiver is, is er geen voedingsbodem voor microben om zich tot een overgroei te vermenigvuldigen. Daarom hoef ik niet bang te zijn. Ik ben al meer dan 20 jaar vrij van medicijnen (aangezien ze het lichaam sterk vervuilen) en vrij van ziekten omdat de ecologie van mijn lichaam altijd in balans en zuiver is.

Ziekte: Een vijand of bondgenoot?

De lichamelijke behoefte om zich elke dag te ontgiften

Het menselijk lichaam heeft voortdurend behoefte aan het vervangen van oude lichaamscellen en het recyclen van materiaal om zichzelf te vernieuwen en te verjongen. Elke dag worden miljarden cellen vervangen door nieuwe, een volledig natuurlijk proces dat evenwichtig moet verlopen om gezond te blijven en vitaliteit te behouden.

De afbraak van oude cellen gaat gepaard met grote hoeveelheden afval die dagelijks gerecycled of afgevoerd moeten worden. Het lymfesysteem, de lever, de pancreas en de spijsvertering werken samen met microben en enzymen om dit proces van afvalverwerking en recycling in het lichaam optimaal te laten verlopen, als onderdeel van de totale algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingssysteem.

Lichamelijke recycling en afvalverwerking gaan vaak mis als ons lichaam wordt blootgesteld aan stress, negatieve emoties, slaapgebrek, overeten of onregelmatig eten. Overstimulatie kan het lichaam verzwakken en al deze factoren hebben een uitdrogend effect dat het zelfreinigend vermogen van het lichaam belemmert. Deze omstandigheden verzwakken de gastheer.

Vanaf dit punt beginnen afvalstoffen zich op te stapelen, waardoor verstoppingen ontstaan in de zeer kleine vaatjes van het lymfesysteem, het capillaire gebied en het bindweefsel. Wanneer deze afvalstoffen niet tijdig uit het lichaam kunnen worden verwijderd, ontstaat er een soort vergisting die toxines produceert. Deze toxines en afvalstoffen veroorzaken verzuring, wat op zijn beurt de cellen irriteert en leidt tot acidose. Sommige van deze toxines kunnen in de bloedbaan terechtkomen, wat gevaarlijk is voor het lichaam.

Als het lichaam niet in staat is om deze giftige stoffen tijdig te verwijderen als gevolg van een verzwakte conditie, zal het proberen het bloed zo schoon mogelijk te houden door afvalstoffen en toxines op te slaan in het bindweefsel, het intercellulaire vocht en door vetcellen aan te maken.

Dit zijn allemaal overlevingsmechanismen van het lichaam in een vervuild milieu. De belangrijkste taak van de lymfe is het verwijderen en opruimen van de meeste afvalstoffen van de stofwisseling en celdeling, evenals overtollige bloedeiwitten.

Het menselijk lichaam is buitengewoon veerkrachtig. Bij het ervaren van biologische schokken verzamelt het lichaam energie om de geest te ondersteunen bij het oplossen van het conflict om de overleving te garanderen. In deze situatie vertraagt de werking van de spijsvertering en de ontgiftingsorganen.

Verstoppingen door toxines en afvalstoffen

Wanneer er verstoppingen optreden in de lymfe, kan de omgeving rondom deze verstoppingen niet effectief worden gereinigd en wordt deze omgeving giftiger voor de lichaamsweefsels, wat leidt tot verzuring. Dit leidt tot een verzuurde omgeving waarin lichaamscellen leven en resulteert in een tekort aan zuurstof. Dit veroorzaakt problemen bij de distributie van water, zuurstof en voedingsstoffen naar de cellen vanwege de verstoppingen.

Als het lichaam niet wordt ondersteund bij het zuiveren en ontgiften, komt er een punt waarop het bindweefsel en het intercellulaire vocht niet langer in staat zijn om deze toxines verder op te nemen. Op dat moment komen deze toxines in de bloedbaan terecht en verspreiden ze zich naar de lichaamscellen van alle organen en andere weefsels. Biologische conflicten spelen een causale rol bij ziektebeelden en verzuring..

Afhankelijk van het type biologische schok vormt deze situatie mede de basis voor het ontstaan van chronische ziekten en kanker. Het lichaam zal in de meeste gevallen reageren door extra vetcellen aan te maken om toxines te isoleren en de schade die ze in het lichaam veroorzaken te beperken.

Het is geen toeval dat overgewicht en obesitas epidemische proporties aannemen in onze maatschappij, ook bij onze kinderen. Deze problemen worden meestal veroorzaakt door bestaans- of vluchtelingenconflicten waarbij het moeilijk is om goed te aarden. Het zijn overlevingsmechanismen die actief zijn in het lichaam.

Het lichaam zal niet terugkeren naar het constitutionele lichaamsgewicht totdat we beginnen met het zuiveren of ontgiften ervan, samen met het oplossen van biologische schokken.

De eerste cellen die worden getroffen door deze verstoppingen veroorzaakt door toxines, zijn ook de eerste die geen zuurstof, water en voedingsstoffen meer ontvangen. Dit allemaal als gevolg van biologische schokken en trauma’s.

Kanker en tumorvorming stellen het lichaam in staat om verzuring en zuurstoftekort te overleven. Het lichaam doet dit niet om ons ziek te maken, maar omdat het moet overleven.

Door vergisting, als gevolg van een gebrek aan zuurstof, kunnen deze zieke cellen energie genereren om te overleven. Het lichaam zal kankercellen niet opruimen zolang het biologische conflict actief is, met een ophoping van afvalstoffen, toxines en de daaruit voortvloeiende verzuring.

Een gifstof of toxine op zichzelf is niet ziekteverwekkend; een intoxicatieschok treedt op wanneer de tolerantie van het lichaam voor gifstoffen wordt overschreden, wat wel ziekte veroorzaakt.

Het ziekteproces en de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingssysteem

De belangrijkste conclusie is dat een intoxicatieschok ontstaat door de ophoping van afvalstoffen en toxines, wat leidt tot acidose of verzuring. Deze intoxicatieschok is op zichzelf een ziekmakende biologische schok. Diverse toxines uit voeding, zoals E-nummers, geraffineerde oliën, vetten en suikers, evenals andere bronnen zoals zonnebrandmiddelen, zware metalen, milieuvervuiling, roken, overmatige consumptie van dierlijke eiwitten en vastzittende bloedeiwitten, samen met emotionele toxines en afvalstoffen van de stofwisseling zoals ureum, urinezuur, ammonia en melkzuur, kunnen een intoxicatieschok veroorzaken.

De opstapeling van al deze schadelijke stoffen veroorzaakt vergiftiging op celniveau. Zelfs als slechts één orgaan of een specifiek gebied in het lichaam te maken krijgt met verzuring, zoals het hart, de lever, de bijnieren of de spijsverteringsorganen, heeft dit invloed op het hele lichaam.

Afhankelijk van de biologische schok die je hebt ervaren, kunnen verschillende ziekten ontstaan, zoals maagzweren, hart- en vaatziekten, diabetes, kanker, tumorvorming of bloedvatverstoppingen zoals trombose. Het gehele lichaam moet ziek zijn om effectief te reageren op deze gevaarlijke situatie. Alle lichaamsweefsels, organen en fysiologische systemen werken samen om het lichaam te laten overleven.

Dit is de essentie van algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingssysteem. Echte algemene gezondheid omvat het hele lichaam en kan niet worden nagebootst door een vaccin. Het lichaam mobiliseert al zijn energie, met name van de spijsverteringsorganen, tijdens deze levensreddende actie. Daarom hebben mensen vaak weinig eetlust als ze ziek zijn. Het lichaam kiest om de spijsvertering bijna stil te leggen om energie te verzamelen en de geest te ondersteunen het conflict op te lossen.

Het lichaam put ook energie uit de stofwisselingsorganen om de geest te ondersteunen bij het oplossen van het conflict. Het haalt energie uit alle weefsels en spieren om vervolgens deze energie om te leiden naar het aangetaste gebied om genezing te bevorderen.

Deze nauwkeurig gecoördineerde actie van het lichaam voorziet het detox- en recyclingssysteem van voldoende kracht en middelen om de dreiging van verzuring door opgestapelde toxines en afvalstoffen aan te pakken en te genezen. Dit gebeurt vaak via warme symptomen of ontstekingsreacties waarbij weefsels worden hersteld en ontgift. Dit kan pas als het biologische conflict en zijn sporen daadwerkelijk is opgelost.

Deze nauwkeurig gecoördineerde reactie van het lichaam via het algemene gezondheidssysteem met zijn detox- en recyclingmechanismen kan leiden tot ziekte en malaise. Dit is nodig om de benodigde energie te verzamelen om verstoppingen en de daaruit voortvloeiende verzuring of acidose aan te pakken en te genezen. Het lichaam kan ook de effecten van biologische schokken en trauma’s naar buiten duwen als onderdeel van dit proces.

Daarom kan iemand met verzuring of acidose zich vermoeid en zwak voelen, en kan koorts en pijn optreden als reactie op deze interne verstoringen. Dit zijn allemaal tekenen dat het lichaam actief bezig is met het herstellen van de balans en het oplossen van de onderliggende problemen.

Daarom moet je bij elke ziekte ook UITZIEKEN!

Als we de wijsheid van onze grootouders volgen en elke ziekte laten uitzieken, geven we ons lichaam de kans om echt te genezen. Na het uitzieken worden we vaak beloond met extra levensenergie en verjonging. Tijdens dit proces lost de verzuring op en kunnen de stofwisselingsprocessen zich herstellen. Het ultieme verlangen van het lichaam is om van binnen schoon te zijn.

Echter, wanneer we de pogingen van het lichaam om zichzelf te genezen onderbreken, of wanneer we het lichaam kunstmatig stimuleren bij vermoeidheid (bijvoorbeeld met energiedrankjes), leggen we de basis voor het ontstaan van levensbedreigende complicaties.

Als het lichaam niet in staat is om zich te ontdoen van afvalstoffen en toxines door medicijngebruik, bewerkt voedsel, vaccins, zonnebrandmiddelen, overmatige blootstelling aan televisie, opwinding, of andere al dan niet gedwongen activiteiten, zal het verzwakken.

Het lichaam verzwakt ook wanneer je gedwongen wordt te werken terwijl je vermoeid bent. Een verzwakt lichaam verliest kracht en wordt steeds meer zuur, wat al je levensenergie opslokt, inclusief je gevoel van welzijn. Dit heeft een ernstige impact op de algemene gezondheid en het detox- en recyclingssysteem van het lichaam.

De enige echte remedie die echt helpt, en tevens is wat het lichaam echt nodig heeft, is RUST. Zelfs bij een gewone verkoudheid is rust essentieel. Symptomen zoals vermoeidheid, zwakte, pijn en ziek voelen zijn allemaal onderdeel van het genezingsproces van het lichaam en moeten worden beschouwd als bondgenoten. Onze grootouders begrepen dit principe goed.

Vaak raken mensen in paniek wanneer ze symptomen van een toxinecrisis ervaren en gaan ze naar de dokter. Zowel de patiënt als de dokter proberen vaak zo snel mogelijk de symptomen van deze genezingsreactie, die ten onrechte als ziekte wordt beschouwd, te bestrijden. Hierdoor onderdrukken ze feitelijk de natuurlijke genezingsreactie van het lichaam.

Het lichaam probeert de tolerantie tegen afvalstoffen en toxines te verhogen om te kunnen overleven nadat de genezingsreactie is onderdrukt door symptoombestrijding. Echter, met onze hedendaagse levensstijl en onze weigering om dagelijks inspanningen te leveren om het lichaam te zuiveren en te ontgiften, wordt deze verhoogde tolerantie tegen schadelijke stoffen al snel overschreden. Dit resulteert in nieuwe en vaak ernstigere symptomen.

Het ontstaan van chronische ziekten

Na enkele symptoomgerichte ingrepen, zoals het voorschrijven van medicijnen, operaties en/of bestraling, wordt het lichaam vaak gedwongen om van een acuut stadium over te gaan naar complicaties, in de hoop nog steeds te herstellen. Dit kan leiden tot een verslechterende toestand.

Symptomen mogen alleen worden afgevlakt als ze een gevaarlijke evolutie doormaken. Vaak is deze verslechtering juist het gevolg van symptoombestrijding.

Dit kan leiden tot chronische aandoeningen omdat het lichaam enorm wordt tegengewerkt in zijn natuurlijke genezingsproces. Hoewel medische ingrepen en behandelingen levens hebben gered van mensen die te maken kregen met acute aanvallen zoals een beroerte of hartaanval, moeten we ons bewust zijn van het feit dat deze acute aanvallen vaak worden veroorzaakt door een symptoomgerichte aanpak van eerdere ziektesymptomen, zonder de onderliggende oorzaak aan te pakken. Dit zijn vaak biologische schokken.

Niet rusten en geen gezondere levensstijl aannemen wanneer vermoeidheid optreedt, kan ernstige complicaties veroorzaken. Hoewel onze medische wetenschap van onschatbare waarde is, is er toch één ding dat ik niet volledig begrijp:

Het lijkt alsof bij elke medische behandeling wordt vergeten om het lichaam te zuiveren en te ontgiften, terwijl toxines en afvalstoffen een grote verergerende factor zijn bij elke ziekte.

De causale oorzaak, zoals biologische schokken, moet altijd worden aangepakt, samen met ontgifting, om een blijvend evenwicht te bereiken dat synoniem staat voor gezondheid. Het lichaam streeft er altijd naar van binnen schoon te zijn

Alle chronische ziekten en kanker blijven hoogstwaarschijnlijk actief zolang we de symptoomgerichte benadering niet veranderen in een oorzakelijke benadering. Dit betekent dat de emotionele toestand van de patiënt moet worden onderzocht en samen met de patiënt moet worden aangepakt om ondersteuning te bieden bij het oplossen ervan.

Gepubliceerd op 16/04/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

  • Het nut van een tongschraperEen tongschraper biedt tal van voordelen voor het lichaam. Deze vorm van mondhygiëne, eventueel in combinatie met oilpulling, ondersteunt het lichaam effectief bij het ontgiftingsproces. Gedurende de nacht ontstaat er op de tong een dunne laag, vergelijkbaar met de dauw die 's ochtends op het gras verschijnt. Deze laag bevat dode bacteriën, residu's, weefselafbraak en voedselresten.Met een tongschraper kun je eenvoudig deze afvalstoffen verwijderen, waardoor je het ontgiftende vermogen van het lichaam stimuleert. Daarnaast helpt het bij het verwijderen van vieze smaken uit de mond en verhoogt het de gevoeligheid van smaken uit de voeding.Tongschrapers kunnen [...]

    By Published On: 07/03/2024
  • De taak van de lymfe is het lichaam ontgiften en zuiveren. Verzorg je spijsvertering, want de lymfe is voor 80 % verbonden met de darmwerking. Het kan dus geen kwaad om het zuiveringssysteem van je lijf een handje te helpen. Dat kan op verschillende manieren: 1-Droog borstelen Droog borstelen, ook wel dry brushing genoemd, vindt zijn oorsprong in de Indiase geneeskunde Ayurveda. Het stimuleert de lymfe en helpt ziektes te voorkomen. Daarnaast heeft het voordelen zoals het bevorderen van de bloedsomloop, met name in de huid, het verwijderen van dode huidcellen en het stimuleren van de stofwisseling. Door een [...]

    By Published On: 29/02/2024
  • Je kiest om te stoppen met de verslaving Eerst enkele puntjes aandacht geven voordat je besluit te stoppen met roken. Vertel aan niemand je voornemen om met roken te stoppen, want daarmee ondermijn je de vrijheid om hier zelf voor te kiezen. Probeer niet tegelijkertijd te veel andere dingen te veranderen in je leven. Maak er een prioriteit van als je wilt stoppen met roken of een andere verslaving. Draag steeds je sigaretten bij je, waardoor je steeds kunt kiezen of je wilt roken of niet. Je hoeft je niet te bewijzen dat je in staat bent te stoppen met [...]

    By Published On: 28/02/2024