Het is maar een virusje van niets

Een virus is een woord uit het Latijn en betekent ziektegif. Het gevolg van de ziekte, niet de oorzaak. Virus betekent dat afval van een genezingsproces afkomstig is. In werkelijkheid is het een lichaamseigen eiwit met erfelijk materiaal dat informatie bevat om weefsels te herstellen en te ontgiften bij het genezingsproces.

Microben en exosomen (virussen genaamd door de pseudowetenschap virologie) zijn al sinds begin der tijden de evolutionaire reisgezellen van de mens. De mens en zijn evolutionaire voorouders trekken honderdduizenden jaren samen met exosomen en microbel op.

Het is pas onlangs dat marketeers het virus zijn gaan voorstellen als een onzichtbare vijand die opduikt uit het niets en onze gezondheid bedreigt. Een stille moordenaar. Dat is een zeer grote leugen, maar wel een zeer lucratieve leugen. Boosaardige microben en virussen worden gebruikt als verkoopargument in de commercie, maar ook in het bedrijf van de politiek en social engineering.

Anno 2020 heet de bedreiging corona of sars-cov-2, waarbij sterk benadrukt wordt dat het hier om een nieuw virus zou gaan. Wie dacht dat een virus een uiterst klein en gevaarlijk organisme is dat onder een microscoop zichtbaar wordt, VERGIST ZICH. Wie gelooft dat de virustest, net als de zwangerschapstest, een duidelijk ja-neen resultaat oplevert is zeer slecht ingelicht.

In het licht van de machtige virus-industrie en na zovele jaren van doorgedreven propaganda komt de twijfel over het bestaan en de ware aard van het coronavirus de leek totaal ongegrond voor. Nochtans het coronavirus is een door software programma samengesteld virus dat alleen in de hoofden van door de farma betaalde wetenschappers en virologen leeft.

Maar virologen en onze overheid weten heel goed dat mensen veel gemakkelijker in grote leugens geloven dan in kleine. Mensen kunnen zich blijkbaar niet voorstellen dat iemand het zou wagen groteske onwaarheden te verkondigen, omdat ze dat zelf nooit zouden doen.

Waarom heeft precies het WHO de beruchte Amerikaanse pr-firma Hill & Knowlton in dienst genomen om de corona boodschap uit te dragen, via betaalde influencers? Uitgerekend Hill & knowlton! Dit bedrijf heeft in 1990 de publieke opinie rijp gemaakt voor de eerste golfoorlog. Saddam Hoessein had net buurland Koeweit ingelijfd en Hill & knowlton had speciaal voor deze gelegenheid de pakkende getuigenis van de jonge vrouw Nayirah in scene gezet. Nayirah deed in tranen haar relaas over de Iraakse barbaren die zij borelingen uit de couveuses had zien halen om ze op de vloer te laten sterven. Een knap stuk theater en de hele wereld trapte daarin. Het begin van ene reeks oorlogen in het Midden-Oosten die tot de dag van vandaag voortduren.

Als je gaat grasduinen in de geschiedenis kom je frappante dingen tegen. Heeft de WHO werkelijk “spindoctors” nodig om een nuchtere wetenschappelijke boodschap over te brengen? De invloed van charlatans en bedriegers op de loop van de menselijke geschiedenis is onvoorstelbaar groot.

Het virus is geen levend wezen, daarover is het men eens. “Hoe kan men een levend wezen definiëren?” Een mogelijke definitie is dat het een biologische machine is die erin slaagt twee dingen te doen: het opnemen en uitwisselen van energie uit de omgeving en zich voort te planten. De frase ‘voor zover het al bestaat’ roept natuurlijk vragen op. Het wordt in wetenschappelijke kringen niet uitgesloten dat wat een virus wordt genoemd in feite een product is van de eigen cellen, en niet een ongewenste gevaarlijke indringer.

In dit verband spreekt de wetenschap van “exosomen” die de lichaamscellen zuiveren. Exosomen brengen ook boodschappen over van de ene cel naar de andere. Deze exosomen voeren ook genetisch afval door de celwand naar buiten af. Dat zuiveren is noodzakelijk na verontreiniging van de cel door het milieu, celstress en effecten van trauma’s en biologische schokken.

Natuurlijk bevatten deze exosomen brokstukjes van genetisch materiaal uit de cel. Wanneer men hiervan sporen aantreft, bestaat de neiging het exosoom de schuld te geven van de infectie (weer een vals concept, infectie bestaat niet), terwijl het in feite zou bijdragen aan het herstel van de weefsels. Overduidelijk dat deze theorie niet in de smaak valt bij de virologen en de virusindustrie.

Dr. Lanka, moest geschokt vaststellen dat de wetenschap helemaal geen bewijs had geleverd dat een virus oorzaak zou zijn van aids. Professor Kary Mullis in Amerika kwam tot dezelfde conclusie. Mullis heeft de PCR-methode ontwikkeld. Dr. Lanka ging zijn eigen bevindingen in twijfel trekken en ging zich volledig toeleggen op de virologie. Opnieuw kwam hij tot de ontdekking dat er helemaal geen hiv-virus bestond en de hele groep retrovirussen en andere zeer gevaarlijke virussen bestaan in feite niet.

Stefan Lanka houdt tot op de dag vol dat mazelen niet veroorzaakt worden door een virus. Hij loofde daarbij een geldprijs uit van 100.000 euro voor degene die het tegendeel zou bewijzen. Het tegendeel is wel een voorlegging van een wetenschappelijke publicatie waarin het bestaan van een mazelenvirus niet enkel wordt beweerd, maar ook bewezen. Biochemisch ontleed, gedetermineerd en vooral wanneer in het document de diameter van het virus wordt vastgesteld.

Dr. Lanka legt in zijn publicaties goed uit dat de ziekmakende eigenschappen van virussen (en zelf van bacteriën) nooit zijn aangetoond. Ikzelf heb het afgelopen jaar al verschillende keren in het openbaar gevraagd om corona patiënten op de intensive te mogen knuffelen omdat ik weet dat besmettelijkheid en de ziekmakende eigenschappen van microben en exosomen EEN GROTE illusie is.

Geen enkele universitair en viroloog die op mijn voorstel ingaat. Volgens Dr. Lanka is Pasteur een grote bedrieger. Louis Pasteur heeft dat zelfs toegegeven op zijn sterfbed. Zijn bekendste citaat op zijn sterfbed: “het is niet de kiem die telt, maar de bodem waarop hij valt” Dr Lanka argumenteert dat het concept “virus” is bedacht om te kunnen verklaren waarom bacteriën in bepaalde omstandigheden plots giftige stoffen gingen afscheiden.

Dat gebeurde bijvoorbeeld in kadavers waarin de zuurstoftoevoer was stilgevallen. Als schuldige werd een duizendmaal kleiner deeltje opgevoerd: het virus, dat de bacterie zou hebben aangetast. Geen van beide veroorzaakte echter ooit infecties in levende zuurstofrijke organismen. Daar zijn vele wetenschappelijke bewijzen voor, in de doofpot gevallen.

Ik denk bijvoorbeeld aan het wetenschappelijk experiment van Rosenau die bewezen heeft dat besmettelijkheid niet bestaat. Het ziekmakende virus is dus, zoals Lanka overtuigend uitlegt een “constructie van de geest”, een wetenschappelijk “consensusmodel” waarvoor GEEN HARDE BEWIJZEN BESTAAN.

Wie Dr. Lanka bestudeert moet wel tot de conclusie komen dat de virologie een gigantische constructie is. De virologie is een omgekeerde piramide die rust op een uiterst smalle basis van onbewezen aannames en dogma’s. De claim die het Robert Koch Instituut legde op Lanka’s 100.000 euro bleek voor de rechtbank van eerste aanleg uiteindelijk ongegrond. De geldprijs is tot vandaag nooit uitbetaald.

Lanka’s terechte vraag aan de medische wereld luidt dan ook: “ALS ER GEEN MAZELENVIRUS BESTAAT, WAT ZIT ER DAN IN HET VACCIN DAT ONZE KINDEREN AL VELE JAREN GEÏNJECTEERD KRIJGEN?” Lieve mensen, doe ook een inspanning om zelfonderzoek te gaan doen, intuïtief voelen jullie toch ook dat er iets fundamenteel mis is met corona, geneeskunde en de politiek.

Besmettelijk?

Professor Kaufman heeft het ook over de experimenten van Milton Rosenau tijdens de dodelijke pandemie van de Spaanse griep. Hoe werd dat dodelijke virus overgedragen van persoon tot persoon? Tijdens deze vieze experimenten werd neusslijm van een zieke persoon ingebracht in de neus, keelholte en de ogen van een gezonde proefpersoon. Er volgde geen infectie, ook niet als men het serum van een besmet persoon injecteerde. (Logisch, infectie is net als besmettelijkheid een verzonnen vals concept van de farma industrie).

Er werd ook geen besmetting van de Spaanse griep vastgesteld bij gewoon sociaal contact. Dus er is iets fundamenteel mis met de huidige virus-theorie. De biologie in het menselijke lichaam werkt op een totaal andere manier dan dat ze het ons hebben geleerd, en weinig mensen weten dat. Zo blijft de virus illusie natuurlijk verder bestaan.

Ik ontken niet dat er mensen ziek worden en overlijden, nee dat ontken ik niet. Ik ontken wel dat dit veroorzaakt wordt door een virus. Mensen overlijden door een totaal andere oorzaak, dat heb ik reeds in vorige blogs reeds uitgelegd. De leugen met de PCR test blijft verder duren. Dr. Andrew Kaufman beweerd met stelligheid dat er nog nooit een virus is uitgefilterd, geïsoleerd en gefotografeerd.

De afbeeldingen van virussen die gebruikt worden in de media en in wetenschappelijke publicaties zijn misleidend. Het zijn gewoon artist’s impressions of opnamen van andere microdeeltjes of bacteriofagen (sporen van bacteriën). Deze zijn altijd te vinden waar bacteriën voorkomen.

De beroemde covid-afbeelding die gebruikt wordt door het Amerikaanse Center for Disease Control (CDC) is gewoon een product van verbeelding. Het is van het grootste belang om vandaag ook de validiteit van het sars-cov-2 virus na te gaan. Hoe wordt de PCR-test geijkt zonder het virus-isolaat, want dat bestaat op de dag van vandaag niet.

Zou het kunnen dat de corona DNA/RNA sequentie ook voorkomt in het menselijke genoom? Wat een verrassing! Want wat blijkt, in april 2020 wordt op internet gemeld dat de sequentie van het WHO corona primer, de referentie van de PCR test inderdaad exact overeenkomt met een sequentie in het menselijke genoom.

Het betreft de 18-karakter lange sequentie “CTCCCTTTGTTGTGTTGT” dat voorkomt in het chromosoom 8. Primer sequenties zijn precies die sequenties die bij een PCR-test worden opgespoord en vermenigvuldigd. Deze geven aanleiding tot een ‘corona-positief’ meting. Het complete sars-cov-2 genoom bevat naar verluidt 29904 basenparen nucleotiden, en het vinden van een enkele primer met 18 karakters wordt voldoende geacht om tot dat besluit te komen.

Dat betekent per definitie dat alle PCR-tests die in omloop zijn, vals-positieve testresultaten opleveren. Maar niet alle PCR-test die in omloop zijn, en dat zijn er honderden, gebruiken precies dezelfde primers. Deze ontdekking zou een opsteker moeten betekenen voor de exosoomtheorie en legt een potentiële bom onder het coronavirus. Je zou verwachten dat dit gegeven een grote impact zou hebben op de interpretatie van de PCR testen. Echter, het blijft stil rond dit thema, een soort doofpotoperatie.

Hetzelfde scenario had zich ook afgespeeld in 1993. Net zoals het 18 karakters tellende sequentie dat voorkomt in ieders lichaam op chromosoom 8 werd er ook ontdekt dat de HIV-sequentie eveneens gewoon voorkomt in ieders lichaam. Op 17 april 1993 op de voorpagina van het Duitse Bild-Zeitung met koptitel: “Aids zit in ieders lichaam”.

Professor Racz legt uit dat “virussen” (exosomen) die in elk van ons huizen ‘volledig onschadelijk zijn’. Maar echter, het bleef daarbij, de doofpot werd geactiveerd. Er werd alles gedaan om te verhinderen dat de echte feiten omtrent HIV/AIDS boven water zou komen. Karl Krafeld had op eigen houtje het HIV-bedrog ontdekt. Hij zond een brief (februari 1995) aan de Bundeszentrale für Gesundliche Aufklärung met de vraag om een foto van het geïsoleerde virus toe te zenden.

Deze brief werd nooit beantwoord. In het archief van Nobelprijswinnaar Montagnier en publicaties van Gallo was deze foto niet te vinden. Er bestaat de dag van vandaag nog steeds geen foto van een geïsoleerd coronavirus, wel 4 officiële papers van gensequenties die in het “coronagenoom” voorkomen.

Maar ondertussen beginnen mensen die me volgen de theorie van de exosomen steeds beter te begrijpen en kunnen concluderen dat het bestaan van virussen inderdaad niet wetenschappelijk is bewezen.

Waar is het bewijs?

Niemand die kan bewijzen dat het coronavirus bestaat. Dat is een waarheid die velen niet willen horen. Liever als een struisvogel het hoofd in het zand steken in plaats van zelfonderzoek te doen. Gelukkig beginnen er steeds meer mensen zelfonderzoek te verrichten, dat is zeer goed en kan ik alleen maar toejuichen.

De complete wereld is nog steeds in de greep van het coronavirus en de steeds weer nieuwe opduikende varianten. Het lukt de overheden om mensen in hun eigen huizen op te sluiten en ze de meest krankzinnige dingen te laten doen, zoals maskers voor hun gezicht te binden en levensnoodzakelijke knuffels te weigeren.

Dat lukt hen omdat via de propaganda kanalen van de mainstream media de bevolking doodsbang is gemaakt voor een, volgens hen, vreselijk virus dat zo gevaarlijk is dat zelfs hele jonge kinderen moeten worden ingespoten met een chemisch goedje van de farmaceutische industrie.

Deze angst slaat natuurlijk neer in de longen. Dat is een biologisch overlevingsmechanisme, archaïsch in de kleine hersenen om longweefsel te laten toenemen voor meer zuurstofopname. Adrenaline moet extra verrijkt worden met zuurstof om bovenmenselijke inspanningen te kunnen leveren bij de vecht- en vluchtreactie tijdens doodsangsten of schrikangsten. Een zinvol, archaïsch biologisch programma.

Maar veel mensen zien één heel belangrijk feit over het hoofd en dat is dat het virus dat dit alles veroorzaakt helemaal niet bestaat. Iedereen doet net alsof er een virus is, maar niemand heeft het ooit bewezen. Hoe kan het dat de griep die honderden jaren bij ons is geweest opeens volkomen is verdwenen? Dat kan alleen als de griep wordt misbruikt om zo het bestaan van dit corona-”virus” te “bewijzen”. Want corona is een typische lentegriep terwijl influenza een typische wintergriep is.

Iedereen met een redelijke intelligentie kan zelf vaststellen dat niemand ooit het SARS-CoV-2 virus heeft kunnen aantonen. Geen enkele wetenschapper is er al in geslaagd om het bestaan van virussen empirisch-wetenschappelijk aan te tonen.

Wat wel bestaat en gedetermineerd is zijn exosomen met menselijk RNA (DNA) dat griepverschijnselen creëert, en dat heeft niets met virussen te maken, maar enkel met de effecten van biologische schokken en intoxicatieschokken die weefsels hebben beschadigd. Het lichaam activeert vervolgens exosomen en latente microben voor de opruim- en herstelwerkzaamheden.

Dat is pas echte biologie: je hebt eerst beschadigd weefsel, dan pas komen de microben en exosomen! Mijn roep naar de overheid en virologen is dan ook: kom met bewijs dat het virus bestaat. En als je niet kunt bewijzen dat het virus bestaat, hoe kan je dan in ’s hemelsnaam een test doen en zeggen dat iemand besmet is met dat virus.

In andere artikelen heb ik reeds uitgelegd dat de PCR test groot bedrog is. Ongelooflijk dat er zoveel mensen zijn die zich laten vaccineren tegen een virus dat niet eens bestaat. Zolang iedereen net doet alsof dit virus bestaat en meegaat in het hele verhaal, dan zal er echt nooit iets veranderen en zijn we hard op weg naar permanente en steeds benauwder slavernij, dat wil zeggen, zij die blijven leven na de massale vaccinaties.

En laat je niet met een kluitje in het riet sturen door wetenschappers die beweren dat ze niet aan de Postulaten van Koch hoeven te voldoen, enkel onderzoek met de postulaten van Rivers. In de gehele postulaten van Rivers zit eigenlijk al de virustheorie ex anti vervat. En met die theorie en met die criteria ga je het wetenschappelijke veld in en dan doe je alsof je dingen objectief gaat bestuderen, Sorry, geef mij maar de postulaten van Koch, die zijn tenminste open. De postulaten van Rivers zijn een vermomming.

Deze truc is ooit ingevoerd door de waarschijnlijk meest misdadige familie ooit op aarde, de Rockefellers die de virologie met nobelprijswinnaar John Franklin Enders (1897 – 1985) weer in het leven heeft geroepen. Het “genoom” van virussen is het product van consensusprocessen (hersenschimmen) waar geen enkele grond in de realiteit voor bestaat.

Kan men de DNA/RNA sequenties van virussen herkennen? Dat serum, bijvoorbeeld longvocht van een patiënt, allerhende genetisch materiaal bevat is in het geheel niet verwonderlijk. Eigenlijk volkomen logisch. Dit materiaal wordt vervolgens met de PCR test vermenigvuldigd om studie ervan mogelijk te maken. De PCR test: het gaat om de polymerase chain reaction techniek uitgevonden door Kary Mullis. Kary Mullis zei uitdrukkelijk: “de PCR test is niet geschikt om virussen mee op te sporen”. Dat geld dus ook voor het coronavirus, omdat het niet is aangetoond dat het bestaat.

Virologen kunnen het coronavirus niet aantonen. En dan de grote waarheid dat de overheid en de virologen ons nooit vertellen. Ditzelfde materiaal uit het serum van het longvocht van de patiënt wordt ook gevonden in de CELREINIGENDE EXOSOMEN. Dus er is iets anders aan de hand die mensen ziek maakt in plaats van het verzonnen angstverhaal over het coronavirus.

Inderdaad, in herhaling: niet het virus (bestaat niet eens) maar de schadelijke effecten van biologische schokken (angst) en intoxicatieschokken zijn de echte oorzaken van alle griepsymptomen, ook die van mensen die op de intensive care liggen. Angst-emoties zijn inderdaad besmettelijk.

Beste virologen, wie zegt dat ziekte van (materiële) deeltjes moet komen? Is de hypothese dat ziekte het gevolg is van biologische schokken die weefsels beschadigen niet zo plausibel? De ayurveda en de Germaanse geneeskunde weten wel beter.

Het document “extracellular vesicles and viruses: Are they close relatives?”, een publicatie van het Scripps Research Institute van 27 juni 2016 is in deze context zeer interessant. Hieruit blijkt dat kleine ‘vochtblaasjes’ (vesicles), die door de cellen uitgescheiden worden, binnen hun membraan ook RNA kunnen bevatten. Dat maakt dat ze sterk lijken op virussen.

Deze vesicles staan nu in de wetenschappelijke focus omdat ze een ‘nieuw’ systeem van communicatie lijken te vormen. ‘Nieuw’, niet omdat ze vroeger niet bestonden, maar omdat ze pas recent aan het licht zijn gekomen. Nog interessanter is dat het document mede ondertekend is door Dr. Gallo, de ‘ontdekker’ van het ongrijpbare hiv-virus.

Deze publicatie lokte natuurlijk de retorische vraag op of Bob Gallo op het punt stond zijn hiv-theorie te herroepen. Volgens Eleni papadopulos komen zogenaamd ‘specifieke’ antilichamen ook gewoon voor in het menselijke lichaam, zonder de aanwezigheid van retrovirussen (ze bestaan niet eens).

Om dit genetisch materiaal vervolgens specifiek toe te schrijven aan het gezochte virus is wel erg opportunistisch vindt zij. Dat virus vervolgens aanwijzen als enige oorzaak van de infectie is totaal onredelijk. Daarom heeft nobelprijs-laureaat Kary Mullis (uitvinder van de PCR-test) ook verklaard dat de PCR-test ongeschikt is voor het opsporen van virussen.

Want het is ook zo dat men de vermenigvuldiging van DNA-materiaal via de PCR-methode zover kan laten oplopen tot men vindt wat men zoekt. Is dat wetenschap???Nou, verdorie, ik dacht dat de wetenschap conclusies trok uit empirische gegevens, niet uit projecties uit rationalistische dogma’s!

Als het bestaan van ziekmakende virussen niet kan bewezen worden, wat zit er dan in de vaccins die al decennialang worden toegediend, zelfs aan zeer jonge baby’s??? “Mama, waarom dragen wij geen mondmaskers?” “Omdat de bulchit van de overheid en de virologen via je oren en ogen binnenkomt kind, niet via je mond en neus”.

Een computeranimatie

Tot de dag van vandaag is het nog geen enkele wetenschapper of viroloog gelukt om een virus daadwerkelijk te isoleren, determineren, biochemisch te ontleden en diameter te bepalen. We weten ondertussen al dat virussen niet bestaan. Het zijn producten uit consensussen samengesteld door hardware programma’s. Exosomen bestaan wel en zijn ook geïsoleerd en gedetermineerd.

Belangrijk is te weten dat uit de bestanddelen van afgestorven weefsels wel degelijk bestanddelen worden gehaald die vervolgens in een database terechtkomen. Het zijn echter deze bestanddelen, die uit allerlei verschillende organismen kunnen komen, die finaal tot een kunstmatig virusmodel worden samengevoegd.

Dat gaat als volgt: uit een database waarin de moleculaire structuren van onderdelen van de nucleïnezuren opgeslagen zijn – opnieuw moet benadrukt worden dat die onderdelen zélf al uit dode weefsels en cellen komen die zelf al biochemisch werden gemanipuleerd – kiest men een aantal van die onderdelen, en met die onderdelen gaat men aan de slag om een naar wens veel langere, zogenaamd “volledige” DNA-streng van een nieuw virus te construeren.

Er kan veel gezegd worden over deze “techniek”, maar het grondinzicht is dat deze manipulaties, die “alignments” worden genoemd, simpelweg niet overeenkomen met enig “compleet” of bekend genetisch materiaal van een virus.

Toch wordt dit dan in de literatuur als diens “genoom” betiteld. Men negeert daarbij gemakshalve wel dat tijdens het construeren van een “virale DNA streng” – dit bedoel ik overigens volledig conceptueel. In de feiten wordt niets “geconstrueerd”, bepaalde sequenties die “ongeschikt” worden geacht worden gladgestreken en ontbrekende sequenties (tenminste: ontbrekend vanuit het conceptueel model dat men aanhoudt) worden toegevoegd.

Op deze manier wordt dus eigenlijk een ‘genetische DNA sequentie’ uitgevonden die niet bestaat en zelfs nooit als geheel is ontdekt. Die ‘gladstrijkingen’ en toevoegingen vormen dus, met korte stukjes die wél in het conceptuele model passen, een groter geheel dat men vervolgens “een virale DNA-streng” heet. Opnieuw: in werkelijkheid bestaat die niet eens. Enkel in de hoofden van de “wetenschappers”.

Dit is de uitleg waarom geen enkele wetenschapper in staat is om een virus te isoleren volgens de gouden standaard. Om het probleem van het isoleren van virussen te kunnen omzeilen ging men de aanwezigheid van virussen bewijzen aan de hand van “antilichamen”, zogezegd aangemaakt door het eigen “immuunsysteem” om vreemde indringers weg te werken.

Woorden die uitgevonden zijn door de farmaceutische investeringsmaatschappij. Enorm misleidend, omdat ze de indruk geven dat de vijand buiten jezelf ligt en waarmee ze het metafysische element zoals biologische schokken en trauma’s van ziekte kunnen verloochenen.

Bestaan er dan specifieke antilichamen die wijzen op de aanwezigheid van HIV of corona? De indruk wordt gewekt dat dit het geval is. Professor Dr. Harven legt ons uit dat antilichamen helemaal niet specifiek zijn. Hij verwijst eveneens naar het werk van Christine Johnson “Whose antibodies are they anyway” uit 1996, waarin Johnson aangeeft dat er tientallen factoren meespelen bij de aanmaak van antigenen of antilichamen.

Maar ondertussen weten we dat in de menselijke biologie niets werkt op anti dit en anti dat. Enkel de menselijke geest kan anti zijn. De virologie blijkt dus een veel minder exacte wetenschap te zijn dan aan het grote publiek wordt voorgesteld. Men zou een virus niet zonder reden als een theoretische “constructie” kunnen definiëren, een spook.

Afbeeldingen van virussen zijn enkele en louter “artistieke impressies” van dit concept, die voor marketingdoeleinden gebruikt worden. Men kan het materialistische idee van een externe ziekmaker blijkbaar niet loslaten. U hoeft mij niet te geloven. U mag denken dat ik een fantast ben. Maar het zijn die overtuigingen die mij simpelweg niet kunnen laten geloven dat ons “immuun”-systeem ook daadwerkelijk bestaat.

Het is mij allemaal te duaal om waar te zijn. Zo werkt het leven niet. Het leven is polair en paradoxaal, en als wij ziek worden, dan heeft dat een doel: Zelf-heling na een psychologische schok. Let wel: ik zeg niet dat de fysieke structuren die wij nu nog het etiket “immuun”- systeem opplakken onbestaande zou zijn.

Wat nu nog “killer” cellen en “anti”-lichamen genoemd worden (leuke woordjes, niet?), kunnen we wel degelijk observeren. Ik zeg alleen dat die labels fout zijn, en we de werkelijke, HELENDE aard van het leven niet begrijpen. Daar heb ik al verschillende blogs over geschreven. Het is ironisch dat het IDEE dat “pathogenen” ons aanvallen en wij dus “antilichamen” moeten opbouwen, dat ons uit evenwicht brengt. En precies dat gaat ervoor zorgen dat polaire tegenkrachten worden opgeroepen.

En als wij die dan ook nog eens duaal interpreteren, en de helingssignalen gaan zien als ziektesymptomen die moeten bestreden worden, dan is het einde helemaal zoek. Dan denk je dat je niet “immuun” genoeg bent, en ga je bijvoorbeeld vaccins in je lijf spuiten om die immuniteit op te bouwen. Maar het enige wat je natuurlijk opbouwt zijn meer detox-lichaampjes (mijn alternatief voor “anti”-lichamen) om die troep uit je lichaam te krijgen.

We gaan even verder. Wat gebeurt er, bijvoorbeeld, als je met je fiets valt, en je je knie schaaft. Krijg je dan een infectie? Welnee. De huid is gescheurd en er komt vuiligheid binnen. Soms hele kiezelsteentjes. Je wast de wonde (ontsmetten hoeft niet eens, is zelfs contraproductief) en dan wacht je op de inflammatie. Binnen de 10 minuten is die daar, wat betekent dat de bacteriën die verantwoordelijk zijn voor het heropbouwen van hun woning (uw lichaam) aan de slag gaan.

Ze hebben nu immers ruimte (zwelling) en warmte (plaatselijke koorts) om lekker actief te worden. Het is daar één grote werf van jewelste! Maar zélfs al heb je dat kiezeltje er dus uitgehaald, dan nog is er fijne vuiligheid die wél in je bloedbaan terecht is gekomen. En dan komen de Mr. Proper’s van ons lichaam in actie. Voor je het weet zit dat vuil namelijk overal.

De leukocyten doen wat ze kunnen, maar finaal zijn zij eigenlijk maar de lokale schoonmaakploeg. Die hebben Dreft. Voor het grotere werk heb je Karchers nodig, en als het zou gaan om lichaamsvreemde microben die niet bedreigend zijn maar ook niet nuttig, dan heb je nog straffer materiaal nodig om te kuisen.

Dan komen de T-lymfocyten in actie, bijgestaan door de B-lymfocyten. Wat hun relatie precies is, is tot op de dag van vandaag niet helemaal duidelijk, want elke zoveel jaar komen er nog types T-cellen bij. De immunologie, in tegenstelling tot de virologie, is wél een geldig veld van de wetenschap, en is nog in volle evolutie.

Vergeef me dus dat het vanaf hier wat minder helder wordt, en ook niet de laatste stand van zaken kan meegeven. Het is nu eenmaal mijn specialiteit niet. Maar mijn gevoel bij de immunologie is in ieder geval véél beter dan bij de “virologie”, behalve dan dat alles verkeerd gelabeld wordt. Dat kan ook niet anders. Héél dat veld, hoewel de ontdekkingen ervan geldig zijn, interpreteert alles nog steeds volgens een moderne, en dus dualistische, nihilistische metafysica.

Zo zijn er T-helper-cellen die geactiveerd worden wanneer er cellen in de buurt zijn die zogezegd “anti-genen” presenteren. Hupla, nog maar eens: anti. En wat zegt de immunologie? Als Theo de helper-cel een antigeen opmerkt, dan zendt die een cytokine-bericht uit naar Bob de regulator-cel, die dan de gewone B-cellen op pad stuurt met de juiste “anti”-stoffen die het “pathogeen” moeten doden.

Zucht. Hoe vermoeiend. Kijk eens aan: “anti”-genen waar dan “anti”- lichamen op reageren. Alles “anti”. Zo werkt het leven niet. Niks is anti, alleen onze filosofie kan dat zijn. Dank aan Brecht Arnaert, Walter J. Baeyens, Dr. Lanka, Dr. Kaufmann, Montagnier, Dr Geerd Ryke Hamer, de Germaanse geneeskunde, Ayurveda,

Gepubliceerd op 21/04/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

  • 6. Ontgiften van zware metalen (uit vaccins) In onze samenleving is er een verhoogde vervuiling door zware metalen, denk maar aan aluminium, arsenicum, tin,kwik, koper, lood, nikkel, thallium, cadmium enzovoort. Bronnen van vervuiling door zware metalen zijn bijvoorbeeld deodorants, verfproducten, industriële bekleding van het meubilair, kleuren verwerkt op porselein zijn dikwijls zeer giftig, amalgaamvullingen, kunstgebitten, aluminiumfolie, vaccins, farmaceutische medicijnen, pesticiden, plastic, industriële reinigingsmiddelen, cosmetica, enzovoort. Ze verspreiden zich in het milieu en waterreservoirs en komen direct of indirect in ons lichaam terecht. Veel zware metalen komen direct in ons lichaam door vis uit de diepzee dat vervuild is door industriële [...]

    By Published On: 15/03/2024
  • OntgiftingIdeaal is dat men veel varieert uit de lijst van de besproken opgenomen middelen waarbij de synergetische werking wordt versterkt. Verder vraagt het jou om educatie te doen, want vanuit de overheid en het medisch apparaat krijg je niet de juiste informatie. Jouw gezondheid is dus volledig jouw verantwoordelijkheid. Veel succes met de ontgiftingHet feit dat het farmaceutisch product neomectine (ivermectine) verboden is bij de behandeling van corona, wijst erop dat dit wormdodend middel wel belangrijk is bij het ontgiften van de coronavaccins. Uit het werk van Free People online: van “boosterprik omicron en grafeenoxide in vaccins met bronmateriaal” is [...]

    By Published On: 15/03/2024
  • Draai de leugen om, dan zie je de waarheid Hoe onze overheid en de WHO waarheid verdraait in leugens. Censuur is een bekentenis van vrees voor de waarheid. Waarom geloven virologen in virussen, hoewel er geen virussen zijn in levend weefsel en cellen? Virologen definiëren dat een virus geen metabolisme heeft, zich niet kan voortplanten en geen celkern bevat, in tegenstelling tot eukaryoten die dat wel hebben. Virussen (zogezegde virussen) zijn dus biochemisch dood. Vele virologen beweren bovendien dat alleen een volledig viraal genoom streng in staat is tot infectie, maar een deel van het virus (dwz. een genfragment) is [...]

    By Published On: 15/03/2024