Enkele gevoelsmatige mijmeringen over liefde en het bestaan van “IK BEN”

In de kern van ons bestaan liggen de twee woordjes “IK BEN”, die het begin vormen van onze levensweg waarin we kunnen zijn wie we kiezen te zijn. Voor mij kwam er op een bepaald moment een verschuiving in mijn leven, toen ik begon te ervaren dat zelfs te midden van alle uitdagingen, het aangenamer werd om door de hemel te gaan in plaats van door de hel.

Ik stelde me voor dat in de hemel echt communiceren en mijn hart luchten gemakkelijker zou zijn. Ook merkte ik dat ik gemakkelijker begon te luisteren naar het hogere, het Goddelijke. Het besef dat echte communicatie met het hogere – zowel het goddelijke als mijn hogere zelf – via gevoel verloopt, deed me realiseren dat mijn intuïtie de taal van de ziel is.

Op de dag dat ik ervoor koos om mijn intuïtie als leidraad te nemen in mijn leven, verbeterde alles alleen maar. Welzijn, geluk, gezondheid en alle materiële dingen die ik nodig had voor innerlijke groei kwamen (herkende ik) op mijn levenspad.

De leidraad die ik volg op mijn levenspad is om altijd te luisteren naar de hoogste gedachte, mijn helderste woord en het grootste gevoel. Al het andere komt van een minder verheven bron. Laten we dit nader specificeren: de hoogste gedachte is de gedachte die vreugde bevat, de helderste woorden zijn die de waarheid bevatten, en het hoogste gevoel is dat wat we onvoorwaardelijke liefde noemen.

Vreugde, waarheid en liefde zijn inderdaad prachtige aspecten van het leven. De krachtigste boodschap komt voor mij voort uit de ervaring die me duidelijk maakt of ik me nog steeds op het pad van vreugde, waarheid en liefde bevindt. Het grootste inzicht hierbij is dat als ik niet naar mijn ervaring luister, dit consequent leidt tot het herbeleven van alles.

Ik wilde mijn bewustzijn laten groeien door mijn intuïtie, mijn gevoel, te volgen. Woorden zijn namelijk de minst betrouwbare verspreiders van waarheid, terwijl het gevoel des te meer vertrouwen verdient.

Ik kan het goddelijke pas echt leren kennen als ik stop met mezelf te vertellen dat ik het al ken. Ik kan pas luisteren naar het goddelijke als ik stop met denken dat ik het al heb gehoord. Het goddelijke kan pas zijn waarheid aan mij vertellen als ik stop met mijn waarheid aan hem te vertellen. Het goddelijke communiceert via het gevoel, een bevrijdende belangrijke les.

Laten we even wat logica toepassen. De openbaring van het goddelijke of je hogere zelf komt niet tot stand via uiterlijke waarneming, zoals velen denken, maar door innerlijke ervaring. Zodra het goddelijke zich via innerlijke ervaring heeft geopenbaard, wordt uiterlijke waarneming overbodig.

En dan komt een grote waarheid naar boven drijven: wanneer uiterlijke ervaring noodzakelijk is, is innerlijke ervaring onmogelijk. Dus als je een openbaring verlangt, kan dit nooit gebeuren. Het stellen van deze vraag geeft juist uitdrukking aan het feit dat er innerlijk iets ontbreekt. Juist deze uitdrukking brengt de ervaring voort. Begrijp dat gedachten creatief zijn, woorden productief, en beide uiterst effectief zijn in het vormgeven van jouw werkelijkheid.

Het grote inzicht is het accepteren dat ik niet altijd krijg wat ik wil, maar wel alles wat nodig is voor mijn innerlijke groei. Dit geeft zoveel innerlijke rust. Zo leerde ik communiceren met het hogere in mezelf, het goddelijke.

Het letterlijk nemen van het woordje “willen” is altijd een uitdrukking van een innerlijk gemis. Daarom kan ik niet krijgen wat ik wil. Het is zo bevrijdend om mijn intuïtie te zien als leidraad om mijn verstand, de ratio, te richten waar het mag gaan zoeken.

Met dit besef kun je alle leugens, contradicties en manipulaties van de medische wetenschap, regering, instituten, monetair systeem, en anderen ontmaskeren, waardoor je meer regie krijgt over je leven en soeverein kunt zijn. Met andere woorden, leven als mens, niet als een persoon verbonden aan de staat met al zijn beperkingen. In liefde vrij.

De kracht van angst

Mensen hebben vaak de neiging om het goddelijke in zichzelf te ontkennen uit angst. Deze angst komt voort uit het idee om de meest verheven waarheid van wie we werkelijk zijn te aanvaarden. De kracht van pure, onvoorwaardelijke liefde en aanvaarding wordt dan vaak gereduceerd tot een spiritualiteit die angst, afhankelijkheid en tolerantie leert.

Er heerst angst dat de grootste belofte van God wellicht de grootste leugen van het leven zou kunnen zijn. Is het daarom dat we zoveel fantasieën creëren om ons hiertegen te beschermen?

We gaan zelfs beweren dat de grootste belofte, die ons macht en liefde van God verzekert, wordt gezien als de valse belofte van de duivel. We overtuigen onszelf ervan dat God nooit zo’n belofte zou doen.

We denken dat alleen de duivel zou proberen ons te verleiden om de ware identiteit van God te ontkennen als het ontzagwekkende, oordelende, wraakzuchtige, straffende, naijverige opperwezen. Echter, deze beschrijving lijkt eerder op de definitie van de duivel zelf (als die zou bestaan).

We schrijven deze duivelse karakteristieken toe aan God om onszelf ervan te weerhouden de goddelijke beloften van de schepper of de goddelijke aspecten van het zelf te accepteren. Dat is de kracht van angst.

Angst is een emotie, en emotie is energie in beweging. Wanneer je energie verplaatst, creëer je een effect. Gedachten zijn pure energie. Elke gedachte die je ooit hebt gehad of zult hebben, is creatief.

De energie van gedachten sterft nooit. Het verlaat jouw wezen en verspreidt zich door het universum, zich eeuwig uitstrekkend. Daar beginnen ze samen te klonteren door ontmoetingen met andere gedachten, kronkelend in een oneindig doolhof van energie, steeds een veranderend patroon van ongelooflijke complexiteit vormend.

Op het domein van energie trekt gelijkgezinde energie steeds gelijkgezinde energie aan, waardoor gelijksoortige klonten van energie worden gevormd.

Wanneer voldoende overeenkomstige klonten energie kriskras door elkaar lopen, klonteren ze samen en wordt er materie gevormd. Materie kan lange tijd blijven bestaan, tenzij de samenstelling door een tegengestelde of ongelijke vorm van energie weer uit elkaar wordt getrokken.

Mensen in angst realiseren zich vaak niet dat datgene wat hen het meeste angst aanjaagt, hen ook het meeste zal plagen. Je angst zal het aantrekken als een magneet.

Is het toeval dat in alle heilige geschriften van welke godsdienstige overtuiging of traditie dan ook altijd een aansporing te vinden is in de trant van “Wees niet bevreesd”? In de huidige tijd is het belangrijk dat we onze verheven waarheden soeverein naar buiten brengen.

We zijn allemaal fantastisch en verdienen het om verheven te zijn. Laten we erkennen hoe goed we in werkelijkheid zijn en daarnaar handelen, leven. We zijn in essentie onvoorwaardelijke liefde.

Enkele filosofieën die ik heb over het Goddelijke.

Tegenwoordig lijkt het alsof er alles aan wordt gedaan om alles wat met God te maken heeft weg te drukken. Door de eeuwen heen heeft men steeds geprobeerd om van God een hypocriet te maken. Neem bijvoorbeeld de vraag: “Als God strikte gehoorzaamheid aan zijn wetten verlangt, waarom heeft hij dan de mogelijkheid geschapen dat deze wetten kunnen worden overtreden?”

Het antwoord dat vaak gegeven wordt is dat God wilde dat wij over vrije wil beschikken. Maar wat voor een vrije wil is dat als de keuze voor het een of ander kan leiden tot eeuwige verdoemenis? Heb je jezelf al eens afgevraagd hoe je over vrije wil kunt beschikken als niet jouw wil, maar de wil van iemand anders moet geschieden?

We worden verteld dat God medeleven en vergeving is. Maar als je je vervolgens niet op de juiste manier om deze vergeving vraagt, of als je God niet benadert zoals het hoort, dan wordt je bede eenvoudigweg niet verhoord. Dan wordt je gebed gewoon in de wind geslagen.

Wat ik wil zeggen is dat het nog niet zo erg zou zijn als er één juiste manier zou zijn. Maar er zijn evenveel juiste manieren als er leraren zijn. De grote zoektocht van de mensheid is dan ook om de juiste manier van aanbidding te vinden om God te gehoorzamen en te dienen. Dit zorgt voor veel verwarring en twijfel.

Zoals ik God innerlijk ervaar, dankzij de mediamieke training die ik ooit heb gevolgd om de spirituele wereld toe te laten mij te helpen bij mijn bewustzijnsgroei, heb ik de ervaring dat God geen behoefte heeft aan onze onderdanigheid en juiste aanbidding. God verlangt zelfs niet dat wij hem moeten dienen.

God heeft mij een vrije wil gegeven, zodat ik alle concepten op zielsniveau door empirische ervaring tot uitdrukking kan brengen. Voor mij heeft de Goddelijkheid geen behoeften. Alles-dat-is is precies dat: alles-dat-is. Per definitie verlangt God dan ook niets; niets ontbreekt Hem.

Zo zie ik God als zowel vader- als moederschap, die hun kind laten zijn wie het werkelijk is, zonder behoeften of verwachtingen. Ik ervaar vanuit het vaderschap het goede voorbeeld en bescherming, vanuit het moederschap ervaar ik het zorgende en voedende. Alles is één.

Verlangen is het begin van de hele schepping, de eerste gedachte, het grote gevoel binnen de ziel. Als mens verlang ik er ook naar om te weten en te ervaren wie ik werkelijk ben. Daarin kan ik ook nog eens kiezen. Door deze keuzemogelijkheid en de vrije wil kan ik zelfs het tegenovergestelde kiezen van wie ik werkelijk ben. Dankzij dit tegenovergestelde kan ik mijzelf goed definiëren als mens van wie ik werkelijk ben.

In feite heb ik het tegenovergestelde zelfs nodig om mezelf empirisch te leren kennen. Het duister waarin ik als kind ben terechtgekomen, heb ik zelf afgeroepen voor dit nobele doel om mezelf echt te leren kennen. God heeft mij de kracht daarvoor gegeven en heeft mij zelfs nooit verlaten toen ik in het duister zat. Ik heb geleerd hoe ik het duister in mezelf bestaansrecht kan geven, zodat het zijn macht over mij verliest. Het duister in mij is ook van mijzelf, net zoals het licht in mij ook van mijzelf is. Het verbinden van polariteiten geeft altijd innerlijke rust.

Het inzicht dat verlangen het begin van de schepping is en dat we als mens verlangen om onszelf te kennen en te ervaren, is diepzinnig en waardevol. De erkenning van de noodzaak van polariteiten en het accepteren van zowel het duister als het licht in jezelf als onderdeel van je groei en zelfontdekking is een krachtig concept dat innerlijke rust kan brengen.

Daarom blijf ik vasthouden aan mijn waarden, zolang deze waarden mij dienen. Met dien verstande dat mijn waarden mij vooruit helpen, met mijn gedachten, woorden en daden, binnen de ruimte van mijn ervaring om het hoogste en beste idee van het allergrootste visioen dat ik ooit over mijzelf heb gehad tot stand te kunnen brengen.

Ik bestudeer mijn waarden en doe introspectie. Ik houd ze omhoog tegen het licht van de kritische blik van anderen. Als ik vervolgens de wereld kan vertellen wie ik werkelijk ben en wat ik geloof, zonder toe te geven, zonder te aarzelen, dan ben ik gelukkig met mezelf. Ongeacht wat anderen denken of zeggen over mij, koester ik gewoon mijn soevereine denken. Op deze weg ben ik al begonnen en zal ik verdergaan om dit nobele doel te bereiken.

Wat ik vervolgens aan mezelf geef op de eerste plaats, geef ik automatisch ook aan anderen. Wat ik aan mezelf ontzeg op de eerste plaats, kan ik nooit aan anderen geven. Als energie ben ik net als alle anderen verbonden met het grote universele energieveld: Alles-is-één, het grote concept van eenheid.

Paradoxen zijn de poorten naar waarheid. Denken in transcendentale noties is zo bevrijdend; er is geen begin, er is geen einde. Gezondheid is ook een transcendentale notie; het omvat niet alleen lichaam en geest, maar ook psychologie, spiritualiteit, filosofie, toekomst, verleden, enzovoort.

De grote paradox waarmee ik in mijn leven zo heb geworsteld is: “Ik heb niemand nodig om te weten wie ik ben, maar zonder de ander ben ik niets.” Dit vraagt om extra toelichting. Zolang ik de ander op de eerste plaats stel, laat ik het na om aan mezelf te geven. Wat ik niet aan mezelf geef, kan ik nooit aan de ander geven, en kan de ander mij nooit bevestigen wie ik werkelijk ben.

Maar als ik mezelf op de eerste plaats stel, trouw blijf aan mijn waarden en God zie als de grote inspirator, dan geef ik mezelf alles wat ik nodig heb voor existentiële empirische ervaring. Dan kan ik automatisch ook aan de ander geven, en dan weet de ander wie ik werkelijk ben, dan ben ik nooit alleen.

Zo voel ik de verbondenheid met iedereen, en ook met God die mij deze vrije wil heeft geschonken. Als God aanvoelt hoe gelukkig ik ben, hoe zou God dan kunnen oordelen over mij omdat ik de denkwijzen van de monarchen niet volg? Dank aan God.

Gepubliceerd op 17/06/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

  • Van spiritualiteit naar esoterie binnen relaties: Niets is behalve jij. Wat je voor jezelf doet, doe je voor een ander, wat je voor een ander doet, doe je voor jezelf. ‘Voorwaar, Ik zeg U, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het met mij gedaan’ Het is belangrijk om deze esoterische waarheid binnen relaties toe te passen, want anders zal de relatie moeilijk zijn. Veel mensen hebben uit goedbedoelde handelingen vaak gedaan wat zij dachten dat het beste was voor de ander binnen hun relatie. Triest genoeg leverde dit meestal alleen een [...]

    By Published On: 20/03/2024
  • De oude leraar en de studentEen oude vrouw ontmoet een jonge vrouw die haar het volgende vraagt: "Herinnert U zich mij?" De oude vrouw antwoordt met nee. De jonge vrouw vertelt haar dat zij ooit haar leerlinge was. De oude vrouw vraagt: “Wat doe je nu in het leven?” "Ik ben lerares geworden" antwoordt de jonge vrouw. "Ah, hoe bijzonder, net als ik?" "Ja!" "In feite ben ik leraar geworden omdat u mij inspireerde om zoals u te zijn.” Nieuwsgierig vraagt de oude vrouw verder wanneer zij dat besloten heeft. De jonge vrouw vertelt haar het volgende verhaal: “Op een [...]

    By Published On: 20/03/2024
  • Jezelf als waardevol beschouwenDe aarde biedt ons het juiste gereedschap waarmee jij kunt weten en ervaren wie je werkelijk bent. Wie je bent, is wie jij schept om in relatie te staan met al het andere. Elk van ons heeft hier op aarde een taak uit te voeren dat vreugdevol is. De vreugde van het ‘zelf’ te scheppen en te kennen, ervan bewust te worden wat je wenst te zijn, het ontplooien van het zelf-bewustzijn.Individuele relaties zijn het belangrijkste element in dit proces, daarom vormen relaties altijd een heilig fundament. Zij hebben bijna niets met de ander te maken en [...]

    By Published On: 20/03/2024