Jezelf als waardevol beschouwen

De aarde biedt ons het juiste gereedschap waarmee jij kunt weten en ervaren wie je werkelijk bent. Wie je bent, is wie jij schept om in relatie te staan met al het andere. Elk van ons heeft hier op aarde een taak uit te voeren dat vreugdevol is. De vreugde van het ‘zelf’ te scheppen en te kennen, ervan bewust te worden wat je wenst te zijn, het ontplooien van het zelf-bewustzijn.

Individuele relaties zijn het belangrijkste element in dit proces, daarom vormen relaties altijd een heilig fundament. Zij hebben bijna niets met de ander te maken en toch, omdat zij op elkaar betrokken zijn, hebben zij alles met de ander te maken. Dat is een goddelijke dichotomie. Gezegend zijn zij die op het zelf gericht zijn, want zij zullen God kennen. Het is een prachtig levensdoel om het hoogste deel van het ‘zelf’ te leren kennen en daarop gericht te blijven.

Hoewel relaties in wezen een verbinding tussen individuen zijn, gaat het uiteindelijk om de innerlijke reis van zelfontdekking en zelfrealisatie. Het begrip van onze eigen innerlijke wereld en het cultiveren van een diepe verbinding met ons ware zelf zijn essentieel voor het ervaren van vreugde en vervulling in het leven.

Je eerste relatie moet daarom de relatie met het eigen ‘zelf’ zijn. Het is belangrijk te leren om eerst het ‘zelf’ te koesteren, te eren en te beminnen. Je kunt pas een ander als waardevol ervaren als je eerst het eigen ‘zelf’ als waardevol beschouwt. Als je het eerst het eigen ‘zelf’ als gezegend kunt beschouwen, dan kun je een ander ook als gezegend beschouwen. Als je weet dat het eigen ‘zelf’ heilig is, kun je de heiligheid van een ander erkennen.

Als je het paard achter de wagen spant, en jij een ander als heiliger erkent voor jezelf, zal er een dag komen dat je verbolgen en verontwaardigd zult zijn. Als er één ding is dat niemand kan verdragen, dan is dat dat iets heiliger is dan jezelf. Precies dat is het punt waar onze religies in falen. Religies dwingen ons ertoe anderen heiliger te noemen dan jezelf. Dat houden we een tijdje vol om vervolgens hen te kruisigen. Zo hebben we al vele mensen letterlijk vermoord. Dat is niet omdat zij heiliger zijn dan wij, maar omdat we hen voor heiliger uitmaakten. Maar alle leraren, avatars en meesters kwamen altijd met dezelfde boodschap: ‘ik ben niet heiliger dan jij, maar jij bent even heilig als ik’.

Dat is een boodschap die we niet willen horen, niet kunnen aanvaarden. En daarom zij wij niet in staat om waarachtig en zuiver van elkaar te houden. Allemaal als gevolg omdat we niet waarachtig en zuiver verliefd zijn geweest op het eigen zelf.

Wees vanaf nu altijd gericht op het eigen zelf. Kijk steeds naar wie je bent, wat je doet en kijk nergens anders naar. Het is niet in de daden van een ander, maar in jouw reactie dat je je eigen verlossing zult vinden.

Als je dit bewustzijn hebt verworven, dan zal de dag komen dat je je door niets of niemand meer gekwetst zult voelen. Dat is de dag dat je de ware betekenis en doelstelling van relaties beseft en verwerkelijkt. We zijn dit vergeten, en dat is op zich geen probleem. Het maakt deel uit van een groeiproces, van je ontwikkeling. In relaties heb je te maken met het werk van je eigen ziel, dat nog steeds een verheven begrip is, een verheven herinnering is tot het moment dat je dit herinnert. Je herinnert hoe je relaties kunt gebruiken als hulpmiddel bij de schepping van het zelf. Daarom mag je werken op het niveau waarop jij je bevindt. Het niveau van begrip, bereidheid en herinnering.

Wat zou onvoorwaardelijke liefde doen?

Eeuwenlang is het ons aangeleerd dat door liefde ondersteunende handelingen voortkomen uit de keus om het even wat te zijn, te doen of te bezitten wat het hoogste goed voor elkaar oplevert.

Dit wordt zo vaak verkeerd begrepen, onze interpretatie ervan is gericht op de ander en niet op de eerste plaats voor jezelf. Net zoals andere diepe spirituele waarheden, leent deze uitspraak zich zonder meer voor misinterpretatie.

Waar gaat het dan om?

“De hoogste keus is dat wat het hoogste goed voor jou oplevert”. Het vraagt om je denken even in een andere richting te sturen. Dit mysterie heldert even op zodra men besluit wat het hoogste goed is dat men voor zichzelf kan doen.

En wanneer de absolute hoogste keus is gemaakt, dan lost het mysterie op, voltooit de cirkel zich en wordt het hoogste goed voor jezelf, het hoogste goed voor een ander.

Om deze confronterende waarheid draait nog een grotere waarheid: Dit is omdat jij en de ander en ikzelf één zijn.

En dit is omdat… er niets is behalve jij.

Het is belangrijk om binnen relaties deze waarheid te herinneren, anders zal de relatie moeilijk verlopen. Binnen het oude stelsel van opvattingen hebben goedbedoelende en welwillende mensen vaak gedaan wat zij dachten dat het beste was voor de andere mens binnen hun relatie.

Triest genoeg leverde dit meestal alleen een voortzetting van het misbruik door de ander op, van mishandeling en het slecht functioneren van de relatie.

Vaak wordt de mens die ‘goed’ tracht te doen voor de ander – vergevingsgezind te zijn, medeleven te tonen, voortdurende problemen en gedragingen tolereren – haatdragend, kwaad en wantrouwig, zelfs tegenover God. Want hoe kan een rechtvaardige God deze oneindige kwelling, vreugdeloosheid en opoffering in de naam van liefde verlangen?

Het bevrijdende antwoord is dat God dit niet verlangt. God verlangt alleen dat jij jezelf rekent tot de mensen van wie je onvoorwaardelijk houdt. Dat jij jezelf op de eerste plaats stelt.

Jezelf op de eerste plaats stellen leidt nooit naar ongoddelijke daden. Als jij jezelf op een ongoddelijke daad betrapt als het gevolg van een handeling die het beste voor jou is, ligt de verwarring niet in het feit dat je jezelf op de eerste plaats hebt gesteld, maar dat je niet hebt begrepen wat goed voor je is.

De vaststelling van wat goed voor je is ook een nadere bepaling van wat het is dat je wilt doen. Dit is een belangrijke stap dat veel mensen over het hoofd zien. Wat ben je van plan? Wat is je doel in het leven? Als je geen antwoord hebt op deze vragen, dan blijft onder alle omstandigheden het ‘beste’ een mysterie.

Praktisch gezien is het minste wat je kunt doen – wanneer je kijkt naar wat het beste voor jou is binnen situaties waarbij je wordt misbruikt – en einde te maken aan het misbruik. En dat zal goed zijn, zowel voor jezelf als voor de ander die jou misbruikt.

Want zelfs een mens die misbruik pleegt, wordt misbruikt wanneer wordt toegelaten dat hij zijn misbruik verder zet. Want dit werkt niet heilzaam voor de mens die het misbruik pleegt, maar is schadelijk. Want als hij begint te geloven dat zijn gedrag toelaatbaar is, wat leert hij dan? Maar als hij erachter komt dat zijn misbruik niet langer wordt geaccepteerd, wat wordt hem toegestaan te leren?

Anderen met liefde behandelen hoeft dan ook niet noodzakelijkerwijs te betekenen dat je anderen laat doen wat ze willen met jou. Ga niet in strijd, want dat werkt niet, je voegt er alleen maar energie aan toe. Maak een nieuwe keuze en werk deze uit. Vertel jouw waarheid, vriendelijk, maar zonder doekjes om te winden en voluit. Wees totaal oprecht door vast te stellen, te bevestigen en precies te zeggen hoe jij je over voelt.

Of je het nu gelooft of niet, we leven in de grootste incarnatie die de mensheid ooit gezien heeft. Ik weet niet of het je opgevallen is, maar de wereld brokkelt af. het betekent niet dat het het einde is van de wereld, toch het betekent dat het het einde is van de oude wereld en het begin van de wedergeboorte van de nieuwe wereld.

De oude wereld was gevuld met hebzucht, controle en macht over anderen. We zijn het watermantijdperk binnengekomen waar het nu een WIJ-situatie is geworden. Velen van ons zijn op de helende reis om thuis te komen bij onszelf. Om terug te komen bij de kracht in onszelf. Naar de waarheid van wie we zijn.

Naar de onvoorwaardelijke liefde die we zijn. Ik ben jij en jij bent mij. Maar ze hebben ons zo lang gescheiden gehouden, want wanneer we zijn verdeeld, als we afgescheiden zijn, zijn we zwak, zijn we machteloos. We zijn machteloos en we haten elkaar en zijn boos op elkaar. Deze mens die dat doet en die mens die dit doet en luister, ik ben tegen jou en jij bent tegen mij, allemaal polarisatie, terwijl dat in werkelijkheid allemaal illusies zijn.

Ze houden ons gescheiden omdat ze weten dat wanneer we ons verenigen, wij sterker zijn. Omdat we één zijn, zijn we uit hetzelfde hout gesneden. Het gaat er niet om je huidskleur, niet om wat je ras is, niet om je religie. Het gaat om het zijn van wie wij zijn, dat ben jij, en jij bent mij en ik ben jou.

Zovelen van ons worden geroepen om in de angst te gaan die we dragen, om in de haat te gaan, om in te gaan op de onwaardigheid. Om in de schaamte te gaan, om in de schuld te gaan, wat het ook is dat je draagt, je wordt geroepen om die aspecten van jezelf te helen. Zodat je terug kunt komen naar de herinnering aan wie je bent, en wie je bent is pure liefde. Je bent gewoon pure kracht.

Maar om daar te komen, om op de helden-reis te gaan, moeten we doorheen het puin, de tornado’s, de tsunami’s gaan. Alles en alles wat ze naar je gooien, wat het ook in je naar boven brengt, dat van jou is om in te gaan, te genezen, lief te hebben, en te koesteren. Zodat je je weer kunt verbinden met de waarheid van wie je bent.

De komende jaren gaat er veel gebeuren. En de vraag is, hoe ga je sterk staan in jezelf? Zoals de golven beuken, als de vuren branden, als het allemaal afbrokkelt. Hoe kunnen we meer liefde naar onszelf brengen, en op onze beurt brengen we meer liefde naar de mensheid? Jullie zijn hier voor de evolutie. Jullie zijn hier om de mensheid te zien verschuiven. En het begint bij jezelf.

Wees niet bang, wees niet bevreesd, oordeel niet, verzet je niet tegen het kwade. Kies opnieuw en werk uit wat je hebt gekozen. Dat is creëren. Daar waar je tegen verzet, houd je in stand door je gefocuste (negatieve) energie. Verzet is het einde van creatie. Verandering is geen verzet, maar het nieuwe liefdevolle idee over jezelf tot uitdrukking brengen.

Gepubliceerd op 16/04/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

  • Van spiritualiteit naar esoterie binnen relaties: Niets is behalve jij. Wat je voor jezelf doet, doe je voor een ander, wat je voor een ander doet, doe je voor jezelf. ‘Voorwaar, Ik zeg U, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het met mij gedaan’ Het is belangrijk om deze esoterische waarheid binnen relaties toe te passen, want anders zal de relatie moeilijk zijn. Veel mensen hebben uit goedbedoelde handelingen vaak gedaan wat zij dachten dat het beste was voor de ander binnen hun relatie. Triest genoeg leverde dit meestal alleen een [...]

    By Published On: 20/03/2024
  • De oude leraar en de studentEen oude vrouw ontmoet een jonge vrouw die haar het volgende vraagt: "Herinnert U zich mij?" De oude vrouw antwoordt met nee. De jonge vrouw vertelt haar dat zij ooit haar leerlinge was. De oude vrouw vraagt: “Wat doe je nu in het leven?” "Ik ben lerares geworden" antwoordt de jonge vrouw. "Ah, hoe bijzonder, net als ik?" "Ja!" "In feite ben ik leraar geworden omdat u mij inspireerde om zoals u te zijn.” Nieuwsgierig vraagt de oude vrouw verder wanneer zij dat besloten heeft. De jonge vrouw vertelt haar het volgende verhaal: “Op een [...]

    By Published On: 20/03/2024
  • Er bestaat een manier om gelukkig te zijn binnen relaties. Het is belangrijk om eerst het doel van relaties te begrijpen. Het doel van elke relatie is uitdagend en bedoeld om voortdurend creatief te zijn, om steeds hogere aspecten van jezelf - steeds verhevener visies en schitterende versies van jezelf - tot uitdrukking te brengen en te ervaren. Relaties bieden je de gelegenheid om direct, effectief en zuiver deze hogere aspecten van jezelf tot uiting te brengen. In feite kun je het zonder relaties helemaal niet doen. Dit leidt ons tot het inzicht dat je eigenlijk niets nieuws hoeft te [...]

    By Published On: 20/03/2024