De oude leraar en de student

Een oude vrouw ontmoet een jonge vrouw die haar het volgende vraagt: “Herinnert U zich mij?” De oude vrouw antwoordt met nee.

De jonge vrouw vertelt haar dat zij ooit haar leerlinge was. De oude vrouw vraagt: “Wat doe je nu in het leven?” “Ik ben lerares geworden” antwoordt de jonge vrouw. “Ah, hoe bijzonder, net als ik?” “Ja!” “In feite ben ik leraar geworden omdat u mij inspireerde om zoals u te zijn.”

Nieuwsgierig vraagt de oude vrouw verder wanneer zij dat besloten heeft. De jonge vrouw vertelt haar het volgende verhaal: “Op een dag kwam een medestudent de klas binnen met een mooi nieuw horloge. Ik besloot dat ik het horloge wilde hebben. Ik heb het toen gestolen. Ik heb het destijds uit zijn zak gehaald. Kort daarna merkte mijn klasgenoot dat zijn horloge ontbrak en klaagde onmiddellijk bij onze leraar, dat was U.

Toen sprak U de klas toe met de woorden: “Het horloge van deze leerling is vandaag gestolen tijdens de les.” ” Wie het ook heeft gestolen, geef het alsjeblieft terug.”

Ik heb het niet teruggegeven, omdat ik dat niet wilde. U sloot de deur en zei dat we allemaal moesten staan en een kring vormen. Al onze zakken werden één voor één doorzocht tot het horloge gevonden was. We moesten echter onze ogen sluiten, omdat u alleen naar zijn horloge zou zoeken als we allen onze ogen sloten en zo geschiedde.

U ging van zak naar zak en toen u door mijn broekzak ging, vond u het horloge en nam het mee. U bleef in ieders zakken zoeken en toen u klaar was zei U “open je ogen, het horloge is gevonden.” U heeft niets tegen mij gezegd. U heeft ook nooit gezegd wie het horloge had gestolen.

Die dag heeft U mijn waardigheid voor altijd gered. Het was de meest beschamende dag van mijn leven, maar ook de dag dat ik besloot geen dief, geen slecht mens meer te zijn. U heeft nooit iets gezegd, noch uitgescholden of mij apart genomen voor een morele les. Ik heb het bericht duidelijk ontvangen. Dankzij U begreep ik wat een echte opvoeder moet doen

“Herinnert u zich deze situatie nog professor?”

De oude professor antwoordde: “Ja, ik herinner me de situatie met het gestolen horloge.” Ik zocht in ieders zak. Ik herinnerde me jou niet, want ik sloot ook mijn ogen tijdens het zoeken. Dit is de essentie van lesgeven. Wanneer je wilt corrigeren door de ander te vernederen, dan weet je niet hoe het moet.

Bron onbekend

Dit prachtig verhaal kwam ik tegen en bevestigt mijn overtuiging dat je je nooit moet verzetten tegen het kwade. Dat werkt niet. Mensen denken dat ze het kwade kunnen bestrijden met kwaad, en beseffen niet dat ze dan met het kwade bezig zijn. Er zijn andere manieren om met het kwaad om te gaan, zodat het zijn macht verliest over jou en je levensenergie kan blijven stromen.

Dankbaar dat ik dit prachtig verhaal mocht ontvangen. Ik oordeel niet over het kwade en dat zal ik nooit nog doen. Als je een oordeel uitspreekt, dan gaat jouw aandachtsenergie er naartoe en zal je het onvermijdelijk bestendigen in jouw levenservaring. De dramadriehoek is voor mij verleden tijd.

Je gevoelens respecteren

Er is altijd één ding dat je kunt doen: je eigen gevoelens respecteren. Want je gevoelens respecteren komt neer op zelfrespect. En het is de bedoeling dat je van je houdt zoals jij van jezelf houdt. Hoe kun je ooit verwachten de gevoelens van een ander te begrijpen en te respecteren als je dat niet met de gevoelens van je eigen zelf kunt?

Er zijn altijd dingen die je kunt doen wanneer je met pijn en grief op wie de ander is, wat hij of zij zegt of doet. Om te beginnen kun je eerlijk toegeven tegenover jezelf en de ander hoe je je precies voelt.

Ben je bang om eerlijk te zijn? Denk je dat je minder lijkt te zijn als je realiseert dat je diep van binnen je zo voelt? Misschien vind jij jezelf belachelijk of kleinzielig als jij je zo voelt. Je bent veel groter dan dat, maar je kunt het niet helpen, je voelt je nog steeds zo.

Liefde voor jezelf betekent dat je verder werkt op je huidige niveau waarop jij je bevindt, het niveau van begrip, bereidheid en herinnering. Relaties zijn het ideale hulpmiddel bij de schepping van het zelf.

De eerste vraag in ieder interactief proces met een ander is: Wie ben ik en wat wil ik nu zijn, nu, in relatie tot de ander.

Vaak herinner je je niet wie je bent en weet je niet wie je wenst te zijn, tot je een paar manieren om te ‘zijn’ hebt uitgeprobeerd. Het is noodzakelijk om hierbij je meest waarachtige gevoelens te respecteren.

Als je eerste gevoel negatief is, het gevoel van boosheid, ontzetting , walging of woede, dan kun je er genoeg van hebben en deze gevoelens te erkennen, bestaansrecht te geven zodat je er afstand van kunt nemen. Het is een groot groeiproces om deze negatieve gevoelens te accepteren, te aanvaarden en bestaansrecht te geven zodat ze jouw aandacht niet meer vereisen, als dat ‘wat-je-niet-wenst-te-zijn’.

Mensen met een hoog ontwikkeld bewustzijnsniveau, meesters, zijn mensen die genoeg hebben om zulke ervaringen te beleven. Ze weten wat hun finale keuzes zullen zijn. Zij hoeven niets iets ‘uit te proberen’, zij hebben deze kleren eerder gedragen en weten dat ze niet meer passen. Hun leven is gewijd aan een permanente verwerkelijking van het zelf zoals je weet dat je bent, dan worden dergelijke gevoelens er nooit meer erop nagehouden.

Dat zijn mensen die zo onverstoorbaar lijken tegenover wat anderen een ramp noemen. Ze zijn uit de dramadriehoek gestapt. Een meester zegent de rampen, want een meester weet dat uit het zaad van rampspoed en uit alle ervaring de groei van het zelf ontspruit. Dat is het tweede levensdoel van de meester: groei. Want als men eenmaal het Zelf volledig heeft gerealiseerd, blijft er niets anders meer over om te doen dan meer te zijn van het-Zelfde.

In deze fase gaat het werk van de ziel over in het werk van God. Veel mensen zijn nu nog bezig met het werk van de ziel, te realiseren wie je werkelijk bent en dat is mooi. Het leven biedt jou een overvloed aan mogelijkheden om dat te creëren. Onthoud: het leven is geen ontdekkingsreis, maar een scheppingsproces.

Meesterschap over het leven

Een mens die meesterschap heeft bereikt is iemand die zijn eigen gevoelens respecteert. In de zin van dat je pas van een ander kunt houden als jij van jezelf houdt. Hoe kun je verwachten de gevoelens van een ander te begrijpen en te respecteren als je dat niet met de gevoelens van het eigen ZELF kunt?

De hamvraag in elk interactief proces met de ander is: “Wie ben ik en wat wil ik zijn in de relatie tot de ander?”

Door je eigen gevoelens te respecteren kun je tot de ontdekking komen wie of wat je werkelijk bent, want velen zijn dit vergeten. Het vergeten maakt niet veel uit, want dat behoort tot het groeiproces van iedereen.

Als het eerste gevoel negatief is, boosheid, woede, ontzetting of aandrang om terug te slaan, verzet, is alles wat vereist is om deze gevoelens te erkennen als dat wat je niet wenst te zijn. Een echte meester is iemand die genoeg heeft van deze belevingen van zulke ervaringen. Een Meester hoeft niets meer uit te proberen.

Zij heeft de kleren eerder gedragen en weet dat ze niet passen, zij zijn niet zij. Het leven van een meester is altijd gewijd aan een permanente verwerkelijking van het ‘ZELF’, zoals jezelf weet dat je bent. Dergelijke beperkte gevoelens worden er nooit op na gehouden.

Je wordt onverstoorbaar tegen wat anderen een ramp noemen. Als iemand je waarde bekritiseert is het zo gemakkelijk om te zeggen: “je hebt gelijk”, discussie is gedaan en je kunt zijn wie je werkelijk bent. Een meester zegent rampen, omdat het weet dat uit het zaad van rampspoed en uit alle ervaringen de groei van het ZELF ontspruit.

Het tweede levensdoel van een meester is altijd groei. Ook al heeft men eenmaal het ZELF volledig gerealiseerd, dan nog blijft er niets anders over om te doen dan meer te zijn van het-ZELFde. In deze fase gaat het werk van een meester over in het werk van God.

Veel mensen zijn bezig met het werk van de ziel, en dat is goed. Trachten te realiseren wie je werkelijk bent. Het leven zal jou een overvloed van mogelijkheden geven om je leven te creëren. Onthoud: het leven is geen ontdekkingsreis, maar een scheppingsproces.

Je kunt elke keer creëren wie je bent. Je doet dit elke dag. Maar je vind niet elke dag hetzelfde antwoord. Bijvoorbeeld een identieke uiterlijke ervaring: wellicht kies je de ene dag ervoor geduldig en minzaam te zijn en in een goede relatie tot die ervaring te blijven staan. De tweede dag kies je misschien ervoor om boos, gemeen en triest te zijn.

Iemand die meesterschap heeft verworven kiest altijd de hoogste keuze. Hierin is de meester continu voorspelbaar. Omgekeerd is de student onvoorspelbaar. Je kunt vaststellen hoe ver iemand op weg is naar meesterschap door te zien hoe gemakkelijk hij de hoogste keuze maakt in reactie op een willekeurige situatie.

De grote hamvraag: ‘Wat is de hoogste keus?’

Als deze vraag je werkelijk aanspreekt, dan ben je reeds op weg naar meesterschap. Want het is nog altijd waar dat de meeste mensen zich door geheel andere vragen aangesproken voelen. Niet wat is de hoogste keus, maar wat levert het meeste op? Of hoe verlies ik het minst?

Wanneer het leven wordt geleid vanuit de invalshoek van beheersing van de schade of maximalisatie van een bepaald optimum, wordt de ware weldaad van het leven verbeurd. De kans wordt gemist. Want een leven dat aldus wordt geleefd, staat in het teken van angst en is een leugen over jou.

Individueel als mens zal ik nooit nog in marketingmodellen stappen en blijft alle content op de website gratis voor iedereen. Zo kan ik iedereen bereiken die bereikt wilt worden. Want ik leef niet in angst, ik leef in liefde. Iedereen is liefde, liefde hoeft geen bescherming, liefde kan niet verloren gaan. Maar dat kun je nooit ervaren als je steeds de tweede vraag beantwoordt in plaats van de eerste.

Elke mens die denkt iets te winnen of te verliezen stelt de tweede vraag. De mens die het leven op een andere manier ziet, het leven in verbondenheid ziet, die het ZELF als een hogere staat van ZIJN ervaart, die begrijpt dat niet winnen of verliezen, maar wel of niet kunnen beminnen de toetssteen is. Die is degene die de eerste vraag stelt.

Elke mens die de tweede vraag stelt, zegt: ‘Ik ben mijn lichaam.’ Zij die de eerste vraag stellen, zegt: ‘Ik ben mijn ziel.’

Voorwaar, laat allen die oren hebben luisteren: op dit kritieke ogenblik in alle menselijke relaties is er slechts één vraag: ‘Wat zou liefde nu doen?’. Als je dit begrepen hebt, dan bewandel je de weg van meesterschap.

Warme groet Daniël

Gepubliceerd op 21/04/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

  • Van spiritualiteit naar esoterie binnen relaties: Niets is behalve jij. Wat je voor jezelf doet, doe je voor een ander, wat je voor een ander doet, doe je voor jezelf. ‘Voorwaar, Ik zeg U, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het met mij gedaan’ Het is belangrijk om deze esoterische waarheid binnen relaties toe te passen, want anders zal de relatie moeilijk zijn. Veel mensen hebben uit goedbedoelde handelingen vaak gedaan wat zij dachten dat het beste was voor de ander binnen hun relatie. Triest genoeg leverde dit meestal alleen een [...]

    By Published On: 20/03/2024
  • Jezelf als waardevol beschouwenDe aarde biedt ons het juiste gereedschap waarmee jij kunt weten en ervaren wie je werkelijk bent. Wie je bent, is wie jij schept om in relatie te staan met al het andere. Elk van ons heeft hier op aarde een taak uit te voeren dat vreugdevol is. De vreugde van het ‘zelf’ te scheppen en te kennen, ervan bewust te worden wat je wenst te zijn, het ontplooien van het zelf-bewustzijn.Individuele relaties zijn het belangrijkste element in dit proces, daarom vormen relaties altijd een heilig fundament. Zij hebben bijna niets met de ander te maken en [...]

    By Published On: 20/03/2024
  • Er bestaat een manier om gelukkig te zijn binnen relaties. Het is belangrijk om eerst het doel van relaties te begrijpen. Het doel van elke relatie is uitdagend en bedoeld om voortdurend creatief te zijn, om steeds hogere aspecten van jezelf - steeds verhevener visies en schitterende versies van jezelf - tot uitdrukking te brengen en te ervaren. Relaties bieden je de gelegenheid om direct, effectief en zuiver deze hogere aspecten van jezelf tot uiting te brengen. In feite kun je het zonder relaties helemaal niet doen. Dit leidt ons tot het inzicht dat je eigenlijk niets nieuws hoeft te [...]

    By Published On: 20/03/2024