Stel je eens je hoogste gedachte over jezelf voor

Stel je voor wie je zou kunnen zijn als je elke dag zou proberen te leven volgens die gedachte. Bedenk dan hoe je zou denken, handelen en spreken, en hoe je zou communiceren of reageren op wat anderen zeggen en doen. Kun je een verschil zien tussen deze projectie en wat je momenteel denkt, zegt en doet?

Dat moet ergens ook, aangezien de meesten van ons op dit moment de hoogste visie van zichzelf niet naleeft. Nu kunnen we de verschillen zien tussen wie we zijn en wie we zouden willen zijn. Het is belangrijk om deze verschillen te overbruggen. Daarom is het essentieel om BEWUST je gedachten, woorden en daden aan te passen aan de hoogste en meest verheven visie over jezelf.

Ik begrijp dat dit een grote mentale en fysieke inspanning vergt die je uit vrije wil doet, niet omdat het moet. Naast het voortdurend bewaken van al je gedachten, woorden en daden, is het nog belangrijker om bewust keuzes te maken. Een nuttige vraag die je jezelf bij elke bewuste keuze kunt stellen is: “Wat zou liefde doen in dit geval?”

Als je ervoor kiest om deze verandering bewust aan te gaan, zul je merken hoe je leven al beïnvloed werd door onbewuste keuzes, woorden, gedachten en daden. Misschien heb je niet bewust nagedacht, gesproken en gehandeld, totdat je de gevolgen ervaarde die niet zo prettig waren. Op dat moment ontken je mogelijk dat deze resultaten verband houden met je gedachten, woorden en daden.

In deze blog wil ik een oproep doen om te stoppen met onbewust leven. Kies ervoor om deze verandering aan te gaan en mee te stromen met je natuurlijke essentie. Het lijkt misschien vermoeiend om voortdurend geestelijk toezicht te houden, maar in werkelijkheid is het een tweede natuur. Je eerste natuur is om onvoorwaardelijk lief te hebben, en je tweede natuur is ervoor te kiezen om je eerste natuur, je ware natuur, BEWUST tot uitdrukking te brengen. En dat is allesbehalve saai.

In de geschiedenis hebben we personages gekend zoals Jezus en Boeddha. Deze mensen waren allesbehalve saai. Mensen stroomden samen om in hun aanwezigheid te mogen zijn. Niemand die ware meesterschap heeft bereikt is saai.

Ik geloof dat iedereen diepe innerlijke verlangens koestert om echt te leven, om het leven te laten beginnen. Het is daarom belangrijk om je voor te stellen hoe je leven zou moeten zijn en je hier bewust op af te stemmen. Dit betekent afstand nemen van alle gedachten, woorden en daden die niet in harmonie zijn met deze visie.

Oordeel niet over jezelf als je keuzes toch onbewust waren, als je gedachten, woorden en daden niet in lijn waren met je hogere visie. Kies ervoor om over te schakelen naar een nieuwe gedachte, in het hier en nu. Wanneer je iets zegt of doet dat niet in lijn is met je meest verheven visie over jezelf, onthoud dan om dit niet nog eens te zeggen of te doen. Als er iets niet overeenkomt met je hoogste versie van wie je bent, je ware intentie, neem dan het besluit dat dit de laatste keer was. En probeer, indien mogelijk, het goed te maken met iedereen die erbij betrokken was.

Voor alle duidelijkheid, ik bedoel niet dat we problemen moeten negeren of doen alsof bepaalde dingen niet bestaan. Wat ik bedoel is dat we bewust onze hoogste waarheid, die liefde bevat, mogen uiten over de omstandigheden die we tegenkomen. Als je platzak bent, dan ben je platzak. Het heeft geen zin om hierover te liegen of te ontkennen. Het is zelfs uitputtend om een verhaal te verzinnen waarin je ontkent dat je platzak bent.

Het is echter belangrijk om te beseffen dat jouw gedachten over het platzak zijn bepalen hoe je deze situatie ervaart. Als je denkt: “Platzak zijn is slecht, dit is vreselijk”, of “Ik ben geen goed mens, de ander is beter omdat hij werkt en nooit platzak raakt”, dan beïnvloedt dit hoe je de situatie ervaart. Jouw gedachten, woorden als “Ik ben platzak, ik heb geen rooie cent, ik ben failliet”, zullen bepalen hoe lang je platzak blijft.

De acties die hieruit voortvloeien, zoals zelfmedelijden, moedeloosheid en het niet actief zoeken naar oplossingen omdat je het zinloos vindt, zijn factoren die jouw werkelijkheid op lange termijn bepalen. Onthoud: niets heeft betekenis, behalve de betekenis die jij eraan geeft, heeft altijd effect op je ervaring.

Het is belangrijk om te onthouden dat het universum geen waardeoordeel kent over wat goed of slecht is. Voor het universum is alles gewoon zonder een betekenis. Stop met jezelf te veroordelen en waardeoordelen te maken. Begrijp ook dat alle omstandigheden in het universum tijdelijk zijn. Verandering is het enige dat consistent is. Hoe die verandering plaatsvindt, hangt af van hoe jij denkt, spreekt en handelt, oftewel, het hangt af van jou.

Uit liefde geschreven van mijn vriend God.

Hoe jij jezelf plezier ontzegt

Op de een of andere manier zijn we tot het idee gekomen dat het onthouden van plezier goddelijk is, dat het leven zonder genot hemels is. We overtuigen onszelf ervan dat ontzegging goed is. Voortdurend beoordelen we onszelf op onze verlangens om echt te leven, om te lachen, te huilen, te winnen, te verliezen, om vreugde en verdriet te ervaren.

Het gaat niet zozeer om te bepalen wat goed of slecht is, maar eerder om ontzegging zelf. Als jij je goed voelt door jezelf te verloochenen, dan past dat binnen jouw wereldbeeld. Als jij je slecht voelt, dan is dat slecht. Velen van ons worstelen zelfs om een beslissing te nemen. We ontzeggen onszelf dit of dat omdat we onszelf vertellen dat we het zo zouden moeten doen. We rechtvaardigen het als een goede keuze, maar vragen ons af waarom we ons niet goed voelen.

Daarom is het beter om te stoppen met onszelf te veroordelen en te proberen te achterhalen wat onze ziel verlangt, en vervolgens daarnaar te handelen. Het hoogste streven van de ziel is onvoorwaardelijke liefde. Het zoekt naar gevoel, niet naar kennis, want het bezit alle kennis. Kennis is conceptueel, gevoel is echter empirisch. De ziel wil zichzelf ervaren en zo zichzelf leren kennen door haar eigen empirische ervaringen.

Het gevoel van volmaakte liefde is de ervaring van eenheid met al-dat-is. Het is de terugkeer naar de waarheid waar de ziel naar verlangt. Volmaakte liefde is voor het gevoel wat volmaakt wit is voor kleur. Veel mensen denken dat wit het ontbreken van kleur is, maar wit omvat juist alle kleuren, het is de combinatie van alle verschillende kleuren die bestaan.

Net zoals de kleuren van de regenboog zich manifesteren in de groenten en vruchten die we eten. Hoe meer kleurrijk onze voeding, hoe beter het is voor ons organisme. Zo zijn er ook de kleuren van ons energetisch systeem: de aura en de chakra’s. Het is een genot om de kleuren van mijn chakra’s te zien pulseren als ik mijn aandacht naar binnen richt. Ik zie de energie van mijn kleuren, krachtig en tegelijkertijd rustgevend, simpelweg aanwezig.

Evenzo is liefde niet de afwezigheid van emoties (zoals haat, woede, begeerte, jaloezie), maar eerder de som van alle gevoelens, het totaalbeeld, het allesomvattende. Als de ziel volmaakte liefde wil ervaren, is het van belang dat zij elk menselijk gevoel doorleeft.

Hoe kun je medeleven voelen voor iets wat je niet begrijpt? Hoe kun je iets in een ander vergeven als je het nooit in jezelf hebt ervaren? Onze levensreis is zowel eenvoudig als ontzagwekkend; de reis van onze ziel omvat een immense reikwijdte. De ziel streeft ernaar alles te ervaren, zodat zij alles kan zijn.

Om iets te kunnen zijn, moet de ziel kunnen kiezen. Maar zonder keuzemogelijkheid kan de ziel niets kiezen om te zijn. Ze kan verheven zijn als ze ook ooit neergeslagen is geweest. Ze kan warmte ervaren als ze ook eens koude heeft gekend. Ze kan nooit links zijn als ze niet ook eens rechts was. Als de ziel werkelijk grootsheid wil ervaren, is het van belang dat ze weet wat grootsheid is.

Dit kan de ziel echter niet doen als er alleen maar grootsheid bestaat. De ziel begrijpt dat grootsheid alleen kan bestaan in de context van datgene wat niet verheven is. Daarom veroordeelt de ziel nooit datgene wat niet verheven is, maar zegent het. De ziel herkent daarin een deel van zichzelf dat moet bestaan, zodat een ander deel van het zelf zich kan manifesteren.

De taak van de ziel is om ons aan te moedigen te kiezen voor grootsheid, om het beste te selecteren van wie we zijn, zonder echter te veroordelen wat we niet kiezen. Als mensen hebben we de neiging om snel te oordelen, om iets als slecht, verkeerd, of onvoldoende te bestempelen, in plaats van datgene wat we niet kiezen te zegenen.

Maar soms gaan we nog verder dan veroordelen; we proberen datgene wat we niet gekozen hebben te schaden, te vernietigen. Als we het niet eens zijn met een persoon, plaats of ding, vallen we het aan. Als er een gedachte is die ingaat tegen onze eigen gedachten, maken we haar belachelijk. Als een idee anders is dan onze eigen ideeën, wijzen we het af. Op dat moment creëren we slechts de helft van het universum, en we zijn niet eens in staat om onze helft te begrijpen wanneer we de andere helft onmiddellijk afwijzen.

Deze blog is diepgaand en vereist reflectie. Het wijst de weg naar het creëren van een mooiere wereld. Genezing is het proces van het accepteren van alles en vervolgens het beste ervan te kiezen. We kunnen de grootsheid of pure gezondheid niet ervaren als er niets anders is om uit te kiezen.

Jij bent het antwoord!

Iedereen krijgt bij de geboorte een levensmissie mee. Dat is de kracht en zin die dient als gids voor je leven. Jouw levensmissie kun je niet vinden in je hoofd of de uiterlijke wereld, ze zetelt in de geest. De realiteit van je levensdoel ervaren kun je als je de energie van je geest aanboort.

Door deze energie aan te boren kun je jouw werkelijke waarde van je levensopdracht ontdekken. Uiteindelijk is elk gevoel van ongelukkig zijn en elk gebrek aan voldoening een gevolg van onze breuk met onze opdracht.

Hoe vaak zoek je niet op de verkeerde plaats naar antwoorden? Jij bent het antwoord en je gaat antwoorden zoeken buiten jezelf. Je kijkt naar experts en autoriteiten, naar verleden en toekomst, naar alle kanten, behalve naar het nu-moment in je eigen wezen.

Vooral als je bang bent en vertwijfeld, ben je geneigd steun te zoeken in goed verlichte en vertrouwde plaatsen in plaats van je licht eens op te steken in de donkere onverkende wateren van je innerlijk.

Men neemt gemakkelijk aan: “als ik de oplossing al wist, zou ik om te beginnen al niet in deze rotzooit zijn beland”. Dan zou je weten wat je moest doen. Als je de oplossing in jou zou hebben, dan zou je niet bang hoeven zijn.

Je zou zelfs kunnen verwachten als je het antwoord in jezelf hebt dat je op zijn minst gezegd het gevoel zou hebben om de situatie aan te kunnen. Maar je bent in de war en hebt het gevoel dat je instort. Het resultaat is dat je niet kunt geloven dat het antwoord in jezelf zit.

Toch ben jij het antwoord op alles in je leven. Dat je het antwoord in je draagt, verandert niet noodzakelijk iets aan de situatie. Even de metafoor van de computer. De krachtige programma’s op je computer kunnen alleen maar werken als je de juiste code gebruikt om de antwoorden die latent aanwezig zijn in de computer te activeren.

Het zijn als zaadjes die je mag planten en koesteren, verzorgen voordat je uiteindelijk de vruchten ervan kunt plukken. Alle antwoorden zitten in jou, en jij mag er een uitzoeken, opkweken en dan oefenen om het in jouw leven toe te passen.

Het lijkt erop dat we soms geluk hebben als we toevallig op een antwoord stuiten, maar meestal kost het oefening om te vragen, leren het antwoord te ontvangen en te weten wat je ermee moet doen als je het gekregen hebt.

We worden allemaal aangeleerd om het antwoord te zoeken op de televisie, als kind dat je het aan je moeder of vader moet vragen (een kind ontdekt zichzelf als het kan spelen, niet op de schoolbanken), dat je het moet opzoeken in een boek, luisteren naar een leraar of dominee en men maakt je wijs dat alleen een dokter jou kan genezen.

Denk daar even over na: “Waar vond je ooit alle antwoorden die echt wat voor je betekenen?” Je herinnert je nog wel dat je eens “een nachtje over een probleem hebt geslapen”? Soms loop je een hele dag te denken over een vraag, je ontmoet vele mensen, hebt conversaties, je komt in aanraking met serendipiteiten waardoor je stilaan een compleet antwoord ontvangt waar je mee kunt leven. Van waar kwam het vandaan?

Ja natuurlijk, we hebben feiten, recepten, getallen en theorieën uit boeken, maar het antwoord dat ons leven fundamenteel kan veranderen en ons helpen groeien komt altijd van binnenuit.

In mijn praktijk krijg ik regelmatig de opmerking dat ze het leuk en bewustzijnsverruimend vinden als ik vertel wat ze zelf innerlijk al weten. Dus herhaling en herinnering van wie ze werkelijk zijn. Het klinkt innerlijk als waar. Het antwoord ligt te sluimeren in jezelf.

De woorden van de leraar leverden alleen maar toetsaanslagen waardoor het geactiveerd werd.

Jezus leerde ons dat we niet bang hoeven te zijn. We hoeven ons ook geen zorgen te maken over ons leven. Jezus vroeg aan ons om eerst zelf op zoek te gaan naar de bron van de hele schepping. Dan vallen alle dingen je vanzelf toe, zei Jezus.

We gaan naar de kraan als we water nodig hebben. We lopen even naar buiten als we onze neus willen verfrissen. We zoeken zelf de bron op van wat we nodig hebben. Er ontstaat een probleem als we vergeten zijn wie er precies zorgt van wat we nodig hebben.

Vele mensen associëren (dikwijls ten onrechte) een leraar als enige echte bron van waarheid, omdat hij woorden spreekt die je naar de waarheid in jezelf leiden. Dan gaan we de leraar aanzien voor de waarheid, in plaats van onze aandacht te richten op onze innerlijke bron waar de leraar ons op aangewezen heeft.

Hoe vaak schieten we niet in paniek als we zien dat het bankafschrift in het rood staat, alsof de bank de bron van ons geld is. Als je verliefd wordt, voel je de geweldige liefde in jezelf. Hoe vaak ga je dan je partner niet aanzien als de bron van liefde? En als iets ons die partner zou afnemen, zouden we voelen alsof ons hart brak en we nooit meer lief zullen hebben.

AL ONS LIJDEN BEGINT WANNEER WE ONZE INNERLIJKE GODDELIJKHEID UIT HET OOG VERLIEZEN.

Gepubliceerd op 21/04/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

  • Van spiritualiteit naar esoterie binnen relaties: Niets is behalve jij. Wat je voor jezelf doet, doe je voor een ander, wat je voor een ander doet, doe je voor jezelf. ‘Voorwaar, Ik zeg U, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het met mij gedaan’ Het is belangrijk om deze esoterische waarheid binnen relaties toe te passen, want anders zal de relatie moeilijk zijn. Veel mensen hebben uit goedbedoelde handelingen vaak gedaan wat zij dachten dat het beste was voor de ander binnen hun relatie. Triest genoeg leverde dit meestal alleen een [...]

    By Published On: 20/03/2024
  • De oude leraar en de studentEen oude vrouw ontmoet een jonge vrouw die haar het volgende vraagt: "Herinnert U zich mij?" De oude vrouw antwoordt met nee. De jonge vrouw vertelt haar dat zij ooit haar leerlinge was. De oude vrouw vraagt: “Wat doe je nu in het leven?” "Ik ben lerares geworden" antwoordt de jonge vrouw. "Ah, hoe bijzonder, net als ik?" "Ja!" "In feite ben ik leraar geworden omdat u mij inspireerde om zoals u te zijn.” Nieuwsgierig vraagt de oude vrouw verder wanneer zij dat besloten heeft. De jonge vrouw vertelt haar het volgende verhaal: “Op een [...]

    By Published On: 20/03/2024
  • Jezelf als waardevol beschouwenDe aarde biedt ons het juiste gereedschap waarmee jij kunt weten en ervaren wie je werkelijk bent. Wie je bent, is wie jij schept om in relatie te staan met al het andere. Elk van ons heeft hier op aarde een taak uit te voeren dat vreugdevol is. De vreugde van het ‘zelf’ te scheppen en te kennen, ervan bewust te worden wat je wenst te zijn, het ontplooien van het zelf-bewustzijn.Individuele relaties zijn het belangrijkste element in dit proces, daarom vormen relaties altijd een heilig fundament. Zij hebben bijna niets met de ander te maken en [...]

    By Published On: 20/03/2024