Vandaag een stevige doordenker om je bewustzijn nog meer te openen en het mooie in jezelf te exploreren. Het voorrecht van je leven is om te worden wie je echt bent. Het meest angstaanjagende is om jezelf volledig te accepteren. Totdat je het onbewuste bewust maakt, zal het je leven leiden en je zult het dan het lot noemen. Je eigen duisternis kennen is de beste methode om om te gaan met de duisternis van andere mensen. De slinger van de geest oscilleert tussen zin en onzin, niet tussen goed en kwaad. Mensen zullen alles doen, hoe absurd ook, om te voorkomen dat ze hun eigen ziel onder ogen moeten zien.  Je bent wat je doet, niet wat je zegt dat je zult doen.

Je visioenen zullen alleen duidelijk worden als je in je eigen hart kunt kijken. Wie naar buiten kijkt, droomt; wie naar binnen kijkt, wordt wakker. Men wordt niet verlicht door fantasiefiguren voor te stellen, maar door eigen duisternis bewust te maken en bestaansrecht te geven. Wat uit het zelf wordt afgewezen, verschijnt in de wereld als een gebeurtenis.  Dat is de spiegel. Waar wijsheid regeert, is er geen conflict tussen denken en voelen. We kunnen niets veranderen tenzij we het accepteren. In alle chaos is er een kosmos, in alle wanorde een geheime orde.

Waar liefde regeert, is er geen wil tot macht en waar macht overheerst, ontbreekt er liefde. De ene is de schaduw van de ander. Denken is moeilijk, daarom beoordelen de meeste mensen. De grootste tragedie van het gezin is het niet-geleefde leven van de ouders. De schoen die bij een persoon past, knijpt een andere; er is geen recept voor het leven dat in alle gevallen past. Denken is moeilijk, daarom beoordelen de meeste mensen.

Het meest creatieve dat je kunt doen in je leven, is jezelf opnieuw in contact brengen met de natuur. Het is belangrijk te leven zoals je denkt, anders denk je uiteindelijk zoals je geleefd hebt. Wie zou je zijn als je niet bestond? Hoe kunnen mensen leren zonder angst te leven? Door eerst te leren om met hun angst te leven. Zodra je iets wilt is er angst. Geluk is de afwezigheid van het streven naar geluk. Het spirituele schepsel dat wij zijn heeft een lichaam nodig, want zonder dat zou het op geen enkele wijze de kennis kunnen verwerven waardoor het gezegend wordt. Je pijn is het breken van de schaal die je inzicht omsluit. Positieve energie creëert positieve ideeën en gedachten. Positieve gedachten creëren positief gedrag en positief gedrag creëert positieve gebeurtenissen. 

 

Zolang we geloven dat we een zoeker zijn die een hoger bewustzijnsniveau moet bereiken, denken we dat we beter of spiritueler moeten worden. We blijven zodoende onze ideaalbeelden achterna lopen. We blijven op zoek naar perfectie. Dat is een strijd die we nooit zullen winnen. Laat jezelf los en je zult volkomen jezelf zijn.

 

De allergrootste reis die we kunnen maken, is de reis naar binnen. Richt het zoeklicht naar binnen, daar is alles te vinden wat je nodig hebt. Geef dit ook aan jezelf. Wie de mensen kent heeft verstand, wie zichzelf kent is verlicht. Groeien is niet groter worden, maar je bewust worden van je grootsheid. Wat valt er te bereiken? Niets. Wat is er te doen? Niets. Wat heb je dan? Alles. Diep in je hart weet je alles wat je moet weten. Jezelf zijn wordt ook wel vrede genoemd. Vrede realiseren is heel gemakkelijk: stoppen met knokken. 

 

Ik wil stralen, warm zijn, bruisen, gelukkig zijn, gezond zijn, zelfvertrouwen hebben en een daadwerkelijke hulpbron zijn voor anderen op hun zoektocht, ongeacht wat het leven mij te bieden heeft of wat het van me neemt. Het is niet het leven dat dit bepaalt, maar ik zelf. De dag van vandaag ben ik daar redelijk goed in geslaagd. Er is niets dan het zelf, en jij bent dat. Wees dus gewoon dat wat je bent. Een andere mogelijkheid is er niet. 

 

In de loop van je leven zul je ertoe verleid worden te proberen vast te houden aan ‘wat er is’, terwijl ‘wat er is’ niet meer is dan een tijdelijke fase die bijna meteen weer overgaat in ‘wat er was’. Het is heel belangrijk dat je leert om mee te buigen met elke nieuwe omstandigheid, want starheid berooft je van de kans om de vrijheid van nieuwe mogelijkheden te zien. Onze spirituele groei komt vaak uit een richting waarvan we het nu niet bepaald verwachten.

Een verlicht mens is iemand die ongevoelig is voor kritiek, zowel positieve als negatieve. Kritiek zegt niets over de aard van ons bestaan. De verlichte mens weet dat de essentie van zijn bestaan een onsterfelijke ziel is met een fysieke ervaring. De wereld zal beter worden als de macht van de liefde de liefde voor de macht vervangt. De grootste ontdekking van onze generatie is dat de mens het vermogen bezit om zijn leven te veranderen door zijn geestelijke houding te veranderen.

 

Het is in jouw handen om een betere wereld te creëren voor iedereen die erin leeft. Een van de grote voordelen van ouder worden is dat je op steeds meer levenservaring kunt terugvallen. De waarheid is als een leeuw; je hoeft haar niet te verdedigen. Laat haar los; ze zal zichzelf verdedigen. In elke ervaring, positief of negatief, schuilt een verborgen schat. De echte weg van vrede is dat je geen handelingen verricht die schadelijk zijn voor de ander. 

 

Wees niet bang om een gewoonte los te laten, je houd er nog genoeg over. Leef vandaag, niet morgen. Morgen is het weer vandaag. Een conflict is een botsing tussen waarheden die niet in één verhaal passen. Denk nooit iets over jezelf waarvan je niet wilt dat het waarheid wordt. Als je toenadering zoekt, vormen verwijten niet het juiste middel. De kunst van het leven is om zo veel mogelijk aangename gedachten te hebben.

 

Stilte is het moment waarin grootse dingen zich manifesteren. De verbeelding is uiteindelijk misschien een beter instrument dan de logica, de redenering, om tot inzicht te komen. Zolang mensen oorlog van binnen hebben, zal er ook buiten hen oorlog zijn. Er verandert niets, er kan niets veranderen, wanneer wij zelf niet veranderen. Een vooroordeel is moeilijker te splitsen dan een atoomkern. Noodzaak is de moeder van vindingrijkheid. 

 

Gepubliceerd op 19/07/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

  • Wanneer je iemand het zwijgen oplegt, bewijs je niet dat die persoon fout heeft, maar dat je bang bent van wat hij zou zeggen. Kerngezond zijn betekent dat je geen vaccin nodig hebt. Censuur is een bekentenis van vrees voor de waarheid. Elke keer als wij onrecht waarnemen en niets doen, dan trainen we ons karakter om passief te zijn in de aanwezigheid van onrecht waarbij we uiteindelijk elk vermogen verliezen om onszelf, en degene die we liefhebben te verdedigen. Volg je hart, wil dat klopt. Al het goede begint met houden van wie je bent. Een vredige, relatie [...]

    By Published On: 05/02/2024
  • Vriendelijkheid is de gouden schakel die de wereld bijeen houdt. Als je kijkt naar het mooie in je leven, zal dit meer worden. Als je kijkt naar wat je niet hebt, zul je nooit genoeg hebben. Er is geen betere manier om respect te tonen dan naar iemand te luisteren. Echt luisteren is de bereidheid om te veranderen door wat je hoort. Geluk ligt niet voor het oprapen. Het komt voort uit je eigen handelen. Kies ervoor om optimistisch te zijn. Dat voelt beter. Als jouw mening die van de meerderheid is, wordt het tijd om eens goed na te [...]

    By Published On: 05/02/2024
  • Houden van jezelf is zelf kiezen hoe jij je tijd en energie gebruikt. Om te slagen moet je met zoveel passie in iets geloven dat het realiteit wordt. Wanneer je een fout toegeeft, ben je weer iets wijzer dan toen je hem beging. Als je kijkt naar wat er wel is, wat is er dan veel! Tel je zegeningen. En als het leven moeilijk is, tel ze dan luider. We zijn bang de controle te verliezen. Maar hoe kun je iets verliezen wat je nooit hebt gehad? Blijf altijd positief; je lichaam hoort alles wat je denkt. Goede beslissingen komen [...]

    By Published On: 05/02/2024