Leukemie

Leukemie is een zinvol biologisch speciaalprogramma om jou te helpen je zware eigenwaarde inbreuk te helpen transformeren. Dit zinvol biologisch programma wordt door onze medische wetenschap totaal verkeerd begrepen. Het is een programma van het nieuw mesodermale kiemblad, het jongste kiemblad. In dit nieuw mesodermale kiemblad ontstaat de versterking van het bot met meer beenmerg dan voorheen, op het einde van de genezingsfase. In het laatste deel van de genezingsfase heb je ook de normalisatie van de functionele bloedcelproductie.

Bloed bestaat uit bloedcellen, plasma en bloedserum. Dit stroomt door het hart, de slagaderen en aders die samen het bloedvatenstelsel vormen. Bloed transporteert zuurstof, kooldioxide, metabole afvalstoffen, voedingstoffen, hormonen, enzymen,  en nog vele andere elementen van en naar de weefsels van het lichaam. Rode bloedcellen (erytrocyten) zijn gevuld met hemoglobine, een zuurstofbindend en ijzerhoudend eiwit dat verantwoordelijk is voor het afleveren van zuurstof naar alle delen van het lichaam. Bloedplaatjes (trombocyten) zijn betrokken bij het bloedstollingsmechanisme op de plaats van de wond. Plasma en serum zijn vloeibare bestanddelen van het bloed: plasma bevat ook de bloedstollingsbestanddelen.

Witte bloedcellen (inclusief fagocyten en lymfocyten) spelen een belangrijke rol tijdens de helingsfase, door de bijproducten en afvalstoffen van de microbiële reparatiewerkzaamheden te verwijderen. Vandaar dat ze deel uitmaken van een aangeboren ondersteunings- of supportsysteem, dat is ontworpen om de diverse genezingsprocessen in het menselijk lichaam te begeleiden. De productie van bloedcellen (hematopoëse) vindt plaats in het beenmerg van de botten. Beenmerg bevat de bloedvormende stamcellen, die zich kunnen vormen tot alle voorkomende bloedcellen. Net als de botten van waaruit ze zijn ontstaan, zijn de bloedcellen afkomstig van het nieuw mesoderm. Technisch gezien is bloed gespecialiseerd vaatweefsel, vandaar de “mesodermale affiniteit” met de bloedvaten.

Op de foto hoge concentratie van rode en witte bloedlichaampjes met een toegenomen waarde van bloedplaatjes tijdens het genezingsproces

Wat is leukemie?

Leukemie is de genezingsfase van een zinvol biologisch speciaalprogramma in het beenmerg. Het beenmerg behoort tot het nieuw mesoderm en wordt aangestuurd door het hersenmerg. Nieuw mesoderm reageert tijdens de conflictactieve fase met weefselafname, dus afbouw van het beenmerg tijdens het zware eigenwaardeconflict inbreuk afgekort EWI. Tot op het bot vernederd, dit gaat door been en merg is een typische Nederlandse uitspraak dat toepasselijk is op een zware eigenwaardeinbreuk. 

Tijdens conflictactiviteit komen de hemoglobinewaarde (Hb) en hematocriet waarde (Hct) laag te staan – de hematocrietwaarde is het volume van het bloed dat door de rode bloedcellen wordt ingenomen, weergegeven als een fractie van het totale bloedvolume. “Thalassemie” en “sikkelcelanemie” zijn vormen van bloedarmoede met een laag hemoglobinegehalte en een laag aantal rode bloedcellen. Het verlies van beenmerg – myelodysplastisch syndroom of MDS – heeft een effect op het gehele bloedcelproductie systeem., zelfs als het alleen een bepaald gebied betreft (gelokaliseerd eigenwaarde-inbreuk conflict). De reden hiervoor is zeer waarschijnlijk dat bij pasgeborenen alle botten actief merg hebben. 

OPMERKING: Ernstige bloedarmoede kan een bloedtransfusie vereisen. Zogenaamde Immuun Trombocytopenische Purpura (ITP) met trombocytopenie (laag aantal bloedplaatjes) en een purperachtige (rode) uitslag is, in GNM-termen, een combinatie van een actief eigenwaarde-inbreuk conflict en een scheidingsconflict in de helingsfase.

Eens het conflict is opgelost – conflictolyse – wordt het proces van weefselafname van het beenmerg omgedraaid en neemt het beenmerg weer toe, het wordt hersteld. Tijdens de conflict actieve fase heb je dus afbouw van het beenmerg en dat voel je niet, tenzij het conflict langdurig is waarbij echt bloedarmoede kan ontstaan. Je kan ook vermoeid zijn door gebrek aan energie. Tijdens de afbouw van het beenmerg door het EWI ontstaan verminderde waarden van bloedplaatjes, rode en witte bloedlichaampjes. Omdat de bloedcelproductie plaatsvindt in het beenmerg kan er anemie ontstaan, dat is een tekort aan rode bloedlichaampjes. Leukopenie is tekort aan witte bloedcellen. Of trombopenie zijn verminderde bloedplaatjes in het bloed. 

Als je mentaal sterker bent en je besef hebt van je EWI kun je kiezen om je conflict op te lossen. Aanvaarden en vooral daarbij ook voelen, EWI transformeren. Dan komen er meer bloedcellen terug, meer dan er voorheen waren. Je wordt uiteindelijk fysiek sterker en dat gaat eerst gepaard met vermoeidheid en veel pijn. Het begin van leukemie, en deze genezingsfase bestaat uit 4 fasen. De epicrisis (hoogtepunt in de genezing) zijn de koude dagen. Vaak als je bewust bent van die programma’s herken je dat, dan kun je het herkennen, maar de epicrisis van leukemie gaat vaak ongemerkt voorbij. Uiteindelijk afnemende pijn en vermoeidheid en normalisatie bloedcelproductie in de laatste fase van de genezing. Met uiteindelijk sterkere botten en meer beenmerg dan voorheen. Normaal duurt het genezingsproces ongeveer 6 à 8 weken.

Even in het kort het ziekteproces leukemie: tijdens de conflictactieve fase heb je vermindering van het beenmerg waardoor er steeds minder rode of witte bloedlichaampjes en/of bloedplaatjes komen in het bloed. Tot aan het moment van de conflictoplossing heb je de laagste waarden van bloedlichaampjes. Dan start de genezing en dan komt het vocht. Het lichaam produceert vocht. Elke genezingsfase gaat gepaard met VOCHT (oedeem). En omdat dit ook in de bloedbaan loopt, komt er meer vocht in de bloedbaan. De bloedvatverwijding zorgt ervoor dat het bloedvolume tot wel vijf keer het volume gaat bedragen. 

Als je dan een monster neemt, dan zie je dat de concentratie van de bloedlichaampjes ineens is afgenomen. Dat komt dus niet omdat er veel minder bloedlichaampjes zijn maar dat komt omdat er meer serum in het bloed zit. Als gevolg hiervan lijkt het aantal bloedcellen per kubieke millimeter (erythrocyten, leukocyten, trombocyten) laag, hoewel in werkelijkheid het absolute aantal rode en witte bloedcellen onveranderd is. Hetzelfde kan worden gezegd voor de hemoglobine- en hematocriet waarde, alsook voor het aantal bloedplaatjes. Bij de conflictoplossing kun je al vermoeidheid ervaren, door de genezingsfase wordt je nog meer vermoeider. En dan zegt de medische wetenschap dat dit komt door de anemie. Dan krijg je vaak bloedtransfusies. Nee, dat komt door de genezingsfase. En absoluut zijn er nog net zoveel bloedlichaampjes of meer dan bij het moment van de conflictoplossing. Dus in de eerste fase van genezing is er sprake van pseudo-anemie, pseudo leukopenie en pseudo thrombopenie.

In de conventionele geneeskunde worden de verschillende soorten leukemie ingedeeld op basis van de betrokken bloedstamcellen, vandaar het gebruik van termen als “monocytische leukemie”, “T-celleukemie”, “trombocytenleukemie”, “erytroleukemie”, “lymfoblastische leukemie”, “myelogene leukemie”, “plasmacytoom”, enzovoort.

De ziekte van Kahler

Een plasmacytoom, multipel myeloom of de ziekte van Kahler is een groei van plasmacellen (witte bloedcellen) die zijn oorsprong vindt in het beenmerg. De beenmerg necrose (panmyelophthisis) vindt plaats tijdens de conflictactieve fase. Bij een ontsteking en deelname van bacteriën (indien beschikbaar), wordt de aandoening osteomyelitis (botinfectie) genoemd. De vloeistof die door het oedeem in het beenmerg sijpelt rekt het botvlies op en veroorzaakt daardoor aanzienlijke pijn. Plasmacytomen ontwikkelen zich meestal in platte botten, zoals het heupbot, borstbeen, de wervels van de wervelkolom, schedel of ribben. Dit bevestigt dat deze lichamelijke toestand is gekoppeld aan een eigenwaarde-inbreuk conflict.

Lymfoblastische leukemie

Lymfoblastische leukemie, die nauw verbonden is met het lymfesysteem, wordt meestal veroorzaakt door een mild eigenwaarde-inbreuk conflict. Lymfatische leukemie komt vaker voor bij kinderen als gevolg van een gegeneraliseerd eigenwaarde-inbreuk conflict. Lymfocyten zijn witte bloedcellen die eigenlijk afkomstig zijn van het beenmerg. Ze worden dus niet geproduceerd in de lymfeklieren. Witte bloedcellen migreren via het beenmerg naar de lymfeklieren. Ze spelen een belangrijke rol om afvalstoffen van bacteriële activiteit te verwijderen. Ook ruimen deze witte bloedcellen gestorven bacteriën op. Witte bloedcellen zijn altijd uiterst actief tijdens de helingsfase. 

Aangezien lymfocyten lymfoïde weefsels vormen is het aantal lymfocyten in het geval van een lymfoom – de ziekte van Hodgkin – verhoogd. Bij (chronische) lymfatische leukemie (CLL) neemt echter alleen de hoeveelheid lymfoblasten toe – zonder de zwelling van een lymfeklier, tenzij de twee biologische speciaalprogramma’s tegelijkertijd lopen. Wanneer lymfocytische leukemiecellen worden gevonden in een lymfeklier wordt dit meestal gediagnosticeerd als “non-Hodgkin lymfoom” – vergelijk met non-Hodgkin lymfoom gerelateerd aan de kieuwbooggangen. Het zogenaamd burkitt-lymfoom is, in termen van de conventionele geneeskunde, een non-Hodgkin-lymfoom die ontstaat vanuit de B-lymfocyten. Folliculair lymfoom is een “langzaam groeiend” type non-Hodgkin-lymfoom dat ontstaat uit B-lymfocyten.

Het Non Hodgkin lymfoom

De zware eigenwaarde inbreuk nader toegelicht

Leukemie is de genezingsfase van een gegeneraliseerd – mens als geheel – Zo in de trend van: “ik kan het niet meer aan, ik ben niet goed genoeg”. “De ander is zoveel beter”. Bij kinderen: “ik ben niet goed genoeg op school”. Een dergelijk conflict wordt bijvoorbeeld ervaren bij een vernedering – beschuldigingen, scheldwoorden, kleinerende opmerkingen, misbruik – fysiek, seksueel, verbaal, falen – op het werk, op school, in de sport, in een relatie, als ouder of partner, slechte prestaties – intellectueel, artistiek, atletisch – of gevoelens van schaamte en schuldgevoel. Het verlies van status, het verlies van een werkplek, pensioen, ziekte of letsel: “Ik tel niet meer mee”, ouder worden: “Ik ben niet meer zo goed als vroeger”, “Ik word oud en nutteloos” of het verlies van een persoon bij wie men zich gewaardeerd en nuttig voelde zijn andere conflict scenario’s. De manier waarop we onszelf waarnemen – “Ik ben een mislukking”, “Ik zal nooit slagen” – creëert een mentale aanleg voor gegeneraliseerde eigenwaarde-inbreuk conflicten. Kinderen en ouderen zijn kwetsbaarder voor het lijden van een dergelijk conflict.

Lokaal eigenwaarde inbreuk conflict: is gerelateerd aan een specifiek deel van het lichaam. Slechte prestaties, dat kan artistiek of atletisch zijn, komen dikwijls voort bij de handen, benen en de voeten. Lokale eigenwaarde inbreuken kunnen eveneens ontstaan door diagnose schokken zoals borstkanker, darmkanker, prostaatkanker enzovoort. Ook de uitspraak of prognose: “u zal nooit meer kunnen lopen”, bijvoorbeeld kan lokale eigenwaarde inbreuk conflicten doen ontstaan. Net als een verwijdering van een orgaan en mastectomie, verwijdering van de borst. 

Omstandigheden en oordelen die je eigenwaarde als mens naar beneden halen. Uit het archief van DR. Hamer: Een man van middelbare leeftijd voltooit een proeftijd als straatveger. na zijn proefperiode van drie maand volgt het keiharde oordeel van zijn leidinggevende: ‘Het spijt me, maar u bent niet eens in staat de straat te vegen, ga maar ander werk zoeken’. Als gevolg van een ernstig gegeneraliseerd eigenwaarde inbreuk conflict blijft hij 6 maand lang moedeloos en teneergeslagen. Dan vindt hij een andere job als vertegenwoordiger dat eigenlijk zeer goed bij hem past. Dat is tevens ook de conflictoplossing. In de leukemische genezingsfasen volgen hevige botpijnen over het hele lichaam.

De vier fasen hoe leukemie op natuurlijke wijze herstelt

De helingsfase van het beenmerg gaat evenwijdig aan de reconstructie van het bot. De hervatting van de bloedcelproductie (hematopoëse) verloopt in vier fasen. 

Fase 1

Dat is het begin van herstel van het beenmerg. Wat gebeurt er dan? Door het nog aanwezige beenmerg worden leukoblasten gemaakt, dat zijn de voorlopers van de witte bloedlichaampjes en die gaan eigenlijk het beenmerg repareren. Het zijn grove, zeg maar een beetje misvormde cellen, en die verdelen zich niet in de bloedbaan en doen hun werk om het beenmerg te herstellen. Dan sterven ze af. Vervolgens worden er nieuwe leukoblasten gemaakt die verder het beenmerg gaan repareren! Hoe meer er beenmerg wordt hersteld, hoe meer leucoblasten gaan bijkomen. En dit gaat gepaard met oedeem en vergrote bloedvaten door het oedeem. Dun bloed en vergroot risico met snel bloedingen en dus snel blauwe plekken. Bij een gelijktijdig eigenwaarde-inbreuk conflict kunnen, om enkele voorbeelden te geven, interne bloedingen, bloedende maagzweren, darmbloedingen of baarmoederbloedingen tot ernstige complicaties leiden. Het eigenwaarde-inbreuk conflict wordt vaak veroorzaakt door de diagnose (darmkanker, baarmoederkanker).

Waarom vergroot risico op botbreuken? Rondom het bot zit een botvlies. Het botvlies zit strak rondom het bot en werkt als een spalk om het bot te ondersteunen. Echter tijdens de actieve fase is er geen extra vocht of oedeem, dat komt pas als het EWI is opgelost en de genezingsfase opstart. Dus tijdens de hele genezingsfase heb je vochttoename (oedeem) dat het botvlies “opheft”waarbij de steun van het bot weg is. Door bijvoorbeeld gewoon te niezen kan er een botbreuk ontstaan. Door niezen of hoesten kan je de heup breken. Je voelt daarna in die heup het warme vocht als een gloed in je heup stromen. Dus in de eerste fase van genezing van leukemie heb je een verhoogd risico op botbreuken. Wees voorzichtig. Het is echt een programma waarin je moet rusten!!!

In de conventionele geneeskunde wordt dit stadium “aleukemische leukemie” genoemd, wat betekent dat de leukoblasten (nog) niet worden gevonden in het perifere bloed (“a-leukemie”) maar al wel in grote aantallen in het beenmerg worden aangetroffen – gedetecteerd door punctie van het beenmerg!

Fase 2

Door de versnelde heling van het beenmerg ontstaan er steeds meer leukoblasten en die gaan zich verdelen en zichtbaar worden in het bloed. Dat heet dan leukemie. Dat is juist een goed teken van goed herstel van het beenmerg en dat je conflict is opgelost. Je hebt nog steeds bloedarmoede, een tekort aan rode bloedcellen en trombocytopenie ofwel een tekort aan bloedplaatjes. Dus doordat er steeds meer beenmerg komt ontstaat er een snellere toename van de leukoblasten en steeds meer versnelling van de snelle reparatie van het volledige beenmerg. Opgemerkt moet worden dat het aantal normale leukocyten, die het bacteriële werk in de helingsfase ondersteunen, niet wordt beïnvloed door de toename van het aantal leukoblasten. Zodra de leukoblasten hun werk hebben gedaan worden ze door het organisme geabsorbeerd en vervangen door nieuwe, totdat de productie van normale cellen weer in volle gang is. De leukoblasten die niet in de lever kunnen worden afgebroken worden in de perifere bloedvaten achtergelaten, waar ze worden aangetroffen bij een bloedtest. Aangezien leukoblasten verschillen van leukocyten beschouwt de conventionele geneeskunde ze als “onrijp” en als “kankerachtig” (bloedkanker), hoewel ze geen celdeling (mitose) vertonen, wat het vereiste criterium van kankercellen is.

Dat wordt niet begrepen door de medische wereld, die leukoblasten worden door chemo en bestraling geëlimineerd en het beenmerg kan vervolgens niet verder gerepareerd worden. Bestraling en chemo vernietigt het beenmerg. In feite ontstaat door de diagnose schok en de behandeling een nieuw EWI en het oude EWI kan daardoor weer actief gemaakt worden. Zo ontstaan vicieuze cirkels waarbij de genezing nooit afgerond wordt, maar steeds onderbroken. Op den duur wordt dit wel gevaarlijk. Chronische leukemie ofwel de langzaam groeiende leukemie houdt in dat de helingsfase voortdurend wordt onderbroken door conflictrecidieven. Acute leukemie, ook wel snelgroeiende leukemie genoemd, duidt op een intense eerste keer dat iemand zich in een leukemische helingsfase bevindt, meestal veroorzaakt door een zeer dramatisch eigenwaarde-inbreuk conflict. Tijdens de tweede fase heb je nog steeds anemie en trombopenie, nog steeds oedeem en vergrote bloedvaten, blauwe plekken met vermoeidheid, pijn en gevaar voor spontane botbreuken. Rust-rust-rust is de gouden regel!

Feitelijk is er tijdens de eerste fase en de tweede fase dus pseudo anemie, pseudo leukopenie en pseudo thrombopenie. En er worden nog geen leukocyten of leukoblasten gevormd die in de bloedbaan komen, dus is dat de “A-leukemische leukemie”. Je bent vermoeid, pijn en gevaar voor spontane botbreuken. Alle vormen van leukemie zijn feitelijk genezingsfasen omdat leukemie bevestigd dat het conflict is opgelost.  In wezen gaat elke aandoening die optreedt in de helingsfase van een bot of gewricht, of het nu gaat om artritis, spit, pijn in de onderrug of een tenniselleboog, gepaard met een miniatuur-leukemie. Dr. Hamer: “Als conventionele artsen nauwkeuriger zouden diagnosticeren, zouden ze de hele sportwereld moeten decimeren met chemotherapie!”

Op deze foto zie je de witte leucoblasten

Fase 3

Tijdens de derde fase wordt er een begin gemaakt van de vorming van rode bloedcellen of normoblasten. Een groot aantal van de nieuwe bloedcellen (erytroblasten of normoblasten genoemd) wordt echter niet gebruikt omdat ze functioneel nog ongeschikt zijn als zuurstofdragers. Het zijn de voorlopers van de rode bloedlichaampjes. Dit proces wordt erytremie genoemd. En als je een hoge waarde leucoblasten en een hoge waarde normoblasten hebt, dan heet dat erythro-leukemie. Hematologen beschouwen dit als een dubbele bedreiging omdat ze niet snappen hoe de vier fasen werken. Er zijn dus vele vormen van leukemie. En die hebben allemaal te maken met fasen tijdens het proces, het soort bot dat betrokken. En dat geeft allemaal een beetje andere bloedwaarden. Wanneer het zinvol biologisch speciaalprogramma in de platte beenderen loopt (wervelkolom, borstbeen en bekken) wordt de leukemie eerder opgemerkt dan in de pijpbeenderen. Nog steeds oedeem, vergrote bloedvaten, snel bloedingen en blauwe plekken. En nog steeds moe, pijn en gevaar voor spontane botbreuken, zeker bij een langdurige conflictactieve fase. Rust en nog een rust!

Tijdens de derde fase start ook de productie van de bloedplaatjes op. De eerste nieuwe bloedplaatjes (tromboblasten) zijn functioneel nog defficiënt en hebben ze geen bloed stollingsvermogen. In de conventionele medische geneeskunde wordt de verhoogde telling van tromboblasten beschouwd als een “bloedaandoening”, “trombocytenleukemie” genaamd

Fase 4

Hier begint de normalisatie van de bloedcelproductie. De leucoblasten en normoblasten worden verwijderd en dan wordt er een begin gemaakt van de productie van goede kwaliteit bloedcellen. Zowel normale leukocyten, erytrocyten en de trombocyten. Met name zowel in het perifere bloed als in het beenmerg. Dit is vooral belangrijk voor de trombocyten en hun vermogen tot bloedstolling.  En dan verdwijnen de symptomen. Al bij al gaat dit nog eerst met hevige pijnen en pijn triggert een conflict. De pijn zorgt onbewust in het lichaam voor onrust en spanning en daarmee creëren we een nieuwe actieve fase. Het zijn echt heel lastige processen om doorheen de pijn te voelen. Als je weet dat de pijn bij de genezingsfase hoort, dan wordt de pijn draaglijker. Weet je niet wat de bedoeling is van deze pijn, dan kan het lijden worden.

Maar het zijn ook hele mooie spirituele processen. Het is precies de pijn die de doelstelling heeft om jou stil te houden waarbij je door de pijn heen kunt voelen hoe diep je eigenwaarde inbreuk wel was en hoe je jouw eigenwaarde beter kunt opwaarderen. Het zinvolle biologische speciaalprogramma heeft bij leukemie de doelstelling jou in te laten zien wat jij jezelf -onbedoeld, onopzettelijk en onbewust – hebt aangedaan door oordeel over je eigenwaarde en wat je jouw ziel hebt aangedaan. Zo word je geestelijk sterker als je dit kunt doorleven.

Behalve bij leukemie of botkanker zijn er bij reuma, artrose, osteoporose, lage rugpijn, botpijn, kniepijn e.a. geen diagnose schokken van – dodelijk. Daarbij is het gemakkelijker om aan je pijn therapeutisch mooi aan je eigen EWI werken. Waarom denk je het zo slecht is aan jezelf, waarom? En dan kan er inderdaad pijn komen, maar dat kan je met dit proces eigenlijk goed uitleggen. Het klopt ook dat die pijn ervoor zorgt dat je botten sterker worden, pezen sterker worden en er meer beenmerg komt dan er voorheen was. Ontspan ook bij botkanker of leukemie, pijn is ook de fysieke manifestatie van angst. Angst voor de pijn zorgt ervoor dat de pijn alleen maar erger wordt. doorvoel de pijn en ontspan erin. Hiermee heb je wel resultaat als de mensen helemaal ontspannen er doorheen gaan. Dan kunnen zij  pijnvrij zijn.

Laat je AUB niet meer bang maken door diagnose schokken, een diagnose schok produceert telkens opnieuw een EWI waardoor het beenmerg opnieuw begint af te nemen en de hele genezing wordt stopgezet. Pijn gaat onder deze angst van de diagnose schok juist toenemen.  Ach de onwetendheid van de medische wereld. Door leukemie te bestrijden blijft leukemie altijd maar opnieuw terugkomen omdat het de natuurlijke genezing is van het beenmerg. Het is geen bloedkanker beste mensen! Bloed kankert nooit.

Een gebroken been bijvoorbeeld zorgt er voor dat het botvlies geïrriteerd wordt. Want er zit hier een breuk en bij elke beweging wordt dit botvlies geprikkeld. Daarom is een botbreuk zo pijnlijk. Maar een botbreuk herstelt door dit pijnproces. Dus als je een botbreuk hebt, dan heb je op die plek een lokale botkanker. Botkanker dat eigenlijk geen kanker is, is eveneens een genezing van het bot en het beenmerg. Daarbij ontstaan ook symptomen van leukemie. 

De spirituele boodschap van pijn bij kanker en leukemie

Als je even de pijn gaat voelen en daarin gaat ontspannen en je het genezingsproces zo ongestoord mogelijk laat verlopen, dan doe je dat. Genezing van het bot duurt een week of zes tot acht. En dat is dus ook zo dat leukemie zou moeten verlopen, een week of zes tot acht. Misschien drie maanden omdat ze altijd wel ergens een symptoom zouden kunnen vinden, maar als het een half jaar of een jaar duurt, dan zit je gewoon in een hangende genezing, vermoedelijk veroorzaakt door de diagnose schokken en de verkeerde behandeling. Ook hier, neem het protocol: voel de pijn, wees niet bang van de pijn. Ontspan, wordt slap, zorg dat je comfortabel ligt. Ondersteun elkaar zoveel mogelijk en weet dat de pijn erbij hoort. 

Wees bewust dat dit een programma is van wat jij jezelf onbewust hebt aangedaan, recht te zetten, het gaat om je eigenwaarde te verhogen. Jij, het is jouw oordeel en indien je pijnonderdrukking kiest, dan geef je eigenlijk aan dat de pijn in jezelf dat jij je ziel hebt aangedaan niet wilt doorleven. Of niet kunt doorleven. En op een of andere manier in mijn ervaring is pijn natuurlijk een hele lastige. Pijnstilling als men doorheeft dat men er doorheen moet gaan werkt dan vaak niet meer! In diverse cases gezien dat men bij mensen die lang in dit proces van pijnstilling blijven hangen uiteindelijk kiezen voor euthanasie. Persistente pijnbestrijding zorgt ervoor dat de pijn onhoudbaar wordt en je de pijn niet meer kunt doorvoelen of doorleven.

Pijn dient dikwijls een gigantisch bewust ontwikkelingsproces op te starten. Het gebeurt dat iemand tijdens zijn laatste weken thuiszorg ontvangt. Daarbij kwamen ze tot de ontdekking dat die man 5 keer zoveel morfine kreeg dat de hoogste dosis die een arts ooit zou voorschrijven. En toch had hij van die morfine geen last. Hij bleef helder, hij kon goed eten, hij kon die morfine heel goed transformeren. Maar hij kreeg er alleen maar karrevrachten pijn bij. Dus oké, pijnstilling kan, maar doe het tijdelijk, leer anders omgaan en leer leven met het pijnprotocol. Zorg dat je echt helemaal voor jezelf kiest, voor jezelf gaat, en dat is vaak zo lastig. Kijk wat er voor jou werkt als je in zo een proces zit. Kijk wat je kunt doen als anderen in zo een proces zitten. Het kan ook zijn dat pijnstilling niet werkt, het kan ook zijn dat pijnstilling tijdelijk wekt en op een gegeven moment als de pijnstilling niet meer werkt, dan is het belangrijk om de pijn, jouw zielepijn onder ogen te gaan zien. En als je nog in de actieve fase bent, werk aan jezelf en zorg dat je beetje bij beetje afbouwt, niet ineens de hele boel, anders krijg je juist hevigste pijnen. 

Leer voelen

Goed, wat is belangrijk om te doen bij zulke genezingsprocessen? Wederom VOELEN. Je mag vrede krijgen met de diagnose en de symptomen. Vooral ook met de symptomen, dit hoort er nu eenmaal bij. Ontspan in de diagnose, een diagnose is ook een inslag. Eigenlijk mag je vergeten dat die diagnose is geweest. Ik heb iemand gekend, en die had de diagnose leukemie. Hij werd 5 jaar behandeld met allerlei chemo, bestraling enzovoort. Ik heb hem toen gevraagd hoe hij aan de diagnose is gekomen? Hij zei dat hij ziek was met leukemie en bla bla bla. Ik herhaalde de vraag. Waarom ging jij naar de dokter en toen zei hij: “ik voelde me niet lekker”. Maar ze konden niets vinden en zijn ze maar verder gaan onderzoeken. Op een gegeven moment ontdekte de arts dat hij vele witte bloedlichaampjes had. Hij kreeg de diagnose van leukemie. In wezen slaat de diagnose nergens op. Maar je hebt hem wel gehoord. Hoe kun je het zo transformeren dat je in feite niet meer aan deze diagnose denkt? Je kunt hem wel nog herinneren als je eraan denkt, maar hij steelt niet meer jouw aandacht.

Bedrust is belangrijk als je leukemie hebt. Gewoon toegeven aan de vermoeidheid

Ja de symptomen, dat is een hele lastige. Want je hebt pijn, je kunt bepaalde dingen niet meer. Er niet mee bezig zijn? Dat gaat niet, je moet ermee leven. Het kan bijna niet anders. Wat is het lastigste? Die symptomen. Dat is wel jouw fysieke werkelijkheid, elke seconde van de dag wordt je ermee geconfronteerd. Ga dan dit trucje met slap worden, voel de pijn, voel de zintuigen, voel alles wat gaande is in je lichaam. Heb tevredenheid mee dat ze er zijn. En dat hoef je niet 24 uur per dag, 7 dagen op 7 te doen, neen. Een aantal tijdstippen op een dag, 2 of 3 keer waarin je dat even feitelijk doet. Wordt slap, letterlijk. Geef je lichaam het seintje, je hoeft niet in de fight of flight modus te gaan, ik ben in genezing, dat geeft meer rust en ontspanning. Het is oké. En dan zal het beter lukken. 

Maar als je een diagnose hebt, waar streef je naar om er niet meer aan te denken? Maar als je eraan denkt en je zegt: o daar mag ik niet aan denken en ik veeg het onder de mat, of duw het weg, dan denk je eraan. Wat mag je juist wel doen? Jezelf toestaan om eraan te denken. Dat is dus de actieve fase, het denken en gaan voelen wat die diagnose met je doet. Ja je gaat die knoop in je maag voelen of de steen op je buik, de strop om je keel. Gewoon alle sensaties in het lichaam voelen als je denkt aan die diagnose. Voel je hart reageren, voel wat er gebeurt. Dus je mag er wel juist aan denken, je mag het juist toelaten, je hoeft er niet tegen te vechten of strijden. Stop met vechten, ga erin berusten. Affirmatie: “Ik behoud mijn moreel, ook wanneer het nog lang duurt”. “Ik ben vol zelfvertrouwen, ik houd van mezelf en waardeer mezelf precies zoals ik nu ben”. “Ik ben waardevol en uniek”.

En er zijn soms mensen die zeggen, ja maar alles waar je aan denkt wordt groter. Waar je aan denkt wordt groter, dat klopt. Maar wat je voelt, toont aan dat je leeft in het nu-moment. Je creëert dan niets, je ervaart alleen maar. Als je eraan denkt en je speelt ermee, je bent er constant mee bezig, dan ben je bezig de creatieve fase te gebruiken van je denken. Maar ga jij je heel bewust voelen, dan blijf je in het nu-moment en je voelt en ervaart, dat is je creatieve vermogen niet gebruiken. Je bent alleen maar bezig om daar vrede mee te krijgen en om er juist niet meer aan te denken. Zo kun je de diagnose schok transformeren

Leukemie bij kindjes in hun eerste levensjaren

Ik krijg zoveel de vraag: “en leukemie bij een tweejarig kind?” Die heeft toch geen eigenwaarde inbreuk? Daar vergis je in, zelfs baby’s hebben een bewustzijn en het vermogen zich te kennen en waarde te geven. Bovendien worden baby’s en kleine kinderen geïmpragneerd met eigenwaardeproblemen. Veel voorkomende EWI bij zeer jonge kinderen is – letterlijk van de borst gerukt zijn. We hebben soms geen besef wat voor impact dat kan hebben op het kleine kind. Er komt een moment dat de borstvoeding stopt. Maar het kind ervaart door de borstvoeding het verzorgende en voedende van de moeder waarbij het zich VEILIG kan voelen. Plots stopt dit en kan het kind de tepel niet meer grijpen. Geen borstvoeding geven kan hetzelfde conflict veroorzaken. Een baby zoekt nu eenmaal verbinding met de moeder door de tepel vast te nemen met zijn lippen. Dat is echt een heftig EWI voor het kind en wordt gevolgd door leukemie dat de genezingsfase is van dit EWI. Let wel, het is subjectief, niet alle baby’s reageren op dezelfde wijze.

Een kindje van 1 jaar wordt vaak bij oma ondergebracht omdat de ouders een huis bouwen. Het jongetje lijdt aan een gegeneraliseerde eigenwaarde inbreuk conflict dat voor hem klaarblijkelijk aanvoelde als ‘mama houdt niet meer van mij”. Dit conflict recidiveert als hij naar school moet. Tijdens de week heeft hij koude handen en in het weekend worden ze warm. Hij lijdt aan anaemie voor zijn leeftijd is hij zeer klein. De genezingsfase kenmerkt zich door leukemie. De beste therapie is dat het jongetje bij zijn moeder kan blijven om recidieven te vermijden.

De Germaanse geneeskunde is een geschenk voor de mensheid, en kennis over de 5 biologische natuurwetten neemt alle angst en paniek weg bij elk ziekte. Een kompas om te weten in welke fase dat je zit met de boodschap dat je herstellende bent en je er sterker zal uitkomen. De ervaring van geluk is de beste wijze om de genezing goed te laten verlopen. Angst veroorzaakt door diagnose van de onwetende medische staf, stopt altijd het genezingsproces en maakt dat het steeds erger wordt. Ook bij kinderen in hun eerste levensjaren is leukemie de genezingsfase van zware eigenwaarde inbreuken als gevolg van de vele schokken die kinderen ervaren vanaf dat ze geboren zijn. Soms nog in de schoot van de moeder.

Middeltjes van moeder natuur

De eerste stap bij leukemie is RUST! Echt toegeven aan rust!!!

Thee van Lapacho (Pau d’Arco) afkomstig van de Inca’s in Zuid-Amerika. Werkt pijnstillend, kalmerend en ontspant de zenuwen. 

Loop voldoende in de zon, rechtstreekse (verstandige)blootstelling aan de zon stimuleert het genezingsproces van leukemie.

Voeding: zoveel mogelijk zongerijpt in oorspronkelijke staat. Vermijd industriële bewerkingen van voeding. Voedingswaarde is deels vernietigt en er zitten zeer veel lichaamsvreemde stoffen in dat een extra belasting vormt voor de ontgiftingssystemen van je lichaam. Groenten die rijk zijn aan chlorofyl (groene groenten en algen) stimuleren de productie van rijpe bloedlichaampjes en het herstel van het beenmerg.

Eet voornamelijk gezonde verzadigde vetten zoals niet-ontgeurde kokosolie, ongeraffineerde palmolie, ghee (geklaarde boter), cacaoboter. Vermijd alle geraffineerde plantaardige oliën, zij verstoppen membranen van de bloedlichaampjes.

Uitwendige bloedingen als gevolg van leukemie kun je de koude gebruiken om het bloeden te stelpen. IJs, al dan niet in een doek gewikkeld helpt de bloedvaten samen te trekken waardoor het bloeden vermindert en zelfs stopt. Een mengsel van Aloë vera gel en kurkuma zal het bloeden ook direct stoppen.

Drink regelmatig thee van astringente kruiden, meestal zijn dat bittere kruiden met een samentrekkende eigenschap. Volgende voedingsmiddelen bevatten astringente eigenschappen: granaatappel, cranberry’s, appels,  bonen, erwten, onrijpe bananen, aardappel, linzen, kolen, en vele groene bladgroenten. Kurkuma, kruidnagel, zoethout, nootmuskaat, e.a. bevatten ook samentrekkende eigenschappen.

Extra aandacht voor volgende punten

Vermijd ten koste van alles het gebruik van kunstmatige zoetstoffen. Dit geldt ook voor het nemen van röntgenfoto’s en andere vormen van medische straling. Straling beschadigd het beenmerg extra tijdens de genezingsfase. Wees extra voorzichtig met medicijnen tegen artritis.

Vermijd rauw vlees en gedroogde of gefermenteerde vleeswaren, charcuterie.

Met dank aan: Caroline Markolin https: //LearningGNM.com Arjen Lievers https://www.germaansegeneeskunde.nl/index_ziekten_gnm/
Björn Eybl, zielsoorzaken van ziekte: ISBN: 978-3-85052-299-1 Ik kan dit boek aanbevelen om zelfstudie te doen, je kunt het op internet gratis downloaden.
Dr. Geerd Ryke Hamer

Related Articles

Diabetes deel 2

Geheime oorzaken diabetes: dierlijke eiwitten Teveel dierlijk eiwitten: schadelijker dan geraffineerde suiker Geraffineerd suiker en zetmeel is niet gezond. Maar grote hoeveelheden dierlijk eiwitten zijn…

Responses

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *