Maagontsteking, maagzweren

Functie van de maag

Voedsel gaat door de slokdarm naar de maag, waar het voedsel verteerd wordt. De maag zit links in de buik, vlak onder het middenrif en is rekbaar. Als je gegeten hebt, ziet de maag er ongeveer uit als een omgekeerde peer. Er zit een sluitspier, een soort klepje, tussen de slokdarm en de maag en deze sluitspier voorkomt dat er maaginhoud of maagsappen terug in de slokdarm terecht komen. De uitgang van de maag gaat via de maagportiersluitspier over naar het begin van de dunne darm of de Bulbus duodeni. De maagportiersluitspier ziet eruit als een korte, trechtervormige buis en zorgt ervoor dat het voedsel niet terugstroomt in de maag.

De pH-waarde in de maag ligt tussen 1.2 en 3.0, wat erg zuur is. Het doel van deze zure omgeving is het goed verteren van eiwitten. Er zijn enkele bacteriën die zich hebben aangepast aan dit zure milieu, zoals bv. Helicobacter pylori.

De maag bestaat uit verschillende lagen. De grote kromming heeft een endodermale slijmvlieslaag waarin ontelbare kleine kliertjes zitten die maagsappen zoals pepsine en zoutzuur produceren en in die kliertjes zitten kliercellen of adenocellen. Onder het slijmvlies bevindt zich bindweefsel waardoor verschillende bloedvaten en zenuwen lopen. Dit wordt omgeven door gladde maagspieren (= endoderm) die voor de peristaltische beweging zorgen.

In de maag heb je ook de kleine kromming: dit gebied strekt zich uit van de slokdarmsluitspier tot aan de maagportiersluitspier en is van ectodermale oorsprong. De middelste oppervlakte van de maag wordt de grote kromming genoemd en is van endodermale afkomst. De maagportiersluitspier en Bulbus duodeni (of twaalfvingerige darm) behoren eveneens tot het ectodermale kiemblad.

De kleine kromming, de maagportiersluitspier en de Bulbus duodeni worden aangestuurd vanuit de rechtertemporale kwab van de hersenschors, die deel uitmaakt van de post-sensorische cortex en zich lijnrecht bevindt tegenover het hersenrelais van het oppervlakkig rectumslijmvlies. De maag (kleine kromming), de maagportiersluitspier, Bulbus duodeni, galwegen, galblaas en alvleeskliergangen delen hetzelfde hersenrelais en daardoor ook hetzelfde biologisch conflict. Welke van deze organen zijn aangedaan bij een DHS is willekeurig; een ernstig conflict kan namelijk alle organen tegelijk treffen.

Het biologisch zinvol speciaalprogramma van de kleine kromming, maagportiersluitspier en Bulbus duodeni volgt het strottenslijmvliessensibiliteitsschema. De gevoeligheid (= hyperesthesie) neemt toe tijdens de conflictactieve fase en genezingscrisis. Tijdens de genezingsfase neemt de gevoeligheid dan weer af (= hypesthesie).

Het biologisch conflict

In overeenstemming met evolutionaire redenen zijn territoriumconflicten, seksuele conflicten en scheidingsconflicten de primaire conflictthema’s die worden geassocieerd met organen van ectodermale oorsprong, die worden aangestuurd vanuit de sensorische, pre-motorisch sensorische en post-sensorische cortex. Het biologisch conflict met betrekking tot de maag, maagportiersluitspier en Bulbus duodeni gaat over een mannelijk territorium-ergernisconflict (een gevecht in het territorium) of een vrouwelijk identiteitsconflict.

Het territorium-ergernisconflict is de mannelijk actieve reactie op een bedreiging van het territorium. Het vrouwelijk identiteitsconflict is de vrouwelijke passieve reactie daarop. In de natuur reageert het mannetje met aanvallen, het vrouwtje reageert met passief terugtrekken. En dit alles is afhankelijk van iemands geslacht, handigheid (of lateraliteit) en de hormoonstatus.

Meestal is er agressie in het spel, eigen woede of woede die van buitenaf komt. Het kan ook gaan over grensconflicten met buren, aanvallen van je schoonmoeder of een ergernis rond collega’s. Men wordt gedwongen zich te onderwerpen, men wordt klein gehouden of men ervaart collega’s of vrienden als concurrent.

Met andere woorden: het conflict heeft betrekking op een ergernis in de omgeving of op plekken die men als een eigen territorium of domein beschouwt. Dit kan letterlijk zijn, maar ook in overdrachtelijke zin. Denk bijvoorbeeld aan de uitspraak: “Er ligt een steen op mijn maag” of “Mijn maag draait zich ervan om”.

Ruzies op school, de speeltuin of werkvloer, geschillen thuis, vetes in het rusthuis enz. zijn typische territoriumergernissen, maar het territorium kan ook betrekking hebben op het dorp en land waar men woont. Oorlogen, vervelende geluiden in het huis of in de buurt, een gevecht om een ​​parkeerplaats of over speelgoed zijn andere voorbeelden van wat een territorium-ergernisconflict kan uitlokken.

Voorbeeld uit het archief van Dr. Hamer

Een 34-jarige vrouw deelt haar bureau met een zeer ordelijke collega. Plotseling komen er drie collega’s van een andere nationaliteit bij en deze negeren de oude spelregels. De keuken en de wc zijn vuil en men houdt zich niet aan de werktijd. Dit leidt tot een territorium-ergernisconflict. Na meerdere weken loste het conflict zich vanzelf op, wanneer een vriend haar over een nieuwe baan in een ander bedrijf vertelde. Sindsdien kan ze meer ontspannen met de situatie omgaan. In de genezingsfase wordt ze misselijk.

Een 41-jarige man heeft een gewelddadige vader, waar hij nog steeds onder lijdt. Zijn moeder wordt regelmatig door zijn vader geslagen en zelf wordt hij nog altijd vernederd en uitgescholden. Hij hoort steeds: “Jij bent een mislukkeling”. Dit veroorzaakt een territorium-ergernisconflict, met weefselafbouw in het maagslijmvlies en last van maagzuur tot gevolg. Dit duidt op voortdurende conflictactiviteit. Zeven maanden geleden liep een kind voor zijn auto. Hij is onschuldig maar vanuit zijn onderbewustzijn hoort hij weer: “Jij bent een mislukkeling!” Dit leidt tot een recidief. Sinds het ongeval heeft hij een half jaar last van sterk brandend maagzuur (= actieve fase).

De conflictactieve fase

Na de inslag van het conflict ontstaat er weefselafname of ulceratie in het ectodermale slijmvlies van de kleine kromming, de maagportiersluitspier en/of de twaalfvingerige darm. De weefselafname is evenredig met de intensiteit en duur van het conflict. Hoe langer het conflict duurt, hoe dieper het weefseldefect met toenemende pijn als gevolg. Volgens Dr. Hamer ligt er dwarsgestreept spierweefsel onder de kleine kromming, maagportiersluitspier en Bulbus duodeni. Tijdens de conflictactieve fase kan er verlamming ontstaan op dit dwarsgestreept spierweefsel. De biologische doelstelling van het weefselverlies is om de doorgang van het spijsverteringskanaal te verwijden, zodat er een betere vertering en passage mogelijk is en meer energie vrijkomt om de ergernis te kunnen oplossen. Bij een mannelijke reactie speelt ook het doel om beter te kunnen aanvallen een rol.

De conflictactieve fase gaat gepaard met symptomen als indigestie en lichte tot matige pijn. Het eten van voedsel intensiveert de pijn vanwege de verhoogde uitscheiding van maagzuur in de maag.

Pijnlijke maagzweren ontstaan als het conflict lang aanhoudt of blijft hangen. Daarom kunnen maagzweren, maagportierzweren en zweren in de Bulbus duodeni vaak samen voorkomen. Als de ulceratie (zoals op de foto) tot diep in het weefsel reikt, wordt de epitheliale laag dun, wat kan scheuren met een maagperforatie tot gevolg.

Een maagperforatie is een levensbedreigende situatie en vereist medische hulp.

Opmerking: maagzweren komen alleen voor in de bekleding van de kleine kromming of maagportiersluitspier en ook uitsluitend in de conflictactieve fase.

De genezingsfase

In de genezingsfase is er herstel van het slijmvlies van de maag, maagportiersluitspier of Bulbus duodeni. Dit wordt door de reguliere geneeskunde gezien als maagkanker of kanker van de twaalfvingerige darm. Maagkanker komt alleen voor op het endodermale slijmvlies in de grote kromming van de maag. Op basis van de vijf biologische natuurwetten kunnen de nieuwe cellen niet als ‘kankercellen’ gezien worden, omdat het in feite om een wederaanvullingsproces gaat. Genezingssymptomen zijn: zwelling, oedeem, maagpijn en eventueel zwart bloed in de stoelgang. Een maagontsteking wordt ook wel gastritis genoemd en ontsteking is vanuit de vijf biologische natuurwetten altijd een genezingsfase. Zowel in het eerste deel als het derde deel van de genezingsfase ervaart men een drukkende pijn.

Let op: bloedverdunnende medicijnen verergeren de maagbloeding.

De genezingscrisis of epicrisis gaat gepaard met een sterke koliekpijn of zware krampen als het dwarsgestreepte spierweefsel tegelijkertijd de epicrisis ondergaat. De epicrisis kan vergezeld worden van misselijkheid, absence, ontregelde bloedcirculatie en duizeligheid. Kenmerkend is de lage bloedsuikerspiegel vanwege het verhoogde glucoseverbruik in de hersenen. Braken komt ook voor tijdens de epicrisis. Een sterke bloeding met teerachtige ontlasting vereist onmiddellijk medische aandacht.

Therapie

Het is belangrijk om het conflict en de sporen te achterhalen en zo goed mogelijk op te lossen zodat er een einde komt aan de genezingsfase.

Volgende affirmaties kunnen helpen: “Geen ergernis meer in mijn hart”, “Niets kan mij uit mijn evenwicht brengen”, “Als het nodig is vecht ik”. Reflexzonemassage en acupunctuur zijn zinvol.

Gebruik basische voeding: zie ook het programma over voeding en organisch gebonden basen. Eet veel groenten en fruit; appels, wortelen en aardappels zijn helend voor de maag.

Ontsteking van het maagdarmkanaal: Gastro-enteritis

Gastro-enteritis met braken en diarree wordt ook wel eens buikgriep genoemd. De reguliere geneeskunde beweert dat de infectie wordt veroorzaakt door virussen, waaronder het Norovirus. Tot op de dag van vandaag heeft men echter nog geen virus kunnen aantonen en is er geen sluitend bewijs dat virussen ziektes zouden veroorzaken.

Vanuit het perspectief van de Germaanse geneeskunde zijn uitbraken van buikgriep te wijten aan onverteerbare brokconflicten en territorium-ergernisconflicten. Deze conflicten kunnen gelijktijdig door een groep mensen worden ervaren. Kinderen in de klas kunnen allemaal gelijktijdig hetzelfde conflict met de leraar ervaren. Dat geldt ook voor mensen uit een stad, binnen dezelfde familie, vriendengroep, kamergenoten of collega’s.

Onverwachte, verontrustende politieke beslissingen kunnen bijvoorbeeld leiden tot regionale conflictschokken, gevolgd door een ‘buikgriep-uitbraak’ onder de getroffen bevolking, nadat het conflict is opgelost. Buikgriepepidemieën treden daarom typisch op na natuurrampen, zoals na overstromingen of aardbevingen, wat in werkelijkheid optreedt tijdens de conflict-opgeloste fase.

De Helicobacter pylori

Deze spiraalvormige bacterie werd in 1982 ontdekt door Barry Marshall en Robin Warren. Zij kregen in 2005 de Nobelprijs voor fysiologie en medicijnen. De reguliere geneeskunde brengt deze bacterie in verband met de oorzaak van maagzweren en maagontstekingen. Volgens de vierde biologische natuurwet zijn bacteriën uitsluitend actief tijdens de helingsfase. Vandaar dat Helicobacter pylori geen maagzweren veroorzaakt, maar juist helpt om het oppervlakkig slijmvlies van de maag, maagportiersluitspier en Bulbus duodeni te herstellen en ontgiften, wanneer een territorium-ergernisconflict is opgelost.

Helicobacter pylori is een gram-negatieve bacterie. Het verschil tussen gram-negatieve en gram-positieve bacteriën ligt in een andere structuur van de celwand. Gram-negatieve bacteriën hebben buiten het cytoplasmamembraan een heel dunne peptidoglycaanlaag, gram-positieve bacteriën hebben een dikke ondoordringbare peptidoglycaanlaag. Voorbeelden van gram-positieve bacteriën zijn streptokokken en stafylokokken.

Afbeelding Helicobacter pylori

De reguliere geneeskunde kan niet verklaren waarom Helicobacter pylori voorkomt bij ongeveer 80% van de maagzweren en zweren in de twaalfvingerige darm. Er zijn dus maagzweren en zweren van de twaalfvingerige darm waar deze bacterie niet voorkomt, en dus kan de bacterie niet de causale oorzaak zijn. Louis Pasteur zijn bekendste citaat is: “De bacterie is niets, de omgeving is alles” of “Het is niet de kiem die telt, wel de bodem waarop hij valt”. Bacteriën komen tevoorschijn als het conflict is opgelost en de genezingsfase wordt opgestart.

Bacteriën vervullen de taak van Mr Propre in de natuur

De meeste mensen en artsen zijn ervan overtuigd dat bacteriën de oorzaak zijn van ontstekingen en zweren. Maar als dit waar is, hoe komt het dat ontstekingen en zweren terugkomen als men stopt met het gebruik van maagzuurremmers en antibiotica? Laat ons eens op onderzoek gaan hoe het juist zit met de natuurwetten die achter ontstekingsreacties en zweervorming verscholen zitten. Deze natuurwetten zeggen duidelijk dat een ontsteking of zweervorming geen ziekte is, maar in werkelijkheid een poging is van het lichaam om de slijmvliezen te herstellen en te ontgiften.

Als we naar de natuur kijken, dan zien we dat bacteriën en schimmels altijd verschijnen op dood of beschadigd organisch materiaal. Bacteriën en schimmels hebben de grote taak om dood organisch materiaal ‘op te ruimen’, zo blijft de natuur proper. Het ecologisch fundament bestaat uit microben, die leven in een evenwichtige dynamische ecologie met alle hogere levensvormen, wat voor alle partijen gunstig is om te overleven. In ons lichaam is er ook een ecologie, we hebben namelijk meer microben dan lichaamscellen en zijn dus van microben afhankelijk om een goede gezondheid te bekomen. Evenwicht is dan ook van cruciaal belang voor een goede gezondheid.

Medicijnen en antibiotica ontgiften het lichaam niet en lossen de territorium-ergernis conflicten niet op. De meeste mensen hebben Helicobacter pylori in hun spijsverteringskanaal. Als je deze bacterie hebt, heb je hem voor de rest van je leven, daar is geen ontkomen aan, ook niet met medicijnen en antibiotica. Onthoud dat microben altijd hogere levensvormen ondersteunen.

Met dank aan: Caroline Markolin https: //LearningGNM.com Arjen Lievers https://www.germaansegeneeskunde.nl/index_ziekten_gnm/
Dr. Geerd Ryke Hamer

De juiste vragen in het debat over de helicobacter pylori

1-Waarom zijn er mensen met ontstekingen en zweren in het maag-darmkanaal zonder dat de aanwezigheid van Helicobacter pylori kan aangetoond worden?

2-Waarom is Helicobacter pylori bij sommige mensen actiever en vermenigvuldigt het zich sneller dan bij andere mensen?

3-Waarom keert Helicobacter pylori terug nadat de ontsteking of zweer van de maag en de twaalfvingerige darm bestreden is door een behandeling met medicijnen?

Antwoord: omdat het lichaam de slijmvliezen wil genezen als het conflict is opgelost. De causale oorzaak is psychologisch van aard, al de rest is correlatie.

Het foutieve denken: Als het symptoom weg is denkt men: Het is genezen. Dit is een grove misvatting!

Ik blijf herhalen dat onze reguliere geneeskunde waardevol is om bij acute problemen levens te redden. Maar symptomen bestrijden met de gedachte dat de ziekte is bestreden, is foutief en zelfs misdadig. Dit zijn in feite symptomen afvlakken. Door het wegnemen van de ziektesymptomen, worden veel ernstige en levensbedreigende situaties veroorzaakt. Onthou dat het lichaam nooit zal stoppen met het creëren van symptomen tot het weefsel volledig is hersteld. Het lichaam, in feite de hersenschors, activeert bacteriën voor het herstel van de ectodermale slijmvliezen van de maag, maagportiersluitspier en Bulbus duodeni.

In feite hebben de voorgeschreven medicijnen helemaal geen genezend effect, want je moet ze blijven innemen. Wat je wel bereikt met medicijnen en antibiotica is dat het evenwicht van de gehele microbiële flora in je lichaam vernietigd wordt. De voornaamste functie van Helicobacter pylori is het afbreken van toxines en eiwitten uit voeding in het onderste deel van de maag (het antrum). Helicobacter pylori is niet de oorzaak van ontstekingen of zweren, maar deze bacterie heeft als taak het genezingsproces te ondersteunen wanneer het biologisch conflict is opgelost. Farmaceutische medicijnen zijn alleen gerechtvaardigd als het symptoom tijdens de genezingscrisis levensbedreigend wordt en om bv. cytokinestormen te voorkomen. De ironie is dat deze cytokinestormen steeds vaker voorkomen als gevolg van medicijngebruik.

Van zodra de antibiotica of andere medicijnen niet meer aanwezig zijn in de maag keren de Helicobacter pylori bacteriën automatisch terug. Waarom doen ze dat?

Heel simpel: om hun werk te doen en de lichaamsweefsels in optimale conditie te houden. Een ontsteking is altijd een genezingsfase, en de voorwaarde om goed te kunnen genezen, is dat het conflict echt opgelost is en er geen recidieven zijn.

Zou het niet interessanter zijn te zoeken naar de echte oorzaak in plaats van Helicobacter pylori steeds de schuld te geven van de ontsteking of zweervorming in de maag of twaalfvingerige darm? Helicobacter Pylori is in feite de correlatie met de aandoening om het lichaam in staat te stellen weefsels te herstellen en te ontgiften. Het ‘ziekteproces’ is dus het echte genezingswerk van het lichaam. Hippocrates zei altijd dat je elke ziekte moest uitzieken. Het is echt niet moeilijk om deze natuurwetten te begrijpen en er zit zeer veel logica achter. Denk ook aan dit gezegde: ‘Een beetje kennis is gevaarlijk’. Dit geldt zeker voor de symptoom-georiënteerde bestrijding van de reguliere geneeskunde.

Helicobacter pylori is belangrijk voor een gezond en goed functionerend maagslijmvliesweefsel. Een gezonde maag scheidt de zogenaamde intrinsieke factor af die het lichaam helpt om vitamine B12 uit de dunne darm te absorberen. Het verlies aan maagcellen kan daarom tijdens de conflictactieve fase van een territorium-ergernisconflict pernicieuze anemie veroorzaken.

Helicobacter pylori helpt het lichaam bij de spijsvertering

Deze bacterie breekt schadelijke toxines af en helpt bij de vertering van eiwitten. Maar deze bacterie doet nog meer en reguleert de productie van twee belangrijke hormonen, namelijk ghreline en leptine. Ghreline is een hormoon dat afgescheiden wordt door de maagwand en het hongergevoel en de voedselopname stimuleert. Leptine heeft belangrijke effecten op het reguleren van het lichaamsgewicht, de stofwisseling, het hongersignaal en de kracht van de voortplantingsorganen. Het continu vernietigen van Helicobacter pylori kan leiden tot een verstoring van het evenwicht tussen deze twee hormonen.

Slaapgebrek leidt ook tot een verstoring van dit evenwicht. Het hormoon ghreline verhoogt exponentieel en ghreline stuurt hongersignalen naar de hersenen. Om die honger te stillen, wordt meestal gekozen voor zoete tussendoortjes. Tegelijkertijd daalt de hoeveelheid leptine. Dit hormoon heeft belangrijke effecten op het reguleren van het lichaamsgewicht en onderdrukken van de eetlust. Dus als het gehalte aan leptine laag is, neemt de honger toe en zal je naar eten zoeken. De combinatie van te veel ghreline en te weinig leptine zorgt ervoor dat je te veel gaat eten waarbij het lichaam niet in staat is om deze hoeveelheid goed te verteren. Dit is extra belastend voor de maag en nadelig voor het genezingsproces. Het lichaam heeft trouwens dit extra voedsel niet nodig en zeker niet tijdens de nachtelijke uren.

De relatie tussen Helicobacter pylori en het zoutgebruik

Geraffineerd zout is altijd uit den boze, het verstoort de gehele waterhuishouding van het lichaam. Natuurlijke zouten dien je ook te verminderen omdat ze een verwarmend effect hebben, en dit is niet gunstig bij het herstel van deze aandoening. Himalaya zout of bergzout is de enige zoutsoort die een koelende energie heeft en de ontsteking of zweer niet erger maakt. Helicobacter pylori wordt actiever bij grotere zoutconcentraties in de maagwand. Als de slijmlaag naast het biologisch conflict ook te veel aangetast wordt door slechte eetgewoontes en toxines, kan het zoutzuur doordringen tot de slijmvliescellen waardoor het beschermende natriumbicarbonaat wordt omgezet tot zout.

Voldoende water drinken en vooral basische zongerijpte groenten en fruit eten, zorgt ervoor dat de maag dit overtollig zout kwijt kan. Helicobacter pylori is goed in staat om te overleven in een milieu met een hoog zoutgehalte.

Zolang de slijmlaagbarrière voldoende vochtig blijft door regelmatig water te drinken en zongerijpte vruchten te eten, wordt de overtollige zoutafzetting weggespoeld. Daarnaast beschermt de dikke slijmvlieslaag van de maag en de twaalfvingerige darm tegen het schadelijk zoutzuur dat zich in het maagsap bevindt. Dit zoutzuur dient om eiwitten uit het voedsel op te splitsen. Zongerijpte vruchten, zoals watermeloen, komkommer, mango’s, peren, tomaten,… hebben de eigenschap om lichaamscellen goed te hydrateren, evenals het weefsel van het slijmvlies. Bovendien wordt het zoutzuur door het natriumcarbonaat geneutraliseerd voordat het de kans krijgt de slijmvlieslaag binnen te dringen. De beste zuurbarrière voor de maagwand is zongerijpt fruit en water.

Zie ook Levensstijl bij maagaandoeningen.

Levensstijl bij maagaandoeningen

Maagzuur en oprispingen

Veel maagproblemen beginnen met kleine storingen zoals een eenvoudige irritatie van het maagslijmvlies. Zo is je maag overvol eten nefast en het verstoort de spijsvertering in zijn geheel. Het voedsel blijft te lang in de maag zitten en begint te gisten. Industrieel bewerkt voedsel met additieven zoals bewaarmiddelen zijn ook nefast voor de spijsvertering. Hoe kan voeding goed verteren als er bewaarstoffen aan toegevoegd zijn?

Verzurende voeding zoals een overmaat aan dierlijke eiwitten, geraffineerde suikers, en stimulerende zaken zoals alcohol, koffie en roken zijn eveneens af te raden. Wees je er bewust van dat geraffineerde oliën en geharde vetten een cofactor zijn van tal van maagproblemen. Gefrituurde zaken irriteren het slijmvlies van de maagwand. Dit geldt ook voor in de magnetron verwarmd voedsel. Beter vermijden dus.

Volgens de reguliere geneeskunde worden maagzweren vermoedelijk veroorzaakt door maagzuur. Deze bewering is echter niet juist, omdat maagzuur wordt geproduceerd en opgeslagen in de gehele maag. Maagreflux of brandend maagzuur (tegenwoordig ‘gastro-oesofageale reflux’ of GERD genoemd) is op organisch niveau gekoppeld aan de onderste slokdarmsluitspier, die bovenin de maag ligt en die dient om te voorkomen dat de inhoud van de maag terugstroomt in de slokdarm. Tijdens conflictactiviteit van een territorium-ergernisconflict en tijdens de Epileptoïde crisis opent deze sluitspier, wat reflux van maagzuur veroorzaakt. Het terugvloeien van maagzuur kan de slokdarm irriteren maar kan nooit slokdarmkanker veroorzaken, zoals wordt beweerd door de reguliere geneeskunde.

Denk tweemaal na

Maagzuurremmers bieden geen bescherming tegen de natuurlijke reactie van zoutzuur in de maag. Zo ervaren mensen met maagpijn en/of een indigestie direct verlichting na het drinken van water. Gebruik geen cafeïnehoudende dranken of frisdranken en alcoholische dranken, want deze hebben allemaal een vochtafdrijvend effect en onttrekken water uit het beschermende slijmvlies. Ook medicijnen ontregelen de waterhuishouding van je lichaam. Pijn is in feite een indicatie van watertekort en wordt verward met ziekte.

Andere oorzaken die maagproblemen opleveren

Het eten van bedorven voedsel veroorzaakt ook maagklachten en overgeven. Echter, als slecht voedsel als oorzaak kan worden uitgesloten, is braken een positief teken dat het territorium-ergernisconflict is opgelost.

Een veelvoorkomende oorzaak van maagproblemen is het onvoldoende kauwen van het voedsel. Er is te weinig speekselvorming en de voeding is niet voldoende fijn gemalen. Het voedsel komt te droog en te grof in de maag terecht waardoor maagsappen niet goed kunnen indringen in de voedingsbrij. Let ook op de verkeerde voedselcombinaties. Algemeen kun je stellen dat fruit en/of zuivel best tussen de maaltijden door worden gegeten.

Ook eten op de verkeerde uren is nefast: een maaltijd ‘s avonds laat, middagmaal overslaan enz. hebben schadelijke effecten op de maagwerking. Denk aan het dagelijkse ritme in de natuur en volg dit.

Vermijd eveneens stimulerende zaken en zuurvormend voedsel zoals rood vlees en charcuterie, melk en zuivel, koffie, alcohol, frisdranken enz.

Scherpe specerijen zoals cayennepeper, zwarte peper, paprika, mosterd enz. kan je beter mijden als de slijmvliezen van de maag geïrriteerd zijn.

Goede gewoonten aanleren als je eet

Maak een gewoonte om elke hap dertig keer te kauwen om alle sensaties uit je voedsel te halen. Dat stimuleert de productie van speeksel en anti-stresshormonen door de hippocampus, wat dan weer goed is voor de bijnieren. Hoe meer je kauwt, hoe meer productie van maagsappen en pancreasenzymen er is, wat de spijsvertering verder stimuleert.

Het is ideaal om de maag twee derde te vullen met voedsel, dan is er nog wat lucht in de maag. Dit komt neer op ongeveer twee handenvol voedsel per maaltijd, iets meer tijdens het middagmaal. Volg ook het dag- en nachtritme, want het lichaam produceert op het middaguur meer spijsverteringsenzymen. Je consumeert dus best je warme grote middagmaal steeds op het middaguur.

Denk ook aan de zes smaken en zeven kleuren in de voeding, dan evolueert je maag vanzelf tot een voldaan gevoel en voorkom je dat je te veel gaat eten. Gebruik specerijen, ze helpen het voedsel mee te verteren en hebben een ontgiftende werking op je lichaam.

Doe ook eens een lever- en darmreinigingskuur als je maagklachten chronisch zijn. Genieten bij het eten zorgt ervoor dat de pancreas meer gastrine gaat uitscheiden. Dit hormoon stimuleert de productie van maagsappen waardoor de voeding beter verteert. Door van je eten te genieten voorkom je bovendien dat de inhoud van de maag terugstroomt naar de slokdarm.

Te weinig maagzuur kan je verhelpen door te genieten van je voedsel en de geur tijdens het bereiden van je voedsel. Net voor de maaltijd een beetje verse gember met een beetje ongeraffineerd zout of snufje cayennepeper eten, kan ook helpen. Dit zal de productie van maagsappen stimuleren. Cholesterolverlagende medicijnen zoals statines zijn ongunstig voor de maag en kunnen maagpijn veroorzaken.

Zoethout, de remedie tegen zweren in de maag en het duodenum

Zoethout of Glycyrrhiza glabra is een middel bij uitstek tegen zweren van de maag en twaalfvingerige darm. Zoethout zit ook in de bekende dropjes en is familie van de vlinderbloemigen. De gedroogde worteluitlopers worden gebruikt en hebben een zoete en bittere smaak, wat verkoelend werkt op het maag-darmkanaal. Zoethout heeft ook een krachtig ontgiftend vermogen op de maagwand en de twaalfvingerige darm, werkt verjongend en bevordert de genezing van ontstekingen en zweren. Dit wondermiddel heeft een gunstig effect op de eetlust en is goed voor de ogen, helpt bij het kalmeren van negatieve emoties en brengt rust en kalmte zodat je contact kan maken met je diepere innerlijke zelf om emoties te verwerken. Het stimuleert de genezende stofjes in de hersenen en is tonisch voor het zenuwstelsel.

In zoethout zit glycyrrhetinezuur, wat bij grote hoeveelheden tot een verhoging van de bloeddruk kan leiden. Er is een methode ontwikkeld om deze stof uit zoethout te halen waardoor het een succesvol middel is om ontstekingen en zweren te helpen genezen. Een soort drop dat DGL heet, vind je makkelijk via internet. DGL verhoogt de productie van mucine of de beschermende slijmlaag in het gehele maag-darmkanaal. Het is zowel effectief bij korte termijn behandeling als bij een onderhoudstherapie. DGL breekt ook gifstoffen af. Om DGL goed te activeren is het belangrijk om veel te kauwen voor meer speekselvorming. Gebruik DGL in kauwtabletten, niet in capsules, want het toevoegen van speeksel is belangrijk. DGL helpt het herstel en de regeneratie van de slijmvliescellen te versnellen.

Wat kun je nu al doen?

Begin met kleinere maaltijden te eten. Zorg voor licht verteerbaar voedsel, denk aan zongerijpte voeding in oorspronkelijke staat, en gebruik veel specerijen. Respecteer het circadiaans ritme door op de juiste tijden te eten. Eet ‘s avonds geen grote maaltijden. Gember helpt om een evenwichtige maagsecretie te bereiken voor het verteren van voedsel.

Kokosvet werkt verkoelend, verteert goed en stimuleert een evenwichtige microbiële flora in het maag-darmkanaal. Ghee of geklaarde boter heeft hetzelfde vermogen. Eet veel groenten en specerijen die bitter zijn van smaak, denk aan witloof, andijvie, slasoorten, paardenbloem, kurkuma of geelwortel, gentiaan, citroenschil, mariadistel enz. Bitter is afkoelend en zuiverend. Bitter op de tong maakt het hart gezond.

Ojibwa kruidenthee en Lapacho thee of Pau D’arco zijn aan te bevelen. Drink regelmatig thee van munt, hibiscus, framboos, rozenbottel enz. omwille van de verkoelende werking nadien. Een thee van gelijke delen kamille, engelwortel en smeerwortel is goed om het maagslijmvlies te herstellen. Noord-Amerikaanse iep en heemst heeft een afkoelend en reinigend effect op de slijmvliezen van het maag- en darmkanaal.

Een klysma van de darmen kan ook verlichting geven bij maagzweren. Stop zo snel mogelijk de ontstekingsremmers (NSAID’s), want deze irriteren de slijmvliezen. Stop eveneens met roken, want roken vertraagt de genezing.

Emotionele disharmonie. Christiane Beerlandt

Het opkroppen van een hele hoop spanning en negatieve emoties waardoor je nog amper durft verder te gaan. Je klampt je angstvallig vast aan bekende dingen, bent zeer wantrouwig en steeds enorm op je hoede. Je blokkeert letterlijk jezelf. Uiteindelijk leidt dit tot een nerveuze angstige onzekerheid: je voelt jezelf emotioneel toegesnoerd en voelt je gewoon vastzitten. Omdat jij jezelf zo onveilig voelt, zoek je geborgenheid bij anderen. Om goed over te komen en anderen ter wille te zijn, ben je toch niet volledig rechtuit. Je speelt komedie en knikt altijd heel braafjes ja, terwijl je in jezelf nee zegt. Innerlijk voel je misschien agressie en woede en ben je bezig met plannen te smeden om jezelf uit een situatie te redden die je niet bevalt. Als een bange wezel die het hazenpad neemt zonder dat iemand het ziet. Angst achtervolgt jou. Als je niet kan vluchten, vreet dit innerlijk aan jou, het knaagt letterlijk je maag kapot. Je onderdrukt dan je agressieve daadkracht terwijl je toch liever de zaken zou willen forceren om door te gaan.

Er is een groot gebrek aan zelfvertrouwen en je twijfelt aan je eigenwaarde. Er is afhankelijkheid van anderen, je zwijgt in relaties en kropt alles op terwijl je beter de waarheid zou zeggen. Maar je durft niet, je bent niet helemaal eerlijk met jezelf. Ben je niet tevreden met je werkelijke aard of vind jij jezelf slecht? Leer je geborgen te voelen onder je eigen dak, niet dat van anderen, kom thuis bij je diepste veilige zelf. Zeg open en eerlijk wat je te zeggen hebt en laat de opgekropte energieën los. Neem een stok en sla deze in duizend stukjes tegen een steen, kanaliseer deze energieën zodat ze jou geen schade meer kunnen berokkenen. Spreek voluit, zonder angst en durf te leven zonder blokkades. Zet je frustraties om in een actieve zelfverwezenlijking. Verstop je niet meer, toon wie je werkelijk bent; dan pas zal je rust vinden. Je hoeft slechts trouw en eerlijk te zijn aan je specifieke natuur, durf jezelf te zijn en te tonen wie je werkelijk bent. Je hoeft aan geen enkele verwachting van anderen te voldoen.

Bronnen: Andreas Moritz, wikipedia, Deepak Chopra, Hans Moolenburgh, Ayurveda.

Gepubliceerd op 19/07/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

  • Pancreaskanker of alvleesklierkanker De pancreas of alvleesklier is een langwerpig orgaan dat zich achter de maag bevindt, met de kop in de kromming van de twaalfvingerige darm en de staart tegen de milt. De pancreas produceert verteringsenzymen en scheidt deze uit via de pancreaskanalen. De pancreas is een gemengde klier met zowel een endocriene functie voor de koolhydraatstofwisseling (insuline en glucagon) als een exocriene functie voor de spijsvertering. De alvleesklier produceert ongeveer 1,5 tot 3 liter verteringssap per dag. Goed en veel kauwen stimuleert de productie van verteringssappen in de pancreas. Het endodermale klierweefsel dat verteringssappen produceert, bestaat uit [...]

    By Published On: 30/06/2024
  • Cataract of grauwe staar Het oog is het meest complexe orgaan van het lichaam. In dit kleine orgaan bevinden zich drie kiembladen: het endoderm, het nieuwe mesoderm en het ectoderm. Deze drie structuren dienen slechts één doel: kijken en zien. Dr. Hamer heeft veel ontdekt over het oog en dankzij zijn onderzoek kunnen we vele oogaandoeningen beter begrijpen. Emotioneel actieve conflicten spelen zich af in het binnenste gebied van het oog. Volgens de reguliere geneeskunde takelen eiwitten in het oog af, waardoor de transparantie van de ooglens langzaam afneemt. Hierdoor krijg je wazig zicht, wat het scherp zien belemmert. [...]

    By Published On: 10/06/2024
  • De functie van de galblaas De galblaas of vesica biliaris is een klein, peervormig zakje waarin gal kan worden opgeslagen. Ze bevindt zich rechtsboven in de buikholte, tegen de onderkant van de lever. De galblaas is verbonden met het hepatische systeem via de ductus cysticus, die direct in de ductus choledochus uitmondt. De galblaas heeft een wateronttrekkende werking op de gal die zodoende wordt ingedikt en een typische groene kleur krijgt. Gal is een vrij dikke, geelgroene vloeistof die in de lever wordt geproduceerd. Gal wordt verzameld in de galblaas, waar het wordt opgeslagen totdat het nodig is voor [...]

    By Published On: 27/05/2024