Stress en wat je er aan kunt doen bij zwangerschap

Gevolgen stressfactoren bij zwangerschap

Moederlijke emoties en stress tijdens de zwangerschap hebben invloed op de zwangerschap en het postnatale gedrag (wat na de geboorte plaatsvindt) en de gezondheid. Stress tijdens de zwangerschap is schadelijk voor de foetus.

Negatieve emoties en stress leiden tot een verhoogde kans op een vroeggeboorte en lager geboortegewicht. Negatieve emoties zijn algemene angst, angst gerelateerd aan de zwangerschap, zorgelijkheid, maar eveneens negatieve emoties zoals woede, jaloezie, frustraties enzovoort als gevolg van dagelijkse kleine gebeurtenissen. Stress zoals in de file staan en deadlines moeten halen, te zware fysieke inspanningen, negatieve beelden op tv, straatlawaai en ruzies, depressie zijn niet bevorderlijk voor de ontwikkeling van de foetus..

Het effect van angst of stress is afhankelijk van het tijdstip van de zwangerschap, de intensiteit en de duur van deze stressfactor. Het risico hiervoor is te vergelijken met het risico dat roken tijdens de zwangerschap met zich meebrengt. Extreme levensgebeurtenissen zoals overlijden van een dierbare, spanningen in de relatie, depressie burn-out of bore-out en geweld (eveneens verbaal geweld), kunnen afwijkingen in de ontwikkeling van de foetus veroorzaken, zowel lichamelijk als geestelijk.

Onthoud: de foetus identificeert zich met de emotionele toestand van de moeder, de belangrijkste hechtingsfiguur van de foetus.

Dit leidt dikwijls tot een vergrote impact van stress en angst op het ongeboren kind. Het tast de algemene gezondheid en de verdere ontwikkeling van het zenuwweefsel van de foetus aan. Het gaat erom wat je als moeder emotioneel uitstraalt: sta je in je eigen kracht? Kom je voor jezelf op? Cultiveer jouw eigenwaarde, zelfliefde en zelfrespect, zet jezelf steeds op de eerste plaats. Het allerbelangrijkste is waar jij in gelooft, blijf jezelf steeds trouw!

Moeders die tijdens de zwangerschap veel angst en stress doormaken, brengen dikwijls kinderen op de wereld die zich in de eerste zeven tot acht maanden na de geboorte onderscheiden op een aantal gedragskenmerken.

Deze hangen samen met een hogere reactiviteit en/of met problemen in de zelfregulatie: Een moeilijk temperament, vertraging in de algemene ontwikkeling, verhoogde prikkelbaarheid, huilgedrag, bewegingsonrust enzovoort. Deze kinderen hebben regelmatig problemen met het richten van hun aandacht. Ze lijden ook aan stemmingswisselingen en hebben meer gedragsproblemen. Dit is niet echt gunstig voor een positieve kind-ouderrelatie.

Zelfvertrouwen en zwangerschap

Aanstaande moeders voldoende ondersteunen tijdens hun zwangerschap is belangrijk.

Stress en angst kunnen worden aangepakt en verminderd door het ontwikkelen of aanleren van adequate mechanismen om te kunnen omgaan met problemen en stress. Daarmee wordt mogelijks de impact van stress en angst op het ongeboren kind verkleind. Dit leidt tot minder gedragsproblemen, betere gezondheid op latere leeftijd en betere stressbestendigheid. En een positieve kind-ouder-relatie.

Eigenwaarde, zelfliefde en zelf respect zijn belangrijk in de transitie naar ouderschap, en zijn waardevol voor deze periode met positieve gevoelens en verwachtingen. Maar stress door angstige en depressieve gevoelens met een gebrek aan zelfvertrouwen en een laag opvoed vertrouwen zijn potentiële problemen die zeker niet onderschat mogen worden bij de transitie naar ouderschap. De emotionele lading tijdens de zwangerschap doet het vertrouwen in de opvoeding van je kind verminderen. Dit heeft effect op hun effectief opvoedgedrag.

Vrouwen die tijdens de zwangerschap ontspannen zijn, emotioneel evenwicht hebben gecultiveerd hebben meer opvoed vertrouwen waardoor angstige en sombere klachten snel afnemen. Dit is zeer gunstig voor zowel de ongeboren vrucht als het geboren kind. Er is dus extra aandacht nodig om aanstaande moeders reeds tijdens de zwangerschap te helpen door angst- of depressieve klachten te verminderen.

Extra aandacht is eveneens nodig bij het ervaren van prenatale angst, om opvoed vertrouwen te stimuleren. Het ervaren van successen kan de vrouwen opnieuw het gevoel geven controle te hebben op hun situatie, wat kan leiden tot meer opvoed vertrouwen en minder angstige gevoelens.

Wat voor invloed heeft stress en negatieve emoties op de foetus?

Als de zwangere moeder emotionele (en financiële) problemen heeft, wordt de energetische belasting hiervan doorgegeven aan de foetus en ontstaan er ontwikkelingsproblemen van de foetus zoals ontregelde hormoonhuishouding en een slecht functionerende algemene gezondheid. Prenatale stress verandert de connectiviteit tussen neuronen in het brein van het ongeboren kind, concluderen wetenschappers van onder andere de Wayne State University in de Verenigde Staten.

Zwangere vrouwen die aangeven veel stress te ervaren, ontwikkelen foetussen met andere hersenverbindingen dan de foetussen van aanstaande moeders met minder of geen stress. De netwerken in de hersenen van de foetus waren minder efficiënt georganiseerd.

Dit is bijvoorbeeld vooral het geval bij de kleine hersenen, het cerebellum.

Dit hersengebied speelt een belangrijke rol in motoriek. Ook zitten in het cerebellum veel glucocorticoïde receptors. De glucocorticoïden vormen een groep steroïde-hormonen die door de bijnierschors worden geproduceerd. Ze zijn noodzakelijk voor de stofwisseling, vorming van glucose voor zenuwcellen door afbraak van eiwitten, en hebben invloed op de vetverdeling in het lichaam.

Deze steroïde hormonen hebben ook een invloed op ontstekingsprocessen in het lichaam samen met cortisol. De receptoren spelen een belangrijke rol bij stressregulatie. Tijdens je hele leven ontwikkelt het brein zich het snelste in de baarmoeder. Het menselijke brein is gemaakt om zich aan de omgeving aan te passen. De eerste aanpassingen worden al gemaakt in de schoot van de zwangere vrouw. Dikwijls ligt de emotionele belasting van de moeder aan de basis van afwijkingen in de foetus.

Wordt echt bewust om emoties op te ruimen die jou niet dienstbaar zijn, in het belang van je vrucht in de moederschoot. Uiterst belangrijk! De vader moet ook emotioneel evenwicht cultiveren, omdat energetisch gezien hij dicht bij de ontwikkeling van de foetus is betrokken. De ontwikkeling van het kind in de baarmoeder is beïnvloed door de levenskwaliteit van de moeder en haar omgevingsfactoren. De energetische belasting van stress en negatieve emoties van de ouders worden ook reeds door de zaadcel en de eicel meegegeven aan de foetus.

Een gezonde baby

Als het lichaam van de moeder en de vader emotioneel in balans, gezuiverd en ontgift is, is de foetus ook zuiver en vrij van toxines, dan pas kan de foetus zich optimaal ontwikkelen en een gezonde baby voortbrengen. Een gezonde ontwikkeling van de foetus, baby, kind en volwassene is alleen mogelijk dankzij evenwicht en een goede communicatie tussen al onze lichaamsweefsels die gestuurd worden door neuropeptiden (hersenen) en andere peptiden die in andere lichaamsdelen aangemaakt worden.

Het is een netwerk van signalen en boodschappen die de lichaamsweefsels constant naar elkaar toe sturen. Lichaamsweefsels en organen maken ook peptiden (waaronder hormonen) om boodschappen te sturen naar de hersenen. Al deze signalen regelen onder andere ook de celdeling en apoptose of de natuurlijke celdood.

Dit alles kan grondig verstoort worden door stress en negatieve emoties met ziekte en soms sterfte van de baby tot gevolg. Een baby blijft na de geboorte de uitvloeiende negatieve energieën van de ouders opnemen. Dat is ongunstig voor de verdere ontwikkeling van de baby en zijn of haar algemene gezondheid en detoxsysteem en hormoonhuishouding. De baby is de beste imitator van de ouders, vergeet dit nooit.

Emotionele toxines zijn de giftigste van allemaal

De zwaarst giftige oorzaken die ernstige aandoeningen zoals kanker en leukemie kunnen veroorzaken bij jonge kinderen is na de geboorte verlaten of gescheiden zijn van de ouders. Het kind wil bij het ‘roedel’ horen om zich veilig te voelen en te overleven. Samen met de biologische conflicten, negatieve emoties en trauma’s dat het jonge kind tijdens de zwangerschap heeft opgenomen, kunnen ernstige aandoeningen ontstaan.

Ik heb het over de niet-fysieke factor waardoor het risico van kanker in ernstige mate toeneemt bij jonge kinderen. Het betreft de emotionele energetische factor die zo belangrijk is voor het jonge leven. Emotioneel onevenwicht is een ongrijpbare en onzichtbare energie dat niet in balans is. Dat wordt gevoeld en ervaren door de foetus die dit als een biologisch conflict ervaart. Dit heeft een zeer grote negatieve invloed op de lichamelijke gezondheid.

Als de zwangere vrouw emotioneel in balans is, worden veel gelukshormonen aangemaakt dat zowel goed is voor zowel de zwangere vrouw als het ongeboren kind. De emotionele trillingen in de verschillende kwadranten van de hersenen kan door de wetenschap geregistreerd worden. Maar om welke emotie het gaat, dat kan niet worden verpakt in meten is weten. Dat weet de wetenschap niet, alleen de zwangere vrouw die het innerlijk voelt weet dit.

En toch heeft de emotionele toestand een grotere impact op het fysieke lichaam dan alle fysieke factoren bijeen. Een ongeboren kind in de baarmoeder neemt alles op wat de moeder in zichzelf ervaart. Emotionele balans en levensenergie zijn zo cruciaal om de negen maanden ontwikkeling van het ongeboren kind goed te laten verlopen.

Emotionele onbalans, dat is een ander verhaal, dat werkt altijd destructief voor de zwangere vrouw en de ontwikkeling van haar ongeboren kind. We kennen allemaal de kracht van gedachten, gevoelens, emoties en levensenergie. We kunnen ons voeden met gezonde voeding en ons toch ziek voelen. Onze geest, gedachten, gevoelens en emoties, hoe we denken over onszelf kan ons maken of ons onderuithalen.

Vergeet nooit: het lichaam heeft een geest nodig om zijn bevelen op te volgen, en de geest heeft een lichaam nodig om zichzelf te kunnen definiëren.

Het is bewezen dat een liefdevolle, levenslustige en emotioneel stabiele vrouw een sterker kind op de wereld zal zetten die een krachtige gezondheid en fysieke uithouding heeft vol van levensenergie. Daarentegen zal een moeder die voortdurend stress ervaart tijdens de zwangerschap sneller boos en geprikkeld lopen, emotioneel instabiel worden waardoor haar levensenergie daalt. Het risico om een kind met zwakkere gezondheid op de wereld te zetten wordt daardoor veel groter.

Als je als zwangere vrouw conflicten meedraagt, bijvoorbeeld met je familie (familiepatronen), of financiële problemen, onbegrip uit de omgeving, verdriet, eenzaamheid, ruzie met je partner enzovoort, geeft dit veel stress en heeft dit altijd een negatieve impact op de ontwikkeling van het ongeboren kind. Een kind slaan vlak na de geboorte is echter geen teken van echte liefde. Het wordt als uiterst brutaal ervaren door het kind. dat is een zwaar trauma voor het kind. De eerste stap naar angst in het kind is gezet.

In de ayurveda wordt altijd aandacht gegeven om een emotioneel evenwicht te creëren bij de beide ouders. Emotionele problemen worden opgelost zodat de trillingsenergie van negatieve emoties en stress geen schade meer kunnen berokkenen aan de kwaliteit van de eicel, de zaadcel en de verdere ontwikkeling van de foetus of de ongeboren vrucht in de moederschoot.

Dit verkleind de impact van stress een angst op het ongeboren kind en leidt na de geboorte dat het kind dat stressbestendig is, minder gedragsproblemen vertoont en een vitalere gezondheid heeft.

Andere factoren van stress voor de foetus

Als je zwanger bent, wees bewust dat je de laptop niet op je schoot zet. Je ongeboren vrucht in de moederschoot krijgt een bad met schadelijke straling. Het is een schijnbaar kleine oorzaak die je misschien belachelijk vindt, maar het heeft grote gevolgen voor de foetus. Zet de wifi zo veel mogelijk uit, zeker ‘s nachts als je ligt te slapen. Geen gsm of televisie in je slaapkamer.

Ik hoop natuurlijk dat het vaccineren van foetussen nooit zal doorkomen, want wees gerust, dit zal een verschrikkelijk stress en trauma opleveren voor het ongeboren kind. De foetus is totaal weerloos tegen deze mishandeling en vergiftiging van het zich ontwikkelende zenuwstelsel en de endocriene klieren.

Het wordt nauwelijks beseft dat indrukken belangrijke bouwstenen zijn van het zich ontwikkelende kind en zijn persoonlijkheid. Deze indrukken zijn verbonden met alle processen van de foetus die zich verder ontwikkelen. Tijdens de zwangerschap doet een moeder er altijd goed aan om vriendelijke lectuur te lezen, naar schoonheid te kijken, natuurfilms te zien, mooie harmonische muziek te beluisteren of naar mooie realistische kunst te kijken. Dit komt de innerlijke opbouw van je ongeboren vrucht altijd ten goede.

Kijk niet naar soaps op televisie waarin de acteurs de grootste deel van hun tijd steeds bezig zijn negatieve emoties uit te drukken, en gezichten te vertonen van tekortgedaan worden of tekortkoming, leugens en voorwaardelijkheid in de relaties uitbeelden. En zeker niet naar gewelddadige films of thrillers kijken, de adrenaline opstoot is echt niet gunstig voor de ontwikkeling van de foetus.

Deze zaken geven reeds onjuiste opbouw boodschappen aan de ontluikende persoonlijkheid van de ongeboren foetus in de baarmoeder. Omdat de emoties van de moeder negatief worden beïnvloed. Kijken naar een gewelddadige scène in een film en tegelijkertijd alleen maar liefde geven aan je ongeboren vrucht gaat nu eenmaal niet samen.

Hetzelfde geldt voor harde muziek met een beat dat tegengesteld is aan het hartritme, straatlawaai, slecht nieuws op radio en televisie, dit alles geeft een soort anti-levensenergie aan het ongeboren kind in de moederschoot. Besef hierbij dat het gehoor het allereerste orgaan is dat zich ontwikkelt en functioneert. De foetus in de schoot van de moeder hoort reeds alles. Muziek van 432 Hz is ideaal voor de ontwikkelende foetus.

Praat liefdevol tegen je vrucht, vertel je kind vruchtje in je schoot hoeveel je je ervan houdt. Zing tegen je kindje. Laat de vader zachtjes over de buik wrijven en liefdevol ertegen praten. De eerste indrukken van de foetus zijn belangrijk waarmee het kind heel zijn leven mee verder kan en dat versterkt het zelfvertrouwen, zelfliefde en eigenwaarde van het kind.

Het vormt de basis waarmee je kind zich verder kan ontwikkelen, zeker in onze ontwrichte wereld. Doe de vrucht in de moederschoot alle recht aan, het is een prachtig mens in wording dat liefde verdient omdat het dit waard is. Geen beledigingen of andere negatieve gedachten, ze storen de geestelijke ontwikkeling van het kind. Maak als ouders geen ruzie onder elkaar tijdens de zwangerschap. Dit geeft zeer veel stress aan het ongeboren kind in de moederschoot.

Echoscopie

Belangrijk inzicht over de echoscopie tijdens de zwangerschap. De meeste zwangere vrouwen kunnen nog voor de geboorte aankondigen: ‘Over een half jaar krijgen we een zoontje of dochtertje’ De baarmoeder is normaal gezien de veiligste plek waar de foetus kan verblijven. Maar door de ontwikkeling van de moderne technologie is dit wel iets veranderd.

Echoscopie is wel een mooie verworvenheid, maar niet zonder risico. Het is waar dat ze vroege afwijkingen in de baarmoeder kunnen vinden die door een operatie kunnen verholpen worden. Maar ik heb wel mijn bedenkingen als de echo alleen voor de pret gebruikt wordt omdat het leuk is uit nieuwsgierigheid het geslacht van het kindje te ontdekken. De echoscopie is niet zo onschuldig als zoiets als het maken van een fotootje.

Een echo veroorzaakt twintigduizend trillingen per seconde. Deze zijn zo sterk indringend dat het vruchtwaterbassin lijkt te koken en zelfs doen borrelen. Er zijn testen gedaan op siervissen die ogenblikkelijk sterven. Het is bekend dat sonarapparaten van duikboten en schepen massale vissterfte kunnen veroorzaken. Een sonar werkt op hetzelfde principe als een echoscopie. Ik bedoel dat echo trillingen schade kunnen veroorzaken aan celstructuren en DNA structuren.

Na de ontwikkeling van de pijnappelklier (het eerste orgaan dat zich ontwikkelt na de bevruchting) begint het gehoororgaan zich te ontwikkelen dat uiteraard nog kwetsbaar is. Hoe zou de foetus zich voelen na het ondergaan van een vroege echo? Het eerste bezoek aan een disco? Dat weet ik niet, maar er is wel vastgesteld dat de foetus probeert weg te kruipen om uit de straling te komen.

Daaruit kun je wel concluderen dat de foetus tijdens de echo enorme zware stress heeft. Het ultrasone geluid van de echo overstemt de hartslag van de moeder waardoor de foetus in een verlatingsangst terechtkomt.

En te bedenken dat het gehoor verbonden is met het zich ontwikkelende limbische systeem in de hersenen van de foetus, lijkt het dan niet logisch dat sommige kinderen die onnodige echo’s hebben ondergaan dat zij later gemakkelijker in paniek kunnen schieten, extreme schrikachtigheid ontwikkelen en geluidsovergevoelig kunnen worden? Het zijn bevindingen van de Duitse arts Dr Joachim Grätz die over dit onderwerp onderzoek naar heeft verricht.

Neem alleen een echo als er echt noodzaak aan is, uit liefde voor je ongeboren kind. Laat het geslacht bij de geboorte de grote verrassing zijn om te weten of het een dochter of zoon is.

Andere elektrische stoorvelden

Pas eveneens op voor door de mens gemaakte elektrische velden. We denken hierbij aan de magnetron. Het voedsel van de zwangere moeder moet voedend zijn voor de vrouw en de foetus. Maar voeding bereid of opgewarmd door de magnetron heeft zijn enzymen verloren waardoor het moeilijker goed kan verteren.

Gezonde meervoudige onverzadigde vetten veranderen in ongezonde geharde vetten en de magnetron voegt de zogenaamde nucleotiden aan de voeding toe. Om het eventjes kort te zeggen, voedsel in de magnetron verandert in nuclear afval. Dit voedsel bevat radiolyse dat hersenweefsel aantast (zeker bij de foetus belangrijk). Een foetus heeft tijdens zijn ontwikkeling niet veel vetweefsel, behalve in de zich ontwikkelende hersenen.

Het lichaam gebruikt vetweefsel om schadelijke stoffen en toxines te isoleren als overlevingsstrategie. Ook lichaamsvreemde stoffen van prikjes gaan bij de pasgeborenen rechtstreeks naar het hersenweefsel. Vitaminen zoals vitamine E, C en het hele B-complex worden vernietigd door de magnetron.

Magnetron voedsel veroorzaakt enorm veel oxidatieve stress in het lichaampje van de foetus en eveneens bij de zwangere moeder. Magnetron vernietigt vele moleculaire verbindingen die voedsel tot echt voedsel maken waardoor de moleculaire structuur van het voedsel is aangetast. De samenstelling van het bloed kan veranderen door magnetronvoedsel.

Zwangerschapsyoga helpt je te ontstressen

Zwangerschapsyoga helpt je te ontstressen

De stressreactie van het lichaam kan je onderbreken door ontspanning waarbij je lichaam de gelegenheid krijgt om te herstellen en energie op te laden. In de praktijk betekent dit dat je dagelijks momenten in je agenda moet inlassen waarop je eigenlijk niet met je dagelijkse beslommeringen en taken bezig bent. Als je zwanger bent heeft rust de hoogste prioriteit.

Het geeft ontspanning aan de geest en zorgt voor een goede balans tussen plichten en dingen. Doe dingen dat je aangenaam vindt om te doen. Iedereen heeft zelf zijn manieren om te ontspannen.

Eventjes in het kort:

 • Luisteren naar muziek, een boek lezen of een andere hobby. Laat je verwennen, laat je masseren (niet op de buik). Je bent het waard!
 • Praat tegen jezelf en de ongeboren vrucht. Schrijf dingen van je af. Het proces van specifieke gedachten en gevoelens identificeren is uitstekend om grip te krijgen op wat je doet en voelt. Als je je slecht voelt en hierover schrijft zal je sneller tot een oplossing komen.
 • Een wandeling maken in de natuur, loop eveneens in de zon en neem de fotonen op.
 • Rustige lichaamsbeweging, dansen of sport, nooit competitie. Een warm bad of douche.
 • Leer ontspanningstechnieken aan. Het is bewezen dat door het uitlokken van een diepe mentale rust, zowel je lichaam als geest rustig worden. Rustig aandacht geven op de ademhaling om te ontspannen. De hartslag , bloeddruk, stresshormonen en spierspanning zullen dalen. De geest zal hier een ontspannen reactie op geven.
 • Let erop om voldoende te slapen, maak een gewoonte om elke dag rond 22.00 uur in bed te gaan. De uren voor twaalf tellen dubbel!
 • Ontspanningsoefeningen, zachte yoga (behalve voorwaartse buigingen en torsies), meditatie, mindfulness e.a.
 • De tijd nemen om rustig te eten, de hippocampus produceert vervolgens meer anti-stress hormonen. Leer het verschil te voelen tussen een gespannen en een ontspannen lichaam. Neem eveneens tijd door met vriendinnen, maar ook tijd voor jezelf.
 • Sociale contacten zijn belangrijk, zeker met mensen die je genegen zijn. Zij weten niet altijd wat je voelt en kunnen dus niet altijd gepast reageren op je noden. Praten helpt echt en werkt constructief. Laat hen weten als je je slecht voelt, zodat ze kunnen helpen. Hou ook rekening met de bezorgdheden van je partner, vooral als dit je eerste zwangerschap is.
 • Schrap onnodige zaken uit je agenda, bekijk je levensstijl. Schrijf alles op. Maak overeenkomsten met je partner om huishoudelijke taken te verdelen. Kijk naar je werksituatie of het werkschema haalbaar is, ga niet over je grens, schrap activiteiten.
 • Informeer je over zwangerschap en baby’s als dit jou een geruster gevoel geeft.
 • Neem tijd om heerlijke maaltijden te bereiden en neem tijd om van je te genieten.

Vermijd ten stelligste om ‘s avonds zware maaltijden te eten, het verteert niet goed en jaagt innerlijke stress alleen maar op. De grote warme maaltijd altijd op het middaguur en goed kauwen.

 • Laat je nooit op de stang jagen door opmerkingen van mensen uit je omgeving, dikwijls zijn ze goed bedoeld. Vermijd confrontaties.
 • Vermijd stimulerende zaken zoals roken, koffie, alcohol.
 • Ga met gezellige mensen om, begeef je in een gezellige omgeving. Vermijd drukte en hectiek.
 • En niet te vergeten, zorg dat je veel kunt lachen, grappen, komische tv reeksen, you tube e.a.

Ashwagandha of winterkers (Withania somnifera)

Tijdens de zwangerschap is Ashwagandha een uitstekend stabiliserend middel voor de foetus. Deze plant regenereert tevens de hormoonhuishouding en bevordert de genezing van weefsel, dat is meegenomen voor de zwangere vrouw. Het is de anti-stress plant bij uitstek. Deze plant heeft ondanks zijn bittere, wrange en zoete smaak een verwarmende werking in het lichaam.

Het versterkt, het geeft kracht, verhoogt de algemene gezondheid en detoxsysteem en gaat veroudering tegen. Het is een van de krachtigste zenuwtonicums uit de Ayurveda, het is een uitermate rustgevende plant zonder dat je jezelf suf gaat voelen. Ashwagandha werkt zeer goed bij slapeloosheid en gebrek aan concentratie. Het geeft harmonieuze energie aan de zwangere vrouw en de foetus.

Andere heilzame kruiden die versterkend, rustgevend en geschikt zijn bij zwangerschap:

1-Aloë vera

2-Fenegriek

3-Gember

4-Haagdoorn

5-Heilige basilicum

6-Indiase gentiaan

7-Kardemom

Gepubliceerd op 19/07/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

 • Lieve vrienden,Vandaag wil ik graag iets ophelderen. Ik heb gemerkt dat er recentelijk steeds meer mensen zijn die lijden aan ernstige, ongeneeslijke ziekten en die door het medische systeem als uitbehandeld worden beschouwd. Deze mensen worden helaas aan hun lot overgelaten. Dit is een tragische situatie en lijkt onveranderlijk.Uit wanhoop wenden deze mensen zich tot alternatieve geneeswijzen zoals Ayurveda en Germaanse geneeskunde. Dit is een volkomen begrijpelijke en menselijke reactie. Het weerspiegelt een fundamenteel probleem binnen de conventionele medische sector, waar men vaak niet in staat lijkt te genezen. De onderliggende waarheid is dat het lichaam alleen zichzelf kan genezen. [...]

  By Published On: 16/04/2024
 • Zoals U denkt, zo zal je zijnZoals u denkt, zo zal je zijn is een wetmatigheid in de zelfvervullende gedachte waarmee je dingen aantrekt waar je aandacht naartoe is gegaan. Zeer belangrijk om dit te begrijpen, want dat geldt ook voor je gezondheid.Aandachtsenergie werkt als een magneet, het is onmogelijk om je aandacht op goede gezondheid te richten als je gelooft dat je gezondheid afhankelijk is van een immuniteitssysteem. Het begrip immuniteitssysteem als verdedigingssysteem brengt jou naar het duale denken waarbij je de oorzaak van ziekte buiten jezelf plaatst.Maar als je je aandacht richt op het zelfhelend vermogen van je [...]

  By Published On: 20/03/2024
 • Het nocebo effect. Dit artikel gaat over de kracht van overtuigingen. Overtuigingskracht wordt vaak onderschat. Onlangs las ik het verhaal over een arts die een röntgenfoto liet maken van zijn longen. Daarop bleek een donkere vlek aanwezig te zijn die men herkende als een longkanker. Door deze diagnose stortte de innerlijke wereld van de arts in en binnen twee maanden overleed deze arts. Toen men iets later van dezelfde arts oudere röntgenfoto’s ontdekte die meer dan 30 jaar oud waren, bleek hetzelfde vlekje reeds aanwezig te zijn, dat eigenlijk toen over het hoofd was gezien. Dit is een voorbeeld van [...]

  By Published On: 20/03/2024