Waarom zijn er zoveel chronische aandoeningen en sterven er zoveel mensen?

Het is belangrijk om te begrijpen dat enkele jaren geleden veel mensen aan de griep zijn gestorven om verschillende redenen. Een van de belangrijkste redenen is de symptoomgerichte benadering van ziekte, waarbij de focus ligt op het onderdrukken van symptomen in plaats van het aanpakken van de onderliggende oorzaak. Hierdoor wordt het natuurlijke helingsproces van het lichaam verstoord.

Als iemand ziek wordt, is het essentieel om de tijd te nemen om uit te zieken, wat een levensstijl is die vaak vergeten wordt in onze moderne samenleving. De rol van de arts is om de ernstigste symptomen te behandelen of af te vlakken als ze levensbedreigend zijn, maar ook om de emotionele aspecten van de patiënt te begrijpen en aan te pakken. De ernst van de symptomen kan variëren afhankelijk van de intensiteit van het conflict dat de ziekte heeft veroorzaakt, zoals zelfafwijzing, territoriumconflicten, bezoedelingsconflicten, intoxicatieschokken, enzovoort.

Bij griep en corona kan de oorzaak vaak worden gevonden in een geur- stink- of territoriumangstconflict, gecombineerd met psychoses dat griep en corona in stand houden. Deze conflicten gaan de algemene gezondheid verzwakken. Dat geldt ook voor andere door het WHO geënsceneerde epidemieën.

Het is daarom cruciaal om niet alleen naar de fysieke symptomen te kijken, maar ook naar de emotionele en mentale aspecten van de patiënt om een volledig begrip van de situatie te krijgen en effectieve behandelingen te bieden.

Wanneer verkoudheid gepaard gaat met of voorafgaat aan een zere keel, kan dit wijzen op een combinatie van conflicten die hebben plaatsgevonden. Een zere keel kan bijvoorbeeld wijzen op een conflict van iets niet willen slikken of kunnen uitspuwen, waarbij de persoon mogelijk iets heeft ervaren dat onaangenaam was om te slikken of uit te spuwen.

Hoesten vanuit de bronchiën of het strottenhoofd kan duiden op territoriumangst of schrikangst, wat kan worden geactiveerd door onverwachte stressvolle situaties op het werk, op school of thuis.

Zodra deze conflicten zijn opgelost, kunnen de helingssymptomen zich manifesteren, vaak allemaal tegelijkertijd of snel achter elkaar. Dit kan leiden tot een gevoel van opluchting en herstel na het ervaren van de stressvolle conflicten.

Psychologische oorzaken

De reden dat grote groepen mensen tegelijkertijd griep of corona krijgen, is vaak te wijten aan collectieve conflictsituaties waarbij veel mensen op vergelijkbare manieren hebben gereageerd op gedeelde problemen gerelateerd aan angst. Dit kan variëren van problemen op het werk of in de schoolomgeving tot onenigheid tussen familieleden of onvrede met overheidsbeleid.

Problemen in kinderopvang of kleuterschool, slechte cijfers voor alle studenten, een oneerlijke leraar, ruzies tussen familieleden, problemen op de werkplek, leugens van de overheid en de media. Deze gedeelde stressvolle situaties kunnen een collectieve reactie uitlokken, die zich manifesteert als griep- of coronasymptomen die in werkelijkheid genezingssignalen zijn.

De oorzaak dat grote groepen mensen tegelijkertijd griep of corona krijgen is dat iedereen die betrokken is in bepaalde collectieve conflictsituaties op dezelfde manier heeft waargenomen -, en nu in genezing is.

Op het noordelijk halfrond wordt bijvoorbeeld vaak een “Ik heb er genoeg van!”-conflict collectief ervaren aan het begin van het winterseizoen, vooral door degenen die een hekel hebben aan de winter. In het voorjaar kunnen vergelijkbare symptomen optreden en worden dan vaak toegeschreven aan “voorjaarsgriep”.

Het idee van besmettelijkheid wordt betwist, aangezien de Germaanse geneeskunde de ziekte ziet als een reactie op het oplossen van conflicten en het ingaan op een helingsfase. Het optreden van verkoudheid kan chronisch worden als iemand tijdens het helingsproces opnieuw in een conflict wordt geworpen, vaak als gevolg van symptoombestrijding die terugkeer naar conflictactiviteit veroorzaakt. Dit kan ook bijdragen aan het ontstaan van allergieën.

Corona is typisch voor het voorjaar. Je wordt niet ziek omdat je besmet bent, nee, besmettelijkheid bestaat niet – alleen in de hoofden van virologen die betaald worden door de farmaceutische investeringsmaatschappij. Je wordt ziek als je conflicten hebt opgelost en je lichaam in de heling gaat.

De helingsfase

Tijdens het eerste deel van de helingsfase van een griep of verkoudheid wordt het ontstoken gebied aangevuld door celvermeerdering, waarbij exosomen en bacteriën een noodzakelijke rol spelen. Dit kan leiden tot symptomen zoals een verstopte neus (door zwelling van het neusslijmvlies), verlies van geur en smaak, en nasale afscheiding om de overblijfselen van het herstelproces te elimineren.

Vaak ontstaat ook hoofdpijn als gevolg van hersenoedeem in de relevante hersenrelais, waar het conflict door de inslag is ontstaan.Deze inslag loopt gelijktijdig in de psyche, de hersenen en het weefsel of orgaan.

Vermoeidheid treedt op omdat het autonome zenuwstelsel zich in de warme fase bevindt en de vagotonie geactiveerd wordt, wat resulteert in een verlengde rusttoestand die overdag niet overgaat. Rillingen kunnen optreden tijdens de conflictactieve fase en tijdens de epicrisis (hevige helingsfase), waarbij deze symptomen indien levensbedreigend door de arts moeten worden afgevlakt.

Deze symptomen vormen allemaal onderdeel van de genezingsfasen van het neusslijmvlies, dat zich presenteert als verkoudheid of griep. Zoals de ayurveda, Germaanse geneeskunde en Hippocrates herhaaldelijk benadrukken: uitzieken is een levensstijl, waarbij het essentieel is om het lichaam de tijd te geven om zijn helingsproces goed te doorlopen.

Als je deze concepten begrijpt, besef je dat besmettelijkheid op fysiek vlak niet bestaat, maar eerder mentaal overdrachtelijk is. Deze overdrachtelijke besmettelijkheid wordt vaak in stand gehouden door angstpsychoses, wat een enorme verzwakking kan veroorzaken bij mensen.

Verantwoordelijkheid is niet hetzelfde als schuld. Schuld sluit je op in wie je niet bent. Verantwoordelijkheid nemen is je kracht

Als je een ziekte hebt opgelopen, draag je daar verantwoordelijkheid voor. Dit betekent niet dat je jezelf schuldig moet voelen; nee, het betekent dat je verantwoordelijkheid hebt voor hoe je met de ziekte omgaat. Ziekte is het gevolg van een oorzaak, en het is belangrijk om dit te beseffen en de oorzaak aan te pakken.

Biologische schokken, slechte voeding, slaaptekort door niet op tijd te gaan slapen, het vasthouden van negatieve emoties, industrieel bewerkt voedsel, roken, milieuvervuiling, het gebruik van zonnebrandmiddelen, vaccinaties, enzovoort, zijn allemaal factoren die het lichaam kunnen vervuilen, vergiftigen en intoxicatieschokken kunnen veroorzaken.

Het is belangrijk om op te merken dat toxines op zichzelf je niet ziek maken, maar ze verzwakken je. Pas wanneer de tolerantiegraad van het lichaam tegen toxines wordt overschreden, ontstaat er een intoxicatieschok die wel ziekte kan veroorzaken. Deze nuance wil ik nog even benadrukken.

Het lichaam reageert op de aanwezigheid van toxines en afvalstoffen door symptomen van ziekte te creëren, die eigenlijk een teken zijn van het helingsproces. Deze symptomen, zoals slijm en pus, zijn een natuurlijke manier voor het lichaam om de opgeslagen afvalstoffen en toxines te verwijderen, evenals restafval van weefselherstel na het oplossen van biologische schokken.

Het is inderdaad jouw verantwoordelijkheid om je lichaam te ondersteunen bij het herstel en de gezondheid te bevorderen, in plaats van simpelweg de ziekte te bestrijden met medicijnen die het lichaam verder kunnen vervuilen en de weerstand tegen biologische schokken kunnen verminderen. Het is belangrijk om te streven naar een gezonde levensstijl en natuurlijke methoden te gebruiken om het helingsproces te ondersteunen.

Er is in principe geen verschil tussen een ordinaire verkoudheid, corona of een kwaadaardige tumor, er is alleen een verschil in intensiteit dat bepaalt wordt als gevolg van de conflictmassa

Symptomen zijn pogingen van het lichaam om opgehoopte toxines en verzuring (intoxicatie schokken) kwijt te raken en restafval of extra hulpweefsel (kanker) af te voeren in samenwerking met microben en exosomen. Daarbij worden weefsels hersteld en ontgift in een gezonde staat.

Het is inderdaad belangrijk om te begrijpen dat farmaceutische medicijnen vaak lichaamsvreemde stoffen bevatten die een belasting kunnen vormen voor de ontgiftingsorganen, zoals de lever en de nieren.

Besef als je medicijnen gebruikt in een poging om een verkoudheid of een andere luchtweginfectie kwijt te raken, dat je de vergiftiging van je lichaam in stand houdt en het risico op intoxicatie schokken vergroot.

Voordat jij je lichaam de kans geeft zich te ontdoen van de opgeslagen afvalstoffen en toxines, samen met restafval van de herstelfasen, creëer jij in plaats van echte genezing nog meer vergiftiging. Dat leidt naar meer verzuring of acidose met een sterk verstikkend effect op de lichaamsweefsels.

Dat voel je in eerste instantie niet, je denkt dat de ziekte over is, maar zonder dat je het weet ben je bezig met veel meer lichaamsweefsels te irriteren door intoxicatie schokken.

Symptomen bestrijden met farmaceutische medicijnen heeft tot gevolg dat jij je eigen lichaam verplicht om grote hoeveelheden celafval, zure stoffen, toxines en giftige bestanddelen van medicijnen vast te houden in de vloeistof tussen de cellen. Dat is namelijk het bindweefsel waar alle cellen ingebed liggen.

Door het lichaam te beletten zichzelf te reinigen, dat is precies wat farmaceutische medicijnen doen, worden steeds meer cellen afgesloten van hun voorraad routes, zuurstof, water en voedingstoffen. Bovendien kunnen deze cellen hun stofwisselingsafval ook niet meer kwijt.

Het is daarom belangrijk om voorzichtig te zijn met het gebruik van medicijnen en om indien mogelijk natuurlijke methoden te gebruiken om het lichaam te ondersteunen bij het herstel en het elimineren van toxines. Het streven naar een gezonde levensstijl, met aandacht voor voeding, beweging, en stressmanagement, kan een belangrijke rol spelen bij het bevorderen van de natuurlijke detoxificatieprocessen van het lichaam.

Ziekte is geen vijand, maar onderdeel van een proces dat leidt naar gezondheid, spirituele groei

Uiteindelijk wordt het DNA, dat zich in de celkern bevindt, van elke cel in nood gedwongen om de blauwdruk te veranderen om te kunnen overleven. Elke kankercel kan dus overleven in een omgeving van toxisch afval die verstoken is van zuurstof.

Kanker ontstaat echter in een zuurstofrijk lichaam. De biologische schok die de oorzaak van kanker is, is dezelfde als die verzuring, intoxicatie en zuurstoftekort veroorzaakt. Zuurstoftekort en kanker correleren dus met elkaar.

Deze verzuring van de weefsels als gevolg van conflictshocken zoals angst en zelfafwijzing, verandert de lichaamsweefsels. Wanneer het conflict wordt opgelost, wordt het een ideale voedingsbodem voor allerhande aandoeningen zoals corona.

Dit is het ware verhaal achter elke aandoening. Eerst heb je een biologisch conflict waaruit soms kanker ontstaat, en eens het conflict mentaal of op andere wijze wordt opgelost, ontstaan de symptomen die als ziekte worden gezien, maar eigenlijk een vorm van herstel zijn.

De medische wetenschap beseft niet dat elke warme ziekte altijd voorafgegaan wordt door een conflictactieve fase.

Het symptomatisch bestrijden van eerste symptomen met farmaceutische medicijnen kan inderdaad de heling van het lichaam terugwerpen naar een conflictactieve fase. Dit komt doordat deze medicijnen vaak gericht zijn op het onderdrukken van symptomen in plaats van het aanpakken van de onderliggende oorzaken van de aandoening. Hierdoor kan de natuurlijke genezingsrespons van het lichaam worden verstoord. De integriteit van het lichaam wordt hiermee aangetast.

Vaccinaties spelen hierin ook een rol – aantasting van de integriteit van het lichaam.

Gevaccineerde moeders kunnen geen natuurlijke antistoffen en andere herinneringen moleculen doorgeven aan hun foetus.

Bovendien wordt er vaak alles aan gedaan om te voorkomen dat kleine kinderen koorts krijgen. Dit terwijl koorts eigenlijk een natuurlijke reactie van het lichaam is en kan helpen bij de algemene gezondheid en genezing. Tijdens koorts kunnen specifieke bacteriën geactiveerd worden die belangrijk zijn voor weefselherstel en ontgifting.

In onze cultuur wordt koorts vaak gezien als een vijand en wordt het direct behandeld met koortsverlagende medicijnen, waardoor het lichaam niet langer zijn eigen unieke ontstekingsmechanismen kan benutten. Hierdoor kan het lichaam niet effectief ontgiften en zuiveren.

Het is belangrijk om liefde te hebben voor jezelf en voor je eigen lichaam. Wanneer symptomen van genezing optreden, is het belangrijk om ze toe te laten en daar de tijd voor te nemen. Tenzij de symptomen levensbedreigend worden, kan een symptomatische aanpak gerechtvaardigd zijn om de genezing wat te verlichten.

Het doel is echter niet om de gevaarlijke symptomen te bestrijden, maar om het genezingsproces te ondersteunen door het symptoom af te vlakken. Afvlakken is niet bestrijden, het genezingsproces duurt dan wat langer, maar je gaat het dan overleven en goed gezond worden.

Het is belangrijk om te beseffen dat deze toestand het gevolg kan zijn van de intensiteit van de conflicten en eerdere symptomatische behandelingen die intoxicatieschokken hebben veroorzaakt. Het uitzieken moet daarom samengaan met het ontgiften en zuiveren van het lichaam, om het genezingsproces volledig te ondersteunen.

Gepubliceerd op 15/04/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

  • Het nut van een tongschraperEen tongschraper biedt tal van voordelen voor het lichaam. Deze vorm van mondhygiëne, eventueel in combinatie met oilpulling, ondersteunt het lichaam effectief bij het ontgiftingsproces. Gedurende de nacht ontstaat er op de tong een dunne laag, vergelijkbaar met de dauw die 's ochtends op het gras verschijnt. Deze laag bevat dode bacteriën, residu's, weefselafbraak en voedselresten.Met een tongschraper kun je eenvoudig deze afvalstoffen verwijderen, waardoor je het ontgiftende vermogen van het lichaam stimuleert. Daarnaast helpt het bij het verwijderen van vieze smaken uit de mond en verhoogt het de gevoeligheid van smaken uit de voeding.Tongschrapers kunnen [...]

    By Published On: 07/03/2024
  • De taak van de lymfe is het lichaam ontgiften en zuiveren. Verzorg je spijsvertering, want de lymfe is voor 80 % verbonden met de darmwerking. Het kan dus geen kwaad om het zuiveringssysteem van je lijf een handje te helpen. Dat kan op verschillende manieren: 1-Droog borstelen Droog borstelen, ook wel dry brushing genoemd, vindt zijn oorsprong in de Indiase geneeskunde Ayurveda. Het stimuleert de lymfe en helpt ziektes te voorkomen. Daarnaast heeft het voordelen zoals het bevorderen van de bloedsomloop, met name in de huid, het verwijderen van dode huidcellen en het stimuleren van de stofwisseling. Door een [...]

    By Published On: 29/02/2024
  • Je kiest om te stoppen met de verslaving Eerst enkele puntjes aandacht geven voordat je besluit te stoppen met roken. Vertel aan niemand je voornemen om met roken te stoppen, want daarmee ondermijn je de vrijheid om hier zelf voor te kiezen. Probeer niet tegelijkertijd te veel andere dingen te veranderen in je leven. Maak er een prioriteit van als je wilt stoppen met roken of een andere verslaving. Draag steeds je sigaretten bij je, waardoor je steeds kunt kiezen of je wilt roken of niet. Je hoeft je niet te bewijzen dat je in staat bent te stoppen met [...]

    By Published On: 28/02/2024