De illusie van de matrix

De matrix waarin we leven is een illusie om mensen onwetend en kalm te houden. Het is gebaseerd op een stelling van Descartes: “Cogito ergo sum” (‘Ik denk, dus ik ben’). Namelijk dat je altijd en alleen zeker kunt zijn van je eigen bestaan maar dat al het andere een illusie kan zijn.

Het idee komt ook uit het boeddhisme, het bestaan van het echte goddelijke en de illusie ofwel ‘maya’. Zoals een slaper zijn droom beleeft, zo bestaat het aardse leven in het goddelijke. De naam Morpheus (in de Griekse mythologie de god van de dromen) is dan ook niet toevallig gekozen.

Neo krijgt de keuze een rode pil te slikken en uit de matrix gewekt te worden, of een blauwe pil te slikken en alles van zijn ontmoeting te vergeten. Deze gebeurtenis begint in de westerse maatschappij een spreekwoordelijke betekenis te krijgen: ook buiten de context van de film wordt “rode pil” gebruikt als een symbool voor ontwaken uit illusies.

Niet alleen filosofie uit het boeddhisme, maar ook invloeden van Plato zijn te zien als Neo uitgeplugd en bevrijd wordt en dan voor het eerst de waarheid ontdekt. Plato beschrijft dat de filosoof ontwaakt door zich te bevrijden, om te draaien om dan de waarheid te zien, maar eerst zal het licht van de zon, de waarheid, hem verblinden, het zal pijn doen. Bij Neo is dit precies hetzelfde, hij grijpt naar zijn ogen en moet overgeven.

Morpheus citeert uit een gedicht van de taoïstische Zhuang Zi met de tekst: Heb jij ooit een droom gehad, Neo, waarvan je zo zeker wist dat hij echt was? Wat als je niet uit die droom kon ontwaken? Hoe zou je het verschil weten tussen de echte wereld en de droomwereld?

De matrix is een systeem dat ons gevangen houdt, eigenlijk is de matrix onze vijand, het houdt mensen onwetend en onwetendheid is de grootste doodsoorzaak, zeker in de medische wereld die niet eens weet dat elk symptoom steeds voorafgegaan wordt door een conflictactieve fase in de geest.

De matrix van infectie-besmetting, ziekteverwekker en immuniteit is nog zo een grote illusie waarbij we de oorzaak van ziekte buiten onszelf leggen. Deze fictie zorgt er namelijk voor dat we de causale oorzaak in de psyche niet gaan onderzoeken, behalve voor de mensen die deze matrix doorzien.

De matrix is een systeem dat mensen gevangen houdt in illusies. Als je om je heen kijkt, zie je regeringsleden, advocaten, zakenmensen enzovoort. Het is interessant te zien dat deze mensen deel uitmaken van dat systeem.

We hebben de neiging om deze mensen “te redden”, maar deze mensen zijn er niet klaar voor om losgekoppeld te worden en zijn hopeloos afhankelijk van de illusie, dat ze gaan vechten om het in stand te houden en te beschermen. We zien dit ook als we kijken naar onze dierbaren die vastzitten in angstpsychosen en zich daardoor hebben laten vaccineren als gevolg van de medische matrix.

Onthoud: “Verbaal of schriftelijk overtuigen is altijd psychologisch aftuigen”

Als je iemand gaat overtuigen die zich vasthoudt aan de matrix, ga je merken dat ze bereid zijn om alle banden met jou te doorbreken om het systeem te beschermen dat hen tot slaaf maakt. Zoals Neo zei: mensen zijn er niet klaar voor om losgekoppeld te worden. Maar de vraag is: zijn wij dat ook?

Bewustzijnsgroei is een proces dat traag gaat en het nemen van de rode pil betekent niet dat je de stekker uit het stopcontact haalt, maar dat je alleen meer duidelijkheid kunt zien, doorzien. Het kost veel mensen tijd.

Begrijpen hoe het kwade moet ontstaan zijn en hoe je dat alles in een nieuw perspectief zet. Onze betekenis over het kwade geeft vorm aan het kwade. Datgene wat aandacht krijgt, halen we als een magneet binnen in onze levenservaring.

Het zogezegde “onrecht” dat ons te beurt valt is in feite wél rechtvaardig, gezien onze bewustzijnstoestand. Het kwade is karmisch gezien gerechtvaardigd. We zijn onze eigen ergste cipier.

Enkel wanneer we elk individueel écht verantwoordelijkheid nemen, kan het anders. En dat doen betekent: je Zelf-beeld fundamenteel in vraag stellen. Laat overtuigingen, gedachten, gewoonten, mensen en de mens die je vroeger was los.

Check alle premissen, trek alles in twijfel, je gaat ontdekken dat hoe meer je weet, hoe meer je zult beseffen dat je weinig weet. dan pas kun je de waarheid zien en de matrix doorbreken.

Langzaam ga je loskoppelen, je wilt van de illusie weglopen en de verbinding verbreken.

De matrix betovert ons vanaf de geboorte met illusies. het is een allesomvattend circus. Dankzij de rode pil doorzie je dit circus, en ontdek je dat je er geïsoleerd voor staat. Ontredderd, een beetje verdwaald, verbijsterd en vooral geschokt ga je zelf een nieuwe realiteit creëren. Een realiteit dat gebaseerd is op waarheid. Intuïtie is een handig hulpmiddel, omdat intuïtie nooit kan gemanipuleerd worden door de matrix.

Maar wat is waarheid? Als alles wat je dacht dat waar is, dat niet is? Voel je de grond onder je voeten wegzakken, sta je ineens op drijfzand? Voel je het bedrog, dat dit het enige is wat je kende? Dan pas ben je klaar om uit de illusie te stappen, en je ogen gaan pijn doen. Dan ga je jezelf bevrijden en ervaren: ik denk, dus ik ben.

Verbinding met jezelf, je eigen plekje opeisen waarin jij jezelf geborgen, veilig in de neutraliteit om naar het stille stemmetje in jezelf te luisteren, op zielsniveau dingen beginnen zien dat de ziel weet dat het waar is. Intuïtie is vrouwelijke energie.

De rol van vrouwelijk polariteit en de rol van de mannelijke polariteit. Er is nood aan verbinding. Het nastreven van vrouwelijke waarden in ons leven, dat gebeurt door normen die mannelijk zijn. Het vrouwelijke vertelt aan het mannelijke waar de waarheid te vinden is. De mannelijke rol hierin is om grenzen te stellen zodat het vrouwelijke zich kan ontplooien.

Alles wat geen matrix is: de stabiele grond, onder je voeten, het fundament van je lichaam, de tempel. De heerlijke zon dat je blij en gezond maakt, de poes die haar hoofd tegen je aandrukt, de bladeren die ritselen bij een briesje en jou schaduw geven. De vogels die je begroeten in de ochtend. Een liefdevolle glimlach van een kind, een warme knuffel, een lach. Ik ervaar elke dag de geur van bloemen, een vlinder, de genietingen van echt voedsel enzovoort. En jij en ik.

Verbinding met jezelf is verbinding met de ander en niet omgekeerd.

De wetenschap dat immuniteit, infectie en besmetting alleen in overdrachtelijke zin bestaan, bacteriën zijn nu eenmaal onze vrienden die ervoor zorgen dat de natuur en je lichaam zich altijd kan herstellen en ontgiften. Hoe zou de natuur onze vijand kunnen zijn? Het leven overleeft al miljoenen jaren, de matrix is onze vijand. Onwetendheid is dodelijk.

Het besef dat het lichaam nooit iets fout doet, dat het steeds aan jouw zijde staat, zodat jij je doelstelling op zielsniveau tot uitdrukking kunt brengen. Zelfs kanker is een overlevingsmechanisme als je de functie van kanker begrijpt waardoor je de waarheid ziet. Begrijpen dat symptomen onderdeel zijn van een proces dat leidt naar gezondheid, is een spirituele groei en bewustzijnsverruiming om uit de matrix te stappen.

Laat je niet meer manipuleren door de media die zo graag over code rood spreken. Angst en schuld zijn nu eenmaal de methodiek om de mensen in de matrix vast te houden. Stap eruit, wees gehoorzaam aan jezelf, je intuïtie, laat je niet meer bang maken, zoals Jezus zei: “Wees niet bevreesd”.

Doorzie de onzin, de illusie, het spel en de valstrik, de angstpsychosen.

Leef met volle overgave genieten wat ons is gegeven, wat we altijd al hebben gehad, wat altijd al was en altijd zal zijn en wat we allemaal deden.

De energie van Gods liefde kan nooit vernietigd of geschapen worden, deze energie was er altijd en zal er altijd zijn. Deze energie neemt vorm aan, doorloopt de vorm en verlaat de vorm. Materie en ons fysieke lichaam blijven altijd de condensatie van deze krachtige metafysische energie dat een bewustzijn heeft en leeft: ik denk, dus ik ben! Neem de rode pil. Onvoorwaardelijke liefde. Dat maakt je gezond

Gepubliceerd op 15/04/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

  • Van spiritualiteit naar esoterie binnen relaties: Niets is behalve jij. Wat je voor jezelf doet, doe je voor een ander, wat je voor een ander doet, doe je voor jezelf. ‘Voorwaar, Ik zeg U, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het met mij gedaan’ Het is belangrijk om deze esoterische waarheid binnen relaties toe te passen, want anders zal de relatie moeilijk zijn. Veel mensen hebben uit goedbedoelde handelingen vaak gedaan wat zij dachten dat het beste was voor de ander binnen hun relatie. Triest genoeg leverde dit meestal alleen een [...]

    By Published On: 20/03/2024
  • De oude leraar en de studentEen oude vrouw ontmoet een jonge vrouw die haar het volgende vraagt: "Herinnert U zich mij?" De oude vrouw antwoordt met nee. De jonge vrouw vertelt haar dat zij ooit haar leerlinge was. De oude vrouw vraagt: “Wat doe je nu in het leven?” "Ik ben lerares geworden" antwoordt de jonge vrouw. "Ah, hoe bijzonder, net als ik?" "Ja!" "In feite ben ik leraar geworden omdat u mij inspireerde om zoals u te zijn.” Nieuwsgierig vraagt de oude vrouw verder wanneer zij dat besloten heeft. De jonge vrouw vertelt haar het volgende verhaal: “Op een [...]

    By Published On: 20/03/2024
  • Jezelf als waardevol beschouwenDe aarde biedt ons het juiste gereedschap waarmee jij kunt weten en ervaren wie je werkelijk bent. Wie je bent, is wie jij schept om in relatie te staan met al het andere. Elk van ons heeft hier op aarde een taak uit te voeren dat vreugdevol is. De vreugde van het ‘zelf’ te scheppen en te kennen, ervan bewust te worden wat je wenst te zijn, het ontplooien van het zelf-bewustzijn.Individuele relaties zijn het belangrijkste element in dit proces, daarom vormen relaties altijd een heilig fundament. Zij hebben bijna niets met de ander te maken en [...]

    By Published On: 20/03/2024