Angst is werkelijk de grootste vijand van de mens, omdat het ons gevangen houdt in een versie van onszelf die we niet zijn. Dit heeft verstrekkende gevolgen: het verlaagt onze trillingsfrequentie naar niveaus waar ziekten gedijen. In contrast daarmee staat liefde, met een trilling van meer dan 200 hertz, ofwel meer dan 200 trillingen per seconde.

Deze frequentie is gebaseerd op elektromagnetisme en werd ontwikkeld door de Duitse natuurkundige Heinrich Hertz.

Op dit moment worden exosomen, vaak verkeerdelijk beschouwd als gevaarlijke virussen, actief bij een trillingsfrequentie van 5.5 tot 25 hertz. Boven de 25 hertz worden exosomen inactief. Met andere woorden, het lichaam heeft ze niet nodig, omdat het zichzelf kan ontgiften en zuiveren zodra de trillingsfrequentie boven de 25 hertz stijgt.

Virussen zijn niet levend en bestaan dus niet als besmettelijke organismen. Ze hebben geen voortplanting, stofwisseling, of propulsie om zich voort te bewegen. Als het lichaam trilt op een frequentie lager dan 25 hertz, treedt er een ophoping op van schadelijke stoffen die verzuring veroorzaken en daardoor lichaamsweefsels irriteren.

In deze context zal het lichaam, om te kunnen overleven, exosomen activeren. Dit zijn eiwitdeeltjes die erfelijk materiaal bevatten, dat herkend kan worden door het menselijke lichaam.

Angst heeft een trillingsfrequentie van 2.0 tot 2.2 hertz. Laten we dit vergelijken met de trillingsfrequenties van andere negatieve emoties: Irritatie varieert tussen 0,9 en 6.8 hertz, terwijl woede en andere intense emoties fluctueren tussen 0.1 en 2 hertz. Pijn, die ontstaat wanneer we niet in contact zijn met onszelf, schommelt tussen 0.1 en 2.5 hertz. Onrust, onzekerheid en twijfel zitten allemaal in een vergelijkbare orde van 0.6 tot 2.5 hertz. Zelfs trots en superioriteit hebben een zeer lage trillingsfrequentie, rond 1.9 hertz.

Het is belangrijk om te communiceren en je emoties te uiten. Het ontkennen, onderdrukken of negeren van negatieve gevoelens en emoties verlaagt namelijk je trillingsfrequentie. Door je emoties te erkennen, te uiten en te doorvoelen, erken je jezelf in al je facetten, wat resulteert in de hoogst mogelijke trillingsfrequentie. Het draait dus niet om het afbreken van anderen, maar om jezelf volledig toe te staan.

De gemiddelde trillingsfrequentie van onze planeet is 27.4 hertz. Op sommige plaatsen kan deze veel lager zijn, zoals in ziekenhuizen, psychiatrische instellingen, ondergrondse ruimtes, gevangenissen, en zelfs bepaalde bijstandscentra en rusthuizen.

Vermoeidheid, nerveuze spanning, aversie, angst, twijfel, uitputting, straling, vaccinaties, enzovoort kunnen allemaal leiden tot een verlaging van de trillingsfrequentie.

Laten we eens kijken naar de trillingsfrequenties van positieve emoties en gemoedstoestanden:

Mededogen en dankbaarheid hebben een trillingsfrequentie van 150 hertz en hoger.

Vrijgevigheid overschrijdt 95 hertz.

Het is van essentieel belang om deze prachtige gemoedstoestanden te koesteren en te cultiveren, omdat ze je gezondheid bevorderen en je trillingsfrequentie hoog houden.

Als we naar voeding kijken, hebben zongerijpte voedingsmiddelen in hun oorspronkelijke staat een hoge trillingsfrequentie (hoewel het exacte getal niet bekend is). Daarentegen hebben industrieel bewerkte voedingsmiddelen een trilling van minder dan 25 hertz. Chemische stoffen van buiten het lichaam hebben zeer lage trillingsfrequenties. Bijvoorbeeld, adrenaline als gevolg van stress, negatieve emoties en hectiek flirt soms met een trillingsfrequentie van slechts 1 hertz, terwijl adrenaline door verliefdheid een trillingsfrequentie van meer dan 150 hertz kan hebben.

Activiteiten zoals liefhebben, glimlachen, dansen, spelen, voet- en handreflexologie, lachen, dankbaarheid uiten, yoga, tai-chi, blootstelling aan zonlicht, wandelen, creatieve uitingen zoals kunst, schilderen en zingen, mediteren, bidden en andere, verhogen allemaal je trillingsfrequentie. Puur en zuiver drinkwater heeft ook een zeer hoge trillingsfrequentie. Spa blauw in glazen flessen komt het dichtst in de buurt van kwalitatief hoogstaand drinkwater met een hoge trillingsfrequentie.

Wees niet bevreesd

Een juweeltje uit de geschiedenis als lichtpunt in deze tijd om niet in de angst te hoeven meegaan zoals onze overheid dit wil. Dit juweeltje kan jou net zo goed dienen als dat het mij dient. Ik geloof in de God van Spinoza.

Baruch de Spinoza was een in Nederland geboren filosoof en beschouwd als een van de drie grote rationalisten van de 17 e eeuwse filosofie, samen met de Franse Descartes. Dit is de God of de natuur van Spinoza:

God zou gezegd hebben: “Stop met bidden en sla jezelf op de borst! Wat ik wil, is dat je de wereld ingaat en geniet van het leven dat ik voor je heb geschapen. Ik wil dat je zingt, plezier hebt en alles waarvan je kunt genieten.

Stop met het bezoeken van die donkere, koude tempels die je zelf hebt gebouwd en waarvan je zegt dat ze mijn huis zijn! Mijn huis is in de bergen, in het bos, bij rivieren, meren, stranden en in de harten van mensen. Daar woon ik en daar betuig ik mijn liefde voor jou.

Stop met mij de schuld te geven van je ellendige leven. Ik heb je nooit verteld dat er iets mis met je was of dat je een zondaar was; dat zijn niet mijn woorden. Ik heb ook nooit gezegd dat je seksualiteit slecht was! Seks is een geschenk dat ik je heb gegeven waarmee je liefde, extase en vreugde kunt uiten. Dus geef mij niet de schuld van alles waarin ze jou hebben laten geloven.

Stop met het lezen van vermeende heilige geschriften die niets met mij te maken hebben. Als je mij niet kunt zien in een zonsopgang, in een landschap, in de blik van je vrienden, in de ogen van je kind, van je huisdier… dan zul je mij ook niet vinden in geen enkel boek!”

Vertrouw op mij en vertrouw op jezelf. Wees niet bevreesd. Jullie zijn begiftigd met dezelfde kracht die ook ik bezit. Stop met mij te vragen om jullie problemen op te lossen. Jullie hebben zelf de kracht om jullie problemen op te lossen met de gaven die ik jullie heb geschonken.

Wees niet zo bang voor mij. Ik veroordeel je niet, bekritiseer je niet, word niet boos op je, val je niet lastig en straf je zelfs nooit. Ik ben puur en onvoorwaardelijk liefde. Stop met vragen om vergeving, er valt niets te vergeven. Als ik je heb geschapen, heb ik je gevuld met passies, beperkingen, plezier, gevoelens, behoeftes, inconsistenties… vrije wil.

Hoe kan ik het je kwalijk nemen als je reageert op iets dat ik in jou heb gelegd? Hoe kan ik je straffen omdat je bent wie je bent, als ik degene ben die je heeft gemaakt? Wees je bewust dat ik één ben met jullie. Denk je echt dat ik een plek kan creëren om al mijn kinderen die zich slecht gedragen voor de rest van de eeuwigheid te laten branden? Welke God zou dat kunnen doen?

Vergeet elke vorm van geboden, elke vorm van wetten; ze verzwakken de waarheid. Het zijn manipulatieve trucs, bedoeld om je te controleren en slechts schuld en angst in je te creëren. Respecteer je medemens en handel niet naar iets wat je zelf niet wilt ervaren. Het enige wat ik van je vraag, is dat je aandacht schenkt aan je eigen leven, en dat je alertheid je leidraad is.

Mijn geliefde, dit leven is geen test, geen tussenstation, geen hindernisbaan, geen repetitie, noch een voorbode van het paradijs. Dit leven is het enige wat je hier en nu hebt, en het biedt je de mogelijkheid om empirisch te ervaren wat je conceptueel over jezelf weet. Ik heb je volledig vrijgelaten, zonder beloningen of straffen, zonder zonden of deugden. Niemand houdt een score bij, niemand houdt een record bij. Je hebt absolute vrijheid om jouw leven te creëren; jij schept je eigen hemel of hel.

Ik kan je vertellen of er iets is na dit leven, maar op dit moment heeft dat geen zin. Het zou het doel van je huidige leven alleen maar belemmeren. Maar ik kan je wel een tip geven: leef alsof er niets is. Leef alsof dit leven je enige kans is om te genieten, lief te hebben, te bestaan en te zijn wie je bent: liefde.

Dus, als er niets is behalve onvoorwaardelijke liefde, dan heb je tenminste genoten van de kans die ik je heb gegeven. En als er wel iets is, wees gerust dat ik je niet zal vragen of je goed of fout hebt gehandeld. Dat vraag ik niet. Ik zal je vragen: Heb je genoten? Heb je plezier gehad? Wat heeft je het meest vervuld? Wat heb je geleerd? … Dat zijn de vragen die ik je zal stellen.

Stop met te geloven in mij. Geloof impliceert aannames, gissingen, verbeelding. Ik wil niet dat je in mij gelooft, ik wil dat je mij binnen in je voelt. Ik wil dat je mij ervaart in de momenten wanneer je je geliefde kust, wanneer je je kinderen in bed stopt, wanneer je je hond streelt, wanneer je in de zee baadt. Ik ben één met jullie allen.

Stop met mij te prijzen. Welke egocentrische god denk je dat ik ben? Ik word moe van geprezen te worden, ik ben het zat om bedankt te worden. Voel je dankbaar? Bewijs het door voor jezelf en je lichaam te zorgen, door je gezondheid te optimaliseren, door voedsel te eten dat de natuur voor de mens heeft voorzien, door op tijd naar bed te gaan, door onvoorwaardelijke liefde te tonen in je relaties, door de wereld en je emoties te ervaren en te begrijpen en ze te accepteren zoals ze zijn. Cultiveer emotioneel evenwicht uit liefde voor jezelf. Uit je vreugde! Dat is de manier om mij te prijzen.

Stop met dingen ingewikkeld te maken en herhalingen als een papegaai van wat je over mij hebt geleerd. Het enige dat zeker is, is dat je hier bent, dat je leeft, en dat deze wereld vol wonderen is. Waarom heb je nog meer wonderen nodig? Waarom zoveel uitleg?

Zoek me niet buiten, je zult me daar niet vinden. Vind mij van binnen, daar vind je pure, onvoorwaardelijke liefde en gezondheid. Alles wat je nodig hebt, zit in jezelf; ontgin het. Het coronavirus en het apenpokkenvirus kunnen je niets doen als je in onvoorwaardelijke liefde leeft, in eenheid met alles en iedereen. Dat is een hogere trillingsfrequentie.

Gepubliceerd op 16/04/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

  • Weet je wat het lastigste is? Dat er mensen zijn om je heen waar je om geeft die zichzelf onbewust kapot maken, en jij mag toekijken. Dat put je uit, want je kan niets doen. Jij kan helemaal niemand veranderen. En elke keer dat je probeert, merk je dat de weerstand steeds groter wordt en dat je relatie met hen op de helling komt te staan. Het is jouw taak niet om de ander te veranderen, verbaal overtuigen is altijd psychologisch aftuigen en zorgt voor conflictsituaties. Het is nu eenmaal een bittere pil om te slikken. Verandering gebeurt namelijk intern, [...]

    By Published On: 20/03/2024
  • Waar denk je aan als je aan het woord vergeving denkt? We hoeven niet te weten hoe we kunnen vergeven, we hoeven alleen maar bereid te zijn om te vergeven. Dat is de eerste stap: bereid zijn om te vergeven. Voel je dat vergeving een geschenk is dat je aan jezelf geeft? Kun je je voorstellen dat vergeving jou bevrijdt van het verleden, van ervaringen uit het verleden, van relaties uit het verleden? Denk je dat je niet kunt vergeven? Wie of wat denk je nooit te kunnen vergeven? Wat houdt je vast aan het verleden en belet jou om [...]

    By Published On: 20/03/2024
  • Verzet werkt nooit Misschien is het wijzer om ons niet langer te verzetten tegen alles wat ons niet dient. Verzet je niet tegen het tegenovergestelde van wat je wenst te ervaren. Aanschouw het en zie het onder ogen voor wat het is. Alles waartegen je je verzet, blijft volharden in je levenservaring. Dit wordt veroorzaakt door je voortdurende negatieve aandacht, waardoor het een plek krijgt in jouw realiteit. Als je je ergens tegen verzet, breng je het in jouw realiteit. Door vervolgens je gefrustreerde negatieve energie erop te concentreren, blaas je het feitelijk meer leven in. Het zal groeien. Dit [...]

    By Published On: 19/03/2024