Waar denk je aan als je aan het woord vergeving denkt?

We hoeven niet te weten hoe we kunnen vergeven, we hoeven alleen maar bereid te zijn om te vergeven. Dat is de eerste stap: bereid zijn om te vergeven. Voel je dat vergeving een geschenk is dat je aan jezelf geeft? Kun je je voorstellen dat vergeving jou bevrijdt van het verleden, van ervaringen uit het verleden, van relaties uit het verleden?

Denk je dat je niet kunt vergeven? Wie of wat denk je nooit te kunnen vergeven? Wat houdt je vast aan het verleden en belet jou om in het hier en nu te zijn? Als je de bereidheid tot vergeven weigert, wordt het onmogelijk voor jezelf om een gelukkig leven te creëren. Het zal je achtervolgen en alleen maar jezelf pijn doen. De toekomst kun je alleen creëren in het hier en nu.

Vergeven doe je voor jezelf; het staat je toe om in het hier en nu te zijn. Als jij jezelf en andere mensen vergeeft, dan word je echt vrij. Vaak is het nodig om eerst jezelf te vergeven voor het laten voortduren van pijnlijke situaties, simpelweg omdat je niet beter wist. Je hebt jezelf afgewezen om te kunnen overleven; je vrije keuze is je ontnomen. De verbinding met een ander was belangrijker dan de verbinding met jezelf. Je deed je best en je intentie zat juist. Het gebeurde vanuit onschuld, onbedoeld, onopzettelijk en onbewust.

Ook dat behoort nu tot het verleden. Misschien hield je niet genoeg van jezelf en had je waardering en aanvaarding nodig van iemand anders, maar je kreeg het niet. Dat is pijnlijk, want je deed alles wat je kon en toch kreeg je het deksel op je neus. Vergeef jezelf in de eerste plaats dat je jouw energie hebt verspild.

Hou van jezelf, stel jezelf op de eerste plaats. Blijf de intentie naar de ander zuiver houden, maar besef nu dat het niet jouw verantwoordelijkheid is wat de ander doet. Vergeven wordt gemakkelijker als je echt van jezelf houdt, als je verliefd bent op jezelf. Echte onvoorwaardelijke liefde naar jezelf toe zal je helpen in het NU-moment te komen. Je bent het waard.

Zie hoe oude pijnen, verbittering en het gevoel van onbegrepen zijn van je schouders afvallen, nu je liefde laat stromen – liefde voor jezelf. Als je deze liefde voelt, ben je altijd veilig en kom je in je kracht. Als je liefde hebt voor jezelf, trek je mensen aan die jou ook gaan liefhebben.

Vergeef jezelf, vergeef anderen, vergeef alle ervaringen uit het verleden, want dat maakt je vrij en vormt het fundament voor verheven en vervullende relaties. Het draait echt om jou en wat jij aan het leven en de mensen wilt geven. Dit begint altijd met het erkennen en waarderen van jezelf, en jezelf onvoorwaardelijk lief te hebben.

Voor elk probleem bestaat er een oplossing. We creëren problemen en gewoontes om aan onze behoeften te voldoen. Wanneer we problemen op een positieve manier benaderen, zijn we in staat om onze behoeften positief te vervullen en het probleem los te laten.

In feite is er voor elk probleem dat we creëren een oplossing beschikbaar. We worden niet beperkt door menselijk denken, omdat we verbonden zijn met universele wijsheid. Het rationele denken staat vaak in de weg om het diepere innerlijke gevoel en de verbinding met universele wijsheid en kennis te ervaren. Maak verbinding met je hart en intuïtie. Je hart weet namelijk alles over jou. Het hart begrijpt wat het verstand niet kan bevatten.

Door in stilte contact te maken met je hart en te leren voelen, zul je oplossingen vinden voor jouw problemen. Het contact maken met je hart brengt een nieuwe energie om het probleem op te lossen. Het is onmogelijk om een probleem op te lossen met dezelfde energie die het heeft veroorzaakt.

Laat liefde uit je hart stromen en weet dat liefde alle deuren opent. Als je jezelf omringt met liefde, zul je jezelf veilig voelen. Er staat altijd een kracht voor je klaar die je helpt om een antwoord te vinden op elk probleem, elke uitdaging of crisis in je leven. Jij kunt een oplossing vinden, zeker als je beseft dat voor elk probleem ergens op de wereld iemand een oplossing heeft gevonden.

Bekijk het vanuit dualiteit en laat het je overstijgen naar non-dualiteit. Het probleem kan niet zonder een oplossing, en een oplossing kan niet zonder een probleem. Ze vormen samen één geheel. Nog voordat de vraag gesteld is, heb je het antwoord al in jezelf, anders zou je de vraag niet stellen. Dit is weer een wetmatigheid op het gebied van energie.

Ben je je bewust van waar je aandacht naartoe gaat? Het waargenomene wordt altijd beïnvloed door de waarnemer. Wanneer je aandacht geeft aan iets wat je verlangt en je zegt er ja tegen, neem je het op in je energetische vibratie. Maar wanneer je naar iets kijkt wat je niet wilt en je zegt er NEE tegen, neem je het ook op in je energetische vibratie. Echter, wanneer je er geen aandacht aan schenkt, neem je het niet op in je energetisch profiel!

Besef dat het onmogelijk is om iets uit te sluiten waar je aandacht aan hebt gegeven. Jouw aandacht ervoor zorgt er steeds weer voor dat het wordt opgenomen in je vibratie, keer op keer, zonder uitzondering! Dit is een principe van aantrekkingskracht waar niemand aan ontsnapt, ongeacht of je nu in België, Nederland of Australië woont. Wat in essentie gelijk is, trekt elkaar aan.

Voel jij je vrij om een ‘nee’ te durven zeggen?

Heb je ook zo’n moeite met nee zeggen tegen dingen die niet goed voelen voor jezelf? Heb je ook last van een stemmetje in je hoofd dat zegt dat je jezelf moet opofferen voor een ander? Kun je echt geen nee zeggen tegen alles wat jou een minder goed gevoel geeft? Zelfs als je lichaam aangeeft dat je leuke dingen moet doen, ontzeg je jezelf dat, omdat je jezelf dwingt iets te doen voor een ander wat je eigenlijk niet wilt. Gewoon omdat je geen nee kunt zeggen. Hoe uitputtend is dat voor jezelf, herkenbaar?

Heb je het gevoel dat je vastzit, machteloos bent en er alleen voor staat? Dan voel je je krachteloos en sta je los van de bron van je waarheid, liefde, macht en kracht. Als een patroon dat je achtervolgt, komen er mensen in je leven die op de een of andere manier jouw energie ‘stelen’ door middel van manipulatie. Je verliest de kracht van je wezen pas echt doordat je je werkelijke aard als machtige, liefhebbende en onsterfelijke geest vergeet en ontkent.

Waarom doen we dat wanneer het misgaat in ons leven? Is het omdat we denken dat we moeten voldoen aan de verwachtingen van iemand anders? Dan koppelen we schaamte en schuld aan de pijn en aan degene tegenover wie we denken tekort te zijn geschoten, of dat nu God is, iemand anders, of onszelf.

Het paradigma ‘we zijn niet volmaakt’ of ‘we zijn niet zoals we hadden moeten zijn’ maakt ons machteloos. Deze machteloosheid en de daaruit voortvloeiende stress groeien met de discrepantie tussen de verwachtingen over hoe we zouden moeten zijn en wat we werkelijk zijn. Wat we werkelijk zijn wordt ontkend en we verliezen het innerlijk contact, de verbinding met wie we werkelijk zijn.

Hoe komt dat? Het grote inzicht hierbij is dat het onbewuste mechanismen zijn die ontstaan tijdens de indaling, de hele tijd dat je in de schoot van je moeder zat en in de eerste levensjaren. Dit is de periode waarin je kerngedachte of ondersteunende gedachte over wie je bent wordt gevormd. We noemen dit ook weleens de comfortzone.

Ikzelf gebruik dit woord niet graag omdat het niet comfortabel is, maar eerder beklemmend en restrictief. Het probleem dat zich hierbij voordoet is dat we deze periode van ons prille bestaan op latere leeftijd vergeten, dus niet meer bewust kunnen herinneren.

Op bewust niveau kunnen we denken, analyseren, conclusies maken, onszelf een eigenwaarde geven en nog veel meer, dankzij de grote prefrontale kwab in het limbisch systeem van de mens. Dit vermogen ontbreekt bij het onbewuste.

Echter, het onbewuste kan wel iets doen wat het bewuste denken niet kan. Het onbewuste, als een databank werkend, kan nieuwe ervaringen koppelen aan de ervaringen uit het prille begin van ons bestaan die we op bewust niveau zijn vergeten. Hierdoor blijven we vasthouden aan patronen en conditioneringen, wat ik bedoel met de onbewuste kerngedachte die tijdens ons prille bestaan wordt gevormd en ons bewuste denken constant beïnvloedt.

Tijdens ons prille bestaan is de moeder onze belangrijkste hechtingsfiguur, en daar kan het al eens misgaan. Het is belangrijk om hierbij in de psyche van de baby te denken en vooral te voelen. De baby is puur en zuiver en wil onvoorwaardelijke liefde aan de moeder en vader geven.

Er kunnen vele schokken en trauma’s ontstaan die een bedreiging vormen voor de overleving van de baby. De baby ervaart dit zonder nuance. Daarom heeft het geen zin om pijnstukken of het pijnlichaam te proberen op te lossen met een psychologie van volwassen denken. Pijn oplossen door het te verbloemen of met de mantel der liefde toe te dekken zal nooit werken. In het onbewuste is letterlijk opgeslagen hoe de baby of het kleine kind deze ervaringen heeft beleefd. Meestal letterlijk: “Mama heeft me in de steek gelaten, verlatingsangst. Punt.”

De baby kan niet anders dan zich aanpassen aan de omstandigheden, waardoor het zijn eigen individuele vrije keuze verliest. De baby kan niet voor zichzelf opkomen, wijst zichzelf af en wordt afhankelijk van anderen, waaronder de eigen ouders, om te kunnen overleven.

Deze kerngedachte is relevant met betrekking tot overleving tijdens het prille bestaan. Maar deze kerngedachte is irrelevant op latere leeftijd, hoewel je je er niet meer bewust van bent en het je blijft achtervolgen… totdat je ermee aan de slag gaat door het zoeklicht naar binnen te richten.

Het draait erom al je eigen kwaliteiten te leren kennen, te valideren en bestaansrecht te geven, zowel je positieve als je negatieve kanten. Door de twee polen met elkaar te verbinden kun je je levensenergie opwekken.

Daarbij is het enorm belangrijk om je individuele vrije keuze, dat ook je geboorterecht is, opnieuw te cultiveren. Stop met denken dat je altijd de ander eerst moet helpen, of dat je dingen doet voor een ander. Deze gedachten zijn grote leugens die je steeds verder verwijderen van wie je werkelijk bent.

Op dit moment lukt het me goed om nee te zeggen tegen mensen. Ik doe niets voor anderen, ik doe alles voor mezelf op de eerste plaats. Daar ligt het geheim: hoe meer ik aan mezelf geef, hoe meer ik ook aan een ander geef. Wat ik naliet om aan mezelf te geven, liet ik ook na om aan een ander te geven, en dan kom je in de psychologische matrix terecht van slachtoffer, dader en redder. “Je doet het voor een ander?” Dat staat niet in mijn woordenboek.

Jij alleen weet wat goed is voor jezelf. Gebruik je gedachtekracht en innerlijke gevoel samen met je vrije wil om dat te doen. Ik begrijp dat de eerste keer ‘nee zeggen’ zeer lastig en moeilijk is. Ik stond er ook ooit voor om voor het eerst nee te zeggen, en dat was best moeilijk. De tweede keer gaat al een stuk beter.

Verzamel al je moed, want nee zeggen is moedig en voor jezelf opkomen. Het is een daad van onvoorwaardelijke liefde voor jezelf. En geloof me, na de eerste ‘nee’ wordt het steeds makkelijker om ‘nee’ te zeggen. Het is wel belangrijk dat je eerst beseft dat het om jou gaat en vervolgens nee zegt als er iets niet goed voelt. Daar wens ik iedereen succes mee.

Zolang je geen ‘nee’ kunt zeggen, zal je niet gelukkig kunnen worden en zal het leven niet vriendelijk voor je kunnen zijn. Vaak is de enige manier waarop je iets dichter bij het kunnen zeggen van ‘nee’ kunt komen, is door ziek te worden, zoals bij bijnieruitputting, fibromyalgie, burn-out, CVS en andere mysterieuze aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Niet voor jezelf opkomen leidt tot interne eigenwaardeinbreuk en motorische conflicten in het onbewuste.

Leer beseffen dat het een daad van eigenliefde, eigenwaarde en zelfrespect is om ‘nee’ te zeggen als je ergens geen goed gevoel over hebt. Luister meer naar je intuïtie en leer jezelf te vertrouwen. Je bent het waard.

Het leren ‘nee’ zeggen werkt bevrijdend. Deze blog is een stukje uit mijn eigen verwerkingsproces waarin ik mijn ondergane fysieke mishandelingen uit mijn kindertijd een plaats heb gegeven om de pijn te kunnen transformeren in pure, onvoorwaardelijke liefde voor iedereen. Ergens ben ik blij dat ik dit heb meegemaakt, want het heeft me ontzaglijk sterk gemaakt in zelfvertrouwen.

Ben jij iemand die NEE durft te zeggen?

Je verdient alvast veel respect van mij voor je moed om nee te zeggen en trouw te blijven aan jezelf. Wellicht heb je dan ook ervaren dat er veel mensen zijn die je nee niet accepteren? Zij reageren heftig en proberen jou duidelijk te maken dat je dat niet kunt maken; nee zeggen. Ze blijven net zolang op je inpraten totdat je je nee in een ja verandert. Maar jij kiest ervoor om loyaal te zijn aan jezelf en nee is nee voor jou.

Jouw nee kan voor hen een trigger zijn om alles uit de kast te halen om er toch een ja van te maken. Ze gaan dreigen, je proberen neer te halen met woorden en je duidelijk maken dat jij nu een slechte keuze maakt. Maar jij kiest ervoor om loyaal te zijn aan jezelf en nee is nee voor jou.

Soms ben je gevoelig voor de energie van de ander, dat is menselijk. Je kunt dit in je hele lichaam voelen. Je kunt dan denken dat dit gevoel van jou is, waardoor je een schuldgevoel krijgt dat je toch fout bent met je nee. Maar meestal is dit echt niet zo. Dit gevoel ontstaat door de inmenging van de ander op jouw keuze om nee te zeggen. Je bent geraakt door de energie van de ander.

Als de energie van de ander jou overweldigt, sta dan even stil, adem rustig en maak verbinding met de neutraliteit diep in jezelf. Deze neutraliteit bevat de waarheid over jou. Het is een stiltepunt waar je kunt gronden en je energetische frequentie hoog kunt houden, zodat je trouw kunt blijven aan je keuze van nee, zelfs als het moeilijk wordt.

In deze neutraliteit kun je zien hoe de ander in een achtbaan van strijd is beland en een lage energetische frequentie heeft. Laat jouw energetische frequentie hierdoor niet verlagen; blijf trouw aan je nee. Alleen jij weet waarom je nee zegt, en dat is omdat je kiest voor jezelf en het hoogste in jezelf tot uitdrukking wilt brengen, en omdat je je levensenergie voor jezelf wilt behouden.

Als je trouw blijft aan jezelf, zul je merken dat de woorden van de ander steeds grimmiger worden. Je zult merken dat die persoon het alleen over jou heeft, en je haarfijn probeert uit te leggen wat er mis is met jou en je veroordeelt.

Weet dan dat dit niets met jou te maken heeft. Jij kunt alleen maar de energie aanvoelen die de ander uitstraalt, en dat heeft echt niets met jou te maken. Jij hebt de keuze om daarin mee te gaan of trouw te blijven aan je nee. Om de lieve vrede te bewaren, zou je de neiging kunnen hebben om je nee toch te veranderen in een ja. Maar besef dat je daarmee wegloopt van je eigen kracht en jezelf verraadt.

Wanneer dwang, macht, controle en hegemonie op je pad komen, mag je altijd nee zeggen om trouw te blijven aan jezelf. En als de ander dit niet respecteert, zegt dat veel over de ander en niets over jou.

Net zoals ik nee zeg tegen de leugens van de medische wetenschap, media en vele instituten. Ik kijk geen televisie en zelfs Facebook kan mijn nee niet veranderen in een ja, ondanks dat ze mij weer een maand hebben geblokkeerd. Haha, Facebook toch! Ik blijf liever gelukkig en gezond. Daarom zeg ik nee tegen de televisie, media en de indoctrinatie van de medische wetenschap.

Gepubliceerd op 21/04/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

  • Weet je wat het lastigste is? Dat er mensen zijn om je heen waar je om geeft die zichzelf onbewust kapot maken, en jij mag toekijken. Dat put je uit, want je kan niets doen. Jij kan helemaal niemand veranderen. En elke keer dat je probeert, merk je dat de weerstand steeds groter wordt en dat je relatie met hen op de helling komt te staan. Het is jouw taak niet om de ander te veranderen, verbaal overtuigen is altijd psychologisch aftuigen en zorgt voor conflictsituaties. Het is nu eenmaal een bittere pil om te slikken. Verandering gebeurt namelijk intern, [...]

    By Published On: 20/03/2024
  • Verzet werkt nooit Misschien is het wijzer om ons niet langer te verzetten tegen alles wat ons niet dient. Verzet je niet tegen het tegenovergestelde van wat je wenst te ervaren. Aanschouw het en zie het onder ogen voor wat het is. Alles waartegen je je verzet, blijft volharden in je levenservaring. Dit wordt veroorzaakt door je voortdurende negatieve aandacht, waardoor het een plek krijgt in jouw realiteit. Als je je ergens tegen verzet, breng je het in jouw realiteit. Door vervolgens je gefrustreerde negatieve energie erop te concentreren, blaas je het feitelijk meer leven in. Het zal groeien. Dit [...]

    By Published On: 19/03/2024
  • Hoi allemaal, ik wil nog even een kleinigheid vertellen over hoe je eigenlijk spreekt over jezelf. Ben je je bewust hoe je over jezelf spreekt? Ik merk soms in de consulten die ik geef dat mensen het soms niet doorhebben dat ze hun eigenbeeld en zelfwaarde continu naar beneden halen door hun manier van spreken. Veel mensen gaan onbewust zichzelf verlagen ten dienste van een ander. Maar dat tast het zelfvertrouwen aan, hoe kun je jouw eigen creativiteit en kracht verder ontwikkelen als je de ander steeds als meer waard ziet dan jezelf. Ik zou zeggen, probeer eens na te [...]

    By Published On: 18/03/2024