Het wonder van wondgenezing: een kijk vanuit de Germaanse visie

Bacteriën, vaak beschouwd als eenvoudige levensvormen, bezitten een intrinsieke wijsheid die hen in lijn brengt met de complexiteit van het leven. Ze dienen trouw hogere levensvormen, inclusief de mens, en spelen een cruciale rol in het bevorderen van leven en complexiteit.

Op instinctief niveau staan bacteriën meer in lijn met het leven dan wij mensen. Bacteriën en pleomorfismen zijn afgestemd op het leven zelf, begrijpend dat hun doel is om bij te dragen aan de groeiende complexiteit van het bestaan, met de mens als een van de meest complexe uitkomsten van deze evolutie.

Microben kwijten zich perfect aan hun taak

De natuurlijke wet, waarover ik vaak heb gesproken, illustreert hoe lagere levensvormen ons met rust laten, tenzij geprovoceerd. Dit principe strekt zich uit van de microscopische wereld tot aan de grootse roofdieren; een soevereine houding kan zelfs een tijger op afstand houden. Echter, in een staat van angst, kunnen we ongewild prooi worden, niet alleen voor roofdieren maar ook voor onze eigen misvattingen over gezondheid.

Maar als deze dieren jou niet zien als een soevereine persoon omdat je in angst leeft, gaan ze jou zien als een prooi. Hetzelfde gebeurt wanneer wij het idee opdoen dat zogezegde “pathogenen” die ons “aanvallen” en wij dus anti-lichamen moeten opbouwen.

Ironisch genoeg is dat juist de gedachte van dit idee dat ons uit evenwicht brengt. Dat zorgt ervoor dat precies die polaire tegenkrachten worden opgeroepen. Als wij deze dan ook nog eens duaal gaan interpreteren, dan is het einde helemaal zoek.

Deze benadering, diep geworteld in dualistisch denken, heeft ons ver verwijderd van de essentiële waarheid dat bacteriën, schimmels, en exosomen niet onze vijanden zijn maar signalen van genezing en helpers in het complexe systeem van het leven.

We worden al 150 jaar lang voorgelogen dat Bacteriën, schimmels en exosomen onze vijanden zijn en dat symptomen als “ziekte” moet worden bestreden in plaats van deze als helingssignalen te zien. Je denkt dan vervolgens dat de ziekte buiten jezelf ligt waardoor je denkt dat je niet voldoende immuun genoeg bent.

In een poging onze ‘immuniteit te versterken’ door bijvoorbeeld vaccinatie, vergeten we dat ons lichaam geen statisch verdedigingssysteem heeft, maar een dynamisch detox- en recyclingsysteem. Het lichaam is voortdurend bezig met het zuiveren en ontgiften van zichzelf, waarbij symptomen niet de vijand zijn, maar uitingen van het lichaam om toxiciteit te verwijderen. Immuniteit is een fictie waarmee we op het verkeerde spoor zitten om goede gezondheid te creëren.

Witte bloedcellen

De traditionele gedachte van het bouwen van antilichamen wordt hier uitgedaagd. In plaats daarvan stel ik voor om de term ‘detox lichaampjes’ te gebruiken, die helpen bij het opruimen van ongewenste stoffen uit ons systeem, inclusief de residuen van vaccins.

Kijk eens aan: antigenen waar dan antilichamen op reageren. Alles “anti”. Zo werkt het leven niet. Niks is anti, alleen onze filosofie kan dat zijn. Alles met “anti” ligt in lijn met het dualistische denken en dat werkt niet, ik gebruik lieve termen in lijn met het polaire inzicht, net zoals de ayurveda, Chinese en de Germaanse geneeskunde dit ook doen.

De bekendste zijn natuurlijk de B-lymfocyten en T-lymfocyten. Laat u niet afschrikken door die termen. De medische en farmaceutische ideologie doet net wat de corrupte schriftgeleerden deden: Latijns spreken, zodat geen mens vlot verstaat wat ze zeggen.

Als je ergens “cyt-” ziet, dat verwijst dat gewoon naar cellen. Lymfocyten zijn dus cellen die uit de lymfen komen. En “lymfe”, op zich, dat komt van het latijn lympha of “limpa” betekent water. Ziedaar al een eerste referentie naar “rein”: helder als water. In het Spaans is “limpia” nog steeds “schoon, proper”. Lymfeklieren zijn dus eigenlijk de plaatsen waar die proper makers zich ophouden als er niks te doen is.

Dan zitten die lymfocyten daar te kaarten. Zolang er geen brand (vervuiling) is zijn ze slaperig en weinig actief. Vanaf het moment dat het alarm afgaat echter, doen ze hun helm aan en rukken ze uit naar de plaats van het onheil. En ja, ik weet best wel dat die lymfocyten ook bacteriën opruimen. Dat is echter niet meer dan logisch.

Bacteriën sterven na verloop van tijd, en zijn dus afval. Wordt dat afval niet opgeruimd, dan wordt dit toxisch. En als u weet dat we 10 x meer bacteriën hebben dan cellen, dan snapt u vast ook dat het goed mogelijk is dat men effectief ziet hoe lymfocyten bacteriën opruimen.

Maar dan niet omdat die van buiten het lichaam zouden zijn gekomen om ons te infecteren! Precies omdat ze na al het harde werk, bijvoorbeeld tuberculose bacteriën die kanker-tumoren opruimen, uitgeleefd zijn, en nu de geest geven. De lymfocyten zijn dus een beetje de begrafenis ondernemers van ons lichaam.

Lymfocyten, vaak gezien als de opruimers van bacteriën, worden hier niet beschouwd als strijders tegen infectie dat in werkelijkheid een fictie is, maar als natuurlijke deelnemers aan het levenseinde van bacteriën die hun taak hebben volbracht.

Lymfocyten ruimen ook weefselonderdelen op.

Maar dus niet louter omdat ze geïnfecteerd zouden zijn door microben, maar omdat ze beschadigd zijn of gewoon omdat het lichaam aan weefselvernieuwing doet. Oud weefsel moet dus afgebroken worden om zich te kunnen vernieuwen. Maar als men een lymfocyt in een weefsel een weefselonderdeel ziet afbreken, schiet men in paniek, en wordt dit een auto-immuunziekte genoemd. Deze zienswijze herdefinieert auto-immuunziekten als misverstanden over het natuurlijke opruimproces van het lichaam.

Oei oei. Dat je de patiënt eerst volgespoten hebt met gif, en dat onze lymfocyten dus keihard bezig zijn met het opruimen van die vers gedode stukjes weefsel (cellen), zodat dit afval niet toxisch wordt, dat mag niet vermeld worden zeker? Auto-immuun? Een grote illusie dat ons op het verkeerde spoor houdt. Ons “immuunsysteem” is een verkeerde term. Het lijkt op een soort detoxsysteem dat actief gifstoffen elimineert in samenwerking met bacteriën, waarbij er veel grondstoffen worden gerecupereerd bij het weefselherstel.

Het mooie is dat ons detox systeem uitermate intelligent is en werkt in verschillende lagen. Kleine vervuilingen zoals toxische stoffen of andere kleine moleculen worden opgeruimd door de leukocyten.

We leren ondertussen dat “leuk” van het Grieks komt en “wit” wil zeggen en cyt dat kennen we al. Witte bloedcellen. Deze komen uit de fabriek van het beenmerg waar deze krachtige schoonmakers worden geproduceerd.

In deze fabriek worden stamcellen gebruikt waaruit de lymfocyten rijpen. De uitrijping gebeurt in andere fabriekjes zoals bijvoorbeeld de Zwezerik. Daar halen de T-lymfocyten hun naam vandaan. Van “thymus”, het Latijn voor zwezerik. Lymfocyten zijn dus eigenlijk gewoon gespecialiseerde leukocyten.

Dan heb je ook nog de B-lymfocyten, en de NK cellen of wat staat voor de “liefelijke” naam “natural killer cells”. Dit etiket is al onzin. Moord bestaat alleen in de menselijke geest en niet in de natuur. Een dier doodt als het zich bedreigd voelt, of als het moet eten.

Moord met voorbedachten rade is een conceptuele daad en dat kennen dieren niet, zij leven instinctief. De NK-cellen kregen hun liefelijke naam omdat men er verkeerdelijk van uit ging dat zij “geïnfecteerde” cellen doden.

Dat is echter helemaal niet zo. Zij ruimen enkel cellen op die via hun MHC-moleculen aan de buitenkant laten weten dat ze rijp zijn voor de slacht. Dat doen door gifstoffen beschadigde weefsels ook. In feite is een NK-cel, een turbo-schoonmaakcel.

Deze NK-cel spuit vervolgens twee soorten enzymen in de cel die klaar is voor de apoptose, ofwel zelfdoding. (perforine en granzyme) De oude of beschadigde cel wordt door deze enzymen in stukjes geknipt tot er enkel alleen maar genetische stukjes overblijven. Van Dr. Andrew Kaufman (die trouwens voor een groot stuk de mosterd haalt bij Dr. Lanka) leren we dat dit leidt tot het uitstuwen van exosomen: zakjes RNA.

Dit wordt steeds meer gecheckt met ernstige biologen en wetenschappers die zich bevrijd hebben van het idee van externe ziektemakers en dualistisch gedachtegoed. Echter, hun wetenschappelijke bevindingen worden continu gecensureerd. De RNA strengen (exosomen) is het enige wat deze enzymen dus niet vernietigen. Universitairen noemen deze RNA-streng virussen waar wij zo bang van moeten zijn.

Deze exosomen kunnen herkend worden door andere oude of beschadigde cellen, en deze exosomen worden vervolgens uitgenodigd om hun apoptose tot een goed einde te brengen. Dat zou meteen verklaren, ook, waarom bij een herstelproces (niet: “ziekte”, want die is mentaal en tegen dan al lang opgelost) steeds een bepaald soort exosomen te zien zijn, die dan verkeerdelijk worden gezien als “virussen”. Vele mensen, universitairen en andere prospects zitten nog vast in de matrix van de angstpsychose veroorzaakt door het dualistisch denken.

Echter de sociale vertaling van angst is agressie dat op zijn beurt ook biologische conflicten zal veroorzaken met nieuwe symptomen tot gevolg.

We gaan nog even verder. Wat zou er gebeuren als je struikelt en je elleboog schaaft? Krijg je een infectie? Absoluut niet, want infectie bestaat niet (tenzij in de hoofden van degenen die de farmaceutische investeringsmaatschappij belangen).

Infectie bestaat niet in de ayurveda, de Chinese. Deze oude zienswijzen over geneeskunde hebben de tand des tijds zeer goed doorstaan omdat ze de natuurlijke wijsheid en intelligentie dat tijdloos en altijd actueel is volledig omvatten. Infectie en besmetting bestaan ook niet in de Germaanse geneeskunde.

Er is geen infectie, de huid is gescheurd en er komt vuiligheid binnen. Soms hele kiezelsteentjes. Je wast de wonde (ontsmetten hoeft niet eens, ontsmetten is zelfs contraproductief) en dan wacht je op de inflammatie.

Binnen de 10 minuten is die, wat betekent dat de bacteriën die verantwoordelijk zijn voor het heropbouwen van hun “tempel”, uw lichaam, aan de slag gaan. Ze worden uit hun latente slaap gehaald door de hersenen. Ze hebben nu immers ruimte en vocht (zwelling) en warmte van de inflammatie (plaatselijke koorts) om lekker actief te worden.

Medische contradictie: waarom ontsteekt een wonde, ondanks dat het medisch materiaal en de wonde is ontsmet? Omdat het lichaam van binnenuit microben activeert om de wonde te herstellen en te ontgiften.

Het is daar één grote werf van jewelste! Op dit werf waarbij al het beschadigd weefsel worden opgeruimd, het weefselherstel extra wordt geactiveerd waarbij continu grondstoffen worden gerecupereerd, dit weefsel herstel van de wonde dankzij microben. Dan heb je ook afval ‘pus, slijm of etter en dode bacteriën’ dat naar buiten moet worden afgevoerd, anders wordt dit toxisch. Net zoals bij een bouw van een huis je ook veel afval – dat deels gerecupereerd kan worden.

Vanuit het lichaam komen nog hulpstoffen op het grote bouwwerf van de wonde om dit snel te herstellen. Ik denk bijvoorbeeld aan LDL cholesterol dat een samentrekkende en een alkaliserende functie heeft en de wonde sneller zal helen en nog vele andere stoffen.

Het lichaam weet altijd precies wat het moet doen. Begrijp je nu hoe het komt dat wonden slecht genezen als je statines of cholesterolverlagende medicijnen tot je neemt?

Maar zélfs al heb je dat kiezeltje en ander vuil uit de wonde gewassen, dan nog is er soms fijn vuil dat wél in je bloedbaan terecht is gekomen. En dan komen de Mr. Proper’s van ons lichaam in actie. Voor je het weet zit dat vuil namelijk overal. De leukocyten doen wat ze kunnen, maar finaal zijn zij eigenlijk maar de lokale schoonmaakploeg. Die hebben Dreft.

Voor het grotere werk heb je Karchers nodig, als het zou gaan om giftige, lichaamsvreemde stoffen die bedreigend zijn en niet nuttig, dan heb je dus straffer materiaal nodig om te kuisen. Dan komen de T-lymfocyten in actie, bijgestaan door de B-lymfocyten. Tegelijkertijd worden onderdelen van de weefsels die rijp zijn voor de apoptose ook opgeruimd en kan het microbioom in je lichaam volledig hersteld worden. Evenwicht is synoniem van gezondheid, zowel fysiek als mentaal.

Wat hun relatie precies is, is tot op de dag van vandaag niet helemaal duidelijk, want elk jaar komen er nog types T-cellen bij. De immunologie, in tegenstelling tot de virologie, is wél een geldig veld van de wetenschap, en is nog in volle evolutie.

Vergeef me dus dat het vanaf hier wat minder helder wordt, en ook niet de laatste stand van zaken kan meegeven. Het is nu eenmaal mijn specialiteit niet. Maar mijn gevoel bij de immunologie is in ieder geval véél beter dan bij de “virologie”, behalve dan dat alles verkeerd gelabeld wordt. Dat kan ook niet anders.

Héél dat veld, hoewel de ontdekkingen ervan geldig zijn, interpreteert alles nog steeds volgens een moderne, en dus dualistische, nihilistische metafysica. Zo zijn er T-helper-cellen die geactiveerd worden wanneer er weefselonderdelen in de buurt zijn die zogezegd antigenen presenteren.

Hupla, nog maar eens: anti. En wat zegt de immunologie? Als Theo de helper-cel een antigeen opmerkt, dan zendt die een cytokine-bericht uit naar Bob de regulator-cel, die dan de gewone B-cellen op pad stuurt met de juiste antistoffen die het “pathogeen” moeten vernietigen. Zucht. Hoe vermoeiend. Kijk eens aan: antigenen waar dan anti lichamen op reageren.

Alles “anti”. Zo werkt het leven niet. Niks is anti, alleen onze filosofie kan anti zijn, ontstaan door de invloeden van de farmaceutische investeringsmaatschappij.

Conclusie

Zoals het lichaam wonden geneest zonder de mythe van ‘infectie’, zo werken onze cellen samen in een prachtig orkest van genezing en regeneratie. Het begrip van ‘infectie’ zoals gepropageerd door conventionele geneeskunde, vindt geen grond in de ayurveda, Chinese geneeskunde, of Germaanse geneeskunde, waar het natuurlijke proces van genezing en weefselherstel wordt omarmd.

Het is tijd om ons begrip van gezondheid en ziekte te heroverwegen, weg van het dualistische, anti-gerichte denken, naar een holistisch begrip waarin het lichaam als een intelligent, zelfregulerend systeem wordt gezien. De harmonie tussen ons en de micro-organismen die ons omringen is een prachtig voorbeeld van het leven zelf, een balans die we moeten erkennen en respecteren.

Bron: Ayurveda, Germaanse geneeskunde, Brecht Arnaert, Dr. Andreas Moritz, Dr. Hans Moolenburgh, Dr. Rath, Dr. Lanka, Dr. Andrew Kaufman

Gepubliceerd op 15/04/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

  • Vergeetachtigheid Het is inderdaad van groot belang om vanuit een biologisch perspectief naar vergeetachtigheid te kijken, niet alleen bij ouderen maar ook bij kinderen. Bij ouderen kan vergeetachtigheid veroorzaakt worden door chronisch actieve of terugkerende scheidingsconflicten, zoals het verlies van een levenspartner of de overgang naar een rusthuis waarbij dierbare bezittingen plotseling weg zijn. Dit kan leiden tot beperkingen in het korte termijngeheugen en problemen met denkvermogen, de dag plannen en dagelijkse taken. Vanuit een biologisch oogpunt heeft vergeetachtigheid een doel: het vergeten van traumatische ervaringen of scheidingen om verdere emotionele pijn te voorkomen. Zelf heb ik bijvoorbeeld gewelddadige mishandeling [...]

    By Published On: 12/03/2024
  • Ziekte is herstel Ziekte maakt deel uit van een proces dat leidt naar gezondheid. Deze zin staat natuurlijk haaks op de belangen van farmaceutische investeringsmaatschappijen. Maar na 120 jaar farmaceutische ontwikkelingen is het resultaat opvallend: nog nooit waren er zoveel zieke mensen als vandaag de dag. Er klopt duidelijk iets niet. Wanneer je ziekte bestrijdt als een vijand, word je feitelijk de vijand van jezelf en je eigen leven. Gun jezelf de kans om echt wetenschappelijk onderbouwd onderzoek naar de Germaanse geneeskunde (GG) te bestuderen. De GG begrijpt de verbondenheid tussen lichaam en geest en houdt rekening met de psychologische [...]

    By Published On: 04/03/2024
  • Uitzaaiende kanker? Wat een afgrijselijke misvatting om mensen angst aan te jagen waardoor er nieuwe conflicten kunnen ontstaan die een nieuwe kanker veroorzaken. Diagnose schokken zijn erger dan de kwaal zegt men, daar zit zoveel waarheid in.Onder metastasen wordt echter een hypothetische aangeduide afscheiding van boosaardige tumoren of van een infectiehaard verstaan. Let wel: hypothese = niet bewezen. De huidige oncologie baseert zich op deze valse onbewezen theorie.Ik ken echter geen enkele kankerpatiënt die ingelicht wordt dat het om een theorie gaat, integendeel, het wordt voorgesteld als een medisch feit. Maar de echte waarheid is dat er nog nooit een [...]

    By Published On: 04/03/2024