Het wordt stilaan duidelijk dat zoveel mensen hun heil proberen te zoeken in natuurlijke en veilige plantaardige of homeopathische middelen om hun gezondheid terug te kunnen winnen. Veel andere geneeswijzen, denk maar aan de Ayurveda, de Chinese en/of Japanse geneeskunde hebben grote kennis over de werkzame kracht die in veel planten zit verscholen. Bovendien heb je ook de Germaanse geneeskunde dat overal als paddenstoelen uit de grond schiet. De wijsheid van Dr. Hamer hecht veel belang aan de psychologische relevantie van de ziekte.

Of denk maar even aan de homeopathie waarbij sterke verdunningen energetische boodschappen overbrengen om lichaamscellen te herinneren hun normale functies weer op te nemen. Daar heeft de wetenschap ook nog niet naar het bewijs gezocht.

Onze medische wetenschap heeft een grote waarde bij acute gevallen om levens te redden. Maar symptoombestrijding is een grote vergissing. Indien het symptoom levensbedreigend wordt, is afvlakken nodig, ook hierin toont onze medische wetenschap een waarde.

Maar In de medische wetenschap is de leugen gewoon verbijsterend: wat de medische wetenschap ziekten benoemen zijn in werkelijkheid wetmatig verlopende biologische overlevingsprogramma’s, die starten na een shock of trauma die onverwacht, hoog dramatisch en geïsoleerd is beleefd.

De kern waarheid over ziekte is dat het overlevingsmechanismen zijn! De conflict inslag vormt een persoonlijke perceptie en is steeds subjectief. Het gaat het denken voorbij en wordt enkel gevoeld. Dit kan niet met “weten is weten” worden vastgelegd door rationeel denken. Het is van een andere orde net zoals intuïtie, en dit begrijpen heeft zoveel waarde om goed te herstellen van elke ziekte inclusief kanker. Het geeft je leven een nieuwe goede richting.

Individueel heb ik geen vertrouwen in de farmacie, de voedingsindustrie, de media en ons medisch apparaat. Ik merk dat er steeds van alles wordt uitgevonden om toch maar het menselijke lichaam te kunnen tegenwerken om zichzelf te ontgiften en te genezen. Symptoombestrijding is misdadig en zorgt ervoor dat het lichaam nooit kan genezen. Ziekte is een onderdeel van een proces dat leidt naar gezondheid.

Op natuurlijke middelen dat de natuur ons gratis ter beschikking stelt kan er geen patent worden genomen. Daarom worden natuurlijke middelen voortdurend verketterd. Het medisch instituut weet heel goed dat angst ziekmakend is, daarom blijven ze persistent angst zaaien.

Ik wens er wel bij te zeggen dat er vele artsen en zorgverleners zijn die met toewijding en liefde alles in het werk stellen hun patiënten te behandelen. Als je ziet hoe ze met toewijding kapotte lichaamsdelen herstellen, of levens redden bij acute gebeurtenissen, dan kan ik voor deze artsen wel echt veel respect opbrengen. Bij deze artsen gaat het wel om het belang van welzijn en gezondheid bij hun patiënt. We mogen geen steen gooien naar deze mensen.

Eén ding kan ik wel zeggen: ik moet toegeven dat ik ook iets chronisch heb, namelijk ik ben chronisch gezond met een chronische toestand van enorm veel levensenergie en een chronisch geluksgevoel. Bepaalde instituten horen dit niet graag. Dat is het verschil met een toegewijde arts, die het wel graag wil dat je gezond kunt zijn.

Beste allemaal,

Ik wil graag benadrukken dat het niet mijn taak is om te oordelen over iemands medische situatie. Mijn rol hier op aarde is om de echte oorzaken van ziekte en gezondheid op een begrijpelijke manier over te brengen, inclusief het metafysische aspect van het oplossen van biologische conflicten en trauma’s.

Ik vraag me vaak af of mensen zich laten leiden door aangeprate angst als het gaat om behandelingen voor hun gezondheid. Mijn advies zou zijn om verder te kijken en je te verdiepen in de biologische natuurwetten die ten grondslag liggen aan elke ziekte of aandoening. Achter elke ziekte schuilt namelijk een boodschap die bedoeld is om je verder te helpen in het leven. Helaas zijn we vergeten dat we ook deel uitmaken van de natuur en hebben we niet geleerd om deze boodschappen op de juiste manier te interpreteren.

Ik raad aan om je te verdiepen in de Germaanse geneeskunde, de ayurveda of andere zienswijzen over geneeskunde. Onze conventionele medische wetenschap vertelt ons niet altijd het hele verhaal. Zelfeducatie kan ons helpen om de waarheid te achterhalen en een weloverwogen keuze te maken voor onze gezondheid.

Het is belangrijk om te begrijpen dat de natuur geen fouten maakt en dat een lichaam nooit zichzelf aanvalt, hoezeer de medische wereld soms anders beweert. Er is altijd een psychologische reden, een dieperliggende oorzaak achter elke ziekte. Zodra je de boodschap achter de ziekte begrijpt, heeft de ziekte geen reden meer om zich in je leven te manifesteren en om jouw aandacht te vragen. Zo simpel is het eigenlijk.

Elke ziekte vraagt eigenlijk dat je het roer omgooit en je lichaam wat meer liefdevolle aandacht geeft. Door voeding en levensstijl aan te passen, geef je je lichaam de kans om zich te ontgiften en om de voorwaarden te scheppen voor zelfgenezing. Maar misschien nog belangrijker is het oplossen van emotionele problemen door je eigen blinde vlekken te erkennen en ze bestaansrecht te geven.

Neem de tijd om je voorgeschiedenis te analyseren, om lessen te leren en om jezelf onvoorwaardelijke liefde, mededogen, onschuld, dankbaarheid, vergeving en zachtheid te geven. Doe deze introspectie altijd met compassie naar jezelf toe op de eerste plaats. Je zult merken dat je meer energie krijgt en dat je gezondheid verbetert. Het begrijpen van waarom en hoe dingen zijn gebeurd, brengt rust in jezelf en laat je geest op adem komen.

Elke ziekte is een onderdeel van onze biologische overlevingsprogramma’s. Alles in onze biologische natuur is gericht op het behoud van leven, dat is een natuurwet. Het DNA is niet geprogrammeerd om ons te vernietigen, zelfs kanker vormt daarop geen uitzondering. Het is een tragische misvatting dat welke ziekte dan ook inherent kwaadaardig zou zijn.

De perceptie dat er iets mis zou zijn in ons lichaam is gebaseerd op angst en onbegrip over de effecten van biologische conflicten en trauma’s. Deze overtuiging vormt de basis van veel lijden en pijn.

Stressvolle overtuigingen en angst zijn vaak de oorzaak van emotionele conflicten en schokken, die ons kunnen meeslepen in een neerwaartse spiraal van voortdurende conflicten. Het is echter een idee om dankzij ziekte de echte pijn en trauma onder ogen te zien en onszelf te benaderen met onvoorwaardelijke liefde, mededogen, onschuld, zachtheid, vergeving en dankbaarheid, om zo de ware oorzaak van de ziekte op te lossen.

Met vriendelijke groet Daniël

Gepubliceerd op 29/05/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

  • Hoe ontgift en zuivert het lichaam zich? Het menselijke lichaam is het pronkstuk van miljoenen jaren evolutie van de natuur. Het lichaam van de mens is evolutionair gezien hoog ontwikkeld en heeft verschillende uiterst intelligente en accurate systemen om zichzelf te kunnen ontgiften en te zuiveren van afvalstoffen en toxines. Deze processen zijn essentieel om te voorkomen dat afvalstoffen en toxines zich ophopen en verzuring veroorzaken, wat kan leiden tot verstoppingen in de fijne haarvaten van onze bloedsomloop, het bindweefsel waarin onze lichaamscellen zijn ingebed, en het lymfestelsel dat overtollige vloeistoffen en stofwisselingsafval afvoert. Wanneer verstoppingen optreden, ontvangen lichaamscellen geen [...]

    By Published On: 03/03/2024
  • Al meer dan 25 jaar wordt wetenschappelijke medische kennis onderdrukt. Natuurwetenschappelijk denken betekent het analyseren van metafysische en psychologische componenten die voorkomen bij kanker en chronische aandoeningen, om deze op te lossen. Het menselijke lichaam heeft dankzij miljoenen jaren natuurlijke evolutie geleerd zichzelf gezond te houden. De mens is eigenlijk het pronkstuk van natuurlijke intelligentie. Het microbioom werkt in evenwicht samen, met een dynamische samenwerking die gunstig is voor alle partijen, inclusief de mens. Microben staan altijd ten dienste van hogere levensvormen. Dr. Hamer begreep dit. Problemen zoals conflicten, trauma's en biologische schokken kunnen dit evenwicht grondig verstoren. In mijn [...]

    By Published On: 03/03/2024
  • Je immuunsysteem is in feite een recyclagesysteemHet lijkt erop dat je immuunsysteem een flinke klap heeft gekregen. Je voelt je slecht en je klachten lijken zelfs erger te worden. Maar voordat we ons haasten naar een antibioticakuur, laten we eens dieper ingaan op ons immuunsysteem en enkele zaken herontdekken.Het immuunsysteem past binnen een dualistische filosofie waarbij ziekte wordt gezien als iets van buitenaf dat het lichaam binnendringt, in plaats van een reflectie van interne geestelijke processen. Echter, de geest is wel degelijk ontvankelijk voor de schokken en trauma's van het leven. Het lichaam is als het ware het voertuig waarmee [...]

    By Published On: 03/03/2024