De invloed van de geest op je algemene gezondheid

Onze niet-fysiek tastbare geest staat altijd in verbinding met onze lichaamsweefsels. De meeste mensen krijgen langzaamaan het besef dat onze geesteshouding een krachtige invloed uitoefent op onze gezondheid, dit ten goede of ten kwade.

De geest die niet tastbaar is beïnvloedt lichaamsfuncties waaronder de algemene gezondheid of recyclingsysteem en de hormoonhuishouding. Dit kan ten nadele zijn van onze gezondheid, of juist leiden tot het herstel en behoud van onze gezondheid. We weten dat we allemaal een geest hebben en dat we kunnen denken. Ik denk, dus ik besta of ik ben, een algemeen aanvaarde axioma.

Ondanks dat de wetenschap de trilling van het denken in de verschillende kwadranten van de hersenhelften met geavanceerde apparatuur kan meten, zijn ze niet in staat met dezelfde ontwikkelde hoogtechnologische apparatuur te achterhalen wat je precies denkt.

Want dit is subjectief, we kunnen dat niet bewijzen, maar toch weten we allemaal wat we denken. Waar staan dan de rationele wetenschappers met hun meten is weten?

Ik herhaal, de wetenschap heeft zijn waarde en kan bij acute zaken levens redden, is nuttig voor ons algemeen belang, maar op een bepaald punt stopt de wetenschap, en zo een punt is onze geesteshouding in relatie met alle cellen van ons lichaam.

Onze gedachtenstroom van onze geest

Welnu, zoals het domein van de fysica alle fysische aspecten en elementen van ons leven verklaart en beheerst, verklaart en beheerst het domein van de metafysica die aspecten en elementen van ons leven dat het domein van de fysica te boven gaat.

De principes van aantrekking maken dus deel uit van de metafysica. Het werkt als een energie magneet en het trekt alle dingen aan die soortgelijk zijn en gehoorzaamt aan het principe van soort zoekt soort. Ons denken, subjectief, niet te meten gedachtestroom maakt deel uit van het domein van de metafysica.

Van daaruit gaan we naar het derde domein, de kwantumfysica of natuurwetenschap. De meeste mensen beseffen niet eens dat ze op elk moment van hun leven gebruikmaken van de kwantumfysica.

Het fundament van de kwantumfysica of de wetenschap van onbegrensde mogelijkheden leert ons dat “alles wat wordt waargenomen, door de waarnemer zelf wordt beïnvloed” Als dit waar is, (en dat is waar) dan speel jij de grote rol in alles wat er gebeurt, exact zoals het gebeurt. In dit domein van de kwantumfysica is de geest heerser.

De vraag is alleen of jij het bewust of onbewust, opzettelijk of onopzettelijk en bedoeld of onbedoeld doet. Eén ding is zeker, jij hebt het gedaan.

Jouw geluk, totale gezondheid en algemeen welzijn valt hieronder. In dit gebied heerst de invloed van jouw geest op het algemene gezondheidssysteem van je fysieke lichaam. En dit is het punt dat niet meer kan worden geverifieerd door meten is weten van de wetenschap.

Zolang de wetenschap zich blijft vastpinnen op staalharde bewijzen, zal het vastlopen in een oneindig intellectueel spel dat geen einde kent, waardoor de natuurlijke intelligentie nooit begrepen kan worden. Want het kan niet bewezen worden, net zoals het tegendeel ook niet bewezen kan worden. Het is voorbij de fysica van het menselijke lichaam.

Natuurlijke intelligentie kan wel gevoeld worden.

De communicatie met ons lichaam

De vraag is hoe we met onze geest onze fysieke gezondheid kunnen beïnvloeden, en de manier waarop. De eerste indicaties voor dat hoe, zal wel niet al te opwindend zijn, en waarschijnlijk zullen ze dat nooit zijn. Het is wetenschappelijk bewezen dat er een communicatie bestaat tussen de hersenen en het gezondheidssysteem dankzij de hormoonhuishouding.

Deze communicatie loopt in twee richtingen, de lichaamsweefsels sturen namelijk ook boodschappen door naar onze hersencellen. Maar de endocriene klieren die hormonen (via bloedbaan), neurotransmitters (via zenuwstelsel) en feromonen (stofjes die je lichaam verlaten) aanmaken hebben een fractie van tijd nodig om de lichaamsweefsels te bereiken en de boodschap over te brengen.

Het antwoord van de lichaamsweefsels heeft eveneens een fractie van de tijd nodig om de hersenen te bereiken.

Het overlevingsmechanisme in het lichaam wil dat er nog sneller op boodschappen kan worden gereageerd op levensbedreigende plotse toestanden. Het zijn niet alleen de hersenen die reageren, maar ook het ruggenmerg kan accuraat juiste beslissingen nemen.

Als je bijvoorbeeld met je vinger aan een gloeiend voorwerp komt, geeft het ruggenmerg het bevel om je vinger terug te trekken, en dat is veel tijd gewonnen en kan voorkomen dat je vinger verbrandt. De boodschappen moeten niet de hele weg volgen tot aan de hersenen en vice versa.

Het wordt mogelijk geacht dat het overdrachtsmechanisme van boodschappen aan onze algemene gezondheid in de hypothalamus (een endocriene klier) en de neocortex (het ‘jongste deel’ van de hersenschors waarin cellen in regelmatige lagen gerangschikt zijn) moet worden gezocht.

Maar de hamvraag is, waaruit bestaat deze verbinding tussen ons gezondheidssysteem, onze gevoelens en het centrale zenuwstelsel?

Het antwoordt op deze vraag blijft de wetenschappers ontglippen. Maar dan komt het: bij gevoelens krijgen alle lichaamsweefsels tegelijkertijd de boodschap, nog sneller dan de tijd die de hormoonhuishouding nodig heeft om de boodschap over te brengen via het zenuwstelsel.

Intuïtief weten we dat bij elk gevoel als resultaat van een gedachte ogenblikkelijk de emotie ontstaat dat het lichaam in beweging brengt, het gebeurt letterlijk tegelijkertijd.

De algemene gezondheid lijkt eerst te reageren op je gedachten en vervolgens op de boodschappen die gestuurd worden uit de hersenen, bovendien moeten we beseffen dat de witte bloedcellen in de kleine teen geen boodschappen ontvangen via het zenuwstelsel.

De witte bloedcel dat op dit moment in de kleine teen aanwezig is weet al hoe je denkt over jezelf, nog voordat hij de boodschap heeft ontvangen via hormonen.

Het leger van onze algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem

De moeilijkheid voor de wetenschappers is het feit dat de algemene gezondheid geen duidelijk te definiëren begrenzingen heeft. Onze algemene gezondheid is een soort legermacht dat functioneert, maar het lijkt geen centraal hoofdkwartier te bezitten.

Onze algemene gezondheid is een legermacht van steeds patrouillerende cellen die lichaamsvreemde stoffen, toxines en overgroei micro-organismen terugdringen en in evenwicht brengen als ze hun schoonmaakwerk hebben afgerond.

Maar toch heeft deze legermacht in het lichaam geen te definiëren bevelshiërarchie of commandocentrum. Het lijkt gestuurd te worden door een uiterst hoogontwikkelde intelligente strategie die elke witte bloedcel – iedere soldaat in dat leger – bereikt, ongeacht waar deze zich in het lichaam bevindt.

Het beïnvloed ook de microben die in symbiose leven met de lichaamscellen en -weefsels.

Er zijn onderzoeken die bevestigen dat oraal verkregen witte bloedcellen nog steeds reageren op de emoties van de donor. Is dat geen plausibele suggestie voor onze wetenschap om dit terrein iets meer te gaan verkennen? Het valt wel niet te meten, die onvindbare connectie tussen de algemene gezondheid en het centrale zenuwstelsel snap je? Het is een mogelijkheid, het domein van de kwantumfysica.

Bij ziekten en chronische aandoeningen weten we dat verstoppingen door afvalstoffen en toxines vaak het gevolg zijn van de effecten van biologische schokken en trauma’s. Dan rijst de vraag op hoe het komt dat onze algemene gezondheid niet in staat is om deze vervuiling op te lossen?

Onze soldaten, de witte bloedcellen, doen dus precies niet al te veel. Daar ligt dus een andere oorzaak te zoeken van ziekte en chronische toestanden zoals kanker of hart- en vaatziekten. Hoog tijd om het zelfgenezend vermogen meer aandacht te geven, want we kunnen ervan uitgaan dat de gedachte die je hebt over jezelf, hoe je denkt over je eigenwaarde, zelfrespect en liefde een cruciale factor is om jezelf ziek te maken ofwel te genezen.

Witte bloedcellen weten precies hoe je denkt en reageren er accuraat op. En dat geldt niet alleen voor witte bloedcellen, maar dat geldt voor alle lichaamsweefsels in het lichaam. Het gehele lichaam heeft een geest nodig om zijn bevelen nauwkeurig te kunnen opvolgen. En de geest heeft een lichaam nodig om zichzelf te kunnen definiëren.

De connectie tussen lichaam en geest versus medische wetenschap.

Het zelfgenezend vermogen van het lichaam is een prachtig voorbeeld hoe de geest het fysieke lichaam beïnvloedt. Een patiënt gelooft een remedie en geneest van een al dan niet gediagnosticeerde aandoening of ziekte.

Misschien hebben al velen onder ons al eens gehoord van spontane remissie, ook niet tastbaar en daarom niet vatbaar voor onze geneeskunde. Terwijl onze geneeskunde daarvoor een verklaring EIST, gegrond op staalharde wetenschappelijke bewijzen over hoe onze geest onze gezondheid zou kunnen beïnvloeden.

Dit is het punt waar wetenschap stopt en de geest overneemt. Het kan niet dat onderzoek op het geestelijk en zelfs het holistische aspect als zweverig wordt afgedaan. Ze hebben een grote meerwaarde voor elke patiënt. Is dit een manier om de allopatische geneeskunde te continueren? Is de primaire subjectieve communicatie tussen lichaam en geest een gevaar voor de allopatische geneeskunde?

Het antwoord is NEE. Alles moet in het voordeel blijven voor de patiënt. Hippocrates stelt dat geneeskunde op de eerste plaats altijd in het belang moet zijn voor de patiënt, om hem te helpen genezen en te ondersteunen op oorzaak georiënteerde wijze.

Biologisch conflict (trauma) en een negatieve geesteshouding is altijd een belangrijke oorzaak van ziekte. In het belang van de patiënt moeten deze zaken ook aangepakt en opgelost worden

Conclusie: een negatieve geesteshouding is eveneens een belangrijke oorzaak van ziekte.

Veel mensen voelen intuïtief aan dat emoties je ziek kunnen maken. We laten ons meeslepen door angsten, onzekerheid en zorgen, vernietigen onszelf door haat en woede te dragen. De stress die deze negatieve emoties veroorzaakt op celniveau in ons lichaam verzwakt de algemene gezondheid.

Al onze witte bloedcellen, onze soldaten kunnen niet goed functioneren door de stress dat gerelateerd is aan negatieve emoties. Vervolgens ontstaat ophoping van toxines en afvalstoffen doordat niet alleen onze soldaten van onze algemene gezondheid hun werk niet goed kunnen doen.

Maar ook alle andere lichaamsweefsels kunnen hun werk niet naar behoren uitvoeren door dezelfde stresstoestand veroorzaakt door negatieve emoties.

We denken hierbij aan de spijsvertering en de hormoonhuishouding bijvoorbeeld. Deze staan onder rechtstreekse beïnvloeding van de geest in het emotionele centrum van de hersenen. Negatieve denkwijze ondermijnt het ontgiftend vermogen van het lichaam en blokkeert de spijsvertering.

Heel toevallig worden we zogezegd “slachtoffer” van een in de buurt zijnde microbe zoals een gist, exosoom of bacterie. Want alles in de buurt is gecontamineerd met deze beestjes, ze zijn echt overal te vinden. Een grotere waarheid is dat het lichaam feitelijk latente microben en exosomen activeert in het lichaam zelf. Exosomen worden gerepliceerd in het lichaam.

Je bent ziek geworden, wat ga je doen om jezelf te genezen? Ga je een beetje introspectie doen? Innerlijk huiswerk maken om te ontdekken wat onze geesteshouding is ten opzichte van de ziekte die we hebben opgelopen? Hoe hebben we ons lichaam verplicht om microben en exosomen te activeren zodat het kan overleven?

Gaan we een manier zoeken om onze emoties en geesteshouding om te polen van negatief naar positief? Gebruik woorden voor jezelf zoals onvoorwaardelijke liefde, onschuld, mededogen, zachtheid, dankbaarheid, besef dat je altijd al je best hebt gedaan.

Ik zie toch dat de meeste mensen kiezen om bij de arts aan te kloppen met de vraag, doet U het maar, los het maar op. Ik begrijp dat artsen dolgraag willen weten wat de aard van de chemische reactie keten is die volgens hen de verbinding vormt tussen het lichaam en de hersenen en vice versa.

Maar gesteld dat deze chemische reactie keten niet bestaat als oorzaak, maar wel als gevolg van je eigen gedachte over jezelf zoals steeds duidelijker begint te worden, is de kans groot dat onze medische wetenschap jaren en jaren op zoek blijft naar een chemische reactie keten als oorzaak, maar deze bestaat niet.

Ondertussen blijven miljoenen zieke mensen in deze grote valkuil vastlopen omdat ze het moeten stellen zonder een feilloze methode voor het benutten van onze geest om onze algemene gezondheid en recyclingsysteem te activeren, afwijkingen te corrigeren of onze gezondheid op een andere manier te herstellen.

Het is jammer dat wetenschappers en medische onderzoekers weigeren geloof te hechten aan het verschijnsel van de ongrijpbare en ontastbare connectie geest – lichaam, en dat daardoor onze levensverwachting sinds de 21ste eeuw sterk aan het dalen is, ook de kwaliteit van ons leven neemt af.

Ik merk dikwijls dat artsen en wetenschappers zich heel afstandelijk gedragen tegenover hun patiënten, vanuit hun ivoren toren wordt de communicatie nog slechter, die al slecht is door een verschillend idioom. Het lijkt alsof zij een andere soort zijn, met een eigen taalgebruik dat niemand begrijpt.

Nochtans hebben medici waardevolle kennis en kunnen een mooie bijdrage leveren in de geneeskunde, zeker als er echt wordt geluisterd naar de patiënt en het gevoelsmatige van de patiënt begrepen wordt. Maar het verschillend idioom staat in de weg en het gevoelsmatige is ook niet een tastbaar of bewijsbaar iets.

Het bio-energetisch veld van ons lichaam.

Het bio-energetisch veld toont aan dat alle lichaamsweefsels een intelligentie en bewustzijn hebben en 24 uur per dag jouw innerlijke dialoog mee beluisteren. Je kunt dus met je lichaamsweefsels praten en zij kunnen jou antwoorden. Het rationele objectieve denken kan dit niet bevatten en bijgevolg niet accepteren, het subjectieve intuïtieve innerlijk voelen en het hart kan dit des te meer bevatten, maar niet bewijzen omdat het voorbij de stof gaat.

Vergeet ook niet dat de buikcellen nooit hebben geleerd om aan hun denkwijze te twijfelen, dit in tegenstelling tot de hersencellen die dit wel geleerd hebben. Nou ja, het juiste antwoord is het objectieve rationele denken in verbinding brengen met het subjectieve intuïtieve voelen.

Dan verkrijg je de echte meerwaarde om je leven en gezondheid te creëren zoals jij dit wilt en kan jouw bewustzijn groeien. Het collectieve bewustzijn heeft echt veel baat bij als het bewustzijn van ieder individu verder kan evolueren. Vandaar mijn uitspraak: vertrouw op je lichaam en genees jezelf.

Daar ligt het probleem, niet iedereen is bereid om zijn of haar mening te herzien, vooral degenen die veel tijd en geld hebben geïnvesteerd in het bereiken van hun huidige geesteshouding. Nochtans is verandering van het denken fundamenteel om een herziening van de manier waarop wij wetenschap interpreteren om het bewustzijn te verruimen, zowel individueel als collectief.

We zitten op dit moment reeds in de overgangsfase van het idee dat de geest voortkomt uit de stof (het materialistisch monisme), naar het dualisme dat zegt dat geest en stof naast elkaar bestaan. Idealiter is het belangrijk dat we ons bewustzijn verder verruimen naar transcendentaal monisme dat verklaart dat stof voortkomt uit de geest.

Het lichaam is letterlijk de condensatie van de geest waarbij je een specifieke constitutie hebt , aangepast om je doelen op zielsmissie tot uitdrukking te brengen. Zoals de oude classici dit altijd al hebben geweten.

Het gebied in de kwantumfysica waar het deeltjes aspect van materie alleen maar kan bestaan dankzij het golf aspect van de geest. Het golf aspect van onze geest heeft het deeltjes aspect niet nodig om te bestaan maar beïnvloed wel het deeltjes aspect en daarmee ook hoe de materie zich in ons lichaam zal gedragen.

De geest is energie, energie kan nooit geschapen of vernietigd worden, het was er altijd, is er altijd geweest, alles wat ooit bestond bestaat altijd, het neemt vorm aan, doorloopt de vorm en verlaat de vorm weer.

Zoals de oude classici wetenschap beoefenden en zij wisten dat het lichaam de condensatie van de geest is.

Wie ben ik?

Herken je jouw existentie hierin? Dus stop met te denken dat je een vlezen omhulsel bent dat hier zomaar tijdens een deel van de lineaire tijd rondloopt op aarde en plots ophoudt. Nee je bent energie, een spiritueel wezen om menselijkheid uit te drukken, een energieveld dat opereert in een groter energieveld. Energie verandert alleen van gedaante, en dus jij ook.

Je ware essentie is energie dat er altijd al is geweest, je kunt nooit niet-zijn. Diep in jezelf weet je dat. Het houdt in dat je niet begrensd bent en dat gezondheid of ziekte altijd binnen jouw bereik is en dus ook jouw verantwoordelijkheid is. Spontane remissie en het placeboeffect of het zelfgenezend vermogen zijn hier mooie voorbeelden van.

Het universum vloeit wezenlijk voort uit het denken, en alle materie om ons heen is niets anders dan gestold denken. Wij zijn de bron van het universum, en zodra we deze kracht begrijpen dat in onszelf aanwezig is, zijn we in staat ons lichamelijke welzijn positief te beïnvloeden.

Innerlijk voelen is begrijpen hoe het proces zich kan voltrekken waardoor we in staat zijn om onze invloed bewust aan te wenden om meer gezondheid te creëren. Dus de manier hoe wij denken over onszelf is de manier waarop we deze kracht van ons innerlijk energieveld gebruiken en toepassen – positief of negatief – en dit bepaald hoe onze gezondheid en welzijn zal zijn en wat voor een omgeving wij creëren.

Het gaat om deze dynamiek van energie te beseffen en uit te oefenen. De mate waarin we onze innerlijke kracht gebruiken heeft direct te maken met het niveau van ons denken, en dit kan echt niet door “meten is weten” van onze wetenschap en medici in tastbare en bewijsbare vorm gegoten worden.

Accepteer voor jezelf dat blijere gedachten een blijere biochemie laten ontstaan in je lichaam waardoor je gezonder wordt. Negatieve boodschappen en stress in onze innerlijke dialoog gaan onomstotelijk het lichaam en de hersenen slechter laten werken, omdat deze energie van negatieve gedachten en emoties ons lichaam continu herscheppen, herstructureren en reorganiseren.

Onze fysiologie creëert ziekte als een vorm van feedback, waarmee ze ons laat weten dat we niet in evenwicht zijn, niet dankbaar en liefdevol zijn. Dit is de andere kant van de medaille van symptomen en ziekte.

Jezelf onvoorwaardelijk lief te hebben.

Het programma over liefde laat je zien hoe meer je jezelf onvoorwaardelijk lief hebt, hoe meer innerlijke rust en vrede je zal verkrijgen. Jouw innerlijke dialoog wordt positief, en een liefdevolle geest zal je lichaam op liefdevolle wijze laten doen waarvoor het gemaakt is, namelijk totale gezondheid creëren om jou te ondersteunen voor de missie waarvoor jij hier op aarde bent gekomen.

Liefde voor jezelf, onvoorwaardelijke liefde is de krachtigste genezende energie dat het universum jou te bieden heeft. Deze onvoorwaardelijke liefde dwingt de wetenschap met “meten is weten” om buiten haar algemeen aanvaarde grenzen en constructies te treden, dit geldt eveneens voor de medische wetenschap.

Eenheid met al je lichaamsweefsels? Deel hebben aan het bewustzijn van familieleden, vrienden, buren? Liefde en samenhorigheidsgevoel gebruiken om intentie (subjectieve communicatie) tussen het hogere zelf van jezelf, de een en de ander? Jezelf harmoniserend afstemmen op de allesdoordringende en allesomvattende energie dat liefde is.

Maar is liefde wetenschappelijk, (meten is weten)? Vandaag nog niet, hopelijk snel in de nabije toekomst.

We weten dat liefde een verbindende kracht is voor alles wat er is. Liefde is noodzakelijk voor communicatie met de onstoffelijke wereld, het is niet tastbaar en dat vinden we in de religies terug.

Agnosten en atheïsten die hun bewustzijn gaan verruimen met de allesdoordringende onvoorwaardelijke liefde, gaan misschien inzichten verkrijgen dat alle hogere niveaus van spiritualiteit door een hogere intelligentie worden bestuurd, een intelligentie die de hele ruimte vult.

Er komt een dag dat wetenschappers en medici gaan veronderstellen dat er een spirituele grondslag voor onze stoffelijke wereld bestaat. De energie van liefde is de verbindende schakel voor de connectie lichaam-geest, evenals de verbinding voor lichaam-geest van je medemens. Want je moet niet alleen liefdevol zijn voor jezelf, ook liefdevol voor de ander.

De geest bestuurt het lichaam, daaruit kunnen we afleiden als je lichaam niet op een goede manier functioneert, dat dit gewoonlijk komt omdat je geest er een verkeerde invloed op heeft. Deze verslechtering van het emotioneel, lichamelijk en geestelijk klimaat doet zich voor in de vorm van negatieve stress.

Stress is het gevolg van een negatieve invloed door onze geesteshouding of een fysieke uitputting. Piekeren, verdriet, boosheid, afgunst, onzekerheid, eenzaamheid, angst, zorgen enzovoort zijn allemaal producten van onze dolgedraaide wereld met een tekort aan liefde.

Je kunt jouw gezondheid en welzijn ook ernstig schaden door middel van negatieve uitspraken en negatieve ervaringen. Woorden zijn energie van gedachten, maar al iets meer in een kneedbare vorm, meer tastbaar.

In onze communicatie taal (taal is de symboliek van onze gedachtegang), wemelt het spijtig genoeg van negatieve uitspraken en daarmee geven we onze organen en cellen negatieve opdrachten.

Bijvoorbeeld, ‘zij maakt mij misselijk’, ‘ik krijg hoofdpijn van hem’, ‘zij wekt mijn gal op’, ‘ik kan hem niet uitstaan’ e.a. Woorden en uitspraken hebben kracht, en als ze vaak herhaald worden gaan ze des te effectiever zijn. Gevolg: Hoofdpijn, gevoelige pols of combinatie van verschillende symptomen.

Ik wordt dikwijls op mijn blogs geconfronteerd met uitspraken zoals: ‘Kun je dit bewijzen met een staalharde wetenschappelijke achtergrond?’ of ‘we beschikken niet over bewijzen dat deze theorie geldigheid bezit’.

Het zijn nu eenmaal woorden die het meest worden gebruikt door beoefenaars van iedere wetenschappelijke discipline wier status quo in gevaar dreigt te komen. Ze zijn bang voor cognitieve dissonantie omdat nieuwe inzichten de grond onder hun voeten laten wegzinken.

Het zijn woorden die niet van echte kracht getuigen, maar eerder een zwakte verraden. Wat deze woorden in feite zeggen is: ‘Hier weet ik niets van’, of ‘We hebben daar geen ervaring mee en hebben daar nooit onderzoek naar gedaan’.

Echter de eerste uitspraak is veel beter geschikt om je onwetendheid te verbergen, en dat staat precies juist echt wetenschappelijk onderzoek in de weg. Veel wetenschap is gebaseerd op hypothesen in plaats van een bewezen stelling. De virologie en de oncologie zijn daar een mooie voorbeelden van.

Gepubliceerd op 19/07/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

  • Blootsvoets lopen Ongeacht waar je woont en wat voor werk je doet, is de kans groot dat je van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat schoenen draagt. Zelfs wanneer we geen schoenen dragen, zijn onze voeten vaak stevig ingepakt in sokken, panty's of pantoffels. Daarnaast hullen we onze voeten maar wat graag in mooi schoeisel. Het liefst met een hoge hak, strakke bandjes of een dikke zool. En als ze niet lekker lopen, leggen we er een extra zooltje in en bij medische klachten laten we zelfs peperdure steunzolen maken. Daar wringt het schoentje, zeg maar. Het is beter [...]

    By Published On: 16/04/2024
  • Het nut van een tongschraperEen tongschraper biedt tal van voordelen voor het lichaam. Deze vorm van mondhygiëne, eventueel in combinatie met oilpulling, ondersteunt het lichaam effectief bij het ontgiftingsproces. Gedurende de nacht ontstaat er op de tong een dunne laag, vergelijkbaar met de dauw die 's ochtends op het gras verschijnt. Deze laag bevat dode bacteriën, residu's, weefselafbraak en voedselresten.Met een tongschraper kun je eenvoudig deze afvalstoffen verwijderen, waardoor je het ontgiftende vermogen van het lichaam stimuleert. Daarnaast helpt het bij het verwijderen van vieze smaken uit de mond en verhoogt het de gevoeligheid van smaken uit de voeding.Tongschrapers kunnen [...]

    By Published On: 07/03/2024
  • De taak van de lymfe is het lichaam ontgiften en zuiveren. Verzorg je spijsvertering, want de lymfe is voor 80 % verbonden met de darmwerking. Het kan dus geen kwaad om het zuiveringssysteem van je lijf een handje te helpen. Dat kan op verschillende manieren: 1-Droog borstelen Droog borstelen, ook wel dry brushing genoemd, vindt zijn oorsprong in de Indiase geneeskunde Ayurveda. Het stimuleert de lymfe en helpt ziektes te voorkomen. Daarnaast heeft het voordelen zoals het bevorderen van de bloedsomloop, met name in de huid, het verwijderen van dode huidcellen en het stimuleren van de stofwisseling. Door een [...]

    By Published On: 29/02/2024