De kiemtheorie van onze wetenschap, de nalatenschap van Louis Pasteur

De medische wetenschap is van mening dat ziektekiemen, zoals bacteriën, virussen die nog niet zijn bewezen, schimmels-gisten ziekten kunnen veroorzaken. Of het nu door ziekte of verwonding is, ziektekiemen zijn altijd de oorzaak en moeten met een medisch militair regime bestreden worden volgens hun denkwijze. Dat is hun “kiemtheorie”.

Ze geloven dat ziektekiemen de vijanden zijn van het menselijke lichaam. De reguliere geneeskunde leeft in de illusie dat microben onze vijanden zijn en bestreden moeten worden. Arm van geest is deze denkwijze. Het is het gevolg van dualistisch denken waarbij men denkt dat ziekte van buitenaf komt. De oorsprong van elke ziekte ligt in jezelf, dat zijn conflicten die in de geest, hersenen en het lichaam synchroon inslaan.

De Germaanse geneeskunde zegt echter iets totaal anders. Deze natuurgeneeswijze zegt dat schimmels, bacteriën en virussen (exosomen-globulines) onmisbare helpers zijn (symbionten), die vastgelegde opdrachten in het lichaam vervullen.

Maar in de reguliere geneeskunde kennen we de indeling van de micro-organismen in “goede” = “symbionten”. We denken hierbij aan bijvoorbeeld de colibacteriën in de mond en darmflora. En “kwaadaardige” = “antibionten” (bijvoorbeeld de tuberkelbacteriën, streptococcen en virussen. De “kwaadaardige” gaf men de schuld van diverse ziekten. Deze “ziekten” noemde men dan “infectieziekten”.

Dat is ergens begrijpelijk omdat men bij vele ziekten daadwerkelijk schimmels, bacteriën en exosomen-globulines terugvindt. Wat de reguliere geneeskunde echter niet zegt, is dat ook bij gezonde mensen al deze hoeveelheden microben te vinden zijn wanneer men daar naar zoekt. Maar deze microben zitten latent aanwezig in een gezonde persoon. Ze worden pas geactiveerd als er weefselbeschadiging door verschillende oorzaken ontstaan is.

Wanneer men deze geactiveerde microben terugvindt bij zieken, spreekt men van “pathogene” of ziekmakende kiemen of een “infectie”. Maar waarom dezelfde kiem de ene keer ziek maakt en de andere keer niet, dat verklaart de reguliere geneeskunde door een goed of slecht werkend immuunsysteem. Dit antwoord heeft geen psychologische relevantie.

Micro-organismen zijn sinds de oertijd onze trouwe begeleiders.

Ons lichaam is tot elke cel “doordrongen” van kiemen (bv de mitochondriën zijn van bacteriële afkomst). Ook in de natuur is er niets “kiemvrij”. Integendeel: alle wat leeft zit vol kiemen, denk maar aan bijvoorbeeld bosgrond, humus enzovoort. Sinds ons bestaan leven we in een perfecte symbiose (samenwerking) met deze microben. Zonder hen zijn we niet in staat te overleven. Ze helpen ons voedsel te verteren, helpen bij de celdeling, productie van hormonen, aanmaak vitaminen en afbreken van celafval en toxines.

Wanneer men de oorzaak van een brand zou onderzoeken zou men tot het volgende absurde gekke besluit kunnen komen. “Bij elke brand waren brandweerwagens aanwezig.” ” Zij moeten dus de oorzaak zijn van de brand!” Wat natuurlijk de reinste onzin is, want de brandweer blust de brand. Hetzelfde doen schimmels (gisten), bacteriën en virussen (exosomen-globulines). Zij blussen de brand en optimaliseren de heling en herstel van lichaamsweefsels. Zij zijn in geen enkel geval “schuldig” aan de ziekte.

De medische moderne geneeskunde weet niet dat biologische conflicten, trauma’s aan de basis liggen van elke aandoening. Daarbovenop komen er toxines en andere schadelijke stoffen die verzuring veroorzaken in het lichaam. Dit zijn echte oorzaken dat lichaamscellen beschadigd en ziek worden. Deze beschadigde cellen moeten opgeruimd worden. Omdat ze voor het lichaam geen nut meer hebben.

Daarvoor activeert het lichaam exosomen en bacteriën die met de schoonmaakoperatie en hersteloperatie gaan starten. Het gebeurt dikwijls dat het lichaam door omstandigheden (biologische shock) extra hulpweefsel gaat aanmaken. Dit hulpweefsel wordt ook door microben afgebroken van zodra de biologische shock is opgelost.

Maar meestal als gevolg van symptoombestrijding ontstaat er een overvloed aan toxines met de daaruit vloeiende beschadiging aan de cellen. Dat is een intoxicatie schok. Dan wordt de microbiële flora verstoord en is deze ook niet goed meer in staat om deze beschadigde cellen op te ruimen en de weefsels goed te herstellen. Haarvaten kunnen verstoppen, ook de lymfewerking wordt verstoord en er zijn dikwijls obstructies in het bindweefsel en het basaalmembraan.

Als gevolg hiervan kunnen zelfs intrahepatische stenen ontstaan in de galwegen van de lever. Normaal gesproken blijkt dat de algemene gezondheid dan niet meer goed kan werken. Daarom activeert het lichaam microben en exosomen om de beschadigde cellen te helpen opruimen en de microbiële flora te herstellen. Een evenwichtige microbiële flora staat garant voor een goede gezondheid.

De standaardaanpak van onze reguliere geneeskunde is bedoeld om de zogezegde ziektekiemen (bacteriën en andere microben) aan te vallen met medicijnen, antibiotica en andere vergiften, om ze te kunnen stoppen. Ze weten niet dat antibiotica de mitochondriën in onze cellen ook vernietigen. Mitochondriën zijn de energiecentrales van ons lichaam en zijn van bacteriële afkomst. Logisch dat er nog meer cellen afsterven, met weefselbeschadiging tot gevolg.

Afgestorven cellen en microben door antibiotica en synthetische medicijnen moeten worden opgeruimd door… juist door microben!

Dat is de reden dat het lichaam telkens weer microben gaat activeren en exosomen gaat repliceren, en dat stopt niet. Er zitten biljoenen microben en exosomen om deze reden (al dan niet latent) in ons lichaam, het lichaam activeert deze als ze nodig zijn.

Toch grappig hoe wetenschappers op het verkeerde spoor zitten met het onderzoek naar virussen. Ze gebruiken krachtige antibiotica om de cellen en weefsels in de petrischaaltjes te beschermen tegen bacteriën. Maar de antibiotica dood de mitochondriën van deze cellen en weefsels.

Bovendien worden deze cellen en weefsels nog eens vergiftigd. Ze zien dus dat de cellen en weefsels afsterven en denken dat het virussen zijn die zich vermenigvuldigen en oorzaak zijn van het afsterven. Terwijl dat virussen nog nooit aangetoond zijn, laat staan dat ze biochemisch zijn ontleed. Ik kan bewijzen dat het nog niet aangetoond is dat virussen bestaan. Wat wel bestaat zijn globulines die verkeerdelijk als virussen worden beschouwd.

Onze medici weten niet dat medicijnen tegelijkertijd het lichaam verzwakken. Medicijnen zijn lichaamsvreemde stoffen, het lichaam herkent deze chemische stoffen niet en gaat ze trachten te elimineren. Deze medicijnen vernietigen en verzuren het lichaam. Medicijnen verzwakt het lichaam en tast de algemene gezondheid aan.

Medicijnen zijn als bommen, ze doden, verlammen, beschadigen of vernietigen alles wat binnen hun invloed valt. Ze veroorzaken subtiele of duidelijke mutaties. De minste schade die ze aanrichten is het creëren van onevenwichtigheden. Medicijnen zijn een zeer grote oorzaak van iatrogene aandoeningen (chronische aandoeningen).

De medische wetenschap negeert dat bacteriën de genezing juist stimuleren en vindt dat door medicijnen deze microben moeten worden gedood. Dit kortzichtig denken van onze reguliere wetenschap is de oorzaak dat het natuurlijk ontgiftingsproces van het lichaam wordt tegengewerkt. Medicijnen en vaccins verhinderen het echte genezingswerk van het lichaam.

Symptoombestrijding is alleen gerechtvaardigd als het symptoom levensbedreigend is geworden. Gevaarlijke levensbedreigende symptomen (dikwijls als gevolg van symptoom georiënteerde benadering) moeten afgevlakt worden en dat is de taak van de arts. En belangrijk is onder alle omstandigheden het lichaam te helpen zich te ontgiften en de genezingsfase goed te begeleiden en te stimuleren.

Mijn benadering is dat bacteriën, gist, schimmels en globulines allemaal deel uitmaken van een natuurlijk proces van herstel, genezing en ontgifting. De ayurvedische geneeskunde en de Germaanse geneeskunde hechten eveneens veel belang aan microben die de gezondheid ondersteunt zodat het lichaam zich elke dag kan ontgiften en waarbij het weefselherstel goed verloopt.

Bacteriën, gisten, schimmels en globulines (exosomen) ontleden obstructies in het lichaam. Ze ruimen dus de obstructies – zoals dode of zwakke cellen op en herstellen weefsels – , zo kan alles weer beter stromen in het lichaam.

Als het lichaam te veel obstructies heeft als gevolg van recidiverende conflicten, sterven cellen en weefsels af, en samen met toxines vormt dit weefselbeschadiging, een voedingsbodem waarbij microben een overgroei kennen (die in sommige gevallen stuurloos worden, en dat kan wel gevaarlijk worden, ik denk bijvoorbeeld aan cytokine stormen).

Het lichaam creëert een ziekte. Omdat het lichaam veel energie nodig heeft om samen met de microben het grote schoonmaakwerk te verrichten, zal het jou beroerd maken om deze energie te sparen. Men kan dus concluderen dat ziektesymptomen juist de genezingssymptomen zijn, en echte genezing stimuleren. Goed uitzieken is altijd de juiste boodschap, nadien krijg je veel energie, zowel fysiek als mentaal. En is het nu net niet Hippocrates die dit ook zegt?

Wist je dat zogezegd de gevaarlijkste microben ook voorkomen bij gezonde mensen zoals ik? Ik ben zeker dat in mijn lijf ook streptokokken (A+B) te vinden zijn, of de Helicobacter pylori. Misschien heb ik zelfs het geluk dat de Borrelia ook aanwezig is in de darmflora.

Fagen van tuberculose worden geactiveerd om kankercellen mee op te ruimen. Ik ben precies niet bang van deze microben, nee ik koester ze, omdat ik weet dat al deze beestjes een belangrijke functie hebben in het lichaam. We hebben microben nodig om gezond te zijn en er bestaan geen goede of slechte bacteriën zoals men ons wil doen geloven.

Zogezegde ziekteverwekkende microben zijn juist specialisten om moeilijk afbreekbare eiwitten, schadelijke stoffen en toxines in het lichaam te helpen afbreken, bouwstoffen te recycleren en weefsels te herstellen. Dat is de grote waarheid. Microben stimuleren altijd het genezingsproces, dat was altijd zo, is nu ook zo en zal altijd zo blijven. Dat is een belangrijke natuurwet die wij opnieuw mogen leren.

“Verkoudheid en griep zijn bijvoorbeeld het verversen van olie en het doorspoelen van de radiator van een auto”. Als het lichaam meerdere keren per jaar, of wanneer dat nodig is, verkoudheid en griep krijgt, is een verbetering van de gezondheid het natuurlijke resultaat.

k vecht niet tegen het natuurlijke ontgiftingsproces. Ik koester het natuurlijke proces omdat ik weet dat bacteriën, gist, schimmels en exosomen-globulines allemaal deel uitmaken van een natuurlijk proces van ontgifting en zelfs de celdeling in het lichaam.

Medicijnen en vaccins verstoren dit natuurlijk proces en dat is de grote oorzaak van al onze chronische aandoeningen. Dus voor mij geen vaccins, ik heb een weerstand die sterk is omdat ik emotioneel evenwicht heb gecultiveerd en biologische conflicten hebt opgelost. Gezondheid gaat over fysiologie, neurologie en psychologie.

Gepubliceerd op 17/06/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

  • Hoe ontgift en zuivert het lichaam zich? Het menselijke lichaam is het pronkstuk van miljoenen jaren evolutie van de natuur. Het lichaam van de mens is evolutionair gezien hoog ontwikkeld en heeft verschillende uiterst intelligente en accurate systemen om zichzelf te kunnen ontgiften en te zuiveren van afvalstoffen en toxines. Deze processen zijn essentieel om te voorkomen dat afvalstoffen en toxines zich ophopen en verzuring veroorzaken, wat kan leiden tot verstoppingen in de fijne haarvaten van onze bloedsomloop, het bindweefsel waarin onze lichaamscellen zijn ingebed, en het lymfestelsel dat overtollige vloeistoffen en stofwisselingsafval afvoert. Wanneer verstoppingen optreden, ontvangen lichaamscellen geen [...]

    By Published On: 03/03/2024
  • Al meer dan 25 jaar wordt wetenschappelijke medische kennis onderdrukt. Natuurwetenschappelijk denken betekent het analyseren van metafysische en psychologische componenten die voorkomen bij kanker en chronische aandoeningen, om deze op te lossen. Het menselijke lichaam heeft dankzij miljoenen jaren natuurlijke evolutie geleerd zichzelf gezond te houden. De mens is eigenlijk het pronkstuk van natuurlijke intelligentie. Het microbioom werkt in evenwicht samen, met een dynamische samenwerking die gunstig is voor alle partijen, inclusief de mens. Microben staan altijd ten dienste van hogere levensvormen. Dr. Hamer begreep dit. Problemen zoals conflicten, trauma's en biologische schokken kunnen dit evenwicht grondig verstoren. In mijn [...]

    By Published On: 03/03/2024
  • Je immuunsysteem is in feite een recyclagesysteemHet lijkt erop dat je immuunsysteem een flinke klap heeft gekregen. Je voelt je slecht en je klachten lijken zelfs erger te worden. Maar voordat we ons haasten naar een antibioticakuur, laten we eens dieper ingaan op ons immuunsysteem en enkele zaken herontdekken.Het immuunsysteem past binnen een dualistische filosofie waarbij ziekte wordt gezien als iets van buitenaf dat het lichaam binnendringt, in plaats van een reflectie van interne geestelijke processen. Echter, de geest is wel degelijk ontvankelijk voor de schokken en trauma's van het leven. Het lichaam is als het ware het voertuig waarmee [...]

    By Published On: 03/03/2024