De misleidende begrip dat kanker veroorzaakt wordt door defecte genen

De hoofdoorzaak van kanker ligt in 95% van de gevallen in de psyche. Biologische schokken en trauma’s die je geïsoleerd hebt beleefd en bovendien zeer dramatisch waren en acuut. Dr. Hamer stelt: ‘kanker wordt veroorzaakt door een trauma waar we niet op voorbereid zijn en dat we niet weten op te lossen’. Om te genezen, moeten we dat conflict oplossen.

Er wordt gezegd dat zuurstoftekort en de daaruit voortvloeiende verzuring de grote oorzaak zijn van kanker, en dit was al bekend in 1926. Otto Warburg heeft hier uitgebreid onderzoek naar gedaan. Dit is begrijpelijk omdat men verzuring en zuurstoftekort waarneemt in de weefsels bij iemand die lijdt aan kanker.

Wat men niet kan verklaren is dat kanker steeds ontstaat in een basisch lichaam. Zodra er kanker ontstaat, begint de intoxicatie en verzuring van het lichaam met zuurstoftekort tot gevolg. Dit betekent dat verzuring, intoxicatie en zuurstoftekort correlaties zijn met de kanker, niet de oorzaken ervan.

Vanuit de Ayurvedische kennis en de Germaanse geneeskunde is er wel inzicht dat dit fenomeen verklaart.

Als iemand een trauma of shock ervaart, raakt die persoon geestelijk verward of gedesoriënteerd. Er ontstaat een conflictsituatie (altijd subjectief) waarop het fysieke lichaam zal reageren om de geest bij te staan dit conflict zo snel mogelijk op te lossen. De Ayurveda stelt duidelijk dat om deze reden de gehele spijsvertering verstoord wordt.

Tijdens een conflictactieve fase is er vaak minder eetlust. Nu is het zo dat de gehele spijsvertering betrokken is bij het natuurlijke ontgiftingsproces van het lichaam. De lymfe is voor 80% verbonden met de darmen en de lever voert de geneutraliseerde toxische stoffen die hij uit het bloed haalt via de galwegen af naar de darmflora. Tijdens conflictactieve fases zal het lichaam minder energie besteden aan de spijsvertering omdat overleven prioriteit heeft.

Volgens de Ayurveda zijn de “dosha’s en sub-dosha’s” verstoord, waardoor de spijsvertering niet goed kan werken. Daardoor begint de natuurlijke ontgifting van het lichaam te stagneren, resulterend in intoxicatie met verzuring en zuurstoftekort. Voor het lichaam is het oplossen van het geestelijk conflict belangrijker dan het goed draaiend houden van de spijsvertering, omdat overleven tijdens de conflictactieve fase belangrijker is dan de spijsvertering draaiende te houden. .

In de Ayurveda wordt er dan ook hard gewerkt om de geestelijke problemen op te lossen en evenwicht te creëren, zodat de spijsvertering weer goed kan werken en zijn taak als “ontgiftingskanaal voor het lichaam” weer goed kan uitvoeren. Evenwicht is synoniem aan gezondheid.

Kanker heeft dus feitelijk de functie om het lichaam te helpen overleven wanneer men conflictactief is. Ik beschouw kanker eigenlijk als hulpweefsel van het lichaam dat in staat is om het geestelijke conflict op te lossen. Daarnaast zal de ontwikkeling van kanker en tumoren ook het bloed reinigen van toxische afvalstoffen en verzuring.

In tumoren zijn vaak veel schimmels actief, die als het ware de “schoonmakers” van de natuur zijn. Dankzij deze schimmels worden de toxische stoffen “die kanker en tumoren verzamelen uit het bloed” geëlimineerd, waardoor men kan overleven. De natuur en het menselijk lichaam zitten op een wonderbaarlijke manier in elkaar, altijd gericht op overleving.

De causaliteit van kanker is een biologische schok die een zinvol biologisch speciaalprogramma opstart. De correlaties met kanker omvatten verzuring, intoxicatie, zuurstoftekort, microben en genen.

Bruce Lipton: epigenetica

Na een studie van de leer van wetenschapper Bruce Lipton ontdek je dat het lichaam en de geest het DNA instrueren. Het is de omgeving die het DNA instrueert, waarbij erfelijk materiaal wordt geactiveerd. Het DNA is in feite passief; het doet niets totdat er een bevel komt van het lichaam (weefsels) en de geest dat erfelijk materiaal activeert, altijd gericht op overleven. Dit gebeurt eerst om symptomen te creëren waardoor men kan herstellen, en vervolgens om dezelfde symptomen weer af te bouwen als men evenwicht heeft bereikt.

Symptomen worden gezien als herstelsignalen.

De oorzaak van kanker ligt absoluut niet in de genen of de vermeende “virussen” zoals nu gesuggereerd wordt, maar in een biologisch conflict in de psyché. Deze waarheid wordt voortdurend vertroebeld door de medische wereld. Met de genen- en DNA-theorie gaat de medische universitaire wetenschap weer de verkeerde richting op.

Ayurveda, Germaanse geneeskunde en onze goede vriend Hippocrates leren ons dat in alles wat leeft verschillende soorten intelligente overlevingsstrategieën zijn ingebouwd in het DNA. Het is een intelligente, alomtegenwoordige natuurwet die geldt voor alle vormen van leven. Kanker is een belangrijke overlevingsstrategie die het lichaam activeert vanuit het DNA, zowel bij mens als dier. Verander je perceptie over deze ziekte zodat je jezelf kunt genezen.

Na een levenslange studie over gezondheid, alternatieve geneeskunde zoals Ayurveda, Germaanse geneeskunde en de leer van Hippocrates, heb ik begrepen dat de ziekte niet het probleem is. Elke ziekte die we kennen heeft een gemeenschappelijke oorzaak: biologische conflicten, met verzuring en intoxicatie als correlatie, die het probleem wel kunnen verergeren. Het echte probleem waardoor we ziek worden, is de traumatische inslag in de geest die conflicten veroorzaakt.

Het helen van de geest is daarom van cruciaal belang.

Het lichaam heeft ook de immense taak om de weefsels elke dag te herstellen, vernieuwen en te verjongen. Hierbij wordt veel materiaal keer op keer gerecycled. Het lichaam werkt ecologisch. Het werkt samen met micro-organismen en genen om deze processen te volbrengen. Microben zijn de ‘burgers’ van het lichaam.

Men kan eigenlijk beter spreken van een recyclingsysteem dan van een ‘immuniteitssysteem’, dat een vals concept is ontstaan uit dualistisch denken. Witte bloedcellen en specifieke microben, die door onze moderne wetenschap gezien worden als ‘ziekteverwekkers’, ruimen feitelijk het eiwitafval van het dagelijkse weefselherstel op.

De beste manier om je lichaam te helpen, is bijvoorbeeld stoppen met het consumeren van gifstoffen die aan onze voeding zijn toegevoegd, en nog vele andere zaken. Op tijd naar bed gaan is ook het beste gezondheidsadvies dat je ooit te horen of te lezen krijgt. De meeste medische modellen hier op aarde onderstrepen het belang van de uren voor middernacht. Bij kanker geldt dit zeker.

Maar de volgende arts heeft er een mooie beschrijving van gegeven. Dr. Piet de Veer zegt:

“Honderd jaar aan kankeronderzoek heeft geen enkel belangrijk feit opgeleverd. Niet omdat er niet voldoende aandacht is voor dit onderwerp. Er zijn vermogens van miljarden geïnvesteerd in dit onderzoek, met het beschamende resultaat dat het aantal kankerpatiënten in de 20ste eeuw met maar liefst 1300% is toegenomen en een kankerepidemie staat inmiddels voor de deur. Naarmate het aantal slachtoffers toeneemt, neemt ook de bereidheid van de bevolking toe om nog meer miljarden te verzamelen voor nog meer onderzoek, waarvan later zal blijken dat het andermaal NIETS heeft opgeleverd. Zo gaat het inmiddels al 100 jaar. Het wordt écht tijd man en paard te noemen. Kanker is in werkelijkheid een overlevingsmechanisme van het lichaam om biologische conflicten te verwerken en op te lossen, en dat is totaal verkeerd begrepen. De diagnose ‘kanker’ is zo zwaar negatief beladen dat het doodsangst creëert. Wat krijg je dan? Een nieuw biologisch conflict met een nieuwe kanker, en dan nog een. Zo wordt het zelfgenezend vermogen van het lichaam volledig tegengewerkt en zal het lichaam sterven door uitputting, omdat de symptomen steeds bestreden worden zonder de causale oorzaak aan te pakken.”

Gepubliceerd op 15/04/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

  • Hoe ontgift en zuivert het lichaam zich? Het menselijke lichaam is het pronkstuk van miljoenen jaren evolutie van de natuur. Het lichaam van de mens is evolutionair gezien hoog ontwikkeld en heeft verschillende uiterst intelligente en accurate systemen om zichzelf te kunnen ontgiften en te zuiveren van afvalstoffen en toxines. Deze processen zijn essentieel om te voorkomen dat afvalstoffen en toxines zich ophopen en verzuring veroorzaken, wat kan leiden tot verstoppingen in de fijne haarvaten van onze bloedsomloop, het bindweefsel waarin onze lichaamscellen zijn ingebed, en het lymfestelsel dat overtollige vloeistoffen en stofwisselingsafval afvoert. Wanneer verstoppingen optreden, ontvangen lichaamscellen geen [...]

    By Published On: 03/03/2024
  • Al meer dan 25 jaar wordt wetenschappelijke medische kennis onderdrukt. Natuurwetenschappelijk denken betekent het analyseren van metafysische en psychologische componenten die voorkomen bij kanker en chronische aandoeningen, om deze op te lossen. Het menselijke lichaam heeft dankzij miljoenen jaren natuurlijke evolutie geleerd zichzelf gezond te houden. De mens is eigenlijk het pronkstuk van natuurlijke intelligentie. Het microbioom werkt in evenwicht samen, met een dynamische samenwerking die gunstig is voor alle partijen, inclusief de mens. Microben staan altijd ten dienste van hogere levensvormen. Dr. Hamer begreep dit. Problemen zoals conflicten, trauma's en biologische schokken kunnen dit evenwicht grondig verstoren. In mijn [...]

    By Published On: 03/03/2024
  • Je immuunsysteem is in feite een recyclagesysteemHet lijkt erop dat je immuunsysteem een flinke klap heeft gekregen. Je voelt je slecht en je klachten lijken zelfs erger te worden. Maar voordat we ons haasten naar een antibioticakuur, laten we eens dieper ingaan op ons immuunsysteem en enkele zaken herontdekken.Het immuunsysteem past binnen een dualistische filosofie waarbij ziekte wordt gezien als iets van buitenaf dat het lichaam binnendringt, in plaats van een reflectie van interne geestelijke processen. Echter, de geest is wel degelijk ontvankelijk voor de schokken en trauma's van het leven. Het lichaam is als het ware het voertuig waarmee [...]

    By Published On: 03/03/2024