Giftige medicijnen

Chemische medicijnen, hoe lang bestaan die al? Misschien 150 jaar. Kruiden en planten medicijnen hebben ons al duizenden jaren laten overleven. Gezondheid is een mysterie en daar kan niemand een claim op leggen, noch de farma, noch de regering en noch de media. Er klopt iets niet met het gebruik van chemische medicijnen. 20 Miljoen mensen in Nederland en België zijn chronisch ziek en moeten elke dag medicatie slikken om nog maar enigszins te kunnen functioneren in de maatschappij. Bijna één op de twee krijgt een chronische ziekte of kanker. Dat is uniek in de geschiedenis van de mensheid, dit is nog nooit eerder voorgekomen. De droeve waarheid is dat we niet van goede geneeskunde kunnen spreken als we symptomen blijven onderdrukken met chemische medicijnen, waardoor mensen nooit kunnen genezen. En onze wereld blijft maar doldraaien zonder dat patiënten en artsen er iets aan doen.

Ik neem duidelijk waar dat de onwetendheid en onbewustheid van veel mensen een veel voorkomende ziekte is die kan genezen worden door correcte informatie zoals uit de Germaanse geneeskunde en bewustheid. Enige verdieping op biologische natuurwetten is de alfa en omega van de wetenschap. De uitspraak dat als iets bewezen is, dan heet het regulier. Het reguliere zit vol met tegenstellingen, beide tegenstellingen zijn bewezen door het reguliere waardoor het reguliere zichzelf ook maar blijft tegenspreken. Zolang dat de medische wetenschap zelf niet kan bewijzen dat het ‘bewijs’ de alfa en omega is van de wetenschap blijf ik graag in het holistische denken (transcendentale denken) waar het bewijs zinloos is, en het resultaat pas echte waarde heeft. De psychologische relevantie, dat subjectief is, leren begrijpen is de sleutel om gezondheid te creëren. En tussen haakjes, de helft van alle medische behandelingen en chemische medicijnen is er geen bewijs van hun effectiviteit. Het zijn protocollen volgens het WHO.

Zonder enig bewijs van effectiviteit wordt op industriële schaal kwakzalverij toegepast en verkocht als getoetste en veilige medische wetenschap. Het voldongen feit dat farmaceutische bedrijven grote bedragen investeren per jaar aan praktiserende artsen om de arts ertoe te bewegen hun producten voor te schrijven aan de patiënten roept natuurlijk vragen op. Niemand die reageert. Dat is geen doelstelling om de gewone burger voor lage kosten gezond te laten blijven zonder chemisch medicijnen. 

De medische wetenschap gooit de werking van alternatieve geneeswijzen op het ‘placebo effect’. Het werkt omdat mensen geloven dat het werkt. Deze psychologische wetmatigheid geldt ook voor de farmaceutische medicijnen, maar deze gaan op langere termijn wel de lichaamsintelligentie bedriegen met afhankelijkheid (verslaving) tot gevolg. Ik geef even toelichting. 

Ons lichaam is enorm weerbaar en kan feitelijk zelf elk soort medicijn produceren dat nodig is voor het herstel. Begrijp je dat chemische medicijnen alleen kunnen werken omdat de weefsels in ons lichaam receptoren hebben voor sommige van die chemische stoffen die in chemische medicijnen voorkomen? Dat betekent dus dat ons lichaam deze chemicaliën zelf kan aanmaken, anders zouden deze receptoren niet bestaan.

MAAR: ons lichaam maakt met een wiskundige precisie zelf medicijnen aan. In de perfecte dosering dat de juiste synergetische werking creëert en in perfecte timing op elkaar afgestemd is. Dat is de intelligentie van het lichaam zelf die al deze processen reguleert, van zodra de conflictactiviteit is opgelost in de geest. Ik kan het niet laten steeds de psychologische relevantie er tussen te gooien. Dus: de eigen medicijnen van het lichaam kosten niets, ze hebben geen schadelijke bijwerkingen en zijn niet verslavend. Dit betekent dat het merendeel van de positieve resultaten direct worden veroorzaakt door het lichaamseigen helende effect (ofwel het placebo-effect) en hebben dus NIETS te maken met de behandeling zelf. Chemische medicijnen en medische behandelingen zijn dus altijd afhankelijk van het zelfhelend vermogen van het lichaam en niet omgekeerd zoals de medische wetenschap ons wil doen geloven. Denk daar eens over na!!!

Farmaceutische chemische medicijnen zijn erg duur en veel minder specifiek en accuraat. Veel van deze medicijnen hebben niet eens effect op de aandoening waarvoor ze voorgeschreven zijn. Bovendien zijn de bijwerkingen uiteindelijk meestal ernstiger dan de ziekten waarvoor ze gebruikt worden. Dat wordt veroorzaakt doordat er van vele natuurlijke stofjes de moleculen worden veranderd, waardoor het lichaam deze niet herkent en ze behandeld als GIFTIG, dat zijn dus de bijwerkingen. Het vermogen van het lichaam om zelf medicijnen te produceren wordt hierdoor ernstig aangetast. Dit veroorzaakt het verslavend effect van chemische medicijnen. Op dit moment is de farmaceutische investeringsmaatschappij echt niet goed bezig en blijft het menselijke collectief steeds verder verzwakken door de gifstoffen uit deze chemische medicijnen.

Van alle natuurlijke stofjes mogen er geen moleculen veranderd worden, want het lichaam kan er niets mee, het is giftig geworden. Dat de farma daar eens rekening mee wil houden!

Related Articles