De behoefte van het lichaam om zich elke dag te ontgiften

Elke dag opnieuw produceert je lichaam stofwisselingsafval bij het stofwisselingsproces om energie te winnen. Dit gebeurt in de energiecentrales van de cel of de mitochondriën. Dit stofwisselingsafval dient zo snel mogelijk te worden afgevoerd.

Het bloedvatenstelsel, de lymfe, de huid en de totaliteit van de spijsvertering staan hiervoor in om dit werk goed te laten verlopen. Het zijn stoffen die zijn overgebleven na de stofwisselingsprocessen. Deze stoffen moeten verwijderd worden, omdat ze schadelijk kunnen worden in het lichaam als ze zich gaan ophopen en verstoppingen veroorzaken.

Sommige stofwisselingsproducten kunnen in korte tijd nuttig zijn voor het lichaam. Het gaat bijvoorbeeld om urinezuur dat in normale concentratie in het bloed een reinigende functie heeft en daarmee de algemene gezondheid en zijn detoxsysteem ondersteunt.

Het teveel wordt via urineren afgevoerd waarbij eventuele overgroei micro-organismen in de urineleider en de blaas weggespoeld worden. Het koolstofdioxide of co² heeft de functie om de longcellen en rode bloedcellen in staat te stellen om zuurstof op te nemen.

Het teveel wordt dan ook via de ademhaling afgevoerd. In eerste instantie zijn deze stoffen niet schadelijk en eveneens ook niet dodelijk. Ze moeten wel elke dag opnieuw op tijd het lichaam kunnen verlaten.

We spreken dus over stofwisselingsafval zoals ureum (stikstof), ammonia, urinezuur, co², melkzuur. Het lichaam heeft eveneens de noodzaak om gifstoffen zoals de schadelijke toegevoegde stoffen in de voeding, exogene stoffen bijvoorbeeld door prikjes, fosfaten, zonnebrandmiddelen, chemtrails, dioxines, zware metalen, indolen, sulfaten enzovoort elke dag te kunnen afvoeren.

Maar alle lichaamsweefsels bestaan uit biljoenen lichaamscellen waarvan elke dag ongeveer 30 miljard cellen moeten worden vervangen. Deze celafvalstoffen moeten eveneens goed kunnen worden afgevoerd. Speciale enzymen, hormonen hebben de taak in het lichaam om deze uitgewerkte, versleten en beschadigde cellen op te ruimen.

Het gaat om lichaamscellen die niet meer in staat zijn om zuurstof en voedingstoffen op een goede manier op te nemen en te verwerken. Apoptose of de natuurlijke celdood speelt hierin een belangrijke rol. De apoptose kan alleen maar goed verlopen als we de dagelijkse routine respecteren.

De natuurlijke celverjonging hangt af van de productie van zowel serotonine-, melatonine cyclus en de groeihormonen, en deze hangen op hun beurt af van het natuurlijke dag- en nachtritme.

Hoe verwijdert het lichaam zijn afvalstoffen en giftige toxines?

Onder normale omstandigheden gaat het bloedvatenstelsel, de lymfe en de spijsverteringsorganen al deze afvalstoffen en toxines uit het lichaam verwijderen. Dit vraagt een goede doorstroming van het vocht uit de haarvaatjes door het bindweefsel waar de lichaamscellen ingebed liggen en zo verder naar de lymfe.

Het intercellulaire vocht (het vocht tussen de cellen) wordt continu ververst en stroomt door enerzijds terug naar de aders en anderzijds naar de lymfe. Een groot deel afvalstoffen gaat uiteindelijk naar de lever om afgebroken te worden.

Deze onschadelijk gemaakte afvalstoffen gaan via de gal naar de spijsvertering en een klein deel terug in het bloed om door de nieren te worden gezuiverd. Een ander deel van de afvalstoffen wordt afgebroken in de lymfeknopen.

En zo blijft het lichaam zuiver en proper en kunnen microben niets vinden om ervan te leven, en dus ook geen overgroei, en dus kunnen ze jou ook niet ziek maken. Veel microben sterven en vormen sporen die in latente staat aanwezig zijn. De algemene gezondheid en zijn detoxsysteem kan dan gemakkelijk de dode microben opruimen.

Als het lichaam het nodig acht, kan het de sporen activeren waaruit de microben tevoorschijn komen.

Meerdere orgaansystemen zijn betrokken bij het dagelijkse ontgiftings-en zuiveringswerk in het lichaam. Miljoenen jaren natuurlijke evolutie heeft ertoe geleid dat organen en systemen in het lichaam zo ontworpen zijn, dat ze efficiënt kunnen omgaan met de dagelijkse gevormde afvalstoffen en toxines en deze vervolgens te verwijderen.

 • We denken aan de huid, een groot zuiveringsorgaan dat wel tot 50% afvalstoffen verwijderd via de zweetklieren.
 • Het lymfesysteem met lymfeknopen waarin een flora aanwezig is en witte bloedcellen. Het lymfesysteem pompt voortdurend met afvalstoffen vervuild lymfevocht rond om te zuiveren. Er zijn linksonder uitmondingkanalen in de dikke darm en de endeldarm. De lymfe en de darmflora spelen een belangrijke rol in het zuiver en proper houden van je lichaam.
 • De lever breekt onderdelen van lichaamscellen dankzij apoptose af, en ontgift het lichaam van giftige stoffen uit medicijnen, alcohol, drugs, zonnebrandmiddelen en vele andere giftige stoffen. De galflora in de galblaas heeft eveneens een voorname rol om gifstoffen te neutraliseren.
 • De nieren en de blaas verwijderen het teveel aan vitaminen, hormonen, bloedplasma, ammonia, ureum, urinezuur en afvalstoffen die onschadelijk zijn gemaakt door de lever.
 • Door de gal goed geactiveerde enzymen van de pancreas worden tijdens de spijsvertering opgenomen in het bloed, waar ze giftige stoffen helpen afbreken die door de lever uit het bloed worden gehaald.
 • De longen verwijderen de zure stofwisseling gassen zoals co² en andere stoffen uit het bloed.
 • Nagels en haargroei spelen eveneens een rol in het lichaam om eiwitten, het teveel aan minerale zouten, pigmenten en oliën te verwijderen.
 • Tenslotte heb je de darmflora en de spijsvertering dat het gros van het ontgiftingswerk op zich neemt. De dikke darm verwijdert pus, dode bacteriën van de gehele microbiële flora, ontlasting, parasieten en de onschadelijk gemaakte afvalstoffen en toxines van de lever.

Het lichaam heeft water nodig

Om alle activiteiten van de ontgiftingsorganen goed te laten verlopen heeft het lichaam op tijd schoon water nodig. Als je te weinig drinkt, zal het lichaam langzaam gaan beginnen uitdrogen. Daarbij wordt de concentratie vocht in het bloed te laag.

De natuurwet van osmotische druk zal ervoor zorgen dat veel vocht uit de cellen en de vloeistof rond de cellen (het bindweefsel) richting het bloed zal stromen. Het bloed wordt natuurlijk weer vloeibaarder, maar de lichaamscellen en het vocht tussen de cellen beginnen te verdrogen.

Dit verlies van het kostbare water dat broodnodig is om stofwisselingsafval en toxines af te voeren leidt onherroepelijk tot een ophoping van deze afvalstoffen. Ze kunnen het lichaam niet meer verlaten, en de eerste stap naar verzuring is gezet in het lichaam.

Een lichaam dat voldoende water krijgt, en daarmee bedoel ik op tijd een glas schoon water of zongerijpte vruchten die een goed hydraterend effect hebben, kan zijn lichaamsweefsels, cellen goed voeden, zuiveren en ontgiften. Het lichaam verkrijgt evenwicht, waarbij alle activiteiten, inclusief het ontgiften, goed kan worden uitgevoerd.

Dan ontstaan nergens in het lichaam verstoppingen door opgehoopte afvalstoffen en toxines. Het lichaam heeft een tolerantieniveau van afvalstoffen en toxines. Een normaal niveau van afvalstoffen en toxines blijft altijd onder dit tolerantieniveau. Dit heeft continu een licht stimulerend effect om de eliminatiefuncties in stand te houden. Daarbij wordt het vermogen van het lichaam om zich te ontgiften en te zuiveren in evenwicht gehouden.

Maar als dit evenwicht verstoort wordt door een ongezond eetpatroon, te weinig drinken, verkeerde levensstijl, biologische schokken en emotionele belasting, zal de algemene gezondheid en zijn detoxsysteem en de lichaamsenergie verminderen. De conditie van de gastheer verzwakt en het voortdurende proces van ontgifting en zuivering wordt hierbij verstoord.

Er ontstaan problemen bij het ontgiften en zuiveren.

En vergis je niet, teveel drinken is echter even schadelijk als te weinig drinken. Dit heeft ook met osmotische natuurwetten te maken. Dit heb ik uitgelegd in de blog over uitdroging en de pijn connectie. Luister altijd naar je lichaam en kijk naar de kleur van je urine. Een goede indicatie is dat de kleur van urine altijd strogeel is van kleur.

Het begin van verstoppingen en daaruitvloeiende verzuring

Elke ophoping van afvalstoffen en toxines leidt naar verstoppingen. Dit kan gebeuren in de haarvaten of de capillairen, het bindweefsel met de vloeistof dat zich rond de cellen bevindt, de lymfe, maar ook in het spijsverteringskanaal.

Elke verstopping leidt naar verzuring van de cellen en de weefsels. De cellen lijden aan een tekort aan water, voedingstoffen en zuurstof. Tegelijkertijd kunnen de cellen hun stofwisselingsafval ook niet meer kwijt. Deze situatie zorgt ervoor dat de lichaamscellen worden beschadigd en kunnen afsterven. Het evenwicht is verstoord en het lichaam krijgt problemen om zich te ontgiften en te zuiveren.

Door biologische schokken die in de geest ziekte veroorzaken, kan het lichaam tijdens de conflictactieve fase zich moeilijk ontgiften. Dat komt omdat de spijsvertering en de ontgifting niet goed werkt. Voor het lichaam is het belangrijker om energie aan de geest te geven om het conflict op te lossen dan aan de spijsvertering.

Overleven is altijd belangrijker dan spijsverteringsprocessen. Vermist de meeste ontgiftingssystemen van het lichaam verbonden zijn met de spijsvertering kunnen schadelijke stoffen het lichaam niet meer op tijd verlaten en ontstaat verzuring. Intoxicatie, verzuring en zelfs zuurstoftekort is dus de correlatie met de aandoening.

Bloedplasma- eiwitten waaronder fibrinogeen, albumine, glucokinase regulatie-eiwitten en globuline worden in het bindweefsel opgeslagen. Als deze bloedeiwitten en afvalstoffen niet direct kunnen worden verwijderd, gaan ze zich ophopen in het bindweefsel of in de lymfe. Dat zijn dus gebieden in het lichaam die helemaal niet geschikt zijn voor deze opslag van eiwitten. Deze situatie wordt erger door onze consumptie van massa’s dierlijke eiwitten.

Het lichaam gaat natuurlijk reageren op deze verstoppingen en neemt drastische maatregelen. Dit doet het lichaam om zichzelf te kunnen beschermen. Opslag en verzuring door bloed plasma eiwitten is zeer toxisch en kan je zelf doden. Als het opgeslagen eiwit het tolerantieniveau of drempel heeft bereikt, zal het rondliggende weefsel in ernstige mate verzwakken.

Op deze wijze wordt de werking van de betrokken delen van het lichaam in ernstige mate verstoord. Het kan gaan om de darmen, nieren, het hart, de galblaas, de endeldarm, de voortplantingsorganen, hormoonproducerende klieren, keelamandelen enzovoort om er enkele op te noemen.

Het lichaam gaat reageren met een ontsteking en andere symptomen

Het lichaam herkent de gevaarlijke situatie en gaat reageren om zich te beschermen tegen verdere beschadiging van gezonde cellen. Het lichaam gaat alles doen om te voorkomen dat orgaansystemen en andere regulatiesystemen zullen uitvallen. Daarom maakt het lichaam jou echt beroerd om energie te verzamelen om dit probleem op te lossen (ontgiften en de weefsels herstellen in oorspronkelijke staat).

Doordat de conditie en de algemene gezondheid en zijn detoxsysteem sterk verzwakt is, mede door deze inwendige vervuiling, zal het lichaam na jou echt beroerd te hebben gemaakt, grote hoeveelheden vrije radicalen en enzymen produceren.

Om het schoonmaakproces te versterken zal het lichaam eveneens zogezegde destructieve bacteriën uitnodigen of beter gezegd activeren, die de schadelijke afvalstoffen gaan afbreken. En daarbij schimmels (gisten) gebruiken, om het mengsel van dode en beschadigde lichaamscellen en de opgestapelde afvalstoffen en toxines op te ruimen.

Dat is een overlevingsstrategie van het lichaam, gebaseerd op de natuurwetten van micro-organismen die de grote opruimers zijn en de gehele natuur zuiver en proper houden. Dat geldt ook in het menselijke lichaam. Bedenk dat microben altijd ten dienste staan van hogere levensvormen. Het stofwisselingsafval en het afval van de celdeling worden hierbij ook afgebroken en gerecycled.

Het is onvermijdelijk dat bij dit schoonmaakproces toxines ontstaan. Tijdens dit stadium van het genezingswerk van het lichaam (dat ziekte wordt genoemd), wordt het gezondheidssysteem erbij betrokken. De algemene gezondheid en zijn detoxsysteem probeert dan zoveel mogelijk alle afvalstoffen, toxines, beschadigde en dode cellen op te ruimen in samenwerking met de microben om het weefsel in oorspronkelijke staat te herstellen.

Dit herstel- en schoonmaakwerk in het lichaam met behulp van microben staat bekend als ontsteking, aandoening of ziekte. Een ontsteking bestaat en wordt door het lichaam gecreëerd en is eigenlijk geen ziekte, maar genezing.

Gelukkig dat Louis Pasteur op zijn sterfbed gezegd heeft: De microbe is niets, de omgeving is alles. Een ander bekend citaat: “het is niet de kiem die telt, maar de bodem waarop hij valt”.

Het impliceert dat inwendige vervuiling en de structurele veranderingen als gevolg van biologische schokken de ideale omgeving is waar opportunistische microben kunnen gedijen tot het hele boeltje is opgeruimd, hersteld en zuiver is geworden.

In feite kunnen de ongevaarlijke microben plotseling gevaarlijke overgroei kennen als ze een voedingsbodem vinden dat zwaar geïntoxiceerd is als gevolg van symptoombestrijding.

Een ontsteking of ziekte is in feite geen ziekte, maar een eerste overlevingspoging van het lichaam om zichzelf te genezen.

Elke ziekte wordt steeds voorafgegaan door een vorm van verstopping als gevolg van een biologische schok

Een verstopping van de dikke darm bijvoorbeeld zorgt ervoor dat tijdens de nacht verzamelde afvalstoffen opnieuw worden opgenomen in het bloed. Daardoor komen schadelijke toxines weer in het bindweefsel terecht en worden cellen beschadigd.

Om dit te voorkomen moeten we elke dag op tijd opstaan zodat de peristaltiek van de dikke darm door beweging geactiveerd kan worden. Daarbij scheiden de bijnieren cortisol en adrenaline uit die de spijsvertering opstart. Dat stimuleert de productie van serotonine en acetylcholine. Acethylcholine is een neurotransmitter dat het zenuwweefsel van de darmen activeert.

Verstoppingen in de galwegen in de lever is te wijten aan galstenen in de galwegen en de galblaas. Intrahepatische stenen. Dat beïnvloedt de energiedistributie van het gehele lichaam, de stofwisseling en natuurlijk de verdeling van voedingsstoffen.

Bijna alle ziekten en aandoeningen hebben te maken met een vervuilde lever die zijn meer dan duizend verschillende taken niet meer goed kan uitvoeren. Als gevolg van de spijsvertering die ook niet optimaal werkt. Biologische conflicten zijn causaal aan deze toestand en moeten dus opgelost worden voor een blijvend gezond resultaat.

Verstoppingen in de huidcellen, enerzijds doordat de spijsvertering niet goed werkt en anderzijds door aanhoudend zonnebrandmiddelen te gebruiken zal uiteindelijk leiden tot verergering van kanker en andere huidziekten zoals psoriasis, eczeem e.a.

Een ophoping van afvalstoffen ergens in de lymfe kan obesitas, kanker, hartfalen, lymfoedeem, artritis, chronische darmziekten enzovoort verergeren. Een niersteen zal leiden tot het vasthouden van de urine. Dit heeft tot gevolg dat de druk op de vaatwanden stijgt, een factor bij hoge bloeddruk.

Elke vorm van verstopping veroorzaakt zuurstoftekort van de achterliggende lichaamscellen. Zuurstoftekort is de correlatie met kanker.

Toxinecrisis of de ziekte

De mate en soort van toxinecrisis of ziekte heeft te maken waar de verstopping in het lichaam zit, en de hoeveelheid opgestapelde afvalstoffen en toxines. De massa van het conflict, de duur en de intensiteit is ook bepalend voor de opstapeling van gifstoffen. Naarmate toxines, galstenen, ontlasting, cellulair afval, nierstenen, en stofwisseling afval dat het lichaam opslaat stijgen, zal de ernst van de aandoening toenemen.

Meestal wordt het eerste intoxicatie probleem opgelost door het uitzieken van een verkoudheid of griep. Daarom dat hippocrates duidelijk heeft gezegd dat je elke ziekte moet uitzieken. Het is door symptoombestrijding dat het lichaam wordt tegengewerkt om zichzelf te ontgiften, het lichaam kan zijn afval niet kwijt. De volgende toxinecrisis wordt zwaarder, uiteindelijk chronisch en gevaarlijk door complicaties.

Als een orgaan of ander weefsel ziek is in het lichaam, betekent dit in feite dat het gehele lichaam ziek is. Het is onmogelijk om alle orgaansystemen zoals het zenuwstelsel, de hormoonhuishouding, lymfestelsel, cardiovasculair systeem en de algemene gezondheid en zijn detoxsysteem te zien als aparte ziekten en in hokjes te plaatsen.

Alles is met elkaar verbonden in het menselijke lichaam waardoor alles met elkaar sterk en onmiddellijk beïnvloed wordt. Bij hart- en vaatziekten zijn niet alleen het hart en de vaten erbij betrokken, maar ook de pancreas, de bijnieren, de lever, de darmen enzovoort. Het gehele lichaam is erbij betrokken.

Oorzaken van verstoppingen

Alle oorzaken, inclusief de biologische schokken van intoxicatie en verstoppingen, beroven het lichaam en geest van hun energie, en dat zal leiden tot verzuring van de weefsels. Het lichaam zal reageren met symptomen om de weefsels te herstellen en te ontgiften.

Het is belangrijk te begrijpen dat deze symptomen nodig zijn om het gezondheidssysteem te activeren zodat het lichaam een uitweg vindt om de toxines en afvalstoffen te kunnen verwijderen.

Dat is de enige manier voor het lichaam om een staat van evenwicht of equilibrium te kunnen bereiken. Een evenwichtige staat in het lichaam zorgt voor een goede ecologie waarin alle partijen in een dynamische samenwerking kunnen gedijen. Ik heb het over de microbiële flora en de lichaamsweefsels.

Maar als het lichaam continu wordt gedwarsboomd zichzelf te ontgiften, door bijvoorbeeld symptoom georiënteerde bestrijding en vaccinaties, raakt het lichaam zijn afval niet meer kwijt. Het lichaam gaat steeds meer verzwakken en heeft geen andere keus dan een voortdurende toxinecrisis te creëren dat bekendstaat als chronische ziekte of ontstekingsprocessen.

Onvoldoende drinken van schoon water of hydraterende zongerijpte vruchten en groenten kan de aandoening ook verergeren. Andere oorzaken zijn het nuttigen van industrieel bewerkt voedsel. Alle geraffineerde voedingsmiddelen zoals geraffineerde suikers en oliën. Denk maar aan de geraffineerde kant- en klare maaltijden.

Geraffineerde oliën en geharde vetten zijn met factor 50 giftiger dan geraffineerde suikers. Zij zijn zeer schadelijk voor alle lichaamsweefsels door hun verstoppend effect op de membranen en receptoren en zijn direct oorzaak van diabetes, hart-en vaatziekten en kanker. Frisdranken en andere koolzuurhoudende dranken verstoren de werking van het zenuwstelsel en zijn sterk vochtafdrijvend. Zo wordt het ontgiften van het lichaam ook tegengewerkt..

Verkeerde voedselcombinaties zoals zuivel en koemelk met andere voedingsmiddelen of fruit verstoort de enzymatische werking in de spijsvertering. Vlees en aardappels, fruit en ontbijtgranen zijn een paar voorbeelden. Te veel eten of ondervoeding beroven het lichaam veel energie die het nodig heeft om zich te ontgiften.

Ijskoude dranken en voedsel verstoren de spijsvertering en de maagwerking. Stimulerende middelen zoals alcohol, cafeïne, energiedrankjes, narcotische middelen en sigaretten zijn irritant voor het zenuwstelsel en leiden tot verstoppingen.

Dan heb je het niet respecteren van het dag en nachtritme waardoor de hormoonhuishouding wordt verstoord. De algemene gezondheid en zijn detoxsysteem “het ontgiftend vermogen” van het lichaam hangt af van de werking van de hormoonproducerende klieren die afhankelijk zijn van het dag- en nachtritme.

Onvoldoende slaap, teveel televisie kijken, gebrek aan harmonie en geluk, een zittend leven, verwondingen, overstimulering van de zintuigen zijn allemaal factoren met schadelijke effecten op het lichaam en verstoren het ontgiftingswerk.

Dit geldt eveneens voor extreme en onmatige gewoonten, uitputting, stress, spanning, milieuvervuiling en negatieve emoties zoals verdriet, woede, agressie, haat, jaloezie, gulzigheid, hebberigheid, bezorgdheid, egoïsme enzovoort. En niet te vergeten: antibiotica, medicijnen, statines, pijnstillers hebben allemaal een enorm vervuilend effect in het lichaam.

Wat kunnen we doen om het lichaam elke dag te helpen ontgiften?

Je lichaam ontgiften en zuiveren, elke dag op natuurlijke wijze.

Dit houdt in:

 1. Voldoende lichaamsvriendelijke beweging.
 2. Gebruik veel specerijen om hun reinigende eigenschappen.
 3. Gebruik steeds zongerijpte biologische voedingsmiddelen in oorspronkelijke staat.
 4. Verzorg je spijsvertering, reinig je maag- en darmkanaal.
 5. Doe een ontgiftingskuur voor je lever en galblaas. Zuiver de verstopte galwegen van de lever.
 6. Zorg voor frisse lucht, schoon drinkwater en zoek de zon op zonder zonnebrandmiddelen. Blijf in de zon in beweging en luister naar je lichaam.
 7. Verwijder nierstenen of niergruis.
 8. Zorg voor voldoende rust en slaap. Ga op de juiste uren slapen. Respecteer het dag en nachtritme.
 9. En vooral: leer je voedsel goed kauwen voor veel speekselvorming en een goede spijsvertering.
 10. Sociale contacten en liefde zijn eveneens belangrijk.
 11. Stop de onnodige energielekken, vermijd conflicten.

Gepubliceerd op 15/04/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

 • Zoals U denkt, zo zal je zijnZoals u denkt, zo zal je zijn is een wetmatigheid in de zelfvervullende gedachte waarmee je dingen aantrekt waar je aandacht naartoe is gegaan. Zeer belangrijk om dit te begrijpen, want dat geldt ook voor je gezondheid.Aandachtsenergie werkt als een magneet, het is onmogelijk om je aandacht op goede gezondheid te richten als je gelooft dat je gezondheid afhankelijk is van een immuniteitssysteem. Het begrip immuniteitssysteem als verdedigingssysteem brengt jou naar het duale denken waarbij je de oorzaak van ziekte buiten jezelf plaatst.Maar als je je aandacht richt op het zelfhelend vermogen van je [...]

  By Published On: 20/03/2024
 • Het nocebo effect. Dit artikel gaat over de kracht van overtuigingen. Overtuigingskracht wordt vaak onderschat. Onlangs las ik het verhaal over een arts die een röntgenfoto liet maken van zijn longen. Daarop bleek een donkere vlek aanwezig te zijn die men herkende als een longkanker. Door deze diagnose stortte de innerlijke wereld van de arts in en binnen twee maanden overleed deze arts. Toen men iets later van dezelfde arts oudere röntgenfoto’s ontdekte die meer dan 30 jaar oud waren, bleek hetzelfde vlekje reeds aanwezig te zijn, dat eigenlijk toen over het hoofd was gezien. Dit is een voorbeeld van [...]

  By Published On: 20/03/2024
 • Waarom we griep en corona niet wegkrijgen Influenza manifesteert zich als een ware wintergriep, terwijl corona en Sars zich voornamelijk voordoen tijdens het voorjaar. Dit duidelijke onderscheid is vaak afwezig in de media. Bovendien wordt er een onderscheid gemaakt tussen een gevaarlijke griep en een ongevaarlijke griep. Ernstige ziektebeelden worden beschouwd als "echte" griep, terwijl mildere symptomen meestal worden afgedaan als verkoudheid. Dit verschil komt voort uit de intensiteit van de causale oorzaak, namelijk ANGST en/of geurconflicten! Zodra deze angsten zijn opgelost, manifesteren zich genezingssymptomen die vaak verkeerd worden geïnterpreteerd als de ziekte die moet worden bestreden. Dit is een [...]

  By Published On: 22/02/2024