Het grote wonder van de griep, verkoudheid en corona

Een zegen voor je lichaam

Het is inderdaad interessant om griep en verkoudheid te bekijken vanuit het perspectief van het lichaam en de manier waarop het reageert op bepaalde triggers. Griep en verkoudheid worden vaak gezien als vervelende symptomen die ons leven verstoren, maar ze zijn eigenlijk een reactie van het lichaam op een onderliggende oorzaak, zoals angstconflicten.

Het lijkt misschien wel raar dat ik griep en verkoudheid een wonder noem, een welgekomen zegen voor het fysieke lichaam. Ja, echt een zegen voor het lichaam, als je de oorzaak van deze aandoeningen begrijpt tenminste, en dat is voor velen moeilijk omdat we verkeerd worden ingelicht over de echte oorzaken van ziekte.

Wanneer het lichaam geconfronteerd wordt met angstconflicten, activeert het een reeks fysiologische reacties om zichzelf te beschermen. Als het conflict is opgelost, wil het lichaam de fysiologische reacties ongedaan maken en genezen. Een van deze genezingsreacties is de luchtwegen te reinigen en herstellen door middel van verkoudheid en griep.

Hoewel dit ongemak veroorzaakt, is het eigenlijk een teken dat het lichaam actief bezig is met het opruimen van schadelijke stoffen en het herstellen van de balans.

Door griep en verkoudheid te zien als een natuurlijke reactie van het lichaam, kunnen we een dieper begrip ontwikkelen van hoe ons lichaam werkt en hoe we het kunnen ondersteunen tijdens deze processen.

In dit artikel probeer ik griep en verkoudheid vanuit het perspectief van het lichaam toe te lichten, zodat we begrijpen wat griep of verkoudheid werkelijk is. Het is totaal anders dan wat wij denken; het is een overlevingsstrategie van het lichaam zelf.

Wat veel mensen niet beseffen, is dat de typische ongemakken die optreden bij griep en verkoudheid een belangrijke rol spelen in het welzijn, de overleving en de gezondheid van het lichaam.

Een ziekte zoals griep of verkoudheid kan zich alleen manifesteren wanneer er een onderliggende oorzaak aanwezig is in het lichaam; zonder deze oorzaak is het onmogelijk om griep, corona of een verkoudheid te ontwikkelen.

Deze onderliggende oorzaken zijn vaak schadelijke stoffen die het lichaam niet tijdig kan afvoeren, in combinatie met de effecten van biologische schokken in de geest, met name angst en paniek.

Biologisch conflict met betrekking tot verkoudheid en/of griep

De effecten van biologische schokken en trauma’s met een angstcomponent zijn de causale oorzaak van een vertraging in de spijsvertering en ontgifting van het lichaam. Tijdens de conflictactieve fase na de biologische schok zet het lichaam zijn energie in om alerter te zijn en te kunnen overleven, wat prioritair is boven de spijsvertering en ontgifting.

Hierdoor stagneert de ontgifting, wat leidt tot toenemende intoxicatie en verzuring in het lichaam, wat op zijn beurt de interne toxiciteit doet toenemen. Dit is op zichzelf niet problematisch, zolang het lichaam tolerant blijft tegen toxische stoffen. Als deze tolerantie echter wordt overschreden, kan er een intoxicatieschok ontstaan die ziekmakend is en andere aandoeningen verergert.

Interne toxiciteit is niet de directe oorzaak van de aandoening, maar eerder een correlatie, omdat het dezelfde oorzaak heeft als de onderliggende aandoening.

Om extra energie op te wekken voor alertheid tijdens angst heeft het lichaam meer zuurstof nodig. Daarom zullen de slijmvliezen van de ademhalingswegen zich terugtrekken, waardoor de doorstroom van zuurstof gemakkelijker verloopt. Dit is logisch, aangezien het lichaam probeert te overleven in een staat van angst.

Wanneer het conflict is opgelost, probeert het lichaam deze slijmvliezen te ontgiften en te herstellen naar hun oorspronkelijke staat. Dit gebeurt met symptomen van verkoudheid of griep.

Het is belangrijk om te begrijpen dat elke ziekte, inclusief griep en verkoudheid, ontstaat wanneer het lichaam probeert de weefsels te herstellen en te ontgiften. Het lichaam doet dit door symptomen te creëren.

Bij een ziekte is er vaak sprake van een toxinecrisis in het lichaam, waarbij de symptomen eigenlijk een teken zijn van het genezingsproces van interne vergiftiging. Het lichaam produceert exosomen om de aangetaste cellen in het slijmvlies van de ademhalingswegen te herstellen en schadelijke stoffen af te breken.

Daaruit kunnen we inderdaad concluderen dat exosomen een belangrijke rol spelen bij het ontgiftingsproces. Deze exosomen worden soms ten onrechte als virussen beschouwd. Aangezien het bestaan van virussen nog niet volledig is aangetoond, blijft het concept van een virus een hypothese en geen wetenschappelijke stelling.

Ook worden microben geactiveerd die een rol spelen bij herstel- en ontgiftingsprocessen tijdens het genezingsproces.

Exosomen en/of microben zijn simpelweg het logische gevolg wanneer het lichaam besluit om symptomen te creëren om de slijmvliezen van de ademhalingswegen te herstellen en te ontgiften.

Het lichaam nodigt in feite microben uit, en vaak zijn ze al latent aanwezig in het lichaam; het lichaam hoeft ze alleen maar te activeren. Tijdens een griep of verkoudheid heeft het lichaam veel energie nodig om deze uitgebreide herstel- en reinigingsoperatie uit te voeren.

Daarom zal het lichaam ervoor zorgen dat je je ellendig voelt, zodat het alle beschikbare energie kan gebruiken om de toxines te elimineren en de aangetaste weefsels te herstellen. Zelfs je eetlust zal verminderen, omdat het lichaam geen energie wil verspillen aan spijsvertering tijdens deze reinigingsoperatie. Overmatig eten tijdens een verkoudheid of griep heeft geen zin en kan het genezingsproces belemmeren. Daarom kies ik tijdens ziekte altijd voor lichte, gezonde voedingsopties.

Ondersteun je lichaam door de griep uit te zieken

Om onze gezondheid te herstellen en te behouden, is het essentieel om ons lichaam dagelijks te ondersteunen bij het verwijderen van toxines en afvalstoffen. Een gezond voedingspatroon met veel specerijen, gecombineerd met een natuurlijke levensstijl en emotioneel evenwicht, kan voorkomen dat toxines en afvalstoffen zich weer gaan ophopen in het lichaam.

Rust is een integraal onderdeel van het herstelproces. Het nemen van de tijd om te rusten, samen met frisse lucht en zonlicht, draagt bij aan het herstel en de ontgifting.

Het is belangrijk om te erkennen dat een verstopping in de haarvaten het vermogen van witte bloedcellen om naar de aangetaste gebieden te gaan voor herstel- en ontgiftingswerkzaamheden kan belemmeren. Net zoals je niet vooruitkomt in het verkeer of er geen water uit een verstopte kraan komt, kunnen verstoppingen in het lichaam de natuurlijke processen vertragen.

Een goede gezondheid draait altijd om balans. In het menselijk lichaam bestaat een evenwichtige ecologie tussen de lichaamsweefsels en de microbiële flora. Het menselijk lichaam herbergt meer microben dan lichaamscellen. Wanneer deze ecologie in balans is, blijven de meeste microben in een latente staat, omdat ze niet geactiveerd worden door de hersenen, tenzij dat nodig is.

Het interstitiële vocht (bindweefsel)

Om het eenvoudig voor te stellen, liggen alle lichaamscellen ingebed in bindweefsel. Via de haarvaten of capillairen stroomt voeding, hormonen, water en zuurstof het interstitiële vocht (bindweefsel) binnen om de lichaamscellen te voeden.

In het bindweefsel bevinden zich ook lymfevaten, die overtollig vocht samen met cel- en stofwisselingsafval afvoeren. Capillairen dragen hier ook aan bij door stofwisselingsafval, zoals bijvoorbeeld CO², af te voeren zodat de longen deze kunnen ontgiften.

Problemen ontstaan wanneer de aanvoer van afvalstoffen en toxines groter wordt dan het vermogen van het algemene detoxsysteem van het lichaam om deze schadelijke stoffen af te voeren of te elimineren.

Dit wordt veroorzaakt door biologische schokken of trauma’s en onze hectische levensstijl, slechte voeding, milieuvervuiling, onverwerkte emoties en stress. Deze schadelijke stoffen stapelen zich op en veroorzaken verstoppingen in de haarvaten, het bindweefsel en de lymfe. Er kunnen zelfs verstoppingen ontstaan in het hele spijsverteringssysteem, met constipatie als gevolg.

Door deze verstoppingen wordt de distributie van belangrijke voedingsstoffen, water en zuurstof ernstig belemmerd. De lichaamscellen kunnen hun stofwisselingsafval ook niet meer kwijtraken, wat leidt tot intoxicatie en verzuring die de weefsels irriteren. Het is belangrijk op te merken dat zuurstoftekort een verband heeft met aandoeningen zoals kanker en hart- en vaatziekten, omdat het dezelfde oorzaak heeft als deze aandoeningen.

Verstoppingen verstoren vele metabolische processen. Dankzij symptomen worden exosomen en bacteriën geactiveerd, waardoor verstoppingen en beschadigde cellen wel opgeruimd kunnen worden. Een ontsteking is een andere term voor dit proces waarbij weefsels in hun oorspronkelijke staat hersteld worden.

Bij griep of een verkoudheid is er een verhoogde ophoping van afvalstoffen en toxines in de slijmvliezen van de ademhalingswegen, de sinussen en het oor. Dit is meestal het gevolg van een niet goed werkende spijsvertering, omdat de spijsvertering op een lager pitje wordt gezet wanneer je in angst verkeert om te kunnen overleven.

Op verkeerde tijdstippen eten, laat op de avond grote maaltijden nuttigen en verkeerde voedselcombinaties kunnen eveneens de spijsvertering verstoren, wat leidt tot de vorming van veel toxines. Het lichaam probeert deze afvalstoffen en toxines uit het lichaam te verwijderen door ze naar de slijmvliezen van de ademhalingswegen en de bijholten van de neus te transporteren via de bloedbaan en de lymfe.

Daar kunnen exosomen (en soms ook bacteriën) beginnen met hun herstel- en schoonmaakoperatie door beschadigde cellen met hun giftige inhoud af te breken. Vervolgens wordt de giftige inhoud door slijm en pus via het trilhaarepitheel van de bronchiën en de slijmvliezen van de ademhalingswegen naar buiten afgevoerd.

Als de spijsvertering niet goed functioneert, kan ook het lymfesysteem niet goed werken. Het lymfesysteem is grotendeels verbonden met de darmen, waardoor een goede spijsvertering essentieel is voor het afvoeren van schadelijke stoffen. Zowel de lever als de alvleesklier zijn verbonden met de spijsvertering en zijn belangrijk voor het elimineren van gifstoffen.

Verstoppingen zijn de voornaamste reden dat de conditie en algemene gezondheid van de gastheer verzwakken. De ontgiftingsorganen hebben dan niet genoeg kracht meer om schadelijke stoffen te neutraliseren. Daarom roept het lichaam exosomen en bacteriën op om te helpen bij dit probleem.

Dit staat haaks op het idee van ziekteverwekkers die besmettelijk zijn en ons aanvallen, aangezien besmettelijkheid niet bestaat. Biologische schokken die leiden tot intoxicatie omdat de spijsvertering en ontgifting tijdens de conflictactieve fase op een lager pitje worden gezet, vormen altijd de fundamentele oorzaak van elke ziekte of aandoening die we kennen.

Toxines en afvalstoffen hebben een zware kwaliteit en belasten letterlijk het lichaam, wat leidt tot energieverlies en verzwakking van de algehele gezondheid. Dit wordt vaak veroorzaakt door onnatuurlijke levensstijlen, slechte voeding en emotionele instabiliteit.

Soms kan het lichaam niets anders dan exosomen en microben activeren of uitnodigen, die eigenlijk helpen bij genezing of op zijn minst voorkomen dat de intoxicatie verergert. Dit is een natuurwet van overleving die zelfs geprogrammeerd is in het menselijk DNA en wordt gestuurd door lichamelijke intelligentie.

Deze intelligentie wordt versterkt wanneer het energetische systeem een hogere trillingsfrequentie aanneemt door onvoorwaardelijke liefde. In deze hogere trillingsfrequentie bestaat zelfs geen ziekte meer, omdat er in deze frequentie ook geen angst bestaat.

Processen van zelfverdediging van het menselijke lichaam

Een griep of verkoudheid illustreert op een fantastische wijze een van de meest bijzondere en effectieve zelfverdedigingsprocessen van het menselijk lichaam tegen intoxicatie door afvalstoffen en toxines die cellen en weefsels irriteren.

Onder invloed van intoxicatie is de algemene gezondheid altijd verzwakt en heeft het eigenlijk hulp nodig om het lichaam verder te ontgiften en te zuiveren. Deze hulp komt van microben die geactiveerd worden door de hersenen.

De belangrijkste activiteit van de algemene gezondheid is namelijk het voortdurend ontgiften en zuiveren van het lichaam, waarbij de darmflora een cruciale rol speelt. Het is van essentieel belang om te onthouden dat de lever en de lymfe verbonden zijn met de spijsvertering, een aspect dat vaak over het hoofd wordt gezien door het westerse geneeskundige model.

In feite worden zelfs microben gekweekt in het lichaam met als doel het ontgiften en afbreken van stoffen die het lichaam moeilijk zelf kan verwerken, terwijl ze tegelijkertijd weefsels helpen herstellen. De darmen en de lymfe bevatten de grootste microbiële gemeenschappen die het lichaam zuiveren en ontgiften.

Gezondheid wordt inderdaad bepaald door evenwicht en het vermogen van het lichaam om zich te ontgiften. Wanneer dit vermogen om welke reden dan ook wordt verstoord, neemt intoxicatie en weefselirritatie toe, wat resulteert in verziekt weefsel. Het lichaam activeert bacteriën en exosomen om het herstel- en schoonmaakwerk in het lichaam op te starten.

Dit verziekte weefsel is altijd het gevolg van een verzwakt gezondheidssysteem dat niet langer in staat is om het lichaam voldoende te ontgiften en te zuiveren, microben helpen het lichaam te ontgiften.

De algemene gezondheid, met zijn detoxificatiesysteem, gaat een samenwerking aan met microben. Echter, deze samenwerking wordt vaak ten onrechte geïnterpreteerd als een infectie door de medische wetenschap, die beweert dat virussen en bacteriën ons aanvallen. Dit is een misvatting die we zijn gaan geloven.

In werkelijkheid is deze samenwerking met micro-organismen en exosomen primair bedoeld om het lichaam te zuiveren en te ontgiften. Dit is essentieel voor het herstel van alle lichaamsfuncties, een evenwichtige ecologie en zuur-base balans. Het is tevens de natuurlijke taak van exosomen en bacteriën. Zonder exosomen zouden we niet kunnen bestaan, aangezien het lichaam ze zelf aanmaakt.

De grote reddingsoperatie van het lichaam: zichzelf genezen

Het lijkt misschien paradoxaal, maar in de verzwakte toestand van de gastheer en de aanwezigheid van verzuring door afvalstoffen en toxines, zal het lichaam ervoor kiezen om een ​​grote reddingsoperatie te starten. Dit omvat het activeren van latente microben en het repliceren van exosomen, die vervolgens worden teruggedrongen zodra het herstel- en ontgiftingsproces is voltooid.

Als er bij toeval een exosoom via een aerosol van iemand anders passeert die in een herstelfase verkeert, hoeft het lichaam dit niet zelf te produceren en kan het direct symptomen creëren.

Dit moet niet worden verward met besmetting, aangezien iemand zonder een schok of trauma (zoals een angstconflict met griep tot gevolg) nooit symptomen zal ontwikkelen, ongeacht hoeveel exosomen hij via aerosolen binnenkrijgt.

Beide fenomenen zijn essentieel voor ware genezing. Exosomen en microben breken afvalstoffen, toxines en beschadigde, verzwakte of dode lichaamscellen af, inclusief hun giftige inhoud, die het lichaam zelf niet kan afbreken en verwijderen. Vaak zijn exosomen en bacteriën zelfs al latent aanwezig in het lichaam.

Vervolgens gaat het detoxsysteem van de algemene gezondheid aan het werk om de vrijgekomen toxines op te ruimen die ontstaan ​​door het herstellings- en ontgiftingswerk van deze exosomen en microben, evenals het excrement van microben dat ook giftig is en dat bacteriën produceren tijdens hun schoonmaak- en herstelwerk in het lichaam.

Het gezondheidssysteem reguleert de activiteit van exosomen en ziekteverwekkers en zal ze terugdringen wanneer ze niet langer nodig zijn. Zodra de weefsels zijn hersteld en ontgift, wordt het voor de algemene gezondheid gemakkelijker om de gifstoffen af te voeren en de exosomen en bacteriën terug te brengen tot evenwichtige proporties, om het lichaam continu schoon en zuiver te houden zonder het verschijnen van symptomen.

Naarmate het schoonmaak- en herstelwerk vordert, neemt de algemene gezondheid in kracht toe.

Problemen kunnen ontstaan ​​wanneer persistente symptoombestrijding de lichamelijke tolerantie tegen gifstoffen ver overschrijdt. Dit kan leiden tot een overgroei van zogenaamde “ziekteverwekkers”, die in werkelijkheid gewone microben zijn, waarbij te veel gifstoffen tegelijkertijd vrijkomen en leiden tot cytokinestormen die dodelijk kunnen zijn.

Echter, dit is niet de schuld van de microben, maar eerder het gevolg van de intoxicatieschok als gevolg van de biologische shock of trauma. Het is belangrijk om dit te begrijpen.

Bij ziekten zoals corona of griep zien we inderdaad dat een cytokinestorm dodelijk kan zijn, maar de onderliggende oorzaak is vaak een vergevorderde intoxicatie van het lichaam. Symptoombestrijding verhoogt het risico op een cytokinestorm.

Een overgroei van microben kan ontstaan als gevolg van deze intoxicatie, wat leidt tot een overproductie van excrementen en de daaropvolgende chemische reacties die bekend staan als cytokinestormen. In dit geval kan men proberen de microbiële activiteit te verminderen door te zeggen: “Hey, doe het wat rustiger aan, je vergiftigt de gastheer.”

Het afvlakken van symptomen, zonder ze te bestrijden, kan de genezing vertragen, maar het overlevingspercentage zal hoger zijn en men zal uiteindelijk gezonder uit de situatie komen. Het is belangrijk om dit goed te begrijpen. Symptomen ontstaan altijd wanneer een biologisch conflict in de geest is opgelost. Bij opgeloste angstconflicten gaan symptomen van griep of verkoudheid ontstaan.

Als men opnieuw in angst terechtkomt, kan de genezing niet volledig plaatsvinden en zullen de symptomen steeds ernstiger worden, wat de algemene gezondheid verder zal aantasten. Het bestrijden van symptomen is schadelijk omdat het het zelfhelend vermogen van het lichaam aantast.

Het is belangrijk om te realiseren dat de uitgenodigde exosomen, actieve bacteriën en gisten bij ziektesymptomen nooit naar delen van het lichaam gaan waar de ecologie nog in evenwicht is.

Met andere woorden, ze richten zich op gebieden waar sprake is van verstoringen, opstapeling van afvalstoffen, toxines en de effecten van biologische schokken waar weefsels hersteld en ontgift moeten worden.

Het zijn inderdaad biologische schokken en intoxicatieschokken die verantwoordelijk zijn voor ziekteprocessen, die eigenlijk genezingsprocessen zijn. Ziekte is in werkelijkheid de verwarring of desoriëntatie in de geest na het ervaren van een shock of trauma. Het lichaam is als het ware op het verkeerde been gezet.

Microben en exosomen zijn daarom nooit de directe oorzaak van de aandoening, maar eerder het gevolg ervan. Deze natuurwet geldt ook voor vrije radicalen en de ontwikkeling van kankercellen in het lichaam (als gevolg van een biologische schok). Het is interessant om te weten dat vrije radicalen eigenlijk noodzakelijk zijn voor de algemene gezondheid en fantastisch schoonmaakwerk verrichten in het lichaam, in evenwicht met antioxidanten.

Het is opmerkelijk dat te veel antioxidanten in het lichaam juist oxidanten kunnen worden, zoals vaak gezien wordt bij hoge concentraties vitaminen. Vrije radicalen spelen ook een cruciale rol bij het opruimen van afvalstoffen, toxines en het terugdringen van ziekteverwekkers zodra hun schoonmaak- en herstelwerk is voltooid. Ook hier draait het om evenwicht.

Dus als het lichaam volledig schoon en vrij is van opstapeling van afvalstoffen en toxines en in oorspronkelijke staat zijn hersteld, worden exosomen niet meer gerepliceerd en microben niet meer geactiveerd door het lichaam. Daarom zijn ze ook geen oorzaak van ziekte, alleen maar het gevolg! De universele wet van oorzaak en gevolg geldt voor alles in het leven, ook voor ZIEKTE! Elke ziekte heeft een oorzaak!

Precies, deze eenvoudige waarheid wordt steeds bewezen door het feit dat wanneer 100 mensen worden blootgesteld aan hetzelfde griep- of verkoudheidsexosoom, slechts een aantal van hen daadwerkelijk ziekteverschijnselen zullen ontwikkelen. Dit zijn altijd mensen met vergelijkbare opgeloste biologische conflicten en intoxicatieverschijnselen.

Een verandering in het weer of het jaargetijde kan ervoor zorgen dat veel mensen met vergelijkbare opgeloste biologische conflicten en intoxicatieverschijnselen ook vergelijkbare symptoomverschijnselen gaan vertonen.

Zolang iemand conflictactief is, bijvoorbeeld angstig, zal men geen symptomen van griep of verkoudheid ontwikkelen. Dit benadrukt nogmaals dat de oorzaak van ziekte altijd te vinden is in opgeloste biologische conflicten, soms gepaard met intoxicatieschokken, en niet in de microben of exosomen zelf.

Het is een kwestie van het begrijpen van de diepere oorzaken van ziekte en het bevorderen van een gezonde levensstijl en emotioneel welzijn om het lichaam te helpen zichzelf te genezen en in balans te blijven.

Omdat ik reeds 20 jaar lang mijn lichaam elke dag grondig meehelp zelf te reinigen en te ontgiften, hierbij ook emotionele stabiliteit cultiveer, ben ik volledig vrij van ziekten zoals de griep en/of de ontwikkeling van kanker of andere chronische aandoeningen.

Door je geest te versterken met de juiste kennis en wijsheid, en onvoorwaardelijke liefde te cultiveren, ben je beter in staat om biologische schokken te weerstaan. Hierdoor kan het coronavirus geen vat op je krijgen.

Het is een verademing om altijd kerngezond te zijn en over een overvloed aan levensenergie te beschikken. Dit wordt gemakkelijker zodra je de basisoorzaken van ziekte begrijpt en aanpakt om gezond te blijven.

Het is belangrijk om te erkennen dat hoesten, slijmvorming en een lopende neus essentiële lichamelijke mechanismen zijn om indringers, schadelijke stoffen en beschadigde cellen te verwijderen en uit te scheiden.

Helaas zien sommige artsen deze symptomen als de ziekte zelf, en negeren ze het feit dat het onderdrukken van deze symptomen het lichaam verhindert om te doen wat het moet doen: zichzelf reinigen en herstellen.

Gezonde mensen met een zuiver en ontgift lichaam, die emotioneel in evenwicht zijn en in hun eigen kracht staan, hebben de capaciteit om binnenkomende exosomen en microben via de slijmvliezen van de ademhalingswegen onschadelijk te maken, simpelweg omdat het lichaam ze niet nodig heeft. Dit geldt ook voor het huidige coronavirus.

Het slijmvlies produceert enzymen die de eiwitten van deze micro-organismen afbreken. Dit slijmvlies, samen met de maag, vormt de eerste belangrijke verdedigingslinie van het menselijk lichaam. Zolang er geen sprake is van intoxicatie die de natuurlijke tolerantie van het lichaam overschrijdt en biologische schokken, kan geen enkel exosoom of bacterie het systeem binnendringen, tenzij het lichaam ze ‘nodig’ heeft.

Als de intoxicatie de natuurlijke tolerantie van het lichaam overschrijdt, zal het slijmvlies geen enzymen meer produceren om “indringers” onschadelijk te maken, maar juist de “indringers” uitnodigen. Daarom probeert het lichaam in eerste instantie de schadelijke stoffen af te voeren naar de slijmvliezen van de ademhalingswegen. Het is voor het lichaam gemakkelijker om zich te ontgiften en te reinigen via de slijmvliezen dan om celbeschadigingen in de diepere weefsels aan te pakken en daar op te ruimen.

Wanneer het lichaam gedwongen wordt om ernstige ziektesymptomen te ontwikkelen om dit te kunnen opruimen en verwijderen, wordt duidelijk hoe waardevol het is om griep, corona of een verkoudheid op natuurlijke wijze uit te zieken. Uitzieken is de beste keuze en een liefdevolle daad naar je eigen lichaam toe, dat altijd aan jouw zijde staat. Het is misschien niet altijd prettig, maar voor het lichaam is het een zegen.

Goede raad

De beste tip die ik kan geven is om je verkoudheid of griep echt uit te zieken zoals de natuur bedoeld heeft. Neem de tijd om volledig te herstellen, wat vaak twee of zelfs meer weken kan duren, en help zo je lichaam om zich te ontgiften en te zuiveren. Dat is het wonder van verkoudheid en griep.

Na het volledig uitzieken van griep of verkoudheid zul je beloond worden met meer energie en levenslust. Logisch, de belastende gifstoffen zijn uit je lichaam verdwenen. Er zijn verschillende natuurlijke middelen die je tijdens deze luchtwegaandoeningen kunnen helpen bij de grote schoonmaak. Zorg ervoor dat deze middelen microben terugdringen terwijl ze ook afvalstoffen, toxines en beschadigde cellen elimineren en opruimen. Kies dus voor middelen die ook je lichaam zuiveren en ontgiften!

Vlierbessen staan bekend om hun reinigende en zuiverende eigenschappen. Veel specerijen hebben ook zuiverende effecten en helpen bij het opruimen van afvalstoffen en toxines, daarom gebruik ik dagelijks veel specerijen in mijn voeding. Bovendien zijn ze smakelijk en stimuleren ze de spijsvertering.

Bij griep en verkoudheid is het belangrijk om niet te veel te eten, maar wel voldoende schoon water te drinken. Tijdens het schoonmaakproces verliest het lichaam veel vocht, dus het is essentieel om dit aan te vullen. Laat slijm uit de neus lopen en snuif het niet in; spuw slijmproppen altijd uit. Werk altijd samen met je lichaam. Probeer op tijd naar bed te gaan en zelfs meer te slapen, streven naar 9 à 10 uur slaap.

Maak een wandeling in de zon, want zonlicht en frisse lucht activeren het zelfgenezend vermogen van het lichaam, waardoor het gemakkelijker kan ontgiften en de duur van de ziekte kan verminderen. Vermijd het gebruik van zonnebrandmiddelen, omdat ze de lever ernstig kunnen belasten en het genezingsproces kunnen vertragen.

Luister naar je lichaam als je in de zon bent. Rust altijd voldoende uit! Kies voor zuivere, zongerijpte biologische gewassen, en denk aan het consumeren van voeding met een verscheidenheid aan smaken en kleuren.

De grondlegger van onze medische geneeskunde is de Griekse arts Hippocrates. Hij merkte op dat een ziekte symptomen vertoont die van de organen en het bloed in het lichaam naar de buitenkant verplaatsen. Deze symptomen, zoals uitslag op slijmvliezen en de huid, dienen vaak als manier om afvalstoffen en toxines af te voeren via bloed, pus en slijm.

Tweeduizendvijfhonderd jaar geleden beschouwde Hippocrates het afwerpen van een ziekte als een natuurlijke genezingsreactie waardoor het lichaam terug kon keren naar een staat van balans of equilibrium. Hij zag deze genezingsreactie als het koken en verteren van ons innerlijk vergif tijdens de ziekte.

We maken daarom een grote vergissing als we deze ziektesymptomen zien als een vijand die we moeten bestrijden. Daarom zijn ziekten zoals griep, corona en verkoudheid een bondgenoot en zegen voor het lichaam omdat ze helpen bij het reinigingsproces. Hippocrates raadde honing aan vanwege zijn ontgiftende en algemene gezondheid bevorderende eigenschappen.

Louis Pasteur stelde tijdens zijn onderzoek in zijn leven vast dat ziekten worden veroorzaakt door ziektekiemen die ons als voedsel gebruiken om te overleven en zich voort te planten. Maar op zijn sterfbed gaf Louis Pasteur toe dat hij zich had vergist.

Echter, het foutieve idee dat ziektekiemen infecties veroorzaken is inmiddels algemeen geaccepteerd en wordt nog steeds beschouwd als een fundamentele wetenschappelijke waarheid. Het is een dodelijke mythe geworden.

Ons medisch systeem is gebaseerd op het foutieve idee van de infectietheorie van Louis Pasteur. Op zijn sterfbed vertelde Louis Pasteur dat ziektekiemen steeds worden aangetrokken door plaatsen in het lichaam die sterk vervuild zijn met toxines en afvalstoffen, waardoor veel lichaamscellen beschadigd raken en afsterven.

Louis Pasteur realiseerde zich dat microben of ziektekiemen geen infectie kunnen veroorzaken zonder een onderliggende reden of oorzaak. Antoine Beauchamp, een tijdgenoot van Louis Pasteur, zei ook dat de ecologie van de weefsels en het bloed de fundamentele doorslag geeft of iemand ziek zou worden of niet.

“Het is niet de kiem die telt, maar de bodem waarop ze valt.” Louis Pasteur

“De algemene gezondheid met zijn detoxsysteem wordt zwaar over het hoofd gezien op dit moment.”

Lichaamsweefsels die verzwakt zijn door een tekort aan voedingsstoffen en vervuild zijn door toxines zijn natuurlijk net zo gevoelig voor microben en ziekteverwekkers als een stuk overrijp fruit. Als er in deze tijd was aangenomen dat lichaamsweefsels kunnen verzwakken, beschadigd raken en afsterven door agressieve biochemische reacties, veroorzaakt door de opstapeling van afvalstoffen, toxines, eiwitopslag en de resulterende verzuring, dan zou onze hedendaagse kijk op infectie, ontsteking, ziekte en gezondheid totaal anders zijn.

Waarschijnlijk zou GEZONDHEID het algemene verdienmodel zijn en zouden we allemaal leren hoe we gezond kunnen blijven of hoe we onze gezondheid kunnen herstellen als we ziek worden. We zouden niet langer denken in termen van besmettelijkheid, infectie, aanvallende virussen, immuniteitshypothesen en vaccinatie. Al deze termen zouden illusoir zijn.

Men zou begrijpen dat een verstoorde spijsvertering, industrieel bewerkte voeding, milieuvervuiling, negatieve emoties of trauma’s en andere menselijke zwakheden het lichaam zouden dwingen om ziekten zoals griep en verkoudheid uit te lokken als een overlevingsstrategie om deze schadelijke stoffen te elimineren en te verwijderen.

“Alle zogezegde ziekteverwekkers worden giftig als ze in ons lichaam gif vinden die we zelf hebben gecreëerd”.

Als het lichaam niet in staat zou zijn zich te ontdoen van deze schadelijke stoffen en toxines, zouden deze stoffen uiteindelijk leiden tot de ondergang van het menselijke lichaam. In onze maatschappij wordt echter juist de intelligentie en het vermogen van het lichaam om zich te ontgiften steeds tegengewerkt door symptomatische behandelingen.

Het voortdurende gebruik van symptomatische behandelingen vergiftigt het lichaam omdat het niet meer adequaat kan reageren op toxines, griepexosomen en microben. Dit leidt tot een situatie van extreme toxiciteit waarbij zelfs griep, verkoudheid en andere ziekten plotseling dodelijk kunnen worden, wat steeds vaker voorkomt, zoals bij corona. De angstfactor en het wantrouwen in het eigen lichaam neemt alleen maar toe

Mensen die aan corona sterven, vertonen vaak onderliggende aandoeningen zoals overgewicht, diabetes en hart- en vaatziekten, die vaak het gevolg zijn van eerdere symptomatische behandelingen zonder de onderliggende oorzaak aan te pakken.

Uiteindelijk vormt deze toestand van chronische intoxicatie het fundament voor de ontwikkeling van chronische complicaties. Het is tijd dat we ons realiseren dat het lichaam simpelweg probeert zijn afval kwijt te raken.

Griep, verkoudheid en corona worden dodelijk door herhaalde symptoombestrijding, waarbij het lichaam zijn algemene gezondheid en zelfgenezend vermogen telkens tegenwerkt en uitput. Dit leidt ertoe dat bacteriën, gisten en parasieten stuurloos kunnen worden in een lichaam met een uitzonderlijk hoog niveau van toxines, waarbij acuut medisch ingrijpen gerechtvaardigd is (symptomen afvlakken), mits dit gepaard gaat met het ontgiften en zuiveren van het lichaam, zoals Hippocrates zo benadrukte.

Dit inzicht werd reeds 6000 jaar geleden bevestigd door het Indische geneeskundige model Ayurveda, en wordt ook in de Nederlandse uitdrukking “ziek de ziekte uit” erkend.

Het is echter jammer dat het reinigen en ontgiften van het lichaam bijna altijd wordt vergeten in onze geïndustrialiseerde maatschappij. Integendeel, de intoxicatie neemt nog verder toe als men symptomen blijft bestrijden en door het gebruik van farmaceutische medicijnen met lichaamsvreemde stoffen, waar dikwijls ook nog eens afhankelijkheid bij ontstaat.

Een ziekte als verkoudheid of griep is in feite een uiterst effectieve manier en overlevingsmechanisme van het lichaam om een opstapeling van toxines, afvalstoffen en de voortvloeiende verzuring onder controle te krijgen. Echter, als het detoxsysteem van de algemene gezondheid onherstelbaar overbelast raakt door factoren zoals uitputting, stress, ondervoeding door het eten van fastfood in combinatie met emotionele instabiliteit, nieuwe biologische conflicten, andere conflictsituaties of financiële problemen, milieuvervuiling en andere factoren, kunnen ziekten (verkeerdelijk infecties genoemd) gevaarlijk worden en zelfs de gastheer doden.

De algemene gezondheid raakt eveneens overbelast doordat we tegenwoordig ons lichaam niet meer de kans geven om ziekten uit te zieken. In plaats daarvan bestrijden we de symptomen met medicijnen en pijnstillers.

Dit heeft ernstige consequenties die pas jaren later aan het licht komen in de vorm van hart- en vaatziekten, diabetes, kanker, degeneratieve zenuwaandoeningen, allergieën en zogenaamde auto-immuunziekten, in feite aandoeningen van het zenuwstelsel waarop exosomen actief worden, enzovoort.

Wanneer het gezondheidssysteem erin slaagt alle lichaamsfuncties succesvol te herstellen, beschadigde lichaamscellen te verwijderen en het evenwicht te herstellen door schadelijke stoffen en toxines te elimineren, gaat het lichaam micro-organismen weer in een latente staat terugdringen (zoals bij griep, keelpijn en verkoudheid) die de reddingsoperatie in het lichaam hebben gestart. Microben keren eenvoudig terug naar een latente fase en worden pas geactiveerd als het lichaam dit nodig acht. Het lichaam weet altijd het beste.

Om dit artikel af te sluiten: het uitzieken van griep of verkoudheid resulteert in hernieuwde fysieke en mentale kracht, waardoor men beter bestand wordt tegen biologische conflicten. Verstoppingen in het lichaam verdwijnen dankzij het uitzieken van de griep of verkoudheid, waardoor een betere distributie van zuurstof, voeding en water naar alle lichaamsweefsels wordt gegarandeerd.

Afvalstoffen en toxines worden sneller afgevoerd, waardoor de ecologie in het lichaam zich herstelt naar een evenwichtige staat. Het lichaam keert terug naar zijn normale zuur-base evenwicht. Onder deze omstandigheden is het lichaam in staat om al zijn metabolische functies goed uit te voeren.

Als je toch verkoudheids- of griepsymptomen ervaart, is het belangrijk om hier nu anders naar te kijken en ervoor te kiezen om met je lichaam samen te werken, zodat het zichzelf kan ontgiften en zuiveren. Het lichaam streeft er altijd naar om schoon te blijven. Dit is een natuurwet die we kunnen respecteren als we voortdurende gezondheid en jeugdigheid willen behouden.

Gepubliceerd op 16/04/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

  • Hoe ontgift en zuivert het lichaam zich? Het menselijke lichaam is het pronkstuk van miljoenen jaren evolutie van de natuur. Het lichaam van de mens is evolutionair gezien hoog ontwikkeld en heeft verschillende uiterst intelligente en accurate systemen om zichzelf te kunnen ontgiften en te zuiveren van afvalstoffen en toxines. Deze processen zijn essentieel om te voorkomen dat afvalstoffen en toxines zich ophopen en verzuring veroorzaken, wat kan leiden tot verstoppingen in de fijne haarvaten van onze bloedsomloop, het bindweefsel waarin onze lichaamscellen zijn ingebed, en het lymfestelsel dat overtollige vloeistoffen en stofwisselingsafval afvoert. Wanneer verstoppingen optreden, ontvangen lichaamscellen geen [...]

    By Published On: 03/03/2024
  • Al meer dan 25 jaar wordt wetenschappelijke medische kennis onderdrukt. Natuurwetenschappelijk denken betekent het analyseren van metafysische en psychologische componenten die voorkomen bij kanker en chronische aandoeningen, om deze op te lossen. Het menselijke lichaam heeft dankzij miljoenen jaren natuurlijke evolutie geleerd zichzelf gezond te houden. De mens is eigenlijk het pronkstuk van natuurlijke intelligentie. Het microbioom werkt in evenwicht samen, met een dynamische samenwerking die gunstig is voor alle partijen, inclusief de mens. Microben staan altijd ten dienste van hogere levensvormen. Dr. Hamer begreep dit. Problemen zoals conflicten, trauma's en biologische schokken kunnen dit evenwicht grondig verstoren. In mijn [...]

    By Published On: 03/03/2024
  • Je immuunsysteem is in feite een recyclagesysteemHet lijkt erop dat je immuunsysteem een flinke klap heeft gekregen. Je voelt je slecht en je klachten lijken zelfs erger te worden. Maar voordat we ons haasten naar een antibioticakuur, laten we eens dieper ingaan op ons immuunsysteem en enkele zaken herontdekken.Het immuunsysteem past binnen een dualistische filosofie waarbij ziekte wordt gezien als iets van buitenaf dat het lichaam binnendringt, in plaats van een reflectie van interne geestelijke processen. Echter, de geest is wel degelijk ontvankelijk voor de schokken en trauma's van het leven. Het lichaam is als het ware het voertuig waarmee [...]

    By Published On: 03/03/2024