Na 20 jaar zelfstudie geneeskunde met opleidingen in de ayurveda ben ik bezig mijzelf verder te verdiepen in kanker volgens de Germaanse geneeskunde. In onze maatschappij zitten we met een serieus kankerprobleem en ik vraag me af hoelang ze de waarheid over kanker nog geheimhouden.

Mensen die er diep in hun hart ervan overtuigd zijn dat de wet van oorzaak en gevolg van toepassing is op alle natuurverschijnselen, moeten zich wel afvragen of kanker niet gewoon het gevolg is van een dieper, onderliggende onnatuurlijke oorzaak.

De hamvraag bij kanker is: Waarom zou een gezonde celkern, die de samenstelling bevat van ons genetisch materiaal, plots besluiten om de blauwdruk te veranderen en zijn behoefte aan zuurstof op te geven om zichzelf te veranderen in een kankercel? Een kankercel is een normale, zuurstofafhankelijke cel die genetisch geherprogrammeerd is om te kunnen overleven in een van zuurstof verstoken omgeving.

De ironie is dat kanker ontstaat in een zuurstofrijk lichaam als gevolg van een biologische schok

Deze simpele hamvraag waar het hele kankermysterie gehuld is en om draait, kan alleen opgelost worden als we ons idee over wat kanker precies is gaan veranderen. Zolang we kanker gaan zien als een agressieve moordende ziekte, gaan we nooit een bevredigend antwoord vinden.

Bovendien verzetten we ons hevig tegen deze ziekte, waardoor hij ook in stand gehouden wordt. Daar waar je tegen bent blijft onverminderd verder bestaan. Dat komt omdat al je aandachtsenergie gebundeld wordt op het fenomeen kanker, (dit gebeurt ook collectief) en dat zorgt ervoor dat kanker blijft verder bestaan.

Als je kanker kunt zien als zijnde een WANHOPIGE POGING van het lichaam om te kunnen overleven in een extreem geïntoxiceerd lichaam als gevolg van biologische schok inslagen, dan pas kan de perceptie over kanker veranderen en de oorzaak van kanker oplossen.

Met kanker probeert het lichaam om biologische schokken te verwerken en uit te duwen. Een gebrek aan eigenwaarde en grote angst voeden onbewuste conflicten waarop het lichaam met kanker reageert.

Oorzaak weg = remissie en kanker weg!

Kanker behandelen (alsof het een ziekte zou zijn) met agressieve giftige medicijnen en bestraling, leidt er alleen maar toe dat de overlevende kankercellen steeds harder gaan groeien. Kankercellen willen net als andere lichaamscellen overleven, dat is een natuurwet.

Het zijn juist kankercellen die veel gifstoffen uit het bloed halen zodat andere cellen en weefsels kunnen overleven. Dat is ook de reden dat in veel tumoren schimmels groeien, schimmels ruimen giftige toxines op. Alleen jammer dat schimmels uiteindelijk mycotoxinen produceren die ook niet goed zijn voor het lichaam. Het hoeft niet zover te komen door inzichten en te begrijpen hoe kanker precies werkt waarbij biologische schokken worden opgelost. Alles wat angst regenereert dient te worden geëlimineerd.

Kanker dient een biologisch doel in het lichaam, anders zou het er niet zitten. Zie index ziekten en de Germaanse geneeskunde op deze website.

Wat ik bedoel is dat het beter is dat wij een nieuw perspectief op kanker gaan ontwikkelen in ons denken. Er is altijd een onderliggende reden waardoor kanker ontstaat in het menselijke lichaam. Zonder deze dieper onderliggende oorzaak aan te pakken, zijn reguliere behandelingen een grote vergissing dat zeer dikwijls leidt tot fatale gevolgen.

Er sterven veel mensen door hevige infecties of andere chronische ziekten nadat ze door het reguliere te zijn verklaard dat ze genezen zijn van kanker. En de gemuteerde genen de schuld geven helpt echt niet hoor beste mensen. Je sterft niet aan kanker, je sterft door de verkeerde diagnose en verkeerde behandeling als gevolg van de kanker niet te begrijpen.

Symptoombestrijding leidt naar biological fatigue, daar sterven mensen aan

Genen veranderen niet zomaar, ze veranderen alleen als ze gedwongen worden te muteren als reactie op ongunstige veranderingen in de CELOMGEVING. Het is de omgeving die genen activeert en niet omgekeerd zoals de medische wereld dit zegt.

Biologische schokken zijn causaal aan kanker of activatie van bepaalde genen. Als een biologische schok inslaat, synchroon in de psyché, hersenen en het orgaan of weefsel, dan gaat het lichaam zijn spijsvertering en ontgifting op een lager standje zetten. met als doel om meer energie te vinden om de geest bij te staan het conflict op te lossen en te kunnen overleven. dat is biologisch denken.

Door biologische schokken ontstaat intoxicatie, verzuring en zelfs zuurstoftekort. Zuurstoftekort en intoxicatie is dus de correlatie met kanker.

Intoxicatie en biologische schokken zijn de dieper onderliggende oorzaken van alle ziekten die we kennen. Door prikjes en symptomatische behandeling van ziekten wordt het lichaam letterlijk tegengewerkt om zichzelf te ontgiften en te zuiveren. Het gevolg is dat op een bepaalde dag het lichaam niets anders meer kan doen dan kanker verder ontwikkelen om nog een tijdje te kunnen overleven.

Kanker is het allerlaatste overlevingsmechanisme dat in het DNA is ingebouwd. Als we dit gegeven gaan begrijpen, zal dit een revolutie betekenen op medisch vlak dat onze gezondheid ten goede zal komen. Kanker heeft net als een verkoudheid een psychologische relevantie, dit begrip leidt naar conflictoplossing en genezing.

Daarom zijn symptomen bestrijden misdadig, want daarmee beschadig je het herstellend vermogen van het lichaam. Dat leidt naar onomkeerbare complicaties, zelfs met de dood tot gevolg. Iatrogene aandoeningen zijn een belangrijke doodsoorzaak.

Symptomen mogen afgevlakt worden, mochten ze gevaarlijk evolueren, maar nooit bestreden. Het is zoveel beter om de geest te ondersteunen zodat het onderliggende conflict en zijn sporen echt opgelost kunnen worden.

Gepubliceerd op 21/04/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

  • Hoe ontgift en zuivert het lichaam zich? Het menselijke lichaam is het pronkstuk van miljoenen jaren evolutie van de natuur. Het lichaam van de mens is evolutionair gezien hoog ontwikkeld en heeft verschillende uiterst intelligente en accurate systemen om zichzelf te kunnen ontgiften en te zuiveren van afvalstoffen en toxines. Deze processen zijn essentieel om te voorkomen dat afvalstoffen en toxines zich ophopen en verzuring veroorzaken, wat kan leiden tot verstoppingen in de fijne haarvaten van onze bloedsomloop, het bindweefsel waarin onze lichaamscellen zijn ingebed, en het lymfestelsel dat overtollige vloeistoffen en stofwisselingsafval afvoert. Wanneer verstoppingen optreden, ontvangen lichaamscellen geen [...]

    By Published On: 03/03/2024
  • Al meer dan 25 jaar wordt wetenschappelijke medische kennis onderdrukt. Natuurwetenschappelijk denken betekent het analyseren van metafysische en psychologische componenten die voorkomen bij kanker en chronische aandoeningen, om deze op te lossen. Het menselijke lichaam heeft dankzij miljoenen jaren natuurlijke evolutie geleerd zichzelf gezond te houden. De mens is eigenlijk het pronkstuk van natuurlijke intelligentie. Het microbioom werkt in evenwicht samen, met een dynamische samenwerking die gunstig is voor alle partijen, inclusief de mens. Microben staan altijd ten dienste van hogere levensvormen. Dr. Hamer begreep dit. Problemen zoals conflicten, trauma's en biologische schokken kunnen dit evenwicht grondig verstoren. In mijn [...]

    By Published On: 03/03/2024
  • Je immuunsysteem is in feite een recyclagesysteemHet lijkt erop dat je immuunsysteem een flinke klap heeft gekregen. Je voelt je slecht en je klachten lijken zelfs erger te worden. Maar voordat we ons haasten naar een antibioticakuur, laten we eens dieper ingaan op ons immuunsysteem en enkele zaken herontdekken.Het immuunsysteem past binnen een dualistische filosofie waarbij ziekte wordt gezien als iets van buitenaf dat het lichaam binnendringt, in plaats van een reflectie van interne geestelijke processen. Echter, de geest is wel degelijk ontvankelijk voor de schokken en trauma's van het leven. Het lichaam is als het ware het voertuig waarmee [...]

    By Published On: 03/03/2024