De zwangerschap

Inleiding

De woorden immuniteit, ziekteverwekker, antilichamen of antistoffen, infectie, virus en besmettelijkheid komen uit het dualistische denken voort en zijn valse concepten waarbij we de vijand (ziekte) buiten onszelf plaatsen. Algemene gezondheid heeft te maken dat alles in het lichaam met elkaar is verbonden en op elkaar inwerkt. Met het inzicht dat de echte oorzaak van de aandoening metafysisch is en in jezelf aanwezig is: biologische conflicten en trauma’s.

De menselijke biologie en ecologie werkt op een totaal andere manier dan wat de farmaceutische investeringsmaatschappij ons al 150 jaar lang wil doen geloven. Een ontsteking klopt wel, dat is het lichaam dat microben activeert om weefsels te kunnen herstellen en waarbij er nieuwe bloedvaatjes groeien (angiogenese).

Het “valse concept immuniteit” is feitelijk de algemene gezondheid die wordt gezien als er evenwicht is in het fysieke lichaam, maar ook in de geest. Dit betekent dat je trauma’s en biologische schokken opgelost zijn. Men kan wel spreken van weerstand of immuniteit opbouwen tegen biologische conflicten in de geest.

Als je volledig in evenwicht bent zijn zelfs de zogezegde “ziekteverwekkers“ van groot belang om je lichaam te zuiveren en te ontgiften en celafval te recyclen, met andere woorden, je lichaam in evenwicht houden. Ziekteverwekkers bestaan eigenlijk niet, men kan enkel spreken van een overgroei van bepaalde micro-organismen als gevolg van een onderliggende oorzaak.

Het “valse concept infectie” is feitelijk de ziekte waarbij het lichaam microben activeert om beschadigde en vergiftigde weefsels en cellen te herstellen. Zelfs “besmettelijkheid” is een vals en misleidend concept, want je hebt altijd eerst verziekt weefsel, dan pas verschijnen de microben om het lichaam te helpen verziekt weefsel te herstellen.

In feite is het lichaam die latente microben, sporen (foutief gezien als de fagen) en exosomen activeert en uitnodigt voor de herstelwerkzaamheden.

Het valse concept “virus” is ook misleidend en houdt de matrix van virus, besmetting, en vaccin in stand. Dit is een logische matrix, doch het bevat geen psychologische relevantie. Zelfs logica kan niet gevalideerd worden, want anders kom je in een kringredenering uit ofwel in het nihilisme.

In werkelijkheid zijn virussen nog nooit geïsoleerd volgens de gouden standaard en getoetst aan de vier postulaten van Koch. Men kan wel spreken van exosomen, eiwitten met erfelijke materiaal in een soort enveloppe. Een exosoom heeft gemiddeld tussen de 10 tot 40 basenparen nucleotiden.

1- De kwaliteit van de zaadcel en eicel voor de bevruchting

In feite begint de gezondheid van de foetus en de baby al bij de kwaliteit van de zaadcel en de eicel. De zaadcel en eicel moet van uitstekende kwaliteit zijn om een goede bevruchting te laten plaatsvinden. Elk leven (ook van dieren) begint met één cel die zich splitst in twee cellen, vervolgens in vier en acht, de eerste drie delingen vormen de acht oorspronkelijke cellen die ons hele leven onveranderd meegaan, ze worden nooit vervangen.

Deze acht oorspronkelijke cellen vormen dus de basis van elk lichaam met twee tetraëders die samen een stervormige tetraëder vormen, ook wel de driedimensionale davidster genoemd. Daarom moet de levenskracht van de zaadcel en de eicel optimaal zijn, om de eerste drie celdelingen goed te laten verlopen. Dit is al een eerste grote stap om een sterke foetus en baby te ontwikkelen met de juiste respons tegen aandoeningen.

Echter door de grote vervuiling en ongezonde levensstijl – inclusief stress en negatieve emoties -, ontstaan bij de eerste drie delingen al moeilijkheden. Een bevruchte eicel gaat zich door celdeling vermenigvuldigen en verder ontwikkelen in de baarmoeder. Er ontstaan specifieke weefsels met specifieke taken.

Het eerste dat gevormd wordt is de epifyse of de pijnappelklier, gevolgd door de ontwikkeling van het gehoororgaan. De pijnappelklier is cruciaal voor het bewustzijn en om lichaam-geest als een éénheid te laten samenwerken

Alle lichaamsweefsels hebben een bewustzijn en intelligentie om ‘hun taak’ uit te voeren. Deze cellen zijn uit één van de acht oorspronkelijke cellen voortgekomen en geven hun taak door tijdens de celdeling (mitose).

Tijdens de negen maanden zwangerschap is er een nieuw ‘mensje’ gegroeid, en na de geboorte blijft het lichaam van het kind verder groeien en neemt het aantal lichaamscellen in de weefsels verder toe. Bij de deling geeft de oude cel alle informatie door aan de nieuwe cel, de informatie van het DNA wordt gewoon gekopieerd. Zorg er dus voor dat je lichaam grondig is gezuiverd en ontgift vooraleer je beslist om kinderen op de wereld te zetten!

In de ayurveda begint men om deze reden reeds vijf maanden voor de geslachtsgemeenschap met het grondig ontgiften en zuiveren van het lichaam van zowel de toekomstige vader als de moeder.

Het lijkt me nogal logisch! Een proper en zuiver lichaam is het fundament om de hormoonhuishouding en de algemene gezondheid van zowel de toekomstige vader als de moeder te optimaliseren.

Een gezonde voedingswijze en levensstijl gecombineerd met emotionele stabiliteit voorkomt dat de ouders aan bijnieruitputting lijden, een belangrijk gegeven voor de productie van goede kwaliteit sekshormonen en de ontwikkeling van de zaadcel en eicel.

Gezuiverde geslachtsorganen geven kwaliteitsvolle zaadcellen en eicellen die veel levensenergie bevatten om een goede bevruchting te garanderen.

Het menselijke lichaam heeft maar één grote wens: het wil van binnen steeds proper en zuiver zijn. We beseffen dat tijdens de negen maand zwangerschap de gehele evolutie van het te ontwikkelen mensenkind plaatsvindt. Het is juist deze belangrijke en bijzondere periode dat de basis vormt voor gezonde lichamelijke en geestelijke vermogens als het kind geboren wordt.

Zorg ervoor dat je lichaam ontgift en zuiver is in het belang van het ongeboren kind in de moederschoot. En dit is het cruciale belangrijke punt dat geen aandacht krijgt in onze maatschappij met vele schadelijke gevolgen op de algemene gezondheid, kijk maar rondom je heen, je ziet het gewoon en niemand die hierbij de juiste vragen stelt.

In de ayurveda worden de zorgen van de moeder gedragen door de maatschappij, omdat men weet dat de foetus zich zal identificeren met de emotionele toestand van de moeder.

2 . Wat voor invloed heeft stress en negatieve emoties op de foetus?

Als de zwangere moeder emotionele problemen heeft, wordt de energetische belasting hiervan doorgegeven aan de foetus en ontstaan er ontwikkelingsproblemen van de foetus zoals ontregelde hormoonhuishouding en een verzwakt algemene gezondheid. Bovendien geeft het problemen met een goede ontwikkeling van de zwezerik of de thymus.

De grote emotionele belasting van de moeder ligt aan de basis van afwijkingen in de foetus.

Wordt echt bewust om emoties op te ruimen die jou niet dienstbaar zijn, in het belang van je vrucht in de moederschoot. Uiterst belangrijk! De vader moet ook emotioneel evenwicht cultiveren, omdat energetisch gezien hij dicht bij de ontwikkeling van de foetus is betrokken.

De ontwikkeling van het kind in de baarmoeder wordt beïnvloed door de levenskwaliteit van de moeder en haar omgevingsfactoren.

De energetische belasting van stress en negatieve emoties van de ouders worden ook reeds door de zaadcel en de eicel meegegeven aan de foetus. Als het lichaam van de moeder en de vader emotioneel in balans, gezuiverd en ontgift is, is de foetus ook zuiver en vrij van toxines, dan pas kan de foetus zich optimaal ontwikkelen tot een gezonde baby met een goed ontwikkelde thymus.

Een gezonde ontwikkeling van de foetus, kind en volwassene is alleen mogelijk dankzij evenwicht en een goede communicatie tussen al onze lichaamsweefsels die gestuurd worden door neuropeptiden (hersenen) en de andere peptiden die in andere lichaamsdelen aangemaakt worden. Peptiden sturen boodschappen rond in het lichaam. Het is een netwerk van signalen en boodschappen die lichaamsweefsels constant naar elkaar toe sturen.

Lichaamsweefsels en organen maken ook peptiden (waaronder hormonen) om boodschappen te sturen naar de hersenen. Al deze signalen regelen onder andere ook de celdeling en apoptose. Dit alles kan grondig verstoort worden door stress en negatieve emoties met ziekte en sterfte van de baby tot gevolg.

Een baby blijf na de geboorte de negatieve energieën van de ouders opnemen, en dat is ongunstig voor de verdere ontwikkeling van de baby en zijn of haar algemene gezondheid en hormoonhuishouding.

Peptiden kunnen giftig zijn als er een negatieve boodschap aan gekoppeld is. Afkomstig van trauma’s, onverwerkte schokken, negatieve emoties liggen aan de basis waaruit ernstige aandoeningen zoals kanker en leukemie kunnen ontstaan bij jonge kinderen.

Deze schokken en trauma’s kunnen ontstaan tijdens de zwangerschap die het kind opgelopen heeft.

Ik heb het over de niet-fysieke factor waardoor het risico van kanker in ernstige mate toeneemt bij jonge kinderen. Het betreft de emotionele energetische factor die zo belangrijk is voor het jonge leven. Emotionele balans is een ongrijpbare en onzichtbare energie in balans, dat wordt gevoeld en ervaren, en dat heeft een zeer grote positieve invloed op de lichamelijke gezondheid.

Er worden veel gelukshormonen aangemaakt als men emotioneel in evenwicht is, zowel voor de zwangere vrouw als het ongeboren kind. Emotionele balans kan door de wetenschap niet worden verpakt in meten is weten. En toch heeft de emotionele balans een grotere impact dan alle fysieke factoren bijeen.

Een ongeboren kind in de baarmoeder neemt alles op wat de moeder in zichzelf ervaart. Emotionele balans en levensenergie is zo cruciaal om tijdens de negen maanden de ontwikkeling van het ongeboren kind goed te laten verlopen.

Emotionele onbalans, dat is een ander verhaal, dat werkt altijd destructief voor de zwangere vrouw en de ontwikkeling van haar ongeboren kind. We kennen allemaal de kracht van gedachten, gevoelens, emoties en levensenergie. We kunnen ons voeden met gezonde voeding en ons toch ziek voelen.

Onze geest, gedachten, gevoelens en emoties, hoe we denken over onszelf kan ons maken of ons onderuithalen. Het is bewezen dat een liefdevolle, levenslustige en emotioneel stabiele vrouw een sterker kind op de wereld zal zetten die een krachtige gezondheid en fysieke uithouding heeft vol van levensenergie.

Daarentegen zal een moeder die voortdurend stress ervaart tijdens de zwangerschap sneller boos en geprikkeld lopen, emotioneel instabiel worden waardoor haar levensenergie daalt. Het risico om een kind met zwakkere gezondheid op de wereld te zetten wordt daardoor veel groter.

Als je als zwangere vrouw conflicten meedraagt, bijvoorbeeld met je familie (familiepatronen), of financiële problemen, onbegrip uit de omgeving, verdriet, eenzaamheid, ruzie met je partner enzovoort, geeft dit veel stress en heeft dit altijd een negatieve impact op de ontwikkeling van het ongeboren kind.

Onder negatieve emoties van de moeder kunnen we het volgende verstaan: Stress en angst al dan niet gerelateerd aan de zwangerschap zelf hebben een ongunstig effect op de ontwikkeling van de foetus en kan leiden tot verhoogde kans op vroeggeboorte met een te laag geboortegewicht.

Het effect van stress en/of angst kan verstoring geven in elke ontwikkelingsfase van de foetus. De ernst hiervan is afhankelijk van het tijdstip, de duur en de intensiteit tijdens de ontwikkelingsfase van de foetus. Het is te vergelijken met het risico dat roken of alcohol nuttigen tijdens de zwangerschap met zich meebrengt. Het tast de algemene gezondheid en de verdere ontwikkeling van het zenuwweefsel van de foetus aan.

Het gaat erom wat je als moeder emotioneel uitstraalt: sta je in je eigen kracht? Kom je voor jezelf op? Cultiveer jouw eigenwaarde, zelfliefde en zelfrespect, zet jezelf steeds op de eerste plaats? Het allerbelangrijkste is waar jij in gelooft, blijf jezelf steeds trouw!

Extreme levensgebeurtenissen zoals overlijden van een dierbare, spanningen in de relatie, depressie, burn-out of bore-out en geweld – ook verbaal geweld -, kunnen afwijkingen in de ontwikkeling van de foetus veroorzaken, zowel lichamelijk als geestelijk.

Kinderen van moeders die tijdens hun zwangerschap veel angst en stress hebben meegemaakt, onderscheiden zich door een aantal gedragskenmerken die samenhangen met problemen van zelfregulatie en hogere reactiviteit. We denken hierbij aan bewegingsonrust, achterstand in de geestelijke ontwikkeling van het kind zoals cognitie, geheugen en het richten van hun aandacht en focus.

Dikwijls met huilgedrag, moeilijk temperament en een verhoogde prikkelbaarheid. Deze kinderen hebben meer gedragsproblemen met het gevolg dat kind-ouderrelatie moeilijker verloopt en niet altijd positief is. Er ontstaan stemmingsverschillen.

Een kind slaan vlak na de geboorte is geen teken van liefde. Het wordt als uiterst brutaal ervaren door het kind. De eerste stap naar angst is gezet in het kind…

In de ayurveda wordt altijd aandacht gegeven om een emotioneel evenwicht te verkrijgen bij de beide ouders. Emotionele problemen worden opgelost zodat de trillingsenergie van negatieve emoties en stress geen schade meer kunnen berokkenen aan de kwaliteit van de eicel en de zaadcel en de verdere ontwikkeling van de foetus of het ongeboren vrucht in de moederschoot.

Dit verkleind de impact van stress een angst op het ongeboren kind en leidt na de geboorte dat het kind dat stressbestendig is, minder gedragsproblemen vertoont en een vitalere gezondheid heeft.

3. Andere factoren van stress voor de foetus

Als je zwanger bent, wees bewust dat je de laptop niet op je schoot zet. Je ongeboren vrucht krijgt een bad met schadelijke straling , het is een schijnbaar kleine oorzaak, maar met grote gevolgen. Zet de wifi zo veel mogelijk uit, zeker ‘s nachts als je ligt te slapen. Geen gsm of televisie in je slaapkamer. Straling verzwakt de algemene gezondheid.

Ik hoop natuurlijk dat het vaccineren van foetussen nooit zal doorkomen, want wees gerust, dit zal een verschrikkelijk stress opleveren voor het ongeboren kind, het is totaal weerloos tegen deze mishandeling en vergiftiging van het zich ontwikkelende zenuwstelsel en de endocriene klieren.

Het wordt nauwelijks beseft dat indrukken een belangrijke bouwsteen zijn van het zich ontwikkelende kind, zijn persoonlijkheid. Het is verbonden met alle verrichtingen van zijn lichaam.

Tijdens de zwangerschap doet een moeder er altijd goed aan om vriendelijke lectuur te lezen, naar schoonheid te kijken, natuurfilms te zien, mooie harmonische muziek te beluisteren of naar mooie realistische kunst te kijken. Dit komt de innerlijke opbouw van je ongeboren vrucht altijd ten goede.

Kijk niet naar soaps op televisie waarin de acteurs de grootste deel van hun tijd steeds bezig zijn negatieve emoties uit te drukken, en gezichten te vertonen van tekortgedaan worden of tekortkoming, leugens en voorwaardelijkheid in de relaties uitbeelden.

Dit geeft reeds onjuiste opbouw boodschappen aan de ontluikende persoonlijkheid van de ongeboren foetus in de baarmoeder, omdat de emoties van de moeder negatief worden beïnvloed.

Hetzelfde geldt voor harde muziek met een beat dat tegengesteld is aan het hartritme, straatlawaai, slecht nieuws op radio en televisie, dit alles geeft een soort anti-levensenergie aan het ongeboren kind in de moederschoot. Besef hierbij dat het gehoor het allereerste orgaan is dat zich ontwikkelt en functioneert. De foetus hoort reeds.

Praat liefdevol tegen je vrucht, vertel je kind vruchtje in je schoot hoeveel je ervan houdt. Zing tegen je kindje. Laat de vader zachtjes over de buik wrijven en liefdevol ertegen praten. De eerste indrukken van de foetus zijn belangrijk waarmee het kind heel zijn leven mee verder kan en dat versterkt het zelfvertrouwen, zelfliefde en eigenwaarde van het kind.

Het vormt de basis waarmee je kind zich verder kan ontwikkelen, zeker in onze ontwrichte wereld. Doe de vrucht in de moederschoot alle recht aan, het is een mens in wording dat liefde verdient omdat het dit waard is. Geen beledigingen of andere negatieve gedachten, ze storen de geestelijke ontwikkeling van het kind.

Maak als ouders geen ruzie onder elkaar tijdens de zwangerschap. Dat geeft zeer veel stress aan het ongeboren kind in de moederschoot.

4. Echoscopie en stralingsvelden

Nog iets over de echoscopie tijdens de zwangerschap. De meeste zwangere vrouwen kunnen nog voor de geboorte aankondigen: ‘Over een half jaar krijgen we een zoontje of dochtertje’ De baarmoeder is normaal gezien de veiligste plek waar de foetus kan verblijven in zijn vruchtzak.

Door de ontwikkeling van de moderne technologie is dit wel iets veranderd. Echoscopie is wel een mooie verworvenheid, maar niet zonder risico. Het is waar dat ze vroege afwijkingen in de baarmoeder kunnen vinden die door een operatie kunnen verholpen worden, maar ik heb wel mijn bedenkingen als de echo alleen voor de pret gebruikt wordt omdat het leuk is uit nieuwsgierigheid het geslacht van het kindje te ontdekken.

De echoscopie is niet zo onschuldig als het lijkt bedoeld als het maken van een fotootje.

Een echo veroorzaakt twintigduizend trillingen per seconde. Deze zijn zo sterk indringend dat het vruchtwaterbassin lijkt te koken en zelfs doen borrelen.

Er zijn testen gedaan op siervissen die ogenblikkelijk sterven. Het is bekend dat sonarapparaten van duikboten en schepen massale vissterfte kunnen veroorzaken. Een sonar werkt op hetzelfde principe als een echoscopie. Ik bedoel dat echo trillingen schade kunnen veroorzaken aan celstructuren en DNA structuren.

Na de ontwikkeling van de pijnappelklier begint het gehoororgaan zich te ontwikkelen dat uiteraard nog kwetsbaar is. Hoe zou de foetus zich voelen na het ondergaan van een vroege echo? Het eerste bezoek aan een disco? Dat weet ik niet, maar er is wel vastgesteld dat de foetus probeert weg te kruipen om uit de straling te komen. Daaruit kun je wel concluderen dat de foetus tijdens de echo enorme zware stress heeft.

De foetus kan zijn oren nog niet afdekken met zijn handen omdat hij de motoriek nog niet heeft om dit te doen.

En te bedenken dat het gehoor verbonden is met het zich ontwikkelende limbische systeem in de hersenen van de foetus, lijkt het dan niet logisch dat sommige kinderen die onnodige echo’s hebben ondergaan dat zij later gemakkelijker in paniek kunnen schieten, extreme schrikachtigheid ontwikkelen en geluidsovergevoelig kunnen worden?

Het zijn bevindingen van de Duitse arts Dr Joachim Grätz die over dit onderwerp onderzoek naar heeft verricht. Neem alleen een echo als er echt noodzaak aan is, uit liefde voor je ongeboren kind. Laat het geslacht bij de geboorte de grote verrassing zijn om te weten of het een dochter of zoon is.

Pas eveneens op voor door de mens gemaakte elektrische velden. We denken hierbij aan de magnetron. Het voedsel van de zwangere moeder moet voedend zijn voor de vrouw en de foetus. Maar voeding bereid of opgewarmd door de magnetron heeft zijn enzymen verloren waardoor het moeilijker goed kan verteren.

Gezonde meervoudige onverzadigde vetten veranderen in ongezonde geharde vetten en de magnetron voegt de zogenaamde nucleotiden aan de voeding toe. Om het eventjes kort te zeggen, voedsel in de magnetron verandert in nuclear afval. Dit voedsel bevat radiolyse dat hersenweefsel irriteert en kan aantasten.

Vitaminen zoals vitamine E, C en het hele B-complex worden vernietigd door de magnetron. Magnetron voedsel veroorzaakt enorm veel oxidatieve stress in het lichaampje van de foetus en ook bij de zwangere moeder. Magnetron vernietigt vele moleculaire verbindingen die voedsel tot echt voedsel maken waarbij de moleculaire structuur van het voedsel is aangetast. De samenstelling van het bloed kan veranderen door magnetronvoedsel.

5. Wat kun je doen bij stress?

Zwangerschapsyoga helpt je te ontstressen.

De stressreactie van het lichaam kan je onderbreken door ontspanning waarbij je lichaam

de gelegenheid krijgt om te herstellen en energie op te laden. In de praktijk betekent dit dat je dagelijks momenten in je agenda moet inlassen waarop je eigenlijk niet met je dagelijkse beslommeringen en taken bezig bent.

Als je zwanger bent heeft rust de hoogste prioriteit. Het geeft ontspanning aan de geest en zorgt voor een goede balans tussen plichten en dingen. Doe dingen dat je aangenaam vindt om te doen. Iedereen heeft zelf zijn manieren om te ontspannen.

Eventjes in het kort:

 • Luisteren naar muziek, een boek lezen of een andere hobby. Laat je verwennen, laat je masseren (niet op de buik). Je bent het waard!
 • Praat tegen jezelf en de ongeboren vrucht. Schrijf dingen van je af. Het proces van specifieke gedachten en gevoelens identificeren is uitstekend om grip te krijgen op wat je doet en voelt. Als je je slecht voelt en hierover schrijft zal je sneller tot een oplossing komen.
 • Een wandeling maken in de natuur, loop eveneens in de zon en neem de fotonen op.
 • Rustige lichaamsbeweging, dansen of sport, nooit competitie. Een warm bad of douche.
 • Leer ontspanningstechnieken aan. Het is bewezen dat door het uitlokken van een diepe mentale rust, zowel je lichaam als geest rustig worden. Rustig aandacht geven op de ademhaling om te ontspannen.D D hartslag , bloeddruk , stresshormonen en spierspanning zullen dalen. De geest zal hier een ontspannen reactie op geven.
 • Let erop om voldoende te slapen, maak een gewoonte om elke dag rond 22.00 uur in bed te gaan. De uren voor twaalf tellen dubbel!
 • Ontspanningsoefeningen, zachte yoga (behalve voorwaartse buigingen en torsies), meditatie, mindfulness e.a.
 • De tijd nemen om rustig te eten, de hippocampus produceert vervolgens meer anti-stress hormonen. Leer het verschil te voelen tussen een gespannen en een ontspannen lichaam. Neem eveneens tijd door met vriendinnen, maar ook tijd voor jezelf.
 • Sociale contacten zijn belangrijk, zeker met mensen die je genegen zijn. Zij weten niet altijd wat je voelt en kunnen dus niet altijd gepast reageren op je noden. Praten helpt echt en werkt constructief. Laat hen weten als je je slecht voelt, zodat ze kunnen helpen. Hou ook rekening met de bezorgdheden van je partner, vooral als dit jullie eerste zwangerschap is.
 • Schrap onnodige zaken uit je agenda, bekijk je levensstijl. Schrijf alles op. Maak overeenkomsten met je partner om huishoudelijke taken te verdelen. Kijk naar je werksituatie of het werkschema haalbaar is, ga niet over je grens, schrap activiteiten.
 • Informeer je over zwangerschap en baby’s als dit jou een geruster gevoel geeft.
 • Neem tijd om heerlijke maaltijden te bereiden en neem tijd om van je te genieten.

vermijd ten stelligste om ‘s avonds zware maaltijden te eten, het verteert niet goed en jaagt innerlijke stress alleen maar op. De grote warme maaltijd altijd op het middaguur en goed kauwen.

 • Laat je nooit op de stang jagen door opmerkingen van mensen uit je omgeving, ook al zijn ze goed bedoeld. Vermijd confrontaties.
 • Vermijd stimulerende zaken zoals roken, koffie, alcohol.
 • Ga met gezellige mensen om, begeef je in een gezellige omgeving. Vermijd drukte en hectiek.
 • En niet te vergeten, zorg dat je veel kunt lachen, grappen, komische tv reeksen, you tube e.a.

Ashwagandha of winterkers (Withania somnifera)

Tijdens de zwangerschap is Ashwagandha een uitstekend stabiliserend middel voor de foetus. Deze plant regenereert tevens de hormoonhuishouding en bevordert de genezing van weefsel, dat is meegenomen voor de zwangere vrouw. Het is de anti-stress plant bij uitstek. Deze plant heeft ondanks zijn bittere, wrange en zoete smaak een verwarmende werking in het lichaam. Het versterkt, het geeft kracht, verhoogt de algemene gezondheid en gaat veroudering tegen.

Het is een van de krachtigste zenuwtonicums uit de Ayurveda, het is een uitermate rustgevende plant zonder dat je jezelf suf gaat voelen. Ashwagandha werkt zeer goed bij slapeloosheid en gebrek aan concentratie. Het geeft harmonieuze energie aan de zwangere vrouw en de foetus.

Andere heilzame kruiden die versterkend, rustgevend en geschikt zijn bij zwangerschap:

1-Aloë vera

2-Fenegriek

3-Gember

4-Haagdoorn

5-Heilige basilicum

6-Indiase gentiaan

7-Kardemom

6. Wat voor invloed heeft slechte voeding op de foetus, wat tast je daarmee aan

De ontwikkelende foetus leeft in het vruchtwaterbassin, en dat vruchtwater wordt door het lichaam van de moeder worden aangemaakt. Van zodra de placenta klaar is krijgt de foetus via de navelstreng voorverteerd voedsel en deze voeding wordt gemaakt door voedsel dat de moeder eerst heeft opgenomen.

Dat wil zeggen: als moeder ga je veel zorgdragen om je voedselkeuze dat vitaal en levend is zodat jouw vruchtwaterbassin, de directe omgeving van het kind zuiver en altijd zo schoon mogelijk is. Het maakt eveneens meer dan 80% van zijn lichaampje uit.

Schoon bloed, schoon serum en een schone lymfe. Alle factoren die vervuiling of verstoring geeft in het vruchtwaterbassin geeft stress aan de foetus. De foetus drinkt uit het vruchtwaterbassin, dus hoe schoner het vocht, hoe beter.

Als toekomstige moeder doet je er goed aan om tijdens de zwangerschap je levensstijl zo natuurlijk mogelijk te houden. Op tijd gaan slapen, en opstaan, zongerijpte biologische voeding in oorspronkelijke staat, met andere woorden levend en vitaal voedsel van organische oorsprong met lichtenergie, zuiver schoon water drinken en de vleesconsumptie drastisch te beperken. Dus de zwangere vrouw krijgt geen donut of een pak frietjes.

Als we daarbij ook het gegeven bekijken dat 95% van de voedingswaren uit een supermarkt niet geschikt is voor menselijke consumptie en zeker niet voor de zwangere moeder, omdat ze vol zitten met chemische toevoegingen die tal van risico’s en bijwerkingen hebben op enerzijds de gezondheid van de zwangere moeder en anderzijds op de ontwikkeling van de foetus. Dit geldt eveneens voor geraffineerde en/of kunstmatige zoetstoffen en lightvoeding.

Logisch dat het ongeboren kind ook deze schadelijke stoffen binnenkrijgt. Het gevolg is dat de meeste mensen voedingstekorten op celniveau hebben, ook de zwangere moeder en haar ongeboren kind in volle ontwikkeling krijgt onvoldoende voedende nutriënten die rijk zijn aan licht- en zonne-energie. Het ongeboren kind heeft juist deze bouwstoffen zo hard nodig voor zijn ontwikkeling en groei. Dat weten we toch allemaal? Of niet?

Wist je dat Hippocrates heeft gezegd met food be thy medicine and medicine be thy food?

Biologische voeding heeft zijn grote waarde in een gezonde ontwikkeling van de foetus.

Het aantal levensnoodzakelijke sporenelementen in biologisch verbouwd voedsel is vele malen hoger dan in ‘gewoon’ voedsel. Er is geen directe vergiftiging in biologische voeding met pesticiden en herbiciden waarvan verschillende echte intoxicatieschokken kunnen veroorzaken.

Wist je dat biologisch verbouwde voeding veel enzymen bevat dat de spijsvertering gunstig beïnvloeden. Bovendien bevat deze voeding een hoog gehalte aan salvestrolen, dat zijn stofjes die gevormd worden door planten die nog door parasieten kunnen worden aangetast omdat ze niet gesproeid zijn met chemische verdelgingsmiddelen.

Deze salvestrolen zijn zeer gunstig voor de algemene gezondheid en de ontwikkeling van de foetus. Biologisch verbouwd voedsel heeft zijn groeicyclus in de volle zon gehad en daarmee zeer rijk aan lichtkracht is voor de foetus.

Het grootste gif in onze ‘gewone’ voeding zijn de geraffineerde oliën en bewerkte vetten.

Het lichaampje van de foetus heeft waardevolle vetzuren en omegavetzuren nodig voor de ontwikkeling van hersen- en zenuwweefsel, hormoonhuishouding en de algemene gezondheid.

Omegavetzuren zijn zeer belangrijk voor de zuurstofopname en het zuurstofvervoer door het moederlichaam en het kleine lichaampje van de foetus. Tevens zijn omegavetzuren bouwcomponenten van de celmembramen en de receptoren om de zuurstof gemakkelijk tot in de cel te transporteren.

In geraffineerde oliën en geharde vetten zijn de waardevolle vetzuren veranderd in transvetten die de zuurstofopname verhinderen en de ontwikkeling van het hersen- en zenuwweefsel verhinderen.

Dit is gevaarlijk voor de foetus en veroorzaakt groeiachterstand zowel fysiek als geestelijk.

Het meeste industrieel bewerkt voedsel bevat bewerkte vetten en geraffineerde oliën.

Deze zijn dus absoluut ongeschikt voor de zwangere moeder. Te bedenken is dat alles wat gebakken is in olie eveneens transvetten bevat. Olie kan echt niet tegen verhitting, er ontstaan transvetzuren die giftig zijn.

Als je denkt aan fastfood, junkfood, gefrituurde zaken, bewerkte voeding enzovoort, dan is het logisch dat we in onze geïndustrialiseerde beschaving met een epidemie zitten van chronische ziekten en kanker. We zien deze trend reeds bij baby’s. Gebruik verzadigde vetten zoals ghee of kokosolie om je gerechten mee te bereiden. Deze vetten zijn wel warmtebestendig en goed voor het hersenweefsel van de foetus.

7. Aspartaam is ten strengste verboden bij zwangerschap

In een Deens onderzoek onder 60.000 zwangere vrouwen, bleek aspartaam vroeggeboorten te kunnen veroorzaken. Het heeft een verergerend effect als je kanker of andere aandoeningen hebt. Daarnaast veroorzaakt het ook zwangerschapshoofdpijn en zwangerschapsmisselijkheid. Ook duizelingen, vergeetachtigheid, slapeloosheid en hyperactiviteit bij kinderen.

Op lange termijn zouden de aspartaamzuren leiden tot meer epileptische aanvallen, en Alzheimer- en Parkinson symptomen verergeren. Bovendien wordt aspartaam aanbevolen als dieetproduct, terwijl het juist blijkt dat het het hongergevoel juist versterkt.

Bij de gebruikers van aspartaam heb je gewichtstoename. Aspartaam en andere synthetische zoetstoffen veroorzaken obesitas, depressie en hersenletsel. Verergert ook alle aandoeningen die met het motorisch bewegingsapparaat te maken hebben.

Bij de opname van gewone zuivere suiker (door de wand van de maag) is bekend dat het voor een relatief korte termijn het geluksgevoel verhoogt. Met behulp van insuline vergroot suiker dus de afscheiding van serotonine in de hersenen. En serotonine is het gelukshormoon.

Als er geen insuline wordt afgescheiden, zal het geluksgevoel afnemen. De enige manier om uit deze situatie te komen lijkt het eten van suiker, zodat het lichaam weer insuline kan afgeven.

Wat doet aspartaam in je lichaam?

Aspartaam wordt niet opgenomen door de maagwand omdat het geen suikermolecule is, maar lichaamsvreemde eiwitmoleculen. Het put de pancreas uit, omdat het zoet smaakt, er wordt insuline geproduceerd en deze komt in de bloedbaan terecht op zoek naar de verwachte suiker, maar aspartaam is geen suiker.

Het aanwezige suiker in het bloed wordt direct opgenomen waardoor de suikerspiegel naar gevaarlijke lage waarden daalt.

De bijnieren komen direct onder grote stress te staan. De pancreas beseft uiteindelijk dat het moet stoppen met insuline te produceren en depressie staat aan de voordeur te kloppen. Aspartaam heeft het E-nummer 951 gekregen.

Deze eiwitmolecule wordt in de spijsvertering omgezet in twee prikkelende neurotransmitter aminozuren. Namelijk asparaginezuur (40%) en fenylalanine (50%). Beide zijn schadelijk voor het goed functioneren van het zenuwweefsel.

Aspartaam leidt tot grote verstoring van de ontwikkeling van het zenuwstelsel van de foetus en het kleine kind na de geboorte. Fenylalanine is synthetisch veresterd met een methylgroep (10%), het is in een geïsoleerde vorm dat in natuurvoeding nooit voorkomt. Dat is uitputtend voor de leverwerking.

Bij de vertering van aspartaam ontstaat er ook het zwaar giftige methylalcohol en formaldehyde. Deze beide stoffen worden direct opgenomen door het bloed en dringen door de hersenbarrière het centrale zenuwstelsel binnen, waar het neurotransmitters kan beïnvloeden, hersenfuncties kan veranderen en uiteindelijk hersenschade kan veroorzaken.

Methylalcohol kan blindheid veroorzaken en formaldehyde is sterk kankerverergerend. Methylalcohol leidt tot blindheid, fatale nierschade en zelfs tot de dood.

Aspartaam verstoort het metabolisme van de neuropeptiden – hormonen en neurotransmitters -, dit kan leiden naar gezichtsklachten, maagpijn, migraine en is niet louter toevallig of psychologisch. Aspartaam onderdrukt de spijsvertering waardoor voeding slecht verteert en er meer giftige afvalstoffen worden gevormd in het maag-darmkanaal dat in het lichaam terechtkomt.

Dat leidt tot zijn beurt weer naar gewichtstoename, want het lichaam kan echt niet veel doen met onverteerde voeding, het kan onverteerde voeding en afvalstoffen alleen maar opslaan in wit vetweefsel. Aspartaam wordt nog giftiger als het verhit wordt tijden het bereiden van je maaltijd of drankjes.

Het gevaar voor de ongeboren foetus

Zwangere vrouwen die grote hoeveelheden aspartaam gebruiken om zogezegd niet teveel aan te komen (en bedrogen uitkomen), gaan veel methylalcohol opslaan in de placenta, en dit veroorzaakt geestelijke afwijkingen bij de ongeboren vrucht.

Tegelijkertijd kan er ook ondervoeding ontstaan bij de moeder, want aspartaam is natuurlijk geen voedsel, en aspartaam verstoort de spijsvertering dusdanig dat de moeder geen voeding uit het “verteerde” voedsel kan opnemen.

Aspartaam veroorzaakt problemen in de spijsvertering zoals diarree, misselijkheid, hoofdpijn, zwaarte enzovoort. We moeten erop wijzen als de zwangere aanstaande moeder aspartaam nuttigt in haar voedingspatroon de hoeveelheid fenylalanine aan de foetale zijde van de placenta 4 à 6 maal hoger is dan normaal. en dan nog eens in een geïsoleerde vorm dat in natuurlijke voeding nooit voortkomt.

Fenylalanine uit bonen bijvoorbeeld komt pas na 20 uur vrij en dit in evenwicht met alle andere aminozuren, terwijl fenylalanine uit aspartaam na 5 minuten al vrijkomt in de geïsoleerde vorm. Een zeer groot verschil.

Omdat de bloed-hersenbarrière bij een foetus nog in volle ontwikkeling is tot na de geboorte, is er gevaar waarbij de geïsoleerde fenylalanine kan interfereren met de groei van het zenuwstelsel van de foetus.

Hier ligt de verklaring dat vele moeders die aspartaam gebruiken tijdens de zwangerschap het leven schonken aan mentaal geretardeerde baby’s met ernstige neurologische problemen, zonder dat hiervoor een genetisch defect of andere fysieke oorzaak hier aan de basis ligt.

De retardatie zet zich na de geboorte verder zowel op het fysieke vlak als geestelijke achterstand. Fenylalanine in geïsoleerde vorm kan zich concentreren in de hersenen en is bijzonder gevaarlijk voor zuigelingen en de ongeboren vrucht in de moederschoot.

Het kan afwijkingen veroorzaken, van achterlijkheid tot kleine andere afwijkingen in de hersenen. Om jezelf, je kinderen en het hele gezin te beschermen tegen de vreselijke gevolgen van dit wijdverbreide boerenbedrog door aspartaam en andere synthetische zoetstoffen en lightproducten en echt wat wilt hebben aan het voedsel dat je eet, begin dan met het eten van fruit, groente, granen, noten, peulvruchten en zaden.

Zorg ervoor dat je niet kookt met pakjes en zakjes.

8. De invloed van medicijngebruik op de foetus

ONTHOUD: Lees altijd de bijsluiter en red je leven! Bijwerkingen bij het gebruik in alledaagse medicijnen kunnen zich ontwikkelen tot de groteske symptomen die je maar kunt voorstellen.

Voordat je begint met het gebruik van een medicijn, is het steeds verstandig om eerst te informeren naar gevaarlijke reacties. Vraag je arts om je op de hoogte te stellen van de risico’s van elke behandeling met medicijnen.

In farmaceutische medicijnen zijn altijd lichaamsvreemde stoffen aanwezig die in het zich ontwikkelende hersenweefsel van je kindje in de moederschoot worden opgeslagen.

Een foetus heeft zeer weinig vetweefsel behalve in de hersenen en het zenuwweefsel, en precies daar komen veel gifstoffen in terecht omdat de algemene gezondheid van de foetus niet volledig ontwikkeld is en geen verdedigingsreactie kan creëren tegen de residu’s van het medicijngebruik door de moeder.

Het lichaam gebruikt altijd vet om giftige toxines te isoleren, dit als overlevingsreactie op giftige stoffen. Maar bij een foetus is het hersen- en zenuwweefsel in volle ontwikkeling en dus extra kwetsbaar voor de schadelijke werking die giftige bestanddelen van medicijnen veroorzaken.

Het veroorzaakt achterstand in de ontwikkeling van de foetus. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat medicijngebruik de opname van voedingstoffen in de spijsvertering van de moeder verhindert.

We denken hierbij bijvoorbeeld aan vitamine B12 dat zo belangrijk is om bloedarmoede te voorkomen. Medicijngebruik door de zwangere moeder verhindert eveneens de opname van waardevolle mineralen en ijzer die de foetus zo hard nodig heeft in zijn groeifases.

Medicijngebruik is om deze reden een oorzaak van zwangerschapsmisselijkheid.

Het beangstigende aan medicijnen is dat je nooit kunt voorspellen hoe het lichaam zal reageren. Ook al heb jij bijvoorbeeld al 100 keer paracetamol ingenomen, dan nog kun je nooit weten dat je lichaam niet plotseling overgevoelig wordt tegen dit middel.

Als je lichaam besluit om dit medicijn te bestrijden kunnen er ernstige ontstekingsreacties ontstaan met leverbeschadiging tot gevolg. Er kunnen verminkingen ontstaan. Hetzelfde geldt voor ibuprofen bijvoorbeeld.

Er is geen echte reden om deze medicijnen in te nemen. Het onderdrukken van symptomen verhindert altijd de pogingen van het lichaam om zichzelf te ontgiften en te zuiveren. Daardoor blijven toxines en afvalstoffen achter in het lichaam, met verzuring tot gevolg. Dit beschadigt lichaamsweefsels, en dit heeft een verergerend effect op ziekten en overgroei van microben en schimmels.

Als ziekten behandeld worden als afzonderlijke ziekten en er medicijnen gebruikt worden om symptomen te onderdrukken, in plaats van de ziekte te bekijken als een passende reactie op een onderliggende bedreiging, dan kan dit serieuze consequenties met zich meebrengen en je foetus zal daar zeker onder lijden.

In werkelijkheid is uitzieken, gecombineerd met simpele zuiveringsmethoden en ondersteuning van het lichaam bij het verwijderen van schadelijke stoffen doeltreffender dan medicijngebruik. Dat is wat Hippocrates in zijn leer heeft bedoeld, de ayurveda en de Chinese geneeskunde zeggen dit ook. Naast hartziekten en kanker zijn iatrogene ziekten de derde oorzaak van overlijden. Iatrogene ziekten worden veroorzaakt door medicijngebruik en medici.

Wees bewust als je medicijnen inneemt dat er daarover geen langetermijnstudies over bestaan, geen enkele arts kan garanderen of bewijzen dat een medicijn dat je nu gebruikt over 20 of 30 jaar geen kanker, diabetes of hart- en vaatziekten zal veroorzaken. Hoe kun je dan weten wat het effect van deze medicijnen zal zijn als je kind geboren wordt en opgroeit tot volwassen persoon?

Zolang dat je niet in levensgevaar bent, is het beter om medicijnen helemaal te vermijden in het belang van je ongeboren vrucht in de moederschoot, vooral als ze gecombineerd worden met andere medicijnen, waardoor hun bijwerkingen tot 2, 3, 4, of meer versterkt worden.

Veel artsen kunnen alleen maar informatie meegeven over medicijnen die ze zelf hebben ontvangen van de medicijnfabrikanten. Als je weet dat de meeste klinische testen van medicijnen door de farmaceutische industrie worden gefinancierd, dan weet je dat artsen informatie ontvangen over het effect en de voordelen van deze producten en afkomstig is van de medicijnfabrikanten.

Een farmaceutisch bedrijf is beschermd bij wet, als de bijwerkingen en contra-indicaties maar vermeld worden op de bijsluiter. Wat er precies in het medicijn aanwezig is, blijft geheim als beschermd intellectueel eigendom. Meer informatie kun je vragen aan de Gezondheidsraad. Laat je altijd goed inlichten als je medicijnen gaat gebruiken, van de schadelijke effecten op je ongeboren vrucht in de moederschoot.

9- Blaasontsteking en antibiotica

Oorzaken van blaasontsteking.

Galstenen die ontstaan door verstoppingen in wanden van de sinusoïden (haarvaten van de lever) zijn een constante bron van problemen door het gehele lichaam en de blaas. Agressie is een emotie die de functie van de lever aantast. De lever gaat als het ware verstijven en verstoppen. Het gevolg is dat de kwaliteit van het bloed achteruitgaat omdat de lever niet meer in staat is om toxines en afvalstoffen uit het bloed te halen.

Het hele lichaam krijgt af te rekenen met een verhoogde concentratie schadelijke stoffen. In dit geval gaan de nieren proberen deze schadelijke stoffen te filteren uit het bloed, deze komen in de blaas terecht en gaan blaasontsteking in de hand werken. Een blaasontsteking is een indicator dat de darmflora verstoord is en de spijsvertering niet optimaal werkt. Territoriummarkeringsconflicten zijn causaal aan blaasontsteking

Ophoping van toxines en afvalstoffen verstoren de microbiële flora in het lichaam waardoor sommige microben de overhand krijgen. In de urinewegen en de wanden van de blaas zijn dit voornamelijk Escherichia coli bacteriën die ontstekingen kunnen verergeren. Andere bacteriën die een blaasontsteking kunnen verergeren zijn staphylococcus, streptococcus, of trachomatis.

Het is niet de bacterie die de oorzaak is van de ontsteking, maar wel de opstapeling van toxines en afvalstoffen die deze bacteriën aantrekken en ongeremd laat vermenigvuldigen waardoor ze stuurloos worden. Soms wordt een blaasontsteking ook veroorzaakt door een overgroei van de schimmel Candida Albicans die net als de E.coli zijn thuishaven in de darmflora heeft.

Candida infectie wijst altijd op een extreme inwendige vervuiling dat de algemene gezondheid sterk verzwakt, waardoor deze gist uitgroeit tot een schimmel. Deze schimmel produceert eveneens giftige toxines die de cellen van de blaaswand beschadigen waardoor overgroei met andere microben “pathogenen = vals concept” toeneemt.

Wat kun je doen bij blaasontsteking?

Ons klein fruit, bosbessen, cranberry’s, veenbessen, trosbessen, bramen, frambozen enzovoort bevatten krachtige antioxidanten en hebben zuiverende en reinigende eigenschappen voor het lichaam die zich dan kan beginnen ontgiften. Bos- en veenbessen remmen de explosieve vermenigvuldiging van de Escherichia coli af.

Veenbessen verminderen de vorming van nierstenen. Het zuur in de bos- en veenbessen (ook in ander kleinfruit, maar in iets mindere mate) maken nier- en galstenen weker waardoor ze afgedreven kunnen worden. Gebruik het beste biologisch geconcentreerd sap dat je met schoon water verdund, een verhouding van 1 deel sap op 4 delen schoon water.

D-mannose, een enkelvoudige suiker dat van nature voorkomt in ananas, appels, cranberry’s en veenbessen. Deze suiker wordt zeer snel door de maagwand en het bovenste deel van het maag-darmkanaal opgenomen en komt direct in de bloedbaan terecht voordat het in de darmen terechtkomt. Hierdoor komt bijna alle suiker via de nieren in de urine terecht en wordt maar een heel klein gedeelte opgenomen door het lichaam.

D-mannose heeft de unieke eigenschap dankzij zijn chemische samenstelling om zich te binden aan de Escherichia coli bacteriën. Als deze bacteriën bedekt worden met d-mannose, komen ze los van de blaaswand en worden via het urineren gewoon uitgespoeld uit het lichaam. Escherichia coli bacteriën zijn normale bacteriën die voorkomen in de darmflora, maar als ze hun weg vinden via de urinewegen kunnen ze een blaasontsteking veroorzaken.

Reinig je onderlichaam van voren naar achteren, op die manier voorkom je dat bacteriën van je anus in je plasbuis terechtkomen. Dit geldt vooral voor vrouwen. Vermijd eveneens strakke broeken, dit leidt tot irritatie van de urinewegen. Draag loszittend katoenen ondergoed, katoen is ideaal omwille van zijn luchtige kwaliteit.

Ga eveneens plassen als je de aandrang voelt, stel het niet onnodig uit en plas de blaas volledig leeg. Het gebruik van antiseptische zeep raad ik sterk af. Denk aan de resistentie van bacteriën en denk aan het milieu. Gewone biologische zeep is even goed en vaak veel goedkoper. Neem een douche in plaats van een bad en droog je goed af.

Lapacho (Pau d’arco) thee, uit Zuid Amerika (cultuur van de inca’s) heeft verbazingwekkende ontgiftende eigenschappen. Het wordt gewonnen uit de bast van een tropische boom, de rode lapacho. Deze boom bestrijdt zowel de oorzaak als de symptomen van de blaasontsteking. Deze lapacho thee is in staat om de werking van exosomen te vertragen. Vermindert de pijn, werkt kalmerend en neemt irritatie van de blaaswand weg. Verder stimuleert het de afscheiding van urine en werkt het bloeddrukverlagend.

Drink thee van venkel, koriander of komijn, of een mengeling met gelijke delen van deze kruiden. Het is krachtig werkzaam tegen blaasontsteking en stimuleert het goed functioneren van de blaas. Deze drie kruiden komen uit de plantenfamilie van de schermbloemigen waaronder ook wortelen, anijs, pastinaak, peterselie e.a. thuishoren. Ze hebben een uiterst gunstig effect op de peristaltiek van de dikke darm en het ontgiften van afvalstoffen die tussen de darmvlokken vastzitten.

Ze verminderen irritatie van de urinewegen en de wand van de blaas. Het verlicht het branderig gevoel bij het urineren. Drink twee- tot driemaal daags ½ theelepel van dit kruidenmengsel met warm water. Thee van wilgenroosje heeft een herstellend effect op de blaas. Kamillethee helpt goed bij blaasontsteking en geeft rust zodat de algemene gezondheid energie kan vinden om de microbiële overgroei te genezen.

Specerijen zoals kurkuma, gember, basilicum, kardemom, peterselie en koriander hebben ontgiftende en antiseptische eigenschappen. Deze kunnen als smaakmaker in de maaltijden worden verwerkt (wees royaal in gebruik), maar ook als thee of in combinatie met andere drankjes worden verwerkt.

Tijm is een geneeskrachtige plant. Ze is ontsmettend en bestrijdt microbiële overgroei en bevordert de algemene gezondheid. Tijm is doeltreffend tegen blaasontstekingen. De plant geneest microbiële overgroei en zorgt ervoor dat bacteriën zich niet kunnen verspreiden. Tijm pakt ook de oorzaak aan, namelijk gifstoffen verwijderen.

Asafoetida is een minder bekende specerij, eveneens een plant uit de schermbloemen. Deze specerij is een soort Mister Propre voor de dikke darm. Asafoetida helpt je gronden en stimuleert de opname van voedingstoffen die de algemene gezondheid versterken. Allemaal factoren die belangrijk zijn voor het goed functioneren van de blaas.

Dagelijks doet een teen knoflook ook wonderen bij herstel van een blaasontsteking. Geneeskrachtige kruiden waar je eveneens thee van kunt zetten of innemen in tabletvorm zijn Tinospora cordifolia, Withania somnifera, Emblica officinalis en Tribulus terrestris.

Kokoswater vermengd met 1 theelepel ongeraffineerde rietsuiker en 1 mespunt korianderpoeder is heilzaam voor het goed functioneren van de blaas en tegen blaasontsteking. Over de dag heen regelmatig water drinken met wat citroensap erin, dit herstelt het evenwicht in de ecologie van de blaas waardoor “schadelijke overgroei van bacteriën” minder kans krijgen om zich explosief te vermenigvuldigen.

Gerst is een graansoort met ongelofelijk veel medicinale eigenschappen. Gerstewater vermindert het branderige gevoel bij het plassen en stimuleert de blaasperistaltiek, geeft onmiddelijke verkoeling op de ontsteking. Komkommer, watermeloen en gewone meloen zijn fantastische vruchten die het lichaam zeer goed hydrateren op weefselniveau.

Komkommersap verzacht meteen het branderige gevoel bij het plassen en het brengt verkoeling in de blaas en in de plasbuis. Watermeloen bevat belangrijke fytonutriënten die antibacterieel zijn. Het sap werkt eveneens verkoelend op de hitte van de blaasontsteking en helpt schadelijke stoffen door te spoelen uit de blaas.

Wortelen bevatten essentiële oliën, die ontstekingsremmende werking hebben. Het sap van de wortels handhaaft een normale pH-waarde van de urine en het vermindert het branderige gevoel. Radijzen hebben een scherpe smaak, dat is een reinigende smaak dat een ontgiftende werking heeft in het lichaam. In radijsjes zitten bioactieve stoffen die een antibacteriële werking hebben.

Zongerijpte biologische gewassen bevatten stoffen (salvestrolen) die de algemene gezondheid versterken. Gewassen besproeid met pesticiden hebben deze stoffen niet of nauwelijks.

Belangrijk bij alle problemen van de blaas: voldoende rust en de darmflora in evenwicht te brengen, zodat het lichaam zich kan ontgiften op natuurlijke wijze. Denk eveneens aan de zeven kleuren (de zeven soorten energieën van zonlicht) en de zes smaken om je spijsvertering in evenwicht te brengen en de darmflora te ontwikkelen.

Dierlijke melk en zuivel, alcohol, frisdranken, koffie en te zure voeding zijn niet gezond en zeker ongunstig als je een blaasontsteking hebt. Vermijd eveneens geraffineerde suikers, oliën en margarine.

Eet meer geklaarde boter of niet-ontgeurde kokosolie. Beiden zijn belangrijk om de opname van voedingstoffen en mineralen te verbeteren en de algemene gezondheid de voeding te geven die het nodig heeft om optimaal te kunnen functioneren.

Een gezonde darmflora produceert specifieke stofjes die de algemene gezondheid versterken, verzadigde vetten helpen de darmwand bij de opname van deze stofjes. Vermijd eveneens geraffineerde suikers en oliën.

Vermijd negatieve stress en deadlines. Angst, schuldgevoel, schaamte, onzekerheid zijn eveneens emoties die de werking van de dikke darm blokkeren en ongunstig zijn voor de blaas. Vasthouden van onopgeloste zaken uit het verleden verstoort de werking van de appendix rechtsonder de dikke darm en de darmwerking, eveneens met negatieve gevolgen voor de blaas.

Al deze negatieve emoties putten eveneens de bijnieren uit waardoor de hormoonhuishouding verstoort wordt. Dit heeft een schadelijke werking op het goed functioneren van de blaas.

Antibiotica? Denk tweemaal na

Vermijd het gebruik van antibiotica bij een blaasontsteking, tenzij de bacteriële overgroei levensbedreigend is geëvolueerd, dan pas is antibiotica gerechtvaardigd. Antibiotica wil letterlijk zeggen: tegen het leven! Wij zijn opgegroeid in een tijd waarin antibiotica regelmatig wordt voorgeschreven voor blaasontsteking, een pijnlijke keel of jeukende huid. We denken dat dit de beste optie is om een bacteriële overgroei mee te bestrijden.

Antibiotica verstoort echter de microbiële flora van het gehele lichaam waaronder de darmflora in ernstige mate, het kan jaren duren voordat het natuurlijke evenwicht is hersteld. Het bloedvormende beenmerg kan jarenlang door antibiotica worden beschadigd.

Je hebt reeds begrepen dat dit absoluut niet gunstig is voor de ontwikkeling van je ongeboren kind.

Beide factoren worden uiteindelijk aanleiding naar chronische blaasontsteking en tasten de algemene gezondheid aan, en kunnen daardoor zo in de toekomst aanleiding zijn tot ernstige en levensbedreigende microbiële overgroei en chronische toestanden. Wees bewust dat de blaas nauw aanleunt bij de dikke darm, en antibiotica vernietigen de darmflora.

Het vernietigen van de darmflora leidt tot zeer ernstige consequenties voor het lichaam.

Het vermogen van het lichaam om zichzelf te zuiveren en te ontgiften wordt aangetast waardoor er een ongeremde groei van micro-organismen ontstaat met ernstige ziekten tot gevolg. Daardoor ontstaan ook extra galstenen die de galwegen van de lever gaan verstoppen.

Als de essentiële bacteriën in de darmen zijn uitgeroeid door de antibioticakuur, zal een overgroei van andere bacteriën zich razendsnel vermenigvuldigen en het spijsverteringskanaal domineren met een destructief effect voor de gehele darmflora.

Schadelijke overgroei microben, ze vermenigvuldigen zich sneller dan jij kunt denken. Daardoor gaan waardevolle voedende stoffen van vers voedsel veranderen in irriterende en zelfs giftige stoffen die het slijmvlies van de darmwand gaan beschadigen.

De natuurlijke algemene gezondheid van de mens zit voor 70% in de darmflora van de darmen, en de algemene gezondheid van het lichaam probeert zowel giftige stoffen als overgroei microben te neutraliseren door al zijn verdedigende krachten te gebruiken en te mobiliseren. Een groot deel van deze krachten zijn aangetast door antibiotica.

Het is interessant te weten als je een antibiotica kuur ondergaat, dat er triljoenen organismen worden gedood, zowel overgroei als de goedaardige microben. Dit houdt in dat het lichaam tijdens het gebruik van antibiotica plots geconfronteerd wordt met massa’s eiwitten van de gedode microben die beginnen te gisten en te rotten in je lichaam en dringend moeten worden afgevoerd om grote vergiftiging te kunnen voorkomen.

Een extra zware taak voor je algemene gezondheid kan vervolgens niet anders dan de complexe biologische reactie van ontsteking en microbiële overgroei gebruiken om het lichaam te beschermen tegen deze schadelijke stimuli en om de genezingsreactie van het aangetaste weefsel op gang te brengen. Het lichaam reageert dus met microbiële overgroei en ontstekingsreacties die zich overal in het lichaam kunnen voordoen zoals de blaas.

Lymfeknopen die zwellen, huiduitslag, koorts zijn allemaal indicatoren dat de algemene gezondheid nog reageert en intact is. Het “gevecht” eigenlijk genezingsfase kan enkele dagen aanhouden en is afhankelijk van de mate waarin een eerdere antibioticakuur de algemene gezondheid heeft onderdrukt en de natuurlijke flora van het darmkanaal heeft aangetast.

De darmflora moet al overuren presteren om afvalstoffen en toxines op te ruimen en is door de antibioticakuur juist is verzwakt. Het bloed, de lymfe en de lever worden overweldigd met het opruimingswerk van al deze eiwitten afkomstig van microbiële omhulsels en gaan verder uitputten, de algemene gezondheid verzwakt onherroepelijk.

Daarbij blijven resten van de antibiotica achter in de galwegen van de lever. De eiwitten van de microbiële omhulsels en de resten van antibiotica vormen enorm veel intrahepatische stenen die de galwegen van de lever gaan verstoppen. Veel stenen drijven naar de galblaas en worden harder.

De flora van de gal wordt door intrahepatische stenen negatief beïnvloed en zal veranderen van kwaliteit. Er ontstaat een destructieve overgroei van schadelijke organismen in de gal. Dit tast de kwaliteit van de gal ernstig aan met het gevolg dat de pancreasenzymen niet goed meer kunnen worden geactiveerd, en de spijsvertering verder verstoord zal worden. Het lichaam krijgt het nog moeilijker om zich langs dan natuurlijke weg te ontgiften.

Er ontstaat daardoor nog meer opstapeling van schadelijke stoffen en dat geeft extra verzuring die lichaamsweefsels gaan beschadigen. Bovendien wordt het ontgiften van het lichaam ernstig belemmerd waardoor de algemene gezondheid, de darmflora en de galflora verder wordt ontregeld, en groen licht wordt gegeven voor de ontwikkeling en verspreiding van destructieve overgroei van bacteriën doorheen het hele lichaam. Dit is aanleiding tot zwaardere overgroei en ontstekingen.

Deze toestand zal sowieso nieuwe destructieve overgroei “ziekteverwekkende” organismen aantrekken en dat wordt een vicieuze cirkel waar je niet gemakkelijk uitgeraakt, en je lichaam zal geleidelijkaan chronische ziektebeelden ontwikkelen waaronder chronische blaasontsteking waar veel mensen er zo moeilijk vanaf komen.

Door regelmatig gebruik van antibiotica wordt de algemene gezondheid zo zwak en passief, dat het echt niet langer in staat is het lichaam te verdedigen tegen levensbedreigende aandoeningen. Acute ziekten worden zwaarder en levensbedreigender als gevolg van regelmatige antibioticakuren.

Een behandeling met antibiotica slaagt er alleen maar in om de symptomen van een ontsteking of microbiële overgroei te camoufleren waarbij de indruk wordt gewekt dat de patiënt de ziekte heeft overwonnen.

De ziekte symptomen zijn weg, maar afvalstoffen en toxines met de daaruitvloeiende beschadiging van lichaamsweefsels, die aan de basis liggen van elke microbiële overgroei of ontsteking, blijven achter in het lichaam.

In feite is de patiënt alleen maar zieker geworden, de patiënt zal zich niet echt fit voelen, eerder loom, zwaar en meer vermoeidheid ontwikkelen. Langzaam maar zeker is de basis gevormd voor de ontwikkeling van chronische ziektebeelden. Omdat antibiotica alleen de acute ziektesymptomen stoppen die het lichaam gebruikt om zichzelf te ontgiften, gaan giftige toxines dieper in de lichaamsweefsels beginnen doordringen.

Waaronder de organen, het zenuwweefsel en het hormonale weefsel met ernstige consequenties tot gevolg. Begrijp je wat antibiotica met je ongeboren vrucht doet in je moederschoot? Antibiotica tijdens de zwangerschap en de eerste levensjaren van het kind zijn een grote aanleiding tot het ontwikkelen van astma en het ontstaan van neurologische aandoeningen.

Het grote probleem met antibiotica is dat het gemakkelijk wordt voorgeschreven omdat de meeste mensen een snelle oplossing willen voor hun symptomen. Ze beseffen dus niet dat het lichaam symptomen creëert als de enige manier om zichzelf te kunnen ontgiften en zuiveren. Daarom stelde Hippocrates dat je elke ziekte moest uitzieken.

Elke microbiële overgroei of ontsteking is in geen enkel geval ziekte, maar de natuurlijke reactie van het lichaam om giftige stoffen te neutraliseren en af te voeren als gevolg van het eten van teveel of slechte voeding, junkfood, eerdere blootstelling aan antibiotica, lichaamsvreemde stoffen in de voeding, milieuvervuiling en natuurlijk niet te vergeten: de emotionele gifstoffen veroorzaakt door het vasthouden van negatieve emoties.

Al deze factoren gaan lichaamsweefsels beschadigen en de algemene gezondheid verzwakken. Opportunistische microben gaan de schadelijke stoffen en beschadigde cellen opruimen. Antibiotica is alleen gerechtvaardigd bij een levensbedreigende microbiële overgroei, en daarbij moet het lichaam krachtig ontgift worden.

Weet dat antibiotica alle organismen dat het op zijn weg tegenkomt uit de weg ruimt, inclusief de bacteriën die ons beschermen tegen ziekte en het lichaam meehelpen met het ontgiften en zuiveren.

Een ander gevaar van antibiotica

Waar maar weinige mensen over praten is hoe antibiotica de celademhaling en energieproductie in de lichaamscel verstoort. Om energie te verkrijgen hebben we zuurstof en voeding nodig. Het proces waarbij voeding door middel van zuurstof omgezet wordt tot energie gebeurt in de mitochondriën in de cel. Mitochondriën zijn de energiecentrales van elke lichaamscel en zijn dus zeer belangrijk voor het goed functioneren van het lichaam en de energielevering.

Mitochondriën hebben een ander DNA dan onze lichaamscellen. Wist je dat deze mitochondriën (organellen in het cytoplasma van de lichaamscel) niet lichaamseigen zijn? Mitochondriën zijn bacteriën die veel erfelijk materiaal verloren hebben en deze mitochondriën (bacteriën) kunnen overleven door een vruchtbare samenwerkingsverband met ons lichaam aan te gaan, en dat heet symbiose.

Dus we hebben allemaal ons eigen DNA, maar ook bacteriële DNA in elke lichaamscel. Het DNA van de mitochondriën is gevoeliger voor aanvallen van vrije radicalen of oxidanten, toxines en vooral voor antibiotica, dan het DNA van de menselijke lichaamscel dat sterker is. Volgens recente onderzoeken zijn mitochondriën een soort ingevangen bacteriën die ons helpen om zuurstof en voedingsstoffen te verwerken tot energie.

Vermits dat mitochondriën van bacteriële oorsprong zijn, zijn ze erg gevoelig voor antibiotica, dat is de reden dat we ons na een antibioticakuur zo moe kunnen voelen met een gebrek aan energie. Het duurt jaren tegen dat deze door antibiotica veroorzaakte schade hersteld wordt. Het is duidelijk dat de mitochondriën een sleutelrol spelen in de zuurstofverwerking in de cel.

Veelvuldig antibioticagebruik zal zeer veel mitochondriën vernietigen en de zuurstofverwerking doen mislopen. Mitochondriën die in de foetus beschadigd worden door antibiotica geven een groeiachterstand en belemmeren het goed ontwikkelen van de weefsels en de organen.

Denk tweemaal na over de consequenties als je antibiotica wilt innemen en spreek je bezwaren in dialoog uit met je huisarts. Antibiotica is echt niet onschuldig zoals velen onder ons denken. Je mag het alleen nemen als de infectie levensbedreigend is geworden, en daarbij moet je alles in het werk stellen om je lichaam te ontgiften en te zuiveren.

Bronnen: Ayurveda, Vasant Lad, Deepak Chopra, Noor Prent, Tinneke Schaper, Tim O’Shea, Andreas Moritz, Hans Moolenburgh.

Gepubliceerd op 15/04/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

 • Zoals U denkt, zo zal je zijnZoals u denkt, zo zal je zijn is een wetmatigheid in de zelfvervullende gedachte waarmee je dingen aantrekt waar je aandacht naartoe is gegaan. Zeer belangrijk om dit te begrijpen, want dat geldt ook voor je gezondheid.Aandachtsenergie werkt als een magneet, het is onmogelijk om je aandacht op goede gezondheid te richten als je gelooft dat je gezondheid afhankelijk is van een immuniteitssysteem. Het begrip immuniteitssysteem als verdedigingssysteem brengt jou naar het duale denken waarbij je de oorzaak van ziekte buiten jezelf plaatst.Maar als je je aandacht richt op het zelfhelend vermogen van je [...]

  By Published On: 20/03/2024
 • Het nocebo effect. Dit artikel gaat over de kracht van overtuigingen. Overtuigingskracht wordt vaak onderschat. Onlangs las ik het verhaal over een arts die een röntgenfoto liet maken van zijn longen. Daarop bleek een donkere vlek aanwezig te zijn die men herkende als een longkanker. Door deze diagnose stortte de innerlijke wereld van de arts in en binnen twee maanden overleed deze arts. Toen men iets later van dezelfde arts oudere röntgenfoto’s ontdekte die meer dan 30 jaar oud waren, bleek hetzelfde vlekje reeds aanwezig te zijn, dat eigenlijk toen over het hoofd was gezien. Dit is een voorbeeld van [...]

  By Published On: 20/03/2024
 • Waarom we griep en corona niet wegkrijgen Influenza manifesteert zich als een ware wintergriep, terwijl corona en Sars zich voornamelijk voordoen tijdens het voorjaar. Dit duidelijke onderscheid is vaak afwezig in de media. Bovendien wordt er een onderscheid gemaakt tussen een gevaarlijke griep en een ongevaarlijke griep. Ernstige ziektebeelden worden beschouwd als "echte" griep, terwijl mildere symptomen meestal worden afgedaan als verkoudheid. Dit verschil komt voort uit de intensiteit van de causale oorzaak, namelijk ANGST en/of geurconflicten! Zodra deze angsten zijn opgelost, manifesteren zich genezingssymptomen die vaak verkeerd worden geïnterpreteerd als de ziekte die moet worden bestreden. Dit is een [...]

  By Published On: 22/02/2024