De condities om ziekte werkelijk te genezen.

Het zelfgenezend vermogen of het placebo-effect is altijd aanwezig in jouw lichaam. Echte genezing van het lichaam heeft niets te maken met het onderdrukken van ziektesymptomen.

Zelfs alle conventionele medische behandelingen en medicijnen zijn afhankelijk van het zelfgenezend vermogen van het lichaam om resultaten voort te brengen. De beste behandelingen om genezing te versnellen kunnen alleen maar succes hebben als de voorwaarden voor genezing aanwezig zijn in lichaam en geest.

De geest heeft een lichaam nodig om zichzelf te kunnen definiëren; het lichaam heeft een geest nodig om zijn bevelen te kunnen opvolgen. De geest instrueert dus altijd het lichaam en niet andersom.

Wij mensen zijn bewuste wezens die het lichaam gebruiken als voertuig en instrument om onze individualiteit en levensdoel tot uitdrukking te brengen. In dit artikel geef ik aanwijzingen om het zelfgenezend vermogen van je lichaam te activeren volgens de principes van de wet van de aantrekking en natuurlijke ritmes.

Je lichaam staat altijd aan jouw zijde

Word je bewust dat je lichaam steeds aan jouw zijde staat en je nooit tegenwerkt. Het lichaam doet altijd zijn uiterste best om het je gemakkelijk te maken en in een staat van balans terug te keren, zelfs als dit niet direct duidelijk lijkt bij ziekte.

Elke ziekte of aandoening, van een eenvoudige verkoudheid tot ontstekingen, diabetes en hart- en vaatziekten, zijn in feite overlevingsmechanismen van je lichaam. Kanker behoort tot de meest extreme vorm van dit overlevingsmechanisme. In feite is kanker het laatste, wanhopige overlevingsmechanisme dat je lichaam nog heeft om te overleven in een extreem vervuilde toestand waarbij alle functies in je lichaam verstoord zijn, vaak als gevolg van een onderliggende causale psychologische shock of trauma.

Dit is het resultaat van ernstige biologische schokken die de geest hebben verward of gedesoriënteerd. Letterlijk op het verkeerde been gezet zijn. Het lichaam doet door ziekte te creëren niets verkeerd; het is eerder een poging van je lichaam om jou bewust te maken en je leven in een betere richting te sturen. Het is als het ware een signaal om het roer om te gooien en je conflict op te lossen.

Het lichaam probeert zich te ontgiften en te zuiveren via symptomen

Elke ziekte of aandoening is in feite een poging van het lichaam om giftige toxines en afvalstoffen te neutraliseren en te verwijderen. Deze toxines hebben zich opgestapeld in de gewrichten, organen, bindweefsel, het fijne netwerk van haarvaten, lymfeklieren en alle andere lichaamsdelen, en verstoren vele lichaamsprocessen.

Het logische gevolg hiervan is een ontsteking, koorts, zwelling en oedeem, maar deze reacties zijn een overlevingsmechanisme van het lichaam en zeker geen ziekte op zich. Toxines zijn op zichzelf niet ziekmakend. Echter, wanneer het tolerantieniveau van het lichaam wordt overschreden, kan er een intoxicatieschok ontstaan, die wel ziekmakend is.

Dit kan andere symptomen verergeren die het lichaam creëert om te herstellen, zelfs als deze symptomen gepaard gaan met pijn, koorts, ziekte of de ontwikkeling van kankerweefsel.

Het kerninzicht is dat bij elke biologisch shock- of traumainslag de oorzaak is van de aandoening en ook de oorzaak is van de intoxicatie . Door de shock of trauma ben je conflictactief waardoor de spijsvertering en de lymfe niet zo goed werken, omdat het lichaam energie wil verzamelen om de geest bij te staan dit conflict op te lossen. Intoxicatie en de aandoening zijn dus correlatie omdat ze dezelfde causale oorzaak hebben.

Laat je ook niet wijsmaken dat er zoiets bestaat als een auto-immuunziekte, waarbij het lichaam zichzelf zou aanvallen, of dat “erfelijke factoren” je ziek maken. Het lichaam is gedurende miljoenen jaren evolutie ontworpen om te overleven, niet om suïcidaal te worden, tenzij jij dit bewust of onbewust, opzettelijk of onopzettelijk wilt.

Alle bovengenoemde zaken worden verergerd door de ophoping van toxines en afvalstoffen, wat leidt tot verzuring van het lichaamsweefsel en daaropvolgende intoxicatieschokken. Je hoeft niet bang of van streek te zijn; vertrouw erop dat je lichaam bezig is om jou weer gezond te maken. Het lichaam staat altijd aan jouw kant!

Geef je lichaam de kans om te ontgiften en te zuiveren

Wees positief en geef je lichaam de kans om uit te zieken. Uitzieken betekent dat je jouw lichaam de kans geeft om zich te ontdoen van toxines en afvalstoffen, wetende dat je eigen helend vermogen niet tegengewerkt wordt door symptoombestrijding. Daarom is het beter om niet kritisch op je lichaam of jezelf te zijn wanneer je een ziekteproces doormaakt, dat eigenlijk een genezingsproces is.

Hoewel symptoombestrijding nooit ideaal is, kan het gerechtvaardigd zijn als symptomen levensbedreigend worden. Daarnaast is het van belang om het lichaam te zuiveren en te ontgiften, in samenhang met het oplossen van schokken, trauma’s en negatieve emoties. Helaas wordt dit laatste aspect vaak over het hoofd gezien.

Door ziekte wordt je lichaam jouw persoonlijke gids om een nieuwe oriëntatie te zoeken waarbij het meer ondersteuning en voldoening kan vinden. De ziekte vraagt jouw aandacht, en als je deze kunt zien als een geluk bij een ongeluk in plaats van een vervelende last of bedreiging, zal de ziekte de samenhangende zegen aan je openbaren en je helpen om jouw leven liefdevoller en vriendelijker naar jezelf te leven.

Verzet je niet tegen de ziekte of het symptoom

Zie de ziekte niet als een last of een bedreiging waar je je tegen moet verzetten. Beschouw elke ziekte als een kans om sterker te worden, en je zult sterker en vitaler worden wanneer je elke ziekte werkelijk uitziekt. Hippocrates en onze grootouders wisten dat al; door uit te zieken voorkom je chronische ziekten en kanker.

Het vechten tegen de ziekte of het ontkennen ervan zorgt er juist voor dat het in stand gehouden wordt. Je maakt geen gebruik van de kansen die ziekte altijd met zich meebrengt. Het is wijs om met de ziekte mee te werken, omdat ziekte je lichaam en geest helpt te helen.

Op het gebied van het zelfgenezend vermogen zal het lichaam al dan niet met een ontsteking, beschadigd weefsel herstellen of vervangen, en eveneens ontgiften. Hierdoor kan het lichaam terugkeren naar een meer basische toestand.

Geestelijk nodigt ziekte je uit om spiritueel en emotioneel te groeien; het maakt je rustiger, ontspannen en tevreden. Daarnaast brengt het inzichten met zich mee die leiden tot het vinden van de oorzaken van ziekte, waardoor je terugkerende ziektes of nieuwe ziekten kunt voorkomen.

Om je lichaam te helpen genezen door middel van uitzieken, is het cruciaal dat je de ziekte volledig aanvaardt en accepteert, inclusief de beroerdheid en pijn die ermee gepaard gaan, waardoor je lichaam jou aanspoort om het rustiger aan te doen.

Door te aanvaarden dat je ziek bent, toon je bereidheid om je eigen verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf en je toestand, wat een teken is van kracht en betrokkenheid. Dit helpt angst en depressie te verminderen.

Door aanvaarding en verantwoordelijkheid te nemen voor je huidige realiteit, kun je alle weefsels in je lichaam vullen met gevoelens van zachtheid, liefde, mededogen en helende energieën. Dit is de sleutel om je lichaam in een rustige, ontspannen staat te brengen die het zo hard nodig heeft om in balans te komen.

Daar waar je tegen verzet houd je in stand

Door je te verzetten tegen elke ziekte, houd je deze in stand en maak je het alleen maar erger. Je bijnieren komen onder stress te staan, waardoor je lichaam voortdurend wordt overspoeld met negatieve adrenaline, wat leidt tot uitputting en een negatieve invloed heeft op je geestelijke vermogens.

Stress en angst ondermijnen je algemene gezondheid en hormoonbalans. Verzet is een negatieve gedachte en zet alle weefsels in het lichaam in een staat van zelfverdediging, waardoor het zelfgenezend vermogen of het placebo-effect wordt gehinderd.

Als je jezelf ziet als slachtoffer van je ziekte, ben je in feite ver verwijderd van het zelfgenezend vermogen van je lichaam, en houd je de ziekte in stand, waardoor het erger kan worden. (Je krijgt steeds meer van dat). Hetzelfde geldt als je gelooft dat je ziekte het gevolg is van karma (gevolg van een handeling uit het verleden),, erfelijke factoren of een auto-immuunziekte zoals vaak wordt beweerd door de reguliere geneeskunde. Deze negatieve overtuigingen houden de ziekte in stand.

Door ziekte te accepteren, verdwijnen angsten en onzekerheden, en krijg je weer controle over jezelf. Machteloosheid verdwijnt hierbij. Je lichaam kan het zelfgenezend vermogen activeren omdat je de werkelijke reden van je ziekte zult begrijpen. De boodschap naar alle weefsels wordt liefdevoller en dat stimuleert het placebo-effect.

Zie de ziekte als een genezingsproces waar je lichaam doorheen gaat omdat het zich in een toestand van onevenwicht bevindt. Bekijk de ziekte, ontsteking, pijn en koorts als een gezonde reactie van je lichaam om te kunnen omgaan met het onevenwicht dat op dat moment heerst.

Door symptomen te creëren, is het lichaam in staat om terug te keren naar een staat van evenwicht of gezond evenwicht. Een basisch milieu waarin een biosfeer aanwezig is dat gunstig is voor alle partijen. Laat elke ziekte of aandoening een proces zijn om lichamelijke en geestelijke gezondheid te bereiken.

Niet vechten, je kunt dit gevecht niet winnen

Wees je er ook van bewust dat het zien van je gezondheid als een doel is waarvoor je moet vechten, in werkelijkheid inhoudt dat je (onbewust) gelooft dat er iets fundamenteel mis is met jou. Gezondheid is echter de natuurlijke staat van je lichaam, en daar hoef je niet voor te vechten. De grote waarheid is dat het voor je lichaam veel gemakkelijker is om gezond te zijn dan om ziekte te creëren.

Als je ziek bent, betekent dit dat je jouw lichaam niet hebt gegeven wat het echt nodig heeft, en dat jouw lichaam met de ziekte hoopt dat het zal krijgen wat het nodig heeft. Om te beginnen betekent dit het conflict oplossen en dat je jouw lichaam elke dag liefdevol moet helpen zichzelf te reinigen, zuiveren en te ontgiften.

Geef je lichaam voeding zoals de natuur het bedoeld heeft, voeding die de witte bloedcellen geeft wat ze nodig hebben om schadelijke stoffen te verwijderen.

Een fundamentele wet uit de kwantumfysica stelt dat energie altijd de gedachte volgt. Als je je richt op een doel zoals het kwijtraken van een ziekte of vechten tegen de ziekte, gaat al je aandacht naar de ziekte en houd je deze in stand. Bovendien wordt het lichaam beroofd van zijn energie door je voortdurende negatieve energie. Zo verspil je de energie die nodig is om te genezen en gezond te blijven.

Het is beter om van moment tot moment het proces van ziekte te leven en er lessen uit te leren, zodat je aandacht bij je lichaam blijft. Jouw lichaamsweefsels verlangen naar jouw liefdevolle aandacht en willen voelen dat je om hen geeft, zodat ze hun functies kunnen hervatten.

Lichaamsweefsels die worden gevoed met liefdevolle aandacht en mededogen, gaan geloven dat je bewust aanwezig bent in het leven en om hen geeft.

Aan de andere kant, lichaamsweefsels die worden blootgesteld aan negatieve gedachten, lelijke woorden en aanvallen door medicijnen, operaties of straling omdat je klaagt over symptomen die jou laten lijden en beroerd voelen, kunnen hun zelfgenezend vermogen niet meer gebruiken. Dit komt doordat ze geloven dat je niet meer van hen houdt, zelfs haat, en wilt dat ze afsterven.

Het is belangrijk om te beseffen dat alle lichaamsweefsels intelligente, bewuste en levende entiteiten zijn, net zoals jij. Als je bewust aanwezig blijft in het moment tijdens ziekte en de ziekte zonder oordeel of verzet accepteert, gaat je weefsel automatisch reageren met een zelfgenezend vermogen. Dit is een natuurwet!

Ontspan je, begrijp de betekenis van de symptomen

Kom tot ontspanning om je beter te laten voelen in je lijden en beroering, en probeer niet te ontsnappen aan het huidige moment. Je kunt je alleen maar goed voelen in het heden, zelfs als je ziek en beroerd bent en pijn hebt.

Door het huidige moment te ontvluchten en je te richten op een fictieve toekomstige droom, verlies je alleen maar energie en maak je het je lichaam moeilijker om zichzelf te genezen. Het stellen van doelen om beter te worden in de toekomst is onrealistisch, omdat het je uit de realiteit van het huidige moment haalt en je naar een tijd brengt die er op dit moment niet is.

Het leven en het ziekteproces draaien om het vermogen om te kunnen omgaan met de imperfecties tijdens je ziekte en om de angst die erachter schuilgaat te overwinnen. Het begrijpen van de betekenis van symptomen is hierbij zeer belangrijk, evenals het leren kennen van de boodschap die erachter schuilt.

Zie je de factoren die hebben geleid tot deze symptomen, en kun je deze factoren nu elimineren? Dat is het creëren van ware gezondheid. Door ziekte te aanvaarden, zal het in jouw voordeel werken, ongeacht hoe het eruitziet. Door op bewust niveau weerstand te bieden en te vechten tegen de ziekte, zend je een frequentie uit die tegenovergesteld is aan de innerlijke wens om gezond te worden.

Het universum kan jou geen gezondheid geven zolang je twee tegenstrijdige frequenties blijft uitzenden. Het huidige moment is echt voor jou in dit leven en is precies goed zoals het is, ook al lijkt en voelt het misschien niet zo!

Op een bepaalde dag in mijn leven heb ik een verstandige keuze gemaakt, waardoor ik nu gezond ben en over veel levensenergie beschik. Op die dag heb ik een nieuw besluit genomen. Het besluit dat ik nam was: Ik stop nu met het bestrijden of onderdrukken van symptomen die mijn lichaam creëert.

Het was niet gemakkelijk, moet ik toegeven. Maar ik heb de bereidheid ontwikkeld om ongemak, pijn en het gevoel van beroerdheid tijdens het uitzieken te accepteren met al mijn kracht, zodat ik niet hoefde toe te geven aan een wondermedicijn of de ‘magic bullet’ van Mijnheer De Dokter.

Nee! Ik heb echt uitgeziekt zoals Hippocrates en de natuur het bedoeld hebben. Ik begreep dat de “zogenaamde ziekteverwekkers”, eigenlijk nuttige bacteriën zijn die alleen dienen als triggers om een grondige reinigings- en herstelreactie in het lichaam op te roepen.

Lang geleden, toen ik het ook niet wist, ontdekte ik op een dag dat het bestrijden van symptomen altijd leidt tot het ontstaan van nieuwe symptomen. Ik vroeg me af: wat is er nu eigenlijk aan de hand? De symptomen werden steeds erger, en ik bereikte een punt waarop ik besefte dat het bestrijden van symptomen leidde tot levensbedreigende situaties die moesten worden aangepakt om te overleven.

Maar nu reinig ik mijn lichaam elke dag, als een dagelijkse routine die ik mijn hele leven lang volg. Door elke ziekte uit te zieken, is het ziekteproces omgedraaid naar volledige gezondheid. Ook veel innerlijk huiswerk en conflicten oplossen. Ik heb ernstige ziekten gehad en veel pijn doorstaan, maar dat is nu verleden tijd. Al 20 jaar ben ik volledig medicijnvrij en continu kerngezond. Ik ben dus geen levenslange klant van de farmaceutische industrie.

Gepubliceerd op 25/07/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

  • Weet je wat het lastigste is? Dat er mensen zijn om je heen waar je om geeft die zichzelf onbewust kapot maken, en jij mag toekijken. Dat put je uit, want je kan niets doen. Jij kan helemaal niemand veranderen. En elke keer dat je probeert, merk je dat de weerstand steeds groter wordt en dat je relatie met hen op de helling komt te staan. Het is jouw taak niet om de ander te veranderen, verbaal overtuigen is altijd psychologisch aftuigen en zorgt voor conflictsituaties. Het is nu eenmaal een bittere pil om te slikken. Verandering gebeurt namelijk intern, [...]

    By Published On: 20/03/2024
  • Waar denk je aan als je aan het woord vergeving denkt? We hoeven niet te weten hoe we kunnen vergeven, we hoeven alleen maar bereid te zijn om te vergeven. Dat is de eerste stap: bereid zijn om te vergeven. Voel je dat vergeving een geschenk is dat je aan jezelf geeft? Kun je je voorstellen dat vergeving jou bevrijdt van het verleden, van ervaringen uit het verleden, van relaties uit het verleden? Denk je dat je niet kunt vergeven? Wie of wat denk je nooit te kunnen vergeven? Wat houdt je vast aan het verleden en belet jou om [...]

    By Published On: 20/03/2024
  • Verzet werkt nooit Misschien is het wijzer om ons niet langer te verzetten tegen alles wat ons niet dient. Verzet je niet tegen het tegenovergestelde van wat je wenst te ervaren. Aanschouw het en zie het onder ogen voor wat het is. Alles waartegen je je verzet, blijft volharden in je levenservaring. Dit wordt veroorzaakt door je voortdurende negatieve aandacht, waardoor het een plek krijgt in jouw realiteit. Als je je ergens tegen verzet, breng je het in jouw realiteit. Door vervolgens je gefrustreerde negatieve energie erop te concentreren, blaas je het feitelijk meer leven in. Het zal groeien. Dit [...]

    By Published On: 19/03/2024